Seznam

Téma:Sekvenční rozhodování v počítačovém vidění
Vedoucí:Prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:V sekvenčním rozhodování je kvalita nalezeného rozhodnutí měřena nejen jeho chybou, ale i časem, který byl k tomuto rozhodnutí potřeba. Úlohy, kde čas vyhodnocení hraje významnou roli se dají v počítačovém vidění nalézt ve zpracování medicínských dat, detekci objektů v obraze, rozpoznávání značek ve videu a jiných. Např. v Centru strojového vnímání (CMP) se zabýváme návrhem sekvenčního detektoru obličejů v obraze.

Diplomová práce se bude zabývat teoretickými aspekty sekvenčního rozhodování aplikovaného na úlohy počítačového vidění.
Pokyny:Předpokládá se alespoň pasivní znalost angličtiny a intenzivní pracovní nasazení.
Literatura:A. Wald - Sequential analysis; Duda, Hart, Stork - Pattern Recognition
Vypsáno dne:10.10.2010