Seznam

Téma:Automatické hodnocení Evokovaných potenciálů z EEG
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit komponentu pro automatické hodnocení evokovaných potenciálů mozku. Jedná se o automatickou detekci lokálních maxim a minim dvojvlny, výpočet sklonu apod.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:vytvořit program
Vypsáno dne:16.10.2006