Seznam

Téma:Automatická eliminace EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Popis:Navrhněte a realizujte metodu pro eliminaci EEG artefaktů z dlouhodobých EEG záznamů pomocí analýzy nezávislých komponent, případně analýzy hlavních komponent.
Pokyny:Základní informaci o tématu podá doc. Lhotská.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:funkční prototyp softwaru, návod k obsluze
Vypsáno dne:05.02.2010