Seznam

Téma:Přibližné závislosti v relačních datech
Vedoucí:doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Filip Železný, Ph.D.
Popis:Jednou z nejčastějších analytických úloh je v případě databází vyhledávání závislostí. Těmito závislostmi můžeme chápat jak přímé souvislosti mezi jednotlivými hodnotami atributů (asociační pravidla), tak i funkční závislosti mezi atributy samotnými. O přibližných závislostech hovoříme tehdy, pokud jde o závislosti s výjimkami. Klíčem k jejich identifikaci je definice těchto výjimek a hodnocení síly (přesnosti) dané závislosti.
Pokyny:1. Prostudujte metodiku vyhledávání přibližných závislostí v relačních datech (viz literatura).
2. Metodu implementujte.
3. Implementaci otestujte na datech dodaných vedoucím práce.
4. Výsledky porovnejte s alternativními postupy (statistické, apod.).
Literatura:Kivinen J., Mannila H.: Approximate Dependency Inference from Relations, 1995. Berzal et al.: Finding Fuzzy Approximate Dependencies within Stulong Data, 2003.
Realizace:Implementace, dokumentace, experimenty.
Vypsáno dne:30.10.2007