Seznam

Téma:Adaptivní regulace malé vytápěcí soustavy
Vedoucí:Prof. Ing. Václav Chalupa DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:
Pokyny:1. Ověřte a zhodnoťte vlastnosti několika algoritmů adaptivní regulace procesu vytápění malého objektu (rodinného domu) vybaveného teplovodní vytápěcí soustavou. 2. K regulaci výkonu užijte oběhové čerpadlo.
3. Navrhněte a realizujte vlastní regulátor.
4. Experimentálně ověřte.
Vypsáno dne:19.09.2005