Seznam

Téma:Heterogenní paralelní genetický algoritmus
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s tzv. ostrovním modelem paralelního genetického algoritmu (GA). Navrhněte a naimplementujte paralelní GA, který bude každou populaci vyvíjet pomocí jiného genetického algorimu s jiným nastavením. Experimentálně ověřte funkci tohoto algoritmu a porovnejte jeho výsledky s klasickým paralelním GA, který vyvíjí všechny populace stejným GA.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Vypsáno dne:18.09.2006