Seznam

Téma:Archiv fuzzy logických operací
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Popis:Seznamte se se základními typy operací ve fuzzy logice. Implementujte co nejúplnější soubor těchto operací.
Pokyny:Vyžaduje pečlivost a rozvahu při tvorbě knihovny operací.
Literatura:Navara, M., Olšák, P.: Základy fuzzy množin. Skriptum ČVUT, Praha, 2002. Další­ literatura u vedoucí­ho práce.
Realizace:teoretická studia, archiv procedur a konkrétní experimenty
Vypsáno dne:16.05.2019