Seznam

Téma:Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Popis:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjunkcí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možnosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Pokyny:Předpokládá se nastudování teoretického minima, implementace a experimentální ověření s využitím vhodného počítačového prostředí (např. Maple, Matlab).
Literatura:Navara, M., Ol
Realizace:teoretická studia a konkrétní experimenty
Vypsáno dne:16.05.2019