Seznam

Téma:Soubor příkladů ze zpracování lékařských dat
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Ing. Jiří Kléma, PhD
Popis:Cílem je vytvořit systém úloh pro cvičení ze zpracování biologických dat, případně kognitivních procesů. Vaším úkolem bude vytvořit několik příkladů vycházejících z reálných dat, najít jejich řešení, realizovat ho a zdokumentovat. Pracovním jazykem může být i angličtina.
Pokyny:budou sděleny ústně
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:Návrh, experimenty, zkušební kód, dokumentace, www stránka
Vypsáno dne:01.07.2005