Seznam

Téma:Vlnková transformace EEG signálu
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit softwarovou komponentu pro vlnkovou transformaci digitálního elektroencefalogramu. Komponenta by měla pomoci při vizualizaci epileptických záchvatů v dlouhodobých záznamech EEG.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:vytvořit program
Vypsáno dne:16.10.2006