Seznam

Téma:Generování 3D animovaných scén a jejich snímání několika kamerami současně
Vedoucí:Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:humanoidV Centru strojového vnímání běží v současné době projekt vývoje
multikamerového systému pro aplikace telepresence, inteligentního rozhraní člověk-stroj a virtuální reality. Systém skládající se z několika jedoduchých kamer a jednoho či více počítačů se bude snažit "porozumět" dění ve scéně a poskytne výstup dle dané aplikace.

Pro testování algoritmů je výhodné mít k dispozici "ground truth" neboli přesná data, která umožní experimenty bez vlivu šumu, nevyhnutelně přítomném v reálných datech. Úkolem diplomanta bude vytvořit systém, který bude vytvářet animované 3D scény, a snímat je z různých pozic. Předpokládá se využití existujících SW pro generování fotorealistických 3D scén jako např.:Blender a PovRay

Systém by měl být snadno skriptovatelný tak, aby bylo možné měnit uspořádání kamer, či objektů ve scéně.

Práce je vhodná pro studenta se zájmem o počítačovou grafiku a virtuální realitu obecně.

Více informací.
Vypsáno dne:06.05.2005