Seznam

Téma:Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s metodami umělé inteligence, jednak využít vybraný systém pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout sérii experimentů s různými nastaveními parametrů systému, ověřit správnost klasifikace s různým nastavením a vzájemně porovnat správnost klasifikace. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících pracovišť lékařských fakult.
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:02.11.2007