Seznam

Téma:Analýza časové souslednosti grafoelementů v kanálech EEG
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit softwarovou komponentu, která bude zjišťovat v kterých kanálech EEG vzniká a kam se šíří epileptická aktivita.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:vytvořit program
Vypsáno dne:16.10.2006