Seznam

Téma:Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku
Vedoucí:Prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit metodu pro rozpoznávání typu automobilu z jednoho snímku, a to bez omezení na místo pohledu a osvětlení. Práce využije detektor lokálních afinních rámců, který je k dispozici v Centru strojového vnímání. Jádrem práce bude nalezeni reprezentace 3D objektu a návrh metody matchování modelu a lokálních rámců detekovaných v obraze.
Pokyny:Pasivní znalost angličtiny je nutná.
Literatura:Duda, Hart, Stork- Pattern Recognition
Vypsáno dne:12.05.2019