Seznam

Téma:Vektorizace křivek, v Matlabu, modul do souboru příkladů
Vedoucí:Prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Ing. Jan Kybic, PhD.
Popis:Práce přispěje k budovanému systému ilustračních příkladů pro cvičení a také 3. vydání knihy Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision. V práci budou reimplementovány známé algoritmy, ověřeny na ukázkových příkladech a zdokumentovány v angličtině.

Tato BP se zaměří na vektorizaci křivek a implementuje asi tři metody podle pokynu vedoucího práce.
Pokyny:Dostanete ústně.
Literatura:Ĺ onka M., Hlaváč V., Boyle R.B.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 3rd Edition, Thomson Engineering, Boston, 2007. Jinak učebnice popočítačového­, kteých je v knihovně CMP mnoho.
Realizace:Návrh, experimenty, zkušební kód v Matlabu, dokumentace, www stránka (vše v angličtině)
Vypsáno dne:02.09.2009