Seznam

Téma:Měření systémového zatížení v programovacím jazyce Java
Vedoucí:Ing. Milan Rollo Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je zmapovat jaké prostředky nabízí programovací jazyk Java (zejména verze Java 1.6) pro měření systémového zatížení. Zmapujte možnosti měření výpočetního zatížení i paměťové náročnosti. Zjistěte jaké softwarové produkty (komerční i open source) pro měření výkonu a optimalizaci kódu (profilery) jsou v současné době pro jazyk Java k dispozici a porovnejte jejich vlastnosti. Ve své práci se soustřeďte i na to, jaké existují možnosti pro měření výkonu vícevláknových a distribuovaných aplikací.
Vypsáno dne:06.11.2007