Seznam

Téma:Zpracování kožního odporu
Vedoucí:Ing. Milan Šorf Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jana Hlávková
Popis:Naměřte kožní odpor při psychické a fyzické zátěži a zpracujte tento signál. Provedte klasifikaci jednotlivých respondentů pomocí metod UI.
Pokyny:1) Provedte meření kožního odporu na respondentech
2)Zpracujte signál kožního odporu
3) Provedte klasifikaci respondentů v závislosti na kožním odporu
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:laboratorní
Vypsáno dne:19.09.2007