Seznam

Téma:Automatická detekce EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Popis:Navrhněte a realizujte vhodnou metodu pro efektivní detekci EEG artefaktů v dlouhodobých EEG záznamech. Metodika by měla být schopná detekovat oční, pohybové i svalové artefakty. Možné postupy: digitální filtrace, korelace se šablonou, neuronové sítě.
Pokyny:Základní informace o tématu podá doc. Lhotská.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:funkční prototyp softwaru, návod k obsluze
Vypsáno dne:10.05.2019