Vybrat:       CZ/EN
Zadání obsahuje:   Řadit podle:   Zobrazit:         Úvod


Název: Analýza stávajících statistických dat emailů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Tvorba algoritmů, které budou ze statistických dat tvořit pravidla k podpoře efektivního zpracování emailů (automatické blokace, upřednostňování atd.)

Očekávané výzvy a problémy:
Rychlost sběru dat, jejich vyhodnocení a v užitečném čase doručení výsledků do funkcí zpracovávajících emaily.

Zkoumané technologie:
Komunikační protokoly a jejich vlastnosti, databázová uložistě vhodné k těmto intenzivním úkonům, distribuce zátěže a logiky
Datum vypsání:15.10.2010
Název: Čárový kód ve zdravotnictví
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jiří Potůček Garant:
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je najít metodiku využívající čárový kód pro automatizaci komunitou mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi, pojištěnci a zdravotními pojišťovnami.

Zadání je externí. Se všemi dotazy se obracejte na prof.RNDr.Olgu Štěpánkovou,CSc, která je jeho garantem.
Pokyny k vypracování:1)Popište stav využití čárového kódu ve zdravotnictví.
2)Posuďte přehled typů čárových kódů včetně výčtu výhod a nevýhod.
3)Navrhněte a realizujte systém pro komunikaci mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi a zdravotními pojišťovnami.
4)Navrhněte a ověřte ochranné prvky pro čárový kód.
Datum vypsání:09.12.2005
Název: Specializované medicínské moduly
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jiří Potůček Garant:
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Expertní systémy ve zdravotnictví jsou dosud provozovány jen na vybraných výzkumných pracovištích a klinikách. Jejich využití však žádá stále více privátních i státních zdravotnických zařízení.

Zadání je externí. Se všemi dotazy se obracejte na prof.RNDr.Olgu Štěpánkovou,CSc., která je garantem zadání na katedře.
Pokyny k vypracování:1)Popište stav využití speciálních modulů ve zdravotních informačních systémech.
2)Navrhněte vhodné rozhraní a obecnou strukturu speciálního medicínského modulu pro plošné nasazení k stávajícím zdravotnickým informačním systémům.
3)Návrh ověřte na modulu pro predikci Downova syndromu (OSQ – modul).
Datum vypsání:09.12.2005
Název: Modul ICP lokalizace mobilního robotu pro systém Player
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je realizace lokalizačního modulu pro systém Player. Základem tohoto modulu je implementovaný algoritmus lokalizace mobilního robotu vyvinutý v Gerstnerově Laboratoři, který je založen na metodě ICP. Tento algoritmus bude rozšířen o rozhraní, které umožní jeho integraci do systému ovladačů serveru Player.
Datum vypsání:26.02.2008
Název: Bipolar patients analysis
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:MUDr. Filip Spaniel
Popis:Bipolar disorder, also known as manic-depressive illness, is a brain disorder that causes unusual shifts in a person's mood, energy, and ability to function. Different from the normal ups and downs that everyone goes through, the symptoms of bipolar disorder are severe. They can result in damaged relationships, poor job or school performance, and even suicide. About 5.7 million American adults or about 2.6 percent of the population age 18 and older in any given year, have bipolar disorder. Bipolar disorder typically develops in late adolescence or early adulthood.

The aim of the project is analysis of bipolar patient’s movement activity. The movement activity is being measured by one-dimensional acceleration sensor ( - Actiwatch). Furthermore, each week a simple SMS questionnaire is send. The analysis consists of digital signal processing of measured movements and integration of the acquired results with SMS information.

The example of feature extraction is here:

Pokyny k vypracování:1) Study state of art of bipolar disease
2) Design method for bipolar relapse prediction
3) Integrate the suggested method to ITAREPSsystem.

Doporučená literatura:[1] Jones SH, Hare DJ, Evershed K.,Actigraphic assessment of circadian activity and sleep patterns in bipolar disorder, Bipolar Disord. 2005 Apr;7(2):176-86. Scarna A, Seml [2] Michael Bauer, Paul Grof, Temporal relation between sleep and mood in patients with bipolar disorder, Bipolar Disorders 2006: 8: 160–167
Forma realizace:matlab
Datum vypsání:17.05.2019
Název: Prost
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Urban Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Vytvořte prostředí pro testování klasifikátorů SPZ. Porovnejte výsledky zadavatelem poskytnutých algoritmů. Navrhněte systém pro vzájemné doučování klasifikátorů.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Fast image registration using linear programming and sparse sampling
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:We shall start from a very fast registration technique [1], which is based on choosing keypoints on class boundaries, sampling their neighborhood in a normal direction, approximating the criterion using piecewise linear functions, and linear programming. Possible tasks include: coupling with a very fast segmentation method, extension to 3D, automatic choice of reliable keypoints, tailor-made innerpoint method optimization, optimized multiresolution and termination criterion, etc.
Doporučená literatura:Kybic, Borovec: Fast registration by boundary sampling and linear programming. MICCAI 2018
Datum vypsání:29.05.2018
Název: GRID computing
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Filip Železný Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Popis:1) Sestavte přehled dostupných systémů pro management distribuovaných výpočtů (jako např. http://www.cs.wisc.edu/condor/) a srovnejte jejich přednosti/nevýhody.
2) Instalujte zvolený systém (s nekomerční licencí) v prostředí Gerstnerovy laboratoře a vyzkoušejte jednoduché experimenty s distribuovanými výpočty. Uznáte-li za vhodné, nemusíte použít existující software a můžete naprogramovat vlastní.
Pokyny k vypracování:viz "popis"
Doporučená literatura:Informace budou čerpány zejména z WWW
Forma realizace:Instalace, experimenty, technícká zpráva
Datum vypsání:09.11.2007
Název: HLA genetická příbuznost Čechů s ostatními národy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem této práce je prozkoumat HLA genetickou příbuznost české populace vůči ostatním populacím. Jakou zdroj dat bude sloužit celosvětová databáze dárců krvetvorných buněk, která obsahuje téměř 12 milionů jedinců, z toho zhruba 50.000 z České republiky.
Pokyny k vypracování:1. Nastudujte existující principy a postupy určování HLA genetické shody dvou jedinců (viz [1]).
2. Nastudujte metody mapování genetické příbuznosti populací (např. fylogenetické stromy).
3. Nastudujte vlastnosti celosvětové databáze dárců krvetvorných buněk [2].
4. Navrhněte a implementujte metodu pro HLA genetické porovnání populací. Tuto metodu aplikujte na porovnání české populace vůči ostatním populacím.
5. Pokuste se vysvětlit Vaše výsledky, např. na základě historických nebo geopolitických souvislostí.
Doporučená literatura:[1] D. Steiner: Hledání nepříbuzenských dárců kostní dřeně, diplomová práce, FEL ČVUT, 2007. [2] BMDW, www.bmdw.org
Datum vypsání:07.01.2008
Název: Bezpečná komunikace ve zdravotnictví
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Ve zdravotnictví vzniká stále větší potřeba komunikace, a to nejen uvnitř jednoho zdravotnického zařízení. Citlivé informace jsou často posílány emailem nebo faxem bez jakéhokoliv zabezpečení. Cílem této práce je návrh a popis způsobů bezpečné a zároveň uživatelsky přívětivé elektronické komunikace mezi pracovníky ve zdravotnictví.
Pokyny k vypracování:1. Zjistěte jaká pravidla a zákony musí splňovat elektronická komunikace s citlivými údaji v českém zdravotnictví.
2. Popište hrozby zcizení a zneužití citlivých dat.
3. Navrhněte pravidla bezpečné osobní komunikace založené na posílání zpráv (např. emaily). Diskutujte různé alternativy.
4. Navrhněte technologické řešení takového způsobu komunikace a technické požadavky na jeho realizaci.
5. Navrhněte uživatelsky přívětivé softwarové nástroje pro podporu takových způsobů komunikace. Diskutujte různé alternativy.
Datum vypsání:05.02.2010
Název: Přesné stereoskopické párování­
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Dr. Ing. Radim Šára
Popis:dvere_vyrez_2Fotogrammetrické stereo je jedna z metod umožňující vytvořit 3D model scény na základě jejích několika obrazů. Základním problémem stereovidění je nalezení vzájemně korespondujících bodů, tj. bodů v obrazech, které odpovídají témuž 3D bodu ve scéně. Nalezení sub-pixelové polohy korespondencí umožňuje několikanásobné zpřesnění výsledného 3D modelu.

Váš úkol bude seznámit se s problematikou sub-pixelového stereoskopického párování, (re)implementovat jednu z metod a provést experimenty demonstrující požadované vlastnosti.

Očekává se implementace v Matlabu nebo v C.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Datum vypsání:12.09.2005
Název: Self-Organizing Map (SOM) - paralelní implementace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Nastudujte problematiku samo-organizujících neuronových sítí. Navrhněte možnost paralelního zpracování a optimalizace s využitím SIMD instrukcí (MMX, SSE, 3DNow!, CUDA). Navržené optimalizace implementujte na problému úlohy více obchodních cestujících.
Datum vypsání:02.10.2012
Název: Modely robotů a prostředí pro simulátor Stage
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Součástí robotického systému Player je simulátor Stage, který obsahuje základní modely robotů a prostředí. Cílem práce je vytvoření modelu robotů laboratoře mobilní robotiky spolu s prostředími, která se používají při výuce. Rozšířením modelů je implementace rozhraní pro dynamické chování robotů a simulaci dynamického prostředí.
Datum vypsání:26.02.2008
Název: Automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. RNDr. Daniel Průša Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je návrh a implementace následujícího algoritmu: Na vstupu je textová podoba jednoduché matematické slovní úlohy (1. stupeň ZŠ). Algoritmus text analyzuje, zjistí o jaký typ úlohy se jedná (vytvoří vhodnou interní reprezentaci) a spočítá výsledek (číselný, případně může být výstupem i odpověď celou větou).

Příklad vstupu:
Dopoledne bylo na hřišti 14 děvčat a 9 chlapců. V poledne odešlo 10 dětí na oběd. Kolik dětí zůstalo na hřišti?

Výše popsaný systém může být použit pro výukové účely, nebo i pro automatickou kontrolu vyřešených příkladů (v rámci komplexnějšího OCR systému), bez dopředné znalosti významu zadání a správného výsledku.
Pokyny k vypracování:- Analyzujte strukturu uvažovaných slovních úloh.
- Vytvořte trénovací množinu v rozsahu stovek úloh, ve které bude u každého textu vhodným způsobem reprezentována jeho struktura/význam a výsledek.
- Navrhněte metodu pro analýzu vstupů. Prozkoumejte, které existující lingvistické nástroje či data mohou být pro analýzu nápomocné (slovníky, syntaktické analyzátory). Řešení může být založené i na heuristikách, plný význam úlohy nemusí metoda nutně odhalit.
- Implementujte metodu (Java, C++, Python - dle vlastního uvážení).
- Proveďte evaluaci na množině testovacích dat, odlišné od množiny trénovací.
- Uvažujte alternativně i vstupy v anglickém jazyce.
Datum vypsání:02.05.2019
Název: Bezkolizní systém pro robotickou helikopteru
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Chudoba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Úkolem bude modifikovat řídicího systému robotické helikoptéry poskytnuté pracovištěm vedoucího tak, aby neumožnil pohyb vedoucí ke kolizi helikoptéry s překážkami v jejím okolí. Pro zmapování okolí bude třeba zvolit vhodný senzorický systém.
Pokyny k vypracování:Seznamte se se senzory používanými v robotice pro měření vzdáleností. Po konzultaci s vedoucím práce vyberte vhodné senzory a navrhněte jejich konfiguraci na robotické helikoptéře za účelem získání informací o překážkách v blízkosti helikoptéry. Navrhněte a implementujte modifikaci řídicího systému helikoptéry tak, aby zabránil pohybu helikoptéry vedoucí ke kolizi s překážkou.
Zadání práce je možné upravit tak, aby byl kladen důraz buď na senzorický systém, nebo na řídicí systém helikoptéry.

Předpokládá se základní znalost programování v C/C++. Výhodná je orientace v problematice teorie řízení.
Forma realizace:implementace v C/C++
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Katalog modelů lidského těla
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Na základě dostupných internetových zdrojů vytvořte katalog 3D grafických modelů částí lidského těla (např. hlava, oči, ruka …) tak, aby je bylo možno využít v různých typech vlastních vytvářených aplikací. Jedná se zejména o možnost / schopnost načtení těchto modelů (prostřednictvím na internetu dostupných knihoven) a jejich zobrazení ve vlastní aplikaci (MS .NET C# a DirectX).
Datum vypsání:22.01.2008
Název: MTSP - Problém více obchodních cestujících s MinMax kritériem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s problematikou více obchodních cestujících s požadavkem minimální nejdelší cesty. Nastudujte dosud známá řešení a implementujte exaktní algoritmus a případně zvolené aproximativní řešení založené na využití některé heuristiky.
Doporučená literatura:Paulo M. França, Michel Gendreau, Gilbert Laporte, and Felipe M. Müller. The m-traveling salesman problem with minmax objective. Transportation Science, 29(3):267–275, 1995. Gilbert Laporte, Michel Gendreau, Jean-Yves Potvin, and Frédéric Semet. Classical and modern heuristics for the vehicle routing problem. International Transaction in Operational Research, 7:285–300, 2000.
Forma realizace:kód a dokumentace
Datum vypsání:26.02.2008
Název: Vyvažování zátěže multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. David Šišlák Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:
Pokyny k vypracování:Návrh metod pro automatickou migraci agentů mezi platformamy. Imlementace mechanizmů umožňujících měření zatížení a automatickou migraci agentů mezi platformami. Metody budou implementovány v jazyce JAVA a ověřeny pomocí platformy A-Globe.
Datum vypsání:31.10.2007
Název: Multiagentní systémy a Web Services
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:
Pokyny k vypracování:Cílem je navrhnout metodiku pro tvorbu multi-agentních systémů pomocí technologií pro web-services. Návrh mechanizmů pro vyjednávání a spolupráci agentů implementovaných pomocí web-services. Implementace systému demonstujícího možnosti využití agentních přístupů při implementaci web-services.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:
Pokyny k vypracování:Úkolem je navrhnout, implementovat a ověřit rychlé metody plánování a přeplánování v distribuovaném prostředí multiagentních systémů. Navržené metody budou odzkoušeny na systému multiagentním sysému SimPlant vyvinutém v jazyce JAVA pomocí platformy A-Globe.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:
Pokyny k vypracování:Navrhněte mechanizmy pro spolupráci agentů v distribuovaném prostředí s neúplnou informací o okolí. Pomocí těchto mechanizmů budou agenti formovat týmy za účelem dosažení společného cíle v rozsáhlém distribuovaném prostředí.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Rychlá vizualizace senzorických dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte mechanismus rychlého zobrazování reálných dat získaných senzory používanými v laboratoři inteligentní mobilní robotiky. Výstupem práce bude zdokumentovaná knihovna, která bude využitelná pro další práci laboratoře.
Forma realizace:kód a dokumentace
Datum vypsání:02.10.2012
Název: Měření high density EMG signálů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Elektromyografie, zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu nebo mapuje postupnou aktivaci svalových jednotek při vykonávaném pohybu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození.
Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu (musí být prováděno lékařem) nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu (povrchové EMG). Výsledkem elektromyogra­fického vyšetření je graf, odborně elektromyogram nebo také EMG křivka.

V našem případě jde o rešerši a následný návrh a konstrukci elektrického obvodu (měřícího přístroje), který umožní měření povrchového EMG s vysokou hustotou elektrod (HD-EMG) pomocí pole elektrod lineárně rozmístěných. Takovéto zařízení umožní sledovat a monitorovat nejen postupnou aktivaci a rychlost aktivace svalu, ale také (při použití sofistikovaných algoritmů) identifikovat počet motorických jednotek svalu, které se pohybu účastní.
Pokyny k vypracování:1. Proveďte rešerši měření povrchového EMG pomocí multielekrodových lineárních polí.
2. Prozkoumejte možnosti praktické realizace analogové části vícelelektrodového povrchového EMG.
3. Získané znalosti využijte a navrhněte a zkonstruujte měřící analogovou část přístroje pro měření povrchového EMG pomocí multielektrodových lineárních polí a následnou digitalizaci. Uvažujte minimální počet vstupů 32. Jako mikroprocesor využijte nejlépe vhodný ze skupiny AVR.
4. Řešení navrhněte modulárně a zohledněte možné rozšíření počtu vstupních kanálů až na 256.
Doporučená literatura:Dodají a doporučí Vedoucí/Garant na úvodní schůzce.
Forma realizace:Rešerše, schematický návrh obvodu a jeho konstrukce.
Datum vypsání:17.09.2012
Název: Statistické metody rozpoznávání
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Dr. Ing. Tomáš Pajdla
Popis:Seznamte se s metodami odhadu parametru pravděpodobnostních modelů (metoda maximální věrohodnosti, metoda momentů atd.).
Na zvolených umělých i skutečných úlohách demonstrujte jejich přednosti i vady, tedy příklady, na kterých metoda selhává, nebo dává neuspokojivé výsledky.
Pokyny k vypracování:dodá vedoucí práce
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:Teoretická studie podložena řešením (ne nutně počítačovým)
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Algoritmy počítačové grafiky pro počítačové vidění
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Mgr. Ondřej Chum Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Implementace algoritmů počítačové grafiky využitelných pro počítačové vidění s využitím HARDWAROVÉ akcelerace.
Pokyny k vypracování:Znalost C/C++, základní znalosti z oblasti počítačové grafiky, dobra znalost programování grafickeho hardware
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:Implementace v C/C++
Datum vypsání:23.01.2014
Název: Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Seznamte se s algoritmy pro řízení a navigaci autonomních formací inspirovaných letem hejn ptáků, ryb či hmyzu. Navrhněte a implementujte vhodný algoritmus pro ovládání a stabilizaci roje bezpilotních helikoptér. Roj helikoptér by se měl být schopen pohybovat v prostředí se statickými překážkami a tvar roje by se měl automaticky přizpůsobovat řešeným úlohám mobilní robotiky. Metodu ověřte a analyzujte pomocí simulací a dílčím reálným experimentem s bezpilotními helikoptérami skupiny inteligentní a mobilní robotiky. Předpoklady: základní znalost programování v C nebo v MATLABu.
Datum vypsání:14.02.2014
Název: Návrh prstokladu počítačem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Aby skladba zapsaná v notách byla hratelná na klavíru, je zapotřebí respektovat také fyziologické uspořádání ruky. Jedná se vhodné zvolení transformací mezi notovou strukturou a fyzickými možnostmi rukou.
Pokyny k vypracování:1. Zvolte vhodný notový záznam a transformujte jej prstokladem tak, aby splňoval řadu definovaných kritérií.
2. Definujte vybraná kritéria hratelnosti.
3. Použijte k tomu některé metody umělé inteligence pro minimalizaci a maximalizaci prstokladu i notového záznamu s barevným rozlišením not dle prstokladu.
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Notový záznam a genetická informace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Notový zaznam díla je pro každého skladatele charakteristický. Je tvořen strukturálním pospojování omezené množiny not, tedy obdoba prostorové šroubovice DNA?
Pokyny k vypracování:1. zvolte vhodny notovy záznam minimálně od 3 skladatelů různých slohových období, ale i stejného slohu.
2. pokuste se formulovat "genetickou informaci"
3. formulujte klasifikátor na principu této informace
Forma realizace:programové řešení
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Řízení provozu vozidel na dálnici pomocí multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s problematikou multiagentních systémů.
Navrhnětě systém pro vzájemnou komunikaci automobilů na krátkou vzdálenost, který umožní bezpečné předjíždění a celkově zvýší bezpečnost provozu na dálnici.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:Hrubý technický návrh systému, návrh interakce mezi agenty a funkční demo
Datum vypsání:30.08.2005
Název: Distribuované prohledávání stavového prostoru pomocí multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s problematikou multiagentních systémů.
Navrhněte detekci a prevenci prohledávání stejné části stavového prostoru za pomocí minimální komunikace mezi agenty.
Své řešení ověřte při prohledávání struktury internetu (problém, který řeší tzv. crawler).
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:Návrh interakce mezi agenty, její implementace a ověření na reálných datech
Datum vypsání:30.08.2005
Název: Creation of 3D meshes for mechanical modeling from 3D medical data
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:The task can be divided into several subtasks:
1. Automatic or semi-automatic tissue segmentation based on intensities and shape priors. The input are 3D volume data from MRI, CT, or ultrasound.
2. Creating a good quality triangular 2D mesh describing the surface.
3. Creating a good quality tetrahedral 3D mesh of the object interior.
4. Creating a GUI.
5. Practical example applications - visualizations or mechanical or electrical modeling.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Digital histology microscopy image processing
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:The input data are digitized microscopy histology slices, from e.g. colorectal or breast tissue. The tasks is to develop image processing algorithms for detection of tissue cells and their nuclei and evaluation of their shape, spatial distribution and other parameters. The next step is to use these parameters (aka features) to classify the tissue into tumor and healthy, and to distinguish between several tumor classes. Students will be able to compare their results with other authors in the frame of the CAMELYON challenge (https://camelyon17.grand-challenge.org)
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Návrh řadicích sítí pomocí evolučních algoritmů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Navrhněte a naimplementujte GA pro hledání optimálních řadicích sítí pro libovolný počet vstupů. Pozornost věnujte především návrhu reprezentace řadicí a genetických operátorů. Experimentálně ověřte funkci tohoto algoritmu a porovnejte jeho výsledky s jinými metodami.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Tvorba 3D modelu prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s metodami triangulace bodů v prostoru a tvorbou modelů prostředí pro mobilní robotiku.
Realizujte vhodnou filtraci velkého množství prostorových bodů, které byly naměřeny mobilním robotem
s využitím laserového range-finderu. V mračnech prostorových bodů nalezněte prostorové shluky
a v každém shluku identifikujte povrchové body, které následně podrobíte triangulaci.
Výsledný model vhodným způsobem vizualizujte.
Pokyny k vypracování:Student by měl mít dostatečné zkušenosti s programováním v C/C++ nebo Java. Vizualizace by měla využívat HW akcelerace (OpenGL, DirectX)
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:Implementace, výsledky experimentů s reálnými daty
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Visual Localization with HoloLens
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:RNDr. Zuzana Kukelova, Ph.D.
Popis:Visual scene recognition and image based localization is an important problem in computer vision and machine learning. We will develop it for HoloLens (https://www.microsoft.com/en-us/hololens).
Pokyny k vypracování:Review the state of the art in image based localization . Get acquainted with HoloLens technology. Suggest and implement an image based localization method for HoloLens.
Doporučená literatura:Literature will be provided by the supervisor.
Forma realizace:Code in Matlab and C++
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Automotive Lighting
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Diplomové práce vypisované firmou Automotive Lighting


Konuzultujte prosím vybrané téma s garantem/tutorem vašeho oboru.

Informace od firmy: Studenty prosím odkažte na personální oddělení AL: Marcela Brožová / marcela.brozova@al-lighting.com, tam již vyřídí vše potřebné. Ke komunikaci s personálním by si měli připravit strukturovaný životopis a motivační dopis, vysvětlující motivaci k tomu psát závěrečnou práci právě u AL. Tyto a veškeré další nutné informace jsou ale k nalezení na výše uvedené stránce.
Datum vypsání:23.09.2013
Název: Cheating Detection in Online Games
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Ondř™ej Pluskal
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Research the state of the art of cheater detection. Analyse online game dataset from game industry. Create a cheater model. Evaluate the model. For more details, contact me via e-mail.
Datum vypsání:23.09.2013
Název: Rychlá 2D konvoluce, v Matlabu, modul do souboru příkladů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Ing. Jan Kybic, PhD.
Popis:Práce přispěje k budovanému systému ilustračních příkladů pro cvičení ke 3. vydání knihy Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Thomson Publishers, 2007. V práci budou reimplementovány známé algoritmy, ověřeny na ukázkových příkladech a zdokumentovány v angličtině.

Konkrétní náplní této BP bude implementace několika metod zrychlení konvoluce.
Pokyny k vypracování:Dostanete ústně. Bylo by dobré, kdyby zájemce měl alespoň elementární zkušenost s programováním v C. Kromě matlabského kódu bude také potřebné psát ekvivalent v C a spojit ho s Matlabem jako .mex
Forma realizace:Návrh, experimenty, zkušební kód v Matlabu, dokumentace, www stránka (vše v angličtině)
Datum vypsání:11.02.2010
Název: Reprezentace barvy lidské kůže v barevném prostoru
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Pro detekci lidí v obrazech a videosekvencích se často používá barva kůže. V barevném prostoru zabírá poměrně malý podprostor. Cílem práce je implementovat a prakticky ověřit návrhy z literatury. Programovat se bude v MATLABu s tím, že student využije také již hotové nástroje.
Pokyny k vypracování:Přečtete si literaturu (poměrně jednoduché), metodu implementujete a vyzkoušíte. Výsledkem práce bude praktické doporučení, které řekne, pro jaké úlohy a za jakých podmínek je metoda použitelná. Pokud najdete jinou metodu nebo ji vylepšíte, bude to vítáno.
Doporučená literatura:Moritz Storring, Computer vision and human skin color, PhD dissertation, Aalborg University, Denmark, 2004
Forma realizace:Kód v MATLABu, experimenty
Datum vypsání:02.09.2009
Název: Zpracování kožního odporu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Milan Šorf Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:MUDr. Jana Hlávková
Popis:Naměřte kožní odpor při psychické a fyzické zátěži a zpracujte tento signál. Provedte klasifikaci jednotlivých respondentů pomocí metod UI.
Pokyny k vypracování:1) Provedte meření kožního odporu na respondentech
2)Zpracujte signál kožního odporu
3) Provedte klasifikaci respondentů v závislosti na kožním odporu
Doporučená literatura:doda vedouci
Forma realizace:laboratorni
Datum vypsání:19.09.2007
Název: Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Milan Šorf Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Popis:Diagnostika prostorové topografie trupu se zaměřením na tvar páteřního sloupce (skolióza, kyfóza atd.) by měla být co nejvíce objektivní. K tomu účelu jsou využívány optické metody jako např. moiré konturogram (Biomedicíncká laboratoř FTVS
Cílem práce by bylo vytvoření softwaru pro hodnocení topografie trupu z pořízeného snímku s moiré efektem. Na základě biomechanického rozboru by byly jednoznačně definovány (pracovištěm UK FTVS) hodnotící parametry a postupy. Hlavním úkolem technika by bylo pak naprogramovat jednak jejich základní automatické vyhodnocení (výsledkem by byl unifikovaný protokol) a dále vytvořit prostředí pro interaktivní hodnocení dalších veličin a jevů. Výsledky provedené analýzy by se ukládaly do jednoduché databáze a bylo by možné je následně znovu zpracovávat a porovnávat s dalšími vyšetřeními
Doporučená literatura:doda vedouci
Forma realizace:software
Datum vypsání:19.09.2007
Název: Detecting Double MPEG
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Stanislav Saic Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:MPEG is a well established video compression standard. In this work, we consider detecting forgery in videos compressed by MPEG. When an MPEG video is modified, and re-saved in MPEG format, it is subject to double compression. In this process, two types of artifacts - spatial and/or temporal - will likely be introduced into the resulting video. Our aim is to analyze how these artifacts can be quantified and estimated in order to detect forgeries.
Pokyny k vypracování:This topic has been suggested by Stanislav Saic, Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences, http://zoi.utia.cz/. Contact him directly or via Radim Sara, sara@cmp.felk.cvut.cz who guarantees external Master's thesis topics and who also helps select a reviewer.
Datum vypsání:03.11.2010
Název: Detekce manuálně rozmazaných hran
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Stanislav Saic Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Při softwarové manipulaci s digitální fotografií pomocí copy-paste techniky se často dodatečně rozmazávají hrany, aby vizuální vjem nebyl narušen.
Cílem je vyvinout metodu, která bude detekovat manuálně rozmazané hrany.

Pokyny k vypracování:Toto téma bylo navrženo Stanislavem Saicem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Datum vypsání:10.11.2010
Název: Lokalizace využívající particle filtry s KLD vzorkováním
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D
Popis:Seznamte se s problematikou navigace a lokalizace mobilních robotů. Implementujte lokalizační metodu založenou na particle filtrech s KLD (Kullback-Leibler distance) vzorkováním. Implementovanou metodu experimenálně ověřte na reálném mobilním robotu.
Doporučená literatura:http://www.cs.washington.edu/ai/Mobile_Robotics/mcl/ http://www.cs.washington.edu/ai/Mobile_Robotics/mcl/postscripts/adaptive-ijrr-2003.pdf
Forma realizace:Implementace v C++, Java, Matlab (lze i vhodně kombinovat)
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Ordinální asociační pravidla - efektivní implementace metody
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: , doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Úkolem je efektivně naprogramovat existující metodu pro generování ordinálních asociačních pravidel. Metoda byla vypracována v rámci disertační práce v prostředí Matlab. Efektivní implementace s uživatelsky rozumným rozhraním by měla prokázat předpokládané teoretické vlastnosti algoritmu. Testování bude probíhat na reálných datech. Součástí řešení je i experimentální ověření vlastností algoritmu.

Výsledný program musí splňovat několik požadavků
- efektivita a rychlost – hlavní požadavek,
- přehlednost a modularita – je předpoklad dalšího vývoje,
- uživatelská příjemnost – program by měl být jednoduchý a intuitivní na ovládání, generovaná pravidla by měla být co nejvíce přehledná
Pokyny k vypracování:Vyžaduje studenta s dobrými programátorskými schopnostmi, ideální je pokračovat v Matlab prostředí, lze ale uvažovat o přechodu i do jiného programovacího jazyka.
Forma realizace:funkční program
Datum vypsání:01.02.2010
Název: Rozšíření algoritmu POEMS a demonstrace jeho použití
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:
==============
= NEAKTIVNI TEMA =
==============
(vypsano 2010) 1. Nastudujte problematiku evolučních algoritmů a seznamte se s iterativním optimalizačním algoritmem Prototype Optimization with Evolved Improvement Steps (POEMS).

 2. Seznamte se se stávající implementací algoritmu POEMS v jazyce Java.

 3. Realizujte následující dílčí úkoly:

  1. Naimplementujte třídy, realizující monitorování průběhu výpočtu (včetně podrobné dokumentace).

  2. Naimplementujte třídy, realizující alternativní prohledávací algoritmy v algoritmu POEMS (včetně podrobné dokumentace).

  3. Použijte tuto upravenou implementaci pro řešení dvou jednoduchých optimalizačních problémů, které zadá vedoucí práce. K těmto problémům naimplementujte třídy realizující vizualizaci dosažených řešení.

  4. Vytvořte webovskou prezentaci, dokumentující rozšířenou implementaci algoritmu POEMS a jeho použití pro řešení dvou ukázkových problémů.
   Tuto prezentaci dodejte i ve formě výzkumné zprávy ve formátu pdf.Datum vypsání:02.02.2010
Název: Vyhodnocení rozvržení střihu ve vícekamerové sekvenci
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Petr Doubek Dr.sc. ETH
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:

Chceme-li někomu prezentovat video z vícekamerového systému, narážíme na problém, že člověk není schopen sledovat obraz z většího množství pohledů současně. Je tedy vhodné ukázat vždy jen ten pohled, který nejlépe podá informaci o tom, co se ve scéně odehrává - tak to dělá např. režisér přímého televizního přenosu.

K dispozici je několik metod pro rozvržení střihu, hlavním úkolem práce je návrh metody pro automatické vyhodnocení výsledků na základě vzorového řešení rozmístění střihu provedeného člověkem. Druhým krokem je využití vytvořeného vzorového řešení pro optimalizaci parametrů metody rozvržení střihu pomocí strojového učení.

Předchozí DP. Téma je součástí projektu Multicam.

Doporučená literatura:Cinematographic Rules Applied to a Camera Network. P. Doubek, I. Geys, T. Svoboda, L. Van Gool. Omnivis 2004.
Datum vypsání:13.02.2008
Název: Formation control of mobile robots
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Baran Alikoc Garant: RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:The subject of the work, in general, is convenient both for BSc/MSc projects/thesis. An appropriate work plan will be prepared according to the student’s degree and background.

The aim is to implement a cooperative control technique for the formation control of multiple mobile robots, which exist at the Intelligent and Mobile Robotics (IMR) laboratory in CIIRC-CVUT. The robots (TurtleBot), which are differential drive (unicycle type), are able to communicate with each other via a wireless protocol, and the linear velocity and heading angle of the robots are measured by their own sensors. The displacements of the robots with respect to each other will be measured by the industrial cameras. The first goal is to ensure the movement of the robots on x-y plane forming a pre-determined shape such as triangle, line, circular or V-shape. The appropriate consensus algorithm will be performed via simulations first, and then it will be implemented on the physical system. After that stage, flocking with obstacle avoidance using the measurement with LIDAR sensors will be studied and implemented.

Experience in programming with ROS and Python or C++ and in Matlab Simulink would be advantageous, as well as the experience in robotic applications, e.g. using industrial cameras and LIDAR.
If you are interested, please send an e-mail to Baran.Alikoc@cvut.cz with your transcript and a paragraph of your motivation for the topic.
Pokyny k vypracování:1- Get acquainted with the TurtleBot (TB) [1].
2- Study the kinematic model of the unicycle type robots and the control design based on feedback linearization [2,3].
3- Drive the robot along a predetermined path using TB’s odometry data.
4- Get acquainted with formation control approaches. Focus on displacement-based formation control [4].
5- Integrate the industrial cameras to the TBs to measure the displacements between the TBs.
6- Implement the cooperative control algorithm for two TBs following a leader TB while keeping line (and triangular) formation [5-7].
7- Apply formation scaling/transition strategies with respect to obstacles and passages to be passed [4].
Doporučená literatura:[1] https://www.turtlebot.com/turtlebot2/ [2] Pomet, J. B., Thuilot, B., Bastin, G., and Campion, G. (1992). A hybrid strategy for the feedback stabilization of nonholonomic mobile robots. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, 129–134. [3] Luca, A., Oriolo G., and Samson, C. (1998). Feedback control of a non-holonomic car-like robot. Robot Motion Planning and Control (Lecture Notes in Control and Information Sciences), vol. 229, J.-P. Laumond, Ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 171–253. [4] Oha, K. K., Park, M. C., and Ahnb, H. S. (2015). A survey of multi-agent formation control. Automatica, 53, 424–440. [5] Zhang, H., and Lewis, F. L. (2011). Optimal design for synchronization of cooperative systems: state feedback, observer and output-feedback. IEEE Transactions on Automatic Control, 56(8), 1948–1953. [6] Liu, S., Xie, L. and Lewis, F.L. (2011). Synchronization of multi-agent systems with delayed control input information from neighbors. Automatica, 47 (10), 2152-2164. [7] Li, Z., Duan, Z., Chen, G., & Huang, L. (2010). Consensus of multiagent systems and synchronization of complex networks: A unified viewpoint. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 57(1), 213– 224.
Forma realizace:Code development (ROS / Python or C++), Experiments on robots, Evaluation, Documentation
Datum vypsání:12.10.2018
Název: Využití procesních postupů při návrhu multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Branislav Bošanský , doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Oponent:doc. Dr. Ing. Michal Pěchouček
Popis:Popis správania sa agentov s využitím procesných postupov je
alternatívnou metódou, ktorá môže priniesť zjednodušenie návrhu
multiagentových systémov. Cieľom práce je preto zoznámiť sa s
existujúcimi postupmi v tejto oblasti a na ich základe
implementovať prototyp všeobecného multiagentného systému
určeného pre simulácie prostredia, kde by bolo možné
špecifikovať správanie sa agentov pomocou procesov. Študent pri
svojej práci môže vychádzať z práce [1], pričom cieľovou
platformou by mal byť framework A-Globe prípadne JADE.
Doporučená literatura:[1] B. Bo
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:21.02.2008
Název: Vizualizace ontologií v nastrojích Cipher Knowledge Framework
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Kamil Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Pro nástroje vyvinuté v rámci Cipher Knowledge Framework je potřeba navrhnout a realizovat zdokonalení práce s ontologiemi, a to především o jejich vizualizaci.
Pokyny k vypracování:Nástroje Cipher Knowledge Framework:
Apollo - editor ontologií
DNAT - Dynamic Narrative Authoring Tool
RAT-O - Resource Annotation and Outline Creation Tool

Požadavky: anglický jazyk slovem i písmem, Java.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:softwarová implementace, dokumentace, písemná práce
Datum vypsání:22.09.2005
Název: Evaluation of state-of-the-art registration techniques for fitting models to 3D point clouds
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:The most commonly used plastic molding process, injection molding, is used to create a large variety of products like wire spools, packaging, automotive dashboards etc. with different shapes and sizes.Particularly for automotive industry the quality requirements are very high, so that an automated inspection of geometric properties is desirable.

There are special challenges for injecting molding parts due to the temperature depending shrinkage or regions of occlusions. The point cloud in the figure is captured by laser triangulation and a multi-camera system.

The task is to study and evaluate state-of-the-art registration methods in this application context.

More in the full description
Pokyny k vypracování:The thesis is connected to a particular application developed at SCCS Hagenberg, and the student will be supported by 200 euros per month. A couple of visits (covered by SCCS) to Hagenberg are expected. Spending a couple of weeks in the summer working on the problem (as a paid summer job) in Hagenberg is desirable, but not a must. Hagenberg is close to the border with CR and is reachable by train Prague-Linz
Forma realizace:software, development
Datum vypsání:12.05.2019
Název: Navigace v ontologii
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Ontologie slouží k vyjádření vztahů mezi koncepty používanými při správě znalostí.
Navrhněte efektivní metodu navigace ve velké ontologii (>100 konceptů). Program by měl umět vyhledat pojmy blízké zadanému slovu a inteligentně zobrazit výsledky.
Forma realizace:program v Javě
Datum vypsání:01.10.2007
Název: Tvorba sémantických anotací dokumentů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Cílem je navrhnout metodiku pro tvorbu sémantických anotací dokumentů a upravit existující editor ontologií pro potřebz navržené metodiky. Požaduje se znalost jazyka Java nebo alespoň vážný a upřímný zájem se ho naučit.
Datum vypsání:10.09.2004
Název: Vytvoření programové podpory pro rehabilitaci očních svalů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:MUDr. Jiří Malec
Popis:Cílem práce je vytvořit speciální programovou podporu pro rehabilitaci očních pohybů. Paralytický strabismus je porucha okohybných nervů a svalů, která se projeví omezením funkce zevních očních svalů. Programová podpora poskytne pacientovi podporu cvičení okohybných svalů při rehabilitaci. Nemocný sleduje opakovaně se pohybující fixační objekt měnící rychlost i směr.
Pokyny k vypracování:a) Seznámení se s problémem.
b) Vytvoření speciální programové podpory pro rehabilitaci okohybných svalů.
c) Experimentální ověření programu.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:vytvoření programu
Datum vypsání:16.10.2006
Název: Nalezení grafických objektů znázorňujících různé části lidského těla
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Na internetu nalezněte a otestujte soubory obsahující grafické objekty znázorňující různé části lidského těla. Implementujte nezbytný programový kód pro jejich načtení / zobrazení. (C#, .NET)
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Robotické sestavovaní/třídění objektů na základě imitačního učení
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Karla Štěpánová Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Imitační učení či učení pomocí demonstrací je jeden z moderních přístupů, jehož cílem je, aby bylo možné jednoduše naučit roboty nové úloze aniž by bylo potřeba robota složitě přeprogramovávat. To je velmi žádaná vlastnost v mnoha odvětvích, které již dnes podstupují robotizaci výroby a právě přeprogramování robotů na nové výrobky a nové úlohy je nejnákladnější součást výroby.

Cílem práce je naučit robota sestavování/třídění jednoduchých objektů na základě imitačního učení, kdy je akce předvedena nejdříve demonstrátorem a na základě informací z lokátorů, RGB a RGB-D kamer je vyhodnocena provedená trajektorie pohybu a rozpoznání manipulovaných objektů. Student bude pracovat v rámci našeho týmu a využije již dříve kalibrované senzory v rámci naší laboratoře pro experimenty imitačního učení. Pro realizaci projektu student využije KUKA simulátor a fyzická silově poddajná KUKA ramena, práce v Robotickém operačním systému (ROS), programovací jazyk: Python či C++.
Forma realizace:KUKA simuláto, silově poddajná KUKA ramena, ROS, python/C++, HTC Vive
Datum vypsání:21.05.2018
Název: Extrakce informací z lékařských textů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Monika Žáková , prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Velké množství informací v lékařství je ve formě polo-strukturovaných textů např. informace o lécích, lékařské zprávy. Aby bylo možné tyto informace použít ve strojovém učení, je třeba převést je do strukturované podoby. Cílem práce je vytvořit systém pro extrakci informací z lékařských textů. Očekáváme integraci do nástroje pro anotaci lékařských textů MedAT, který je vyvíjen v GL ve spolupráci s 2. LF UK.
Pokyny k vypracování:1) Seznámení se s metodami a nástroji pro morfologickou analýzu češtiny
2) Seznámení se s metodami automatické extrakce informací z textu
3) Implementace systému s využitím zvolené metody
4) Ověření funkce systému na informacích o lécích/lékařských zprávách
Doporučená literatura:[1] Zhou, X. and Han, H. and Chankai, I. et. al.:Converting Semi-structured Clinical Medical Records into Information and Knowledge. In Proceedings of the 21st International Conference on Data Engin
Datum vypsání:30.10.2006
Název: Vytvoření programové podpory pro kompenzaci vývojové dyslexie
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Popis:Cílem práce je vytvořit speciální programovou podporu pro kompenzaci vývojové dyslexie. Dyslexie je nepochybně příčinou špatného čtení – porucha schopnosti poznávat jednotlivá písmena, dávat je správně dohromady a z jejich složenin poznat smysl daného významu, resp. daných symbolů. Programová podpora poskytne pacientovi podporu při kompenzování vývojové dyslexie.
Pokyny k vypracování:a) Seznámení se s problémem.
b) Vytvoření speciální programové podpory pro kompenzaci vývojové dyslexie.
c) Experimentální ověření programu.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:vytvoření programu
Datum vypsání:16.10.2006
Název: Vektorizace křivek, v Matlabu, modul do souboru příkladů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Ing. Jan Kybic, PhD.
Popis:Práce přispěje k budovanému systému ilustračních příkladů pro cvičení a také 3. vydání knihy Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision. V práci budou reimplementovány známé algoritmy, ověřeny na ukázkových příkladech a zdokumentovány v angličtině.

Tato BP se zaměří na vektorizaci křivek a implementuje asi tři metody podle pokynu vedoucího práce.
Pokyny k vypracování:Dostanete ústně.
Doporučená literatura:Ĺ onka M., Hlaváč V., Boyle R.B.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 3rd Edition, Thomson Engineering, Boston, 2007. Jinak učebnice popočítačového­, kteých je v knihovně CMP mnoho.
Forma realizace:Návrh, experimenty, zkušební kód v Matlabu, dokumentace, www stránka (vše v angličtině)
Datum vypsání:02.09.2009
Název: Soubor příkladů ze zpracování lékařských dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Ing. Jiří Kléma, PhD
Popis:Cílem je vytvořit systém úloh pro cvičení ze zpracování biologických dat, případně kognitivních procesů. Vaším úkolem bude vytvořit několik příkladů vycházejících z reálných dat, najít jejich řešení, realizovat ho a zdokumentovat. Pracovním jazykem může být i angličtina.
Pokyny k vypracování:budou sděleny ústně
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:Návrh, experimenty, zkušební kód, dokumentace, www stránka
Datum vypsání:01.07.2005
Název: Heterogenní paralelní genetický algoritmus
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s tzv. ostrovním modelem paralelního genetického algoritmu (GA). Navrhněte a naimplementujte paralelní GA, který bude každou populaci vyvíjet pomocí jiného genetického algorimu s jiným nastavením. Experimentálně ověřte funkci tohoto algoritmu a porovnejte jeho výsledky s klasickým paralelním GA, který vyvíjí všechny populace stejným GA.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Datum vypsání:18.09.2006
Název: 3D reconstruction for visual effects
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:RNDr. Zuzana Kukelova, Ph.D.
Popis:3D reconstruction plays an important role in visual effects and current movie industry. See what my former stuents can do in their startup https://www.youtube.com/channel/UCIfMxiWnFHwmxrm2nNWK2hg.
Pokyny k vypracování:Review the state of the art in 3D reconstruction from images. Get acquainted with methods at https://alicevision.github.io/. Suggest and implement an improvements of the standard technology of 3D reconstruction using rotation averaging and similar optimization techniques.
Doporučená literatura:Literature will be provided by the supervisor.
Forma realizace:Code in Matlab and C++
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Camera tracking for autonomous driving
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:RNDr. Zuzana Kukelova, Ph.D.
Popis:Camera modelling and tracking is a fundamental component of autonomous deriving and assistance systems. See what can be done with camera models we reconstruct: https://up-drive.eu/wp-content/uploads/2018/06/UP-Drive_Online_Localization_mid_100mb.mp4?_=2
Pokyny k vypracování:Review the state of the art in camera modelling and tracking. Get acquainted with methods at used in UpDrive project. Suggest and implement an improvements of the standard technology of camera modelling and tracking to cope with rolling shutter effect.
Doporučená literatura:Literature will be provided by the supervisor.
Forma realizace:Code in Matlab and C++
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Probability Safety Nets - ATC Safety Nets postavené na pravděpodobnosti budoucí trajektorie
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. David Šišlák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:V řízení letového provozu je prvořadým požadavkem jeho bezpečnost. Safety Nets jsou bezpečnostní sítě, které mají v poslední chvíli upozornit řídícího, že v prostoru dochází k porušení některého z bezpečnostních pravidel (přiblížení letadla k letadlu nebo k zakázané oblasti, nedodržení letové trati, nízký průlet, nedodržení nařízené letové hladiny a další). Safety Nets se zabývají i pozemním provozem, kdy kontrolují, zda letadlo na ploše nevjíždí do prostoru kam nemá povolení a podobně.

Výpočet Safety Nets probíhá většinou na základě odhadu budoucích poloh (trajektorie) letadel, které se pak vzájemně porovnávají. V určování budoucí trajektorie na základě aktuální radarové informace je vždycky trochu nepředvídatelnosti. Výhodou je, že letadla většinou letí rovně a stejnou rychlostí, ale jsou řízeny lidmi, takže svojí rychlost nebo směr mohou kdykoliv nepředvídatelně změnit. Navíc výše popsaný postup naznačuje, že rozhodnutí výpočtu je diskrétní ANO/NE. Je tedy jasné, že výsledky mohou být často zavádějící. Buď se varování neoznámí (nebo je oznámeno pozdě) což je nepřípustné nebo bude hlášena falešná varování, což je neuspokojivé.

Cílem práce je stručně popsat aktuálně definovaná bezpečnostní pravidla a postupy jakými jsou kontrolována.
Dále navrhnout algoritmus pro kontrolu Safety Nets založený na nediskrétním přístupu. Nehledat pouze budoucí trajektorii, ale vytvořit pravděpodobnostní prostor nad všemi možnými budoucími trajektoriemi. Tyto prostory následně porovnávat ať už letadlo vs. letadlo, letadlo vs. zakázaná oblast nebo další. Výsledkem porovnání by měla být váha závažnosti sledované situace.
Dále vytvořit nástroj, který navrženou teorii implementuje a na kterém bude možno ukázat jak jsou vyhodnocovány jednotlivé situace reálného provozu (na skutečných radarových datech).
Pokyny k vypracování:bude upresneno na konzultaci
Doporučená literatura:bude dodano pozdeji
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:21.02.2008
Název: Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s metodami umělé inteligence, jednak využít vybraný systém pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout sérii experimentů s různými nastaveními parametrů systému, ověřit správnost klasifikace s různým nastavením a vzájemně porovnat správnost klasifikace. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících pracovišť lékařských fakult.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Datum vypsání:02.11.2007
Název: Plánování pro systém MoleMOD
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Miroslav Kulich Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru doc. Floriána. MoleMOD je revoluční systém speciálně navržených robotů, který umožní autonomně skládat stavební moduly ("cihly") do složitějších konstrukcí. Systém je unikátní v tom, že v modulech jsou cesty, kterými jsou roboty ve tvaru červa schopny procházet a moduly přemisťovat.

V práci by student řešil situaci, kdy jsou na "staveniště" přiveženy stavební moduly složené v kompaktním tvaru (např. krychle) a ty musí být postupným přemisťováním roboty poskládány do požadovaného finálního tvaru. Úkolem studenta bude navrhnout plánovací algoritmus, který vytvoří plán pohybu pro jednotlivé roboty realizujících toto přemístění.

Pro bližší informace o projektu MoleMOD doporučuji shlédnout video na
https://www.youtube.com/watch?v=N5OaxAuqug8

Kontakt: kulich@cvut.cz
Datum vypsání:17.07.2018
Název: Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Popis:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjunkcí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možnosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Pokyny k vypracování:Předpokládá se nastudování teoretického minima, implementace a experimentální ověření s využitím vhodného počítačového prostředí (např. Maple, Matlab).
Doporučená literatura:Navara, M., Ol
Forma realizace:teoretická studia a konkrétní experimenty
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Archiv fuzzy logických operací
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Popis:Seznamte se se základními typy operací ve fuzzy logice. Implementujte co nejúplnější soubor těchto operací.
Pokyny k vypracování:Vyžaduje pečlivost a rozvahu při tvorbě knihovny operací.
Doporučená literatura:Navara, M., Olšák, P.: Základy fuzzy množin. Skriptum ČVUT, Praha, 2002. Další­ literatura u vedoucí­ho práce.
Forma realizace:teoretická studia, archiv procedur a konkrétní experimenty
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Pokročilá analýza EEG pomocí pravděpodobnostní lokalizace zdrojů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Semestrální projekt
Popis:Student provede analýzu EEG signálu z kognitivního experimentu a aplikuje metodu MPT na signál. Následně provede rozbor analýzy a interpretaci výsledků. Výsledky porovná s podobnou metodou (DIPFIT)
Datum vypsání:08.10.2013
Název: Analýza spánkových stavů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Gerla Ph.D., Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Miloš Bělehrad
Popis:Cílem projektu je najít sadu parametrů, které umožní rozlišit mezi stavem bdělosti, lehkým spánkem, REM fází spánku a hlubokou fází spánku. Pro tento účel bude mít student k dispozici celonoční polysomnografické spánkové záznamy.
Pokyny k vypracování:1. Seznamte se z pravidly, podle kterých spánkoví technici hodnotí jednotlivé spánkové fáze
2. Navrhněte metodiku, která umožní rozlišit mezi fází bdění, lehkým spánkem, REM fází a fází hlubokého spánku
3. Implementujte navržené řešení v prostředí programu MATLAB
4. Otestujte realizované řešení nad klinickými PSG záznamy
Doporučená literatura:[1] T. L. Lee-Chiong. Sleep: a comprehensive handbook. Wiley-Liss, 2006.
[2] Iber, C., Ancoli-Israel S., Chesson A. L., Quan S. F. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, American Academy of Sleep Medicine, Westchester, IL, 2007.
Forma realizace:kod v Matlabu
Datum vypsání:01.02.2017
Název: Čárový kód ve zdravotnictví
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem práce je najít metodiku využívající čárový kód pro automatizaci komunitou mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi, pojištěnci a zdravotními pojišťovnami.

Zadání je externí. Roli garanta na katedře zajistí prof.RNDr.Olga Štěpánková,CSc., která zájemce blíže seznámí se zadáním a dodá kontakt na externího vedoucího.
Pokyny k vypracování:1)Popište stav využití čárového kódu ve zdravotnictví.
2)Posuďte přehled typů čárových kódů včetně výčtu výhod a nevýhod.
3)Navrhněte a realizujte systém pro komunikaci mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi a zdravotními pojišťovnami.
4)Navrhněte a ověřte ochranné prvky pro čárový kód.
Datum vypsání:09.12.2005
Název: Specializované medicínské moduly
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Expertní systémy ve zdravotnictví jsou dosud provozovány jen na vybraných výzkumných pracovištích a klinikách. Jejich využití však žádá stále více privátních i státních zdravotnických zařízení.

Zadání je externí. O další info a spojení na zadávajícího se obracejte na paní prof.RNDr.Olgu Štěpánkovou,CSc, která
je garantem zadání v rámci katedry.

Pokyny k vypracování:1)Popište stav využití speciálních modulů ve zdravotních informačních systémech.
2)Navrhněte vhodné rozhraní a obecnou strukturu speciálního medicínského modulu pro plošné nasazení k stávajícím zdravotnickým informačním systémům.
3)Návrh ověřte na modulu pro predikci Downova syndromu (OSQ – modul).

Datum vypsání:09.12.2005
Název: Řízení agentů-animátů v doméně umělého života
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:dosud nestanoven
Popis:Cílem práce je navrhnout model, simulující chování robotů-animátů.
Navrhněte, naprogramujte a implementujte blok ASM(mechanismus výběru akcí)na bázi sítě jednodušších interagujících elementů.
Navržený mechanismus odzkoušejte a výsledky simulačních experimentů umělého života vyhodnoťte.
Pokyny k vypracování:Zabývejte se nejprve studiem chování sítě jednodušších interagujících elementů a pomocí ní navrhněte, naprogramujte a implementujte blok ASM (mechanismus výběru akcí). Poté se pokuste ověřit hypotézu, že i na nižších úrovních lze vysledovat anticipační (očekávané, tušené) chování. Navržený mechanismus odzkoušejte s použitím redukovaných reálných dat. Výsledky experimentů vyhodnoťte v kontextu simulací umělého života.

Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:Programová + experimentální část
Datum vypsání:23.03.2006
Název: Měření systémového zatížení v programovacím jazyce Java
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Milan Rollo Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je zmapovat jaké prostředky nabízí programovací jazyk Java (zejména verze Java 1.6) pro měření systémového zatížení. Zmapujte možnosti měření výpočetního zatížení i paměťové náročnosti. Zjistěte jaké softwarové produkty (komerční i open source) pro měření výkonu a optimalizaci kódu (profilery) jsou v současné době pro jazyk Java k dispozici a porovnejte jejich vlastnosti. Ve své práci se soustřeďte i na to, jaké existují možnosti pro měření výkonu vícevláknových a distribuovaných aplikací.
Datum vypsání:06.11.2007
Název: Návrh a implementace grafického rozhraní pro rozpoznávání vývojových diagramů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Bresler
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo obecného procesu. Vývojové diagramy jsou často využívány v rozličných odvětvích a jejich tvorba může být těžkopádná. S nástupem tabletů a dotykových displejů obecně je cílem vytvářet diagramy člověku přirozeným způsobem - kresbou. Na tabletu nakreslený diagram je tedy nutné převést do vnitřní reprezentace programu (rozpoznat) a vizualizovat v určitém grafickém stylu.Cílem práce je převést anotovanou databázi diagramů ve formátu XML do navržené vnitřní reprezentace a vytvořit grafické rozhraní, které na základě vnitřní reprezentace bude diagramy vizualizovat. Dalším možným krokem je propojení grafického rozhraní se stávajícími rozpoznávacími algoritmy. Aplikace bude implementována v jazyce C#.
Zájemci mohou přímo kontaktovat vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Pokyny k vypracování:Nastudovat syntaxi a sémantiku vývojových diagramů a navrhnout vnitřní reprezentaci diagramu.
Navrhnout a implementovat vizualizaci diagramů dle vnitřní reprezentace.
Doporučená literatura:[1] Rob Miles, C# Programming, Edition 4.0, August 2012.
[2] K. H. Goldberg, XML: Visual QuickStart Guide, Peachpit Press 2009.
Forma realizace:Návrh datové struktury pro reprezentaci vývojového diagramu, Software
Datum vypsání:14.11.2012
Název: Rozšíření prohlížečů Chrome a Firefox
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:- vytvořte následující rozšíření v JavaScriptu (CofeeScript, ClosureScript, GWT, ...)
- Změna URL adresy v prohlížeči
- pro určité adresy přidat určitý parametr
- přesměrovávání žádostí na jiný server
- Export/import IndexedDB
- Event Logger
- jiné dle vlastního zadání po konzultaci s vedoucím
Doporučená literatura:http://developer.chrome.com/extensions/events.html http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
Datum vypsání:27.09.2013
Název: Agentní simulace (velko)města
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Jakob Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Analyzujte, navrhněte, implementujte a otestujte vybranou komponentu agentního simulátoru (velko)města. Přesná specifikace bude upřesněna po diskuzi se studentem i na základně jeho podnětů.

Možná témata zahrnují:

- modelování a simulace denního cyklu obyvatele města -- generování rozvrhu aktivit a jejich implementace ve složitém prostředí virtuálního města
- modelování a simulace městského a příměstského provozu, včetně souvislostí s hromadnou dopravou a parkováním
- modelování a simulace kriminality a ostatního nežádoucího chování
- datová analýza simulačních dat
- ergonomická, interaktivní vizualizace dat ze simulace města
- ...

Práce navazuje na úspěšný výzkumný projekt UrbanSim rozvíjený v Centru agentních technologií (ATG) ve spolupráci s firmou IBM. Student získá možnost podílet se na práci většího týmu v rámci většího softwarového celku, těžit z existujících znalostí studentů a zaměstnanců ATG a získat tak řadu cenných praktických zkušeností z návrhu a implementace složitého virtuálního světa.
Pokyny k vypracování:V první části práce se student seznámí s existující simulační platformou a vypracuje rešerši existujících metod a nástrojů týkající se jeho vybraného tématu. V následujícím kroku vypracuje návrh řešení, ten implementujte a podrobí detailními empirickému zhodnocení. Výstup každé fáze student představí ostatním členům týmu a získá jejich zpětnou vazbu. Výstupem bude softwarová komponenta integrovaná do simulační platformy a podrobná zpráva. Podrobnější pokyny budou stanoveny podle typu práce a po diskuzi se studentem.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí -- bude obsahovat vyvážený mix softwarových, aplikačních a teoretických, technických materiálů.
Forma realizace:SW aplikace, zpráva
Datum vypsání:13.09.2010
Název: IndexedDB Designer
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:- nastudujte problematiku
- implementujte aplikaci umožňující vizuálně designovat IndexedDB
- je možné použít libovolný jazyk (doporučeno HTML5)
Doporučená literatura:http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
Datum vypsání:27.09.2013
Název: Cybersport Ranker
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:- nastudujte problematiku
- vytvořte aplikaci, která bude stahovat data ze stránek gamestv.org (případně i jiných)
- z dat bude extrahovat informace o týmech a jejich vzájemných zápasech
- následně bude týmy hodnotit podle Elo
Doporučená literatura:http://www.gamestv.org
Datum vypsání:27.09.2013
Název: Systém pro selekci pří­znaků z EEG signálu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Václav Gerla
Popis:Cílem práce je tvorba systému, který by byl na základě klasifikovaného EEG signálu schopen vybrat příznaky, které nejlépe korelují s danou klasifikací.
Práce spočívá ve studiu dostupné literatury, týkající se selekce příznaků, na jejimž základě student zvolí algoritmy, které jsou nejlépe vhodné pro implemetaci do navrhovaného systému. Je možno použít jak ověřené způsoby selekce, tak na základě vlastních úvah modifikovat či vytvořit algoritmy nové.
Cílem práce je vytvořit systém, který používá jako vstupu EEG signál a jeho klasifikaci a dokáže na výstupu určit, které oblasti signalu nejlépe diskriminují jednotlivé třídy.
Forma realizace:matlab
Datum vypsání:11.08.2009
Název: Distributed computing in Java (PMT)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Burša Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Projekt v týmu,
Popis:(EN) Design and implement framework for distributed signal processing in Java programming language. The framework is intended for automated biomedical data processing. Include a visualization of the running environment.

(CZ) Navrhnete a v jazyce Java implementujte obecny framework pro distribuovane zpracovani biologickych signalu. Zvazte moznost automatickeho spousteni v dobe necinnosti pocitace. Soucasti musi by i vizualizace prace a jednotlivych uzlu.
Datum vypsání:29.11.2010
Název: Fraktální metody analýzy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Burša Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Implementujte základní jednoduché algoritmy pro měření fraktálních vlastností signálu (box counting, ...). Ověřte na reálných biologických datech (HR, EEG, ...).
Implementace: Java (nebo dle dohody)
Vypracování: LaTeX
Datum vypsání:29.11.2010
Název: Vizualizace metody ACO-DTree
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Burša Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Metoda ACO-DTree je kombinací metody, inspirované mravenčími koloniemi, a evolučního algoritmu. Vytvořte vhodnou vizualizaci této metody. Implementujte základní uživatelské rozhraní. Na toto téma lze navázat BP/DP se zaměřením na metody zpracování biologických dat, inspirované přírodními procesy.
Implementace: Java + vtk.org
Datum vypsání:29.11.2010
Název: Immunocomputing
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Immunocomputing se zabývá modelováním imunitního systému živého organismu. Obsahuje některé adaptivní rysy, které lze využít k optimalizaci. V literatuře je uvedeno cca 5 základních modelů (Bone marrow, Negative selection, Clonal Selection, Continuous Immune Network Models, Discrete Immune network models). Implementujte dva až tři (dle náročnosti) z těchto modelů se zaměřením na data mining v oblasti biologických dat a proveďte jejich srování.
Implementace: Java (nebo dle dohody)
Doporučená literatura:L. N. de Castro: Fundamentals of Natural Computing, Chapman & Hall/CRC, 2006
Datum vypsání:31.08.2007
Název: Generování 3D animovaných scén a jejich snímání několika kamerami současně
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:humanoidV Centru strojového vnímání běží v současné době projekt vývoje
multikamerového systému pro aplikace telepresence, inteligentního rozhraní člověk-stroj a virtuální reality. Systém skládající se z několika jedoduchých kamer a jednoho či více počítačů se bude snažit "porozumět" dění ve scéně a poskytne výstup dle dané aplikace.

Pro testování algoritmů je výhodné mít k dispozici "ground truth" neboli přesná data, která umožní experimenty bez vlivu šumu, nevyhnutelně přítomném v reálných datech. Úkolem diplomanta bude vytvořit systém, který bude vytvářet animované 3D scény, a snímat je z různých pozic. Předpokládá se využití existujících SW pro generování fotorealistických 3D scén jako např.:Blender a PovRay

Systém by měl být snadno skriptovatelný tak, aby bylo možné měnit uspořádání kamer, či objektů ve scéně.

Práce je vhodná pro studenta se zájmem o počítačovou grafiku a virtuální realitu obecně.

Více informací.
Datum vypsání:06.05.2005
Název: Telemedicínské aplikace s využitím chytrých telefonů a tabletů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Burša Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Projekt v týmu,
Popis:Úkolem je vyvinout aplikaci pro chytrý telefon či tablet, která usnadní sběr lékařských dat ze senzorů. Data budou přenášena buď pomocí Bluetooth nebo jiné bezdrátové technologie. Aplikace musí poskytovat rychlé a přehledné rozhraní pro zobrazování dat a jejich jednoduché zpracování. Jedním z požadavků je zobrazení historie měření přímo na telefonu či tabletu.
Z telefonu či tabletu by data měla být jednoduše exportovatelná (v definovaném formátu) na PC.
Datum vypsání:04.03.2008
Název: Aplikace technik znalostního managementu v systému pro správu publikací
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc., Ing. Jan Uhlíř
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:Ing. Kamil Matoušek, PhD.
Popis:Student se seznámí s problematikou konceptuálního modelovaní (tvorba ontologií a semantických anotací) a využití ontologií ke správě znalostí. Úkolem systému pro správu publikací je uchovávat a spravovat elektronické publikace, anotace elektronických i tištěných publikací včetně stručné anotace obsahu a citační index. Jedním z výstupů systému je reference na publikaci ve formátu BibTeX. Systém by měl umožňovat vyhledávání podle mnoha kriterií a rovněž by měl uživateli umožnit hledat zvolenou publikaci či autora ve veřejně dostupných citačních indexech (tj. integrace s vyhledávači na Webu). Předpokladem je znalost programovacího jazyka Java (případně jiného objektově orientovaného programovacího jazyka a chuť přejít na Javu). Výhodou je orientace v UML.
Pokyny k vypracování:Práce je spíše praktického rázu
Doporučená literatura:[1] Gruber, T. R.; “A Transaction approach to portable ontologies”; Knowledge Acquisition; 5(2):199-220; 1993 [2] Noy, N. F.; McGuiness, D. L.; “Ontology Development 101: A Guide to
Forma realizace:softwarový prototyp
Datum vypsání:10.09.2004
Název: Deep learning for automatic detection of multiple myeloma from CT images
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic , Jan Hering Dipl.-Math.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:The task is to develop a deep learning (convolutional neural network) method to detect multiple myeloma in 3D CT images of long bones, especially femurs. Several network architectures should be tried and the performance compared with a classical solution. The particularity is that only weak annotations are possible - we know whether a subject is healthy or not but a precise location of the lesion is not available. This leads to so-called multiple instance learning methods.

Recommended implementation languages are Python or Julia.
Doporučená literatura:J. Hering, J. Kybic, and L. Lambert, “Detecting multiple myeloma via generalized multiple-instance learning,” SPIE Medical Imaging 2018, p. 22. F. Martínez-Martínez, J. Kybic, L. Lambert, and Z. Mecková, “Fully Automated Classification of Bone Marrow Infiltration in Low-Dose CT of Patients with Multiple Myeloma Based on Probabilistic Density Model and Supervised Learning,” Comput. Biol. Med., vol. 71, pp. 57–66, Apr. 2016.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Deep learning for tumor detection from histopathological images
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic , Jan Hering Dipl.-Math.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:The task is to develop a deep learning (convolutional neural network) method to detect cancerous tissue in colorectal histopathological images. Several network architectures should be tried and the performance compared with a classical solution. In some cases, only weak annotations are available - we know whether a subject is healthy or not but a precise location of the lesion is not available. This leads to so-called multiple instance learning methods. Students will be able to compare their results with other authors in the frame of the CAMELYON challenge (https://camelyon17.grand-challenge.org)

Pokyny k vypracování:Recommended implementation languages are Python or Julia.
Forma realizace:SW projekty
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Deep learning for tumor type classification from histopathological images
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic , Jan Hering Dipl.-Math.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:The input data are digitized microscopy histology slices of colorectal tissue, with manual or automatic segmentation of the cancerous tissue. The task is to develop a deep learning (convolutional neural network) method to distinguish different tumor types. Several network architectures should be tried and the performance  compared with a classical solution.
Pokyny k vypracování:Recommended implementation languages are Python or Julia.
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Automatická eliminace EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Popis:Navrhněte a realizujte metodu pro eliminaci EEG artefaktů z dlouhodobých EEG záznamů pomocí analýzy nezávislých komponent, případně analýzy hlavních komponent.
Pokyny k vypracování:Základní informaci o tématu podá doc. Lhotská.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:funkční prototyp softwaru, návod k obsluze
Datum vypsání:05.02.2010
Název: Automatická detekce EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Popis:Navrhněte a realizujte vhodnou metodu pro efektivní detekci EEG artefaktů v dlouhodobých EEG záznamech. Metodika by měla být schopná detekovat oční, pohybové i svalové artefakty. Možné postupy: digitální filtrace, korelace se šablonou, neuronové sítě.
Pokyny k vypracování:Základní informace o tématu podá doc. Lhotská.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:funkční prototyp softwaru, návod k obsluze
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Relacni data mining s genetickymi algoritmy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Filip Železný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Oponent:Jiří Kléma
Popis:Vyuzijte genetickych algoritmu pro konstrukci klasifikacniho modelu z relacnich dat.
Pokyny k vypracování:Pokyny budou stanoveny na zaklade konzultace s vedoucim prace.
Doporučená literatura:Relevantni literaturu doda vedouci prace.
Forma realizace:Kod v jazyce dle volby studenta.
Datum vypsání:09.11.2007
Název: Model vzdáleného ovládání domu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako: Projekt v týmu,
Popis:Úkolem je vytvořit fyzický model domu s nainstalovanými čidly a jejich připojení k počítači. Výstup by měl sloužit jako demonstrace vzdáleného ovládání domu. Je potřeba číst výstupy z čidel, předzpracovat je a postoupit centrálnímu serveru. Naopak by měly být v modelu výkonné prvky, které by se (v první fázi) ze serveru ovládaly.
Čidla by měla být většinou bezdrátová (připojená např. přes zigbee), zpracování bude probíhat na standardním PC (nejraději bychom v Javě).
Datum vypsání:01.10.2007
Název: Extended sniffer agent for observing non-trivial communication protocols
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. Jiří Bíba
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Inter-agent communication presents a corner stone of multi-agent solutions. A visualization of the communication is crucial as for a code debugging as for a presentation of the solution. The goal of this project is to extend the current sniffer agent for multi-agentn platform JADE (Java Agent DEvelopment framework) or A-globe by a functionality needed for a visualization of inter-agent communication in supply-chain/e-commerce domain (e.g. observation of a contract in a non-trivial interaction protocol). A prerequisite of subscribing for this project is an average skill in Java programming at least (alternativelly in C++ or C#).
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Restarting optimization algorithms using their predicted performance
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Pošík Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce,
Popis:In the article below, the researchers optimize the configurations of Deep neural networks, and they throw away bad configurations by extrapolating the learning curves of DNN. The goal of this project is to assess whether and how a similar principle can be applied to black-box search algorithms (local search, evolutionary algorithms, etc.) by observing and predicting their convergence curves. The study can assess various models for algorithm performance prediction, e.g. a parametric exponential model, or a non-parametric model based on resampling the past algorithm improvements.
Doporučená literatura:[1] Tobias Domhan, Jost Tobias Springenberg, Frank Hutter: Speeding up Automatic Hyperparameter Optimization of Deep Neural Networks by Extrapolation of Learning Curves. University of Freiburg
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Testování průchodnosti v proteinových strukturách
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Proteiny jsou makromolekuly zajišťující klíčové funkce v živých organismech. Chemická reaktivita se odehrává na tzv. aktivních místech, které mohou být schovány hluboko uvnitř proteinu. Aktivní místa jsou pro ostatní chemikálie (ligandy) přístupná tzv. tunely, tj. cestami mezi povrchem proteinu a jeho vnitřkem. Znalost tunelů (např. jejich tvaru, délky, rozložení v proteinu) lze využít k zrychlení experimentů např. při návrhu léků. Cílém práce je navrhnout a implementovat metody pro analýzu průchodnosti tunelů s využitím metod používaných v robotice pro plánování pohybu robotů/objektů. Průchodnost závisí nejen na tvaru a délce tunelu, ale také na schopnosti ligandu 'zmačkat se' v úzkých částech tunelu.

Pro řešení práce budou použity tzv. hard-sphere modely atomů. Vstupem budou data ze simulací proteinových dynamik. Práce předpokládá dobrou znalost c/c++ a prostředí linux/unix, schopnost samostatného nastudování doporučených API knihoven a jejich použití v SW.
Forma realizace:SW v c/c++, pripadne v pythonu.
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Milan Šorf Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:Doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Popis:Diagnostika prostorové topografie trupu se zaměřením na tvar páteřního sloupce (skolióza, kyfóza atd.) by měla být co nejvíce objektivní. K tomu účelu jsou využívány optické metody jako např. moiré konturogram (Biomedicíncká laboratoř FTVS
Cílem práce by bylo vytvoření softwaru pro hodnocení topografie trupu z pořízeného snímku s moiré efektem. Na základě biomechanického rozboru by byly jednoznačně definovány (pracovištěm UK FTVS) hodnotící parametry a postupy. Hlavním úkolem technika by bylo pak naprogramovat jednak jejich základní automatické vyhodnocení (výsledkem by byl unifikovaný protokol) a dále vytvořit prostředí pro interaktivní hodnocení dalších veličin a jevů. Výsledky provedené analýzy by se ukládaly do jednoduché databáze a bylo by možné je následně znovu zpracovávat a porovnávat s dalšími vyšetřeními
Doporučená literatura:doda vedouci
Forma realizace:software
Datum vypsání:19.09.2007
Název: High Performance Computing - Supercomputing with Tesla GPUs
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Prostudujte HPC Nvidia Tesla za ucelem zpracovani internetove komunikace v realnem case. Postup: Analyza dostupnych technologii, identifikace potencionalniho nasazeni v realnem prostredi (Seznam.cz nebo Excello), proof-of-concept.
Potrebne znalosti: solidni znalost programovacich jazyku (C, Python). Idealne teoreticke zaklady assembleru,
Datum vypsání:15.11.2010
Název: Výběr atributů relevantních pro dané rozhodnutí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
Popis:Při použití metod strojového učení pro objevování souvislostí v datech (KDD) je podstatný výběr atributů ovlivňujících cílové rozhodnutí.
Pokyny k vypracování:Seznamte se s aktualně používanými algoritmy pro řešení úlohy výběru relevantních atributů včetně metody postavené na pojmu „determinace“ pro odfiltrování nepodstatných atributů v diskrétních datech. Zvažte, zda by "determinaci" bylo možno použít i pro práci se spojitými daty. Vyberte některou z prostudovaných metod a implementujte ji. Výsledný algoritmus by měl být připraven pracovat s rozsáhlými daty, jejichž obor hodnot má řádově stovky prvků. Výsledky své implementace experimentálně ověřte.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:program + popis
Datum vypsání:28.10.2006
Název: Detektor oblasti zaujmu pre hladanie korespondencii
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Perďoch Ph.D., prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Detekcia oblasti zaujmu je prvym krokom riesenia ulohy najdenia korespondencii medzi obrazkami. Sucasne detektory su uspesne pri hladani oblasti pre triedu kontrastnych scen s vyraznymi strukturami v obraze. Stale sa vsak hladaju nove metody ktore by triedu rozsirili.
Pokyny k vypracování:Vasou ulohou bude prestudovat pracu [1], naimplementovat popisovanu metodu a experimentalne overit jej pouzitelnost pri hladani korespondencii. Na uspesne zvladnutie ulohy je potrebna znalost programovania v C,C++ a Matlabe.
Doporučená literatura:[1] http://www.cs.washington.edu/homes/shapiro/cvpr07final.pdf
Forma realizace:Kod v matlabu a MEX moduly.
Datum vypsání:30.10.2007
Název: Porovnání a evaluace současných typů levných 3D senzorů (MS Kinect, Asus Xtion)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Hrdlička , Ing. Jiří Wild
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student otestuje možnosti běžně dostupných 3D senzorů. Jejich spolehlivost, rozlišení, rychlost, schopnost komunikace s OpenNI API. Dále otestuje použití 3D senzorů v motivačních aplikacích pro rehabilitační účely. Jako programovací jazyk je možné použít Java nebo C++.
Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s OpenNI API.
2) Porovnejte dané 3D sensory z hlediska uvedených parametrů.
3) Otestujte použití senzorů v různých aplikacích se zaměřením na rehabilitaci a porovnejte jejich chování.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:17.10.2011
Název: Dáma - implementace inteligentního protihráče
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:
Pokyny k vypracování:Cílem práce je vytvořit hru dáma s protihráčem ovládaným počítačem.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:realizace programu
Datum vypsání:17.10.2006
Název: Adaptivní regulace malé vytápěcí soustavy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Václav Chalupa DrSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:
Pokyny k vypracování:1. Ověřte a zhodnoťte vlastnosti několika algoritmů adaptivní regulace procesu vytápění malého objektu (rodinného domu) vybaveného teplovodní vytápěcí soustavou. 2. K regulaci výkonu užijte oběhové čerpadlo.
3. Navrhněte a realizujte vlastní regulátor.
4. Experimentálně ověřte.
Datum vypsání:19.09.2005
Název: Metody předzpracování dat pro Data mining
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Popis:Předzpracování dat je důležitou součástí Data miningu, výsledky celého procesu DM jsou velmi závislé na kvalitě dat, kterou můžeme vhodným předzpracováním výrazným způsobem ovlivnit. Cílem této práce je rozšíření možností předzpracování dat v systému SumatraTT.
Pokyny k vypracování:1) Seznámení se s metodami předzpracování dat
2) Implementace vybrané metody jako modulu pro systém SumatraTT
3) Ověření funkce metody a příklady použití vybrané metody při průzkumu reálných dat
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:realizace programu v Javě
Datum vypsání:05.10.2009
Název: Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit metodu pro rozpoznávání typu automobilu z jednoho snímku, a to bez omezení na místo pohledu a osvětlení. Práce využije detektor lokálních afinních rámců, který je k dispozici v Centru strojového vnímání. Jádrem práce bude nalezeni reprezentace 3D objektu a návrh metody matchování modelu a lokálních rámců detekovaných v obraze.
Pokyny k vypracování:Pasivní znalost angličtiny je nutná.
Doporučená literatura:Duda, Hart, Stork- Pattern Recognition
Datum vypsání:12.05.2019
Název: Analýza časové souslednosti grafoelementů v kanálech EEG
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit softwarovou komponentu, která bude zjišťovat v kterých kanálech EEG vzniká a kam se šíří epileptická aktivita.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:vytvořit program
Datum vypsání:16.10.2006
Název: Automatické hodnocení Evokovaných potenciálů z EEG
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit komponentu pro automatické hodnocení evokovaných potenciálů mozku. Jedná se o automatickou detekci lokálních maxim a minim dvojvlny, výpočet sklonu apod.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:vytvořit program
Datum vypsání:16.10.2006
Název: Zpracování kožního odporu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Milan Šorf Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jana Hlávková
Popis:Naměřte kožní odpor při psychické a fyzické zátěži a zpracujte tento signál. Provedte klasifikaci jednotlivých respondentů pomocí metod UI.
Pokyny k vypracování:1) Provedte meření kožního odporu na respondentech
2)Zpracujte signál kožního odporu
3) Provedte klasifikaci respondentů v závislosti na kožním odporu
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:laboratorní
Datum vypsání:19.09.2007
Název: Vlnková transformace EEG signálu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit softwarovou komponentu pro vlnkovou transformaci digitálního elektroencefalogramu. Komponenta by měla pomoci při vizualizaci epileptických záchvatů v dlouhodobých záznamech EEG.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:vytvořit program
Datum vypsání:16.10.2006
Název: Přibližné závislosti v relačních datech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Filip Železný, Ph.D.
Popis:Jednou z nejčastějších analytických úloh je v případě databází vyhledávání závislostí. Těmito závislostmi můžeme chápat jak přímé souvislosti mezi jednotlivými hodnotami atributů (asociační pravidla), tak i funkční závislosti mezi atributy samotnými. O přibližných závislostech hovoříme tehdy, pokud jde o závislosti s výjimkami. Klíčem k jejich identifikaci je definice těchto výjimek a hodnocení síly (přesnosti) dané závislosti.
Pokyny k vypracování:1. Prostudujte metodiku vyhledávání přibližných závislostí v relačních datech (viz literatura).
2. Metodu implementujte.
3. Implementaci otestujte na datech dodaných vedoucím práce.
4. Výsledky porovnejte s alternativními postupy (statistické, apod.).
Doporučená literatura:Kivinen J., Mannila H.: Approximate Dependency Inference from Relations, 1995. Berzal et al.: Finding Fuzzy Approximate Dependencies within Stulong Data, 2003.
Forma realizace:Implementace, dokumentace, experimenty.
Datum vypsání:30.10.2007
Název: Sekvenční rozhodování v počítačovém vidění
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:V sekvenčním rozhodování je kvalita nalezeného rozhodnutí měřena nejen jeho chybou, ale i časem, který byl k tomuto rozhodnutí potřeba. Úlohy, kde čas vyhodnocení hraje významnou roli se dají v počítačovém vidění nalézt ve zpracování medicínských dat, detekci objektů v obraze, rozpoznávání značek ve videu a jiných. Např. v Centru strojového vnímání (CMP) se zabýváme návrhem sekvenčního detektoru obličejů v obraze.

Diplomová práce se bude zabývat teoretickými aspekty sekvenčního rozhodování aplikovaného na úlohy počítačového vidění.
Pokyny k vypracování:Předpokládá se alespoň pasivní znalost angličtiny a intenzivní pracovní nasazení.
Doporučená literatura:A. Wald - Sequential analysis; Duda, Hart, Stork - Pattern Recognition
Datum vypsání:10.10.2010
Název: Thickness measurement from ultrasound RF images
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:For applications such as arteriosclerosis detection, it is interesting to estimate thickness of layers in the blood vessel walls. However, the limited spatial resolution from a standard B-mode image does not allow sufficient accuracy. Processing directly the raw RF signal should enable a better accuracy. This work is a combination of practical experiments with a portable ultrasound machine and implementation of signal processing algorithms.
Doporučená literatura:Shung, Smith, Tsui: Principles of Medical Imaging. Academic Press, 1992. Angelsen. Ultrasound Imaging. Emantec, 2000
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Deep learning for 3D drosophila egg segmentation
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:The task is to detect and segment Drosophila eggs from microscopy images using deep learning (convolutional neural networks). The challenge is that the data are 3D and standard CNN methods cannot be used directly because of memory limitations in available GPU cards.
It is therefore necessary to find other methods or reimplement existing ones.

Pokyny k vypracování:Recommended implementation languages are Python or Julia.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Deep learning for skin cancer classification
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Given a skin patch, (i) segment a lesion and (ii) determine, whether it is benign or malignant.
Several network architectures should be tried and the performance compared with a standard ABCD method. An additional task is to (iii) create a mobile phone or client/server application for the detection.
Doporučená literatura:Esteva et al.: Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks, Nature, 2017 Fosu et al.: Mobile melanoma detection application for Android smart phones, NEBEC 2015
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Řízení redundantního svařovacího robotu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:vybírá se, pravděpodobně ing. Lukáš Malý z
Popis:Navrhněte řízení průmyslového robotu pro svařování plastových nádrží. Robot má z důvodu zvětšení pracovního prostoru a vyhnutí se kolizím více než 6 stupnů volnosti. Navrhněte algoritmus, který pro zvolenou trajektorii, zadanou v kartézských souřadnicích, navrhne trajektorii v kloubových souřadnicích, která při respektování překážek v pohybu robotu a požadavku na plynulý pohyb robotu bude optimalizovat zvolené kritérium.
Pokyny k vypracování:Seznamte se s úlohou svařování plastových nádrží a s omezeními z toho plynoucími.
Seznamte se robotickým operačním systémem ROS.
Seznamte se s problematikou řízení robotů s redundantní kinematikou.
Najděte či navrhněte postup pro výpočet inverzní kinematické úlohy redundantního robotu za omezení optimalizující vhodně zvolené kritérium.
Postup implementujte a odzkoušejte v simulátoru a případně na skutečném robotu, bude-li k dispozici.
Výsledky zhodnoťte.
Doporučená literatura:1- Jazar, Reza N.: Theory of Applied Robotics, Springer 2010 2- ROS - dokumentace 3- Michal Kelemen, Ivan Virgala, Tomáš Lipták, Ľubica Miková, Filip Filakovský and Vladimír Bulej: A Novel Approach for a Inverse Kinematics Solution of a Redundant Manipulator, Applied Sciences 2018 4- Jingguo Wang, Yangmin Li and Xinhua Zhao: Inverse Kinematics and Control of a 7-DOF Redundant Manipulator Based on the Closed-Loop Algorithm, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 7, No. 4 (2010)  
Forma realizace:SW
Datum vypsání:01.09.2020
Název: Paralelní a distribuované výpočty pro dobývání znalostí z dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:
Pokyny k vypracování:Proveďte prostřednictvím webu důkladný průzkum aktuální nabídky paraleních algoritmů používaných pro dobývání znalostí z dat. Prostudujte doporučenou litearturu a implementujte zvolený algoritmus strojového učení pomocí paralelního algoritmu. Srovnejte výpočetní složitost svého algoritmu s klasickým sekvenčním postupem jak teoreticky, tak na experimentálních datech.
Doporučená literatura:M. El-Hajj, O.R. Zaiane: Parallel Association Rule Mining and Minimum Interprocessor Communication, PADD 2003
Datum vypsání:28.10.2006
Název: Inkrementální výběr nejvhodnějších atributů pro strojové učení
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:
Pokyny k vypracování:Seznamte se s různými metodami pro výběr nejvhodnějších atributů pro strojové učení, proveďte důkladný průzkum aktuální nabídky používaných algoritmů prostřednictvím webu a popište základní používané principy. Zvláštní pozornost věnujte efektivitě zmiňovaných algoritmů. Prostudujte literaturu doporučenou vedoucí diplomové práce a implementuje vlastní postup - jako inspirace může sloužit např. metodika popsaná ve článku U. Kaymaka. Ověřte funkci své implementace na vhodných datech.
Doporučená literatura:Kaymak Uzay: Incremental Feature Selection for Probabilistic Fuzzy Target Selection, Eunite 2003, pp. 81-90
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:28.10.2006
Název: Automatické vyhledávání aktivity jednotlivých neuronů (Clustering)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit software pro automatické vyhledání a následnou analýzu aktivity jednotlivých nervových buněk. Jedná se o vyhledání hrotů a jejich prostorové umístění ze záznamu čtyř prostorově umístěných elektrod snímajících extracelulární potenciál.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:vytvořit program
Datum vypsání:16.10.2006
Název: Analýza aktivity jednotlivých neuronů v časové oblasti
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit komponentu pro vyhledání a analýzu aktivity jednotlivých nervových buněk potkana. Jedná se o vyhledání hrotů dané charakteristiky ze záznamu jednoho kanálu extracelulárního potenciálu a jejich následná analýza v časové oblasti (frekvence, četnosti, apod.)
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:vytvořit program
Datum vypsání:16.10.2006
Název: Random Bin Picking
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Gaël Écorchard Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:The new generation of so-called collaborative robots allow the use of small robotic arms without them being isolated from human workers. Such an example of collaborative robot is the YuMi robot, a dual 7-axis arms robot designed for precise manipulation of small parts and available in our laboratory.

For further acceptance of such robots in the industry, some methods and sensor systems have to be developed to allow them to pick parts without the position of the parts being known in advance, just as humans do.

The aim of the project is to implement algorithms for the detection of known parts and their picking out of a bin. Part of the work will consist in determining the best compromise between sensor type/quality and achieved results. Different methodologies will have to be tested and asserted, image feature matching, 3D model matching, machine learning with existing algorithms. The development of small mechanical devices may also be necessary (gripper or other).
Datum vypsání:04.06.2018
Název: Human Localization in a Robotized Warehouse
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Gaël Écorchard Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:The European project SafeLog (http://safelog-project.eu/) aims at developing a system allowing humans and robots to collaborate in a warehouse. The project is run by an international consortium of six universities and industries. One of the tasks in such a system consists in localizing the human operators in the warehouse in order to be able to integrate them in a robotic system.

The aim of the project is to participate in the development of a sensoric system with associated algorithms for the human localization. The main sensors will be cameras worn by the human operator on a safety vest, so that computer vision methods will be used. The current system is able to locate the human thanks to some stickers on the warehouse ground, which are used for the localization of the mobile robots. It needs to be made more robust, requires testing, and needs to be improved with the localization based on the racks, for example by the addition of tags on these racks.
Datum vypsání:04.06.2018
Název: Adaptivní regulace elektrického přímotopu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Václav Chalupa DrSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:
Pokyny k vypracování:1. Ověřte a zhodnoťte vlastnosti několika algoritmů adaptivního řízení vytápění jedné místnosti objektu individuálním přímotopem.
2. Vyberte nejvhodnější algoritmus a realizujte vlastní regulátor.
3. Experimentálně prověřte v reálném objektu.
Datum vypsání:19.09.2005
Název: Mapování neznámého prostředí mobilním robotem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zvolte či navrhněte a implementujte vhodnou metodu pro exploraci neznámého prostředí mobilním robotem. Výsledkem explorace má být mapa volného prostoru, který je dostupný pro pohyb robotu.
Pokyny k vypracování:Pro realizaci se předpokládá použití laserového dálkoměru, popř. kamery.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:Návrh, implementace metod (Matlab, C++) a praktický experiment.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Hledání korespondencí pomocí rozkladu obrazu epipolární roviny
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Obraz epipolární roviny (EPI) je prostoročasový obraz vzniklý složením stejných obrazových řádků sekvence obrazů, která je pořízena lineárně se pohybující kamerou (nebo řadou statických kamer) tak, že libovolný statický bod v prostoru se se zobrazí do téhož řádku ve všech obrazech. Tento bod se pak v EPI zobrazí jako úsečka, která má "barvu" příslušného bodu. Úkolem práce je navrhnout algoritmus rozkladu EPI na jednotlivé úsečky, odpovídající bodům v prostoru. Předpokládají se speciální zjednodušující se podmínky kladené na scénu, eliminující křížení úseček v EPI.

K této práci je potřebná dobrá znalost matematiky, znalost práce se systémem Matlab, základní znalosti z oboru počítačové vidění a schopnost číst anglicky psanou odbornou literaturu.
Pokyny k vypracování:1. Seznamte se ze spůsoby formování EPI a s možnými konfiguracemi kamer, kdy může EPI existovat a kdy ne.

2. Analyzujte vlastnosti EPI pro případ, kdy nedochází k zákrýtům a pro případ, kdy k zákrytům sice dochází, ale je zachováno stejné pořadí objektů ve všech obrazech.

3. Navrhněte a implementujte metodu rozkladu EPI na jednotlivé přímky (případně shluky přímek), odpovídající bodům v prostoru.

4. Metodu ověřte experimentem.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Datum vypsání:30.10.2007
Název: Lokalizace v prostoru na bázi fúze inercialních senzorů a laserového dálkoměru
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Navrhněte a realizujte metodu pro fúzi dat z inerciálních senzorů (akcelerometr, gyroskop) a laserového dálkoměru pro účely autonomního lokalizačního systému.
Pokyny k vypracování:Předpokládá se využití Kalmanova fitru a existujích metod pro zpracování (registraci) laserových dat.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:Návrh, implementace metod (Matlab, C++) a praktický experiment.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Analýza pohybu kapaliny pomocí metod digitálního zpracování obrazu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Urban Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Dlouhodobý monitoring průtoků v říční i městské hydrologii je základní podmínkou úspěšného řízení a modelování procesů v přirozených či urbanizovaných povodích. Jedním ze základních nedostatků užívaných metod je problém přesného měření rychlosti proudící tekutiny. Cílem práce je návrh a ověření neinvazní metody měření průtoku založené na digitálním zpracování obrazu volné hladiny.
Pokyny k vypracování:1. Seznamte se se základními metodami analýzy pohybu v obraze.
2. Vytvořte stručný přehled dosud publikovaných prací v dané oblasti.
3. Navrhněte a otestujte algoritmus pro měření povrchové rychlosti kapaliny na základě sledování pohybu přirozených plavených částic.
Doporučená literatura:Sonka, Hlavac, Boyle. "Image Processing, Analysis and Machine Vision", Thomson, 2007 (3rd edition). Blake, Isard, "Active Contours : The Application of Techniques from Graphics, Vision, Control Theory and Statistics to Visual Tracking of Shapes in Motion", Springer, 1998.
Forma realizace:kód v matlabu, C, C++, ...
Datum vypsání:20.09.2007
Název: Ovlivnění simulace umělého života uživatelem za jejího běhu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc., FSI ČVUT v Praze
Popis:1) Seznamte se, s architekturou simulačního prostředí WAL - (World of Artificial Life)navrženou ve skupině MRG. Porovnejte ji s architekturami a aplikacemi na jiných světových pracovištích.
2) Implementujte GUI rozhraní pro přímé vstup a ovlivnění simulace uživatelem za běhu. Toto zahrnuje jednak možnost ovlivnit akce kteréhokoliv prvku animace, možnost pozorovat průběh simulace z pohledu simulovaného animáta a fyzickou reprezentaci uživatele v prostředí (avatara), který je schopen s prostředím interagovat. Implementujete také možnost ubírat a přidávat objekty a animáty v průběhu simulace.
3)Navrhněte vlastní řídící blok agenta-animáta, s důrazem na použití posledních výsledků výzkumů z oblasti umělého života, jak u nás tak ve světě.
4)Odzkoušejte
Pokyny k vypracování:Výsledky vyhodnoťte ve srovnání s předešlými pracemi či s pracemi podobného charakteru z jiných světových pracovišť.
Experimentálně odzkoušejte možnosti animátů učit se z příkladů a imitací ze svého okolí.
Doporučená literatura:-MRG - Mobile Robots Group Pages, ČVUT v Praze, c2006 http://cyber.felk.cvut.cz/gerstner/eth/index.php -Minsky Marvin Pages: The Emotion Machines [online], c2005 http://web.media.mit.edu/~minsky/ -N
Forma realizace:Programová+ následně experimentální část
Datum vypsání:23.03.2006
Název: Srovnání lokalizačních metod pro mobilní robotiku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Seznamte se s existujícími metodami lokalizace mobilního robotu v prostředí (metody založené landmarkových principech,scan-matchingu,Monte-carlo lokalizaci,bayesovské metody-particle filtry,kalmanův fitr,histogramové metody atd.) Vyberte si dva odlišné přístupy k problematice (základní zdrojové kódy vybraných metod jsou k dispozici) a proveďte kvalitativní srovnání daných metod v různých typech prostředí
Doporučená literatura:http://robot.anu.edu.au/~david/slam2004/ http://www.cas.kth.se/SLAM/toc.html
Forma realizace:Implementační a tesovací charakter práce
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Modely prostředí založené na symetricko-perturbačním modelu prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Prostudujte problematiku výstavby modelů prostředí s uvažováním prostorové neurčitosti. Implementujte metodu založené na symetricko-perturbační reprezentaci (SPmodel) prostředí pro pro výstavbu mapy pro mobilní robotiku. Experimentálně ověřte vlastnosti na různě strukturovaných prostředích.
Doporučená literatura:http://www.cas.kth.se/SLAM/Papers/Caste_TRA_2001.pdf http://www.cas.kth.se/SLAM/Papers/Caste_TRA_1999.pdf http://robot.anu.edu.au/~david/slam2004/ http://www.cas.kth.se/SLAM/toc.html
Forma realizace:Implementace v C++, Java, Matlab
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Exploiting the artificial skin on a Nao humanoid robot in social Human-Robot Interaction
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Hagen Lehmann Garant: doc. Mgr. Matěj Hoffmann Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:The aim of the project is to test different robot interaction behaviours linked to peripersonal space and touch, using a humanoid robot (Nao), uniquely equipped with an artificial skin. The project involves the design and implementation of robot behaviors, and a series of experiments in which participants will interact with the robot in different scenarios requiring collaboration.
Pokyny k vypracování:1. Familiarization with the Nao humanoid robot with tactile sensors.
2. Implementation of interaction behaviors consisting of arm, head and torso movements of the Nao robot.
3. Testing of these behaviors during human robot interaction experiments. These experiments will consist of a collaborative task, e.g. sorting of Lego blocks, the human and the robot have to do together.
a. use of data from tactile sensors as behavioral triggers
b. use of data from cameras and RGB-D (Kinect-like) sensors for the analysis of human reactions to the behaviors of the robot
4. Depending on the scope of the project - Analysis of the data collected during the experiments with respect to the interaction dynamics between the human and the robot/
Doporučená literatura:http://doc.aldebaran.com/2-1/home_nao.html Arnold, T., & Scheutz, M. (2018, February). Observing Robot Touch in Context: How Does Touch and Attitude Affect Perceptions of a Robot's Social Qualities? In Proceedings of the 2018 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (pp. 352-360). ACM. Roncone, A.; Hoffmann, M.; Pattacini, U.; Fadiga, L. & Metta, G. (2016), 'Peripersonal space and margin of safety around the body: learning tactile-visual associations in a humanoid robot with artificial skin', PLoS ONE 11(10), e0163713. Shamsuddin, S., Ismail, L. I., Yussof, H., Zahari, N. I., Bahari, S., Hashim, H., & Jaffar, A. (2011, November). Humanoid robot NAO: Review of control and motion exploration. In Control System, Computing and Engineering (ICCSCE), 2011 IEEE International Conference on (pp. 511-516). IEEE. Shiomi, M., Shatani, K., Minato, T., & Ishiguro, H. (2018). How should a Robot React before People's Touch? Modeling a Pre-Touch Reaction Distance for a Robot's Face. IEEE Robotics and Automation Letters. Shiomi, M., Nakagawa, K., Shinozawa, K., Matsumura, R., Ishiguro, H. & Hagita, N. (2017). Does A Robot’s Touch Encourage Human Effort? International Journal of Social Robotics 9, (1), 5–15. Silvera-Tawil, D., Rye, D. & Velonaki, M., 2015. Artificial skin and tactile sensing for socially interactive robots: A review. Robotics and Autonomous Systems, 63, pp.230-243. Walters, M.L., Dautenhahn, K., Te Boekhorst, R., Koay, K.L., Syrdal, D.S. & Nehaniv, C.L., 2009. An empirical framework for human-robot proxemics. Procs of New Frontiers in Human-Robot Interaction.
Forma realizace:code for the Nao robot (probably Python) and analysis
Datum vypsání:03.09.2018
Název: Modelování a sledování identity s pomocí detektoru obličejů ve videu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:V Centru stojového vnímání (CMP) je k dispozici kvalitní detektor obličejů ve videu. Vytvořte z jeho pomocí program, který automaticky vytvoří model pro detekovaný obličej a bude sledovat pohyb daného obličeje (osoby) i detektovat nepřítomnost a opětnou přítomnost daného obličeje v obraze. Podobný systém ma řadu aplikací např. při automatické anotaci filmů či sledování pohybu osob.
Pokyny k vypracování:Seznamte se s metodami reprezentace obličeje (literaturu dodá vedoucí). Vybranou metodu implementujte a oveřte.
Datum vypsání:10.10.2010
Název: Vytvoření souboru standardizovaných úloh pro snímání očních pohybů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Aby bylo možno objektivně hodnotit kvalitu algoritmů pro detekci očních pohybů, je zapotřebí standardizovat vstupní úlohu. Cílem této práce je vytvořit katalog takových úloh, které budou standardním podnětem pro oční pohyby uživatele. (C#, .NET)
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Datum vypsání:22.01.2008
Název: ROC křivky ve strojovém učení
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:Ing. Lenka Nováková
Popis:Proveďte důkladnou rešerši toho, pro jaké účely se v rámci strojového učení používají ROC křivky. Navrhněte, jak by je bylo možné používat jako prostředek pro redukci počtu uvažovaných atributů či jako rozhodovací kriterium při konstrukci modelu studovaných dat. Navrženou metodu implementujte a otestujte na vhodném typu dat.
Pokyny k vypracování:viz Popis
Doporučená literatura:podle pokynů vedoucí práce
Forma realizace:rešerše a implementace
Datum vypsání:28.10.2006
Název: Aplikace evolučních algoritmů pro optimalizační problémy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem je navrhnout, naprogramovat a experimentálně odzkoušet aplikaci evolučního algoritmu na zvolený reálný optimalizační problém.
Pokyny k vypracování:Prostudujte základní principy evolučních algoritmů. Zaměřte se speciálně na klasické metody, jako jsou genetické algoritmy, evoluční strategie, a genetické programování. Pro zvolený optimalizační problém naimplementujte vlastní evoluční algoritmus. Experimentálně ověřte jeho funkčnost a výsledky vyhodnoťte.
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Synchronizace více 3D senzorů (MS Kinect) pro real-time modelování lidského těla
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Hrdlička , Ing. Jiří Wild
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:V této práci student synchronizuje v reálném čase dva 3D senzory (MS Kinect) namířené na pohybující se lidské tělo. Cílem je díky snímání postavy z různých úhlů dále zpřesnit real-time 3D model lidského těla a zvýšit jeho možnosti, například rozeznat končetinu v jakékoliv poloze vzhledem k tělu apod. Komunikace se senzorem bude zajištěna pomocí OpenNI+NITE API, které umožňuje programování v jazyku C++.
Pokyny k vypracování:Pokyny:
1) Definujte limity použití jednoho 3D senzoru pro real-time snímání postavy.
2) Udělejte rešerši na téma "synchronizace více 3D senzorů".
3) Seznamte se s OpenNI API.
4) Použijte OpenNI API pro synchronizaci dvou senzorů.
5) Použijte synchronizované senzory pro real-time generování 3D modelu lidského těla - skeletonu.
6) Diskutujte výhody použití více 3D senzorů.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:17.10.2011
Název: N-planes - Využití metody n-těles v řízení letového provozu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. David Šišlák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:V řízení letového provozu je prvořadým požadavkem jeho bezpečnost. I v rostoucím provozu stále platí stejná bezpečností pravidla, která v první řadě definují minimální možné rozestupy mezi dvěma letadly ve vzduchu.

V dnešní době je řízení a sledování provozu plně závislé na lidských řídících. Zde jsou vždy problémy spojené s lidským faktorem (přehlédnutí, zapomenutí). Proto také vznikají nástroje, které se snaží tyto chyby eliminovat. Nástroje se dělí podle přístupu k problému; Pouze provádějí kontrolu aktuálního stavu a informují o možnosti blížícího se konfliktu (Safety Nets), Přebírají část řízení a vydávají rozhodnutí (Safety Cases).

Již vzniklo několik postupů, softwaru i přístrojů, které se zabývají oběma přístupy.

Cílem práce je částečně zmapovat systémy podporující bezpečnost letového provozu. Dále pak ověřit možnost použití metody n-těles a to pro oba dva přístupy. Toho by mělo být dosaženo vhodnou volbou sil, které budou letadlům bránit v přiblížení a dále pak budou navigačními prvky (body, tratě) používané k řízení (směrování).
Pokyny k vypracování:bude upresneno na konzultaci
Doporučená literatura:bude dodano pozdeji
Forma realizace:sw projekt
Datum vypsání:21.02.2008
Název: From pairwise image registration to sequence image registration
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:The task is to align a sequence of N images onto a common reference. It is possible to register all images simultaneously, or all possible N^2 pairs but it is very computationally expensive. On the other hand, it is enough to register N-1 pairs and compose the transformations, which is fast but may lead to suboptimal accuracy. We shall (theoretically and practically) explore various ways of choosing the subsets of image pairs to register and how to estimate the individual deformations.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Adaptivní optimalizace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Filip Železný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Vytvořte prototyp algoritmu pro kombinatorickou optimalizaci využívající technik strojového učení ke zlepšení své výkonnosti na základě zkušeností s řešením dřívějších instancí problémů.
Datum vypsání:09.11.2007
Název: Strojové učení v úloze vyhodnocování očních pohybů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:1) Prostudujte metodu sběru dat používanou pro vyhodnocování očních pohybů člověka při čtení a popište atributy, které se při této úloze používají.
2) Seznamte se se strukturou existujícího souboru dat z Inferring Relevance from Eye Movements Challenge 2005 – tato data se vztahují k problému výběru správné odpovědi na slovně (písemně) formulovanou otázku z deseti možných psaných alternativ. Realizujte krok “porozumění datům”, kterým začíná cyklus dobývání znalostí a své výsledky řádně dokumentujte.
3) Rozvažte, které metody strojového učení jsou vhodné pro řešení problému “vybrat z nabízených alternativních odpovědí na položenou otázku správnou odpověď na základě analýzy očních pohybů čtenáře”. Jednu z vybraných metod použijte.
4) Kvalitu svého řešení experimentálně otestujte na testovacích datech.

Literatura: J. Salojarvi et al.: Inferring Relevance from Eye Movements: Feature Extraction. Helsinki University of Technology, Publications in Computer and Information Science, Report A82. 3 March 2005
Datum vypsání:19.09.2005
Název: Přehled zkoušek in-vitro diagnostických zdravotnických prostředků podle techn.norem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Téma je vhodné pro studenty oboru BMI. Téma předpokládá vyhledání norem, identifikace a rozbor jednotlivých požadavků z hlediska zkoušek, zkušebních postupů a měřících přístrojů. Cílem je vytvoření přehledu zkušebních postupù a
měřících přístrojů používaných ke zkouškám různých druhů
zdravotnických prostředků např. ve formě metodického postupu.
Během řešení těchto úkolů by se studenti seznámili s:
- zákonnými požadavky platnými pro oblast ZP
- fungováním normalizačního systému a obsahem technických norem pro oblast ZP
- seznámení se s praktickým využitím technických norem jako
zkušebních předpisů při zkouškách ZP
- významem posouzení shody a značení CE pro užití ZP v
lékařské praxi
Spojení na ext.zadavatele:FNekola@ezu.cz
Na katedře bude práci zaštiťovat doc.Nahodil.
Datum vypsání:07.10.2005
Název: Přehled zkoušek neaktivních zdravotnic. prostředků podle tech.norem harmonizovaných k NV 336/2004 Sb
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Téma je vhodné pro studenty oboru BMI.Téma předpokládá vyhledání norem, identifikace a rozbor jednotlivých požadavků z hlediska zkoušek, zkušebních postupů a měřících přístrojů. Cílem je vytvoření přehledu zkušebních postupů a měřících přístrojů používaných ke zkouškám různých druhů
zdravotnických prostředků např. ve formě metodického postupu.
Během řešení těchto úkolů by se studenti seznámili s:
- zákonnými požadavky platnými pro oblast ZP
- fungováním normalizačního systému a obsahem technických norem pro oblast ZP
- seznámení se s praktickým využitím technických norem jako
zkušebních předpisů při zkouškách ZP
- významem posouzení shody a značení CE pro užití ZP v
lékařské praxi
Spojení na ext.zadavatele: FNekola@ezu.cz
Na katedře bude práci zaštiťovat doc.Nahodil.
Datum vypsání:07.10.2005
Název: Detekce a sledování hlavy v kognitivním multikamerovém systému
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:multicam_logoV Centru strojového vnímání běží v současné době projekt vývoje multikamerového systému pro aplikace telepresence, inteligentního rozhraní člověk-stroj a virtuální reality. Systém skládající se z několika jedoduchých kamer a jednoho či více počítačů se bude snažit "porozumět" dění ve scéně a poskytne výstup dle dané aplikace.

Jednou z nejdůležitějších informací je pozice a orientace hlavy (hlav). Toto téma umožňuje dvě varianty práce. Teoretičtěji zaměření studenti mohou dále vyvíjet existující prototyp SW. Praktičtěji orientovaní studenti mohou implementovat stávající algoritmus a integrovat ho do real-time multikamerového systému.
multicam_head_tracking
Zájemci mohou kontaktovat vedoucího projektu: svoboda@cmp.felk.cvut.cz
Datum vypsání:31.10.2007
Název: Znalostní klasifikace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:U široké škály praktických úloh dolování dat a strojového učení máme k dispozici doplňkové informace dostupné ve formě textu nebo strukturované databáze. Cílem tohoto tématického okruhu je využití těchto informací při analýze strukturovaných (nejčastěji 2-dimenzionálních) dat získaných například měřením. Může jít např. o zpřesňování genomických klasifikátorů na základě známé závislosti mezi měřenými veličinami.
Pokyny k vypracování:Praktický příklad realizace: v systému XGENE.ORG vyvíjeném skupinou IDA využijte existující hierarchie veličin (geny a jejich skupiny) k návrhu klasifikátoru, který tuto hierarchii zohlední.
Datum vypsání:30.01.2009
Název: Vizuální lokalizace mobilního robotu v prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Prostudujte základní teorii zpracování obrazu z kamery a implementujte metodu pro segmentaci landmarků (význačných objektů v prostředí jako jsou svislé hrany,vizuálně výrazné objekty) z prostředí za účelem jejich využití v lokalizačních algoritmech pro mobilní robotiku.Na základě detekovaných landmarků navrhněte metodu, která bude korigovat rostoucí odometrickou chybu polohy mobilního robotu podle obrazu z kamery.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Chudoba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je implementace metody pro 3D mapování terénu robotickou helikoptérou metodou "Stereo from motion", kdy se vzdálenost mapovaného terénu měří na základě porovnání dvou obrázků pořízených z různých míst.
Pokyny k vypracování:- prostudujte metody 3D mapování jednou pohybující-se kamerou
- navrhněte a implementujte metodu využívající kameru a přesný lokalizační systém (RTK GNSS)
- proveďte ověření metody na datech pořízených reálnou helikoptérou nebo v simulátoru
Forma realizace:implementace v C/C++
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Metody předzpracování a vizualizace dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Data, používaná např. pro data mining, nemají na vstupu dostatečnou kvalitu. Úkolem diplomanta je popsat typické úlohy předzpracování dat, ukázat, jak tyto úlohy realizovat v systému SumatraTT (http://krizik.felk.cvut.cz/sumatra), případně některé části systému sám doplnit.
Datum vypsání:01.10.2007
Název: Implementace symetricko-perturbačních map pro lokalizaci mobilních robotů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Prostudujte problematiku výstavby modelů prostředí s uvažováním prostorové neurčitosti. Implementujte metodu založené na symetricko-perturbační reprezentaci (SPmodel) prostředí pro automatické budování mapy pro mobilní robotiku. Experimentálně ověřte vlastnosti na různě strukturovaných prostředích.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Seznamte se s metodami popisu kvantových struktur (zejména ortomodulárních svazů) a pravděpodobnosti na nich.
Prostudujte dosavadní důkazy neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice.
Prostudujte možnosti jejich dalšího zjednodušení a zobecnění (např. na grupověhodnotové míry).
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Pravděpodobnost na kvantových strukturách
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Seznamte se s metodami popisu kvantových struktur (zejména ortomodulárních svazů) a pravděpodobnosti na nich.
Posuďte možnost využití nově objevených technik při řešení starých otevřených problémů.
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Seznamte se s metodami popisu matematických struktur používaných v kvantových a fuzzy logikách.
Prostudujte důsledky nově dosažených výsledků pro vlastnosti těchto struktur, a to analytické (možnosti aproximace, reprezentace pomocí funkcí) i algebraické (variety, návaznost na jiné typy algeber).
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Databáze průběhů EKG
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s problematikou analýzy EKG, zejména z pohledu popisu charakteristických rysů signálu, jednak se seznámit s metodami využívajícími pro zpracování zmíněné charakteristiky. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematikou navrhnout vhodnou strukturu databáze pro uchovávání typických průběhů EKG a implementovat ji, dále ověřit její funkčnost ve spolupráci s již existujícím programem pro klasifikaci. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících lékařských pracovišť.
Datum vypsání:05.02.2010
Název: Tvorba anotací pro sémantický web
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Jedná se o vývoj editoru ontologií, jež bude možné konvertovat do některého z jazyků sémantického webu (např. OWL). Výsledný prototyp se bude implementovat v jazyku Java. Znalost tohoto jazyka nebo vážný úmysl se ho dobře naučit jsou nutným předpokladem.
Datum vypsání:10.09.2004
Název: Správa dokumentů s využitím metod managementu znalostí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Vývoj algoritmů pro vyhledávání v archivu dokumentů opatřených sémantickými anotacemi.
Výstupem bude SW prototyp implementovaný v jazyce Java. Znalost tohoto jazyka popř. vážný zájem se jej dobře naučit jsou podmínkou.
Datum vypsání:10.09.2004
Název: Inferenční stroj nad ontologií času s využitím databáze
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Kamil Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Návrh a implementace inferenčního stroje pro uvažování nad ontologií historických časových určení s využitím relační databáze. Požadavky: AJ, Java, SQL.
Datum vypsání:22.09.2005
Název: Systém pro inerciální a asistovanou navigaci osob ve vnitřním prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Prostudujte metody inerciální a asistované navigace osob (PErsonal NAvigation System - PENA) při pohybu ve vnitřním prostředí budov. Zvolte a reimplementujte vhodné existující řešení a proveďte experimentální ověření vlastností. Soustřeďte se na zlepšení jeho provozní robustnosti. Výsledky zhodnoťte a na základě získanych zkušeností navrhněte další postup vývoje. Potřebná znalost, C++, MatLab, AJ.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: POMDP plánování akcí mobilního robotu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Karel Košnar Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem práce je seznámit se s částečně pozorovatelnými markovovskými rozhodovacími procesy (POMDP) a implementovat plánovač pro mobilní robot, který využívá tyto procesy. Plánovač musí nalézt takovou optimální strategii, která dokáže robot navigovat v měnícím se prostředí. Součástí práce je provedení experimentů a vyhodnocení použité metody v provnání s deterministickým plánovačem (např A-star).
Předpoklady: znalost programování v C nebo v Java, pasivní znalost angličtiny.
Pokyny k vypracování:1. Seznamte se s částečně pozorovatelnými markovovskými rozhodovacími procesy
2. Naimplementujte plánovací algoritmus využívající POMPD
3. Naimplementujte modul v robotickém prostředí Player/Stage který bude řídit robot podle naplánované strategie
4. Experimentálně ověřte
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce
Forma realizace:SW projekt a experiment
Datum vypsání:14.10.2009
Název: Přesná navigace autonomního robotu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:Pavel Krsek
Popis:Existují člověkem řízené stroje, které vyžadují přesné navádění. Mezi jejich aplikace patří řezání drážek v betonu a asfaltu, nanášení vodorovného značení na silnice, parkoviště, podlahu továren a podobně. Cílem projektu je z manuálně řízeného stroje udělat autonomního robota. Přesnost navigace současných autonomních mobilních robotů většinou nedostačuje.
Cílem práce je navrhnout a experimentálně vyzkoušet metody navigace a řízení robotu, které jsou pro dané aplikace dostatečně přesné, zároveň ale v praxi použitelné.

značení vozovka

značení v hale

požadovaný výsledek

řezání asfaltu
Pokyny k vypracování:Seznamte se s požadavky s konkrétními aplikacemi a z toho vyplývajícími požadavky z praxe.
Prostudujte vhodné navigační algoritmy a příslušné senzory.
Navrhněte/vyberte vhodný algoritmus a implementujte ho na demonstračním mobilním robotu.
Výsledky zhodnoťte.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce
Forma realizace:SW v matlabu, C/C++, ROSu, exprimentální práce, výzkumná zpráva
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Zpracování obrazu pro bioinformatiku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Schier Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Práce se bude týkat zpracování dat v bioinformatice, zejména potlačování šumu snímku, segmentace snímků,extrakce informace o objektech (tvar, velikost, barva). Bude třeba se vyrovnat s nízkou kvalitou snímků, překryvem, nejasnými hranicemi. Půjde o použití metod statistického zpracování informace.

Příklady aplikace: vyhodnocování snímků kvasinkových kolonií, vyhodnocování kvality spotů v microarray scanech, vyhodnocování snímků z fluorescenční mikroskopie (vyhodnocování dat metody FISH).


Pokyny k vypracování:Toto téma bylo navrženo Janem Schierem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Datum vypsání:10.11.2010
Název: Softwarová aplikace pro FRET analýzu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Filip Šroubek Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Fluorescenční resonanční energetický transfer (FRET) je přenos energie z jednoho fluorescentního barviva na druhé v závislosti na vzdálenosti a tvaru obou barviv. Používá se v molekulární biologii k indikaci vzdálenosti bílkovin.

Jde o časově náročné, složité, nekonzistentní měření. Cílem bude vytvořit software (balíček funkcí) pro zpracování obrazových dat, jehož cílem bude zrychlení práce. Tato práce je součástí projektu ve spolupráci s Einstein Medical School, NY, USA. Aplikace v MATLABu nebo modul do ImageJ.

Problémy, které bude nutné řešit: automatická detekce nejlépe zaostřeného snímku, poloautomatická segmentace bílkovin ze série, korekce: odečtení pozadí, kompenzace nežádoucích efektu, přeslechy emisních filtrů, atd.


Pokyny k vypracování:Toto téma bylo navrženo Filipem Šroubkem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Datum vypsání:10.11.2010
Název: Analyza obrazu gelove elektroforezy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Predmetem prace je zpracovani obrazku z gelove elektroforezy.
Ukolem je odstraneni sumu, detekce znacek odpovidajicich jednotlivym
soucastem smesi, automaticke odecitani jejich poloh, a automaticka
kompenzace geometrickeho zkresleni vznikleho nehomogenitou proudu.
Vysledkem bude jednoduse ovladatelny samostatny program pripadne
s program typu klient-server s ovladanim pres www.
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Databáze grafoelementů EEG
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s problematikou analýzy EEG, zejména z pohledu popisu charakteristických rysů signálu, jednak se seznámit s metodami využívajícími pro zpracování zmíněné charakteristiky. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematikou rozšířit navrženou strukturu databáze pro uchovávání grafoelementů a implementovat ji, dále ověřit její funkčnost ve spolupráci s již existujícím programem pro klasifikaci. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících lékařských pracovišť. Hlavním partnerem bude FN Bulovka.
Datum vypsání:02.11.2007
Název: Vývoj fotografické aplikace klient-server pro chytrý telefon
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Roman Sejkot , doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Vytvořte podporu pro existující mobilní aplikaci typu klient-server, která sejme fotografii, pošle ji na server a na základě shody obrazu s databází zobrazí informaci v klientu (na obrazovce chytrého telefonu). V tomto projektu půjde zejména o to, vytvořit editor XML souboru v existující struktuře a překladač na binární soubor pro serverovou aplikaci. XML soubor reprezentuje strukturu objektů ve světě a překlad je nutný z důvodů efektivity načtení reprezentace na serveru. Editor může být založen na existující aplikaci a upraven podle potřeb projektu. Projekt má potenciál k pokračování na bakalářské práci při vývoji aplikace s klientem na platformě Android nebo iOS a serverem na infrastruktuře fakulty.
Datum vypsání:01.10.2015
Název: Detekce a analýza pohybu v obraze
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Urban Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Detekce a přesná analýza pohybujících se objektů v obrazové sekvenci patří k náročným problémům zpracování visuální informace. V současné době se používá a vyvíjí mnoho odlišných přístupů, od zcela jednoduchých, které předpokládají fixní kameru a minimální změny osvětlení, až po velmi náročná řešení nevyžadující téměř žádná omezení na pohyb kamery, globální a lokální iluminační změny, či na pohyb stínů a odlesků.

V Centru strojového vnímání, v rámci jednoho z řešených projektů, se v současné době vyvíjí pro Fyziologický ústav Karlovy Univerzity systém pro sledování pohybu potkanů v experimentálním bazénku.

V rámci práce na daném projektu se studenti seznámí se základními technikami počítačového vidění, detailněji s nejnovějšími metodami analýzy pohybu v obraze, a ověří si své tvůrčí schopnosti na přesně definované aplikační úloze.

Hlavní typy nabízených úloh k řešení:

1) rozpoznání hledaného objektu ve snímku
2) detekce pohybujícího se objektu v sekvenci snímků
3) sledování (tracking) pohybujícího se objektu v sekvenci snímků / modelování pohybu
4) dynamický model tvaru sledovaného objektu
5) modelování „čistého“ pozadí, globálních i lokálních změn osvětlení a odlesků
6) uživatelské rozhraní vyvíjeného systému

Pozitivní vztah k živým bytostem výhodou.

Odkaz: http://cmp.felk.cvut.cz/~urbanm/wetrat
email: urbanm@cmp.felk.cvut.cz
Datum vypsání:09.09.2004
Název: Multiagentní systémy a Web Services
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem je navrhnout metodiku pro tvorbu multi-agentních systémů pomocí technologií pro web-services. Návrh mechanizmů pro vyjednávání a spolupráci agentů implementovaných pomocí web-services. Implementace systému demonstujícího možnosti využití agentních přístupů při implementaci web-services.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Navrhněte mechanizmy pro spolupráci agentů v distribuovaném prostředí s neúplnou informací o okolí. Pomocí těchto mechanizmů budou agenti formovat týmy za účelem dosažení společného cíle v rozsáhlém distribuovaném prostředí.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Efektivní plánování týmové akce v prostředí RobocupRescue
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Ing. Petr Benda
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Navrhněte a implementujete algoritmy pro planovaní tymových akcí v heterogenní komunitě agetů. RoboCup Rescue je simulátor katastrof ve městech, tedy simulátor dynamicky měnícího se prostředí. Vaším úkolem je naplánovat koordinovanou týmovou akci záchranářů (policistů, hasičů a záchranářů) za omezených komunikačních podmínek.
Datum vypsání:10.05.2005
Název: Immunocomputing: Discrete Immune Network Models
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Immunocomputing se zabývá modelováním imunitního systému živého organismu. Obsahuje některé adaptivní rysy, které lze využít k optimalizaci. V literatuře je uvedeno cca 5 základních modelů. Implementujte model typu Discrete Immune Network Models (například aiNET), kterou lze použít ke shlukování. Zaměřte se na zpracování biologických signálů. Na toto téma lze navázat BP/DP zaměřenou na immunocomputing.
Implementace: Java (nebo dle dohody)
Doporučená literatura:L. N. de Castro: Fundamentals of Natural Computing, Chapman & Hall/CRC, 2006
Datum vypsání:31.08.2007
Název: Agenti a Grid
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Martin Rehák Ing. ECP
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou nasazení agentů v rámci existujících grid systémů. Zmapujte problematiku, porovnejte z tohoto hlediska existující systémy a analyzujte grid systémy jako prostředí pro multiagentní systémy - podle hledisek jako bezpečnost, mobilita, jednoduchost vývoje, otevřenost rozhraní a existující komponenty.
Datum vypsání:10.05.2005
Název: Aplikace strojového učení pro zpracování lékařských dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s metodami strojového učení, jednak využít existující nástroj pro zvolenou metodu pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout vhodnou reprezentaci lékařských dat (strukturování numerických, popř. nenumerických údajů), zvolený systém naučit, ověřit jeho správnost klasifikace a porovnat správnost klasifikace s další vybranou metodou. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících pracovišť lékařských fakult.
Datum vypsání:02.11.2007
Název: Aplikace znalostních systémů pro zpracování lékařských dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s principem činnosti znalostních systémů, jednak využít existující systém FEL-EXPERT pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout, vyvinout a odladit bázi znalostí, která bude umožňovat provádět konzultace ke konkrétním případům. Pro odladění budou poskytnuta data se známým řešením.
Datum vypsání:02.11.2007
Název: Modelování průchodu světla diamantem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:Petr Prášek
Popis:Pro analýzu výrobních vad a návrh změny technologie výroby je třeba rozumět jevům při průchodu světla broušeným kamenem, například diamantem. Problém má dvě stránky, jednak modelování (raytracing) průchodu světla počítačovým modelem, jednak analýza obrazu laserového paprsku po průchodu kamenem. První část je blízká počítačové grafice, druhý problém spadá do počítačového vidění.

broušené kameny

simulace světla v kameni
Pokyny k vypracování:Seznamte se s programovým prostředím LADOK.
Navrhněte do prostředí nové moduly a proveďte fyzicky experimenty se skutečnými kameny.
Výsledky obou metod porovnejte a zhodnoťte.
Forma realizace:SW v matlabu, výzkumná zpráva
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Vizualizace sociálních struktur multi-agentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Martin Rehák Ing. ECP
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s různými agentními systémy. Prozkoumejte možnosti vizualizace sociálních struktur multi-agentních systémů a vizualizaci implementujte v Javě.
Datum vypsání:30.06.2006
Název: Fast Equation Solving for Computer Vision and Robotics
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Algebraic techniques have proved very useful in solving difficult problems in geometry of computer vision. We will aim at studying more advanced elements of algebraic geometry and applying them to real engineering problems.
Pokyny k vypracování:Review the state of the art in software for solving algebraic methods by homotopy continuation. Get acquainted with methods in Macaulay2. Suggest and implement an an optimized homotopy continuation method for solving problems in computer vision and robotics.
Doporučená literatura:Literature will be provided by the supervisor.
Forma realizace:Code in Matlab and C++
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Kooperativní strategie pro pokrytí plochy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Prostudujte současně používané strategie v multi-robotických systémech pro kooperativní plánování pokrytí plochy. Navrhněte a implementujte algoritmus realizující kooperativní strategii pokrytí plochy vhodnou pro skupinu mobilních robotů. Předpoklady: znalost C++ nebo Java, Matlab, minimálně pasivní znalost angličtiny
Datum vypsání:06.05.2005
Název: Multiagentní systém na PDA a platformách s omezenými zdroji
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Martin Rehák Ing. ECP
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Seznamte se s multiagentní platformou aglobe. Analyzujte možnosti jejího nasazení na PDA a strojích s limitovanými systémovými zdroji (např embedded PC). Předpokládá se práce s bezdrátovými sítěmi (Wi-fi, Bluetooth) Platforma je vyvíjena v jazyku Java. předpokládáme, že pro úspěšnou instalaci na zmíněných platformách budou nutné zásahy do kódu.
Datum vypsání:30.06.2006
Název: Vizualizace EEG dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je tvorba grafického rozhraní, které slouží ke zpracování a analýze EEG signálů. Student získá přístup k algoritmům vyvíjeným v rámci laboratoře BioDat a jeho cílem bude návrh a implementace uživateslkého rozhraní umožňující jednoduchou práci s daty a jejich vizualizaci.
Forma realizace:matlab, SW projekt
Datum vypsání:18.11.2010
Název: TAC SCM – sdílení informace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Ing. Jiří Hodík
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Seznamte se s projektem Trading Agent Competition – Supply Chain Management (TAC SCM). Navrhněte a v programovacím jazyce JAVA implementujte takové agenty účastnící se hry TAC SCM, kteří budou oproti standartní hře spolupracovat a budou si vyměňovat informace o svých plánech a aktivitách. Uvažujte i neúplné informace a úmyslné i neúmyslné sdělování nepravdivých informací.
(http://agents.felk.cvut.cz
http://www.sics.se/tac/)
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Úkolem je navrhnout, implementovat a ověřit rychlé metody plánování a přeplánování v distribuovaném prostředí multiagentních systémů. Testy budou prováděny na systému vyvinutém v jazyce JAVA.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Hledání znalostí v reálných genetických datech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Příprava a zpracování dat získaných na spolupracujích lékařských pracovištích metodami strojového učení. Jedná se např. o data týkající se výzkumu dědičných chorob. Cílem je na základě průzkumu chorobopisů řady pacientů upřesnit indikační kriteria pro jednotlivé laboratorní analýzy za účelem zefektivění diagnostiky.
Datum vypsání:28.10.2006
Název: Využití sociálních znalostí v multiagentních systémech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Vladimír Mařík DrSc. Dr.h.c.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Komunity softwarových agentů se vyznačují tím, že agenti mají k dispozici určitou znalost o schopnostech a zátěži jiných autonomních agentů, tedy tzv. sociální znalost. Znalosti tohoto typu se budou v diplomové práci využívat k automatizovanému vytváření koalic, odhalování operujících nebo dokonce nepřátelských agentů. Znalost jazyka JAVA a platformy JADE bude řešiteli výhodou.
Datum vypsání:14.09.2004
Název: Řízení letu malé robotické helikoptéry po trajektorii
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Chudoba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je implementace řídicí metody pro malou robotickou helikoptéru, realizující její pohyb po zadané trajektorii. Součástí práce je modelování a návrh regulátoru, proto je vhodné mít alespoň základy z předmětů v oblasti identifikace a automatického řízení. Helikoptéra bude lokalizována externím lokalizačním systémem.
Pokyny k vypracování:Seznamte se s způsobem řízení robotické helikoptéry poskytnuté pracovištěm vedoucího. Navrhněte a implementujte řídicí algoritmus letu po definovaných trajektoriích.
Předpokládejte známou polohu helikoptéry s vysokou přesností.
Forma realizace:implementace v C/C++ nebo jiném vhodném jazyku, experimentace
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Robotické třídění objektu na základě jazykové instrukce
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Michal Vavrečka Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:Karla Štěpánová
Popis:Tvorba robotického systému, který dokáže roztřídit objekty podle zadání uživatelem. Systém sestává z robotického ramene KUKA a tříprstého grippery Takktile. Systém pomocí vizuálního modulu rozpozná vlastnosti předmětu v zorném poli. Následně se naučí pojmenovávát objekty a vlastosti pomocí storjového učení. Během testování je schopen pomocí instrukce (např. vezmi všechny červené krychle) identifikovat objekty v prostředí, uchopit je a přemístít na zadané místo.
Pokyny k vypracování:Nastudujte oblast Visual Question answeringu
Nastudujte oblast Neural Module Network
Implementujte systém vidění založený na sémantické segmentaci
Implementujte NMN a otestujte pomocí VQA
Otestujte systém na realném robotu
Doporučená literatura:Andreas, J., Rohrbach, M., Darrell, T., & Klein, D. (2016). Neural module networks. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 39-48). Antol, S., Agrawal, A., Lu, J., Mitchell, M., Batra, D., Lawrence Zitnick, C., & Parikh, D. (2015). Vqa: Visual question answering. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (pp. 2425-2433).
Forma realizace:SW+HW projkt
Datum vypsání:26.04.2018
Název: Vyvažování zátěže multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. David Šišlák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Návrh metod pro automatickou migraci agentů mezi platformamy. Imlementace mechanizmů umožňujících měření zatížení a automatickou migraci agentů mezi platformami. Metody budou implementovány v jazyce JAVA a ověřeny pomocí platformy A-Globe.
Datum vypsání:31.10.2007
Název: Principy fuzzy řízení
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Seznamte se s principy fuzzy regulátorů. Otestujte a porovnejte jejich vlastnosti na konkrétní regulační úloze. Zhodnoťte dosažené výsledky a závěry pro další výzkum.
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Multimediální modelování a simulace biosystémů a bioprocesů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Stávající podpůrný počítačový systém pro modelování a simulaci biosystémů a bioprocesů pracující v prostředí Matlab - Simulinku doplňte o další modely biosystémů a bioprocesů na úrovni buněčné, orgánové a socioekonomické. Menu sestává z fyziologického úvodu, modelovacího schéma, demo příkladu s výčtem parametrů a vlastní simulace s možností volby parametrů s bohatým grafickým znázorněním odezev modelů a jejich sonifikací.
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Intelligent algorithms for image viewers
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Michal Šorel Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:The goal is to develop and implement an adaptive automatic sharpening during a slide show, including automatic detection of image orientation if it is not included in EXIF data. The sharpening will typically be different for normal screen viewing and projector viewing. The amount of sharpening will depend on resolution and properties of the imaging device.

Pokyny k vypracování:This topic has been suggested by Michal Šorel, Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences, http://zoi.utia.cz/. Contact him directly or via Radim Sara, sara@cmp.felk.cvut.cz who guarantees external Master's thesis topics and who also helps select a reviewer.
Datum vypsání:10.11.2010
Název: Crop invariant frames
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Irena Váňová Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Consider a huge image database on the web with millions of images.
The images may be republished, modified, cropped, etc. We should verify if this image is one of "our" images in our database. In seconds.

The topic of this thesis is to design a method for finding crop invariant frames. Knowledge of Matlab, C++, ITK and a background in image processing are a plus.Pokyny k vypracování:This topic has been suggested by Irena Váňová, Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences, http://zoi.utia.cz/. Contact her directly or via Radim Sara, sara@cmp.felk.cvut.cz who guarantees external Master's thesis topics and who also helps select a reviewer.
Datum vypsání:10.11.2010
Název: Removing lens flare from digital photographs II
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Michal Šorel Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:The goal is to design and implement a novel method for removing lens flare from digital photographs. This is a next step of an ongoing master thesis. The goal of this project will be to enlarge the range of images where it works. We have a database of example photos.


by andy in nyc, available from www.flickr.com under CC licence

Pokyny k vypracování:This topic has been suggested by Michal Šorel, Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences, http://zoi.utia.cz/. Contact him directly or via Radim Sara, sara@cmp.felk.cvut.cz who guarantees external Master's thesis topics and who also helps select a reviewer.
Datum vypsání:10.11.2010
Název: Kloubní vzorce v EMG obraze
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.
Popis:Elektromyografie, zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu nebo mapuje postupnou aktivaci svalových jednotek při vykonávaném pohybu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození.
Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu (musí být prováděno lékařem) nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu (povrchové EMG). Výsledkem elektromyogra­fického vyšetření je graf, odborně elektromyogram nebo také EMG křivka.

V našem případě jde o vytvoření a aplikaci metodologie měření sEMG pro parametrické určování změn aktivace svalů a vzorcových pohybů kloubů při reflexní stimulaci pacienta.
Pokyny k vypracování:1. Seznamte se základy měření svalové aktivity pomocí povrchového EMG (sEMG) a problematikou kloubních vzorců a svalových reflexů.
2. Navrhněte metodologii měření a kvantifikace svalových reflexů kloubních vzorů pomocí sEMG.
3. V jazyce Matlab navrhněte a implementujte metody parametrizace sEMG.
4. Pod odborným vedením proveďte experimenty a naměřte experimentální data.
5. Statisticky vyhodnoťte naměřená data a na naměřených datech ověřte navrženou metodologii a Vámi navržené metody parametrizace sEMG.
6. Proveďte diskusi celého tématu a v závěru zhodnoťte použitelnost a vhodnost Vámi navržené metodologie měření kloubních vzorců a parametrizace sEMG.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:Kod v Matlabu a statistická analýza dat.
Datum vypsání:03.12.2012
Název: Rozhraní pro komunikaci mezi multi-agentním systémem a sensory/akčními členy mechatronického systému
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem je vytvořit nástroj v jazyce Java, pomocí kterého bude možné z multi-agentního systému přistupovat k hodnotám senzorů a akčních členů řízeného mechatronického systému. Řešení bude využívat standardu OPC-UA pro komunikaci v průmyslové automatizaci. Součástí projektu bude i návrh a implementace základního uživatelského rozhraní.
Forma realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Datum vypsání:20.11.2012
Název: 3D vizualizace v multi-agentních systémech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Kadera
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem je seznámit se s dostupnými knihovnami pro 3D vizualizaci v jazyce Java a pomocí několika z nich vytvořit jednoduchý referenční 3D model. Na základě tohoto experimentu bude vybrána nejvhodnější knihovna, ve které student vytvoří komplexní 3D vizualizaci pro průmyslový multi-agentní systém.
Forma realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Datum vypsání:20.11.2012
Název: Multi-agentní systém pro simulaci energeticky autonomních komunit
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem je seznámit se s problematikou distribuované výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie v rámci omezené komunity a vytvořit simulaci chování této komunity pomocí prostředků multi-agentních systémů.
Forma realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Datum vypsání:20.11.2012
Název: Konfigurační nástroj pro multi-agentní simulátor elektrické rozvodné sítě
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Kadera
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem je seznámit se s prostředím Eclipse RPC pro tvorbu uživatelských aplikací a vytvořit v něm nástroj, který bude sloužit pro konfiguraci a ovládání multi-agentní simulace energeticky autonomních komunit.
Forma realizace:JAVA, aplikace v Eclipse RPC, uživatelský manuál
Datum vypsání:20.11.2012
Název: Senzorický nárazník pro mobilního robota
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Navrhněte konstrukci nárazníku pro existující mobilní robot G2 vybavený tenzometry pro určení směru kolize. Navrhněte a vytvořte vyhodnocovací elektroniku + software.

kontakt: preucil@labe.felk.cvut.cz
Datum vypsání:11.09.2006
Název: Rozšířený sniffer agent pro sledování netriviálních komunikačních protokolů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. Jiří Bíba
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Meziagentní komunikace je základním stavebním kamenem agentních řešení. Visualizace komunikace je potom zásadní jak pro vlastní ladění kódu, tak pro presentaci celkového řešení. Cílem semestralního projektu je rozšíření existujícího sniffer agenta pro multi-agentní platformu JADE (Java Agent DEvelopment framework) či A-globe o funkcionalitu potřebnou k visualizaci meziagentní komunikace v doméně supply chains/e-commerce jako např. sledování kontraktu v netriviálním interakčním protokolu atp.
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Logický analyzátor pro vizualizaci výsledků multi-agentní simulace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Zatímco multi-agentní simulace bežící v nelineárním čase dovoluje vytěžovat výpočetní kapacitu HW naplno, visualizace v reálném čase nemá díky nelinearitě času simulace valný smysl. Cílem semestrálního projektu je implementovat rozšíření existujícího logger agenta o schopnost vizualizovat sociální vazby mezi agenty, jejich spolupráci a její konfiguraci, závazky v této spolupráci a jejich plnění, apod. Výchozí platformou pro implementaci bude multi-agentní platforma JADE (Java Agent DEvelopment framework) anebo A-globe.
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Renegotiable Competitive Contract Net Protocol pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Spolupráce v kompetitivních prostředích vyžaduje výchozí vyjednávací protokoly pokrývající celý životní cyklus této spolupráce. Flexibilní spolupráce navíc vyžaduje prostředky pro aktualizaci (rozšíření či zúžení) existujících závazků. Rozšiřte existující implementaci Competitive Contract Net Protocolu o převyjednávací fáze dle dodané specifikace a protokol otestujte na jednoduchém scénáři.
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Hopfieldova síť z pohledu simulací umělého života
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:1)Zabývejte se studiem chování sítě interagujících elementů dle Hopfieldova modelu [1].
2)Implementujte diskrétní Hopfieldovu síť s elementy v pravidelné pravoúhlé mřížce. Modifikací struktury, či aktivační funkce elementů vytvořte varianty této sítě:
- propojte elementy pouze v rámci 8-mi či 24 okolí
- aktivační funkce každého elementu navíc zpracovává svůj předchozí stav
3)Porovnejte časový vývoj náhodně inicializované sítě a jejích modifikací. Výsledky experimentu vyhodnoťte v kontextu simulací umělého života.
Datum vypsání:08.11.2005
Název: Shlukování pomocí přírodou inspirovaných metod
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:- Particle Swarm Optimization je optimalizační technika inspirovaná pohybem a chováním hejn živých organizmů (např. ptáků, ryb...)
-proveďte rešerši využití PSO pro shlukování
-testujte metodu a porovnejte výsledky s dalšími přístupy
Datum vypsání:02.11.2007
Název: Blackbox model of energy consumption and perceived comfort in heating of building
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Pavel Vrba
Popis:You will obtain a data describing inputs (weather, set points for temperatures, occupancy, etc.) and outputs (total consumption, discomfort measure). And the task is to create and properly validate a model of the data based for example on artificial neural networks, regression.
Pokyny k vypracování:1. explore the data sets
2. find state of the art solutions
3. create the model
4. validate the model properly
Doporučená literatura:A recent literature will be provided by the supervisor.
Forma realizace:Matlab, Java
Datum vypsání:22.11.2013
Název: ECG Fitting
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Burša Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Vytvořte obecný framework pro ECG fitting. Jedná se spíše o návrh interface a jednoduchého programu (Java), ve kterém se "nahraje" model srdce, trénovací množina dat, vybere algoritmus učení modelu a učení se spustí. Součástí musí být vyhodnocení úspěšnosti fittingu (predikce) a vizualizace průběhu.

Další fází (BP, DP) bude implementace několika metod UI (GA, ANN, ...), implementace vhodné vizualizace. Preferovaná mplementace: Java

Kontakt: bursam@fel.cvut.cz
Datum vypsání:06.04.2008
Název: Tvorba motorických primitiv pro ovládání robotického ramena KUKA
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Karla Štěpánová Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Jakákoli činnost, kterou vykonáváme, sestává z jednotlivých malých opakovaných akcí, kterým se velmi často říká motion primitives. Taková diskretizace komplexních činnosti je velmi užitečná, neboť nám umožňuje učit robota jen tyto jednotlivé elementární pohyby a z nich následně seskládat požadovanou akci. Je možné poté i nad těmito jednotlivými elementárními činnostmi provést optimalizaci a plánování. K jednotlivým činnostem lze dále například přiřadit jazykové pojmenování a je možné následně robota i jednodušše ovládat pomocí jazykových instrukcí. Učení se těchto jednotlivých základních motorických akcí sebou nese ale mnoho zajímavých výzev - například jak z mnoha různých provedení nalézt obecnou činnost.

Cílem projektu je naučit robota provádět jednotlivé motorické akce na základě mnohonásobné demonstrace dané akce. Sebraná data je potřeba vyhodnotit, filtrovat jejich časový signál, synchronizovat a vytvořit novou zobecněnou trajektorii. V rámci práce student porovná několik metod učení - např. metodu teach-in (kdy robota přímo fyzicky navádíme do daných pozic) vs. demonstrace akce demonstrátorem za využití lokátoru HTC Vive. Student bude pracovat v rámci našeho týmu a využije již dříve kalibrované senzory v rámci naší laboratoře pro experimenty imitačního učení. Pro realizaci projektu student využije KUKA simulátor a fyzická silově poddajná KUKA ramena, práce v Robotickém operačním systému (ROS), programovací jazyk: Python či C++.
Forma realizace:KUKA simulátor, silově poddajná KUKA ramena, ROS, python/C++, HTC Vive
Datum vypsání:21.05.2018
Název: Vidění pro autnomní řízení vozidel
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Tato práce bude součástí série aplikačních projektů interactIVe, UP-Drive a následných, ve kterém se ve spolupráci s velkým světovým koncernem výrobců automobilů podílíme na vývoji algoritmů vidění pro autonomní vozidla a pro asistenční systémy řízení. Zabýváme se automatickou geometrickou kalibrací senzorů za jízdy (LiDARů, kamer, radarů), přesným detailním geometrickým mapováním rozsáhlých scén pro úlohy SLAM, segmentací scény na pohybující se objekty, rozpoznáváním účastníků provozu, jejich úmyslu a predikcí jejich chování.

Zájemce bude součástí výzkumného týmu, ve kterém se pracuje s metodami 3D počítačového vidění, digitálního zpracování obrazu, sledování pohybu (tracking), odhadování vlastního pohybu z videosekvence a rozpoznávání objektů. Zájemce bude do projektu zapojen na základě svých schopností a preferencí tak, aby přispěl k řešení některého aktuálně řešeného problému.

Je vhodné se předem dotázat na aktuální nabídku zpřesněných témat na sara@cmp.felk.cvut.cz.
Pokyny k vypracování:Bude upřesněno při zadání.
Forma realizace:bude upřesněno při výběru konkrétního tématu
Datum vypsání:14.05.2019
Název: Mobilní aplikace pro inteligentní podporu mobility na platformě Android
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Jakob Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Analyzujte, navrhněte, implementuje a otestuje aplikaci pro inteligentní podporu efektivního pohybu s využitím všech dostupných způsobů dopravy (pěší, cyklistická, hromadná, individuální automobilová doprava atd.) a případné koordinace/spolupráce s ostatními cestujícími. Přesná specifikace bude upřesněna po diskuzi se studentem i na základně jeho podnětů.

Příklady možných témat:

- multi-modální navigační systémy optimalizované pro mobilní použití a propojené s uživatelovými osobními daty (kontakty, kalendář, úkoly apod.)
- asistenční navigační pomůcky pro osoby s tělesným postižením (např. nevidomí)
- modelování typických tras uživatele a využití tohoto modelu pro prediktivní navigaci
- podpora skupinové dopravy s napojením na komunitní sítě (Facebook apod.)
- real-time systém pro sdílení aut
- sledování dochvilnosti a zaplněnosti veřejné dopravy
- ...

Práce navazuje úspěšné aktivity na telefonech Android a sociálním webu. Student tak bude mít možnost těžit z existujících znalostí a získat cenné dovednosti a zkušenosti v této velmi perspektivní oblasti
Pokyny k vypracování:Součástí práce bude kromě seznámení s vývojem na platformě Android a specifických technik umělé inteligence i analýza existujících aplikací zabývajících se touto oblastí. Výstupem by měla být funkční aplikace zveřejněná přes Android Market. Podrobnější pokyny budou stanoveny podle typu práce a po diskuzi se studentem.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí -- bude obsahovat vyvážený mix softwarových, aplikačních a teoretických, technických materiálů.
Forma realizace:SW aplikace, zpráva
Datum vypsání:10.09.2010
Název: 3D Terrain, Obstacles and Map Support Files Generator for Usage in an EFIS Navigation Display
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Pačes Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The project aims to explore existing sources of geodata and ways to access them in order to create a software tool allowing to generate layered support materials (maps and obstacles), which will be used for onboard cockpit instruments. The work will survey through the existing geo databases with free access. We are interested in their access mechanism, a description of the method of data storage and data interfaces available. The required information includes data about DEM, AIP, restricted areas, air spaces, navigational elements and dangerous objects. In parallel, layered data storage formats should be explored and a suitable structure proposed for future use. In the next step, an application should be designed allowing for data retrieval from selected sources, multi-layered support files generation and creation of the appropriate atlases. The application (generator) can be created as a completely new program, or any of the existing "atlas creators" can be customized.
Datum vypsání:18.02.2014
Název: Segmentace 3D modelů pro plánování pohybu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem plánování pohybu je nalézt bezkolizní cestu pro objekt v prostředí s překážkami. Algoritmy plánování pohybu se nejčastěji používají v robotice (plánování pohybu manipulátorů, mobilních robotů, helikoptér atd.), ale např. i v CAD systémech či dokonce ve výpočetní biochemii. 3D objekty lze reprezentovat např. tzv. 3D meshem. V případě složitých objektů je vhodné je pro účely plánování nejprve zjednodušit. Cílem práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art algoritmy pro segmentaci 3D objektů a b) navrhnout a implementovat algoritmus pro plánování pohybu s využitím segmentovaných objektů.

Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..) a znalost Blender výhodou.
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Třídění výrobků v průmyslu podle vzhledových vad
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:V průmyslu je třeba třídit výrobky na shodné/neshodné na základě jejich vzhledu. Teorie klasifikace se často zabývá tříděním do výrazně oddělených skupin (např. jablka/hrušky). Neshodné výrobky jsou ale často součástí jednoho rozdělení, jen jejich odlišnost přesáhla určitou mez, za kterou je již není možné považovat za shodné (technický termín pro dobré výrobky).

Příkladem mohou být betonové bloky používané pro dláždění (viz obrázek).


betonové bloky na výrobní lince
Pokyny k vypracování:Seznamte se s požadavky s konkrétními aplikacemi a z toho vyplývajícími požadavky z praxe.
Prostudujte vhodné algoritmy.
Navrhněte/vyberte vhodný algoritmus, implementujte ho, vyzkoušejte na reálných datech.
Výsledky zhodnoťte.
Forma realizace:SW v matlabu, C/C++, Pythonu, technická zpráva
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Podpora pro zpracování a zobrazení maticových dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Prostudujte základní výpočty s daty uloženými v maticovém tvaru a vytvořte knihovnu pro použití těchto výpočtů ve vlastním programu. Rovněž zjistěte možnosti zobrazení takto uložených dat za účelem jejich optického posouzení uživatelem. Vytvořte knihovnu pro takovéto zobrazení těchto dat (Microsoft .NET, C#, DirectX nebo WPF) jako prostorové krajiny, vrstevnice, …
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:01.10.2008
Název: Evoluční algoritmy využívající koncept stárnutí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Naimplementujte evoluční algoritmus používající koncept stárnutí jedinců v populaci. Program by měl sloužit pro potřeby testování a měl by umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- testování v dynamicky měnícím se prostředí,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových usecích.
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Evoluční algoritmy pro dynamické optimalizace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Naimplementujte určený evoluční algoritmus pro potřeby testování na úlohách z oblasti dynamických optimalizací. Program by měl umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových úsecich.
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Diverzitou řízený evoluční algoritmus
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Naimplementujte diverzitou řízený evoluční algoritmus pro potřeby testování. Program by měl umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- testování v dynamicky měnícím se prostředí,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových úsecích.
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Genetický algoritmus CHC
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Naimplementujte CHC genetický algoritmus pro potřeby testování. Program by měl umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- testování v dynamicky měnícím se prostředí,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových úsecích.
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Plánování cesty s cílem kompletního pokrytí plochy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Prostudujte metody používané pro plánování trajektorie s cílem kompletního pokrytí plochy na známé polygonální mapě. Zvolte dvě metody, které naimplementujte a porovnejte jejich chování na různých typech prostředí z hlediska efektivity (% pokryté plochy, opakované průjezdy, nepřístupná místa atd.)

Požadované znalosti: Java, C++
Podklady: dodá vedoucí práce
Datum vypsání:12.09.2005
Název: Analýza polygonálních map
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Navrhněte kritéria pro analýzu a klasifikaci polygonálních map používaných v mobilní robotice pro plánování pohybu. Zaměřte se na charakteristiky prostředí ve smyslu „prázné – strukturované – velké překážky – shluk malých překážek – mapa jedné místnosti – mapa s více místnostmi a chodbami … „ atd. Implementujte algoritmus využívající navržená kritéria, proveďte experimenty na různých typech prostředí a výsledky vyhodnoťte.

Požadované znalosti: Java, C++
Podklady: dodá vedoucí práce
Datum vypsání:12.09.2005
Název: Visualisation of graphs in 3D
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Graph mining became during past decades an area attractive for data-mining researchers as it enables to challenge its typical problems starting from many points of view. One of interesting tasks is presenting results in a user-friendly form.
Goal of this project is to search for or develop and implement fast algorithm in Java (e.g. based on Java3D library) for visualisation of relational structures in 3D.
Forma realizace:Java code and doc
Datum vypsání:18.01.2008
Název: EEG koreláty odlišných referenčních rámců při vnímání prostoru
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je analyzovat EEG signály, která byly naměřeny během psychologického experimentu, týkajícího se orientace subjektu ve virtuálním tunelu. Cílem je nalézt odlišné EEG koreláty v závislosti na použité strategii orientace, která v dané úloze souvisí s egocentrickým či alocentrickým referenčním rámci. Právě rozdílné použití referenčních rámců by se mělo projevit na odlišném EEG signálu, který bude student analyzovat (nejlépe v Matlabu). Cílem je potvrzení výzkumů týkajících se této oblasti, popřípadě modifikace experimentu v závislosti na obdržených výsledcích. Výzkum je zasazen do oblasti vnímání a reprezentace prostoru.
Pokyny k vypracování:Požadavky na studenta: schopnost zpracovat současné experimenty týkající se problematiky vnímání prostoru a syntetizovat jejich výsledky, schopnost provést analýzu EEG signálu a zpracovat výsledky, schopnost porovnat obdržené výsledky s teoretickými předpoklady.
Forma realizace:Matlab
Datum vypsání:24.06.2008
Název: Využití ontologií pro inteligentní správu portfolia produktů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako:
Popis:Inteligentní prohledávání a údržba rozsáhlých znalostních bázích produktů se dostává do popředí zájmu velkých nadnárodních společností. Práce má zmapovat stávající možnosti využití ontologií pro správu produktových portfolií a na jejich základě navrhnout sémantický popis portfolia produktů společnosti CA.
Datum vypsání:18.06.2008
Název: Domain Specific Languages
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Prostudujte problematiku DSL (Domain Specific Languages) a současná existující řešení. Navrhněte způsob, jak používat DSL v součinnosti s obecnými programovacími jazyky, jako Java nebo C#. V prostředí dle vaší volby implementujte několik DSL (např. jazyk na generování textových řetězců, jazyk na popis struktury GUI atd.). Systém navrhněte modulární, aby bylo možné snadno implementovat podporu pro další DSL.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:06.10.2008
Název: Vytvoření hlasového modulu s možností přehrávajícího zvukové formáty WAV/PM
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Uller Miroslav
Popis:Navrhněte a vytvořte HW zařízení ovládané jednočipovým procesorem schopné přehrávat zvukové soubory ve formátu např. WAV nebo MP3 uložených na paměťových médiích typu MMC / SD / SDHC. Zařízení bude obsahovat řídicí procesor (I51 / AVR), interface pro paměťovou kartu, obvod pro převod digitálních dat na analogový, výstupní zesilovač a možnost externího ovládání. (novakpe@labe.felk.cvut.cz)
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Plánování týmových akcí v multi-agentních systémech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Jakob Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Ing. Milan Rollo
Popis:Cílem přáce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy pro týmové plánování koordinovaného pohybu v realistických simulovaných prostředích. Plánovací algoritmus bude implementován a otestován na multi-agentní platformě A-Globe a jeho simulační nadstavbě ACROSS2.
Pokyny k vypracování:1. Seznamte se s algoritmy pro planování týmových akcí, zejména pak koordinovaného pohybu.
2. Zpracujte přehled těchto algoritmů použitelných pro pohyb v omezeném prostředí (možnost reprezentace prostředí grafovou strukturou).
3. Seznamte se s multiagentní platformou A-Globe a projektem pro adversariální plánování DeepA.
4. Naimplementujte vybraný algoritmus koordinovaného pohybu za předpokladu omezeného komunikačního dosahu jednotek a omezeného dosahu jejich senzorů.
5. Algoritmus otestujte a vyhodnoťte na vybraných testovacích úlohách
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:11.02.2008
Název: Multiagentní systém pro distribuovanou spolupráci
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Návrh a implementace systému umožňující distribuovanou spolupráci v heterogenním prostředí s omezením centrálních prvků. Vývoj modulů pro distribuované plánování termínů a schůzek, výměnu dokumentů a správu úkolů. Systém bude implementován v jazyce JAVA pomocí existující agentní platformy.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Art Gallery Problem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou hlídání galerie - Art Gallery Problem, ve které je cílem rozmístění strážců v prostředí reprezentované polygony. Úkolem strážců je hlídat prostor ze svých statických pozici. Variantami tohoto problému jsou strážci s omezeným pozorovacím úhlem a dosahem, pohyblivý strážci nebo takzvaní hlídaní strážci, kteří kromě střežených cennosti se hlídají navzájem. Nastudujte vybrané algoritmy pro konkrétní variace tohoto problému, algoritmy implementujte. Výsledky řešení těchto problému jsou aplikovatelné na rozmísťování robotu nebo tvoření komunikačních sítí.files/agp_all.png
Datum vypsání:02.10.2012
Název: Implementace korektniho zobrazovani zemskeho povrchu (plasticka krajina) pro system AgentFly
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:
==============
= NEAKTIVNI TEMA =
==============
(vypsano 2010)


Projekt AgentFly je prestizni projekt zkoumajici moznosti simulace rizeni letecke dopravy vyvijeny v Agent Technology Center. Prototyp AgentFly simuluje jak civilni, tak vojenskou leteckou dopravu.

Ukolem tymu studentu je implementace zemskeho povrchu (plasticke krajiny) a ovladani zemekoule pomoci mysi v prototypu AgentFly.

U studentu se predpoklada schopnost programovat v jazyce JAVA.
Datum vypsání:05.02.2010
Název: Vizualizace grafů ve 3D
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Prozkoumejte možnosti rychlé vizualizace relačních struktur (grafů), případně navrhněte vlastní algoritmus pro určení polohy uzlů. Vizualizaci implementujte v Javě pomocí OpenGL (resp. Java3D). Výstupem by měl být vizualizační nástroj (knihovna) pro interaktivní zobrazování trojdimenzionálního modelu předložené relační struktury, který bude využitelný pro další práci laboratoře.
Doporučená literatura:dod
Forma realizace:Java kód a dokumentace
Datum vypsání:18.01.2008
Název: Návrh struktury informačního systému pro praktické lékaře
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc., Ing. Vratislav Fabián
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se se současnými typy informačních systémů pro praktické lékaře, jejich strukturou a na základě této analýzy se zaměřte:

a) na návrh bloku pro zpracování lékařských výkonů z hlediska vyúčtování těchto výkonů u zdravotní pojišťovny
b) na možnosti uplatnění statistických metod a metod umělé inteligence, zejména plánování, v tomto bloku
Datum vypsání:02.09.2005
Název: Možnosti využití Bluetooth komunikace pro tréninkové přípravky systému I4Control®
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc., Ing. Vratislav Fabián
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s komunikačním standardem Bluetooth, typy modulů, jejich strukturou a možnostmi uplatnění pro trénink hendikepovaných občanů za účelem efektivnějšího ovládání PC pomocí systému I4Control®. Na základě totoho rozboru poté:

a) navrhněte a realizujte Bluetooth komunikaci pro tréninkového robota
b) diskutujte možnosti uplatnění Bluetooth komunikace mezi kamerou a řídící jednotkou systému I4Control®
Datum vypsání:02.09.2005
Název: SW pro vyhodnocení oscilometrických pulsací krevního tlaku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc., Ing. Vratislav Fabián
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s klasickými metodami vyhodnocování krevního tlaku (palpační, auskultační, oscilometrická) a poté v programovém prostředí Matlab realizujte:

a) vyhodnocení krevního tlaku oscilometrickou metodou
b) klasifikujte pomocí metod umělé inteligence dostupná data do různých skupin podle cévních a srdečních chorob a poté sestavte algoritmy, pomocí nichž budete vyhodnocovat hodnoty tlaku krve pro dané kategorie
c) navrhněte algoritmy na výpočet dalších hemodynamických veličin (tepový objem, celkový odpor krevního řečiště atd.) podle dostupné literatury
Datum vypsání:02.09.2005
Název: Oscilometrický tonometr s USB a GSM modulem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc., Ing. Vratislav Fabián
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s klasickými metodami vyhodnocování krevního tlaku (palpační, auskultační, oscilometrická) a poté navrhněte a realizujte přípravek pro měření tlaku krve oscilometrickou metodou

a) s možností přenosu dat do PC pomocí USB modulu
b) s možností bezdrátového přenosu dat na vzdálený PC pomocí GSM modulu

Při realizaci dbejte na bezpečnostní požadavky z hlediska použití v klinické praxi.
Datum vypsání:02.09.2005
Název: Mezinárodní Informační systém EMDIS pro registry dárců kostní dřeně - stav implementace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:EMDIS je mezinárodní informační systém pro P2P on-line výměnu dat mezi registry dárců kostní dřeně. Tato komunikace je založena na přesně definovaných zprávách (cca. 30 různých druhů). Implementace celého EMDIS protokolu je složitá, a proto informační systémy registrů dárců kostní dřeně zpravidla neumí komunikovat všemi typy zpráv [1]. Navíc, jelikož se jedná o P2P systém, ne každý registr navázal spojení se všemi ostatními [2]. Nepřehlednost stavu implementace pravidel EMDIS v jednotlivých registrech velmi komplikuje každodenní práci koordinátorů jednotlivých registrů.
Pokyny k vypracování:1. Nastudujte dokumentaci systému EMDIS.
2. Navrhněte a implementujte internetovou aplikaci, která bude přehlednou formou zobrazovat stav implementace systému EMDIS v jednotlivých registrech a matici komunikačních vazeb mezi registry. Každý registr si bude moci aktualizovat svoje data.
3. Implementované řešení zdokumentujte.
Doporučená literatura:[1] D.Steiner: EMDIS Implementation Matrix, http://www.czechbmd.cz/matrix/ [2] EMDIS, http://www.zkrd.de/emdis.html?&L=1
Datum vypsání:07.01.2008
Název: Programové rozhraní pro Matlab a digitální kamery v Linuxu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:multicam_logoNaprogramujte funkci, která zprostředkuje Matlabu on-line signál z digitální kamery. Primárním zdrojem dat budou FireWire kamery, jako např. Fire-i kamera nebo USB kamery. Open-source knihovny a programy, jako např. Coriander, jsou volně k dispozici.

Rozhraní by mělo být transparentní a nezávislé na typu připojené kamery. Součástí rozhraní bude i možnost ovládání parametrů kamery.

Domácí stránka projektu.

Práce má implementační charakter a je vhodná pro studenta s kladným vztahem ke GNU/Linuxu a OpenSource obecně.
Datum vypsání:31.10.2007
Název: Vizualizace trojrozměrného modelu prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou vytváření modelů prostředí pro mobilní robotiku. Navrhněte vhodné struktury pro reprezentaci semiprostorových dat (extenze dílčích 2D dat do třetího rozměru). Pomocí OpenGL naimplementujte vizualizační nástroj pro interaktivní zobrazování trojdimenzionálního modelu prostředí.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Detekce landmarků v obraze pro účely lokalizace mobilního robotu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s základní teorií zpracování obrazu z kamery a implementujte metodu pro segmentaci landmarků (význačných objektů v prostředí jako jsou svislé hrany,vizuálně výrazné objekty) z prostředí za účelem jejich využití v lokalizačních algoritmech pro mobilní robotiku.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Webový editor databáze lékařských vyšetření
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Kamil Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Návrh a implementace webového uživatelského rozhraní pro aktualizaci existující databáze lékařských vyšetření v kardiologii. Při vývoji bude užší spolupráce s uživateli ve Fyziologickém ústavu 1.LF UK.
Programovací jazyk: nejlépe Java, popřípadě .NET/C#
Datum vypsání:24.02.2006
Název: Zacleneni sitovych, USB a aktivnich kamer do MultiCam systemu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Petr Doubek Dr.sc. ETH
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Nas vicekamerovy system v soucasne dobe pracuje temer vyhradne s FireWire kamerami, ovsem v urcitych situacich muze byt z dovodu delky kabelu nebo ceny vyhodnejsi pouzit jiny typ kamer, napr. ethernetove sitove kamery nebo USB kamery. Z hlediska pridani dalsich funkci se nabizi i rozsireni na aktivni pan-tilt-zoom kamery.

Ukolem teto prace je implementace modulu, ktery prijima pozadavek na sejmuti obrazu z uvedenych typu kamer (resp. ze zvolene podmnoziny). Jako vzor je k dispozici modul pro FireWire kamery, nove vytvarene moduly prevezmou jeho rozhrani pro komunikaci s ostatnimi moduly systemu (TCP/IP, sdilena pamet), pripadne toto rozhrani dale vylepsi, tak aby system MultiCam mohl s kamerou pracovat nezavisle na jejim typu.

Dalsi problemy, ktere lze resit v navaznosti na tento ukol:

 • barevna kalibrace kamer (jeden predmet ma mit stejnou barvu ve vsech kamerach)
 • konstrukce panoramatickeho obrazu sceny pan-tilt-zoom kamerou
 • nasledne upresneni pozice pan-tilt-zoom kamery registraci vuci tomuto obrazu
Implementace pro OS Linux v C/C++.
Více informací.
Datum vypsání:31.10.2007
Název: Robotické simulátory
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Karel Košnar Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s používanými simulátory mobilních robotických systémů, proveďte jejich srovnání a vyhodnoťte jejich možnosti. Ve vybraném simulačním prostředí proveďte experimentální simulace jednoduchých robotických úloh. Součástí práce by mělo být vytvoření rozhraní mezi simulačním prostředím a současným řídícím systémém robotu používaným na našem pracovišti.
Datum vypsání:06.05.2005
Název: Použití chytrých telefonů pro inteligentní sdílení dopravních prostředků v reálném čase
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Jakob Ph.D., Ing. Ondřej Vaněk
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro plánování sdílených jízd dopravními prostředky s cílem snížit cenu za dopravu, produkované emise, zvýšit bezpečnost atd. Základní myšlenkou je koncept spolujízdy upravený pro použití v reálném čase a venkovním prostoru (tj. v situacích, kdy uživatel nesedí u počítače a potřebuje přepravu hned). Cílové dopravní prostředky mohou být soukromé automobily (klasická spolujízda), taxíky (sdílení taxíků), vlaky (využití skupinových jízdenek), případně jiné -- bude upřesněno po počáteční analýze.

Přesné zadání bude přizpůsobené typu práce, v případě semestrálního/individuálního projektu lze navázat bakalářskou/diplomovou prácí.
Pokyny k vypracování:Aplikace se bude sestávat z (1) klientské, mobilní části (nejlépe na platformě Android) umožňující interakci s uživatelem a (2) serverové části, na které poběží plánovací a koordinační algoritmy. Aplikace může být obohacena o sociální prvky a integrována s existujícími systémy (Facebook, Foursquare, Jizdomat atd.)
Doporučená literatura:Bude upresneno.
Forma realizace:SW aplikace, dokumentace, zpráva
Datum vypsání:30.03.2011
Název: Metody umělé inteligence v makroekonomii
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je srovnat výsledky popisu reálné ekonomiky dosažené pomocí základních makroekonomických modelů s výsledky, které dosáhne model založený na principech umělé inteligence (neuronové sítě, GMDH, genetické algoritmy, ILP popř jiné metody).

Výstupem práce by měl být funkční model (ve formě programu včetně zdrojového kódu - Java, Matlab) a zpráva shrnující výsledky srovnání na reálných datech.

Pokyny k vypracování:Budou se řídit dle studentem zvolené metody modelování.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:program (kód) + srovnávací zpráva
Datum vypsání:26.01.2007
Název: Zpracování sémantických anotací dokumentů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Cílem je zvládnout problematiku konceptuálních grafů a vyvinout algoritmus pro transformaci konceptuálního grafu do některého z jazyků pro tzv. sémantický web.
Datum vypsání:10.09.2004
Název: Efektivní implementace interpolace obrazové funkce
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Interpolace obrazové funkce je jedna ze základních metod digitálního zpracování obrazu. Jejím cílem je získání hodnoty obrazové funkce v libovolném bodě digitálního obrazu, typicky s~neceločíselnými pixelovými souřadnicemi. Jedná se tedy o~aproximaci původní spojité obrazové funkce, jejímž navzorkováním vznikl digitální obraz. Základní využití interpolace nalezneme při geometrické transformaci obrazu.

Úkolem práce je seznámit se s metodami interpolace digitálního obrazu (zejména lineární, kubické a splinové; literaturu dodá vedoucí práce) a navrhnout a realizovat efektivní implementaci, včetně podrobné dokumentace.

Očekává se implementace v C nebo C++ pod Matlabem (MEX funkce).
Datum vypsání:30.10.2007
Název: Přehled volně dostupných grafických enginů pro tvorbu vlastních virtuálních světů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Pro rychlou tvorbu virtuálních světů je výhodné použít stávajících grafických enginů. Cílem práce je zmapovat dostupnost těchto nástrojů pro vlastní použití. Zaměřte se zejména na typ licence, perspektivnost dalšího vývoje, možnosti použití, dostupnost příkladů či dokumentace. (C#, .NET)
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Algoritmy pro on-line detekci oka ve videosignálu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Rychlý a robustní algoritmus na on-line detekci očních pohybů může být základem mnoha nových zařízeních v různých sférách lidské činnosti. Cílem této práce je zmapovat danou problematiku (state of the art) a jednotlivé nalezené algoritmy mezi sebou porovnat.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Vytvoření souboru úloh pro trénování ovládání kurzoru motoricky handicapovaným člověkem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Cílem práce je vytvořit soubor úloh (programů) pro trénování ovládání kurzoru motoricky handicapovaným člověkem. Příkladem takové úlohy je např. puzzle, kdy uživatel je nucen zábavnou formou trénovat motorické svaly.
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Integrace JADE agenta a Web Services
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Cílem je najít a popsat metodiku (design pattern) jak spojit komunitu JADE-agentů se serverem poskytujícím web-services. Popsat technické omezení a možnosti takového spojení. Prakticky ukázat na serveru WASP od firmy Systinet.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Návrh a implementace databáze pro ukládání obrázků a videosouborů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Navrhněte a implementujte databázi vhodnou pro ukládání různých typů obrázků či video souborů. Vytvořte uživatelský interface pro ukládání a načítání tohoto typu dat včetně odpovídající dokumentace. (C#, .NET)
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Integrace JADE agenta a J2EE aplikačního serveru
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Cílem je najít a popsat metodiku (design pattern), jak spojit JADE agenta s J2EE kontejnerem. Odzkoušet na aplikačním serveru JBOSS. Popsat výhody a nevýhody různých typů EJB komponent. Ukázat funkcionality na transakčním "commit" mezi EJB komponentami a agentem.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Navrhněte mechanizmy pro spolupráci agentů v distribuovaném prostředí s neúplnou informací o okolí. Pomocí těchto mechanizmů budou agenti formovat týmy za účelem dosažení společného cíle v rozsáhlém distribuovaném prostředí.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Měření zátěže a výkonu multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. David Šišlák Ph.D., Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Návrh metod pro měření zátěže a výkonu multiagentních systémů. Implementace automatického zpracování výsledků a jejich přehledná vizualizace. Návrh pravidel pro automatickou migraci agentů mezi platformami. Metody budou implementovány v jazyce JAVA a ověřeny pomocí platformy A-Globe.
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Simulace v prostředí multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Úkolem je navrhnout, implementovat a ověřit různé metody pro simulaci výrobních procesů v prostředí multiagentních systémů. Nové metody budou integrovanány a odzkoušeny na sysému SimPlant vyvinutém v jazyce JAVA pomocí platformy A-Globe.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Úkolem je navrhnout, implementovat a ověřit rychlé metody plánování a přeplánování v distribuovaném prostředí multiagentních systémů. Navržené metody budou odzkoušeny na systému multiagentním sysému SimPlant vyvinutém v jazyce JAVA pomocí platformy A-Globe.
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Spolupráce autonomních kooperujících agentů pro řešení krizových situací
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Návrh systému pro účinnou spolupráci autonomních agentů (civilní, záchranné, policejní nebo požární jednotky) pro řešení krizových situací. Implementace mechanizmů pro spolupráci agentů pro prostředí projektu RoboCup-Rescue Simulation (http://robomec.cs.kobe-u.ac.jp/robocup-rescue/simoverview.html).
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Navigace mobilního robotu podle 3D kamery
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Chudoba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s funkcí a možnostmi stereo kamery poskytující hloubkovou mapu (obraz+vzdálenosti) okolního prostředí. Navrhněte metodu mapování okoĺí mobilního robotu za účelem získání informace o průjezdnosti terénu a následného plánování jeho jízdy. Při řešení je možné využít i další senzory (např. laserový 2D dálkoměr)
Datum vypsání:06.04.2018
Název: Automatická analýza snímků z letecké archeologie
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Za příznivých klimatický podmínek se v leteckých a satelitních snímcích krajiny objevují jinak neviditelné stopy činnosti člověka, od doby neolitu až po současnost, např. poblíž hory Říp,
View Larger Map
Cílem diplomové práce je pomocí metod zpracování obrazu a strojového učení částečně automatizovat a zároveň zkvalitnit výsledky průzkumu. Práce se zaměří na některou z těchto úloh:
1. Optimální transformace mutlispektrálních snímků na základě strojového učení.
2. Automatické hledání struktur způsobených činností člověka.
Doporučená literatura:Práci povedeme společně s Doc. Martinem Gojdou, který je předním odborníkem v oblasti letecké archeologie a má k dispozici velké množství dat. Ne jako domácí stránce je řada odkazů na literaturu, např. souhrn nálezu z let 1992-2003 .
Datum vypsání:12.05.2019
Název: Vizualizace monitoringu infrastruktury v OpenStacku / cloud, web. programování
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Tomáš Vondra Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Na rozdíl od Amazon Web Services neobsahuje OpenStack žádnou podporu pro sledování zátěže viruálních strojů a automatické škálování. Data se sbírají ale není vizualizace.
Individuální projekt: Nastudujte problematiku monitorování zátěže ve virtualizovaném linuxovém prostředí (libvirt, collectd, RRDtool, Ceilometer..). Dále se naučte používat řádkové API cloudu OpenStack.
Pokyny k vypracování:V prostředí IaaS systému OpenStack navrhněte a implementujte nadstavbu realizující monitoring výkonu jednotlivých virtuálních strojů zachovávající oddělení uživatelů. Tyto informace uživatelům prezentujte v jednoduchém webovém rozhraní. Administrátor navíc bude vidět i zátěž fyzických strojů vedle na všech nich běžících virtuálních strojů. Systém bude poskytovat API, které bude exportovat aktuální hodnoty zátěže pro případný autoscaler.
Forma realizace:Webová aplikace
Datum vypsání:04.06.2014
Název: Podobnostní statistiky pro stereoskopické párování
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:dvere_vyrez_2Fotogrammetrické stereo je jedna z metod umožňující vytvořit 3D model scény na základě jejích několika obrazů. Základním problémem stereovidění je nalezení vzájemně korespondujících bodů, tj. bodů v obrazech, které odpovídají témuž 3D bodu ve scéně. Párovací algoritmus potřebuje statistiku (nějaký druh korelace), která určí, do jaké míry se body v obrazech vzájemně podobají.

Vaším úkolem bude seznámit se s danou problematikou; reimplementovat jednu z metod, a to statistiku, která je necitlivá vůči diskretizaci obrázků; provést exprimenty, ověřující požadované vlastnosti.

Očekává se implementace v C pod Matlabem.
Datum vypsání:04.05.2005
Název: Aplikce rozpoznávání textu v obrazech.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Práce naváže na oceněnou diplomovou práci [pdf][ konf. článek], jejíž výsledkem je špičkový detektor a rozpoznávací systém textů v obrazech.

Student si v projektu, bakalářské, či diplomové práci vybere některý směr rozvoje tohoto systému.
1. Z pomocí informací dostupných na WWW (google, Wiki) a případně GPS implementujte systém, který bude automaticky opravovat výstupy rozpoznávání (korekce adres, názvů ulic, obchodů)
2. Implementujte (např. pro mobilní telefon) aplikace pro automatický překlad. Rozpoznaný text je odeslán po souvisejících skupinách na stránku Google Translate a výsledek zobrazen v overlay-i obrázku
3. Aplikace vlastního nápadu

Datum vypsání:12.05.2019
Název: Výměna elektronických zdravotních záznamů (EHCR)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Lenka Lhotská Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Oponent:Ing. Michal Huptych, PhD
Popis:Cílem projektu je navrhnout a implementovat prototyp, který umožní zasílat elektronické zdravotní záznamy pacientů vybraným odborným pracovištím zdravotnických zařízení (nemocnicím) mezi sebou podle standardu HL7 (Health Level Seven). Systém umožní výběr pacienta, přenos dat z (nemocniční) databáze, jeho zaslání a naopak zápis dat přijatých. Bude podporován systém uživatelů (lékařů), kteří mají přístup jen k datům pacientů, které léčí.
Pokyny k vypracování:1) Nastudujte principy komunikace podle standardu HL7
2) Seznamte se s dostupnými podpůrnými SW nástroji pro návrh dle standardu HL7
3) Navrhněte architekturu systému včetně datových prvků a struktury zasílaných zpráv pro vybraný zdravotnický proces (např. laboratorní data)
4) Systém implementujte
5) V závěrečné zprávě popište principy návrhu systému podle standardu a podpůrné softwarové nástroje, které jsou k dispozici
Doporučená literatura:Poskytne vedoucí
Forma realizace:SW prototyp, závěrečná zpráva
Datum vypsání:01.02.2017
Název: Adaptive Optimization
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Filip Železný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Oponent:Jiří Kléma
Popis:Develop a prototype application of an algorithm that learns how to solve a certain kind of a combinatorial problem from examples of small instances and solutions of that problem, and then applies this learned knowledge for solving larger instances of the problem.

(Scary as it may seem, this assignment's complexity may be reduced quite arbitrarily).
Pokyny k vypracování:The extent of the deliverable will depend on the particular project category (diploma thesis / Bc. / semestral project / ...). Agreement will be settled with the supervisor.
Doporučená literatura:Will be provided by the supervisor.
Forma realizace:Code in a language of student's choice + report
Datum vypsání:09.11.2007
Název: Experimenty s Levensteinovou nepodobností
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Oponent:RNDr. Daniel Průša, PhD.
Popis:Prvním cílem práce je implementovat v jazyku Python (jednoduchý, naučíte se a asi si ho zamilujete) rozhraní k existujícímu nástroji v C realizujícímu rozpoznávání pomocí hledání Levensteinovy nepodobnosti (zobecnění Hammingovy vzdálenosti, vhodné např. pro přibližné vyhledávání v textu při zadání dotazu regulárním výrazem). Druhým cílem práce je realizovat praktické experimenty. Znalost angličtiny podmínkou.
Datum vypsání:02.09.2009
Název: Porovnání existujících multiagentních platforem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Milan Rollo Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:V současné době existuje množství platforem pro vývoj multiagentních systémů. Cílem práce je porovnat jejich vlastnosti - podpora mobility agentů, bezpečnost, kompatibilita se standardy FIPA, podpůrné nástroje pro vývoj apod.
V rámci práce bude úkolem i implementace jednoduchých agentů, případně porovnání výkonu jednotlivých platforem (rychlost komunikace, množství současně spuštěných agentů).
Datum vypsání:10.01.2007
Název: Security plug-in for Mozilla Firefox/Thunderbird
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Martin Rehák Ing. ECP, Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Projekt v týmu,
Popis:Cílem projektu je navrhnout a implementovat kostru alternativního plug-in modulu pro programy Firefox a Thunderbird, určeného k odhalování pokusů o phishing útoky. Fungování modulu (a budoucího navazujícího systému) by mělo být založeno na kolaboraci mezi moduly v síti, sdílení znalostí, využití externích znalostních bází (např Google databáze phishingu, již využívané obdobným plug-in modulem).
Datum vypsání:10.01.2007
Název: Plánování záchranných akcí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Benda , Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte algoritmy pro týmovou spolupráci agentů-záchranářů pro simulátor katastrof ve městech RoboCup Rescue. Simulované město se dynamicky mění a záchranáři mají omezené možnosti komunikace.
Datum vypsání:10.05.2005
Název: Úloha Pursuit-Evader
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:V této úloze je vybraný robot pronásledován jedním nebo skupinou robotů. Cílem pronásledovaného robotu je uprchnout pronásledovatelům, naopak pronásledovatelé se snaží nalézt pronásledovaný robot a znehybnit jej. Náplní práce je implementace vybraných algoritmů pronásledovaného robotu i pronásledujících robotů. Algoritmy budou testovány v simulovaném prostředí a ověřeny v praktických experimentech na reálných robotech.
Datum vypsání:26.02.2008
Název: Úloha pokrývání polygonů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou pokrývání a rozdělování polygonů. Implementuje vybrané metody nalezení rozdělení polygonů na konvexní polygony a porovnejte je z hlediska celkového počtu a velikosti dílčích polygonů. Porovnejte dílčí rozdělení z hlediska efektivity plánovacích algoritmů, které toto rozdělení využívají jako jednu ze základních datových struktur.
Datum vypsání:02.10.2012
Název: Multiagentní systém na PDA a platformách s omezenými zdroji
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. David Šišlák Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s multiagentní platformou aglobe. Analyzujte možnosti jejího nasazení na PDA a strojích s limitovanými systémovými zdroji (např embedded PC). Předpokládá se práce s bezdrátovými sítěmi (Wi-fi, Bluetooth) Platforma je vyvíjena v jazyku Java. předpokládáme, že pro úspěšnou instalaci na zmíněných platformách budou nutné zásahy do kódu.
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Operátor v Matlabu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:V prostředí Matlab - Simulinku modelujte a simulujte děje, kterým je operátor vystaven při psychické zátěži. Využijte k tomu vhodné toolboxy (fuzzy, neuro, control atd.)
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Peer-to-Peer sítě jako prostředí pro multiagentní systém
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Martin Rehák Ing. ECP, Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou existujících peer-to-peer sítí a multiagentních systémů. Analyzujte možnosti nasazení inteligentních agentů v prostředí P2P sítí. Navrhněte, jak použít existující P2P software pro ukládání a získávání znalostí agentů ve vybraném multiagentním systému.
Datum vypsání:10.05.2005
Název: Sekvenční genetické algoritmy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se se základními principy genetických algoritmů.
Implementujte genetický algoritmus s více populacemi zapojenými sekvenčně za sebou.
Na základě experimentů analyzujte vlastnosti tohoto algoritmu a porovnejte jej s paralelními genetickými algoritmy.
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Chytré prohledávání videoobsahu - Smart Videobrowsing and Search
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Adaptivní lineární prediktory umožňují sledovaní objektu zájmu i při změně vzhledu. Vstupem je několik ukázek toho, jak by mohl objekt případně vypadat. Hlavní inteligence je skryta v procesu off-line učení vlastní sledovánní je pak extrémně efektivní. Existuje také prototyp automatické inicializace sledovače. Pro rutinní nasazení algoritmu je potřeba zrobustnit automatickou re-inicializaci a zefektivnit I/O operace přístupu k videosekvencím. Výstupem bude program, který automaticky indexuje, tj. přiřazuje popisky k jednotlivým video sekvencím.

Zájemci mohou přímo kontaktovat
vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Pokyny k vypracování:Seznamte se existujícími algoritmy a implementacemi [1,2]. Navrhněte vhodný algoritmus (re-)inicializace sledovače. Vytvořte efektivní rozhraní pro práci se velkým objemem dat, mnoha obrazy a video sekvencemi. Podle individuálních preferencí studenta lze klást důraz na různé aspekty celého zamýšleného SW řešení. Výsledek ověřte na reálných datech.
Doporučená literatura:[1] K. Zimmermann, J. Matas, and T. Svoboda. Tracking by an Optimal Sequence of Linear Predictors. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2008
[2] K. Zimmermann, T. Svoboda, J. Matas. Simultaneous learning of motion and appearance, ECCV 2008 Workshop on Machine Learning for Vision-based Motion Analysis
Forma realizace:Software, algoritmus pro inicializaci
Datum vypsání:12.12.2009
Název: Porovnání algoritmů pro sledování pohybujících objektů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Studentská odborná práce,
Popis:multicam_logo Cílem práce je instalace volně dostupného balíku "Reading People
Tracker" a jeho kritické porovnání se současnou implementací CMP
trackeru. Aplikace poběží pod OS Linux.

Práce je součástí MultiCam_IS projektu na vývoj kognitivního
multikamerového systému.

Více informací
Datum vypsání:01.11.2007
Název: Obrábění robotickou rukou se silovou zpětnou vazbou
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Roboty se začínají používat pro obráběcí operace jako jsou broušení, odhrotování, zaleštění hran a podobně. Přesná poloha výrobku nebývá známa, také se mění množství materiálu, které je třeba odebrat. S tím vším by se obráběcí robot měl vyrovnat.
Cílem je navigovat robota podle zpětné vazby od působících sil podél obvodu výrobku.


Pro řešení úlohy použijeme poddajné kolaborativní roboty KUKA LBR (na obrázku) a využijeme odměřování působících sil přímo v robotu. Cílem je vyvinout algoritmy použitelné pro jakéhokoliv robota dovybaveného snímačem sil.


robot KUKA LBR
Pokyny k vypracování:Seznamte se s požadavky konkrétních aplikací a z toho vyplývajícími požadavky z praxe.
Prostudujte literaturu zabývající se poddajným řízením.
Navrhněte/vyberte vhodný algoritmus a implementujte ho na demonstračním robotu.
Proveďte experimenty a výsledky zhodnoťte.
Forma realizace:SW v matlabu, C/C++, Pythonu, ROSu, technická zpráva
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Využití znalosti modelu prostředí pro řízení chůze robotu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Libor Přeučil Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Pohyb kráčejícího robotu je realizován různými algoritmy chůze, běhu, či plížení. Volba pohybu vhodného pro určitý druh prostředí je ovliněna jeho charakterem, srukturou, přítomností objektů, atd. , které ovliňují průchodnost pro daný robot. Rozhodování o optimálním způsobu pohybu v daném prostředí je možné provádět na základě vytvořeného lokálního modelu - výškové mapy povrchu v okolí robotu a tím získat potřebná data pro adaptaci druhu pohybu a modifikaci řízení jednotlivých končetin pro danou konkrétní situaci.
Předmětem práce je návrh a ověření takového postupu, od kterého se očekává, že např. kráčející robot (hexapod) svými předními končetinami, vybavenými proximitními, či dotykovými/silovými sensory (popř. užitím laserového dálkoměru, či PMD hloubkové kamery) bude schopen vytvářet 3D mapu povrchu ve svém okolí. Tato informace následně poslouží k modifikaci řízení ostatních končetin (chůze) tak, aby robot překážky snadno přelézal (a nazakopával o ně, nepropadal se), popř. přizpůsobil způsob svou chůzi jiným vlastnostem podložky (kluzkost, zaboření se do podloží, atd.)
Datum vypsání:03.10.2016
Název: Vizuální navigace autonomního mobilního robotu v outdooru (UGV) s užitím přirozených znaků prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Libor Přeučil Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s technologií využití robustních (časově stabilních a změnám invariatních) obrazových příznaků (např. SURF/SIFT/BRIEF atd.) pro navigaci UGV podél dříve známé trajektorie robotu v běžných, strukturovaných prostředích (typicky venkovních, přírodního i urbanistického typu).

Zvolený postup reimplementujte pro použití s outdoorovým robotem a navrhněte jeho rozšíření pro realizaci scénáře periodické (obousměrné) jízdy mezi dvěma zvolenými lokalitami (scénář “mula”) a/nebo scénáře automatického návratu robotu (vozidla) z parkovací do výchozí pozice (scénář “valet parking”.
Do řešení zahrňte i základní řešení problému “collision avoidance” pro případ výskytu jednoduché neočekávané překážky na cestě robotu.
Budoucího řešení, nebo jeho část, ověřte v realistickém experimentu s laboratorním robotem.

Doporučené dovednosti: C/C++, Unix/Windows, ROS, zpracování obrazu
Datum vypsání:03.10.2016
Název: Grafické zobrazení měřených dat a jejich geometrická aproximace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:1. Proveďte měření vybraných psychosomatických veličin operátora v klidu, zátěži a opětné relaxaci
2. Zobrazte průběžně dynamiku všech tří stavů (klidový, zátěžový a relaxační) testované osoby vždy trojicí změřených psychosomatických veličin jednotlivých orgánů v čase.
3. V axonometrické projekci proveďte aproximaci prostorových útvarů jednoduchými geometrickými tělesy (koule, rotační elipsoid apod.)
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Formulace zátěžového testu a grafická interpretace výsledku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:1. Upravte testovací proceduru „čtverce“ tak, aby bylo možné volit různé alternativy
2. Celý testovací proces a posteriori graficky zobrazte jako schodovitou funkci v čase.
3. Měřte a graficky znázorněte průběhy tepu (krevního tlaku) a frekvence mrkání v závislosti na složitosti testu
4. Pokuste se o formalizaci výsledků měření.
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Marcela Fejtová
Popis:Cílem práce je hledat vhodný algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka pořízených systémem I4Control. V úvodní fázi práce je třeba navrhnout a implementovat několik různých algoritmů řešících daný problém. Dalším krokem je pak definice řady kritérií pro srovnání vzniklých programů. Závěrečná část práce bude věnována vyhodnocení zvolených kriterií pro navržené programy.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:19.10.2006
Název: Navigace robotu využívající saturované generalizované Voroného diagramy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Karel Košnar Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Jan Faigl
Popis: Cílem práce je upravit a implementovat na reálný robot existující metodu navigace využívající saturované generalizované voroného diagramy a dále provést experimenty, které ověří robustnost metody a její použitelnost v reálném prostředí. Výstupem bude modul pro systém Player/Stage.
Pokyny k vypracování:1. seznamte se s pojmem voroného diagram
2. seznamte se s rozšířením Saturovaný Generalizovaný Voroného Diagram
3. v robotickém prostředí Player/Stage implementujte navigaci robotu využívající SGVD
4. ověřte chování v simulátoru a na reálném robotu
Doporučená literatura:Complete Topological Mapping with Sparse Sensing, W.H. Huang and K. R. Beevers
Forma realizace:SW projekt a experiment
Datum vypsání:14.10.2009
Název: Databáze slov jako podpora pro psaní bez klávesnice
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s metodou Dasher pro psaní na počítači a s tím, jak je tvořena a aktualizována používaná databáze slov. Vytvořte různé české databáze slov pro několik zcela rozdílných oborů lidské činnosti, proveďte pokusy s těmito databázemi a navrhněte postup, který umožní charakterizovat vliv použité databáze na rychlost psaní textu z oboru databáze ve srovnání s databází ze zcela jiné oblasti. Zvažte, jak by podobný postup bylo možno využít i v alternativních postupech psaní bez klasické klávesnice (např. Ipad).
Datum vypsání:19.10.2006
Název: Regulovatelná citlivost myši
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Cílem práce je vytvořit SW regulovatelnou citlivost myši, která by napomohla handicapovaným lidem využívat osobní počítač. Handicapovaní lidé s motorickým postižením mají problémy s „přesným“ ovládáním kurzoru. Při práci s grafickým uživatelským rozhraním by nejdříve mohli uživatelé jednoduše zvolit „hrubé“ přiblížení k objektu (např. k ikoně) a v blízkosti objektu přepnout citlivost na „jemnou“ pro jednoduchý výběr objektu.
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Vytvoření inteligentní softwarové klávesnice
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout a vytvořit inteligentní softwarovou klávesnici, která by napomohla handicapovaným lidem využívat osobní počítač jako psací stroj. Na základě x-ové a y-ové souřadnice program vyhodnotí „stisknutou“ klávesu a provede odpovídající operaci. Program by měl spolupracovat s databází frekventovaných slov a vět, kterou bude možno jednoduchým způsobem upravovat a rozšiřovat.
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Témata vypsaná skupinou Inteligentní Mobilní Robotiky
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Vzhledem k tomu že na semestrální práci typicky navazuje diplomová práce, jsou témata semestrálních prací víceméně shodná s tématy Diplomových prací.

Ohledně konkrétních dotazů kontaktujte pracovníky skupiny Inteligentní Mobilní Robotiky
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Spolahliva detekcia kontury pre rozpoznavanie a segmentaciu objektov
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Perďoch Ph.D., prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Tvar je dolezitou vizualnou charakteristikou pre rozpoznavanie, segmentaciu objektov v obraze, resp. obecne pre porozumenie 3D struktury sceny. Vyuzitie informacii o tvare vsak vyzaduje spolahlivu metodu detekcie hranic objektov, co je samo o sebe zlozita uloha. Jednym z perspektivnych pristupov [1] je vyuzitie videa pre najdenie kontury objektu. V tejto metode je pre kazdy rozpoznavany objekt v dispozicii kratka sekvencia zachytavajuca pohyb kamery okolo objektu. Tato informacia je pouzita pre zvysenie spolahlivosti detekcie kontury objektu.
Pokyny k vypracování:Prestudujte si pracu [1], implementujte detektor tvaru objektu a porovnajte vystup so standardnym hranovym detektorom. Pouzite standardnu metodu pre popis tvaru a experimentalne overte pouzitelnost metody pre rozpoznavanie objektov. Pre uspesne zvladnutie ulohy je potrebna znalost programovania v C,C++ a Matlabe.
Doporučená literatura:[1] http://www.ri.cmu.edu/pub_files/pub4/stein_andrew_2007_2/stein_andrew_2007_2.pdf
Forma realizace:Kod v matlabu s modulmi MEX
Datum vypsání:30.10.2007
Název: Metody pro reprezentaci a správu trojrozměrného modelu světa pro mobilní robotiku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Navrhněte a realizuje metodu 3D rekonstrukce a reprezentace prostředí pro mobilní robotiku. Jako klíčový senzor se předpokládá vertikálně posunovaný laserový dálkoměr.
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Globální lokalizace v prostoru se známou mapou prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte metodu globální lokalizace mobilního robotu ('lost robot problem') v prostoru s použitím laserového dálkoměru za předpokladu známé mapy (geometrická, senzorická, topologická).
Datum vypsání:28.06.2007
Název: Analýza dat genové exprese u nemocných s polycytemií vera
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Oponent:Filip Železný
Popis:

==============
= NEAKTIVNI TEMA =
==============
(vypsano 2010)


Polycytemie vera (PV) je zhoubné krevní onemocnění. Nemocní mají příliš červených krvinek a zvýšenou hustotu krve, od které se odvíjí i dušnost, bolest u srdce, vysoký krevní tlak, často zvýšená srážlivost krve. Nemoc je chronická a v podstatě neléčitelná. Potíže lze zmírňovat pomocí inhibitorů kináz nebo upouštění žilou. Genetická podstata nemoci není známá. Cílem tohoto projektu je identifikovat kandidátské geny, které jsou odlišně exprimované ve skupině osob s diagnostikovanou PV a kontrolní skupinou zdravých jedinců. Při řešení se budou používat metody strojového učení a statistické testy. Každý vzorek je měřen opakovaně v průběhu kultivace ve zkumavce, dalším oborem, se kterým se lze při řešení seznámit, je analýza časových řad. K řešení lze využít či modifikovat stávající systém XGENE.ORG vyvinutý na katedře kybernetiky.

Datum vypsání:01.02.2010
Název: Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Cílem práce bude navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit systém pro řízení dronu, který umožní autonomně lokalizovat ohniska požáru. Student si bude moci vybrat řešení SW části úlohy, řešení HW části úlohy a nebo kombinaci obojího. SW část bude obsahovat plánování pohybu, řízení a stabilizaci bezpilotní helikoptéry. HW část se bude sestávat z návrhu mechanismu pro vlastní hašení a jeho integraci na palubě dronu. Práce bude směřovat k účasti na mezinárodní soutěži v Abu Dhabi, kde budeme opět soutěžit s nejlepšímy týmy světa http://mrs.felk.cvut.cz/projects/mbzirc Součástí úspěšné realizace práce je možnost stáže na jednom z nejlepších robotických pracovišť světa GRASP lab university v Pennsylvanii nebo University of New York.
Datum vypsání:05.05.2019
Název: Vytvoření knihovny Flashových modulů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je sestavení kolekce různých pokročilých Flashových modulů jako podpory pro vytváření kvalitních a lákavých prezentací. Nedílnou součástí práce je i vytvoření odpovídající dokumentace. (Macromedia Flash)
Doporučená literatura:dod
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Určování polohy robotu odometrií
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s metodami určování relativní polohy mobilního robotu užitím odometrie. Navrhněte algoritmus fúze aktivní a pasivní odometrie (poháněné a vlečné kolo, popř. optické snímání pohybu) za účelem zvýšení spolehlivosti a přesnosti navigace robotu. Zkonstruujte laboratorní prototyp zařízení a vlastnosti postupu ověřte v reálném experimentu. Proveďte podrobnou analýzu získaných dat a vlastností navržené metody ve vnitřních prostředích.

e-mail: chudoba@labe.felk.cvut.cz
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Vzdálené řízení robotu pomocí internetového rozhraní
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Implementujte internetové rozhraní pro vzdálené řízení mobilního robotu pomocí USB kamery připevněné na mobilním robotu. Seznamte se s technologií Java/RMI a použijte ji pro realizaci vzdálené komunikace s robotem a přenos obrazu.
Datum vypsání:12.09.2005
Název: Aktivní clona proti oslnění
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem projektu je vytvořit zařízení aktivně zamezující nočnímu oslnění řidičů protijedoucím vozem. Součástí projektu je stanovení a tvorba vhodného technického řešení a obslužného software pro výpočet spojnice dvou snímaných, nezávisle se pohybujících bodů v prostoru (světelný zdroj, oči řidiče) a průsečíku roviny reprezentující přední sklo vozu. Obslužný software má být schopen v reálném čase identifikovat světelný zdroj v prostoru, průběžně počítat spojnici mezi světelným zdrojem a očima řidiče a na poloprůhledný display zobrazit průsečík spojnice a roviny daného displaye / čelního skla vozu. Pro snímání bodů v prostoru a výpočet jejich polohy může být využito zařízení Kinect či jiné navržené řešení
Práce bude vedena spolu s externím zadavatelem. Experimenty v terénu.
Pokyny k vypracování:Kontakt: Tomáš Svoboda, http://cmp.felk.cvut.cz/~svoboda
Datum vypsání:01.10.2015
Název: Vytvoření programového modulu pro predikci textu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Navrhněte a vytvořte aplikaci, která z vstupních textů získá pravděpodobnosti posloupností výskytů jednotlivých písmen a slov v textu. Při vložení dalšího textu nastane aktualizace již zmíněných pravděpodobností. (C#, .NET)
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Paradoxy v teorii pravděpodobnosti
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
Popis:Seznamte se s vybranými paraadoxy v teorii pravděpodobnosti (např. problém dvou obálek apod.) a s přístupy k jejich vysvětlení. Pokuste se o vlastní přístup nebo experimentální otestování a objasnění problému. Lze se zaměřit i na modifikace těchto úloh, které dosud nebyly studovány.
Doporučená literatura:Two envelopes problem. https://en.wikipedia.org/wiki/Two_envelopes_problem Nalebuff, B.: Puzzles: The Other Person’s Envelope is Al- ways Greener. Journal of Economic Perspectives 3 (1988), 171–81. DOI:10.1257/jep.3.1.171 Broome, John (1995). "The Two-envelope Paradox". Analysis. 55 (1): 6–11. doi:10.1093/analys/55.1.6. A famous example of a proper probability distribution of the amounts of money in the two envelopes, for whichE ( B | A = a) > a for all a.
Forma realizace:Teoretický rozbor, případně experiment výpočetní či praktický
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Customer Relation System as SaaS
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:analyzujte systém pro podporu zákazníků a navrhněte ho jako webovou SaaS aplikaci. Jako web server použijte Google app engine. CRM umožní rychlý přístup k libovolnému dokumentu s daným zákazníkem nebo podnikem v Google Apps
Datum vypsání:15.10.2010
Název: Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjuncí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Předpokládá se nastudování teoretického minima, implementace a experimentální ověření s využitím vhodného počítačového prostředí (např. Maple, Matlab).
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Knihovna fuzzy konjunkcí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Úkolem je vytvořit databanku známých fuzzy konjunkcí (trojúhelníkových norem) jako knihovnu pro Maple (event. Matlab).
Práce vyžaduje programátora se samostatným a iniciativním přístupem, který v podstatě jednoduchý úkol dovede k dokonalosti, aby následní uživatelé systém nevylepšovali, ale naopak ocenili, jak je to promyšleně uděláno.
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Localization of a passive mobile carrier
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Gaël Écorchard Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:The aim is to develop a camera-based localization system for a mobile carrier pushed by a human. The main application is in a robotized warehouse where to human needs to be localized, so that the robots' trajectories can be recomputed to avoid the getting close to human workers. The system will be based on four algorithms that will have to be combined:
- visual odometry for high speeds,
- local feature matching for low speeds,
- global feature matching for the absolute accuracy
- landmark detection and decoding for the absolute accuracy (this algorithm is specific to the warehouse system, other are general).
Doporučená literatura:- A. Heinrich, "An Optical Flow Odometry Sensor Based on the Raspberry Pi Computer". Masters' thesis, 2017.
Datum vypsání:04.06.2018
Název: Gaits for uneven terrain for a hexapod walking platform
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Gaël Écorchard Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Walking machines are a good compromise between flying machines with a small payload and wheeled machines with limited terrain crossing capabilities for displacements on strongly uneven terrain, such as in search and rescue missions. Such a robot is currently being developed at the Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics (CIIRC).

The aim of your internship will be to improve the current hardware and develop the associated software. The current force sensors mounted in the feet need to be improved. The robot is currently driven by a microcontroller with limited capabilities. It is being upgraded with an Single-Board Computer (Udoo Neo Full) in order to ease the on-board programming and add a wifi communication link to be able to drive the robot from an external computer. Your task on the software side would be to participate in the integration of the Udoo on the existing robot. You would then implement some gaits to bring it some capabilities to cross rough terrain while maintaining stability.
Datum vypsání:03.10.2017
Název: Trading Agent Competition – Supply Chain Management
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Hodík , Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s projektem Trading Agent Competition (TAC). Navrhněte vhodné rozhodovací mechanizmy pro obchodování na elektronických burzách. V programovacím jazyce JAVA implementujte agenta používajícího tyto mechanizmy při obchodování ve virtuálním prostředí TAC SCM.
(http://agents.felk.cvut.cz
http://www.sics.se/tac/)
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Pokročilé metody vizualizace EEG signálu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Gerla Ph.D., Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Popis:Cílem projektu je vypracovat modulární systém, který umožní výpočet a vizualizaci klinicky významných časoprostorových změn v multikanálovém EEG záznamu. Jedná se především o různé typu zobrazení výsledků spektrální analýzy pro více EEG kanálů současně a zobrazení EEG koherencí. Student bude mít k dispozici reálné klinické EEG záznamy.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz
Pokyny k vypracování:1. seznamte se s různými typy visualizací používaných v EEG
2. vyberte alespoň tři metody, které umožňují extrahovat a zobrazit klinicky významné změny v multikanálovém EEG záznamu
3. implementujte příslušné algoritmy v prostředí programu MATLAB
4. ověřte realizované řešení nad reálnými EEG záznamy
Doporučená literatura:[1] E. Niedermeyer and F. H. Lopes Da Silva (1995): „Electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields, volume 1. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
[2] Caat, Michael ten (2008): Multichannel EEG Visualization, Ph.D. thesis, http://irs.ub.rug.nl/ppn/306087987
Forma realizace:kod v matlabu
Datum vypsání:01.02.2017
Název: Model vlivu psychické zátěže na fyziologické veličiny
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Milan Šorf Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Prostudujte soucasný stav o vlivu psychické zátěže na fyziologické veliciny (např. srdeční frekvence, krevni tlak, svalová aktivita) a vytvořte model, který popisuje tento vztah.
Datum vypsání:19.09.2007
Název: FuTy – Furniture Tycoon
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Hodík , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:FuTy je prostředí pro simulaci vyjednávání o tvorbě dodavatelsko-obchodních řetězců. Seznamte se se systémem FuTy a navrhněte pro něj a v programovacím jazyce JAVA implementujte agenta účastnícího se vyjednávání a obchodování.
(http://agents.felk.cvut.cz)
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Virtuální organizace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Hodík , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou virtualních organizací, zhodnoťte současný stav výzkumu v této doméně.
(http://agents.felk.cvut.cz)
Datum vypsání:09.09.2005
Název: Segmentace (bio)medicínských 3D dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Michal Šorel Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Práce se bude týkat segmentace složitých anatomických struktur jako střeva, průdušnice apod za použití moderních metod optimalizace nad MRF (graph cuts, belief propagation).

Pokyny k vypracování:Toto téma bylo navrženo Michalem Šorelem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Datum vypsání:10.11.2010
Název: Modelování operátora při psychické a fyzické zátěži
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Provést rešerši na Internetu. Na základě již provedených a vyhodnocených zátěžových testů navrhnout testy nové. Na základě již identifikovaných modelů operátora navrhnout nové modely.
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s metodami umělé inteligence, jednak využít vybraný systém pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout sérii experimentů s různými nastaveními parametrů systému, ověřit správnost klasifikace s různým nastavením a vzájemně porovnat správnost klasifikace. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících pracovišť lékařských fakult.
Datum vypsání:02.11.2007
Název: CTG prohlížeč pro mobilní platformu (Android)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Chudáček Ph.D., Ing. Michal Huptych Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:bude upřesněn
Popis:Cílem práce je implementovat a otestovat aplikaci pro mobilní CTG (CTG - kardiotokografie, záznam srdečních ozev plodu a děložních stahů). V rámci vývoje mobilního CTG zařízení pro domácí použití je třeba zobrazovat snímaný signál společně s výsledky analýzy signálu. Veškerá komunikace s bezdrátovou jednotkou u senzorů, vizualizace a analýza signálu probíhá na mobilním zařízení s Androidem.
Pokyny k vypracování:- Seznamte se s SDK pro Android
- Seznamte se základy zpracování signálu pro CTG
- Implementujte SW pro vizualizaci a jednoduchou analýzu
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:SW aplikace pro Android
Datum vypsání:16.09.2010
Název: Implementace evolučního algoritmu pro návrh logických obvodů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:1) Naimplementujte v jazyce Java systém využívající evoluční algoritmus pro optimalizovaný návrh logických obvodů.
2) Experimentálně ověřte funkčnost systému.
3) Zhodnoťte možnosti a nevýhody navrženého systému.
Datum vypsání:03.10.2007
Název: Robotické simulátory
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Karel Košnar Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s používanými simulátory mobilních robotických systémů, proveďte jejich srovnání a vyhodnoťte jejich možnosti. Ve vybraném simulačním prostředí proveďte experimentální simulace jednoduchých robotických úloh. Součástí práce by mělo být vytvoření rozhraní mezi simulačním prostředím a současným řídícím systémém robotu používaným na našem pracovišti.

kontakt: kosnar@labe.felk.cvut.cz
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Datum vypsání:17.10.2005
Název: Aplikace přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů–metaheuristik.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Richard Málek , doc. Ing. Jiří Lažanský CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem je navrhnout, naprogramovat a experimentálně odzkoušet aplikaci optimalizačního algoritmu na zvolený reálný optimalizační problém.

Pokyny k vypracování:Prostudujte základní principy přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů-metaheuristik. Zaměřte se speciálně na klasické metody, jako jsou genetické algoritmy, tabu prohledávání, simulované žíhání, mravenčí kolonie, hejna částic, apod. Pro zvolený optimalizační problém naimplementujte vlastní algoritmus. Experimentálně ověřte jeho funkčnost a výsledky vyhodnoťte.
Forma realizace:SW projekt, Java
Datum vypsání:04.11.2009
Název: Simulované žíhání
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Lažanský CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Ing. Tomáš Krajník
Popis:Cílem práce je navrhnout program pro výuku (demonstrace) diskrétních optimalizačních postupů v předmětu X33SDU.
Program by měl umožňovat demostraci postupů nejstrmějšího nárůstu a simulovaného žíhání na přednáškách a současně by měl být dostatečně pružný, aby byl použitelný i na cvičeních.
Pokyny k vypracování:1. Prostudujte základní problematiku diskrétních optimalizací funkcí více proměnných a shora uvedených algoritmů.
2. V součinnosti s vedoucím práce navrhněte vhodnou třídu úloh pro názorné demonstrace uvedených postupů a navrhněte i příslušný demonstrační nástroj.
3. Navržený nástroj implementujte v prostředí .net, Java nebo MS Office VBA a ověřte jeho funkčnost.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:Program
Datum vypsání:04.01.2007
Název: Klasifikace kardiotokografických dat při porodu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Chudáček Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Mudr. Michal Koucký
Popis:Kardiotokografie (CTG) je metoda založená na zaznamenávání srdeční frekvence plodu a kontrakcí matky. Je používána při porodu k včasnému odhalení hypoxie plodu. Bylo prokázáno, že tato metoda je v diagnostice vysoce senzitivní, ale prokazuje nízkou specificitu. Nové příznaky získané na základě nového přístroje (STAN z roku 2001) jsou proto v centru zájmu pro své možnosti zvýšení specificity diagnostiky.
Pokyny k vypracování:• Seznamte se s používanými příznaky pro klasifikaci CTG záznamů
• Použijte, případně získejte příznaky ze záznamů z přístroje STAN S31
• Vyberte nejvýznamnější příznaky a na jejich základě klasifikujte záznamy
• Kriticky zhodnoťte vlastnosti vámi navrženého algoritmu, porovnejte s výsledky z literatury
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce
Forma realizace:Program v matlabu / WEKA
Datum vypsání:16.09.2010
Název: Morphing wing with Macro Fiber Composite (MFC) actuator
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Filip Svoboda Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The subject of this project is a new concept of an aircraft wing construction known as “a morphing wing.” The shape of the wing has enormous effects on the flight. However, the optimal wing shape is changing during the flight and a rigid wing with rigid moveable surfaces is only a compromise. Variable wing geometry offers better efficiency, noise reduction, minimize drag, etc. Moreover, by using smart materials such as MSC actuators it is possible to reduce the weight of the aircraft significantly.
The goal of this project is to devise a solution of the mechanical airfoil construction using MFC actuators. These designs should be experimentally verified in a form of a small wing (or airfoil) model. 3D printer, milling machine or laser cutter machines are available for the construct realisation. The second part of the project is to develop a software (can be a Matlab program) for MFC deformation visualization. This software tool is intended for studying and designing MFC geometric configuration on the supporting structure in context of suitable morphing wing parameters.
Datum vypsání:08.02.2018
Název: Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:doc. MUDR. Robert Jech CSc.
Popis:Parkinsonova choroba je degenerativní onemocnění nervového systému. Typicky se projevuje klidovým třesem, ztuhlostí svalů, zpomalením pohybů a poruchami stoje a chůze. Příčinou projevů choroby je nedostatek dopaminu v bazálních gangliích mozku. Princip léčby proto tvoří snaha o udržení potřebného množství dopaminu v mozku. Používá se k tomu celá řada preparátů. Pro případy neúspěchu farmakologické léčby je rezervovaná chirurgická léčba. Té se říká hluboká mozková stimulace (DBS - deep brain stimulation). Spočívá v implantaci elektrického stimulátoru do postižených oblastí mozku. Používá se však jen v případech, kdy je kvalita života i přes veškerou léčbu výrazně snížena. Základním cílem je analýza dat jednotkové aktivity, které byly v průběhi DBS zaznamenány.

Příklad interních EEG signálů

Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s problematikou analýzy dat jednotkové aktivity (pálí, nepálí)
2) Vypočítejte příznaky jednotkové aktivity - např. pálení neuronu, koeficient variace, atd.
3) Provedte korelaci mezi třesem pacienta (tzv. UPDRS skóre) a parametry jednotkové aktivity.
Doporučená literatura:Thomas P. Trappenberg, Fundamentals of Computational Neuroscience
Fred Rieke Spikes Exploring the Neural Code
Peter Dayan, Theoretical Neuroscience
Wulfram Gerstner, Spiking Neuron Models
Forma realizace:kod v Matlabu
Datum vypsání:17.05.2019
Název: Tvorba webu, mob.aplikace nebo streamingu pro neziskovou TV / web prog., mob.prog., video
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Tomáš Vondra Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Czech-American TV, nezisková televize českých krajanů v USA, nás požádala o vylepšení webové prezentace www.catvusa.com pro američany o České republice nebo stránky www.americantravelshow.com pro čechy o Americe.

Projekt: Ve spolupráci s producentem a technikem televizní stanice sepište požadavky na webovou aplikaci. Požadavky analyzujte a navrhněte jejich řešení pomocí moderních webových technologií. Popište vybrané technologie a diskutujte alternativy. Některá zadání navazují na již existující studentské práce.
Pokyny k vypracování:Na výběr je několik projektů, ale lze je i kombinovat:
1. Vytvořit mobilní aplikaci na Android pro CATVUSA. Už je hotovo několik fragmentů.
2. Vytvořit mobilní aplikaci na iOS pro AmericanTravelShow.
3. Navrhnout metodu překódování videa a vytvořit vlastní prehrávač HTML5 videa, ideálně kompatibilní s formátem HTTP Live streaming od Apple (H.264 nasekané na chunky s připojeným indexem). Teď je video v H.264.
4. Vytvořit aplikaci na chytré televize Samsung (nebo podobné zařízení) a) pro CATVUSA b) pro AmericanTravelShow.
5. Na plzeňské univerzitě vznikl anglicko-český slovník slovnik.zcu.cz. Zabudujte ho do stránek CATVUSA, např. do Czech Class, včetně možnosti přidávat nová slova.
Forma realizace:webová aplikace nebo mobilní aplikace nebo serverový backend
Datum vypsání:04.06.2014
Název: Framework for AI System Output Evaluation by Humans
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Petr Baudiš , Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: In design of artificial intelligence systems that are interactive
by nature and have free-form output, for example Question Answering,
dialog, chat bot or figure synthesis systems, it is difficult to
evaluate the performance of the system on a large dataset as many
answers cannot be judged correct or incorrect simply by matching them
against a predefined template - a human needs to enter the loop and
evaluate.

The task here is surveying the area for existing solutions and
building a framework for human evaluation of results - capable of both
interactive evaluation (users ask questions and evaluate if the output
is correct) and batch evaluation (users evaluate sets of pre-generated
answers of past questions), and supporting aggregation, analysis,
memo-ization and export of results. The framework should be reasonably
generic, but we will apply it to the Question Answering domain, on the
"brmson" system developed in our group.
Datum vypsání:18.11.2014
Název: Sekvenční multipopulační genetický algoritmus
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Navrhněte a naimplementujte multipopulační genetický algoritmus (GA) s populacemi zapojenými sekvenčně za sebou v daném pořadí. Experimentálně ověřte činnost tohoto GA a proveďte analýzu jeho chování.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Počítání maximální rezidenční doby částic v peci
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Navrhněte a naimplementujte evoluční algoritmus pro hledání maximální rezidenční doby částic v peci na tavení skla. Experimentálně ověřte činnost systému a vyhodnoťte jeho vlastnosti.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Směrovací problém pomocí evolučních algoritmů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Navrhněte a naimplementujte evoluční algoritmus pro řešení problému směrování v síti. Uvažujte také modifikaci problému pro sítě s možnými výpadky uzlů a/nebo hran. Experimentálně ověřte funkčnost navrženého systému.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Datum vypsání:18.09.2006
Název: Evoluce společenství autonomních agentů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Nahodil CSc., Ing. Jaroslav Vítků
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:Doc. Brandejský Tomáš, PhD., FD ČVUT v Praze
Popis:Implementujte jednoduchého autonomního agenta. Agent a jeho chování je řízeno biologicky inspirovanou rekurentní neuronovou sítí. Agent je popsán svou pozicí a orientací, je vybaven dvěma jednoduchými senzory a je schopen pouze několika primitivních akcí. Vytvořte populaci těchto agentů. Cílem je nad touto populací simulovat extrémně zrychlenou evoluci a na ní ověřovat nejvhodnější kombinace různých operátorů jako jsou selekce, křížení a mutace, známé ze živé přírody.

Možná inspirace viz např. video: http://www.youtube.com/watch?v=GvEywP8t12I&feature=related
Pokyny k vypracování:Použitý jazyk není zatím stanoven, upřednostňujeme použít jazyk JAVA.
Doporučená literatura:Literaturu dodají vedoucí práce a konzultant.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:08.11.2011
Název: Návrh a implementace hry vhodné pro ovládání očima
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Petr Novák
Popis:Vytvořte přehled klasických her, jejichž zdrojové kódy jsou dostupné na webu a které lze upravit tak, aby je bylo možné ovládat pohyby očí. Implementujte některou další hru tak, aby mohla být ovládána pouze prostřednictvím myši nebo joysticku.
Forma realizace:realizace programu
Datum vypsání:19.10.2006
Název: Portfolio optimization method with success prediction
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Pošík Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Design a composite optimization algorithm (portfolio algorithm) which automatically chooses the most promising optimization algorithm in the portfolio to run in the next step. Perform a comparison against its constituent algorithms and against other chosen competitors. The comparison shall reveal the differences during the whole course of optimization, not only after the optimization is finished. The COCO framework is a suitable candidate.
Pokyny k vypracování:1. Make a literature survey for similar approaches.
2. Design the algorithm to choose the most promising algorithm in the portfolio.
3. Perform a comparison of the portfolio approach against its constituent algorithms.
4. Perform a comparison of the portfolio approach against other state-of-the-art competitors.
Doporučená literatura:Will be provided by the thesis supervisor.
Forma realizace:Code in Python, MATLAB, or Java.
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Vizualizace dat jako podpora pro Data mining
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Popis:Vizualizace je důležitým nástrojem pro průzkum dat při procesu Data miningu, i pro prezentaci a komunikaci s vlastníkem dat. Cílem této práce je rozšíření možností vizualizace dat v systému SumatraTT.
Pokyny k vypracování:1) Seznámení se s metodami vizualizace, zejména s metodami multidimensionálními
2) Implementace vybrané metody jako modulu pro systém SumatraTT
3) Ověření funkce metody a příklady použití vybrané metody při průzkumu reálných dat
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:realizace programu v Javě
Datum vypsání:05.10.2009
Název: Knihovna vi komponent
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Fabián Vratislav
Popis:Vývojové prostředí LabVIEW se poslední dobou začíná používat i pro měření biologických signálů. Cílem této práce je vytvořit a vhodně naplnit webovou aplikaci (databázi), která bude obsahovat specializované vi komponenty (tzv. podprogramy).
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:program
Datum vypsání:16.10.2006
Název: Zmapování speciálních funkcí operačního systému MS Windows
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Cílem práce je vyhledat a otestovat některé speciální funkce dostupné v operačním systému MS Windows. Vytvořte sadu jednoduchých příkladů pro jejich využití z vlastního programu. Jedná se zejména o nástroj lupa, softwarovou klávesnici, detekce spuštěných programů, přepínání mezi nimi a další. Otestujte i různé alternativní způsoby ovládání operačního systému či aplikací (např. skenování prostoru). (C#, .NET)
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Datum vypsání:22.01.2008
Název: Zpřístupnění ovládání domácích spotřebičů osobám s omezenou pohyblivostí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Novák Petr
Popis:Pro některé lidi vzhledem k jejich omezené pohyblivosti může být problematické ovládání některých domácích prvků či spotřebičů při běžném denním používání. Cílem této práce je zmapovat danou problematiku (state of the art) – tj. nalézt existující způsoby ovládání různých spotřebičů včetně použitých protokolů, ovládání bezprostředního okolí člověka a zhodnotit jejich přínos.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Datum vypsání:17.10.2006
Název: Automatický popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Elektrofyziologické vyšetření je specializovanou katetrizační metodou, která zahrnuje jak záznam nitrosrdečních signálů, tak programovanou elektrickou stimulaci srdce.

Éra elektrofyziologie začala zavedením programované elektrické stimulace srdce ke studiu mechanismů vzniku srdečních arytmií Durrerem a spol v roce 1967. O dva roky později bylo poprvé použito katetrizační metody k záznamu potenciálu Hisova svazku Scherlagem a spol. Použití těchto dvou technik umožnilo značný rozvoj klinické elektrofyziologoe, který vyvrcholil zavedením katetrizačních ablací do klinické praxe.

Porovnáním časové souslednosti signálů z katétrů rozmístěných standardně v různých oblastech v srdci lze přesně popsat charakter šíření depolarizace při stimulaci síní nebo komor i při arytmii, a tak definovat jednotlivé druhy tachyarytmií.

Cílem projektu je automaticky a spojitě popsat jednotlivé srdeční signály snímané katetrem tak, aby byla k dispozici informace o stupni frakcionace daného signálu.

V současné době se používají ve stále větší míře moderní mapovací systémy, které dovolují trojrozměrné zobrazení mapované srdeční dutiny spolu s barevným znázorněním šíření vzruchu. Zobrazením amplitud endokardiálních signálů v tzv. voltážové mapě lze kromě toho získat představu o přítomnosti a rozsahu jizevnaté tkáně.

Za daných podmínek navrhněte různé metody pro popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů, které jsou klasifikovány expertem do 4 skupin stupňů frakcionace. Využijte plnou šíři metod od derivace, přes míru entropie až třeba po složitější AR modely. Otestujte jejich přesnost popisu stupně frakcionace pro daný data set. Porovnejte jednotlivé Vámi navržené a realizované metody a zvolte nejvhodnější, popřípadě jejich kombinaci.
K dispozici jsou parametry sady intrakardiálních signálů a jejich hodnocení do 4 diskrétních skupin/stupňů frakcionace lékaři/experty.
Pokyny k vypracování:K dispozici jsou dvě sady intrakardiálních signálů (n=113 a n=429) a jejich hodnocení do 4 diskrétních skupin třemi nezávislými experty, vyjadřujících stupeň frakcionace signálu.

Za daných podmínek navrhněte různé metody pro popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů. Metody by měli být spojité a měli by zrcadlit míru poškození srdeční tkáně, definovanou jako stupeň frakcionace.


Najděte vhodné statistické metody pro porovnání metod a porovnejte jednotlivé Vámi navržené a realizované metody a zvolte nejvhodnější, popřípadě jejich kombinaci.
Forma realizace:Hotové metody v Matlabu. Výsledná zpráva a zhodnocení klasifikace a porovnání klasifikátorů + ppt.
Datum vypsání:17.09.2012
Název: Blackbox model spotřeby plynu a vnímaného komfortu při vytápění budovy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Pavel Vrba
Popis:Dostanete data popisující vstupy (počasí, nastavení požadovaných teplot, ...) a výstupy (spotřeba, komfort). Cílem je vytvořit a SPRÁVNĚ validovat model těchto dat založený například na umělé neuronové síti. Zadání předpokládá pouze základní znalost programování v prostřed Matlab nebo Java, ale na druhou stranu také kreativitu a ochotu důkladně natudovat problematiku.
Pokyny k vypracování:1 důkladně prozkoumejte zadání a data
2 najděte současné state of the art přístupy
3 vytvořte model
4 validujte model
Doporučená literatura:Bude dodána vedoucím při zadávání práce.
Forma realizace:Matlab nebo Java
Datum vypsání:22.11.2013
Název: Klasifikátory intrakardiálních signálů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Elektrofyziologické vyšetření je specializovanou katetrizační metodou, která zahrnuje jak záznam nitrosrdečních signálů, tak programovanou elektrickou stimulaci srdce.

Éra elektrofyziologie začala zavedením programované elektrické stimulace srdce ke studiu mechanismů vzniku srdečních arytmií Durrerem a spol v roce 1967. O dva roky později bylo poprvé použito katetrizační metody k záznamu potenciálu Hisova svazku Scherlagem a spol. Použití těchto dvou technik umožnilo značný rozvoj klinické elktrofyziologoe, který vyvrcholil zavedením katetrizačních ablací do klinické praxe.

Porovnáním časové souslednosti signálů z katétrů rozmístěných standardně v různých oblastech v srdci lze přesně popsat charakter šíření depolarizace při stimulaci síní nebo komor i při arytmii, a tak definovat jednotlivé druhy tachyarytmií.

Cílem projektu je spojitě oklasifiovat/ohodnotit jednotlivé srdeční signály snímané katetrem tak, aby byla k dispozici informace o míře defragmentace daného signálu.

V současné době se používají ve stále větší míře moderní mapovací systémy, které dovolují trojrozměrné zobrazení mapované srdeční duriny spolu s barevným znázornšní šíření vzruchu. Zobrazením amplitud endokardiálních signálů v tzv. voltážové mapě lze kromě thoto získat představu o přátomnosti a rozsahu jizevnaté tkáně.


Za daných podmínek navrhněte klasifikátory pro klasifikaci intrakardiálních signálů do 4 skupin. Využijte klasifikátory Support Vector Machine, K-means, různé typy neuronových sítí (například Radial Basis Function atp.), rozhodovací stromy, popřípadě další typy klasifikátorů dle vlastní volby. Porovnejte jednotlivé Vámi navržené a realizované klasifikátory a zvolte nejvhodnější, popřípadě jejich kombinaci.
K dispozici jsou parametry sady intrakardiálních signálů a jejich hodnocení do 4 diskrétních skupin lékařem expertem.
Pokyny k vypracování:K dispozici jsou parametry intrakardiálních signálů a jejich hodnocení do 4 diskrétních skupin vyjadřujících míru defragmentace (frakcionace) signálu.

Za daných podmínek navrhněte klasifikátory pro klasifikaci intrakardiálních signálů. Klasifikátory by měli být spojité a klasifikovat míru defragmentace intrakardiálního signálu, tak aby zrcadlily míru poškození srdeční tkáně.

Pakliže Vám to data dovolí, využijte například klasifikátory Support Vector Machine, K-means, různé typy neuronových sítí (například Radial Basis Function atp.), rozhodovací stromy, popřípadě další typy klasifikátorů dle vlastní volby.

Najděte vhodné statistické metody pro porovnání kvality klasifikátorů a porovnejte jednotlivé Vámi navržené a realizované klasifikátory a zvolte nejvhodnější, popřípadě jejich kombinaci.

Forma realizace:Hotové klasifikátory v Matlabu. Výsledná zpráva a zhodnocení klasifikace a porovnání klasifikátorů.
Datum vypsání:17.09.2012
Název: Plánování pohybu 2D objektů s využitím aproximačních řešení
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Plánování pohybu je klasická uloha robotiky, ve které je úkolem nalézt bezkolizní cestu pro robot (objekt) v prostředí s překážkami. Aplikace této metody nachází uplatnění v celé řadě úloh (plánování pohybu mobilních robotů, manipulátorů, helikoptér, v CAD systémech pro analýzu průchodnosti objektů atd.). Pro zjednodušení plánování pohybu (což je obecně NP složitá úloha) je možné využít tzv. aproximačních řešení, které se postupně zpřesňují. Cílem práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art metody pro výpočet aproximačních řešení a modifikovat je pro 2D objekty (např. polygony); b) modifikovat vybraný algoritmus plánování pohybu tak, aby využíval modifikačních řešení.

Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..).
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Plánování pohybu 3D objektů s využitím aproximačních řešení
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Plánování pohybu je klasická úloha robotiky, ve které je úkolem nalézt bezkolizní cestu pro robot (objekt) v prostředí s překážkami. Aplikace této metody nachází uplatnění v celé řadě úloh (plánování pohybu mobilních robotů, manipulátorů, helikoptér, v CAD systémech pro analýzu průchodnosti objektů atd.). Pro zjednodušení plánování pohybu (což je obecně NP složitá úloha) je možné využít tzv. aproximačních řešení, které se postupně zpřesňují. Cílem práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art metody pro výpočet aproximačních řešení a modifikovat je pro 3D objekty (objekty mohou být reprezentovány např. 3D meshem); b) modifikovat vybraný algoritmus plánování pohybu tak, aby využíval modifikačních řešení.

Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..).
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Detekce makro T-wave alternans (macro-TWA)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Chudáček Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Oponent:Ing. Martin Hanuliak
Popis:Detekce makroskopické alternace T-vlny (macro-TWA), kdy se tvar a amplituda vlny mění podle schématu ABAB, je používána jako neinvazivní test k nalezení pacientů se zvýšeným rizikem náhle srdeční smrti.
V rámci spolupráce školy s vývojovým oddělením BTL (http://www.btlnet.com/) budou studenti pracovat na vývoji modulu pro detekci a diagnostiku macro-TWA z holterovských záznamů.
Pokyny k vypracování: Seznamte se s nejšastěji používanými metodami pro detekci macro-TWA
 Navrhněte metodu pro použití se záznamy z EKG holteru
 Realizujte SW modul pro detekci a diagnostiku macro-TWA
 Funkčnost modulu otestujte na testovací databázi
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce
Forma realizace:Kód v Matlabu, C# nebo C++
Datum vypsání:16.09.2010
Název: Lékařská aplikace na palmtopech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako: Projekt v týmu,
Popis:Do medicíny proniká výpočetní technika a jedním z kroků je nahrazení papírových formulářů výkonů palmtopem. Většinou obsahuje formulář sadu zaškrtávacích políček, které sestra vyplňuje v souladu s provedenými úkony, případně měřeními.
Cílem projektu je vytvořit framework pro takovýto typ aplikací. Musí umět ze serveru přečíst obsah formuláře, zobrazit ho, offline uložit (mezi)výsledky a po opětovném připojení k síti výsledky odeslat.
Datum vypsání:01.10.2007
Název: Komunikační protokol dohledového systému
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc., Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako: Projekt v týmu,
Popis:Cílem projektu je navrhnout komunikační protokol a implementovat odpovídající infrastrukturu pro komunikaci mezi koncentrátorem (cca 100 instancí) signálů z čidel a dohledovým serverem (1-2 instance v systému). Úkolem serveru je archivovat události vzniklé v systému, vyhodnocovat jejich závažnost a umožnit obsluze analyzovat okolnosti jejich vzniku.
Datum vypsání:11.01.2007
Název: Rekurentní neuronové sítě pro zpracování biosignálů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:GL
Popis:Cílem je implementovat, a otestovat vybranou rekurentní síť pro zpracování biologického signálu. Konkrétní signál si řešitel vybere libovolně z následujícího seznamu: EEG, EOG, EKG.
Pokyny k vypracování:Řešení bude implementováno v Matlabu. Hlavní důraz bude kladen na správnou validaci celého systému.
Datum vypsání:17.09.2012
Název: Logical analyzer for a visualization of multi-agent simulations
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:Multi-agent simulation running in a non-linear time allows a full exploitation of the processor computational power. A just-in-time visualization of the simulation in a real time lacks reason due to the non-linearity of time, however, once the simulation is recorded, it can be re-played linearly in time. The goal of this project is to implement an extension of the the current logger agent in order to equip it with a capacity of visualizing social relations between agents, their cooperation and its configuration, commitments of the agents and their fulfilment during the cooperation, etc. The basic platform for implementation will be JADE (Java Agent DEvelopment) platform or A-globe plaform. A prerequisite of subscribing for this project is an average skill in Java programming at least (alternativelly in C++ or C#).
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Renegotiable Competitive Contract Net Protocol for flexible cooperation in competitive environments
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Popis:A coopearation in competitive environments requires underlying negotiation protocols covering the cooperation lifecycle as whole. Moreover, a flexible cooperation requires means of adaptation (extension or reduction) of the existing commitments. Extend the current implementation of the Competitive Contract Net Protocol by renegotiation phases according to provided specification and test the implementation on a simple scenario. The basic platform for implementation will be JADE (Java Agent DEvelopment) platform. A prerequisite of subscribing for this project is an average skill in Java programming at least (alternativelly in C++ or C#).
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Řešení motorických úloh pomocí jazykových instrukcí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Karla Štěpánová Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Imitační učení či učení pomocí demonstrací je jeden z moderních přístupů, jehož cílem je, aby bylo možné jednoduše naučit roboty nové úloze aniž by bylo potřeba robota složitě přeprogramovávat. To je velmi žádaná vlastnost v mnoha odvětvích, které již dnes podstupují robotizaci výroby a právě přeprogramování robotů na nové výrobky a nové úlohy je nejnákladnější součást výroby. Vhodným rozšířením a usnadněním přeprogramování se jeví i možnost předat robotovi instrukce pomocí přirozeného jazyka (i.e. informace o síle, době trvání, pojmenování akcí, omezení na pořadí akcí apod.).


Cílem práce je naučit robota vykonávat jednotlivé motorické úlohy na základě jazykové instrukce. Nejdříve je potřeba robota naučit přiřazení jazykového označení k jednotlivým motorickým akcím a pohybům, následně by robot měl být schopný vykonávat danou úlohu pomocí jazykových instrukcí. Student bude pracovat v rámci našeho týmu a využije již dříve kalibrované senzory v rámci naší laboratoře pro experimenty imitačního učení, dále bude pracovat s nástroji pro zpracování přirozeného jazyka. Testovací úlohou bude úloha lepení - jedná se o úlohu s velkým aplikačním potenciálem (využití v leteckém i automobilovém průmyslu, obdobná úloha je sváření)

Pro realizaci projektu student využije KUKA simulátor a fyzická silově poddajná KUKA ramena, práce v Robotickém operačním systému (ROS), práce s Google speech API, NLTK knihovna pro zpracování přirozeného jazyka, programovací jazyk: Python či C++.
Forma realizace:KUKA simulátor, silově poddajná KUKA ramena, ROS, python/C++, google speech API
Datum vypsání:21.05.2018
Název: Pokrocila diagnostika automobilovych systemu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Ing. Dušan Pavlíček
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Ondřej Flek
Popis:1. Seznamit se se soucasnym multi-agentnim simulacnim a diagnostickym systemem - architektura, funkce, zaklady implementace.

2. Navrhnout a implementovat rozsireni stavajiciho simulovaneho systemu tak, aby umoznoval naslednou aplikaci pokrocile diagnostiky.

3. Navrhnout a naimplementovat agentovou diagnostickou metodu, ktera je pro znamou poruchu v systemu schopna identifikovat podsystemy, kterych se tato porucha primo ci neprimo muze tykat. Snahou je navrhnout diagnostiku tak, aby vysledek mel co nejvetsi vypovidajici hodnotu, tj. aby poskytovana informace co nejvice odpovidala realnemu stavu.

4. Navrhnout vhodnou formu prezentace naimplementovaneho reseni.
Datum vypsání:01.02.2007
Název: Fuzzy metody v bezkontaktním systému člověk-stroj
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Popis:Využití fuzzy metod pro zpracování dlouhodobých objektivních (biologických) dat v kombinaci se subjektivními (dotazníkovími) daty. Bezkontaktní měření zde znamená nepoužítí nalepovacích elektrod, nikoliv zamezení přímeho dotyku s měřícím senzorem. Pro získání biologických dat budou použity nejnovější měřící technologie. Výsledkem práce bude aplikace využitelná pro klasifikace stavů člověka.
Pokyny k vypracování:1.Seznamte se s fuzzy teorií.
2.Navrhněte fuzzy klasifikátor.
3.Otestujte jeho funkci na základě dodaných naměřených údajů.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:12.03.2007
Název: Distribuovaný IM systém
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. Jiří Bíba
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:Vytvořte distribuovaný systém pro posílání krátkých zpráv (Instant Messaging) v uzavřené komunitě bez nutnosti použití centrálních prvků. Systém by měl umožňovat přeposílání zpráv mezi klienty, kteří nemají přímou komunikační dostupnost (topologickou i časovou), distribuované vyhledávání uživatelů a zabezpečení zpráv. Systém bude implementován pomocí multi-agentní platformy A-Globe.
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Vyjednávací protokoly pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Spolupráce v kompetitivních prostředích vyžaduje výchozí vyjednávací protokoly pokrývající celý životní cyklus této spolupráce a umožňující flexibilitu této spolupráce. Seznamte se konceptem multi-agentních systémů, s koncepty spolupráce v kolaborativních a kompetitivních prostředích a mechanismy pro jejich ustanovení, koordinaci a modifikaci, implementujte flexibilní vyjednávací protokol umožňující ustanovení závazků, zrušení závazků, přeplánování a rekonfiguraci závazků i závěrečné zhodnocení jejich plnění s regulérním ukončením spolupráce. Navrhněte různé vyjednávací a obchodní strategie používající implementovaný protokol a proveďte jejich vzájemné zhodnocení.
Datum vypsání:05.02.2008
Název: Kognitivní multikamerový systém pro telepresenci a virtuální realitu.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:multicam_logoV Centru strojového vnímání běží v současné době projekt vývoje multikamerového systému pro aplikace telepresence, inteligentního rozhraní člověk-stroj a virtuální reality. Systém skládající se z několika jedoduchých kamer a jednoho či více počítačů se bude snažit "porozumět" dění ve scéně a poskytne výstup dle dané aplikace.

V rámci projektu nalezne prostor několik diplomových prací. Prakticky orientované práce budou vypsány pro vývoj software pro synchronizované snímání a vzájemnou komunikaci procesů. Teoreticky zajímavé práce budou rozvíjet sledování (tracking) a rozpoznávání dynamických událostí. Téma práce lze specifikovat dle zájmu studenta.

Projekt je dlouhodobý, zájemci o dlouhodobou spolupráci, například ve formě postgraduálního studia, jsou vřele vítáni. Hlavním předpokladem je zanícení pro řešení "těžkých" ale zajímavých problémů.

Domácí stránka projektu.

Zájemci mohou kontaktovat vedoucího projektu: svoboda@cmp.felk.cvut.cz
Datum vypsání:03.01.2007
Název: Odhad parametrů obrazového strukturálního modelu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:multicam_logoV Centru strojového vnímání běží v současné době projekt vývoje multikamerového systému pro aplikace telepresence, inteligentního rozhraní člověk-stroj a virtuální reality. Systém skládající se z několika jedoduchých kamer a jednoho či více počítačů se bude snažit "porozumět" dění ve scéně a poskytne výstup dle dané aplikace.

Jedním z nejzajímavějších problémů je bezesporu detekce a sledování artikulovaných objektů, nejčastěji člověka. Člověk je modelován stromovou strukturou rigidních oblastí, parametry modelu jsou učeny na trénovacích datech. Vlastní nalezení skutečné pozice modelu je řešeno pokročilou metodou vzorkování z mnohadimenzionální aposteriorní pravděpodobnostni.


pictorial matching


Výzkum v této oblasti má různé úrovně a lze formulovat zadání jak pro bakalářskou, tak i semestrální a diplomovou práci. Zájemci mohou kontaktovat vedoucího projektu: svoboda@cmp.felk.cvut.cz

Domácí stránka projektu: http://cmp.felk.cvut.cz/projects/multicam
Datum vypsání:17.08.2007
Název: Zpracování dat psychiatrických pacientů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:MUDr. Filip Spaniel
Popis:Bipolární afektivní porucha je psychické onemocnění charakteristické střídáním depresivních a manických episod. Zejména depresivní období může být pro pacienta nebezpečné, neboť je prokázán zvýšený výskyt sebevražedných pokusů během tohoto období. Pokud by bylo možné tuto episodu, popřípadě i manickou fázi, predikovat, dalo by se předejít nejen sebevražedným pokusům, ale i nutnosti pacienta hospitalizovat. Za tímto účelem vznikl nápad snímat pohybovou aktivitu vybraných pacientů diagnostikovaných pro bipolární poruchu pomocí zápěstního aktigrafu.

Výstupní aktigrafická data těchto pacientů analyzujeme a to zejména se zaměřením na získání vhodných příznaků pro klasifikaci a následnou predikci. Takovým příznakem je např. délka spánku, celková pohybová aktivita za sledované období, počet segmentů bez pohybu, nebo také aproximativní entropie. Teprve na základě těchto informací lze sestavit trénovací a testovací množinu pro klasifikaci.

Příklad extrakce příznaku je zde:
Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s problematikou bipolární poruchy
2) Navrhněte metodu analýzu šablon pohybové aktivity bipolárních pacientů o shledem na dlouhé monitorovací období
3) Integrujte vyvinutou metodu do existujícího systému ITAREPS
4) Porovnejte úspěšnost navržené metody již s existujícími
Doporučená literatura:[1] Jones SH, Hare DJ, Evershed K.,Actigraphic assessment of circadian activity and sleep patterns in bipolar disorder, Bipolar Disord. 2005 Apr;7(2):176-86.
Forma realizace:toolbox v Matlabu
Datum vypsání:17.05.2019
Název: Segmentace textu pomocí EM algoritmu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Urban Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Moderní OCR metody pro rozpoznávání textu jsou založeny na učících se algoritmech, které k naučení vyžadují rozsáhlé trénovací sady. Trénovací sady obsahují označené příklady vstupních dat. V případě rozpoznávání textu jde o označení polohy a třídy každého znaku v obraze, což je dosti pracné.

EM algoritmus se řadí mezi tzv. metody učení bez učitele a lze jej použít pro
automatické značení trénovací sady. Algoritmus sám odhadne segmentaci řádku a
optimální vzory jednotlivých znaků abecedy a to pouze na základě "přečteného" řetězce (tj. bez uvedení segmentace a etalonů daných znaků).
Pokyny k vypracování:1. Důkladně se seznamte s EM algoritmem
2. S přispěním vedoucího práce nastudujte způsob použití EM algoritmu
pro segmentaci textu v úloze automatického značení trénovací sady.
3. Implementujte zmíněnou metodu (v Matlabu, C, ...) a její přesnost otestujte
na poskytnutých datových sadách.
Doporučená literatura:Schlesinger, Hlavac. Deset p
Forma realizace:kod v Matlabu, C, ...
Datum vypsání:20.09.2007
Název: Learnable predictors for detection and tracking in images and videos
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:We will follow the idea of learnable predictors/detectors. Simply
speaking the principle is to collect a few training images and learn a
direct mapping between observations and parameters, e.g. motion. The
learning process explicitly optimizes the predictor complexity
w.r.t. predefined accuracy and operating range (basin of attraction)
The approach proved to be extremely efficient and robust for objects
whose appearance were available for off-line learning in advance. We
focus on paradigm person generic detector by appearance encoded
regression. The learning procedure will separate appearance variations
in unsupervised manner. The approach will allow for learning on few
class examples (people) and detection/tracking on the complete class
Doporučená literatura:[1] K. Zimmermann, J. Matas, and T. Svoboda. Tracking by an Optimal Sequence of Linear Predictors. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2008
[2] K. Zimmermann, T. Svoboda, J. Matas. Simultaneous learning of motion and appearance, ECCV 2008 Workshop on Machine Learning for Vision-based Motion Analysis
Datum vypsání:12.12.2009
Název: Hudební vyjádření obrazu a obrazové vyjádření hudby
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Hudba i obrazy navozují v člověku celou řadu emočních stavů. Pokusme se najít průnik zrakového a sluchové vnímání člověka hudebním vyjádřením obrazu a obrazovym vjádřením hudby. Proveďme přiřazení obrazové a tónové informace k danému emočnímu stavu člověka.
Pokyny k vypracování:1.Formulujte tónovou reprezentaci obrazu
2.Formlujte grafickou reprezentaci tónových sekvencí ve 2D a 3D
3.Navrhněte a počítačově realizujte ukázkové příklady
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Využití 3D senzorů (MS Kinect) pro rehabilitační aplikace v prostředí .NET
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Hrdlička , Ing. Jiří Wild
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student v součinnosti s lékaři rehabilitačního centra navrhne a implementuje aplikaci využívající 3D senzor Microsoft Kinect, jejímž účelem bude motivace pacientů k pravidelné rehabilitaci. Aplikace bude vyvíjena v programovacím prostředí Microsoft Visual Studio .NET, v programovacím jazyku C#, C++ či Visual Basic. Ke komunikaci se senzorem student využije Kinect for Windows SDK od firmy Microsoft.
Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s Microsoft Kinect for Windows SDK, otestujte jeho možnosti a způsob komunikace se senzorem.
2) Na základě komunikace s lékaři rehabilitačního centra navrhněte motivační aplikaci využívající senzor Kinect a implementujte ji.
3) Otestujte aplikaci na pacientech, vyhodnoťte užitečnost navržené aplikace.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:17.10.2011
Název: Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Bezdicek Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:V dnešní době dochází ke stále větší integraci podnikových informačních systému se systémy zajišťujícími vlastní řízení výrobních procesů. Tento trend je motivován potřebou sdílet data a informace mezi těmito dvěma doménami.
Cílem práce je proto navrhnout obecný popis služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému. Takovýto společný popis by měl umožnit zjednodušené vyhledávání a použití služeb v rámci patřičné domény (tedy v rámci řídícího systému či informačního systému), tak zejména mezi nimi. Diplomová práce by se měla zaměřit na již existující standardy pro popis služeb a jejich možné použití, nikoliv na návrh nového popisu.
Celý přístup by měl být demonstrován na určitém počtu služeb řídícího systému dostupných přes otevřenou průmyslovou síť (např. síť typu CIP) a na určitém typu služeb podnikového informačního systému (nejlépe služeb webových).
Práce by měla zhodnotit, zda je možné, a případě s jakými omezeními, takovéhoto obecného popisu dosáhnout. Pokud bude nalezeno více možných variant umožňujících společný popis služeb, tak by práce měla obsahovat i srovnání jednotlivých alternativ a jejich výhod a nevýhod. Nepovinné (dobrovolné) rozšíření diplomové práce by mohl tvořit návrh a implementace softwarového nástroje (programu), který by po zadání popisu služby řídícího systému či informačního systému v doporučeném jednotném formátu tuto službu zavolal a zobrazil výsledek.
Pokyny k vypracování:1. Prostudovat literaturu zaměřenou na popis služeb informačních systémů(zaměřit se zejména na WSDL).
2. Prostudovat popis některého otevřeného standardu průmyslové komunikace (například CIP) používaného pro sdílení služeb automatizovaného systému řízení.
3. Vybrat vhodné řešení společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému. Pokud bude nalezeno více variant, tak provést srovnání.
4. Demonstrovat zvolený popis na několika vybraných službách průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému.
5. Zhodnotit navržené řešení z pohledu reálné použitelnosti.
6. Nepovinné – Vytvořit nástroj (program pro PC), který by po zadání popisu služby řídícího systému či informačního systému v doporučeném jednotném formátu tuto službu zavolal a zobrazil výsledek.
Datum vypsání:04.07.2008
Název: Databázová struktura pro ukládání biomedicínských dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Burša Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Navrhněte a implementujte databázové řešení pro ukládání příznaků z biomedicínských dat.
Skupina BioDat pracuje s některými typy dat (EKG, EEG, EOG, STAN, ...). Z každého z nich jsou generovány příznaky. Navrhněte strukturu, ve které bude možné tyto příznaky ukládat.
Rozhraní bude umožňovat přístup a vizualizaci původních dat.
Každá skupina generovaných příznaků musí obsahovat informace o datu, typu extrakce (text), typu původních dat. Z příznaků musí být možné dohledat původní data. Vytvořte jednoduchý interface, který bude umožňovat načítání a ukládání těchto dat ve formátu textových souborů (CSV, ARFF, ...) a generování tzv. foldů pro testování příznaků (volitelně včetně původních dat). Na toto téma lze navázat BP/DP zaměřenou na automatické testování a vyhodnocování generovaných příznaků.
Implementace: Postgresql + Java/Matlab/Web (dle zadání)
Datum vypsání:29.11.2010
Název: Vliv emočního prožívání na EEG signál
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Jedná se sledování vlivu emočně nabitých obrazků na EEG signál. Při měření je použita standartizovaná sada podnětů (The International Affective Picture System). Cílem výzkumu je provést měření na české populaci a srovnat výsledky s mezinárodními normami.
Samotný experiment spočívá v měření EEG signnálu během prezentace obrázků a jeho následná analýza. Lze převzít metodologie měření použitou při předchozích výzkumech, popřípadě provést její modifikaci.
Forma realizace:Matlab
Datum vypsání:27.08.2008
Název: Mobilní telefon jako dálkoměr-hloubkoměr-pravítko
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Zdeněk Míkovec Garant: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je (re)implementovat v mobilním telefonu aplikaci, která pomocí metod počítačového vidění umožní využití telefonu jako nástroje na měření velikostí a vzdáleností.
Pokyny k vypracování:Cílem práce je (re)implementovat v mobilním telefonu aplikaci, která pomocí metod počítačového vidění umožní využití telefonu jako nástroje pro měření velikostí, vzdáleností, ploch a úhlů. (Neúplná) verze pro operační systém Windows Mobile již existuje. Výběr operačního systému po dohodě z vedoucím práce, preferuji Android a IPhone.

Úloha má dvě složky: vývoj uživatelského rozhraní a vývoj algoritmů počítačového vidění. Jelikož se jedná o poměrně náročný projekt, mohou jednotlivé DP/BP/PMT řešit jen některý podproblém.

Pokyny:
1. Seznamte s existujícím řešením na Windows Mobile vyvinutím pod vedením J. Matase,
2. Seznamte se řešeními, která jsou nabízena na App Store a na Google Store .
3. Kriticky jej zhodnoťte 1. a s přihlédnutím k 2. zvolte směry pro vylepšení.
4. Implementujte navržená vylepšení.
5. Vyhodnoťte vlastnosti programu: přesnost a rychlost, ale i snadnost použití a spokojenost uživatele.
Doporučená literatura:Literatura: Forsyth, Ponce: Computer Vision
Datum vypsání:10.10.2010
Název: Learning to segment from object counts
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:The task is to learn to count objects in an image, when the only information available for the training images are the counts. What assumptions are needed to make it possible? We start from simpler cases, e.g. when the segmentation method has a small number of parameters or when pixel-wise annotations are available for at least some of the images and then work towards an efficient and practical method for more difficult cases.
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Markov chain Monte Carlo segmentation for fitting geometrical model
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Some objects have internal structure - they contain subobjects with a particular geometric relationship. To segment such objects, Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods can be used to generate data-driven hypotheses with statistical shape priors. We shall explore methods of this type, first on synthetic data and then to segment real structured objects such as Drosophila eggs, which are known to contain 15 so-called nurse cells. A particular attention will be paid to MCMC efficiency.
Doporučená literatura:Erdil et al: MCMC Shape Sampling for Image Segmentation with Nonparametric Shape Priors. CVPR 2016
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Finding objects of known shapes from oversegmentation
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:The task is to segment an object with clear edges and of approximately known shape, where the shape is described by statistics over some shape descriptors, e.g. moments. We suggest a method which starts by oversegmentating the image into superpixels and then tries to find a  compact subset of the superpixels which corresponds to the shape model. We shall try to find efficient algorithms for this task.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Unsupervised joint segmentation of two images
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Given two images of the same scene but from different modalities, the task is to find their common segmentation. This problem is encountered for example in multimodality imaging, or as a subtask of iterative segmentation/registration. One possible formulation is that we want to approximate as well ass possible the target image using a segmentation and an appearance model for each class. We shall study various variations of this idea, e.g. how the approximation quality should be measured and how the resulting optimization should be performed.
Forma realizace:sw projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Automatic analysis of gel electrophoresis data
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:The task is to automatically process images from gel electrophoresis data - suppress noise, detect and localize individual markers, compensate electric current inhomogeneity. Several alternative methods should be tested and results compared. The result should be a standalone program or a web-based application. The method should be applicable to different kind of gels and staining.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: High dimensional image similarity criteria for image registration
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako:
Popis:We shall study image similarity criteria for multichannel (e.g. color) images, as well as to evaluate similarity based on texture and other local image descriptors. The tasks may include:

1. Implementing a high-dimensional nearest neighbor mutual information estimator for the ITK or Elastix frameworks and find suitable parameters and optimizer.

2.Compare the nearest neighbor and kernel-based entropy estimators.

3. Study local dimensionality estimation from sample data.

4. Study estimation of mutual information from quantized and noisy data.

5. Improve the stability and speed of the estimator.
Datum vypsání:29.05.2018
Název: Odhadování entropie pro vysocedimenzionální data s konečnou přesností
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: Jednou z možností odhadování entropie mnohorozměrných dat (která
nalézá aplikace například při registraci obrazů) je
Kozačenko-Leoněnkovův (KL) odhad na základě vzdálenosti nejbližších
sousedů [1]. Ten ovšem selhává u kvantizovaných dat, která obsahují
několik identických položek. Analyzujte existující možnosti
rozšíření KL odhadu pro kvantizovaná data [1,2], vyzkoušejte metodu
založenou na integraci v původní (nekvantované) oblasti, případně na
základě teoretické analýzy navrhněte metodu vlastní. Pokuste se
zlepšit numerickou stability metody [2]. Všechny metody
implementujte a důkladně otestujte.

Výsledkem má být dobře dokumentovaná a funkční
implementace několika variant KL odhadu vhodných pro kvantovaná
data, jakož i dobře dokumentované a statisticky
vyhodnocené výsledky experimentálního porovnání. V případě úspěšné
realizace možnost publikace na některé mezinárodní konferenci,
eventuelně i v odborném časopise. Možnost pokračování ve formě
doktorského studia.
Doporučená literatura: 1. Jan Kybic. High-dimensional mutual information estimation for image registration. In ICIP'04: Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Image Processing. 2. Jan Kybic. High-dimensional entropy estimation for finite accuracy data: R-NN entropy estimator. In Nico Karssemeijer and Boudewijn Lelieveldt, editors, IPMI2007: Information Processing in Medical Imaging, 20th International Conference, pages 569-580, Berlin, Heidelberg, Germany, July 2007. Springer.
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Biomedical image analysis competitions
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:This is a meta-topic. The idea is to choose a  medical imaging-related task from either Grand Challenges or Kaggle competitions, solve it and submit a solution.  The advantage is that you get an feedback, how well your solution compares to the true state of the art. A motivated team should be able to meet the deadline and actually compete. An individual student might not be able to solve the problem in time to win anything but the comparison should still be possible.
Doporučená literatura:https://grand-challenge.org/All_Challenges https://www.kaggle.com/
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Learning multilayer classifiers with weak annotations
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:This topic is similar to deep learning but without neural networks. We chain several classifiers together - for example the first one will do a pixel-wise segmentations and the second will evaluate the shape of the detected objects. The challenge is to train all classifiers in the chain when training data is only available for the final output - a so-called weak labels. We shall start by simulating several simple cases, gradually moving towards a practical method.
Forma realizace:SW project, theoretical analysis
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Zpracování časových řad pomocí konvolučních sítí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Oponent:Eduard Bakštein
Popis:V medicíně nalezneme celou řadu časovýh řad, které mohou popsat patalogické chování pacienta, jako např. EKG, EEG či aktigrafická data. Klasický způsob zpracování je založen na digitálním zpracování signálu, kdy nejdříve data výčistíme, provedeme extrakci a selekci příznaků a posléze použijeme metody ze strojového učnení.

Tématem práce je aplikace konvolučních sítí na mohutná data jako je např. EEG či data získaných z pohybových sensorů.
Pokyny k vypracování:1) Prostudujte aplikaci konvolučních sítí na data z neurovědné či psychiatrické oblasti
2) Vyberte vhodnou architekturu sítě
3) Naučenou sít použijte pro diagnostiku patalogie
Doporučená literatura: - Enrique Garcia-Ceja, Zia Uddin, Jim Torresen, Classification of Recurrence Plots’ Distance Matrices with a Convolutional Neural Network for Activity Recognition, Procedia Computer Science, 2018 - Thomas Ted, et al, Generalised Structural CNNs (SCNNs) for time series data with arbitrary graph topology - Nima Hatami, Classification of Time-Series Images Using Deep Convolutional Neural Networks, 2018
Datum vypsání:12.02.2019
Název: Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Petr Garant: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:In MRI, The T1 relaxation time of brain tissue can be measured separately in each voxel from the signal recovery after saturation measured at multiple times. This information can be used to provide brain segmentation with good accuracy without using any prior knowledge about brain topology. What has not been studied yet is the optimal settings of the acquisition
times. The influence of more dense sampling and/or presence of noise in the data on the accuracy and systematic error of the segmentation needs to be evaluated. The obtained segmentation will be used for correcting partial volume effect in perfusion MRI measurement.
The real data will be provided by the Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf.

The student should learn the basic principles of MR imaging and study the algorithm for
brain segmentation from T1 signal recovery, design a simulated experiment and analyze the influence of noise and sampling pattern on accuracy and systematic errors in the segmentation, test the ideal sampling pattern on real data, and optionally demonstrate improvement of the ideal sampling on perfusion MRI.
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Segmentation and joint-segmentation of aorta from histological and ultrasound images
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic , Jan Hering Dipl.-Math.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:We have a dataset of ex vivo ultrasound and histological images of the aorta. The final task is to non-invasively detect arteriosclerosis and its prognosis. Current image processing tasks include:

1. Identifying the lumen and different tissue types (including plaques) in the histological images

2. Identifying the lumen and hopefully also other tissue types in the ultrasound images.

3. Reconstruct 3D volumes and spatially register microscopy and ultrasound data.

4. Joint segmentation of the ultrasound and histological images.

5. Image-based classification of the disease from both the microscopical and ultrasound data.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:We will work with ultrasound images of the knee for the detection of the osteoarthritis. The task is to segment the cartilage and bone interfaces, extract relevant descriptors, and create a classifier to predict the disease level based on expert evaluations or subjective patient reports.
The segmentation may include techniques such as active contours and shape models. Another task involves detecting a classification of osteophytes (bone projections).
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Nové metody zpracování přirozeného jazyka v medicíně
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Oponent:Jindřich Prokop
Popis:Přirozená komunikace, simulující diskuzi s lékařem či terapeutem, popř. přirozené ovládání podpůrných softwarových řešení v průběhu operace, je jednou z nejprogresivnějších technologií v medicíně. Téma rozvijí specifické problémy komunikace v lékařské oblasti jako je úzce zaměřená odborná terminologie, lékařské zkratky či chybějící standardy v klinické praxi. Výzkum v oblasti zpracování přirozeného jazyka bude aplikován zejména v těchto oblastech medicíny jako neurologie či kardiologie (hlasová komunikace s vizualizačním softwarem během hloubkové mozkové stimulace nebo ablace atriální fibrilace), adiktologie (terapeutická komunikace pacienta s dialogovým systémem založeným na umělé inteligenci) nebo diabetologie (podpůrná terapie během managementu nemoci).
Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s metody zpracování přirozéného jazyka v medicíne
2) Aplikujte vybranou metodu na problematiku v adiktologické či diabetelogické oblasti
3) Evaluejte efektivnost metody v porovnání s výstupy experta
Doporučená literatura:- Michele Tanana, A Comparison of Natural Language Processing Methods for Automated Coding of Motivational Interviewing, Journal of substance abuse treatment, 2015 - Kyo-Joong Oh, DongKun Lee, ByungSoo Ko, Ho-Jin Choi, A Chatbot for Psychiatric Counseling in Mental Healthcare Service Based on Emotional Dialogue Analysis and Sentence Generation, 18th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 2017
Datum vypsání:17.05.2019
Název: Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: Seznamte se s úlohou registrace obrazů,
implementací registračních algoritmů v knihovně ITK (www.itk.org) a
metodami registrace obrazů a použitím podobnostních kritéria
založeného na vzájemné informace vyšších dimenzí [1]. Implementujte
modul do knihovny ITK, který umožní použití těchto kritérií pro
velkou část registračních algoritmů implementovaných v ITK.

Výsledkem práce by měla být dobře dokumentovaná a funkční
implementace připravená a poskytnutá k začlenění do knihovny ITK,
popis metody v textové podobě. Součástí práce by dále mělo být
experimentální ověření výsledků metody a porovnání se standardními
kritérii podobnosti. V případě úspěšné realizace možnost publikace
na některé mezinárodní konferenci, eventuelně i v odborném časopise.
Možnost pokračování ve formě doktorského studia.
Doporučená literatura:1. Jan Kybic. High-dimensional mutual information estimation for image registration. In ICIP'04: Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Image Processing,
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Pilot teleoperované čtyř-vrtulové helikoptéry: operátor více-robotických experimentů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:V tomto jedno-semestrovém individuálním projektu se student seznámí s řízením a údržbou flotily bezpilotních helikoptér skupiny inteligentní a mobilní robotiky. Po úspěšném absolvování kurzu řízení helikoptér bude studentovi umožněn samostatný přístup k robotické platformě a účast na experimentech skupiny. Téma je vhodné pro studenty všech ročníků zajímajících se o robotiku. V případě zájmu se předpokládá rozšíření tématu o možnost vývoje algoritmů autonomního řízení helikoptér v rámci bakalářské a/nebo diplomové práce. Pro nadané a pracovité studenty je připravena možnost letních škol v zahraničí a pracovních stipendií v rámci skupiny inteligentní a mobilní robotiky.
Datum vypsání:11.06.2013
Název: Schellingův model segregace a shlukování
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Schellingův model segregace je model dynamiky skupin obyvatelstva. Cílem práce je seznámit se s tímto modelem a navrhnout jeho možné použití pro shlukovou analýzu dat.
Doporučená literatura:http://hsd.soc.cornell.edu/Segregation.htm
Forma realizace:Matlab nebo Java kod
Datum vypsání:25.09.2008
Název: Vizualni programovani
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Naimplementujte v Javě nebo C# aplikaci, umožňující uživateli vytvářet jednoduchý program vizuálním způsobem. Umožněte export vizuálního programu do implementujícího jazyka. Seznamte se s existujícími přístupy pro podporu vizuálního programování a porovnejte jejich výhody a nevýhody.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:06.10.2008
Název: Univerzální editor stromových struktur
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Mnoho typů dokumentů je možné reprezentovat hierarchickou (stromovou) strukturou, složenou z předdefinovaných uzlů. Příkladem jsou dokumenty založené na XML (XHTML, SVG, X3D), ale třeba také zápisy algoritmů ve vyšších programovacích jazycích (Java, C#). Cílem této práce bude naimplementovat jednoduchý editor hierarchických struktur, který umožní vytvářet a editovat dokumenty z vámi zvolené domény. Příkladem takové domény mohou být třeba konfigurační soubory pro různé aplikace; výsledkem by byl univerzální editor konfiguračních souborů.
Implementujte v Javě nebo C#. Systém navrhněte modulární, aby bylo možno snadno přidávat podporu pro nové typy uzlů.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:23.09.2009
Název: Vizualizace programovych struktur
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Zvažte, jak pomocí 2D nebo 3D vizualizace zobrazit strukturu programu v jednoduchém programovacím jazyce (např. podmnožiny jazyka Java). Tuto vizualizaci naimplementujte v jazyce Java nebo C#. Navrhněte a implementujte jednoduchou podporu pro vizuální trasování a vizualizaci chodu běžícího programu.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:06.10.2008
Název: 3D uživatelské rozhraní
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte uživatelské rozhraní (buď obecné, formou sady komponent GUI, nebo zaměřené na konkrétní doménu, např. navigaci v systému souborů, zadávání textu...) plně využívající 3D grafiku. Implementujte v jazyce Java nebo C# (.NET, Mono).
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:23.09.2009
Název: Programovatelný částicový systém
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte jednoduchý částicový systém pro simulaci jevů/efektů typu ohně, výbuchů, mraků atd. Systém navrhněte tak, aby byl dostatečně obecný a aby bylo možné jednoduše definovat nové typy částic a efektů. Implementujte v Javě nebo C# (Mono, .NET).
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:23.09.2009
Název: Statistická analýza EEG příznaků
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Václav Gerla
Popis:Cílem práce je porovnání statistických metod použivaných při analýze EEG příznaků,získaných během experimentálního měření. Jedná se studium charakteristiky variabililty jednotlivých příznaků v čase a možnosti jejich využití pro následnou klasifikaci. Jádrem práce je porovnání parametrických a neparametrických statistických metod a stanovení jejich použitelnosti v oblasti EEG. Výstupem práce je tvorba skriptů, sloužících ke statistické analýze příznaků a jejich aplikace na konkrétních datech.
Forma realizace:Matlab
Datum vypsání:29.09.2009
Název: Accessible GUI
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou přístupnosti (accessibility) při návrhu GUI. Navrhněte a naimplementujte knihovnu základních komponent GUI, použitelnou pro snadnou a rychlou tvorbu přístupného uživatelského rozhraní. Dále se soustřeďte na možnost snadného popisu struktury GUI, např. prostřednictvím XML. Implementujte buď v jazyce Java (jako grafický engine použijte knihovnu Batik), nebo v C# (GDI+ nebo WPF).
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:06.10.2008
Název: MiniSmalltalk
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte jednoduchý virtuální stroj (běhové prostředí), které bude podporovat podmnožinu programovacího jazyka Smalltalk. Prostudujte problematiku jazyka Smalltalk, existující platformy a virtuální stroj naimplementujte v jazyce Java nebo C#. Zaměřte se na problematiku propojení a komunikace jazyka MiniSmalltalk a implementujícího prostředí.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:06.10.2008
Název: Archivace emailů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Milióny emailů za den pro desetitisíce domén a milióny uživatelů

Práce bude řešit následující problémy:
Objem ukládaných emailů, rychlost vyhledávání v uložených emailech, bezpečnost

Zkoumané technologie:
File systémy, distribuované filesystémy (např.: www.gluster.com), nové databázové enginy ( http://couchdb.apache.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB, http://www.basho.com/Riak.html ad.)
Datum vypsání:15.10.2010
Název: Detekce specifických korelátů v EEG během spánku i vigility
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Gerla Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Student se seznámí s typickým projevem EEG během bdělosti a spánku a pokusí se identifikovat změny v signálu. Nalezené sekvence použije k analýze EEG zaznamenaného během fáze bdění a během spánku. Provede porovnání pomocí několika kritérií stanovených na základě metod zpracování signálu. Pokud bude téma realizováno jako BP, lze vypracovat pouze spánkovou nebo pouze bdělostní část. Potřebná EEG data budou studentovi poskytnuta.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz

Doporučená literatura:[1] Malmivuo J., Plonsey R., (1995): „Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields”. New York: Oxford University Press. 512 p. ISBN 0-19-505823-2.
Forma realizace:kód v matlabu, přehledná visualizace výsledků
Datum vypsání:13.05.2012
Název: Anotátor dlouhodobých PSG záznamů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Gerla Ph.D., Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Miloš Bělehrad
Popis:Navrhněte a implementujte programový modul, který umožní zobrazit a anotovat vícekanálové PSG záznamy. Toto téma bude realizováno ve spolupráci s lékaři z Mayo Clinic v Rochesteru, MN. Klíčové vlastnosti realizovaného řešení:

- přehledné zobrazení vícekanálového PSG záznamu
- definice expertních značek
- ruční anotace záznamu (přidávání, editace a mazání expertních značek)
- podpora formátu EDF (European Data Format)
- možnost změny velikosti okna, ve kterém se budou zobrazovat jednotlivé signály
- možnost změny měřítka časové a amplitudové osy
- modulární struktura a snadné přidávání dalších modulů bez nutnosti měnit hlavní kód

Pozn.: bude -li projekt realizován v rámci BP, nebo PMI, bude rozsah zadání menší.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz
Pokyny k vypracování:1. navrhněte design GUI včetně všech aktivních prvků, které bude obsahovat
2. implementujte navržené řešení v prostředí programu MATLAB
3. ověřte realizovaný systém nad reálnými PSG záznamy
Doporučená literatura:[1] E. Niedermeyer, F. Lopes da Silva. Electroencephalography - Basic principles, clinical applications and related field. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins, 2005.
[2] The MathWorks, Inc. MATLAB Creating Graphical User Interfaces - MathWorks, online: http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/buildgui.pdf
Forma realizace:kod v Matlabu, GUI
Datum vypsání:01.02.2017
Název: EEG artifacts removal by using adaptive filtering
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vladana Radisavljevič Djordjevič , doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:Student will get familiar with physiological and nonphysiological artifacts which increase the difficulty in analyzing the EEG. Task will be to eliminate some of the artifacts (like ocular, cardial or 50Hz line interference) from recorded EEG by using adaptive filtering. System should be implemented in Matlab.
Doporučená literatura:Will be provided by supervisor
Datum vypsání:05.02.2010
Název: Fast learning in Bayesian optimization algorithm
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Pošík Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Algorithms ECGA (extended compact genetic algorithm) and BOA (Bayesian optimization algorithm) are population-based optimization algorithms. They are among the most powerfull methods for optimization of complex black-box optimization problems with binary representation. Each generation they build a model of the structure of dependencies among individual solution components. The model learning is a time consuming operation. For ECGA, an efficiency enhancement was proposed recently that allows to simplify and accelerate the learning without any negative effect on the algorithm performance. The goal of this project is to implement a similar method of model learning for algorithm BOA, and evaluate the potential positive and negative effects on the algorithm performance.
Pokyny k vypracování:1) Learn the principles of algorithms ECGA and BOA.
2) Explore the method used in ECGA to accelerate the model learning.
3) Apply the method to algorithm BOA adequately.
4) On a set of benchmark problems, compare the original and the modified algorithms with respect to the number of objective function evaluations required to find the solution, and with respect to the time required to run the algorithm.
Doporučená literatura:[1] Duque, Thyago S.P.C.; Goldberg, David E.; Sastry, Kumara: Enhancing the Efficiency of the ECGA. PPSN 2008, Dortmund. [2] Pelikan, M. Hierarchical Bayesian Optimization Algorithm
Forma realizace:Modified BOA algorithm, experiment results, final report.
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Path prediction for driving assistance systems based on machine learning.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jakub Mareš Garant: doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:In recent years, automotive industry has focused on development of ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) with ultimate goal to produce fully autonomous vehicles in near future. Valeo R&D Center Prague is currently developing some of ADAS systems like Autonomous Emergency Braking (AEB), Autonomous Cruise Control (ACC) or some other related systems based on several sensor setups.
Both functions mentioned above require solid prediction of future path of ego vehicle based on driver´s input (steering wheel, throttle, brake pedal, etc.) and basic odometry signals (velocity, acceleration, yaw rate, rotation of wheels, etc.). Such predicted path is then usually used by target selection algorithms in order to analyze possibility of collision with other vehicles or to choose a target vehicle for following during cruise.

Pokyny k vypracování:Student´s task will be to explore possible utilization of machine learning techniques on this problem. For starter, gaussian processes seem to be a viable choice. However, student may try to apply some other algorithms - the concrete topic will be settled after a discussion between student and supervisor. Training and testing data will be provided from Valeo´s side.

Doporučená literatura:[1] Carl Edward Rasmussen and Christopher K. I. Williams; Gaussian Processes for Machine Learning; The MIT Press, 2006. ISBN 0-262-18253-X web: http://www.gaussianprocess.org/gpml/ [2] Christopher Tay, Christian Laugier. Modelling Smooth Paths Using Gaussian Processes. Proc. of the Int. Conf. on Field and Service Robotics, 2007, Chamonix, France. 2007. web: https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00181664/document
Forma realizace:C++ source code, trained model
Datum vypsání:21.04.2016
Název: Modelování v Matlab -Simulinku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:V prostředí Matlab - Simulinku je pro výukové účely k diposici katalog biomodelů. Systém je otevřený a připravený pro rozšiřování o další biomodely. Zvláště žádanými modely jsou biomodely využívající fuzzy a neuro toolboxy.
Pokyny k vypracování:1. Navrhněte vhodné modely na bázi fuzzy a neuro toolboxu.
2. Vnořte je programově do katalogu biomodelů
3. Vytvořte demo verze.
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Grafika v Matlab -Simulinku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:2D a 3D zobrazení je z hlediska výukového velmi názornou pomůckou. Simulace prováděné na modelech z "Katalogu modelů" nabydou 2D a 3D zobrazeními zcela jiné dimenze pro porozumění simulovaných dějů.
Pokyny k vypracování:1. Výsledky simulací na modelech z "Katalogu modelů" doplňte o zobrazení ve 2D a 3D.
2. Diskutujte různé varianty zobrazení
3. Vytvořená dema zařaďte do systému "Katalogu modelů".
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Grafická vizualizace medicínských dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Cílem této práce je navrhnout a implementovat rozšíření internetové aplikace HLA Explorer o nové moduly, které umožní nové pohledy a analýzy imunogenetických dat jednotlivých populací.
Pokyny k vypracování:1. Nastudujte existující principy a postupy vyhledávání dárců krvetvorných buněk [1] a projekt HLA Explorer [2].
2. Navrhněte a implementujte rozšíření internetové aplikace umožňující grafické zobrazení uživatelem specifikovaných vztahů v HLA systému ve vybraných populacích. Uvažujte jak 2D, tak 3D grafy.
3. Implementované řešení zdokumentujte.
Doporučená literatura:[1] D. Steiner: Hledání nepříbuzenských dárců kostní dřeně, diplomová práce, FEL ČVUT, 2007. [2] J. Brož: HLA Explorer, diplomová práce, FEL ČVUT, 2008.
Datum vypsání:09.02.2009
Název: Informační systém pro zpracování krvetvorných buněk
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Jednou z terapií pacientů s poruchami krvetvorby (např. leukémie) je transplantace krvetvorných buněk. Tyto buňky jsou odebírány od dospělých dárců nebo z pupečníků při porodech (pupečníková krev). Celý proces odběru, zpracování, výroby, uskladnění a aplikace štěpů krvetvorných buněk je potřeba pečlivě zaznamenat a řídit pomocí informačních technologií.
Pokyny k vypracování:1. Nastudujte problematiku odběrů krvetvorných buněk.
2. Ve spolupráci s lékařskými pracovišti navrhněte a popište informační systém pro zpracování krvetvorných buněk.
3. Implementujte webové rozhraní, které umožní pracovat se štěpy krvetvorných buněk.
Datum vypsání:09.02.2009
Název: Informační systém pro HLA laboratoř
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:HLA laboratoř (Human Leukocyte Antigens - český překlad: antigeny tkanové slučitelnosti) provádí HLA typizaci pro orgánové transplantace a pro potřebu registru dárců krvetvorných buněk. HLA systém hraje klíčovou roli v imunitní reakci organismu a má velký vliv na to, zda se transplantovaný orgán přihojí či nikoli.
Pokyny k vypracování:1. Nastudujte problematiku HLA systému.
2. Nastudujte problematiku laboratorních informačních systémů.
3. Navrhněte a popište informační systém pro HLA laboratoř.
4. Navržené řešení alespoň částečně implementujte.
Datum vypsání:09.02.2009
Název: Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Český registr dárců krvetvorných buněk eviduje potenciální dárce krvetvorných buněk (kostní dřeň, kmenové buňky z periferní krve nebo pupečníková krev) a vyhledává HLA shodné dárce pro české i zahraniční pacienty. Cílem této práce je analýza databáze Českého registru dárců krvetvorných buněk, prognóza dalšího vývoje a návrh doporučení, která by tato instituce měla aplikovat, aby zefektivnila svoji činnost.
Pokyny k vypracování:1. Nastudujte existující principy a postupy určování HLA genetické shody dvou jedinců (viz [1]).
2. Nastudujte problematiku registrů dárců krvetvorných buněk, cíle jejich činnosti (viz [2]).
3. Navrhněte metody určování efektivity činnosti registru, analýzy úspěšnosti nalezení dárce pro pacienta a jejich trendů v čase.
4. Tyto metody aplikujte na databázi Českého registru dárců krvetvorných buněk.
Doporučená literatura:[1] D. Steiner: Hledání nepříbuzenských dárců kostní dřeně, diplomová práce, FEL ČVUT, 2007. [2] BMDW, www.bmdw.org
Datum vypsání:09.02.2009
Název: Nelineární a neinteraktivní přístup ke snímkům ve videu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis: Cílem práce je naprorgamovat rozhraní, které by umožnilo aplikacím přistup k libovolnému snímku ve videou. Indexem může být číslo snímku či časový údaj relativní k začátku či konci videa. Interaktivní střihové nástroje toto umožňují. Rozhraní by umožnilo takovýto přitup pro aplikace běžící například v Matlabu. Práce by přispěla k projektu na vyhledávání objektů či osob ve videu.

Zájemci mohou přímo kontaktovat
vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:12.12.2009
Název: Peer-to-peer backup system based on BitTorrent
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller , RNDr. Petr Pudlák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Peer-to-peer (P2P) data sharing systems are widely used now. However, I'm still
missing a multi-platform backup solution based on this technology. Imagine the following
scenario: Each user backups his/her data, encrypts it, perhaps signs it with a
digital signature, and publishes it into a P2P network. At the same time (s)he
offers some disk space to other participants to store their data. Then, the
users automatically exchange data so that their data are distributed in the network and can be
downloaded later by the respective owner in a case of a loss.

Most of the technology required for the project is already available. In particular:

* Cryptography libraries for encrypting user data.
* P2P library for distributing the data. The best choice for P2P communication seems to be BitTorrent protocol, as it is widely used, is proved to be robust and effective, and
there are several libraries to choose from.
* For better efficiency, the program could also include some compression algorithm(s) with high compression ratio, for example Lempel-Ziv-Markov chain algorithm.
* In some cases the user's software doesn't or can't support incremental backup. Clonezilla, a program for safing whole disks/partitions, is a good
example. In such a case the program could assist the user with its own
solution, which could be based on rdiff.

The aim of the project would be to create

* a full featured user friendly client, and
* a server on a top of a BitTorrent tracker that aids the clients in distributing the data, determines the credit of the clients (i.e. the ratio
between space designated for others and the amount of own data to be
distributed), etc.

Contact: uller@labe.felk.cvut.cz, petr@pudlak.name
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:10.04.2009
Název: Healthy computer controller (keyboard replacement)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Miroslav Uller , RNDr. Petr Pudlák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Everybody knows that current computer controllers such as keyboards and mice
are quite unhealthy. Users suffer fro a lack of movement, develop unnatural
movement/postural patterns and ultimately repetitive strain injury. I
believe that one of solutions could be developing a controller that would
generate input for a computer using complex movements of arms (hands, fingers)
and legs. If such a controller would be well designed, it would promote good
movement patterns, help to gain physical condition and prevent many lifestyle
diseases. Just imagine a programmer leaving a computer after a long day,
his/her whole body stretched and exercised, instead of pains and aches just
light and pleasant physical fatigue.

This project would obviously require cooperation of experts in several fields, namely:

* in physiotherapy (to devise proper movement sequences/patterns),
* in the design input controllers (to map the movement sequences/patterns to computer inputs so that data can be entered efficiently),
* in engineering so that the controller would be robust, easy to manufacture and could replace keyboard/mouse in operating systems.

Contact: uller@labe.felk.cvut.cz, petr@pudlak.name
Forma realizace:HW
Datum vypsání:10.04.2009
Název: Rozpoznávání emocí ze signálů EEG pomocí skrytých Markovských modelů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Vavrečka Michal
Popis:Cílem práce je implementovat systém pro rozpoznávání emočních stavů člověka sledujícího obrázky na monitoru počítače. K dispozici jsou předem naměřené EEG signály, student naimplementuje systém pro rozpoznání vybrané emoce. K tomu využije skyté Markovské modely.
Forma realizace:přehledná metodologie, kód v Matlabu
Datum vypsání:09.02.2011
Název: Interaktivní hra modelující pirátství a protipirátské aktivity v Indickém oceánu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Branislav Bošanský Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:
=============================
===== NEAKTIVNI TEMA =====
=============================
(vypsano 2011)


Projekt AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/), spolufinancovaný americkým ústavem pro námořní výzkum, se zabývá výzkumem inteligentních metod pro boj s námořním pirátstvím, které v současné době působí námořní dopravě obrovské a stále vzrůstající škody. Pro zamezení útokům na transportní lodě je v oblasti několik válečných lodí, nicméně vzhledem k velikosti oblasti je jejich efektivita velice nízká. Zlepšení je možné využitím herně-teoretických modelů, jejichž účinnost je ale třeba vyhodnotit proti chytrým protivníkům. Cílem projektu je za tímto účelem vyvinout jednoduchou interaktivní hru, ve které se hráči budou na straně pirátů (resp. válečných plavidel) snažit maximalizovat (resp. minimalizovat) počet úspěšných útoků výběrem vhodných útočných a obranných strategií. Součástí projektu bude i vytvoření modulu pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých strategií.

U studentů se očekává schopnost pracovat v týmu, programovat v jazyce Java a pracovat s kódem a API třetích stran. V případě zájmu mohou studenti na problému dále pokračovat v rámci individuálních projektů nebo diplomových prací.

Datum vypsání:10.02.2011
Název: Metoda promítnutí variabilních orientačních značek
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Mgr.Kamil Vlček,Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR - odd. neurofyziologie paměti, Vídeňská 1083, Praha 4 (e:mail: kamil@biomed.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Novák (e:mail: novakpe@labe.felk.cvut.cz)

Úkolem práce bude navržení a srovnání několika metod zobrazení variabilních orientačních značek na stěně kruhové arény. Orientační značky by měly být konfigurovatelné a promítané na vnitřní stěnu arény. Stěna je složena z vnějšku z těžké neprůhledné látky a z vnitřku ve výšce asi 100 až 200 cm z lehké bílé látky. Sestavu orientačních značek by mělo být možné otáčet nastavitelnou rychlostí okolo svislé osy arény a to i při jejím současném zobrazení. Průměr arény je 278 cm, výška arény je v jejím středu 276 cm a na jejím okraji asi 200 cm.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Projekt EEGLab
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Oponent:Václav Gerla
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2011)

Cílem práce je rozšíření programu EEGLab vyvíjeného v rámci skupiny BioDat. Program dokáže v realném čase vizualizovat měřený EEG signál a také jeho spektrální či statistické charakteristiky. Také dokáže provádět základní analýzy EEG signálů. Další rozvoj je spojen s přidáním mechanismů sloužícím k selekci jednotlivých příznaků, výpočtu hemisférických asymetrií a schopnost odečítat bazální aktivitu od měřeného signálu.
Datum vypsání:01.02.2011
Název: Metoda promítnutí pozici cíle na libovolnou pozici v kruhové aréně
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Mgr.Kamil Vlček,Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR - odd. neurofyziologie paměti, Vídeňská 1083, Praha 4 (e:mail: kamil@biomed.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Novák (e:mail: novakpe@labe.felk.cvut.cz)

Úkolem práce bude navrhnout metodu promítání kruhového obrazce na podlahu kruhové arény. Pozici kruhového obrazce, který se používá pro označení polohy cíle v testech prostorové navigace, a jeho spínání bude možné ovládat pomocí počítače. Obrazec má být možné promítnou na libovolnou pozici v aréně, určenou souřadnicemi [x,y] v cm od středu arény. Přesun cíle z jedné pozice na druhou má trvat maximálně 5 vteřin. Průměr arény je 278 cm, výška arény je v jejím středu 276 cm a na jejím okraji asi 200 cm.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Minimalizace interindividuální variability v EEG signálu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Václav Gerla
Popis:Cílem práce je vytvoření kompenzačních algoritmů, které umožní porovnávat výsledky EEG měření různých osob a eliminovat idividuální odlišnosti signálů, pro lepší statistické porovnání skupiny. V první fázi se jedná o přehled současným metod minimalizace rozdílu, vedoucí k nalezení vhodného řešení. V druhé fázi bude navržené řešení implementováno a otestováno na stávajících datech.
Forma realizace:Matlab
Datum vypsání:29.09.2009
Název: Lokalizace mobilního robotu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Karel Košnar Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je seznámit se skrytými markovovskými modely (HMM) a implementovat lokalizaci pro mobilní robot v topologické mapě, která využívá tyto modely. Lokalizace se musí vyrovnat s chybami v měření a s nedeterminičností akcí. Mapa prostředí je reprezentovaná grafem. Možné rozšíření pro proměnlivé prostředí.
Předpoklady: znalost programování v C nebo v Java, pasivní znalost angličtiny.
Pokyny k vypracování:1. seznamte se se skrytými markovovskými modely (HMM)
2. navrhněte lokalizační modul využívající HMM
3. naimplenetujte v robotickém prostředí Player/Stage
4. experimentálně ověřte vlastnosti
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce
Forma realizace:SW projekt a experiment
Datum vypsání:14.10.2009
Název: Využití metod návrhu experimentů v genetických algoritmech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Jiří Kubalík,Ph.D. (e:mail: kubalik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: GENETICKÉ ALGORITMY, EVOLUČNÍ ALGORITMY, NÁVRH EXPERIMENTŮ)

K nejmodernějším metodám globální optimalizace patří evoluční algoritmy, zejména jeden jejich typ - genetické algoritmy. Jejich charakteristickým rysem je, že způsob, kterým se metoda přibližuje k hledanému optimu, je inspirován přirozeným výběrem ve vývoji biologických druhů, v případě genetických algoritmů potom speciálně mutacemi a křížením chromozomů. Vzhledem k této biologické inspiraci je princip genetických algoritmů snadno srozumitelný i nematematikům, a právě díky tomu se v průběhu posledních let velmi rychle rozšířilo jejich používání při řešení optimalizačních úloh v nejrůznějších oborech. Z matematického hlediska jsou však evoluční a genetické algoritmy pouze dalšími zástupci stochastických optimalizačních algoritmů a vyžadují řešení podobných problémů jako další stochastické optimalizační algoritmy. Jedním z klíčových problémů je volba počátečního bodu posloupnosti, která by měla konvergovat k hledanému optimu. Protože genetické algoritmy v každé iteraci (označované v jejich případě jako generace) hledají celou množinu bodů (tzv. populaci), je nutné i v první generaci zvolit mezi přípustnými řešeními uvažované optimalizační úlohy celou množinu počátečních bodů. Volbou optimálních podmnožin přípustných množin bodů se v jiném kontextu již po desetiletí zabývá teorie návrhu experimentů. A právě využití metod návrhu experimentů při inicializaci genetických algoritmů by mělo být náplní navrhované práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve důkladně seznámí s principy genetických algoritmů i s hlavními metodami návrhu experimentů. Poté se seznámí s implementací genetických algoritmů v Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox systému Matlab a přitom si rozváží, jak snadé by bylo do něj začlenit různé metody návrhu experimentů. S přihlédnutím k důležitosti jednotlivých metod i k náročnosti jejich začlenění do Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox systému Matlab vybere 4–5 z nich, které rozpracuje do podoby implementovatelných algoritmů a naprogramuje jako matlabovské funkce použitelné pro při inicializaci genetických algoritmů.
Doporučená literatura:•T. Bartz-Beilstein. Experimental Research in Evolutionary Computation. Springer: Berlin, 2006. •A. Pazman. Foundations of optimum experimental design. Reidel, Dordrecht, 1986. •C.R. Reeves, J.E. Rowe. Genetic Algorithms: Principles and Perspectives. Kluwer: Boston, 2003.
Datum vypsání:15.10.2009
Název: Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí genetických algoritmů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Jiří Kubalík,Ph.D. (e:mail: kubalik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: GENETICKÉ ALGORITMY, DATA MINING, ZÍSKÁVÁNÍ PRAVIDEL Z DAT)

K nejrychleji se rozvíjejícím informačním technologiím patří od první poloviny 90. let dobývání znalostí z dat (data mining). Pod tímto názvem se skrývají metody, které z nepřehledné spousty primárních dat, s níž se dnes člověk musí prakticky ve všech oblastech potýkat, umožňují extrahovat přehledné množiny strukturovaných znalostí, v těchto datech latentně obsažených. Jedním z nejpoužívanějších způsobů strukturovaného vyjádření znalostí obsažených v datech jsou specifické typy logických tvrzení, tzv. pravidla. Dnes již existuje několik desítek metod pro extrakci pravidel z dat, pomocí nichž lze často získat velmi rozsáhlé soubory velmi rozmanitých pravidel. Tím se ztrácí původní účel dobývání znalostí z dat – nahradit velké množství dat malým množstvím důležitých znalostí. Z pravidel, která lze v datech nalézt, je proto nutné vybírat pouze ta, která jsou nejzajímavější nebo z nějakého jiného hlediska nejdůležitější. To vede na úlohu optimalizace na množině pravidel, tedy na diskrétní množině která neleží v žádném běžném metrickém prostoru. K nejmodernějším metodám, které se pro optimalizaci na takových množinách používají, patří evoluční algoritmy, zejména jeden jejich typ - genetické algoritmy. Jejich charakteristickým rysem je, že způsob, kterým se metoda přibližuje k hledanému optimu, je inspirován přirozeným výběrem ve vývoji biologických druhů, v případě genetických algoritmů potom speciálně mutacemi a křížením chromozomů. Právě využití genetických algoritmů k optimalizaci získávání pravidel z dat by mělo být náplní navrhované diplomové práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve důkladně seznámí s principy genetických algoritmů a zejména s jejich použitím při dobývání znalostí z dat. Současně si udělá celkový přehled o metodách získávání pravidel z dat a detailně se seznámí s některým ze systémů pro získávání znalostí z dat používaných při výuce dobývání znalostí z dat na českých vysokých školách (např. LISP-Miner, Ferda). V kontextu tohoto systému navrhne metodu optimalizace získávání pravidel z dat s využitím genetických algoritmů. Metodu implementuje pomocí systému Matlab a jeho Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox.
Doporučená literatura:•A.A. Freitas. Data Mining and Knowledge Discovery with Evolutionary Algorithms. Springer, Berlin, 2002. •L. Geng, H.J. Hamilton. Choosing the Right Lens: Finding What is Interesting in Data Mining. In Quality Measures in Data Mining. Springer, Berlin, 2007. •M. Holeňa. Získávání pravidel z dat. Statistika, 83: 48-60, 2003. •C.R. Reeves, J.E. Rowe. Genetic Algorithms: Principles and Perspectives, Kluwer, Boston, 2003. Kapitoly 1–5.
Datum vypsání:15.10.2009
Název: Evoluční kombinování klasifikátorů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Jiří Kubalík,Ph.D. (e:mail: kubalik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: DOBÝVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DAT, KLASIFIKACE, KOMBINOVÁNÍ KLASIFIKÁTORŮ, EVOLUČNÍ ALGORITMY)

Jednou ze základních úloh řešených při dobývání znalostí z dat je klasifikace, tj. zařazování dat do tříd vymezených pouze na základě příkladů se známou příslušností. Protože zpracování empirických dat bylo původně doménou statistiky, spočívají tradiční klasifikační metody na statistických principech. Nástup počítačů a neustálý růst jejich výkonu však vedl ke vzniku a rychlému rozvoji klasifikačních metod založených na principech strojového učení – např. klasifikace pomocí umělých neuronových sítí, pomocí klasifikačních stromů, či tzv. SVM klasifikátory (support vector machines), spočívající na jádrových funkcích. Většina klasifikátorů přitom závisí na nějakém volitelném parametru či parametrech, jejichž volba může podstatým způsobem ovlivnit výsledek klasifikace. Díky tomu jsme při řešení klasifikačních problémů často v situaci, že máme k dispozici několik přibližně stejně přesných klasifikátorů spočívajících na různých principech. V takovém případě buď stojíme před nelehkou volbou, který z nich použít, nebo nejdříve provedeme klasifikaci pomocí všech a potom se snažíme získané výsledky nějak zkombinovat. Druhá z těchto možností může v ideálním případě případě vést ke spojení předností kombinaovaných klasifikátorů, takže výsledný klasifikátor je přesnější než kterýkoliv z nich. Metod kombinování klasifikátorů existuje několik desítek, od prosté volby té klasifikace, kterou navrhuje nejvíce z nich, až po velmi důmyslné agregační metody založené na teorii míry. Velmi novou a dosud jen nedostatečně prozkoumanou metodou je hledání nejvhodnější kombinace klasifikátorů pomocí genetických algoritmů. Spočívá na přístupu ke kombinování jako k optimalizaci přesnosti klasifikace (nebo nějaké jiné empirické optimalizované funkce charakterizující její kvalitu) vzhledem k možným kombinacím uvažované množiny klasifikátorů a případně i vzhledem k možným kombinacím podmnožin trénovacích dat použitých pro jednotlivé z nich. A právě na dalším teoretickém rozpracování a testování této metody by se měla podílet navržená diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve seznámí s hlavními typy klasifikátorů a hlavními přístupy k jejich kombinování. Současně se dostatečně do hloubky seznámí s funkcí genetických algoritmů a případně i dalších typů evolučních algoritmů. Vyzbrojen všemi těmito znalostmi, zmapuje současný stav využití genetických a jiných evolučních algoritmů ke kombinování klasifikátorů a analyzuje, pro jaké typy klasifikátorů a jaké typy jejich kombinací je nejvíce žádoucí použití genetických algoritmů rozpracovat a jak obtížné takové rozpracování pro jednotlivé z těchto typů bude. Na základě provedené analýzy vybere dva konkrétní typy, pro které metodu rozpracuje až do podoby prototypové implementace. Nakonec implementaci otestuje na mezinárodně používaných testovacích souborech dat, jakož i na datech ze skutečných aplikací, které dostane od vedoucího práce.
Doporučená literatura:•B. Gabrys, D. Ruta. Genetic algorithms in classifier fusion. Applied Soft Computing, 6 (2006) 337–347. •L.I. Kuncheva. Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms. Wiley, 2004. •L.I. Kuncheva. L.C. Jain. Designing classifier fusion systems by genetic algorithms. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 4 (2000) 327–336. •C.R. Reeves, J.E. Rowe. Genetic Algorithms: Principles and Perspectives, Kluwer, 2003. Kapitoly 1–5. •B. Schölkopf, A. Smola. Learning with Kernels, kapitoly 1–10, MIT Press, 2002. Kapitoly 1–7.
Datum vypsání:15.10.2009
Název: Využití umělých neuronových sítí k urychlení evolučních algoritmů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Pošík,Ph.D. (e:mail: posik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: OPTIMALIZACE, VÍCEVRSTVÉ PERCEPTRONY, RBF SÍTĚ, EVOLUČNÍ ALGORITMY, EMPIRICKÉ OPTIMALIZOVANÉ FUNKCE)

Evoluční algoritmy jsou v posledních 20 letech jednou z nejúspěšnějších metod pro řešení netradičních optimalizačních problémů, jako např. hledání nejvhodnějších dokumentů obsahujících požadované informace, objevování nejzajímvějších informací v dostupných datech či další typy optimalizačních úloh, při nichž lze hodnoty optimalizované funkce získat pouze empiricky. Protože evoluční algoritmy pracují pouze s funkčními hodnotami optimalizované funkce, blíží s k jejímu optimu podstatně pomaleji než optimalizační metody pro hladké funkce, které využívají rovněž informace o gradientu optimalizované funkce, případně o jejích druhých derivacích. Tato vlastnost evolučních algoritmů je zvláště nepříjemná ve spojení se skutečností, že empirické získání hodnoty optimalizované funkce bývá obvykle značně nákladné i časově náročné. Evoluční algoritmy však lze podstatně urychlit tím, že při vyhodnocování funkční hodnoty optimalizované funkce používají empirickou optimalizovanou funkci jen občas, zatímco většinou vyhodnocují pouze její dostatečně přesný regresní model. K nejslibnějším regresním modelům patří některé typy umělých neuronových sítí, které mají tzv. univerzální aproximační schopnost, zejména vícevrstvé perceptrony a RBF sítě. Výzkum využitelnosti takových typů umělých neuronových sítí k urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí je však teprve na samém počátku. Příspěvkem k němu by měla být i navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve seznámí s principy optimalizace pomocí evolučních algoritmů a se základy umělých neuronových sítí. Bude přitom věnovat pozornost i urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí pomocí regresního modelu optimalizované funkce. S využitím prostudované literatury analyzuje možnosti použití některých typů umělých neuronových sítí pro konstrukci takových regresních modelů. Několik nejslibnějších z nich rozpracuje až do implementovatelné podoby a zahrne je do prototypové implementace. Na závěr porovná implementovaná řešení na několika testovacích funkcích pro evoluční algoritmy, jakož i na alespoň jedné databázi hodnot empirické optimalizované funkce z reálné aplikace, kterou dostane od vedoucího práce.
Doporučená literatura:•Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox, version 2. The MathWorks, Inc.: Natick, 2004. •Y. Jin, A comprehensive survey of fitness approximation in evolutionary computation. Soft Compuing, 9 (2005) 3–12. •Y. Jin, M. Hüsken, M. Olhofer, B. Sendhoff. Neural networks for fitness approximation in evolutionary optimization. In Knowledge Incorporation in Evolutionary Computation. Berlin, Springer, 2005, 281–306. •Neural Network Toolbox User's Guide, version 4. The MathWorks, Inc.: Natick, 2005. •H. Ulmer, F. Streichert, A. Zell, Model assisted evolution strategies. In Knowledge Incorporation in Evolutionary Computation. Berlin, Springer, 2005, 333–355. •Z.Z. Zhou, Y.S. Ong, P.B. Nair, A.J. Keane, K.Y. Lum, Combining global and local surrogate models to accellerate evolutionary optimization. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part C: Applications and Reviews, 37 (2007) 66–76.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Studium a srovnávání hlavních typů evolučních algoritmů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Pošík,Ph.D. (e:mail: posik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: EVOLUČNÍ ALGORITMY, OPTIMALIZACE, GENETICKÉ ALGORITMY, ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI, DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE, ADAPTACE KOVARIANCÍ)

Jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí moderní informatiky jsou algoritmy zahrnující heuristiky inspirované vývojovými procesy v přírodě, které se označují jako evoluční algoritmy. Nejstarší a nejznámější z nich jsou algorimty genetické, jejichž heuristiky byly inspirovány vývojem genotypu organizmů v závislosti na podmínkách, které působí na jejich fenotyp. Díky biologické motivaci svých heuristik mají všechny evoluční algoritmy dva důležité rysy: za prvé pracují s celou populací řešení, za druhé kombinují informace o úspěšnosti jednotlivých řešení s náhodnými vlivy. Hlavním důvodem intenzivního rozvoje evolučních algoritmů však není snaha přírodní vývojové procesy modelovat, ale skutečnost, že tyto procesy vykazují obdivuhodnou schopnost nalézat optimální nebo téměř optimální řešení i při velmi složitých podmínkách. Kvůli ní se evoluční algoritmy používají především k řešení složitých optimalizačních problémů, např. k optimalizaci empirických funkcí, které nelze popsat matematicky, k optimalizaci na složitých množinách, jako jsou množiny dokumentů nebo informací, či k optimalizaci při dynamicky se měnících podmínkách. Přitom se biologicky motivované heuristiky vždy kombinují s matematickými a informatickými přístupy. V závislosti na tom, se kterými a jakým způsobem, vznikají tímto kombinováním evoluční algoritmy různých typů. Kromě již zmíněných genetických algoritmů jsou v aplikacích asi nejúspěšnější algoritmy založené na odhadech rozdělení pravděpodobnosti, diferenciální evoluční algoritmy a evoluce kovarianční matice. Protože jde o novou oblast, soustřeďuje se výzkum v ní především na hledání dalších, dokonalejších algoritmů. Nové algoritmy jsou přitom srovnávány převážně s těmi, jejichž zdokonalením vznikly, aby bylo vidět, jak výrazná zlepšení přinášejí. Srovnání napříč spektrem různých typů evolučních algoritmů jsou naproti tomu vzácná, přestože právě taková srovnání jsou nejpřínosnější pro rozhodování, jaký typ použít v konkrétní aplikaci. Navrhovaná diplomová práce by proto měla být příspěvkem právě do této oblasti výzkumu.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve seznámí s výše uvedenými čtyřmi typy evolučních algoritmů. Implementuje je ve vývojovém prostředí Matlab, s využitím existujícího Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox, a otestuje je na jedné mezinárodně používané optimalizační úloze, jakož i na jedné úloze ze skutečné aplikace, kterou dostane od vedoucího práce. Poté se bude seznamovat s různými variantami těchto typů evolučních algoritmů, s jejich kombinacemi a v případě zájmu i s dalšími typy evolučních algoritmů. Odpovídajícím způsobem rozšíří svou implementaci různých typů evolučních algoritmů. Současně rozšíří baterii používaných testů o řadu dalších mezinárodně používaných optimalizačních úloh a jednu další úlohu ze skutečné aplikace. Práci uzavře analýzou vhodnosti různých typů evolučních algoritmů, jejich variant a kombinací, pro různé typy optimalizačních úloh, kterou založí jednak na teoretických vlastnostech jednotlivých algoritmů, zejména ale na výsledcích svého testování.
Doporučená literatura:•T. Bartz-Beielstein. Experimental Resarch in Evolutionary Computation, Springer, 2006. •P. Larranaga, J.A. Lozano. Estimation of Distribution Algorithms. Wiley, 2004. •O.M. Shir, T. B
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Pošík,Ph.D. (e:mail: posik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: OPTIMALIZACE, REGRESE POMOCÍ OPĚRNÝCH VEKTORŮ, JÁDROVÉ FUNKCE, EVOLUČNÍ ALGORITMY, EMPIRICKÉ OPTIMALIZOVANÉ FUNKCE)

Evoluční algoritmy jsou v posledních 20 letech jednou z nejúspěšnějších metod pro řešení netradičních optimalizačních problémů, jako např. hledání nejvhodnějších dokumentů obsahujících požadované informace, objevování nejzajímvějších informací v dostupných datech či další typy optimalizačních úloh, při nichž lze hodnoty optimalizované funkce získat pouze empiricky. Protože evoluční algoritmy pracují pouze s funkčními hodnotami optimalizované funkce, blíží s k jejímu optimu podstatně pomaleji než optimalizační metody pro hladké funkce, které využívají rovněž informace o gradientu optimalizované funkce, případně o jejích druhých derivacích. Tato vlastnost evolučních algoritmů je zvláště nepříjemná ve spojení se skutečností, že empirické získání hodnoty optimalizované funkce bývá obvykle značně nákladné i časově náročné. Evoluční algoritmy však lze podstatně urychlit tím, že při vyhodnocování funkční hodnoty optimalizované funkce používají empirickou optimalizovanou funkci jen občas, zatímco většinou vyhodnocují pouze její dostatečně přesný regresní model. K nejslibnějším regresním modelům patří modely používané při tzv. regresi pomocí opěrných vektorů (support vector regression). Jsou založeny na funkcích vyskytujících se v jádrech operátorů a označovaných proto jako jádrové funkce. Výzkum využitelnosti jádrových funkcí k urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí je však teprve na samém počátku. Příspěvkem k němu by měla být i navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve seznámí s principy optimalizace pomocí evolučních algoritmů a se základy regrese pomocí opěrných vektorů. Bude přitom věnovat pozornost i urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí pomocí regresního modelu optimalizované funkce. S využitím prostudované literatury analyzuje možnosti použití některých typů jádrových funkcí pro konstrukci takových regresních modelů. Několik nejslibnějších z nich rozpracuje až do implementovatelné podoby a zahrne je do prototypové implementace. Na závěr porovná implementovaná řešení na několika testovacích funkcích pro evoluční algoritmy, jakož i na alespoň jedné databázi hodnot empirické optimalizované funkce z reálné aplikace, kterou dostane od vedoucího práce.
Doporučená literatura:•Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox, version 2. The MathWorks, Inc.: Natick, 2004. •Y. Jin, A comprehensive survey of fitness approximation in evolutionary computation. Soft Compuing, 9 (2005) 3–12. •B. Schölkopf, A. Smola. Learning with Kernels. Cambridge, MIT Press, 2002, kapitoly 1–12. •H. Ulmer, F. Streichert, A. Zell, Model assisted evolution strategies. In Knowledge Incorporation in Evolutionary Computation. Berlin, Springer, 2005, 333–355. •Z.Z. Zhou, Y.S. Ong, P.B. Nair, A.J. Keane, K.Y. Lum, Combining global and local surrogate models to accellerate evolutionary optimization. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part C: Applications and Reviews, 37 (2007) 66–76.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Moderní evoluční algoritmy pro hledání oblastí s vysokou fitness
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Pošík,Ph.D. (e:mail: posik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: EVOLUČNÍ ALGORITMY, OPTIMALIZACE, FITNESS FUNKCE, ODHADY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI, FOKUSACE)

Evoluční algoritmy jsou v posledních 20 letech jednou z nejúspěšnějších metod pro řešení netradičních optimalizačních problémů, jako např. hledání nejvhodnějších dokumentů obsahujících požadované informace, hledání nových materiálů nejvhodnějších z hlediska určitých vlastností, objevování nejzajímvějších informací v dostupných datech či další typy optimalizačních úloh, při nichž lze hodnoty optimalizované funkce získat pouze empiricky. Tradiční evoluční algoritmy jsou konstruovány s cílem nalezení globálního optima, kterému v evoluční terminologii odpovídá globální maximum tzv. fitness funkce. V řadě aplikací však spíše než o jeden jediný bod s nejvyšší hodnotou fitness jde o oblast, kde je fitness dostatečně vysoká (např. vyšší než daný práh). Hledání takových oblastí pomocí tradičních evolučních algoritmů je těžkopádné a zdlouhavé. Proto se od poloviny 90. let vyvíjejí speciální evoluční algoritmy pro hledání oblastí s vysokou fitness. V podstatě jsou založeny na postupné fokusaci populace postupným zvyšováním požadované hodnoty fitness funkce a na odhadování rozdělení pravděpodobnosti, že jedinec dosáhne alespoň požadovanou hodnotu. Oba kroky však lze provést různými způsoby, a protože jde o nový typ evolučních algoritmů, jsou ještě předmětem výzkumu. Dílčím příspěvkem k výzkumu v oblasti způsobu a rychlosti fokusace by měla být i navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve důkladně seznámí s nedůležitějšími typy evolučních algoritmů pro hledání oblastí s vysokou fitness. Na základě teoretického rozboru poznatků získaných z prostudované literatury poté zformuluje hypotézy o tom, jak v jednotlivých z nich fokusace populace ovlivňuje výsledné hodnoty fitness funkce i rychlost konvergence algoritmu k nim. Tyto hypotézy bude ověřovat jednak na specifických testovacích funkcích pro evoluční algoritmy, jednak na datech ze skutečných aplikací, poskytnutých vedoucím práce. Spolu s jednotlivými typy evolučních algoritmů pro hledání oblastí s vysokou fitness bude testovat i dva tradiční typy evolučních algoritmů, po dohodě s vedoucím práce. Všechny testované algoritmy přitom implementuje ve vývojovém prostředí Matlab, s využitím jeho toolboxu Genetic algorithm and direct search. Pokud při teoretickém rozboru či dosavadním průběhu testování dojde k názoru, že by z hlediska výsledné hodnoty fitness funkce či rychlost konvergence mohly být slibné i některé nové modifikace některého či některých z testovaných evolučních algoritmů pro hledání oblastí s vysokou fitness, implementuje a zahrne do testování i tyto modifikace.
Doporučená literatura:P.A.N. Bosman. Design and Application of Iterated Density Estimation Evolutionary Algorithms. Disertace, University of Utrecht, 2003. •P. Larranaga, J.A. Lozano. Estimation of Distribution Algorithms, Kluwer, 2002. Kapitoly 1– 4, 6 – 8. •H. Mühlenbein, T. Mahnig, and A. Ochoa. Schemata, Distributions and Graphical Models in Evolutionary Optimization. Journal of Heuristics, 5 (1999), 213–247. •C.E. Priebe. Adaptive mixtures. Journal of the American Statistical Association, 89 (1994), 796–806.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Urychlení evolučních algoritmů pomocí rozhodovacích stromů a jejich zobecnění
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Pošík,Ph.D. (e:mail: posik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: OPTIMALIZACE, EVOLUČNÍ ALGORITMY, EMPIRICKÉ FUNKCE, REGRESNÍ MODELY, ROZHODOVACÍ STROMY)

Evoluční algoritmy jsou v posledních 20 letech jednou z nejúspěšnějších metod pro řešení netradičních optimalizačních problémů, jako např. hledání nejvhodnějších dokumentů obsahujících požadované informace, objevování nejzajímvějších znalostí v dostupných datech, či další typy optimalizačních úloh, při nichž lze hodnoty cílové funkce získat pouze empiricky. Protože evoluční algoritmy používají pouze funkční hodnoty cílové funkce, blíží s k jejímu optimu mnohem pomaleji než optimalizační metody pro hladké funkce, které využívají rovněž informace o gradientu cílové funkce, případně i o jejích druhých derivacích. Tato vlastnost evolučních algoritmů je zvláště nevýhodná v kontextu nákladného a časově náročného empirického způsobu získávání hodnot cílové funkce. Evoluční algoritmy však lze podstatně urychlit, jestliže při vyhodnocování funkčních hodnot cílové funkce používají empirickou cílovou funkci jen občas, zatímco většinou vyhodnocují pouze dostatečně přesný regresní model této funkce. Jednoduchý, ale často používaný typ regresních modelů je založený na rozhodovacích stromech. Tyto regresní modely, tzv. regresní stromy, jsou po částech konstantní a lze je snadno zobecnit na složitější modely. Výzkum využitelnosti regresních stromů a jejich zobecnění k urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí je však teprve na samém počátku. Přispět by k němu měla i navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve důkladně seznámí s regresními stromy a jejich zobecněními a také s principy optimalizace pomocí evolučních algoritmů. Bude přitom věnovat pozornost i urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí pomocí regresního modelu cílové funkce. S využitím prostudované literatury navrhne algoritmy využití regresních stromů a jejich zobecnění k tomuto účelu. Algoritmy dovede až do podoby prototypové implementace ve vývojovém prostředí Matlab a porovná je na několika testovacích funkcích pro evoluční algoritmy, jakož i na alespoň jedné databázi hodnot empirické cílové funkce z reálné aplikace, kterou dostane od vedoucího práce.
Doporučená literatura:•L. Breiman, J. Friedman, R.A. Ohlsen, C.J. Stone, Classification and Regression Trees. Wadsworth, 1984. •T. Hastie, R. Tibishirani, J. Friedman. The Elements of Statistical Learning, kapitoly 1–3, 7–10. Berlin, Springer, 2001. •H. Ulmer, F. Streichert, A. Zell, Model assisted evolution strategies. In Knowledge Incorporation in Evolutionary Computation. Berlin, Springer, 2005, 333–355. •Z.Z. Zhou, Y.S. Ong, P.B. Nair, A.J. Keane, K.Y. Lum, Combining global and local surrogate models to accellerate evolutionary optimization. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part C: Applications and Reviews, 37 (2007) 66–76.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Urychlení evolučních algoritmů pomocí neparametrické regrese
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Pošík,Ph.D. (e:mail: posik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: OPTIMALIZACE, EVOLUČNÍ ALGORITMY, EMPIRICKÉ FUNKCE, REGRESNÍ MODELY, NEPARAMETRICKÁ REGRESE)

Evoluční algoritmy jsou v posledních 20 letech jednou z nejúspěšnějších metod pro řešení netradičních optimalizačních problémů, jako např. hledání nejvhodnějších dokumentů obsahujících požadované informace, objevování nejzajímvějších znalostí v dostupných datech, či další typy optimalizačních úloh, při nichž lze hodnoty cílové funkce získat pouze empiricky. Protože evoluční algoritmy používají pouze funkční hodnoty cílové funkce, blíží s k jejímu optimu mnohem pomaleji než optimalizační metody pro hladké funkce, které využívají rovněž informace o gradientu cílové funkce, případně i o jejích druhých derivacích. Tato vlastnost evolučních algoritmů je zvláště nevýhodná v kontextu nákladného a časově náročného empirického způsobu získávání hodnot cílové funkce. Evoluční algoritmy však lze podstatně urychlit, jestliže při vyhodnocování funkčních hodnot cílové funkce používají empirickou cílovou funkci jen občas, zatímco většinou vyhodnocují pouze dostatečně přesný regresní model této funkce. Většina regresních modelů je vybírána z rodin funkcí parametrizovaných konečným počtem předem daných parametrů, např. lineární regrese, polynomiální regrese, regrese založená na jádrových funkcích nebo na některých typech umělých neuronových sítí. Díky růstu výkonnosti počítačů však v posledních dvou desetiletích získaly značný význam i modely neparametrické. Ty jsou výpočetně náročnější, ale také flexibilnější a díky tomu univerzálnější. Jejich nejtradičnějším často používaným zástupcem jsou zobecěné aditivní modely. Výzkum využitelnosti neparametrických regresních modelů k urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí je však teprve na samém počátku. Přispět by k němu měla i navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve důkladně seznámí s neparametrickými regresními modely a také s principy optimalizace pomocí evolučních algoritmů. Bude přitom věnovat pozornost i urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí pomocí regresního modelu optimalizované funkce. S využitím prostudované literatury analyzuje možnosti použití některých typů neparametrických regresních modelů k tomuto účelu. Několik nejslibnějších z nich rozpracuje až do implementovatelné podoby a zahrne je do prototypové implementace. Na závěr porovná implementovaná řešení na několika testovacích funkcích pro evoluční algoritmy, jakož i na alespoň jedné databázi hodnot empirické optimalizované funkce z reálné aplikace, kterou dostane od vedoucího práce.
Doporučená literatura:•L. Györfi, M. Kohler, A. Krzyzak, H. Walk, A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression. Berlin, Springer, 2002. •T. J. Hastie, R. J.Tibshirani, Generalized Additive Models. Boca Raton, Chapman & Hall, 1990. •H. Ulmer, F. Streichert, A. Zell, Model assisted evolution strategies. In Knowledge Incorporation in Evolutionary Computation. Berlin, Springer, 2005, 333–355. •Z.Z. Zhou, Y.S. Ong, P.B. Nair, A.J. Keane, K.Y. Lum, Combining global and local surrogate models to accellerate evolutionary optimization. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part C: Applications and Reviews, 37 (2007) 66–76.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Použití teorie kopulí v evolučních algoritmech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Pošík,Ph.D. (e:mail: posik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: EVOLUČNÍ ALGORITMY, OPTIMALIZACE, FITNESS FUNKCE, ODHADY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI, TEORIE KOPULÍ)

Evoluční algoritmy jsou v posledních 20 letech jednou z nejúspěšnějších metod pro řešení netradičních optimalizačních problémů, jako např. hledání nejvhodnějších dokumentů obsahujících požadované informace, objevování nejzajímvějších informací v dostupných datech či další typy optimalizačních úloh, při nichž lze hodnoty optimalizované funkce získat pouze empiricky. Tradiční evoluční algoritmy jsou konstruovány s cílem nalezení globálního optima, kterému v evoluční terminologii odpovídá globální maximum tzv. fitness funkce. V řadě aplikací však spíše než o jeden jediný bod s nejvyšší hodnotou fitness jde o oblast, kde je fitness dostatečně vysoká (např. vyšší než daný práh). Hledání takových oblastí pomocí tradičních evolučních algoritmů je těžkopádné a zdlouhavé. Proto se od poloviny 90. let vyvíjejí speciální evoluční algoritmy pro hledání oblastí s vysokou fitness. V podstatě jsou založeny na konstrukci empirického rozdělení pravděpodobnosti, že jedinec dosáhne alespoň požadovanou hodnotu. Pro konstrukci a transformace empirického rozdělení pravděpodobnosti se v posledním desetiletí úspěšně používá tzv. teorie kopulí. Použití teorie kopulí přímo v algoritmech pro hledání oblastí s vysokou fitness však dosud nebyla věnována pozornost. První poznatky v tomto směru by měla přinést právě navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve do dostatečné hloubky seznámí s algoritmy pro hledání oblastí s vysokou fitness a s teorií kopulí. S využitím poznatků získaných studiem literatury analyzuje různé možnosti použití teorie kopulí v tomto typu evolučních algoritmů. Jednu až dvě možnosti, které se na základě této analýzy budou jevit jako nejužitečnější, poté rozpracuje až do podoby implementovatelného algoritmu. Pro implementaci použije vývojové prostředí Matlab a pro testování data z reálných aplikací poskytnutá vedoucím práce
Doporučená literatura:•P.A.N. Bosman. Design and Application of Iterated Density Estimation Evolutionary Algorithms. Disertace, University of Utrecht, 2003. •P. Larranaga, J.A. Lozano. Estimation of Distribution Algorithms, Kluwer, 2002, kapitoly 1– 4, 5 – 8. •R.B. Nelsen. An Introduction to Copulas. Springer, 2006.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Pošík,Ph.D. (e:mail: posik@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: OPTIMALIZACE, EVOLUČNÍ ALGORITMY, EMPIRICKÉ OPTIMALIZOVANÉ FUNKCE, REGRESNÍ MODELY, GAUSSOVSKÉ PROCESY)

Evoluční algoritmy jsou v posledních 20 letech jednou z nejúspěšnějších metod pro řešení netradičních optimalizačních problémů, jako např. hledání nejvhodnějších dokumentů obsahujících požadované informace, objevování nejzajímvějších informací v dostupných datech či další typy optimalizačních úloh, při nichž lze hodnoty cílové funkce získat pouze empiricky. Protože evoluční algoritmy pracují pouze s funkčními hodnotami optimalizované funkce, blíží s k jejímu optimu podstatně pomaleji než optimalizační metody pro hladké funkce, které využívají rovněž informace o gradientu optimalizované funkce, případně o jejích druhých derivacích. Tato vlastnost evolučních algoritmů je zvláště nepříjemná ve spojení se skutečností, že empirické získání hodnoty optimalizované funkce bývá obvykle značně nákladné i časově náročné. Evoluční algoritmy však lze podstatně urychlit tím, že při vyhodnocování funkční hodnoty optimalizované funkce používají empirickou optimalizovanou funkci jen občas, zatímco většinou vyhodnocují pouze její dostatečně přesný regresní model. K nejslibnějším regresním modelům patří modely založené na gaussovských procesech. Není proto divu, že právě ony patřily k prvním, které se pro urychlení evoluční optimalizace začaly používat. Přesto je výzkum urychlování evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů teprve v začátcích. Příspěvkem k němu by měla být i navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve důkladně seznámí s gaussovskými procesy a také s principy optimalizace pomocí evolučních algoritmů. Bude přitom věnovat pozornost i urychlení evoluční optimalizace empirických funkcí pomocí regresního modelu optimalizované funkce. Dosud publikované přístupy k urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů implementuje ve vývojovém prostředí Matlab. Na základě prostudované literatury i testování implementovaných přístupů navrhne jejich možná zdokonalení či modifikace. Některé z nich také implementuje a porovná je s původními přístupy na několika testovacích funkcích pro evoluční algoritmy, jakož i na alespoň jedné databázi hodnot empirické optimalizované funkce z reálné aplikace, kterou dostane od vedoucího práce.
Doporučená literatura:•D. Büche, N.N. Schraudolph, P. Koumoutsakos. Accelerating evolutionary algorithms with Gaussian process fitness function models. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part C: Applications and Reviews, Special Issue on Knowledge Extraction and Incorporation in Evolutionary Computation, 35 (2005) 183–194. •Y.S. Ong, P.B. Nair, A.J. Keane, K.W. Wong, Surrogate-assisted evolutionary optimization frameworks for high-fidelity engineering design problems. In Knowledge Incorporation in Evolutionary Computation. Berlin, Springer, 2005, 307–331. •C.E. Rasmussen, C.K.I. Williams. Gaussian Processes for Machine Learning. Cambridge, MIT Press, 2005. •H. Ulmer, F. Streichert, A. Zell, Model assisted evolution strategies. In Knowledge Incorporation in Evolutionary Computation. Berlin, Springer, 2005, 333–355. •Z.Z. Zhou, Y.S. Ong, P.B. Nair, A.J. Keane, K.Y. Lum, Combining global and local surrogate models to accellerate evolutionary optimization. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part C: Applications and Reviews, 37 (2007) 66–76.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Moderní regresní metody při dobývání znalostí z dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: prof.RNDr.Olga Štěpánková,CSc. (e:mail: step@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: NELINEÁRNÍ REGRESE, UMĚLÁ INTELIGENCE, REGRESNÍ STROMY, UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ, JÁDROVÉ FUNKCE)

Regresní metody jsou metody prokládání funkcí z předem vymezených tříd empirickými daty. Proloženou funkci lze potom využít jednak ke studiu vztahů mezi jednotlivými proměnnými a zákonitostí, kterými se data řídí, jednak k predikci hodnot závisle proměnné v případech, k teré v datech nejsou zachyceny. Nejjednodušším typem regrese je regrese lineární, která se odedávna používala ve statistice, stejně jako i některé velmi jednoduché typy regrese nelineární, např. polynomiální regrese. Během posledních 20–30 let se však, díky růstu výkonnosti počítačů, velmi rychle rozvíjí mnohem důmyslnější typy nelineární regrese, např. regrese pomocí regresních stromů a regrese založená na umělých neuronových sítích či na jádrových funkcích. Tyto metody však již nejsou rozpracovávány v rámci statistiky, ale v rámci samostatných disciplin na pomezí matematiky a umělé inteligence. Důsledkem je nedostatek jednotících implementací většího počtu moderních regresních metod, a především velký nedostatek solidního porovnání těchto metod, které by ukazovalo výhody a nevýhody používání jednotlivých typů těchto metod pro různé druhy dat. Právě takové porovnání by mělo být cílem navrhované diplomové práce.
Pokyny k vypracování:Diplomant se nejdříve v rámci rešeršní práce důkladně seznámí s teoretickými základy i konkrétními algoritmy nejdůležitějších typů moderní nelineární regrese. Poté se v rámci výzkumného úkolu naučí pracovat s existujícími implementacemi některých těchto metod ve vývojovém prostředí Matlab, a tyto implementace doplní implementací několika dalších metod, které v prostředí Matlab dosud k dispozici nejsou. Diplomovou práci nakonec završí testováním všech metod na řadě mezinárodně používaných testovacích souborů a souborů dat z reálných aplikací.
Doporučená literatura:(nikoliv ale povinná!) •J. Anděl. Matematická statistika, kapitoly 1–6. SNTL, Praha, 1985. •B. Schölkopf, A. Smola. Learning with Kernels, kapitoly 1–12. Cambridge, MIT Press, 2002. •V.N. Vapnik. The nature of statistical learning theory. Springer-Verlag, Berlin, 1995.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Vizualizace dat při vícecestném třídění
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: prof.RNDr.Olga Štěpánková,CSc. (e:mail: step@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: VIZUALIZACE DAT, ANALÝZA ROZPTYLU, VÍCECESTNÉ TŘÍDĚNÍ, PARALELNÍ SOUŘADNICE, STRUKTUROVANÉ MNOŽINY GRAFŮ)

Jedním z důsledků růstu výkonnosti počítačů i kvality jejich periferií je neustálý růst významu vizualizace při analýze dat. Vizualizace umožňuje zprostředkovat větší množství informací současně, a to intuitivním způsobem nevyžadujícím porozuměmí abstraktním konceptům. To je zvláště přínosné v případě mnohodimenzionálních dat, a právě pro ně se vizualizační metody nejvíce rozvíjejí. Většinou je však vizualizace dat pouze přípravnou fází pro modelování zákonitostí, kterými se data řídí, a procesů, které je generovaly. Jednou z důmyslných metod pro zjišťování takových zákonitostí je analýza rozptylu. Napojení vizualizace dat na analýzu rozptylu, zvláště pak na její variantu pro mnohodimenzionální data, tzv. vícecestné třídění, však byla dosud věnována pouze velmi malá pozornost. Navrhovaná diplomová práce by měla být pokusem o nápravu tohoto stavu.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve seznámí s metodami vizualizace dat, zejména s metodami vizualizace mnohodimenzionálních dat. Současně se také seznámí s principy a praktickým prováděním analýzy rozptylu, zejména vícecestného třídění. Na základě studia obou těchto oblastí navrhne několik strategií napojení vícecestného třídění na vizualizaci dat. Navržené strategie rozpracuje do podoby implementovatelných algoritmů, implementuje je ve vývojovém prostředí Matlab a otestuje na souborech reálných dat poskytnutých vedoucím práce.
Doporučená literatura:•R.M. Heiberger, B. Holland. Structured sets of graphs. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 415–445. •A. Inselberg. Parallel coordinates: visualization, exploration and classification of high-dimensional data. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 643–680. •R.M. Mickey. Applied Statistics: Analysis of Varince and Regression. Viley, 2004. •M. Theus. High-dimensional data visulaization. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 151–178. •H.M. Wu, S.L. Tzeng, C.H. Chen. Matrix Visualization. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 681–708.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Vizualizace dat pro klasifikační a regresních stromy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: prof.RNDr.Olga Štěpánková,CSc. (e:mail: step@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: VIZUALIZACE DAT, VIZUALIZACE MNOHODIMENZIONÁLNÍCH PROSTORŮ, KLASIFIKAČNÍ STROMY, REGRESNÍ STROMY, STROMOVÉ MAPY)

Jedním z důsledků růstu výkonnosti počítačů i kvality jejich periferií je neustálý růst významu vizualizace při analýze dat. Vizualizace umožňuje zprostředkovat větší množství informací současně, a to intuitivním způsobem nevyžadujícím porozumění abstraktním konceptům. Jednou z prvních metod analýzy dat, ve které vizulazace hrála velmi významnou roli, byly klasifikační a regresní stromy. V jejich případě dala právě možnost vizualizace výsledků analýzy pomocí grafů stromového typu metodě jméno. Metody vizualizace používané pro klasifikační a regresní stromy však do značné míry obrážejí úroveň oblasti vizualizace na přelomu 80. a 90. let. S přístupy k vizualizaci, které se začaly používat teprve později, se v případě klasifikačních a regresních stromů v podstatě nesetkáme. Ke změně tohoto stavu by mohla přispět i navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve seznámí s metodami vizualizace dat, zejména s moderními metodami vizualizace mnohorozměrných dat. Současně se také seznámí s klasifikačními a regresními stromy a s metodami jejich vizualizace. Na základě studia obou těchto oblastí navrhne, jak by bylo možné současné metody vizulizace klasifikačních a regresních stromů zdokonalit s využitím novějších vizualizačních přístupů. Navržené metody rozpracuje do podoby implementovatelných algoritmů, implementuje je ve vývojovém prostředí Matlab a otestuje na souborech reálných dat poskytnutých vedoucím práce.
Doporučená literatura:•L. Breiman, J. Friedman, R.A. Ohlsen, C.J. Stone, Classification and Regression Trees. Wadsworth, 1984. •H. Hofmann. Mosaic plots and their variants. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 617–642. •W.Y. Loh. Regression trees with unbiased variable selsection and interaction detection. Statistica Sinica, 12 (2002) 361–386. •S. Urbanek. Visualizing trees and forests. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 243–264. •M. Theus. High-dimensional data visulaization. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 151–178.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Vizualizace dat při konstrukci regresních modelů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: prof.RNDr.Olga Štěpánková,CSc. (e:mail: step@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: VIZUALIZACE DAT, VIZUALIZACE MNOHODIMENZIONÁLNÍCH PROSTORŮ, VIZUALIZACE ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI, NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY, VIZUALIZACE SPOJITÝCH FUNKCÍ)

Jedním z důsledků růstu výkonnosti počítačů i kvality jejich periferií je neustálý růst významu vizualizace při analýze dat. Vizualizace umožňuje zprostředkovat větší množství informací současně, a to intuitivním způsobem nevyžadujícím porozuměmí abstraktním konceptům. Většinou je však vizualizace dat pouze přípravnou fází pro modelování zákonitostí, kterými se data řídí, a procesů, které je generovaly. V případě dat, které jsou hodnotami spojitých proměnných, se k tomu obvykle používají regresní modely. Přitom i tyto modely lze vizualizovat, metodami vizualizace spojitých funkcí, které mají podstatně delší tradici než metody vizualizace dat. Dosud však nebyly studovány vztahy mezi metodami používanými pro vizualizaci dat a metodami používanými pro vizualizaci z nich zkonstruovaných regresních modelů, přestože právě tyto vztahy ovlivňují to, zda obě vizualizace působí synergisticky nebo zda se naopak při zprostředkování informací navzájem oslabují. Navrhovaná diplomová práce by měla být pokusem o takovou studii.
Pokyny k vypracování:Student se nejdříve seznámí s metodami vizualizace dat, zejména s metodami vizualizace mnohorozměrných dat. Současně se také seznámí s hlavními regresními metodami a s metodami vizualizace regresních modelů. Na základě studia obou těchto oblastí navrhne několik strategií kombinování metod vizualizace dat a použitých regresních metod, včetně metod vizualizace získaného regresního modelu. Navržené strategie rozpracuje do podoby implementovatelných algoritmů, implementuje je ve vývojovém prostředí Matlab a otestuje na souborech reálných dat poskytnutých vedoucím práce.
Doporučená literatura:•R.D. Cook, S. Weisberg. An Itroduction to Regression Graphics. Wiley, 1994. •M.C. Minnotte, S.R. Sain, D.W. Scott. Multivariate visualization by density estimation. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 389–413. •B. Schölkopf, A. Smola. Learning with Kernels, kapitoly 1–6, 9, 10. MIT Press, 2002. •M. Theus. High-dimensional data visulaization. In Handbook of Data Visualization. Springer, 2008, 151–178.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Webová aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí s principy snímání a vyhodnocování intrakardiálních signálů (A-EGM - atrial electrogram), tvorbou a úpravou databází SQL, programováním webového rozhraní v jazyce php a java a programováním v jazyce Matlab.

Implementuje jeden nebo více algoritmů pro zpracování A-EGM (již v Matlab vytvořených). Provede implementaci (Matlab a Java nebo php). Realizovaný program bude provázán s již existující databází a webovým rozhraním pro anaýzu A-EGM.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Pokyny k vypracování:Téma lze řešit jako PMI/PRO - v tomto případě se bude implementovat jeden algoritmus, nebo jako BP - implementují se 2 až 3 algoritmy.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí.
Forma realizace:aplikace nebo plugin
Datum vypsání:04.10.2012
Název: Stavba 3D mapy prostředí neuronovými sítěmi
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Dle dodaného článku implementujte metodu učení 3D dat neuronovou sítí. Tuto metodu poté aplikujte na data získaná laserovým dálkoměrem (dodá vedoucí práce). Diskutujte vhodnost metody pro použití v robotice.
Doporučená literatura:A. M. B. Junior, A. D. D. Neto, J. D. de Melo, and L. M. G. Goncalves. An adaptive learning approach for 3-d surface reconstruction from point clouds. Neural Networks, IEEE Transactions on, 19(6):1130–1140, 2008.
Datum vypsání:21.10.2009
Název: Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Dr.Martin Holena,CSc. - Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 (e:mail: martin@cs.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: prof.RNDr.Olga Štěpánková,CSc. (e:mail: step@labe.felk.cvut.cz)

(Klíčová slova: REGRESNÍ MODELY, PREDIKCE, SPOLEHLIVOST KLASIFIKACE A REGRESE, ANALÝZA CITLIVOSTI, KOMBINOVÁNÍ PŘEDPOVĚDÍ)

Regrese je spolu s klasifikací jednou z hlavních metod vyhodnocování dat. Regresní modely navíc hrají klíčovou roli při nejrůznějších předpovědích. Přesnost takových předpovědí vzrůstá se vzrůstajícím množstvím dat, na jejichž základě byl regresní model konstruován. Proto není divu, že od doby nástupu databází, tj. v průběhu posledních čtyř desetiletí, je věnováno velké úsilí rozvoji nových regresních modelů. K tradiční lineární a polynomiální regresi, které byly již po mnoho desetiletí rozvíjeny ve statistice, přibyly důležité nelineární regresní modely pocházející z oblasti strojového učení, zejména umělé neuronové sítě, rozhodovací stromy a regrese založená na jádrových funkcích. Různé regresní modely však mohou pro stejný vstup dávat i velmi odlišné předpovědi a v takovém případě je velmi žádoucí mít nějakou představu o tom, nakolik jsou jednotlivé z nich pro uvažovaný vstup použitelné. Jde o podobný problém jako když při klasifikaci přiřadí různé klasifikátory stejný vzor do různých tříd. V případě regrese má však tento problém i jeden zcela specifický rys, totiž otázku citlivosti regresního modelu na malé změny vstupů. Především díky neexistenci problému citlivosti na změny vstupů je hodnocení použitelnosti různých klasifikátorů snazší než hodnocení použitelnosti různých regresních modelů. Proto jsou metody hodnocení použitelnosti klasifikátorů pro uvažovaný vstup již po řadu let předmětem teoretického i aplikovaného výzkumu. Výzkum hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů je naproti tomu teprve na samém začátku. Příspěvkem k němu by měla být i navrhovaná diplomová práce.
Pokyny k vypracování:Student se důkladně seznámí s existujícími metodami hodnocení použitelnosti různých regresních modelů pro uvažovaný vstup a v širším kontextu i s metodami hodnocení použitelnosti různých klasifikátorů. Metody hodnocení použitelnosti regresních modelů implementuje ve vývojovém prostředí Matlab a otestuje je na důležitých typech regresních modelů konstruovaných na základě shodných dat, která dostane od vedoucího práce. Výsledky teoretického studia těchto metod a jejich testování jednak shrne do závěrů o vhodnosti jednotlivých z nich pro jednotlivé typy regresních modelů, jednak je využije pro návrh modifikací jedné nebo dvou z těchto metod.
Doporučená literatura:•Z. Bosnić, I. Kononenko. Comparison of approaches for estimating reliability of individual regression predictions. Data & Knowledge Engineering, 67 (2008) 504–516. •Z. Bosnić, I. Kononenko. Estimation of individual prediction reliability using the local sensitivity analysis. Applied Intelligence, 29 (2008) 187–203. •J.G. Carney, P. Cunnigham, U. Bhagwan. Confidence and prediction intervals for neural network ensembles. In IJCNN 1999, 1215–1218. •G. Giacinto, F. Roli. Dynamic classifier selection based on multiple classifier behaviour. Pattern Recognition, 34 (2001) 1879–1881. •M.Kukar, I. Kononenko. Reliable Classifications with Machine Learning. In ECML 2002, 219–231. •V. Vovk. Asymptotic Optimality of Transductive Confidence Machine. In ATL 2002, 336–350.
Datum vypsání:16.10.2009
Název: Vztahy mezi tepem a systolickým a diastolickým krevním tlakem
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Popis:Kardiovaskularní systém člověka můžeme charakterizovat trojicí veličin tvořenou tepovou frekvencí, diastolickým a systolickým krevním tlakem. Trojice časově proměnných parametrů je funkcí celé řady vlivů a vazeb mezi nimi.
Pokyny k vypracování:1.Formulujte zatěové testy pro navození jak psychického, tak fyzického stresu.
2.Popište vazby a časové změny parametrů při změnách zátěže z klid, zátěž, klid.
3.Výsledky zpracujte v programovém prostředí Matlab-Simulinku.
Forma realizace:experimentálně počítačové - kod v matlabu
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Gerla Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Student se seznámí s metodami zpracování signálů v reálném čase a navrhne modulární systém, umožňující zpracování multikanálových biologických záznamů a visualizaci přechodů mezi ruznými stavy měřené osoby. Navržené řešení student implementuje a ověří nad reálnými EEG záznamy.

Realizovaná aplikace bude obsahovat tyto části: modul pro načítání dat ze souboru nebo měřícího zařízení, filtrace signálu, adaptivně prováděná segmentace signálu, parametrický popis a klasifikace nalezených segmentů do tříd dle předem definovaných trénovacích vzorů, přehledná vizualizace všech zjištěných výsledků.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz

Pokyny k vypracování:Bude-li práce zadána jako BP/PMI/PRO, bude její rozsah menší.
Doporučená literatura:[1] Malmivuo J., Plonsey R., (1995): „Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields”. New York: Oxford University Press., 512 p, http://www.bem.fi/book/.

[2] E. Niedermeyer and F. H. Lopes Da Silva (1995): „Electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields, volume 1. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

[3] S. Sanei and J. A. Chambers (2007). EEG Signal Processing. Wiley-Interscience.

[4] Sophocles J. Orfanidis, (1995): Introduction to Signal Processing. Prentice Hall, 798 p, http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/intro2sp/.
Forma realizace:kódy, dokumentace
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Interaktivní systém pro presentaci modelů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako: Projekt v týmu,
Oponent:Ing JIndřich Fuka
Popis:V současné době je ve cvičeních předmětu Simulace a modelování testostován interaktivní systém pro presentaci modelů, které tvoří hierarchicky strukturovaný katalog. Systém pracuje v programovém prostředí Matlab - Simulink na principu simulinkových schémat modelů. Systém umožňuje nastavování změny parametrů modelů a zobrazení demo verzí. Systém interaktivně komunikuje s bohatou dokumentací o samotném systému a jeho rozšiřování i simulovaných modelech.
Datum vypsání:05.09.2011
Název: Detekce nekonzistentnosti v CFA
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Stanislav Saic Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Většina digitálních fotoaparátů a kamer používá jeden senzor s polem barevných filtrů (Color Filter Array) a RGB snímek získává interpolací. Tato interpolace se projevuje specifickou korelací, která je však často narušena při softwarové manipulaci. Cílem je kvantifikovat korelaci způsobenou CFA interpolací a hledat její přítomnost v různých částech snímku.

Pokyny k vypracování:Toto téma bylo navrženo Stanislavem Saicem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Datum vypsání:10.11.2010
Název: Android helpdesk
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:proveďte analýzu a naprogramujte základní fukcionalitu helpdesku na operačním systému Android. Helpdesk bude podporovat lokalizaci zákazníka, posílaní fotografií a videa. Servrová část může být implementována jen jako email aplikace v gmailu.
Datum vypsání:15.10.2010
Název: Detekce arytmií v EKG s využitím ICA a EMD
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Huptych Ph.D., Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je seznámit se s algoritmy Independent Component Analysis a Empirical Mode Decomposition, vytvořit rešerši jejich principů a nastudovat možnosti jejich kombinace. Praktická část práce se bude zabývat implementací a využitím ICA a EMD algoritmů (stávajících) a jejich kombinací (ICA-EMD a EMD-ICA) při detekci arytmií v EKG (k dispozici je databáze MIT-BIH Arrythmia database). V rešerši je nutné uvést aplikace algoritmů a to nejen z biomedicínské oblasti. Diskutovat inicializaci algoritmů a vliv inicializace na výsledek, atd.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce
Forma realizace:MATLAB
Datum vypsání:27.10.2010
Název: Detecting Double MPEG
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Stanislav Saic Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:MPEG is a well established video compression standard. In this work, we consider detecting forgery in videos compressed by MPEG. When an MPEG video is modified, and re-saved in MPEG format, it is subject to double compression. In this process, two types of artifacts - spatial and/or temporal - will likely be introduced into the resulting video. Our aim is to analyze how these artifacts can be quantified and estimated in order to detect forgeries.
Pokyny k vypracování:This topic has been suggested by Stanislav Saic, Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences, http://zoi.utia.cz/. Contact him directly or via Radim Sara, sara@cmp.felk.cvut.cz who guarantees external Master's thesis topics.
Datum vypsání:03.11.2010
Název: Využití agentních technik pro boj s námořním pirátstvím
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Jakob Ph.D., Ing. Ondřej Vaněk
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Analyzujte, navrhněte, implementujte a otestujte vybranou techniku pro boj s námořním pirátstvím a námořní kriminalitou obecně. Přesná specifikace bude upřesněna po diskuzi se studentem na základě jeho preferencí. Téma lze pojmout jak silně teoreticky, tak více aplikačně.

Možná témata zahrnují:
- agentní simulace námořního provozu
- plánování a řízení pohybu námořních patrol
- modelování a řešení interakcí mezi tranzitem, piráty a patrolami pomocí teorie her
- dynamické decentralizované formování tranzitních skupin pro průjezd adenským zálivem
- analýza a predikce rizika pirátských útoků
- analýza trajektorií námořních lodí
- ...

Práce bude součástí výzkumného projektu AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/) rozvíjeným v Centru agentních technologií (ATG) ve spolupráci s americkým ústavem pro námořní výzkum. Student získá možnost podílet se na práci většího týmu v rámci většího softwarového celku, těžit z existujících znalostí studentů a zaměstnanců ATG a získat tak řadu cenných praktických zkušeností z návrhu a implementace technik multi-agentních systémů.
Pokyny k vypracování:V první části práce se student s projektem AgentC a vypracuje rešerši existujících metod a nástrojů týkající se jeho vybraného tématu. V následujícím kroku vypracuje návrh řešení, ten implementujte a podrobí detailními empirickému zhodnocení. Výstup každé fáze student představí ostatním členům týmu a získá jejich zpětnou vazbu. Výstupem bude softwarová implementace navržené metody integrované do simulační platformy a podrobná zpráva. Podrobnější pokyny budou stanoveny podle typu práce a po diskuzi se studentem.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí.
Forma realizace:softwarový kód v jazyce Java, zpráva
Datum vypsání:05.10.2010
Název: Plánování pohybu 3D objektů v komplexním prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem plánování pohybu je nalézt cestu případně trajektorii pro přesunutí zadaného objektu mezi dvěma místy. Kromě robotiky nalézá úloha uplatnění v řadě zajímavých aplikací (podpora v CAD systémech, testování dosažitelnosti objektů v budovách,. . . ). Cílem této práce je navrhnout a implementovat algoritmy plánování pohybu 3D objektů ve složitých prostředích.

Požadované dovednosti: c/c++, python, znalost práce s unix/linux prostředím podmínkou
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Data fusion from sensors in smart home environment
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Individuální projekt,Práce v týmu a její organizace
Oponent:Ing. Jaromír Doležal, PhD
Popis:The aim is:
1. to perform analysis of existing and possible solutions of several person movement detection in a room or building;
2. to design suitable (if possible optimal) distribution of sensors in space to ensure reliable movement detection in the given space;
3. to design and implement computer simulation that will visualize detected movement and store acquired data;
4. to design learning algorithm that will learn movement patterns from acquired data; the aim is to differentiate between persons present in the given space at the same time.

Datum vypsání:10.05.2019
Název: Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Syrotek je systém pro vzdálenou výuku mobilní robotiky a příbuzných oborů vyvinutý na Katedře kybernetiky a umístěný v laboratoři E132. Cílem práce je seznámit se s tímto systémem a implementovat sadu demonstračních úloh, které budou demonstrovat základní funkcionality systému a které budoucím uživatelům systému zpříjemní první kroky s ním. Předpoklady: základní znalost programování v C/C++.
Datum vypsání:28.06.2013
Název: Vizualizace výrobních plánů zachycených v ontologii
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Úkolem studenta bude seznámit se se základními principy ontologií a jazyky (OWL, RDF) a nástroji pro práci s nimi (Protégé, APache Jena). Cílem pak bude vytvořit nástroj pro vizualizaci a editaci plánů výroby v leteckém průmyslu, které jsou zachyceny právě pomocí znalostní ontologie. Plán výroby se obecně skládá z posloupnosti operací, kdy každá z nich má přiřazeny určité zdroje (jako jsou pracovníci, stroje a nástroje, materiál, apod.), má určitou dobu trvání, precedence, atd. Tato práce je součástí evropského projektu ARUM, který je zaměřen na optimalizaci výrobních procesů společnosti Airbus a některých jeho dodavatelů (Iacobucci).
Forma realizace:Java + některá z knihoven pro vizualizaci (např. JavaFX), dokumentace API, uživatelský manuál
Datum vypsání:08.07.2013
Název: Vizualizace dat o námořním provozu na platformě NASA WorldWind
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:
==============
= NEAKTIVNI TEMA =
==============
(vypsano 2010)


Projekt AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/), spolufinancovaný americkým ústavem pro námořní výzkum, se zabývá výzkumem inteligentních technik pro modelování, detekování a potírání nelegálních aktivit na moři (pirátství, ilegální lov ryb, ilegální shoz odpadu apod.). Klíčovou součástí projektu je platformy pro práci s informacemi o námořním provozu a pro multi-agentní simulaci chování různých typů lodí. Platforma v současné době využívá Google Earth jako uživatelský interface -- ten bohužel trpí řadou nedostatku především v oblasti práce s vysoce dynamickými daty a bohaté interakci s uživatelem. Cílem projektu bude vyvinout alternativní interface založený na NASA WorldWind (http://worldwind.arc.nasa.gov/java/), což je rozšiřitelná javovská platforma pro vývoj aplikací pracujících s geografickými daty.

Ideální velikost týmu představují čtyři studenti. U studentů se očekává schopnost pracovat v týmu, programovat v jazyce Java a pracovat s kódem a API třetích stran. Studenti zapojením do projektu získají možnost pracovat na řešení velmi aktuálního problému s celospolečenskou důležitostí, seznámí se s perspektivní, uživatelsky atraktivní technologií a rozvinou schopnost týmového vývoje software.
Datum vypsání:09.02.2010
Název: Geolokalizace v síťové bezpečnosti
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Oponent:Karel Bartoš
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2010)

Cílem projektu je integrace lokalizační informace (na úrovni státu, operátora či regionu) do systému detekce útoků v počítačových sítích tak, aby bylo možno jak zkvalitnit rozhodování systému při detekci útoku, tak i zobrazit maximálně kompletní informaci o útočícím stroji.

Podle zaměření a preferencí studentů lze zdůraznit buď rozhodovací, nebo vizuálně-analytickou fázi projektu.
Datum vypsání:10.02.2010
Název: Informační systém pro multizdrojové financování
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Oponent:Ing. Petr Křemen
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2010)

Cílem projektu je navrhnout a implementovat informační systém, který umožní kalkulaci mezd pracovníků, pracujích na více projektech současně tak, aby rozpočty jednotlivých projektů byly zatěžovány pracovníkovými mzdovými náklady dle jeho procentuálního přiřazení na daný projekt. Preferovaná architektura je tenký klient + aplikační server (Glassfish). Uživatelé mají přiřazeny různé role (vedoucí projektu, vedoucí oddělení, vedoucí ústavu), zajišťující přístup k údajům právě všech jemu podřízených pracovníků. Citlivá data (výše mzdy) jsou v databázi uložena v enkryptované podobě. Systém poskytuje řadu služeb jako změnu přiřazení pracovníka na projekty, změnu tarifní složky mzdy nebo osobního ohodnocení pracovníka, udělení mimořádné odměny, kalkulaci mzdy, různé přehledy.
Datum vypsání:12.02.2010
Název: 3D rekonstrukce Prahy z Google Street View
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Oponent:Josef Sivic (ENS Paris)
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2010)

Cílem projektu je seznámit studenty s technologií trojdimenzionální rekonstrukce a provést experiment s rekonstrukcí trojdimensionálního modelu ze snímků Google Street View z Prahy.
Datum vypsání:12.02.2010
Název: Distribuce 3D fyzikálního simulatoru JBullet
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Peter Novak Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2010)


V rámci tohoto týmového projektu bude úkolem studentů rozšířit existující open-source fyzikální simulátor JBullet (http://jbullet.advel.cz/), který je používán v systému pro validaci AI v komplexních scénářích pro týmovou spolupráci pozemních a vydušných jednotek (projekty AgentScout). Rozšíření bude spočívat v tom, že bude možné daný fyzikální simulátor spustit paralelně na více počítačích (gridu). To umožní lepší škálovatelnost celého systému z pohledu velikosti simulovaného prostoru a počtu simulovaných entit.

Simulátor JBullet je implementován v jazyce Java a proto se u studentů předpokládá schopnost programovat v jazyce JAVA. Mateřský projekt Bullet (http://bulletphysics.org/wordpress/) je implementovatn v jazyce C++ a proto by bylo vhodné, kdyby alespon jeden člen týmu měl zkušenosti s tímto jazykem.
Datum vypsání:12.02.2010
Název: On-line interaktivní hra "Adenský záliv"
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Jakob Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Analyzujte, navrhněte, implementujte a otestujte on-line hru simulující námořní pirátství v Adenském zálivu. Hra umožní hráči vystupovat v roli jednotlivých aktérů (piráti, tranzitní lodi, ozbrojené patroly) a testovat různé herní strategie a to jak v režimu samostatného hráče hrajícího proti strojovým soupeřům, tak i proti dalším lidským hráčům. Cílem je kromě zábavy všech zúčastněných především objevovat nové účinné strategie a testovat kvalitu strategií generovaných automatickými strojovými technikami, které jsou vyvíjený v rámci projektu AgentC ve spolupráci s americkým ústavem pro námořní výzkum. Hra by měla mít charakter webové aplikace přístupné z prohlížeče.
Pokyny k vypracování:V první části práce se student s projektem AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/), především s částí zabývající se problematikou bezpečnosti při tranzitu pirátskými oblastmi, dále prostuduje existující hry s touto tématikou. V další fázi po diskuzi s projektovým týmem navrhne základní logiku hry, kterou dále implementuje, otestuje v rámci projektového týmu a posléze i otevřeně na internetu.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí.
Forma realizace:SW aplikace, zpráva
Datum vypsání:05.10.2010
Název: Algoritmy pro analýzu HRV
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je implementovat základní algoritmy pro analýzu variability srdečního rytmu, vyhodnotit jejich účinnost a navrhnout jejich zlepšení a implementovat ho. Algoritmy budou testovány na reálných databázích.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Datum vypsání:17.09.2012
Název: Collaborative robot as a caricaturist
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Burget Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Collaborative robotics opens new areas of application especially when there is a need of close cooperation with humans. It also opens new possibilities how to bring industrial robots closer to people and how to advertise the field in public. The last year experience, robotic bar, has shown that such applications are very attractive. The first version of the robotic bar, which was developed within the Team work in 2017, was a big attraction at the festive opening of the CIIRC building in May 2017.
In this project we are going to use KUKA LBR iiwa collaborative robot to build a caricaturist. Upon a camera scan of the face the picture will be processed using an existing face recognition framework and the picture to be drawn will be computed. An important aspect is the utilization of the robot's torque sensors at each joint and thus its ability to perform its movements in a very sensitive way.

This project is intended as a proof of concept and we do not expect a fully finalized solutions. However, it is expected to solve the major tasks such as face recognition and processing, drawing movements of the robots, utilization of various drawing tools (pencil, brush, …), design of the working place, etc. It may be useful to cooperate with an artist - such an activity is recommended but not necessary.

1. Study the existing frameworks for face recognition and subsequent picture processing.
2. Study the various drawing techniques and design a way how to perform them with a robot.
3. Group the techniques based on their difficulty and prepare the procedures how to implement some of them within this project.
4. Design the system architecture and the robotic working place.
5. Implement the functionality of the face recognition and image processing suitable for the drawing, tool changing, robotic drawing.
Datum vypsání:07.02.2018
Název: Distribuovaný výpočet SOM map
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Martin Macaš
Popis:Cílem práce je zryclit činnost stávajícího Matlab SOM toolboxu pomocí paralelního zpracování na více strojích. Práce sestává z analýzy stávajícího toolboxu a následného přeprogramování podle zásad pořebných pro užití Parallel processing toolboxu. Výsledkem práce je funkční verze toolboxu, který dokáže provádět výpočtu na více strojích.
Forma realizace:Matlab
Datum vypsání:17.05.2010
Název: Aktivní navigace a její vliv na EEG signál
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:
================
=NEAKTIVNI TEMA=
================
(vypsano 2011)


Cílem práce je návrh a otestování rozhraní pro ovladání aktivní navigace subjektu, které nemá negativní vliv na vznik artefaktů při měření EEG. Konrétní úloha je zamřena na testování vhodného ovladače, pomocí kterého je možné ovládat pohyb ve virtuálním prostředí. Ovladač musí být navržen tak, aby manipulace s ním vytvářela co nejméné pohybových artefaktů v EEG signálu.
Datum vypsání:01.02.2011
Název: Modelování reprezentace prostorových vztahů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2011)


Cílem práce je tvorba modelu, který je schopný reprezentovat objekty v prostoru pomocí různých souřadných systému a vytvářet popisy prostorových scén z hlediska těchto systémů (referenčních rámců).
Datum vypsání:01.02.2011
Název: Multimodal recognition of objects and victims
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:
Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, contributes to the EU project NIFTi by developing visual algorithms for object/victim detection and robot localization. Among many other sensors, The robot carries an omnidirectional camera, a thermo camera, rotating 3D lidar, and optionally also RGB-Depth sensor on board.

During a search and rescue mission the robot is expected to locate victims and objects and computer their positions in 3D. CMP developed several methods. The goal of this work is mainly robustifying algorithms by combinigng multiple data (thermal, visual, depth, ...)
Pokyny k vypracování:Contact: Tomáš Svoboda http://cmp.felk.cvut.cz/~svoboda
Recommended courses: Computer Vision Methods, Pattern Recognition and Machine Learning, ...
Doporučená literatura:K. Zimmermann, D. Hurych, T. Svoboda. Exploiting Features -- Locally Interleaved Sequential Alignment for Object Detection. In 11th Asian Conference on Computer Vision - ACCV 2012
T. Petricek, T. Svoboda. Area-weighted Surface Normals for 3D Object Recognition. In 21st International Conference on Pattern Recognition - ICPR 2012
E. Derner. Car Detection on a Mobile Robot by Fusing Visual and 3D Lidar Data. BSc Thesis CTU--CMP--2012--10
Forma realizace:codes C/C++; Python
Datum vypsání:04.04.2013
Název: Visual odometry (SLAM) from omnidirectional camera
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis: Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, contributes to the EU project NIFTi by developing visual algorithms for object/victim detection and robot localization. Among many other sensors, The robot carries an omnidirectional camera on board.

On of the important taks is the robot localization in an unknown terrain. The goal of this work is to develop and implement a real-time robut method for visual based localization of the robot. The method will complement and robustifies the laser based mapping and robot odometry filtering
Pokyny k vypracování:Contact: Tomáš Svoboda http://cmp.felk.cvut.cz/~svoboda
Recommended courses: Computer Vision Methods, Three-Dimensional Computer Vision
Doporučená literatura:F. Fraundorfer and D. Scaramuzza. Visual odometry : Part ii: Matching, robustness, optimization, and applications. Robotics Automation Magazine, IEEE, 19(2):78?90, June 2012.
Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, and S.S. Sastry. An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models, volume 26 of Interdisciplinary Applied Mathematics Series. Springer, New York, 2010
Forma realizace:code C/C++; Python
Datum vypsání:29.03.2013
Název: PTZ virtuální kamera z všesměrového obrazu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis: V současné době se v Centru Strojového vnímání pracuje na Evropském výzkumném projektu Nifti, ve které je budován robot pomáhající lidem při nebezpečných zachranných operacích, kde hrozí například nebezpečí výbuchu či kolapsu budovy. Robot bude (mimo jiné) vybaven panoramatickou kamerou Ladybug 3, která bude snímat 360 stupňů široké okolí, termo kamerou a 3D laserovým scanerem.

Robot bude částečně řízen vzdáleným operátorem. Ačkoli všesměrová kamera poskytuje maximální možnou visuální informaci o okolí robota, není přímo vhodná pro interaktivní spolupráci. Všesměrový obraz je jednoduš příliš vzdálen tomu, co vidí lidské oko. Navrhnětě vhodnou virtuální kameru, které bude používat všesměrová data, ale operátorovi je předloží ve vhodné formě, simulující klasickou perspektivu s variabilním zvětšením (zoom).
Pokyny k vypracování:Kontakt: Tomáš Svoboda
Forma realizace:kod v C/C++
Datum vypsání:15.10.2010
Název: Tracking players in low-resolution videos of soccer games.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Evaluation and adoption of state-of-the-art tracking methods for tracking players in low-resolution videos of soccer games.

A common problem during player tracking is the change of the players appearance because of changing illumination conditions (e.g. shadow) or because parts of the player are temporarily occluded. Under such circumstances classical tracking methods have a higher risk to fail.

However, the player will be redetected after some frames and the question arise, how to maintain the correct identity of the players despite the low resolution and the similar color of players of the same team.
low resolution image
of soccer players
The task is to study and evaluate state-of-the-art tracking methods in this application context. At SCCH there ground-truth data are available which are acquired by means of a high-resolution transponder system.

For more, see
full description

Pokyny k vypracování:The thesis is connected to a particular application developed at SCCS Hagenberg, and the student will be supported by 200 euros per month. A couple of visits (covered by SCCS) to Hagenberg are expected. Spending a couple of weeks in the summer working on the problem (as a paid summer job) in Hagenberg is desirable, but not a must. Hagenberg is close to the border with CR and is reachable by train Prague-Linz
Datum vypsání:12.05.2019
Název: Development of Signal Compatibility Tool
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Marek Šmíd Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:On the field of satellite navigation the construction of new global systems similar to GPS is on the way. In Europe, the Galileo system is being developed and in several years it should offer its signals and services to users all over the world. These systems transmit radio frequency (RF) signals that share the same frequency bands or reside near to each other in limited frequency space designed by ITU. Our institute plans to sum up its comprehensive know-how on the field of signal intercompatibility into a practical software tool. Therefore the development of the high quality software application combining inputs from the field of navigation is needed.
The aim of your thesis would be to write a small high-quality Matlab-based software application with uses of best practices of sustainable software development. Within the framework of your thesis you will concentrate on the UML-described design securing modularity, well-defined internal structure and interfaces that combine the specific scripts in the application. A GUI should be designed and implemented for according to users' needs. The test plan should be included and performed to secure quality of the final product.  Studies of computer science or telecommunications. Basic experience with Matlab. Basic knowledge in physics of signals and electromagnetic waves. Very good knowledge of C++, Java, Matlab or other higher languages. Knowledge of software design and engineering. Fluent English knowledge in speech and writing. Team and communication skills. Individual initiative.
The Institute of Geodesy and Navigation of the University FAF Munich offers a contract for 3-6 month for this master thesis with DAAD STIBET I scholarship starting from March/April 2011. Interested students are invited to apply.
Datum vypsání:10.01.2011
Název: 3D face morphable model
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:3D morphable model is a parametric model which allows to synthesise 3D model of human faces. It consists of both 3D shape model and color texture image. This model allow to synthesise various faces by a small number of parameters which has a great application potential in computer graphics and computer vision. The task of the student team will be to create such a model from scratch.
Datum vypsání:14.02.2014
Název: Tvorba modulů pro humanoidního robota Pepper
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Michal Vavrečka Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:Karla Štěpánová
Popis:Student se seznámí s robotem Pepper a jeho simulačním softwarem Gazebo. Po prozkoumání stávajících modulů sloužících k modelování jednotlivých kognitivních funkcí (pozornost, vnímaní, paměť, orientace, rozhodování, ovladání motoriky) vytvoří vlastní komponenty pro tento systém. Ty budou následně otestovány v simulátoru. Student si může vybrat vhodnou testovací úlohu
Pokyny k vypracování:Prostudujte materiály ohledně robota Pepper
Otestujte stávající moduly pro interakci s člověkem
Navrhněte vylepšení stávajících modulů
Implementujte řešení a otestujte v reálném robotovi.
Doporučená literatura:http://doc.aldebaran.com/2-4/home_pepper.html
Forma realizace:SW+HW projekt
Datum vypsání:26.04.2018
Název: Snímání EMG signálů a využití lineárních elektrodových polí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:Václav Gerla
Popis:Elektromyografie, zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu nebo mapuje postupnou aktivaci svalových jednotek při vykonávaném pohybu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození.
Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu (musí být prováděno lékařem) nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu (povrchové EMG). Výsledkem elektromyogra­fického vyšetření je graf, odborně elektromyogram nebo také EMG křivka.

V našem případě jde o rešerši a následný návrh elektrického obvodu (měřícího přístroje), který umožní měření povrchového EMG pomocí pole elektrod lineárně rozmístěných. Takovéto zařízení umožní sledovat a monitorovat nejen postupnou aktivaci a rychlost aktivace svalu, ale také (při použití sofistikovaných algoritmů) identifikovat počet motorických jednotek svalu, které se pohybu účastní.
Pokyny k vypracování:1. Proveďte rešerši měření povrchového EMG pomocí multielekrodových lineárních polí.
2. Prozkoumejte možnosti praktické realizace analogové části vícelelektrodového povrchového EMG.
3. Získané znalosti využijte a navrhněte měřící analogovou část přístroje pro měření povrchového EMG pomocí multielektrodových lineárních polí a následnou digitalizaci. Uvažujte minimální počet vstupů 32. Jako mikroprocesor využijte nejlépe vhodný ze skupiny AVR. Výsledná realizace postačí formou schematického návrhu.
4. Řešení navrhněte modulárně a zohledněte možné rozšíření počtu vstupních kanálů.
Doporučená literatura:Dodají a doporučí Vedoucí/Garant na úvodní schůzce.
Forma realizace:Rešerše a schematický návrh obvodu.
Datum vypsání:17.09.2012
Název: pagemove plugin pro dokuwiki
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D., Ing. Jan Kreps
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:DokuWiki je souborově orientovaná Wiki pro kolaborativní přípravu webu. Používá ji také např. CourseWare. Základní možnosti značně rozšiřuje množství pluginů. Bohužel mezi funkčními pluginy zatím chybí pagemove/pagecopy plugin který by dovolil komfortní přesuny stránek i celých prostorů (adresářů) pro autentikovaného uživatele. Hlavní obtížnost spočívá ve spolehlivé opravě všech odkazů, které na stránky odkazují z jiných míst v dané dokuwiki. Existuje prototyp, který přesouvá jednotlivé stránky. V případě úspěchu bude mít práce velký praktický dopad a plugin se stane velmi pravděpodobně hodně populární.
Forma realizace:SW plugin do DokuWiki
Datum vypsání:18.05.2011
Název: Koordinace a stabilizace pohybu robotů ve formaci
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s metodami řízení formace mobilních robotů. Navrhněte a implementujte algoritmus umožňující koordinovaný pohyb mobilních robotů ve formaci zadaného tvaru. Implementujte metodu sdílení plánů jednotlivých členů formace, která zajistí vyhýbání se překážkám v pracovním prostoru robotů i kolizím mezi jednotlivými roboty formace. Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Datum vypsání:25.06.2012
Název: Plánování pohybu formace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s algoritmy pro plánování pohybu mobilního robotu. Vybranou metodu rozšiřte pro nalezení trajektorie, která je vhodná pro skupinu robotů pohybujících se ve formaci požadovaného tvaru. Algoritmus by měl zahrnovat možnost dočasné změny tvaru formace v případech, kdy řešení uvažující původní rozestavení robotů neexistuje (například při průjezdu skupiny robotů dveřmi). Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Datum vypsání:13.02.2012
Název: Robotická platforma pro realizaci rojů inspirovaných přírodou
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s principy pohybu umělých rojů inspirovaných přírodou a metod z těchto principů odvozených (Particle Swarm Optimization, Ant Colonies, ...). Upravte jeden z vybraných algoritmů tak, aby respektoval omezení pohybu lanového multi-robotu, který byl na katedře vyvinut pro ověření principů robotických rojů. Implementujte navrženou metodu a ověřte její funkčnost na lanovém multi-robotu. Analyzujte výsledné chování takto vzniklého robotického roje. Předpoklady: znalost programování v C, případně v MATLABu.
Datum vypsání:14.02.2012
Název: Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s algoritmy pro řízení a navigaci autonomních formací inspirovaných pohybem hejn ptáků, ryb či hmyzu. Navrhněte a implementujte vhodný algoritmus pro ovládání a stabilizaci roje bezpilotních helikoptér. Roj helikoptér by se měl být schopen pohybovat v dynamickém prostředí s překážkami a tvar roje by se měl automaticky přizpůsobovat řešeným úlohám mobilní robotiky. Metodu ověřte a analyzujte pomocí simulací a dílčím reálným experimentem s bezpilotními helikoptérami skupiny Multi-robotických systémů. Předpoklady: základní znalost programování v C nebo v MATLABu.
Datum vypsání:05.05.2019
Název: Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s metodami určování relativní polohy autonomně letící helikoptéry užitím odometrie. Navrhněte algoritmus pro fúzi dat z 3D gyroskopu a 3D akcelerometru. Navržený algoritmus rozšiřte o možnost periodické reinicializace odometrie využitím informace získané zpracováním obrazu z kamery helikoptéry. Zpracování obrazu není součástí práce. Proveďte analýzu vlastností navržené metody na základě experimentů s modelem čtyř rotorové helikoptéry AR.Drone. Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Datum vypsání:18.05.2011
Název: Plánování a řízení robotu imitujicího robotický roj
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí s algoritmy pro řízení a plánování pohybu lanových robotů. Vybranou metodu naimplementuje a přizpůsobí potřebám lanového multi-robotu, který je vyvíjen na katedře pro verifikaci umělých rojů inspirovaných skupinovým chováním pozorovaným v přírodě. Vlastní práce bude zahrnovat rozšíření základních principů řízení lanového robotu do systému umožňujícího koordinovat pohyb multi-robotu a zabránit tak kolizím uvnitř soustavy. Funkčnost navrženého a implementovaného systému bude ověřena v simulátoru a experimenty s reálným robotem. Předpoklady: znalost programování v C.
Datum vypsání:25.06.2012
Název: Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s metodami určování relativní polohy autonomně letící helikoptéry užitím odometrie. Navrhněte algoritmus pro fúzi dat z 3D gyroskopu a 3D akcelerometru. Navržený algoritmus rozšiřte o možnost periodické reinicializace odometrie využitím informace získané zpracováním obrazu z kamery helikoptéry. Zpracování obrazu není součástí práce. Proveďte analýzu vlastností navržené metody na základě experimentů s modelem čtyř rotorové helikoptéry AR.Drone. Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Datum vypsání:18.05.2011
Název: Rozpoznávání rostlin z obrázků (na mobilním telefonu)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:bude stanoven pozdeji
Popis:V rámci bakalářské práce se budete podílet na projektu jehož cílem je rozpoznávání rostlin, a to buď z fotografií listu, kůry, plodu, atd. V projektu se můžete zaměřit na řadu problémů, od vlastního rozpoznávání z fotografii, po vývoj aplikace na mobilním telefonu (uživatelské rozhraní) a pro webový server s přístupem ke sdílené databázi nasnímaných dat celou komunitou uživatelů. Dosavadní výsledky projektu jsou shrnuty na stránce http://cmp.felk.cvut.cz/~sulcmila/plants/.

Řešitelé budou mít po celou dobu projektu zapůjčen mobil s OS Android (Samsung Galaxy II nebo podobný)
Pokyny k vypracování:Budou upřesněny dle zájmů studenta.
Doporučená literatura:http://cyber.felk.cvut.cz/research/theses/detail.phtml?id=153
Forma realizace:záleží na zpřesnění zadání
Datum vypsání:12.05.2019
Název: Characterisation of ber and vessel elements in pulp suspension images
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:The topic is related to the PulpVision project, which is focused on the development of the intelligent solutions for the pulp and paper making industry. Knowing the properties of pulp makes it possible to predict the quality the end-product.

Fiber length,width and curvature are the most influential properties of fibers, which determine the strength and optical properties of paper.
Pokyny k vypracování:see the detailed description at
http://cmp.felk.cvut.cz/~matas/dp/msc-lappenranta-paper-thesis.pdf
Datum vypsání:19.05.2011
Název: Agentní technologie pro inteligentní multi-modální dopravní systémy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Adaptivní, samoorganizující se multi-modální dopravní systémy jsou klíčovým trendem v organizaci a řízení dopravy. Jejich základem je průběžné sdílení informací o potřebách a pozici cestujících a o dostupných dopravních prostředcích a službách. Nad těmito informacemi pracuje koordinační mechanismus s tržními rysy, který optimálně kombinuje všechny typy dopravy, individuální i hromadné, dle aktuální poptávky a dostupnosti přepravních kapacit a to i v reálném čase. Výsledkem je systém, který se adaptuje na potřeby cestujících a zároveň umožňuje efektivnější využití dopravních prostředků, a tím snížení ekonomických nákladů i negativních dopadů na životní prostředí.
 
Práce bude součástí rozsáhlého mezinárodního projektu, který Centrum agentních technologií v této oblastí řeší a ve kterém navrhuje a implementuje platformu a algoritmy, které samoorganizaci v dopravních systémech umožní. Přesné zadání bude upřesněno dle zájmu studenta a aktuálních potřeb projektu, příklady možných témat:
 
- multi-modální plánovač tras pro vysoce dynamická prostředí
- vyjednávací algoritmy pro plánování tras a kapacit v poptávkové přepravě
- simulační nástroj pro vyhodnocování efektivity optimalizačních algoritmů samoorganizující se dopravy
- internetových platforma a sada API pro integraci koordinačních algoritmů se systémy dopravců a systémy pro zadávání dopravních požadavků
Pokyny k vypracování:Budou upřesněny po diskuzi se studentem.
Doporučená literatura:Bude upřesněna.
Forma realizace:SW kód, dokumentace, zpráva
Datum vypsání:07.06.2011
Název: Návrh dietologická aplikace pro chytré telefony
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:MUDr. Miloš Mráz
Popis:Dodržování správné stravy a kontrola příjmu potravy a energetického výdeje je z hlediska kalorického či sacharidového výdeje je velmi důležitou součástí léčby chronických onemocnění jako např. cukrovka. Pokud má pacient k dispozici bezprostřední zpětnou vazbu a může si průběžně kontrolovat svůj kalorický příjem a výdej, tak se současně zvyšuje i jeho motivace k dodržování předepsaného jídelníčku. S rozvojem chytrých telefonů se nabízí implementovat specializovanou diabetologickou aplikaci pro sledování příjmu kalorií/sacharidů v průběhu dne.

Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s problematikou léčby diabetes mellitus a vlivu výživy na správnou kompenzaci diabetes
2) Navrhněte server-client aplikaci pro sledování energetického výdeje
3) Provědte malou ergonomickou studii a vyhodnot'tě užitečnost navržené aplikace
Doporučená literatura:1) M. Oner, Towards the Run and Walk Activity Classification through Step Detection ± An Android Application, EMBC conference 2012
Forma realizace:kód běžící pod OS Android, popř. OS iPhone
Datum vypsání:17.05.2019
Název: Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:MUDr. Filip Spaniel Ph.D.
Popis:Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, COPD) je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je bronchiální obstrukce (omezený průtok vzduchu v průduškách), která není plně reverzibilní a vzniká na podkladě abnormální zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu. Duležitým nástrojem pro rehabilitaci tohoto onemocnění je zvýšená pohybová aktivita. Mobilní aplikace by měla podpořit zvýšenou denodenní fyzickou aktivitu minimálně po dobu 30 minut. Aplikace by měla odhadnout frekvenci chůze a pomocí zpětné audio vazby udržet frekvenci chůze. Zpětná vazba je řešena poslechem hudby, pokud' intenzita chůze poklesne, zvýši se šum ve sluchátkách.

Pokyny k vypracování:1) Navrhněte a implementujte aplikaci pro podporu rehabiltace pacientů s CHOPN
2) Implementujte dotazník pro vyhodnocení ergonometrie apliakace
3) Aplikaci validujte na vzorku několika probandů trpící CHOPN
Doporučená literatura:1) COPD guidelines: http://www.goldcopd.org/
Forma realizace:Aplikace běžící pod OS Android, telefon Google Nexus S
Datum vypsání:17.05.2019
Název: JavaScript tester
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Vytvořte platformu pro programovací jazyk JavaScript, která podporovat testování částí kódu pro různé typy borwserů. Cílem je pomoci vývoje JavaSfcriptobvých aplikací současně pro co nejširší paletu prohlížečů. V DP danou tématiku prosutudujte a popište současná řešení jejich nevýhody a omezení a navrhněte nový systém vylepšující metodiku návrhu a testování JavaScriptobých aplikací.
Pokyny k vypracování:Introduction
just an overview why we need testing and why we shoot for JS
State of the art: this should be analysis of existing solutions
first we have to describe the products generally
describe the functionality
create a table with functionality in rows and product name in columns and check what is available
describe the technology how is the testing done
describe the implementation if known
Formulation of the thesis problem
describe generally what we want to design
use table from prev chapter and check points we will implement or add
explain the technology
explain the implementation
summarize the advantages of our solution
Design
provide some UML charts for classes/objects, activity diagrams
describe how TDD will be used
shortly describe file organization for the project
shortly describe the revision control system
shortly describe the build system
prioritize in what order the components will be implemented
describe APIs
if UI required some screenshots and philosophy of UI design will be placed here
describe in detail one module implementation
describe functional and system tests and how are we going to conduct them
Final solution
describe use case, show how well it discovered some browser execution problems
use quantitative params from tab.1 and show how much better is the new solution, speed of execution, required memory, number of tested browser, UI quality
point to documentation and code, some description
Summary
shortly what has been achieved, what is the developers response, how many followers are on HP, what are the next plans
Doporučená literatura:JsTestDriver project on Google Code: http://code.google.com/p/js-test-driver/ Node.js: http://nodejs.org/ Selenium: http://seleniumhq.org/
Datum vypsání:23.06.2011
Název: Hybrid Cloud
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Studentská odborná práce,
Popis:popište současný stav cloud computingu, tj. poskytovatelů IaaS a PaaS z pohledu veřejného a privátního cloudu. Analyzujte a popište nabízená řešení, operační systémy pro privátní cloud. Navrhěte a implementujte privátní cloud. Napište SaaS aplikaci, která bude dovolovat spoštění úloh na veřejném i privátním cloudu. Aplikaci navrhněte tak aby oprimalizovala spouštění úloh tak aby byla zaručena co největší dostupnost a současně nízká cena.
Datum vypsání:23.06.2011
Název: Datové struktury pro Cloud Computing
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Analyzujte a navrhněte distribuovanou a decentralizovanou databázi pro hybridní cloud. Navrhněte systém pro replikaci dat na veřejný a současně privátní cloud. Navrhněte optimalně přenoss dat a místo běhu aplikace za účelem dosažení maximální dostupnosti a minimální ceny.
Datum vypsání:23.06.2011
Název: iPad aplikace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:v této diplomové práci se chci soustředit na návrh aplikace, která je napsaná pro iPad a iPhone v nativní podobě. Klientská, iPad aplikace bude komunikovat se sérvrovou částí aplikace s perzistencí. Sérvrová část nebude součástí aplikace, ta bude existovat v podobě známého REST API (Google cloud, iCloud). Nativní aplikace by měla mít schopnost mimo jiné zaznamenávat na sérver fotky, geolokaci a výstupy z dalších mobilních sensorů. V práci bude třeba analyzovat vývojová prostředí pro návrh aplikací a vybrat vhodné pro skutečnou implementaci.
Datum vypsání:23.06.2011
Název: Android aplikace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:v této diplomové práci se chci soustředit na návrh aplikace, která je napsaná pro Android touchpad nebo telefón v nativní podobě. Klientská, iPad aplikace bude komunikovat se sérvrovou částí aplikace s perzistencí. Sérvrová část nebude součástí aplikace, ta bude existovat v podobě známé REST API (Google cloud, iCloud). Nativní aplikace by měla mít schopnost mimo jiné zaznamenávat na sérver fotky, geolokaci a výstupy z dalších mobilních sensorů. V práci bude třeba analyzovat vývojová prostředí pro návrh aplikací a vybrat vhodné pro skutečnou implementaci.
Datum vypsání:23.06.2011
Název: Malware Behavior Classification
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:most of the client antivirus system are based on the signature recognition. We have a database of computer behavior monitoring, which includes tagged virus instances. We would like to build a system based on statistical modeling and classification of virus no=virus instances of behavior. The task is to cluster and classify the suspicious situations and inform the system to take protective actions.
Datum vypsání:23.06.2011
Název: Mobilní aplikace v HTML 5
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:v této diplomové práci se chci soustředit na návrh aplikace, která je napsaná pro mobilní platformy iPad, iPhone and Android v HTML 5. Klientská část aplikace bude komunikovat se sérvrovou částí aplikace s perzistencí. Sérvrová část nebude součástí aplikace, ta bude existovat v podobě známého REST API (Google cloud, iCloud). HTML 5 aplikace by měla mít schopnost mimo jiné zaznamenávat na sérver fotky, geolokaci a výstupy z dalších mobilních sensorů. V práci bude třeba analyzovat vývojová prostředí pro návrh aplikací a vybrat vhodné pro skutečnou implementaci.
Datum vypsání:23.06.2011
Název: Návrh REST sérvrové části
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:úkolem je navrhonout deklarativní metodu rychlého návrhu sérvrové části webové aplikace. Správným způsobem navrhnout strukturu databáze na straně sérvru, navrhnout správně REST API. Navrhnot snadno access control list a multi tennancy pro SaaS aplikace, které jsou postavené na narhovaném prostředí.
Datum vypsání:23.06.2011
Název: WEB client
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:design front end for a web application in Angular development framework. The web server part is ready and it exposes REST API. The work will include the design, implementation and testing. The project will be partly supported by Google.
Datum vypsání:24.06.2011
Název: NoSQL databases
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:The data on the internet grows day by day. To organize large data, make them searchable and ensure high availability new type of NoSQL databases have emerged. The replication between different availability zones and and high performance are the key parameters for selecting a database for a chosen task. I want to develop a set of benchmarks for NoSQL databases (Cassandra, Riak, Hbase, ...) The goal of this diploma work is to design a set of benchmarks and test the databases in a cloud center under different conditions to measure, evaluate performance.
Datum vypsání:01.07.2011
Název: Aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:Pavel Kordík
Popis:Analýza intrakardiálních signálů patří v průběhu důležitých operací srdce k základním opěrným bodům operatéra. V současné existuje pro ablaci fibrilace síní základ databáze signálů a webová aplikace, která umožňuje pozdější analýzu již zaznamenaných signálů, případnou výuku lékařů nebo optimalizaci automatických klasifikátorů signálu pro další operace. Tuto databázi vytvořili studenti našeho oboru. V dalších fázích vývoje databáze a aplikace je nutné naplnit databázi signály, doladit webové rozhraní a implementovat některé metody zpracování intrakardiálních signálů.
Pokyny k vypracování:1.Seznamte se s problematikou zpracování a vyhodnocování intrakardiálních (A-EGM) signálů.
2.Naplňte vytvořenou strukturu databáze daty reálných naměřených intrakardiálních signálů, včetně dostupných parametrů měření a otestujte jejich následné zobrazování a hodnocení.
3. Dolaďte a doplňte modul webového rozhraní v jazyce php tak, aby umožňoval využití naprogramovaných m-skriptů pro zpracování reálných naměřených A-EGM signálů, které byly do databáze uloženy.
4.Vytvořte podrobnou dokumentaci aplikace tak, aby mohla být využívána lékaři.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:SW projekt, kód v php a matlabu.
Datum vypsání:17.09.2012
Název: Určení významu víceznačných slov pomocí vizuální informace
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je návrha implementace architektury, která bude schopná určit správný význam víceznačných slov (polysémů, homonym) v neznámém textovém dokumentu. Oproti klasickým metodám založeným na analýze jazykového kontextu, bude systém využít znalosti z vizuální oblasti.
Pokyny k vypracování:Student nastuduje potřebnou literaturu a následně navrhne systém, který bude schopný propojit jazykovou a obrazovou informaci o objektech v prostředí. Systém se bude učit na anotovaných korpusech a volně dostupných indexovaných vizuálních databázích. Po natrénováni otestuje efektivitu systému na trénovacích datech.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:27.07.2011
Název: Vývoj multiplatformní knihovny pro přístup k API 3D senzoru (MS Kinect)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jiří Wild , Ing. Jan Hrdlička
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se zapojí do vývoje open-source Java knihovny pro komunikaci s 3D senzory pomocí OpenNI API. OpenNI API umožňuje spolupráci s 3D senzory na všech běžně používaných operačních systémech (MS Windows, Mac OS X a Linux), nicméně aplikace vyvinuté v jednom OS musí být pro použití v jiném složitě portovány. Knihovna v jazyce Java plně podporující API OpenNI umožní dobrou přenositelnost aplikací využívajících běžně dostupné 3D senzory (MS Kinect, Asus Xtion).
Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s OpenNI API.
2) Seznamte se s dosavadním stavem implementace OpenNI API v knihovně SimpleOpenNI.
3) Doplňte knihovnu SimpleOpenNI o chybějící API volání z OpenNI.
4) Otestujte přenositelnost aplikací využívajících 3D senzory mezi různými OS.
Datum vypsání:17.10.2011
Název: Fitness Predictors in Genetic Programming
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Pošík Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce,
Popis:Genetic programming is an evolutionary method for searching for algorithms that solve certain problem, or for searching a structured description of certain system, e.g. in the form of a mathematical expression. Evaluation of a candidate solution is usually done with respect to a big set of test cases which is time consuming. That's why the so-called fitness predictors are used. A fitness predictor is a small subset of the set of test cases which is able to provide the evolution with similar information as the whole testing set. The goal of this project is the exploration, design and evaluation of methods for constructing the fitness predictors.
Pokyny k vypracování:1) Learn the principles of GP, fitness predictors and methods for their construction.
2) Design your own method of fitness predictor construction.
3) Compare the known and proposed fitness predictor methods, and evaluate their pros and cons.
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Analýza chování neuronové sítě umělých bytostí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Nahodil CSc., Ing. Jaroslav Vítků
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:Doc. Brandejský Tomáš, PhD., FD ČVUT v Praze
Popis:Navrhněte a implementujte algoritmus pro vizualizaci chování neuronové sítě. Algoritmus by mohl být schopen správně identifikovat které části sítě (skupiny neuronů) slouží k čemu (např. jednotlivé akce agenta). Navrhněte a implementujte možné metody vizualizace neuronové sítě. Funkci algoritmu ověřte na naučené neuronové síti, která například ovládá autonomního agenta pohybujícího se v jednoduchém simulovaném prostředí.
Analyzujte chování agenta ve vztahu k neuronům v neuronové síti. Výsledek by tedy mohl být například: síť se dá rozdělit na dvě hlavní části, část č.1 generuje převážně chování "jíst", část č.2 slouží spíše k vyhýbání se překážkám.

Možná inspirace např. video: http://www.youtube.com/watch?v=lfNVv0A8QvI&fb_source=message , nebo: http://www.youtube.com/watch?v=GvEywP8t12I&feature=related
Pokyny k vypracování:Použitý jazyk není zatím stanoven, upřednostňujeme použít jazyk JAVA.
Doporučená literatura:Literaturu dodají vedoucí práce a konzultant.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:08.11.2011
Název: Tvorba úloh pro psychologické měření v součinosti s EEG měřením
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Karla Štěpánová Ph.D., Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je vytvoření souboru úloh pro ukázkové psychologické experimenty zaměřené na prostorovou představivost, analytické a logické myšlení, který zároveň umožní synchronizaci s EEG záznamem.

Student nejdříve provede teoretickou přípravu pro výběr vhodných úloh, následně vytvoří grafický návrh úloh a vybrané úlohy naimplementuje ve vývojovém prostředí Matlab či v jazyce C++ (případne v jiném programovacím jazyce dle dohody). Realizovaná aplikace bude provázána s existujícím softwarem pro měření EEG.

Kontakt: karlastepanova@gmail.com
Pokyny k vypracování:Téma lze řešit také jako PMI/PRO.
Datum vypsání:11.11.2011
Název: Aplikace pro učení se libovolnému jazyku pomocí obrázkové databáze
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je tvorba aplikace která propojuje informaci z vizuální a lexikální databáze, sloužící k učení se slovíček nového jazyka. Systém využívá stávající databáze Wordnet v jednotlivých jazycích, které mají indexovanou vizuální databázi.
Pokyny k vypracování:Student vytvoří aplikaci, která je schopná načítat informace z vizuálních a lexikalních databází, a slouží k učení se slovíček cizího jazyka. Systém může být doplněn o automatický převod textu do mluveného jazyka popřípadě porovnát správnou výslovnost pro zvukové vstupy.
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:31.05.2012
Název: Kognitivní modelování v simulačním software Emergent
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Karla Štěpánová Ph.D., Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Kognitivní procesy jsou procesy jimiž si člověk uvědomuje a osvojuje svět.

Student se seznámí s kognitivní architekturou Laebra a v simulačním software Emergent bude modelovat pomocí neuronových sítí vybraný kognitivní jev (například početní operace, rotaci objektů, zpracování zvukové či vizuální informace apod.).
Emergent je simulační software určený pro tvorbu komplexních a pokročilých modelů fungování mozku a kognitivních procesů.
Datum vypsání:11.11.2011
Název: Geometrická modifikace tunelů v proteinových strukturách
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Proteiny jsou makromolekuly zajišťující klíčové funkce v živých organismech. Chemické reakce se odehrávají na tzv. aktivních místech, které mohou být schovány hluboko uvnitř proteinu a jsou přístupné tzv. tunely. Pro softwarovou analýzu proteinů jsou tunely detekovány (na základě hard-sphere modelu proteinu) metodou Voroného diagramů a jsou reprezentovány jako sekvence koulí. Cílem práce je implementovat metody pro modifikaci tvaru tunelů, např. tak, aby došlo k rozšíření tzv. bottlenecku tunelu. Bottleneck tunelu je nejužší místo tunelu a jeho velikost omezuje tvar/velikost ligandů (jiných molekul), které mohou s proteinem reagovat.

Jako základ lze využít algoritmy plánování pohybu známé z robotiky. Práce předpokládá dobrou znalost c/c++ a python (případně jiného skriptovacího jazyka) a prostředí linux/unix.
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Biofeedback svalové aktivity.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí s principy funkce EMG biofeedbacku a navrhne aplikaci pro zobrazování svalové aktivity (EMG biofeedback). Provede implementaci (Matlab a Java nebo C++, možno i jiný programovací jazyk dle dohody).

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz
Pokyny k vypracování:Vypracujte biofeedback svalové aktivity v jazyce Matlab, Java nebo C++.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí.
Forma realizace:Kód v jazce Matlab nebo Java nebo C++.
Datum vypsání:04.10.2012
Název: Klasifikace složitosti síňových elektrogramů.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí s metodami zpracování a vyhodnocování A-EGM signálů (atrial electrogram), problematikou klasifikace a statistické analýzy a implementuje nástroj umožňující klasifikaci (rozřazení) A-EGM signálů do tříd složitosti (komplexity).

Student bude mít k dispozici reálné A-EGM záznamy pořízené v průběhu ablace fibrilace síní a trénovací množinu sestavenou elektrofyziologem.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Pokyny k vypracování:Práce bude realizována v prostředí programu Matlab.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:Kód v jazyce Matlab.
Datum vypsání:04.10.2012
Název: Návrh ochranného krytu bezpilotní helikoptéry a jeho ověření v reálných letových podmínkách
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce bude navrhnout a realizovat prototyp ochranného krytu pro čtyř-vrtulové helikoptéry tvořící autonomní robotický roj. Navržené koncepce krytu budou v rámci práce ověřeny v reálných experimentech s bezpilotními helikoptérami. Součástí práce bude výcvik řízení bezpilotních helikoptér skupiny inteligentní mobilní robotiky a aktivní účast při experimentech s robotickými roji.
Datum vypsání:17.09.2018
Název: System for management of tasks at industrial 3D printer
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Burget Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:A professional 3D printer Fortus 450 is available in Testbed for Industry 4.0 in CIIRC. A system is needed that allows reservation of the machine for specific tasks, monitoring and management of the consumables with relation to each task etc. The system must be modular with clear interfaces so that it can be integrated into different systems. There are the following possibilities:
- standalone application
- ABRA ERP System
- Siemens Teamcenter PLM software
- Siemens NX software

The team is not required to know all these environments but to be ready to implement a suitable interface and communication functionality in cooperation with a team at the other side.
Datum vypsání:08.02.2019
Název: Řízení autonomních helikoptér pro potřeby robotického roje
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem projektu je umožnit autonomní let helikoptéry na základě informace o poloze sousedních helikoptér/objektů roje. Studentovi bude umožněna práce s reálnými autonomními roboty (čtyř-vrtulové helikoptéry) skupiny inteligentní a mobilní robotiky v prostorách venkovního testovacího prostředí krytého ochrannou sítí (nachází se v prostoru Katedry kybernetiky na Karlově náměstí). Úloha je vhodná pro studenty se základní znalostí C.
Datum vypsání:25.06.2012
Název: Analýza průchodnosti ligandů v proteinech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Proteiny jsou makromolekuly zajišťující klíčové funkce v živých organismech. Chemická reaktivita se odehrává na tzv. aktivních místech, které mohou být schovány hluboko uvnitř proteinu. Aktivní místa jsou pro okolní chemikálie (ligandy) přístupná tzv. tunely, tj. cestami mezi povrchem proteinu a jeho vnitřkem. Znalost tunelů (např. jejich tvaru, délky, rozložení v proteinu) lze využít k zrychlení experimentů např. při návrhu léků.

Cílem této práce je navrhnout algoritmy pro výpočet cest ligandu (malá molekula) k aktivnímu místu s využitím metod plánování pohybu známých z robotiky. Pro tyto účely jsou proteiny modelovány nejčastěji tzv. hard-sphere modelem, ve kterém jsou jednotlivé atomy reprezentovány koulemi.

Práce předpokládá dobrou znalost c/c++ a prostředí linux/unix.
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Generování hladké cesty pro autonomní vozidlo
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Tradiční plánovací metody generují cestu ve formě lomené čáry, což je pro řízení reálného robotu nepraktické. Cílem práce proto bude naimplementovat metodu, která plánuje cestu jako hladkou křivku (spline). Nezbytnou součástí bude rovněž experimentální ověření metody na reálném robotu. Předpoklady: základní znalost programování v C/C++.
Datum vypsání:28.06.2013
Název: Modifikace 3D triangulovaných modelů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:

Algoritmy pro modifikaci 3D modelů se často využívají např. v počítačové animaci nebo návrhu 3D modelů objektů. Cílem této práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art metody pro modifikaci 3D triangulovaných modelů (např. lokální/globální ohýbání, vyhlazování, zmenšování atd.); b) aplikovat deformované modely v plánování pohybu. Cílem plánování pohybu je nalézt bezkolizní cestu/trajektorii pro objekt v prostředí s překážkami, což se často používá v robotice. Pro plánování pohybu bude použita vybraný sampling-based algoritmus (např. RRT, PRM, EST apod).

Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..) a znalost práce v Blender výhodou.
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Navigace autonomního robotu ve vnitřním prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:Pavel Krsek
Popis:Existuje mnoho akademických řešení navigace robotu například v továrně. Zároveň existují komerční řešení, která jsou ale buď příliš drahá nebo nejsou dostatečně flexibilní pro uživatele. Cílem je navrhnout metodu, která bude dostatečně flexibilní, mít nízkou cenu potřebného HW a zároveň bude vyžadovat jen minimální či žádné úpravy okolí.

V laboratoři algoritmy vyvíjíme za pomoci robotu Jackal (na obrázku) vybaveného kamerou, lidarem a dalším HW. Robot je řízen v prostředí ROS.

Možná temata zahrnují jak úlohy většího rozsahu, např. navigace za použití obrazu z kamery, tak středního rozsahu, jako implementace a doplňování alternativních metod plánování až po drobnější úlohy jako například rozšiřování možností komunikace robotu s okolím.

robot Jackal

autonomní robot
Pokyny k vypracování:Seznamte se s požadavky s konkrétními aplikacemi a z toho vyplývajícími požadavky z praxe.
Prostudujte vhodné navigační algoritmy a příslušné senzory.
Navrhněte/vyberte vhodný algoritmus a implementujte ho na demonstračním mobilním robotu.
Výsledky zhodnoťte.
Doporučená literatura:https://www.ottomotors.com/ https://www.sick.com/cz/en/industries/industrial-vehicles/c/g288277 http://www.jbtc-agv.com/en/Solutions/Knowledge/Videos_of_AGVs_in_Action/Tugger_AGVs_for_Towing_Carts
Forma realizace:SW v matlabu, Pythonu, C/C++, ROSu, technická zpráva
Datum vypsání:16.05.2019
Název: Decentralizované prohledávání neznámého prostoru
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:V rámci diplomové práce T. Juchelky vznikl rámec pro prohledávání neznámého 2D prostředí využívající geometrickou reprezentaci tohoto prostředí. Cílem práce bude tento rámec dále rozšířit tak, aby byla plně decentralizovaná. Součástí práce bude rovněž implementace vybraných metod pro decentralizovaný přidělování cílů jednotlivým robotům a experimentální ověření rámce s reálnými roboty Katedry kybernetiky. Předpoklady: znalost programování v C/C++.
Datum vypsání:28.06.2013
Název: Functional MRI of hypercapnia data
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Hypercapnia is a condition of increased presence of carbon dioxide in the
blood. Normal reaction of brain to this condition is vessel dilation that will
increase the blood flow in the brain in order to compensate for the decreased
presence of oxygen in blood. This processes can be monitored over time using a
special MRI sequence called BOLD. The BOLD sequence is sensitive to the level
of oxygen in blood and increased oxygen concentration shows as increased signal
in the images. Hypercapnia BOLD imaging can used to study the vasoreactivy
of vessels to the fluctuating level of carbon dioxide in blood. It can be used
to identify brain regions with non-standard reaction and as such to identify
problematic vessels that may contain stenos or some other vascular pathology.
The hypercapnia is usually induced by letting the subjects breath air with
increased carbon dioxide concentrations during MRI examination. In our data,
we have used several periods of controlled breatholds which is more convenient
for use in clinical practice. This, however, brings additional issues in data
evaluation as the patients are not always capable to dutifully follow the protocol.
The aim of this thesis is to evaluate clinical data from 50+ patients obtained
during one or more sessions. The brain of each patient is supposed to contain
normal regions and it may contain also pathological regions. The time course
of BOLD signal in each patient needs to be examined first to identify what is
the normal reaction for each patient (as being close to the expected response).
Subsequently, the whole brain of each patient needs to be studied to identify if
there are regions with no reaction and with pathological reaction. The result
of the automatic analysis of the hypercapnia fMRI data will be compared with
clinical findings and the sensitivity and specificity of the automatic method and
the BOLD examination will be assessed.
Data and clinical findings will be supplied by University hospital in Dresden.
The results will be evaluated in close collaboration with medical doctors from
the hospital. The aplicant is expected to visit Dresden regularly.

The applicant is expected to be fluent in English and have good
programming skills in Matlab. Willingness to learn basic
principles of fMRI and BOLD imaging as well as to learn the basic
medical background of the problem is expected.

[In collaboration with Mgr. Jan Petr, Ph.D.]
Pokyny k vypracování:1. Learn the principles of functional MR imaging and data processing.

2. Design and implement a method for evaluation of hypercapnia sequences, to distinguish between normal and pathological regions.

3. Experimentally evaluate the developed method on provided clinical data.
Doporučená literatura:-Bernstein, King, Zhou: Handbook of MRI pulse sequences. -McRobbie, Moore, Graves, Prince: MRI From picture to proton. -U. S. Yezhuvath, K. Lewis-Amezcua, R. Varghese, G. Xiao, and H. Lu, “On the assessment of cerebrovascular reactivity using hypercapnia BOLD MRI.,” NMR in biomedicine, vol. 22, no. 7, pp. 779–86, Aug. 2009.
Forma realizace:kod v Matlabu, vysledky experimentu
Datum vypsání:28.05.2018
Název: Prohledávání neznámého prostoru ve 3D
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Prohledávání neznámého prostoru je komplexní úloha vyžadující řešení základních robotických úloh: od plánování trajektorií, řízení, stavby mapy, lokalizaci, až po generování cílů, kam v dalším kroku jet. Cílem práce bude vyvinout softwarové prostředí pro realizaci prohledávání ve 3D. Hlavní důraz přitom bude kladen na reprezentaci prozkoumávaného prostoru a plánování v této reprezentaci. Předpoklady: znalost programování v C/C++.
Datum vypsání:28.06.2013
Název: Systém pro vizuální lokalizaci robotické helikoptéry
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Chudoba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Účelem práce je ověření přesnosti a robustnosti existujícího systému pro vizuální odometrii určeného pro relativní lokalizaci robotické helikoptéry. Systém je založen na zpracování vektorů rychlosti poskytovaných hardwarovým video-kodérem na platformě Raspberry Pi. Cílem práce je oživení hardware a provedení testů pro ověření přesnosti a robustnosti metody.
Pokyny k vypracování:Prostudujte diplomovou práci původního autora metody a oživte existující SW na dodané hardwarové platformě Raspberry Pi s kamerou. Po konzultaci s vedoucím práce navrhněte způsob testování přesnosti modulu v různých podmínkách. Na základě testování vyhodnoťte dosažitelnou přesnost metody a případně navrhněte vylepšení. Předpokládá se že pro testování budou k dispozici přesné referenční lokalizační systémy ve vnitřním i vnějším prostředí.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:oživení HW a SW, praktické testování a výsledná zpráva
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Identifikace modelu robotické helikoptéry
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Chudoba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vytvořit model pro dostatečně věrnou simulaci reálné robotické helikoptéry. Výsledkem práce by měl být model ve formě rovnic, případně jeho implementace pro simulační prostředí podle doporučení vedoucího práce. Pro účely získání referenční polohy pro identifikaci reálné helikoptéry bude k dispozici externí sytém přesné lokalizace.
Pokyny k vypracování:Prostudujte obecné metody identifikace dynamických systémů.
Po konzultaci s vedoucím práce navrhněte vhodný model helikoptéry a způsob identifikace.
Proveďte měření s reálnou helikoptérou a identifikujte parametry modelu.
Verifikujte chování výsledného modelu proti reálné helikoptéře.
Doporučená literatura:dodá vedoucí práce
Forma realizace:návrh metody, kód (pro Matlab/Octave)
Datum vypsání:13.05.2019
Název: Analýza svalových signálů EMG.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí se základy měření svalové aktivity pomocí povrchového EMG. V jazyce Matlab navrhne metody parametrizace EMG signálu a porovná jejich využití pro analýzu síly, únavy a pohybu.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Pokyny k vypracování:Vypracování analýzy EMG signálu v a implementace jazyce Matlab.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí.
Forma realizace:Kód v jazyce Matlab.
Datum vypsání:04.10.2012
Název: Analýza síňových elektrogramů.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí s metodami zpracování A-EGM signálů (atrial electrogram) a implementuje nástroj umožňující parametrický popis A-EGM signálu a detekci některých významných parametrů A-EGM signálu ve frekvenční i časové oblasti (statistické parametry v časové i frekvenční oblasti, vlknovou analýzu atp.)

Student bude mít k dispozici reálné A-EGM záznamy pořízené v průběhu ablace fibrilace síní a trénovací množinu sestavenou elektrofyziologem.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Pokyny k vypracování:Práce bude realizována v prostředí programu Matlab.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí.
Forma realizace:Kód v jazyce Matlab.
Datum vypsání:04.10.2012
Název: Smart Grid datasets: Survey
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Individuální projekt
Oponent:Pavel vrba
Popis:A smart grid is an electrical grid that uses information and communications technology to gather and act on information, such as information about the behaviors of suppliers and consumers, in an automated fashion to improve the efficiency, reliability, economics, and sustainability of the production and distribution of electricity.

Datum vypsání:27.10.2012
Název: Smart Grid: Computer Analysis of Electricity Distribution Data
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Use an intelligent method for processing selected electricity distribution datasets.
Pokyny k vypracování:Use a selected intelligent method for processing selected electricity distribution datasets. The particular dataset will be provided.
Forma realizace:code and experiments
Datum vypsání:27.10.2012
Název: Smart Grid: Intelligent Scheduling of Hybrid and Electric Vehicles Storage Capacity
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Apply a random search heuristic (genetic algorithm, particle swarm, or any other) to problem of intelligent scheduling of hybrid and electric vehicle storage capacity in a parking lot for profit maximization in grid power transactions.
Pokyny k vypracování:1. implement the application
2. perform experimental evaluation
Doporučená literatura:Hutson et al., Intelligent Scheduling of Hybrid and Electric Vehicle Storage Capacity in a Parking Lot for Profit Maximization in Grid Power Transactions, 2008.
Forma realizace:Matlab, Java, ...
Datum vypsání:30.10.2012
Název: Automated processing of eye-movement signals
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Projekt v týmu,
Oponent:Vratislav Fabian
Popis:Eye-movement (oculographic) signals is an important biological signal that can be used in many applications. Their automated processing can be very useful in many existing healthcare, business and other systems.
Datum vypsání:27.10.2012
Název: Automated processing of eye-movement signals
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Vratislav Fabian
Popis:Eye-movement (oculographic) signals is an important biological signal that can be used in many applications. Their automated processing can be very useful in many existing healthcare, business and other systems.
Pokyny k vypracování:Propose, implement and evaluate a system for automated processing of oculographic signals.
Forma realizace:Matlab, JAVA
Datum vypsání:27.10.2012
Název: Manipulation with a robotic gripper using tactile information
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Oponent:Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Popis:The aim of the bachelor project is to gain experience in robotic manipulation using a gripper endowed with tactile sensors. The classic peg and hole manipulation task will be used as a use case. The rather advanced gripper (Robotiq Three Finger Adaptive Gripper, 3FG in the sequel) extended by TakkTile tactile sensors (six ones at each finger and eighteen ones in the palm) is available in the supervisor's laboratory. The student will attach the gripper to a force-compliant industrial manipulator and use ROS for its control. The experimental part should demonstrate a simple peg and hole manipulation task. The endeavor should be well documented as it will likely be an entry point for other students/researchers.
Pokyny k vypracování:1. Make yourself familiar with 3FG, Takktile sensors and their control.
2. Attach the gripper to a force-compliant industrial manipulator and use ROS for working with it.
3. Solve a simplified peg and hole manipulation task and develop related software. Python environment is recommended.
4. Document your work and software well.
Doporučená literatura:1. R.M. Murray, Z. Li., S.S. Sastry: A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation, CRC Press, 1994. 456 p 2. M.T. Mason: Towards Robotic Manipulation. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, Vol. 1, 2018, 28 p.
Forma realizace:Practical implementation in lab including needed software
Datum vypsání:01.09.2020
Název: Nástroj pro porovnání dat v podobných souborech SW nástrojů používaných v průmyslové automatizaci
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem je seznámit se se způsoby reprezentace dat v průmyslových automatizačních systémech (standard IEC 61131 pro programování PLC) a vytvořit nástroj, který umožní porovnat dva soubory a detekovat jejich rozdíly (obdoba populárního nástroje WinDiff). Součástí řešení bude vytvoření uživatelského rozhraní, ve kterém bude možné rozdíly vizuálně prezentovat uživateli. Práce bude vypracována ve spolupráci se společností Rockwell Automation, předním světovým hráčem v oblasti automatizačních řešení.
Forma realizace:Software
Datum vypsání:02.04.2013
Název: Škálování clusteru Hadoop v cloudu / správa NoSQL, programování
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:Hadoop is one of the most promising technologies for batch computing. However, it is designed to run on standalone clusters, not scalable infrastructure. Scaling down is difficult due to random block replication in HDFS. Scaling up and suspending already done on VMware. We want to port the Serengeti project to other private clouds and add downward scaling. It contains Chef and Ironfan inside.
Pokyny k vypracování:Projekt: Nastudujte architekturu systému Hadoop, zvláště vrstvy HDFS. Analyzujte možnosti jeho nasazení v cloudu. Prozkoumejte projekty VMware Serengeti a OpenStack Savanna.

DP: Navrhněte způsob, jak škálovat systém Hadoop v cloudu (zvláště směrem dolů) tak, aby byla zachována konzistence dat a při dodržení stanovené doby do dokončení úloh. Implementujte Vaše řešení nebo jej přidejte do existujícího projektu. Implementaci otestujte na dodaném cloudu.
Forma realizace:Analýza, vlastní implementace nebo přispění do open source
Datum vypsání:17.06.2013
Název: Využití stacionární IR kamery pro detekci událostí a stavů v místnosti
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Lenka Lhotská Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Petr Novák, NIT
Popis:Proveďte rešerši na trhu dostupných statických IR kamer připojitelných přes IP vhodných pro trvalé snímání vymezeného prostoru.
Proveďte studii možností videodetekce nad obrazem/daty z IR kamery na HW založeném na procesoru ARM/linux nebo Coldfire/jazyk C
Proveďte studii možných detekovatelných stavů a událostí a navrhněte k nim výstupní datové struktury dostatečně popisující
Cílem je detekce obvyklých událostí a neobvyklých událostí. Počítání osob v místnosti, jejich průchodů určitými zónami nebo detekce pádu osoby či trvale ležící osoby v místech nezvyklých apod.
Předpokládané znalosti: Programování, RISC procesory, rozpoznávání obrazů
Forma realizace:kód, SW projekt
Datum vypsání:10.05.2019
Název: IP lůžko. Sensorika a zpracování dat přímo na lůžku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jaromír Doležal PhD.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Jiří Chod
Popis:Studie potřeb a možností tzv. IP lůžka, tedy přímo připojitelného do sítě LAN s vlastní WEB adresou a zpracováním i přechodným ukládáním dat získaných o osobě z lůžka
Například pravidelné měření váhy, záznam otřesů – převalování na lůžku, měření délky spánku. Rozlišení klidného a neklidného spaní, přítomnost, nepřítomnost na lůžku, odchody na WC (ve spojení s detektory na WC) apod.
Datum vypsání:01.02.2017
Název: WEB server lůžka pro asistovanou osobu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jaromír Doležal PhD.
Vypsáno jako: Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Proveďte studii technických požadavků na dálkový monitoring lůžka – výčet přenášených veličin a alarmů
Proveďte rešerši technických prostředků pro přenos dat do centrálního pultu asistence.
Datum vypsání:28.01.2013
Název: Automated Face Swaping
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Franc Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Práce v týmu a její organizace
Popis:The task will be to develop a system for automated face swapping. The system first learns a model of a target identity from examples of his/her face images. Then, given an arbitrary source face the system creates a new face of the the target identity which preserves pose, facial expression and lighting conditions of the source face.
Pokyny k vypracování:A detailed description of the method will be provided by the supervisor.
Doporučená literatura:- D.Bitouk et al. Face Swapping: Automatically Replacing Faces in Photographs. SIGGRAPH 08. - K.Dale et al. Video Face Replacement. ACM Transactions on Graphics 2011. - I.Korshunova et al. Fast Face-swap Using Convolutional Neural Networks. ICCV 2017.
Datum vypsání:09.02.2018
Název: Detekce a analýza hluku v místnosti
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Jiří Chod
Popis:Podobně jako analýza obrazu a jeho změn z IR kamery by mohla být užitečná analýza hluku v místnosti spojená s analýzou řeči nebo výkřiků vydávaných v mezních situacích – volání o pomoc apod.
Analýza by mohla pracovat s více mikrofony rozmístěnými v místnosti a porovnáním signálu by možná bylo možno odstranit šumy, zvýšit citlivost, eliminovat trvalý hluk pozadí, ze síly signálu identifikovat pozici zdroje zvuku.
Výsledky detekce zapracovat do algoritmů pro řízení domu/bytu
Zde je problém se zachováním soukromí. Proto je nutné v rámci návrhu zohlednit i tuto záležitost.
Datum vypsání:28.01.2013
Název: Ovládání místnosti gesty – integrace MS-Kinect nebo Asus-Xtion se systémem Foxtrot
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D., Ing. Jaromír Doležal PhD.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Jaromír Klaban, TECO
Popis:Proveďte rešerši HW a SW možností propojení videodetekčního zařízení Kinect/ASUS na platformu Linux.
Proveďte rešerši metodiky a možností zpracování video obrazu resp. gest, možnost jejich uživatelského nastavení
Vytvořte minimalizovaný seznam gest, které by bylo možno využít pro základní ovládání zařízení v místnosti, resp. k vyvolání několika druhů alarmů.
Datum vypsání:28.01.2013
Název: Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Pošík Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Algoritmy typu EDA (estimation-of-distribution algorithms) jsou populační optimalizační algoritmy podobné genetickým a evolučním algoritmům. Každou generaci se snaží kvalitní řešení v populaci popsat pravděpodobnostním modelem a nová řešení generují prostým vzorkováním z tohoto modelu. Gaussovský EDA je jeden z EDA algoritmů určených pro problémy, jejichž řešení je reprezentováno vektorem reálných čísel. Tento algoritmus ovšem trpí problémem předčasné konvergence. Rozptyl Gaussova rozdělení klesá v čase příliš rychle. Po několika generacích populace ztratí veškerou diverzitu a algoritmus ztratí schopnost se vyvíjet. Cílem této práce je navrhnout, implementovat, porovnat a posoudit metody, které by předčasné konvergenci algoritmu zabraňovaly a umožnily mu úspěšně dosáhnout optima.
Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s Gaussovským EDA algoritmem a s problémy, na něž při jeho použití narážíme.
2) Navrhněte a implementujte metody bránící předčasné konvergenci algoritmu.
3) Navržené metody, původní Gaussovský EDA algoritmus a příp. další metody nalezené v literatuře vzájemně porovnejte. Výsledky statisticky vyhodnoťte.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:implementace Gaussovského EDA s navrženými metodami, výsledky experimentů, závěrečná zpráva
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Lokální optimalizátor s detekcí závislostí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Pošík Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce,
Popis:Nedávno byl představen lokální optimalizátor s detekcí závislostí, LOLI, pro optimalizační problémy s binární reprezentací. V průběhu optimalizace vytváří model problému ve formě nezávislých skupin závislých bitů a tento model postupně zpřesňuje. Testy naznačují, že pro malé a středně velké problémy s touto strukturou překonává tento algoritmus i populační optimalizační algoritmy BOA a ECGA. Na problémech, jejichž struktura je složitější, algoritmus ale rychle sklouzává k úplnému prohledání celého prostoru a je prakticky nepoužitelný. Cílem práce je navrhnout postup, jak vytvářet model vhodný pro algoritmus LOLI, který by postihoval ty nejvýznamnější závislosti mezi bity, a porovnat účinnost takového algoritmu na referenčních optimalizačních problémech s konkurenčními algoritmy nalezenými v literatuře.
Pokyny k vypracování:1) Navrhněte a implementujte zobecnění algoritmu LOLI, které umožní spouštět tento algoritmus i na problémech, v jejichž struktuře nejsou skupiny bitů zcela nezávislé.
2) Otestujte algoritmus na referenčních úlohách a porovnejte jeho účinnost s algoritmy BOA, LTGA a DSMGA.
3) Výsledky statisticky vyhodnoťte.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:Implementace modifikovaného LOLI algoritmu, výsledky experimentů, závěrečná zpráva.
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Restartování, nebo meta-optimalizace?
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Algoritmy lokálního prohledávání (LS) nacházejí jen lokální optimum optimalizačních problémů. Obvyklým způsobem, jak zvýšit jejich šanci na nalezení globálního optima, je restartování algoritmu. Existuje ale mnoho strategií určujících, kdy a jak restart provést, a mnohé z nich jsou parametrizované. Volba nejvhodnější restartovací strategie je složitý problém sám o sobě. Alternativou k restartování jsou různé meta-optimalizační algoritmy. Tyto algoritmy obsahují několik LS algoritmů spuštěných současně a v každé iteraci se rozhodují, které s nich dostanou šanci provést další krok při hledání optima. Restartování je nahrazeno spouštěním mnoha algoritmů z různých míst prostoru řešení; rozhodnutí o tom, kdy algoritmus restartovat, je tak nahrazeno rozhodováním o tom, které algoritmy nechat pokračovat. Cílem tohoto projektu je porovnat restartovací strategie a meta-optimalizační algoritmy z hlediska obtížnosti hledání parametrů a z hlediska úspěšnosti výsledného algoritmu.
Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s existujícími restartovacími strategiemi a metaoptimalizačními algoritmy, pokuste se je kategorizovat a vypracujte jejich přehled.
2) Zvolte alespoň 2 univerzální restartovací strategie a alespoň 2 metaoptimalizační algoritmy a na vybrané podmnožině problémů nalezněte jejich optimální nastavení a ta porovnejte na zbylých referenčních úlohách.
3) Výsledky statisticky vyhodnoťte.
Doporučená literatura:Dodá vedoucí práce.
Forma realizace:implementace, výsledky experimentů, závěrečná zpráva
Datum vypsání:07.02.2013
Název: Population size adaptation in evolutionary algorithms
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Pošík Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis:The population size is one of the most important parameters of evolutionary algorithms that affects their performance. There are several existing approaches for adapting the population size during the run of the algorithm (Parameter-less GA, Population pyramid, etc.). The goal of this project is to compare these methods for a chosen type of an evolutionary algorithm and for a chosen class of problems, or to develop your own population size adaptation mechanism and assess its pros and cons.
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Multitasking for Symbolic Regression
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Petr Pošík Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce,
Popis:Evolutionary algorithms are optimization methods applicable to a broad class of problems. However, compared to other, more specific methods, they are slower. One opportunity to increase their speed is to take advantage of their ability to solve several optimization problems at once (multitasking). The goal of this project is to explore this possibility for symbolic regression tasks, i.e. for machine learning problems where the goal is to find a symbolic mathematical expression fitting the available data.
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Návrh virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.
Popis:Motivace pacientů je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají zásadní význam pro dlouhodobou léčbu chronických nemocí, např. diabetes mellitus. Virtuální realita a 3D animace nabízejí efektivní způsob, jak adherenci pacienta podpořit a to pomocí virtuálního průvodce - avatara. Cílem práce je implementace virtuálního původce (např. pejsek, animovaná postava jako Pou) pro OS Android, který reaguje na interakci uživatele s mobilním telefonem.

Pokyny k vypracování:1) Seznamte se s problematikou problematikou léčby diabetes mellitus a vlivu dlouhodobé motivace (adherence) na správnou kompenzaci diabetes
2) Implementujte virtuálního průvodce jako službu běžící na pozadí v OS Android 4.x.
3) Provědte malou pilotní studii (cca 5 pacientů) a vyhodnot'tě užitečnost navržené aplikace
Doporučená literatura:1) Giuseppe Riva, The Key to Unlocking the Virtual Body: Virtual Reality in the Treatment of Obesity and Eating Disorders, J Diabetes Sci Technol. 2011 March; 5(2): 283–292
2) Skip Rizzo A, Lange B, Suma EA, Bolas M, Virtual reality and interactive digital game technology: new tools to address obesity and diabetes, J Diabetes Sci Technol. 2011 Mar 1;5(2):256-64
Forma realizace:aplikace pro OS Android
Datum vypsání:17.05.2019
Název: Robot pro navíjení kompozitních nosníků
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Semestrální projekt
Oponent:vybírá se
Popis:Navrhněte kinematiku robotu, implementujte její model v ROSu a navrhněte řízení robotu.
Pokyny k vypracování:Seznamte se s problematikou navíjení kompozitových nosníků.
Seznamte se s Robotickým operačním systémem (ROS).
Navrhněte kinematiku robotu kompatibilního s existujícím navíjecím systémem X-Winder splňující požadavky na navíjení nosníků dle zadání firmy CompoTech.
Pro robota navrhněte a implementujte sadu programových nástrojů pro řízení celého systému.
Doporučená literatura:1- https://xwinder.com/4-axis/ firemni dokumentaca 2- http://ros.org, firemní dokumentace 3- Jazar, Reza N: Theory of Applied Robotics, Springer 2010
Forma realizace:teoretický návrh, programové vybavení, experimenty
Datum vypsání:01.09.2020
Název: Turing's Imitation Game - Transcript Analysis
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Prof. Kevin Warwick
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Turing's Imitation Game (also known as the Turing Test) involves brief conversations between an interrogator and hidden entities which are either human or machine. At the end of each conversation the interrogator must decide who/what they have been communicating with - was it a human or a machine?.

Significant transcript data is presently available from a number of Turing test events held in the last 2/3 years, the most recent being at Bletchley Park, England in 2012. This project involves an analysis of new conversations between human interrogators and either machines or humans to assess why interrogators came to correct conclusions and why they made errors, for example by identifying machines as humans.
Pokyny k vypracování:Contact: Kevin Warwick www.kevinwarwick.com
Recommended courses: Artificial Intelligence
Doporučená literatura:K.Warwick, H,Shah and J.Moor,"Some Implications of a Sample of Practical Turing Tests",Minds and Machines,DOI10.1007/s11023-013-9301-y,2013
H.Shah and K.Warwick, "Testing Turing's Five Minutes, Parallel-Paired Imitation Game", Kybernetes, Vol.39, Issue.3, Special Issue on Alan Turing, pp.449-465, 2010
H.Shah and K.Warwick, "Hidden Interlocutor Misidentification in Practical Turing Tests", Minds and Machines, Vol.20, Issue.3, p.441-454, 2010
All papers available from: k.warwick@reading.ac.uk
Forma realizace:Report/Paper Writing
Datum vypsání:03.04.2013
Název: Advanced signal processing for health care (CTG)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Václav Chudáček Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:The main aim of the project is design and implementation of advanced methods of biomedical signal preprocessing and processing. The work will be performed using CTG recordings provided by cooperating university hospital. New approaches will be studied, as for example application of speech processing algorithms or morphological analysis. The task will be to study and compare several methods, successively implement restricted set of methods and test their functionality and quality of processing on real signals. It is expected that finally there will be new modules for the library of biological signal processing methods.
Used hardware and software: PC/laptop (options Linux/Windows OS), MatLab, possibly Java programming language (if necessary)


Phases of the project
Study of applications of signal processing methods in biomedical signal processing
Study of CTG recordings, including detection and separation of artefacts
Study and implementation of selected methods for signal preprocessing and processing:
- Defining the task (detection of noise and artefacts, feature extraction and classification)
- Design of individual methods
- Implementation of selected methods
- Experiments and their evaluation
Final report
Doporučená literatura:Acharya, U.R.; et al.: Advances in Cardiac Signal Processing. Springer, 2007 Kamath, Markad V.: Heart Rate Variability (HRV) Signal Analysis: Clinical Applications. CRC Press, 2013 Chudáček, Václav: Automatic Analysis of Intrapartum Fetal Heart Rate. PhD Thesis. CVUT Prague, 2011
Forma realizace:SW project + report
Datum vypsání:03.04.2013
Název: Advanced signal processing for health care (EEG)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Václav Gerla Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Oponent:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Popis:The main aim of the project is design and implementation of advanced methods of biomedical signal preprocessing and processing. The work will be performed using EEG recordings provided by cooperating university hospitals. New approaches will be studied, as for example adaptive segmentation, application of speech processing algorithms, etc. The task will be to study and compare several methods, successively implement restricted set of methods and test their functionality and quality of processing on real signals. It is expected that finally there will be different methods used for adult EEG and different methods for newborn EEG because the characteristics of these signals are different.
Used hardware and software: PC/laptop (options Linux/Windows OS), MatLab, possibly Java programming language (if necessary)


Phases of the project
Study of applications of signal processing methods in biomedical signal processing
Study of EEG recordings, i.e. differences between newborn, child and adult EEG, especially in sleep recordings
Study and implementation of selected methods for signal preprocessing and processing:
- Defining the task (detection of noise and artefacts, feature extraction and classification)
- Design of individual methods
- Implementation of selected methods
- Experiments and their evaluation
Final report
Doporučená literatura:Adeli, Hojjat: Automated EEG-Based Diagnosis of Neurological Disorders: Inventing the Futute of Neurology. CRC Press. 2010 Gerla, V.: Automated Analysis of Long-Term EEG Signals. PhD Thesis. CVUT Prague, 2012 Sanei, S.; Chambers, J.A.: EEG Signal Processing. Wiley, 2007
Forma realizace:SW project + report
Datum vypsání:10.05.2019
Název: Advanced signal processing for health care (PPG)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:The main aim of the project is design and implementation of advanced methods of biomedical signal preprocessing and processing. The work will be performed using PPG (photoplethysmography) recordings provided by cooperating university hospitals. New approaches will be studied, as for example application of speech processing algorithms. The task will be to study and compare several methods, successively implement restricted set of methods and test their functionality and quality of processing on real signals.
Used hardware and software: PC/laptop (options Linux/Windows OS), MatLab, possibly Java programming language (if necessary)


Phases of the project
Study of applications of signal processing methods in biomedical signal processing
Study of PPG recordings, i.e. differences between child and adult PPG, especially recorded on different parts of the body (finger, ear).
Study and implementation of selected methods for signal preprocessing and processing:
- Defining the task (detection of noise and artefacts, feature extraction and classification)
- Design of individual methods
- Implementation of selected methods
- Experiments and their evaluation
Final report
Doporučená literatura:Mumford, David; Desolneux, Agnes: Pattern Theory: The Stochastic Analysis of Real-World Signals. A.K.Peters, 2010 Nait-Ali, Amine: Advanced Biosignal Processing. Springer. 2009 Northrop, Robert B.: Signals and Systems Analysis in Biomedical Enginneering. CRC Press. 2010
Forma realizace:SW project + report
Datum vypsání:03.04.2013
Název: Mobile technologies for health care
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Miroslav Burša Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:The main aim of the project is design and implementation of communication and processing functions in the chain measuring device – smart phone – PC/laptop. The application will be used by non-technical personnel (medical doctors, nurses, patients). Thus the user interface must be designed according to their requirements. The measuring device is collecting biomedical signals (in the simplest version heart rate, in more complex ECG or PPG), the data communication is wireless using Bluetooth technology. Smart phone should have several functions: display of measured signal, simple calculation of indicative parameters with immediate information feedback (normal state, slight deviation, alarm), data communication to a PC for storage and detailed calculation. The data communication must respect all requirements laid on data privacy and security.
Used hardware and software: smart phone with Android operating system, PC/laptop (options Linux/Windows OS), Java programming language


Phases of the project
Study of applications of mobile technologies in medicine
Study of communication between mobile device and PC, mobile device and signal acquisition device
Study and development of a small system for monitoring task:
- Defining the monitoring task (acquisition of selected biological signal, feature extraction and classification)
- Design of individual methods
- Implementation of selected methods
- Experiments
Final report
Doporučená literatura:Al-Hakim, L.: Web mobile-based Applications for Heathcare Management. Idea Group Publishing. 2007 Olla, Phillip: Mobile Health Solutions for Biomedical Applications. Hershey, 2009 Xiao, Y; Chen, H.: Mobile Telemedicine - A Computing and Networking Perspective. CRC Press, 2008
Forma realizace:SW project + report
Datum vypsání:01.02.2017
Název: Škálování clusteru Hadoop v cloudu / správa NoSQL, programování
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Tomáš Vondra Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:Hadoop is one of the most promising technologies for batch computing. However, it is designed to run on standalone clusters, not scalable infrastructure. Scaling down is difficult due to random block replication in HDFS. Scaling up and suspending already done on VMware. We want to port the Serengeti project to other private clouds and add downward scaling. It contains Chef and Ironfan inside.
Pokyny k vypracování:Projekt: Nastudujte architekturu systému Hadoop, zvláště vrstvy HDFS. Analyzujte možnosti jeho nasazení v cloudu. Prozkoumejte projekty VMware Serengeti a OpenStack Savanna.

DP: Navrhněte způsob, jak škálovat systém Hadoop v cloudu (zvláště směrem dolů) tak, aby byla zachována konzistence dat a při dodržení stanovené doby do dokončení úloh. Implementujte Vaše řešení nebo jej přidejte do existujícího projektu. Implementaci otestujte na dodaném cloudu (půjde o OpenNebula v Metacentrum CESNET, datové centrum CERIT-SC, ke kterému ještě takový plugin neexistuje).
Forma realizace:Analýza, vlastní implementace nebo přispění do open source
Datum vypsání:04.06.2014
Název: Řízení a stabilizace čtyř-rotorové helikoptér v úloze autonomního přistávání
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem projektu je umožnit autonomní vzlet a následné přistání bezpilotní helikoptéry na základě vzájemné vizuální lokalizace letounu a heliportu. Součástí práce bude výcvik řízení bezpilotních helikoptér skupiny inteligentní mobilní robotiky a aktivní účast při experimentech s robotickými roji. Student se v rámci práce seznámí s funkcí modulu relativní lokalizace a základní stabilizace helikoptéry, na jejímž základě navrhne a implementuje zpětnovazebné řízení vhodné pro autonomní přistávání. Úloha je vhodná pro studenty se základní znalostí C.
Datum vypsání:11.06.2013
Název: Formace mobilních robotů v úloze autonomního odklízení sněhu z letištních drah
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je přizpůsobit metodu řízení formace pozemních robotů vyvíjenou skupinou inteligentní a mobilní robotiky pro úlohu kooperativního pokrytí povrchu přistávacích drah na letišti. Součástí práce bude reálný experiment s modelem letiště a umělým sněhem na multi-robotické platformě SyRoTek. Předpoklady: základní znalost programování v C nebo v MATLABu.
Datum vypsání:11.06.2013
Název: Plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Spurný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je rozšířit systém pro řízení formace autonomních čtyř-rotorových helikoptér vyvíjený v rámci skupiny inteligentní a mobilní robotiky. Práce bude zaměřena na jedno z následujících témat. Návrh a implementace metod plánování cesty pro formaci letounů v komplexním prostředí. Návrh a implementace algoritmu umožňujícího dosáhnout autonomních manévrů formace. Součástí tohoto tématu bude možnost výcviku řízení bezpilotních helikoptér a aktivní účast při experimentech s robotickými roji.
Datum vypsání:06.05.2016
Název: Tvorba modelu těla pomocí samoorganizujících se map v humanoidním robotu iCub
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Matěj Hoffmann Garant: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Igor Farkaš
Popis:Cílem této práce je modelování procesů, kterými si lidé vytvářejí reprezentace svého těla (tělesné schéma / tělesný obraz). Jedná se o tvorbu primárních map jednotlivých informací ze senzorů a později také propojování těchto informací v asociativních oblastech mozkové kůry. První reprezentace těla, kterou se lidé naučí, je pravděpodobně založena spíše na somatosenzorické než na vizuální informaci. Proto se budeme soustředit na spojení mezi polohovými a hmatovými senzorickými vstupy a motorickými informacemi. Všechny tyto informace jsou k dispozici v humanoidním robotu iCub, který byl nedávno vybaven dotekovými senzory po celém povrchu těla. Těžistě práce bude spočívat v iCub simulátoru a v implementaci samoorganizujících se map v Matlabu. Znalost C++ (iCub software) je výhodou. Bude možné rovněž použít data z reálného robota prostřednictvím externího konzultanta.
Pokyny k vypracování:The goal of this work is to model the processes involved in learning of human body representations (body schema / body image). These involve learning primary maps of individual sensory modalities and, at a later stage, connecting these modalities in associative areas of the cortex. The first notion of the body that is learned is presumably based on somatosensory rather than visual information. Therefore, we will focus on the connections between proprioceptive and tactile sensory modalities and the motor modality. These are all present in the iCub humanoid robot, recently equipped with whole-body tactile sensing (skin). The core of the work will be performed in the iCub simulator. There is a possibility to use data sets from the real robot as provided by the external consultant. The models will be implemented using self-organizing maps in Matlab. Knowledge of C++ (iCub software) will be of advantage.
Doporučená literatura:Hoffmann, Matej, et al. "Body schema in robotics: a review." Autonomous Mental Development, IEEE Transactions on 2.4 (2010): 304-324. Fuke, Sawa, Masaki Ogino, and Minoru Asada. "Body image constructed from motor and tactile images with visual information." International Journal of Humanoid Robotics 4.02 (2007): 347-364.
Forma realizace:matlab, SW projekt
Datum vypsání:17.06.2013
Název: Tvorba kogniivních modulů pro humanoidního robota Bioloid
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je vytvoření specifických schopností pro autonomního humanoidního robota Bioloid. Student se nejprve seznámí s funkcemi a ovládáním robota a vytvoří specifický modul, který rozšíří robotovy schopnosti. Jedná se o možnost robota rozeznávat objekty v prostředí, reagovat na jednotlivá slova, umět uchopovat předměty apod. Konkrétní úloha bude specifikována po úvodní konzultaci. Způsob realizace by měl byt založen (ale není limitován) na metody strojového učení. Funkčnost systému bude ověřena na definované úloze.
Pokyny k vypracování:Nastudovat technické podrobnosti týkající se robota Bioloid Premium
Naučit se ovládat robota
Navrhnout tvorbu specifického modulu
Realizovat modul
Ověřit činnost modulu na konkrétní úloze
Doporučená literatura:http://www.robotis.com/xe/BIOLOID_Premium_en http://incognite.felk.cvut.cz
Forma realizace:sw hw projekt
Datum vypsání:25.06.2013
Název: Multimodal digital pathology
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Semestrální projekt
Popis:(The work will be supervised with Dr. Vlad Popovici, popovici@iba.muni.cz)

The current methods in digital pathology try to model the human expert approach
for understanding the histopathology images and to propose a number of quantitative descriptors of the images. However, this approach provides a limited view on the underlying biology and will likely lag behind the human expertise in interpreting the histopathology image data for the foreseeable future.

On the other hand, nowadays a biological sample is characterized by a richer
set of features raging from clinical to molecular information. It is not uncommon to have whole-genome expression data, mutational and clinical data available for analysis.

In this context, the present project aims at combining gene expression, clinical
and imaging features to provide a more comprehensive description of the pathology slides, description that will rather complement than replace the usual pathologist assessment. This represents a paradigm shift in digital pathology and is expected to advance the current state of the art. Using gene expression data to guide the development, the project will create and implement novel software tools for histopathology image analysis. The utility of the resulting methods will be evaluated in collaboration with an expert pathologist.
Pokyny k vypracování:Requirements: familiarity with image processing; Java; pattern recognition
Datum vypsání:14.07.2013
Název: Emotional detector model for text and/or speech
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Holub Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The goal of this project is to design a working prototype of emotional detector working either with text input or spoken (recorded) sentences. As these two options requires substantially different approach, two projects can be assigned.
Datum vypsání:17.02.2016
Název: Pump control electronics development
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jiří Dostál Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The objective, in long term, is to develop control electronics for small brushless DC hydronic circulation pump. For the purpose of the course a proven concept of the electronics realization will be satisfactory.
Datum vypsání:03.02.2015
Název: Circulation pump test-bench development
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jiří Dostál Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The task, in longer term, is to build a real testing device capable of measuring pump flow-head (QH) and flow-power (QP) characteristics.
Complete hydraulic characteristics measurement of a pump is necessary for building a reliable simulation model of the pump.
We have a pump and we need its characteristics.
Datum vypsání:05.02.2015
Název: Development of a water rocket
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Roháč Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Water rocket simulation model
-----------------------------------------------------------------------------
1. Assemble the simulation model in Matlab Simulink for a vertical flight of a water rocket, which will take into account - a) the dynamics of motion of a rigid body with variable mass including the effect of gravitational forces and the influence of aerodynamic drag, b) dynamics of a water column flowing out from the rocket through an outlet nozzle with respect to the rocket shape and dissipation losses, c) thermodynamics of pressurized air above the water level with respect to heat transfer, d) the dynamics of the flowing air through outlet nozzle (after emptying the water) with respect to the influence of the compressibility and the speed of sound. The output of the simulation model will be especially time progressions of altitude, speed and acceleration of water rocket, thrust and a specific impulse of propulsion system, flow velocity in the output nozzle, water level in the rocket, pressure and temperature of the air in the rocket, etc. The simulation model will be validated by measurements in the test bed.
2. Perform the optimization of initial parameters of the simulation model (e.g. volume of water, the nozzle diameter, air pressure, etc.) to achieve the maximum flight altitude for a given mass of the payload.
3. Perform the draft of size and position of aerodynamic surfaces for ensuring longitudinal stability during a vertical flight. Determine the conditions of static stability and assemble the simulation model for dynamic stability during the flight (CG position varies greatly). Required dependences of aerodynamic coefficients for different angles of attack will be determined by modeling of the flow around the rocket in the CFD program (e.g. Open Foam, Fluent).

Test bed for experimental verification of a water rocket simulation model
--------------------------------------------------------------------------
1. Design and develop a test bed dedicated for static experimental verification of the thrust of a rocket propulsion system. The thrust measurement will be based on the construction with strain gauges implemented to measure its time progression according to a rocket holder deformation.
2. The test bed will be also dedicated for experimental verification of parameters of the water rocket simulation model (e.g. dissipation losses, heat transfer etc.). For this purpose design and develop a measuring system for evaluation of pressure and temperature inside the rocket, and the level of the water in the rocket. The emphasis should be paid to the character of changes of those quantities. It has to be taken into account that those changes are rapid, i.e. in about 1.5 second the water is emptied and there might be a pressure drop from 10 bar to the atmospheric pressure, in the case of the temperature it might be a drop of -70 °C.

Trajectory measuring system for a water rocket motion tracking
-----------------------------------------------------------------------------
1. Design and develop a measuring system dedicated for tracking a water rocket motion. The system should enable estimation of the position, speed, and attitude of the rocket primary based on MEMS based inertial sensors, e.g. accelerometers and gyroscopes, aided by magnetometers and/or GPS receiver. It has to be taken into account that the flight has four stages: a) the launch, b) a powered ascent – the acceleration is about 11 g and coasting flight, c) the descent, and d) the falling with ground reaching and recovery. The whole ascent can take about 5-7 seconds according to the size of the rocket and its inner initial pressure. The estimated data as well as raw data should be stored in a SD card for post-flight evaluation.
2. Design and develop a parachute deployment system for rocket safe and slow descent and landing. The parachute should be deployed when the rocket reaches its highest altitude.
3. Design a SW for the rocket motion trajectory evaluation.
4. Verify developed systems experimentally.

Parachute launching system
-----------------------------------------------------------------------------
1. Design and develop a parachute launching system to be activated before the descent the stage of a water rocket flight takes place.
2. Verify its reliability.


Datum vypsání:04.02.2015
Název: Real-time estimation of motion states for trams
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Zdeněk Hurák Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:In this student (team) project you will explore the topic of real-time estimation of motion states (position and velocity) for trams based on fusion of some real-time measurements and data from a digital map. Although this project is motivated by our recently started industrial grant solved jointly with an industrial partner, we will proceed here in an independent way and rely only on off-the-shelf sensors such as MEMS accelerometers and GPS receivers. In contrast with the full industrial solution we will not rely on odometry (measuring the revolution of wheels). This can be anticipated to limit the achievable performance significantly, and yet we want to see how far we can go without relying on the odometry first. Later continuation and extension of this work within the industrial project can be considered.
Datum vypsání:10.02.2018
Název: Rozšíření funkcionalit systému SyRoTek
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:SyRoTek je systém pro vzdálenou výuku mobilní robotiky, který byl v uplynulých letech vyvinut Skupinou inteligentní a mobilní robotiky na Katedře kybernetiky. Systém, který je fyzicky umístěn v K-132, umožňuje ovládat roboty v prostředí ROS nebo Player/Stage. Cílem zadávaného projektu je implementovat další funkcionality tohoto systému, zejména:
1) Umožnit ovládání robotů pomocí webového rozhraní (s použitím rosbridge).
2) Umožnit ovládání z počítačů s neveřejnou IP adresou (s použitím rosbridge_server).
3) Vytvořit demonstrační úlohy pro ovládání robotů z webového rozhraní.
4) Rozšířit stávající systém pro streamování videa z kamer systému SyRoTek (zejména o streamování ve VP8 a přidání filtrů zlepšujících kvalitu obrazu).
5) Vytvořit jednoduchý systém augmented reality pro kombinaci reálných senzorických dat s obrazem z kamery.
6) Vytvoření dokumentace pro výše zmíněné úlohy.

Po dohodě se zadavatelem a dle velikosti týmu budou vybrány pouze některé úkoly, případně lze vymyslet další.
Projekt je vhodný nejen pro robotiky (nejsou očekávány žádné znalosti z robotiky), ale zejména pro studenty, kteří rádi programují a učí se nové věci. Při řešení lze využít znalosti php, javascript, obecně webových technologií, C/C++ či streamování videa a práce s ním.
Datum vypsání:18.02.2014
Název: Improvement of an existing testbed for distributed control - slotcar platoon.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ivo Herman Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The existing testbed for distributed control is a chain of Carrera slot cars equipped with processing and sensor unit. Each car contorls itself independently of the others, but together they should achieve a common goal. The computing unit is a Raspberry Pi module for management along with STM32 for real-time processing. The communication is done using WiFi and Zigbee. The project offers student to learn the basics of distributed control and the effects of interconnection of several subsystems.

The work that should be done is: replace the current distance sensor by a more reliable one (either design new one or find one availbable on the market), implement different control algorithms, improve the GUI on PC for platoon control and incorporate all changes to an existing Android interface.
Datum vypsání:18.02.2016
Název: Profinet Topology Visualisation and Modelling
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Burget Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The network topology can be obtained by reading the respective information from the nodes using SNMP. However, there may be nodes, which do not obtain the topology-related information to be read.


Datum vypsání:10.02.2014
Název: System for capacity measurements of aircraft fire sensor
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Martin Šipoš Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The system for measurement of capacity will measure, convert, digitize and analyse capacity and temperature data. Firstly, the module for capacity and temperature measurements will be designed and realized, measured data will be sent to PC application in which they will be stored and analyzed and also plotted.
The task contains design of PCB, design of electronic circuits, hardware realization and programming of PC and microcontroller.
Datum vypsání:09.02.2017
Název: Improvements of the Models in LabLink
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Burget Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:For the waterplant, which is used in LabLink, create the following enhancements:


Datum vypsání:13.02.2015
Název: Control of Diesel Particulate Filter (DPF)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ondřej Šantin Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:As an emissions limits of diesel vehicle became more and more
strict the control system of diesel engines become more complex and
involve usage of new technologies as aftertreatment devices such as
Diesel Particulate Filter (DPF). DPF is a device designed to remove
the diesel particulate matter or soot from exhaust flow by capturing
it on a its surface. As a surface of catalyst is limited, DPF needs to
be regenerated by increasing the inlet temperature so that the soot is
burnt and occupied surface space is made free for next cycle. As DPF
is highly nonlinear plant the application of model based control
method involves development of observer mainly for space occupied by
soot. The goal of the work would be application of Model Predictive
Control (MPC) for control of DPF. Hence the work could be split into 3
main tasks: Modeling, Observer and Controller development tasks.
Datum vypsání:11.02.2014
Název: Měření vlastností nf generátorů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Kučera Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Úkolem týmu je připravit a odzkoušet měření vlastností generátorů sinusového napětí. Jedná se o měření linearity a fázového posuvu dvou kanálů generátoru sinusového napětí do 20 kHz. K synchronizaci generátorů je potřeba přivést do laboratoře hodinový signál. Dále třeba automatizovat měření referenčních odporů, které budou použity pro ověření linearity generátorů.
Datum vypsání:11.02.2014
Název: Bezdrátové měření teploty a vlhkosti
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Kučera Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Úkolem týmu je navrhnout a realizovat bezdrátový systém pro měření teploty a vlhkosti v termostatech, který se skládá z
- bateriově napájený vysílací modul obsahující teploměr, vlhkoměr a vysílač.
- přijímací jednotky schopné vyčítat data vysílacího modulu a předat data řídicímu počítači.
Způsob realizace modulů a komunikace bude zvolen po konzultaci členů týmu.
Datum vypsání:19.02.2016
Název: Web-based tool for formalizing and querying medical reports
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Miroslav Blaško Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The web-based tool should manage medical reports and provide facilities to query formalized version of these reports. Medical reports are entered to the application in textual form with simple predefined structure. The application
should use rules to map certain patterns in the textual content of a medical report to formal language represented by OWL2 Web Ontology Language. Such representation of medical reports can be then queried with simple predefined template queries within the application web interface. The web application should provide secure mechanism to view medical data. Examples of oncological reports will be provided.
Datum vypsání:11.02.2018
Název: Langerhans islet counting from microscopy images
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Švihlík Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Evaluation of images of Langerhans islets is a crucial procedure for
planning an islet transplantation which is a promising diabetes treatment. This project deals with implementation of plugin for ImageJ software enabling an evaluation of images of Langerhans islets.
Datum vypsání:11.02.2014
Název: Siemens Embedded Academy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Burget Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Projekt pro Siemens Embedded Academy (SEA) se letos bude opět týkat robotického autíčka, jehož úkolem je automatická orientace v dopravní situaci (křižovatky, semafory, okolní vozidla) na modelovém prostoru vozovky. SEA vedou vývojáři s dlouholetou zkušeností z mezinárodních projektů, které řeší ve vývojovém centru Siemens v Praze. Postupy, které jsou v komerčním průmyslovém prostředí vyžadované, budou přenášet i do tohoto kurzu. Studenti budou mít možnost si tyto postupy osvojit a přesvědčí se, že dobrým technickým řešením práce na projektu zdaleka nekončí.

Studenti dostanou 3D model vozu včetně motorů a procesorovou desku STM 32F. Úkolem v kurzu bude navrhnout potřebné doplňkové obvody pro výkonové řízení, sledování semaforů, sledování vzdálenosti od vozidla před sebou apod., a samozřejmě také softwarová implementace potřebných modulů. Novinkou je 3D tiskárna, která bude v rámci SEA k dispozici přímo v laboratoři. Zájemci si tak budou moci vozítko vylepšit ať už se to týká podvozku, karoserie nebo různých "tuningových" prvků.
Jednotlivé týmy spolu musí spolupracovat, aby se dohodly na příslušných datových formátech a funkcích, které musí vozítka podporovat, aby mohla spolupracovat.

Úspěšní absolventi modulu získají certifikát Siemens Embedded Academy.

Výukový modul SEA je určen pro motivované studenty, kteří chtějí pracovat intenzivně během celého semestru.

Datum vypsání:27.01.2017
Název: Plánování pohybu 3D objektů s využitím jejich skeletonu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem plánování pohybu je nalézt bezkolizní cestu/trajektorii pro objekt v prostředí s překážkami. Algoritmy plánování pohybu se nejčastěji používají v robotice (plánování pohybu manipulátorů, mobilních robotů, helikoptér atd.), ale např. i v CAD systémech či dokonce ve výpočetní biochemii. 3D objekty lze reprezentovat např. tzv. 3D meshem. Náročnost plánování pohybu je ovlivněna tvarem (složitostí) 3D modelu. Plánování pohybu lze zjednodušit např. výpočtem přibližných řešení (odhadem bezkolizních cest). V této práci bude tento odhad odvozen od skeletonu objektu. Cílem práce je: a) implementovat state-of-the-art metodu pro výpočet skeletonu 3D objektů; b) navrhnout a implementovat algoritmus plánování pohybu, který bude využívat skeletonu objektu k nalezení přibližného řešení.


Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..) a znalost práce v Blender výhodou.
Datum vypsání:23.01.2019
Název: Formace bezpilotích a pozemních robotů helikoptér v simulátoru V-REP
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem práce bude importovat systém vyvíjený skupinou inteligentní a mobilní robotiky do simulačního prostředí V-REP (virtual robot experimentation platform) http://www.coppeliarobotics.com/ Tým systém otestuje a bude analyzovat vliv simulovaného proudu vzduchu (tato funkce je součástí simulátoru) a dynamiky helikoptér na chování formace. Na základě získaných výsledků systém upraví a doplní o nezbytné součásti tak, aby byl schopen stabilizovat formaci a navigovat ji do požadované pozice. V případě zájmu bude týmu umožněn přístup k reálným helikoptérám a robotům pro testování dosažených výsledků
Datum vypsání:14.02.2014
Název: Self-driving model car
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Michal Sojka Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The goal of this project is to construct a prototype of autonomously driven model car. The plan is that in the later phase, the developed code/platform will be used to control a real car. The control system will comprise from two control units that will be provided to students - an Automotive ECU designed for safety-critical applications (TMS570) and a Linux-based system on Xilinx Zynq platform for computation intensive tasks such as sensor and image processing. Sensors to be used are a laser scanner and a camera.
Datum vypsání:19.02.2016
Název: Systém pro měření sil v řízení letadla
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Pačes Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem projektu je osadit a zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém je funkční a jeho první varianta je otestovaná. V současné době je potřeba osadit dvě nové desky plošných spojů, nahrát existující software, systém zkalibrovat a vyzkoušet s existujícícm SW pro platformu Android. Podle počtu přihlášených studentů je možné téma upravit a jednotlivé části zadání rozšířit (úprava existujícího SW pro měřicí procesor a platformu Android).
Datum vypsání:16.02.2015
Název: Magnetometer with Automatic Distortion Compensation for Indoor Navigation
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Pačes Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The project aims to create a new magnetometer sensing head composed from multiple sensors interfaced by IIC bus and assembled in such a way allowing for local magnetic field distortion corrections. The assembly allows for online calibration circle measurement and instead computation of soft and hard iron distortions parameters. This allows the magnetometer to be used for indoor navigation. It is necessary to interface the sensors with an embedded computer and create data interface between the new sensor head and Matlab or Scilab environment. The control software should be able to exchange sensor settings and measured calibration parameters and data.
Datum vypsání:16.02.2015
Název: Advanced tools for Electronic Delivery Book (EDB)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Michal Huptych Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Electronic delivery book (EDB) is an information system for collection of information and data in a gynecology and obstetrics department starting that records admission of a woman in labor, delivery process, condition of newborn after delivery and neonatology. This application is currently deployed in Gynecology-obstetrics department of Faculty hospital in Brno and number of records is gradually increased (currently contains circa 500 records).
Nowadays, the EDB contains only basic functions for searching and filtering the records and a tool for a simple statistical report. In the current phase of the project it is necessary to add additional tools for creation of more sophisticated overview and statistics. Moreover, a tool that allows comparison among records and finding similar records is needed. Such tool has to allow automated organization (clustering) of records into groups and “classification” of the records. For this purpose, it is necessary to find appropriate methods for comparison of records and their organization (clustering) based on the results of their comparison. These tools can be included in the EDB application or can be created separately.
In this project you can participate on selection of appropriate methods for required functions, design and implementation of the functions in the system (both application and, if necessary, the database) and creation of graphics interfaces for all systems.
Datum vypsání:16.02.2014
Název: Analýza CAN a vývoj pomocných CAN systémů do projektu elektrické formule
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Vít Hlinovský Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:
Datum vypsání:19.02.2014
Název: Tvorba jazykového modulu pro humanoidního robota Pepper
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Michal Vavrečka Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:Karla Štěpánová
Popis:Vytovořte modul pro zpracování přirozeného jazyka (čestina, anlgičtina), který bude schopen zpracovávat a reprezentovat zvukové vstupy z humanoidního robota Pepper. Modul implementujte do robota otestujte na úlohách s různými úrovněmi hluku a počtu komunikujících.
Pokyny k vypracování:Nastudujte literaturu týkající se zpracování přirozené řeči
Vytvořte návrh modulu
Implementujte do robota
Otestujte řešení
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:27.04.2018
Název: Tvorba vizuálního modulu pro humanoidního robota Pepper
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Michal Vavrečka Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Oponent:Karla Štepánová
Popis:Vytvořte modul, který umožní rozpoznávání objektů ve scéně a jejich vlastností. Implementujte řešení do humanoidního robota Pepper a otestujte na realných úlohách.
Pokyny k vypracování:Nastudujte literaturu týkající se segmentace obrazui
Vytvořte návrh modulu
Implementujte do robota
Otestujte řešení
Forma realizace:SW projekt
Datum vypsání:27.04.2018
Název: Navigace pozemního robotu v nerovném terénu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Chudoba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte metodu mapování okolního terénu robotem vybaveným rozmítanými laserovými dálkoměry a inerciálními senzory (inklinometr, akcelerometr, gyroskop). Otestujte metodu v simulátoru a podle možností na robotu ve venkovním prostředí.
Forma realizace:kód v C/C++
Datum vypsání:12.11.2018
Název: Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Matěj Petrlík
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Semestrální projekt
Popis:Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are expanding from open outdoor environments into more constrained indoor locations thanks to improvements in accuracy and precision of localization, navigation and control algorithms in recent years. New possibilities for deployment of autonomous UAV swarms into indoor environments emerge, leading to the development of high-level mission-oriented algorithms. Our team is in particular interested in mapping and documenting of historic buildings to assess the condition of the ceiling, murals, statues, stained glass, etc. A reliable position estimate of the UAV is needed for all indoor autonomous flights. Since the global navigation satellite system (GNSS) services are generally not available indoor, the UAV must be localized using onboard sensors only. One of the sensors that are widely used for localization of UAVs are the passive stereo cameras. While cameras work well in outdoor environments, their deployments indoor is problematic, due to insufficient light. The solution is to use structured light approach, which consists of projecting a near-infrared (IR) pattern of parallel lines that are registered by two cameras mounted on a fixed baseline. The depth in the image is estimated from the deformation of the narrow-band pattern.

The goal of this project is to develop a simultaneous localization and mapping (SLAM) system based on a structured light depth camera. The system will read the depth image from the camera, extract stable features, and find corresponding features in the simultaneously built map to estimate the current position of the UAV in the map. A loop closure detection algorithm will be employed to correct the position drift after returning to a previously visited part of the map.
Datum vypsání:15.05.2019
Název: Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Matěj Petrlík
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Semestrální projekt
Popis:Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are expanding from open outdoor environments into more constrained indoor locations thanks to improvements in accuracy and precision of localization, navigation and control algorithms in recent years. New possibilities for deployment of autonomous UAV swarms into indoor environments emerge, leading to the development of high-level mission-oriented algorithms. Our team is in particular interested in mapping and documenting of historic buildings to assess the condition of the ceiling, murals, statues, stained glass, etc. A reliable position estimate of the UAV is needed for all indoor autonomous flights. Since the global navigation satellite system (GNSS) services are generally not available indoor, the UAV must be localized using onboard sensors only. One of the sensors that are widely used for localization of UAVs, is the rotating laser rangefinder (LIDAR). Two principal approaches exist for laser-scan-based localization: scan matching techniques and feature-based methods.

The goal of this project will be to develop a feature-based simultaneous localization and mapping (SLAM) system. The system will read laser scans from the LIDAR, process them, extract stable features, find corresponding features in the simultaneously built map to estimate the current position of the UAV in the map. A loop closure detection algorithm will be employed to correct the position drift after returning to a previously visited part of the map.
Datum vypsání:15.05.2019
Název: Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Matěj Petrlík
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Semestrální projekt
Popis:Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are expanding from open outdoor environments into more constrained indoor locations thanks to improvements in accuracy and precision of localization, navigation and control algorithms in recent years. New possibilities for deployment of autonomous UAV swarms into indoor environments emerge, leading to the development of high-level mission-oriented algorithms. The community achieved significant progress in the development of simultaneous localization and mapping (SLAM) algorithms that estimate the position of the robot in a gradually built map. However, it has turned out, that the position estimate in the map is not necessary for particular tasks, and the position relative to obstacles currently detected by the onboard sensors is more important. One of such missions is the so-called search-and-rescue, in which the UAV has to find a specific object (or person) in an unknown cluttered environment.

The goal of this project is to develop a navigation method that accepts a user input consisting of approximate direction of the searched object, and the UAV autonomously flies in the specified direction while modifying its trajectory to avoid obstacles in its vicinity. The area around the UAV is continuously scanned by a rotating laser rangefinder (LIDAR) that generates 360° planar laser scans of the surroundings. The solution should use the most recent laser scan to obtain the nest control input by employing potential field planning or adaptive model predictive control. The mission is accomplished when the searched object is detected by a passive camera or an emergency signal detecting device.
Datum vypsání:15.05.2019
Název: 3D face model from a video or multiple images of a subject
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:faces

Having a collection of multiple images or a short video of a subject, it is possible to reconstruct a 3D model of his/her face. Such reconstructed model can be used in computer graphics applications, e.g. new view generation, relighting, face texture transfer, etc. Alternatively, the model can be used for identity recognition, e.g. by constructing a face signature from geometric characteristics or by generating a virtual frontal-view.

There are several approaches in the literature to reconstruct the model of a face. Very good results can be obtained by fitting a parametric 3D morphable [1] model by using stereo images [2]. Alternatively, facial features (nose, mouth corners, eye corners), can be reconstructed automatically using classical structure from motion techniques even in uncalibrated setup. A 3D reconstruction of a face from video has already been investigated, e.g. [3]. There exist a commercial solution, however it requires a non-negligible manual effort, e.g. [4]. Nevertheless our goal is to estimate the model automatically.

We will provide a code for detection the facial landmarks which also simultaneously estimate a pose of the camera (position+orientation) [5]. This will be a starting point for the reconstruction algorithm design. Promising results were already obtained with rather naive methods, so impressive results are expected.

References

[1] V. Blanz and T. Vetter. A morphable model for the synthesis of 3d faces. In SIGGRAPH 1999.
video.
[2] B. Amberg, A. Blake, A. Fitzgibbon. Reconstructing High Quality Face-Surfaces using Model Based Stereo. In ICCV 2007.
[3] Douglas Fidaleo and Gerard Medioni. Model-Assisted 3D Face Reconstruction from Video. In AMFG, 2007.
[4] Looxis Faceworks: video.
[5] Jan Cech, Vojtech Franc, Jiri Matas. A 3D Approach to Facial Landmarks: Detection, Refinement, and Tracking. In Proc. ICPR, 2014.
Forma realizace:software, technical report
Datum vypsání:17.05.2019
Název: Monocular body height measurement
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:single view metrology
A human body height is a cue which could be used in identity recognition in a surveillance setup. Identity of a subject is usually recognized from face images, which is however not always available in a sufficient quality, due to a limited resolution, distance, or occlusion. Therefore multiple cues is fused in order to recognize the subject's identity more reliably: face recognition, body height, or gait [1,2].

Body height can be measured absolutely with a single camera in a calibrated setup [3], or at least relatively (e.g. who is taller than who/what) if the calibration information is limited or unavailable.

This topic would require designing a ground-truth experiment in order to study various aspects as camera resolution, camera angle, subject distance, and their impact on accuracy of the measurement. A fusion with face recognition could be also further investigated.

The image is a reproduction from [3].

References

[1] Worapan Kusakunniran, Qiang Wu, Jian Zhang, Yi Ma, and Hongdong Li. A New View-Invariant Feature for Cross-View Gait Recognition. IEEE Trans. on Information Forensics and Security, 8(10), 2012.
[2] Sudeep Sarkar, P. Jonathon Phillips, Zongyi Liu, Isidro Robledo Vega, Patrick Grother, and Kevin W. Bowyer. The HumanID Gait Challenge Problem: Data Sets, Performance, and Analysis. IEEE Trans. on PAMI, 27(2), 2005.
[3] A. Criminisi, I. Reid and A. Zisserman. Single View Metrology. International Journal of Computer Vision 40(2), 2000.
Forma realizace:software, technical report
Datum vypsání:13.05.2014
Název: Lip activity detector
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:lip activity
Lip activity detector (also called speech activity detector) [1] is an algorithm which automatically identifies whether a person in a video speaks at a time. This task is important in audio-visual diarization problem [2,3], i.e. recognizing who speaks when, and in audio-visual cross modal identity recognition and learning. There are typical situations when multiple people is in a camera field of view and an audio signal is perceived. Then the question is who is speaking.

The speech activity detector can be visual only (based on observing the statistics of intensity variations in the mouth region), or audio-visual (which exploits the audio-visual synchrony between these modalities [4]). A basic study of these approaches is needed together with a detailed analysis of the impact of video resolution and a camera viewpoint. We will also provide a simple ground-truth annotated dataset containing examples of positive (speaking people) and negative (non-speaking, listening people) cases.

A code for precise localization of facial landmarks will be provided [5], and [6].

If this work is successful, the task can be naturally extended to a broader Audio-Visual digitization algorithm, which would integrate multiple audio-visual cues as e.g. video identity from face recognition, visual identity from clothing models, audio identity from voice recognition, direction estimate from a microphone array, etc. Therefore this topic can be chosen as a semestral, bachelor, or master project.

References

[1] K. C. van Bree. Design and realisation of an audiovisual speech activity detector. Technical Report PR-TN 2006/00169, Philips research Europe, 2006.
[2] Felicien Vallet, Slim Essid, and Jean Carrive. A Multimodal Approach to Speaker Diarization on TV Talk-Shows. IEEE Trans. on Multimedia, 15(3), 2013.
[3] Athanasios Noulas, Gwenn Englebienne, and Ben J.A. Kroese. Multimodal Speaker Diarization. IEEE Trans. on PAMI, 34(1), 2012.
[4] Einat Kidron, Yoav Y. Schechner, and Michael Elad. Pixels that sound. In CVPR, 2005.
[5] Jan Cech, Vojtech Franc, Jiri Matas. A 3D Approach to Facial Landmarks: Detection, Refinement, and Tracking. In Proc. ICPR, 2014.
[6] M. Uricar, V. Franc and V. Hlavac, Detector of Facial Landmarks Learned by the Structured Output SVM. In VISAPP 2012. http://cmp.felk.cvut.cz/~uricamic/flandmark/
Forma realizace:software, technical report
Datum vypsání:13.05.2014
Název: Lip reading
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:faces
Lip reading (also called speech reading) is a ability to understand human speech by looking at mouth and lips, without actually hearing the audio. This ability is sometimes present at deaf people. There are evidences in literature that audio-visual speech recognition, i.e. a fusion of classical auditory and video recognition methods, can lead to improvement in speech recognition algorithms [1], especially in case of low quality audio or overlapping speech.

There are works that employs video channel to understand isolated spoken phrases, uttered digit, or simple commands, e.g. to control mobile devices or audio system in a car, [2,3].

First, the target will be the isolated word recognition. A design of a basic method, feature extraction, classifier, ground-truth experiment with emphasis on studying the effect of camera resolution, angle, and subject distance. We will provide a code for precise estimation of facial landmarks (nose tip, eye corners, mouth corners) from images or videos [4]. Then it should be straightforward to extract representative features from the mouth regions.

If the work is successful it can be further extended and integrated with automatic speech recognizers to disambiguate the overlapping speech. Therefore the topic can be chosen as semestral, bachelor, or master project.

The image is a reproduction from [1].

References

[1] Petr Cisar, Milos Zelezny. Using of Lip-Reading for Speech Recognition in Noisy Environments. In Speech Processing, 2003. http://musslap.zcu.cz/en/audio-visual-speech-recognition/
[2] Kate Saenko, Karen Livescu, Michael Siracusa, Kevin Wilson, James Glass, and Trevor Darrell. Visual Speech Recognition with Loosely Synchronized Feature Streams. In ICCV, 2005.
[3] Dana Segev, Yoav Y. Schechner, Michael Elad. Example-based Cross-Modal Denoising. In CVPR, 2012.
[4] Jan Cech, Vojtech Franc, Jiri Matas. A 3D Approach to Facial Landmarks: Detection, Refinement, and Tracking. In Proc. ICPR, 2014.
Datum vypsání:13.05.2014
Název: Range camera - stereo fusion
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:faces

Recently range sensors, such as time-of-flight cameras, binary-coded range finders (MS Kinnect), has become broadly available. They provide reliable depth measurement for smooth textureless surfaces with enough reflectance, however their resolution is not outstanding. On the other hand classical stereo setup with HD cameras, provides high resolution depth maps, however has difficulties in textureless or repetitive patterns. Therefore, these sensors are complimentary and a fusion of them should gain higher quality results.

A classical work related to this topic is based on low resolution upsampling using a single high resolution intensity image [1], their code is available and should be used as a reference method. A basic stereo - time-of-flight camera fusion is proposed in [2]. A task of the candidate will be to calibrate the range sensor and the stereo rig together, then use the depth map to initialize the global sub-pixel stereo matching [3] and evaluate the results with respect to [1,2].

References

[1] J. Kopf, M.F. Cohen, D. Lischinski, M. Uyttendaele. Joint bilateral upsampling. In SIGGRAPH, 2007.
[2] Vineet Gandhi, Jan Cech, Radu Horaud. High-Resolution Depth Maps Based on TOF-Stereo Fusion. In Proc. ICRA, 2012.
[3] Jan Cech. Accurate and Robust Stereoscopic Matching in Efficient Algorithms. PhD Thesis. Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engeneering, Czech Technical University. June 16, 2009. (Chapter 4.4, pp. 47--50).

Forma realizace:software, technical report
Datum vypsání:13.05.2014
Název: Gaze direction estimation
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:gaze

Estimating the gaze direction, i.e. estimating where a person is looking from a single monocular camera is a challenging problem with potentially large applicability. For some applications it could replace expensive eye-trackers or other intrusive 'wearable' devices. In theory, not only the direction, but also the depth of the target view can be estimated, when enough resolution is available to get the eye vergence [1].

The applications include psycho-social studies, marketing applications (e.g. contactless interaction with advertising panels), alternative mouse pointer control for disabled people, vigilance monitoring for driver assistance systems, etc. If the work is successful, there is a potential for commercialization.

Multiple approaches exist in the literature to solve this problem. A good survey can be found in e.g. [2], nice results are obtained with a help of a range sensor [3]. We will provide a code for detecting facial landmarks (nose tip, eye corners, mouth corners) in images and estimating a pose (position and orientation) of the face with respect to the camera [4]. A candidate will investigate a fusion of the head pose with the eye vergence estimation and will design a ground-truth experiment in order to evaluate the method accuracy, and to study impact of subject distance, pose, and camera resolution.

References

[1] Zakia Hammal, Corentin Massot, Guillermo Bedoya, and Alice Caplier. Eyes Segmentation Applied to Gaze Direction and Vigilance Estimation. In ICAPR 2005.
[2] Sileye O. Ba, and Jean-Marc Odobez. Multiperson Visual Focus of Attention from Head Pose and Meeting Contextual Cues. IEEE Trans. on PAMI, 33(1), 2011.
[3] Kenneth Alberto Funes Mora and Jean-Marc Odobez. Gaze Estimation from Multimodal Kinect Data. In Face and Gesture, and Kinnect CVPR Workshop. 2012.
[4] Jan Cech, Vojtech Franc, Jiri Matas. A 3D Approach to Facial Landmarks: Detection, Refinement, and Tracking. In Proc. ICPR, 2014.
Forma realizace:software, technical report
Datum vypsání:13.05.2014
Název: Facial video super-resolution
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:faces


The super-resolution is a technique which allows to reconstruct high-resolution image from multiple low-resolution images or a video. A basic principle is registering the images into a common coordinate frame, deconvolution, and final aggregation. An introductory overview can be found in [1].

This technique has natural applications in forensics, e.g. license plate reading from low definition videos [2], facial image super-resolution [3,4], etc. There exist many different approaches in the literature. A code for algorithm [5] is included in OpenCV. Faces are non-rigid 3D objects, so the registration is not straightforward. We will provide a code for precise facial landmark detection in the images [6], which will be a basic tool for the registration.

The beauty of this topic is that the final result could be very impressive in the sense that human does not have this ability. Nevertheless this topic is not easy to handle. The work could start from simple experiments with planar scenes, comparing with OpenCV, until the super-resolution of faces with frontal and non-frontal videos of a subject speaking or changing expressions. Therefore this topic can be chosen for semestral, bachelor, or master project.

References

[1] Super-Resolution Image Reconstruction: A Technical Overview. IEEE Signal Processing Magazine, May 2003.
[2] Filip Sroubek, Gabriel CristĂłbal, Jan Flusser. A Unified Approach to Superresolution and Multichannel Blind Deconvolution. IEEE Trans. on Image Processing, 16(9), 2007.
[3] Kui Jia and Shaogang Gong. Generalized Face Super-Resolution. IEEE Trans. on Image Processing, 17(6), 2008.
[4] Shuowen Hu, Robert Maschal, S. Susan Young,Tsai Hong Hong, and P. Jonathon Phillips. Face recognition performance with superresolution. Applied Optics / Vol. 51, No. 18 / 20 June 2012.
[5] Mitzel, T. Pock, T. Schoenemann, D. Cremers. Video super resolution using duality based TV-L1 optical flow. DAGM, 2009. http://docs.opencv.org/modules/superres/doc/super_resolution.html
[6] Jan Cech, Vojtech Franc, Jiri Matas. A 3D Approach to Facial Landmarks: Detection, Refinement, and Tracking. In Proc. ICPR, 2014.
Datum vypsání:17.05.2019
Název: Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujících se map
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Matěj Hoffmann PhD. Garant: Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:
Cílem této práce je modelování procesů, kterými si lidé vytvářejí reprezentace svého těla (tělesné schéma / tělesný obraz). Jedná se o tvorbu primárních map jednotlivých informací ze senzorů a později také propojování těchto informací v asociativních oblastech mozkové kůry. První reprezentace těla, kterou se lidé naučí, je pravděpodobně založena spíše na somatosenzorické než na vizuální informaci. Somatosenzorické reprezentace se dále dělí na hmatové (z povrchu kůže) a proprioceptivní ze svalů a kloubů. První reprezentaci kůže jsme obdrželi v právě dokončené Bc. práci Zděňka Straky (2014). Cílem tohoto projektu je vytvořit obdobnou reprezentaci pro proprioceptivní vstupy a popř. navrhnout i architekturu jejich propojení. Data ze senzorů reálného robota iCub zajistí vedoucí práce. Student rovněž může využít volně dostupný iCub simulátor. Pro implementaci samoorganizujících se map bude použit Matlab.
Doporučená literatura:Straka, Zdeněk. Tvorba senzorických map z taktilních vstupů robota iCub pomocí metod strojového učení. Bakalářská práce, FEL ČVUT, 2014. Hoffmann, Matej, et al. "Body schema in robotics: a review." Autonomous Mental Development, IEEE Transactions on 2.4 (2010): 304-324. Fuke, Sawa, Masaki Ogino, and Minoru Asada. "Body image constructed from motor and tactile images with visual information." International Journal of Humanoid Robotics 4.02 (2007): 347-364.
Forma realizace:matlab
Datum vypsání:27.05.2014
Název: Plánování úloh v cloudu / Ruby prog.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Tomáš Vondra Ph.D.
Vypsáno jako: Bakalářská práce,Semestrální projekt
Popis:Máme frontový systém, který umožňuje na cloudu automaticky spouštět dávkové úlohy. Máme teoretický rozbor možných algoritmů pro správu fronty. Potřebujeme je integrovat a otestovat.
Pokyny k vypracování:Seznamte se s funkcí frontového systému Cloud Gunther psaného v Ruby, který umožňuje spouštění dávkových úloh v cloudu a automaticky spravuje virtuální stroje.
Nastudujte předchozí teoretickou diplomovou práci na téma plánování úloh v operačních systémech a grid computingu.
Implementujte do programu Cloud Gunther funkci na zadání odhadu času trvání úloh a převeďte z testovacího prostředí kolegy Tkadlečka algoritmy pro správu fronty do reálného systému.
Fronta by měla respektovat zátěž na cloudu z jiných zdrojů. Tato je poskytována externím modulem jako časová řada počtu volných virtuálních strojů.
Modifikovaný systém otestujte.
Doporučená literatura:Josef Šín, "Production Control Optimization in SaaS", Diplomová práce, Katedra kybernetiky, FEL ČVUT, 2011. Jakub Tkadlecek, "Plánovací algoritmy ve frontách úloh", Katedra softwarového inženýrství, FIT ČVUT, 2014. Calheiros, Rodrigo N., et al. "The Aneka platform and QoS-driven resource provisioning for elastic applications on hybrid Clouds." Future Generation Computer Systems 28.6 (2012): 861-870.
Forma realizace:kód v Ruby
Datum vypsání:04.06.2014
Název: Plánování pohybu skupiny bezpilotních letounů v úlohách robotického dohledu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Vojtěch Spurný Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout a implementovat metodu plánování a koordinace skupiny bezpilotních helikoptér v úloze automatického dohledu. Výsledky práce budou ověřeny v robotickém simulátoru a dílčím reálným experimentem s bezpilotními helikoptérami skupiny inteligentní a mobilní robotiky. Předpoklady: základní znalost programování v C nebo v MATLABu.
Datum vypsání:06.05.2016
Název: Autonomní řízení robotu na nestrukturovaném terénu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Studentská odborná práce, Semestrální projekt
Popis:V Centru Strojového Vnímaní (CMP) na Katedře Kybernetiky vyvíjíme v rámci Evropského projektu TRADR robota záchranáře (http://cmp.felk.cvut.cz/demos/robotics/mobile-robots). Jednou z důležitých funkcionalit je autonomní řízení robotu a odhad tvaru přejížděného terénu (a to i v případě kdy lidar selhává např. kvůli hustému kouři, či velké odrazivosti povrchu). Znalost terénu umožňuje autonomní prediktivní řízení fliperů. Navrhněte a prakticky ověřte algoritmus pro autonomní mapování a řízení robotu na nestrukturovaném terénu.

Web skolitele: http://cmp.felk.cvut.cz/~zimmerk/

Preffered qualification:
- B or better result achieved in a programming oriented subject or even better: the active participation in a programming competition (e.g. CTU Open Contest, ACM ICPC).
- B or better result achieved in a computer vision oriented subject.
- experience with Python and Tensorflow
- good mathemathical background.
Pokyny k vypracování:(1) Study state-of-the-art methods such as [1,2].
(2) Propose and implement you own algorithm.
(3) Evaluate proposed method on a selected dataset such as [3].
Doporučená literatura:[1] Sergey Levine, Chelsea Finn, Trevor Darrell, and Pieter Abbeel. 2016. End-to-end training of deep visuomotor policies JMLR, 2017, https://arxiv.org/pdf/1504.00702.pdf [2] Ziyu Wang, Josh Merel, Scott Reed, Greg Wayne, Nando de Freitas, Nicolas Heess, Robust Imitation of Diverse Behaviors https://arxiv.org/pdf/1707.02747.pdf [3] Lei Tai, and Giuseppe Paolo and Ming Liu2, Virtual-to-real Deep Reinforcement Learning: Continuous Control of Mobile Robots for Mapless Navigation https://arxiv.org/pdf/1703.00420.pdf [4] Kostantinos Bousmalis, Nathan Silberman, David Dohan, Dumitru Erhan, Dilip Krishnan, Unsupervised Pixel–Level Domain Adaptation with Generative Adversarial Networks https://arxiv.org/pdf/1612.05424.pdf
Forma realizace:Implementace v simulátoru + reálný expriment v terénu
Datum vypsání:10.10.2017
Název: Optimalizační metody pro zpracování digitálního obrazu
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. RNDr. Daniel Průša Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:V počítačovém vidění má poměrně široké uplatnění tzv. problém minimalizace energie (používá se např. při segmentaci obrazu). Jde o kombinatorický grafový problém, který je v obecném případě NP-úplný. Za určitých podmínek je ale efektivně řešitelný aplikací algoritmů hledajících maximální tok v síti, viz [1] a [2].

Alternativou k tomuto je formulace úlohy pomocí lineárního programování. Obecně nejsou solvery pro lineární programování vhodné pro úlohy s extrémně velkým množstvím rovnic a proměnných. V případě minimalizace energie existuje však možnost implementovat simplexový algoritmus velice efektivně jako grafový algoritmus (tedy bez použití simplexové tabulky).

Cíle práce jsou následující:
- Seznámit se s variantou simplexového algoritmu "ušitého na míru" pro úlohu minimalizace energie.
- Navrhnout zjednodušenou variantu tohoto algoritmu, která bude specializovaná pouze na tzv. submodulární instance uvažovaného problému.
- Implementovat návrh a otestovat jej pro vybrané problémy (segmentace, shape fitting).

Předpoklady: základní grafové algoritmy a lineární programování, C/C++ (případně Java, s tím, že C bude nastudováno)
Pozn.: V rámci tématu lze pracovat i na výzkumném/sw projektu.
Doporučená literatura:[1] Y. Boykov, V. Kolmogorov: An Experimental Comparison of Min-Cut/Max-Flow Algorithms for Energy Minimization in Vision. http://www.csd.uwo.ca/~yuri/Papers/pami04.pdf [2] V. Kolmogorov, K. Rother: Minimizing Non-submodular Functions with Graph-cuts - a Review. http://luthuli.cs.uiuc.edu/~daf/courses/optimization/mrfpapers/04204169.pdf [3] D. Průša: Graph-based Simplex Method for Pairwise Energy Minimization with Binary Variables. http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2015/papers/Prusa_Graph-Based_Simplex_Method_2015_CVPR_paper.pdf
Datum vypsání:02.05.2019
Název: Implementation of RPC solution for running of arbitrary SW module on embedded HW
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Šváb Garant: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Assignment [pdf]

The firmware of modern ECU (Electronic Control Unit) is built from a set of reusable SW modules. Each of these is developed with clearly defined public interface and with emphasis on portability between various CPU architectures. The development of module functionality (the algorithm) is done on the PC, however the resulting code must run with the same results and within given timing constraints on various different embedded targets. The goal of this work this is to be able to run certain parts of ECU firmware on embedded target while the rest of the ECU firmware functionality is still being developed on PC. This methodology has also a wide range of applications in the field of SW testing and validation.

About Valeo:
Valeo is one of the biggest tier­1 automotive components supplier worldwide, active in various areas such as lighting systems, powertrain systems, comfort systems, etc. In TCE Prague our work is focussed on development of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) and driving automation systems.
Datum vypsání:31.10.2014
Název: Smart Web Interface for Question Answering System
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Petr Baudiš , Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Bakalářská práce
Popis: In our group, we are building the "brmson" system for question
answering - the user enters a question like "What is the name of
the southwesternmost tip of England?", "Who received the Peace Nobel
Prize in 2014?", "What hair color did Thomas Jefferson have before
grey?", "What is the distance of Earth from Sun?" or "How to change
a flat tire?"; the system generates a hopefully correct reply (or
several possible reploies). It can be thought of as a simpler version
of Google where the input are not just keywords but a fully phrased
question, and the output are not search results, but the actual
information.

The task here is building a web interface for such a system. However,
this is not a trivial matter of an input box and simple results page;
the usefulness of the system would radically improve if we made it
*more* like (say) Google, letting the user explore potential replies and
letting the system justify them by evidence it found - links to source
material, answer type evaluation, etc.; all this should be highly
interactive and user friendly. The system may take some time to
generate various answers, so the view all also needs to be fluid and
displayed incrementally.
Datum vypsání:18.11.2014
Název: Implementation of ADAS feature fusion in OpenCL and performance comparison on different platforms
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Šváb Garant: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis:Assignment [pdf]

Nowadays the high­end carmakers are racing towards more and more autonomous car. This trend requires more and more computing power to handle complex computations dealing with lots of sensor data. The multi­core CPUs and GPUs are of course present in cars nowadays,
but up to now they have only been used for infotainment and other not­safety­critical tasks. In the very near future the market will welcome the first high­end car with very powerful safety­critical ECU (Electronic Control Unit, look up Audi zFAS) which will be able to handle advanced steering maneuvers when needed to improve passenger safety and comfort. The SW development has
to address these challenges and thus the purpose of this assignment is to explore the possibilities of rather new programming approach suitable for computationally demanding tasks.

About Valeo:
Valeo is one of the biggest tier­1 automotive components supplier worldwide, active in various areas such as lighting systems, powertrain systems, comfort systems, etc. In TCE Prague our work is focussed on development of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) and driving automation systems.
Datum vypsání:31.10.2014
Název: Numerical Entity Extraction from Text
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Mgr. Petr Baudiš , Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Diplomová práce
Popis: In our group, we are building the "brmson" system for question
answering. The answer for many questions like "What is the distance of
Earth from Sun?", "What is the maximum height of a Japanese train?",
"How wide are the train rails?" or "What is the critical mass of
plutonium?" are numerical quantities. Sometimes, they are stored in
a structured database that we can simply query, but all too often they
are embedded in free text Wikipedia articles and such.

The task here is building an NLP system that scans massive amounts
of unstructured text (e.g. English Wikipedia) and extract numerical
entities that specify such relations, like "Shinkansen network employs
standard gauge and maximum width of 3.40 m (11 ft 2 in) and maximum
height of 4.50 m (14 ft 9 in)"; the system should generate Shinkansen.width
and Shinkansen.height values from such text. Often (not always) the
values will be accompanied by units that can help infer the type of
relation (but they can come from different measurement systems).
However, notice that while kilograms will typically represent mass,
meters can represent either of distance, height, width and more; the
system will need to use other cues to distinguish these.

The goal is not building an extensive set of hard-coded heuristics,
but rather a flexible machine learning system that will infer the
extraction rules automatically; we will help you to focus at the right
state-of-art algorithms and getting up to speed on them. This is a hard
problem, but we do not have to fully solve it - some good progress is
more than enough for an excellent thesis!
Datum vypsání:18.11.2014
Název: Návrh a realizace stereoskopického zařízení pro podporu testování asistenčních systémů vozidel
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Zahradník Garant: doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako: Diplomová práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Jedná se o vývoj a realizaci nástroje, který umožní alternativně
měřit, vizualizovat a zaznamenávat polohy objektů v okolí vozidla při
jízdních zkouškách.

Na základě strereovidění se dvěma kamerami zájemce navrhne a realizuje
zařízení pro určování vzdáleností objektů v okolí vozidla v reálném
čase. Zařízení bude možné jednoduše zkalibrovat buď pomocí
referenčních obrazců nebo pomocí změření jeho polohy a úhlu na
instalovaném vozidle. Výstupem zařízení bude hloubková mapa okolí
vozidla (půdorys), latence systému bude do 200ms, rozhraní bude
ethernet, vytvoření komunikačního rozhraní a protokolu bude součástí
DP. Součástí DP bude také výběr vhodných kamer a systém jejich
synchronizace.

Zadání DP bude přizpůsobeno schopnostem studenta. Podrobnosti k
zadání možno získat u vedoucího práce.

Vedoucí práce je z Valeo Active Safety, R&D CDV Prague. Alternativně lze nejprve komunikovat s
garantem.

Ve firmě též možné získat stipendium na práci nesouvisející přímo s
diplomovým úkolem.

About Valeo:

Valeo is one of the biggest Tier-1 automotive components supplier
worldwide, active in various areas such as lighting systems,
powertrain systems, comfort systems, etc. In TCE Prague our work is
focussed on development of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
and driving automation systems.
Datum vypsání:12.12.2014
Název: SyRoTek - Systém pro robotickou televýuku
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Cílem projektu je rozšířit existující e-learning platformu SyRoTek pro výuku a experimentování v robotice, vidění, řízení a umělé inteligenci (http://syrotek.felk.cvut.cz). Rozšíření spočívá zejména ve vytvoření výukových materiálů pro web systému, které se skládá z vytvoření:
1. on-line materiálů pro předmět Praktická robotika
2. interaktivního průvodce systémem SyRoTek
3. demonstračních úlohJednotliví členové týmu by měli mít následující dovednosti (každý jednu):
1. PHP – pro vývoj komponent pro webové stránky systému SyRoTek
2. Python – vytváření demonstračních úloh či jejich přepsání z C++
3. HTML5/Javascript – vytváření interaktivních prvků pro webové stránky systému SyRoTek
4. C++ - vývoj systémových komponent systému SyRoTek
5. ROS – vývoj demonstračních úloh
6. estetické cítění – návrh a realizace multimediálního obsahu

Projekt je podporován organizací IEEE Robotics and Automation Society a za dobře odvedenou práci proto můžeme nabídnout zajímavou finanční odměnu.
Datum vypsání:16.02.2015
Název: Cost-effective navigation system for UAV
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Roháč Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The aim of this project is to design and implement algorithms to estimate the attitude of UAV based on acceleration, angular rate, and magnetic field measurements. The measurement unit (already developed) has a modified sensing frame consisting of multi-axial sensor arrays. Data processing will be based on filtering techniques, which allow data fusion and thus minimize the effects of sensors’ noise. Analyze the accuracy of the proposed method and determine limiting conditions. Verify the method using both simulation and experimental data. Compare the performance with other AHRS units. Create a simple user interface to log and view measured and estimated data.
Datum vypsání:19.02.2018
Název: Human body motion capture system
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Roháč Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The aim of this project is to design human body motion capture system with optimized performance for battery operation. The system will use current technology of inertial sensors aided by magnetometers (Invensense MPU-9150) and GPS receiver. The design will include a study of power consumption with respect to capturing points, data rates, wireless communication and calculation loads. Furthermore, the design will cover a performance study of MPU-9150 and data processing. Since a measurement unit with MPU-9150 is already available the study will be based also on real experiments and obtained data.
Datum vypsání:04.02.2015
Název: Nástroj pro zpracování událostí ve výrobním systému
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Vrba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Ing. Martin Klíma, Ph.D.
Popis:Cílem je vytvoření nástroje, jehož úkolem je zachytávat, filtrovat a podle daných pravidel zpracovávat a opětovně předávat dále události, které jsou generovány různými softwarovými komponentami v rámci komplexního softwarového řešení vyvíjeného pro optimalizaci výroby letadel společnosti Airbus.
Forma realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Datum vypsání:05.02.2015
Název: Nasazení multi-agentního rozvrhovacího nástroje do cloud platformy
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Vrba Garant:
Vypsáno jako: Diplomová práce
Oponent:Ing. Martin Klíma, Ph.D.
Popis:Cílem je seznámit se s cloud platformou OpenStack a otestovat možnosti nasazení multi-agentního systému založeného na platformě JADE do prostředí cloudu. Dále se student seznámí s existujícím multi-agentním nástrojem pro rozvrhování výroby letadel, vyvinutém pro společnost Airbus, a nasadí tento nástroj do platformy OpenStack.
Forma realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Datum vypsání:05.02.2015
Název: Nasazení multi-agentního systému na průmyslový řídicí automat TECO
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Vrba Garant:
Vypsáno jako:
Oponent:Ing. Marek Obitko, Ph.D. (Rockwell Automation)
Popis:Cílem je seznámit se s průmyslovým řídicím automatem společnosti TECO a se základními principy mutli-agentních systémů. Následně se zprovozní multi-agentní platforma JADE (knihovna v jazyce Java) na hardwaru řídicího automatu (oper. systém Linux s podporou JVM) a pomocí existujícího komunikačního rozhraní TECO (textové příkazy zasílané přes Telnet) se vytvoří knihovna pro přístup k hodnotám v paměti řídicího automatu z multi-agentního systému. Dále se vytvoří jednoduchý multi-agentní systém bežící přímo v automatu, na němž se bude demonstrovat výsledek realizace propojení.
Datum vypsání:05.02.2015
Název: Hexacopter motion and control system
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Roháč Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The aim of this project is to design and develop a motion and control system for an available hexacopter. A target application is to control the hexacopter motion based on updated trajectory with respect to evaluated current position, velocity, and attitude. The assignment thus has three parts: a) 4D planning to get the trajectory with respect to available map details, which is updated based on environmental conditions, b) estimating the navigation solution including position, velocity, and attitude based on accelerometer, gyroscope, and magnetometer measurements and GPS positioning when available, c) controlling the body motion to provide its stability and fulfill defined mission objectives.
Datum vypsání:06.02.2015
Název: Visual editor of HTML5 forms and web user interface
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Josef Kufner
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:The goal is to implement visual editor for creating HTML5 forms and user interface. User will drag&drop widgets from palette into a sketch of a future form and set their properties (like name, label and HTML5 validation rules). The editor will replace textarea element in any ordinary HTML5 form.
Datum vypsání:07.02.2015
Název: Smartphone gate.
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Smartphone gate.
Use radio frequency connections such as Bluetooth, WiFi, GSM to authenticate and verify a smartphone owner at an entrance of a building. Once the owner is identified the doors will open automatically.
Datum vypsání:09.02.2015
Název: Broken glass detector
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Design a simple broken glass detector. Recognise the Breaking glass sound using the zero crossing or power spectra analysis. Select a good type of microphone. Choose an embedded CPU to minimize power consumption.
Datum vypsání:09.02.2015
Název: Programové vybavení pro kontrolu namáhání teploměrných jímek
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Holub Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Předmětem projektu je kompletní návrh a realizace SW pro kontrolu namáhání teploměrových jímek dle zadání, dodaného formou tabulek, vzorců apod.
Datum vypsání:09.02.2015
Název: Humanoid robot autonomous body exploration
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: doc. Mgr. Matěj Hoffmann Ph.D., Ing. Zdeněk Straka
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:This project will be conducted on the Nao humanoid robot. The main idea is that the robot will explore its own body by self-observation and in particular self-touch.
The main tasks will be:
1. Get acquainted with the Nao robot simulator (Webots or Gazebo).
2. Study the robot kinematics and inverse kinematics and investigate controllers that would generate self-touch configurations.
3. Get acquainted with the real Nao robot.
4. Test safe self-touch behaviors on the real robot employing closed-loop control (relying on motor loads as feedback, for example).
5. Explore the possibilities of different sensory modalities in delivering information about the robot’s kinematic configuration: cameras, infra-red sensors, ultra-sonic sensors, joint encoders.
6. Optional: The robot will have an artificial skin array mounted on it. If this is delivered as planned, the students will be able to work with this new modality as well.
Datum vypsání:10.02.2017
Název: Intelligent two-channel DC power supply (PSU)
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Ján Tomlain Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Navrhnite a realizujte inteligentný dvoj-kanálový jednosmerný zdroj napätia. Napájací zdroj navrhnite pre potreby merania spotreby nízkopríkonových zariadení (bezdrôtové snímače apod.) Zabezpečte veľký dynamický rozsah merania prúdu. Výkon jedného kanálu uvažujte maximálne 15 W s maximálnym možným napätím 25 V. Ovládanie zdroja realizujte pomocou monochromatického grafického displeja v kombinácií s enkodérmi a/alebo tlačidlami. Riadiacu časť pripravte pre pripojenie do LAN a USB. Výsledný produkt sa pokúste v rozumnej miere miniaturizovať, avšak nie na úkor kvality. Projekt je vhodný pre tím o min. 3 členoch. Ideálne rozdelenie členov: 2 – HW, 1 – FW. Elektrické podklady je vhodné vytvoriť v systéme Altium Designer.

Develop an intelligent two-channel DC voltage source. Design this power supply device for low-power current consumption measurement (eg. Wireless sensors etc.) Ensure large dynamic range of the measured current. Power of the single channel should be 15 W max. With maximum voltage at least 25 V. Control part of this device should implement monochromatic graphic display with encoders and/or push buttons. Control unit should provide connection to LAN and USB. Final device should be manufactured as small as possible. Project is suitable for team with at least 3 members. Ideal member division is: 2 members for HW and 1 member for FW. Electrical documents should be designed in the Altium Designer system.
Datum vypsání:10.02.2017
Název: Řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge"
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Fischer Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Příprava a řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge“
Náplní bude návrh a řešení vzorových projektů s mikrořadiči STM32Fx s jádrem ARM Cortex-M v domácí, domovní a jiné elektronice, které budou sloužit jako referenční příklady pro přípravu akce "Cortex Challenge". Orientace bude na sběr dat a ovládání zařízení pomocí PC prostřednictvím rozhraní USB, případně pomocí bezdrátové komunikace NFC a Bluetooth s návazností na zařízení s operačním systémem Android. Využity budou kity STM Nucleo i samostatné moduly vlastní konstrukce s mikrořadiči STM32Fx.
Datum vypsání:09.02.2015
Název: Zadání týmového projektu Kalibraci aerometrických přístrojů a systémů
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Karel Draxler K13138 Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Proveďte kalibraci následujících přístrojů pro měření tlaku vzduchu
1. Indikátory absolutního a diferenčního tlaku vzduchu firmy Druck DPI 145 a DPI 740
2. Systém pro měření absolutního tlaku vzduchu se senzorem Druck RPT 200
3. Systém pro měření absolutního a diferenčního tlaku vzduchu s elektromagnetickými rezonančními snímači.
4. Měřič absolutního tlaku vzduchu IVD

Jako referenční systém pro kalibraci jednotlivých přístrojů a systémů bude použit přesný regulátor tlaku vzduchu PACE 6000.
Datum vypsání:10.02.2015
Název: Control of Smart Microgrid Systems
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Jan Zábojník Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:Software for microgrid control.
Aim of this project is design and development of application for commercial and non-commercial purposes.
This application will be used to control power consumption and generation of a small microgrid system (e.g. water park or shopping mall with cogeneration units, university with PV and W power plants,…) with respect to weather forecast, operation schedule and ancillary services demand.
Datum vypsání:12.02.2016
Název: Analogue Optimization Circuits
Katedra: Katedra kybernetiky
Vedoucí: Pavel Otta Garant:
Vypsáno jako: Práce v týmu a její organizace
Popis:In November 2014, Sergey Vichik and Francesco Borrelli from University of California in Berkeley published a paper in which solving of Linear Programming (LP) and Quadratic Programming (QP) by analogue circuits is presented. The main benefit of this approach is fast computation time reported to be in the few nanoseconds for small-sized problems as well as tiny energy consumption. LP or QP also arises in Model Predictive Control (MPC). This approach represents a new branch of our research currently aimed on fast algorithms for predictive control.

We are looking for enthusiastic theoretically or practically oriented students to develop the platform for conversion of optimization problem (LP and/or QP) into analogue circuit in Simscape/Matlab as well as circuit design, deployment and testing.
Datum