Spring 2016 (Letni semestr 2015/2016)

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace4+2Z,ZK6 Navara M. 
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů2+2LZ,ZK6 Šika Z. 
A4B01NUM Numerické metody2+2cZ,ZK6 Navara M. 
A4B33OPT Optimalizace4+2cZ,ZK7 Werner T. 
A4B33OSS Operační­ systémy a sí­tě›2+2cZ,ZK6 Lažanský J.cvičení 
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení2+2cZ,ZK6 Matas J. 
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I.3cKZ4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. 
A7B39WPA Webové a podnikové aplikace2+2cZ,ZK6 Křemen P. 
AD3B33DRR Dynamika a řízení robotů14+6LZ,ZK6 Šika Z. 
AD7B39WPA Webové a podnikové aplikace14+6cZ,ZK6 Křemen P. 
AE4B33OSS Operating Systems and Networks2+2cZ,ZK6 Lažanský J. 
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning2+2cZ,ZK6 Matas J. 
B3B33ALP Algoritmy a programování2p+2cZ,ZK6 Kybic J. 
B3B35RO Roboti1p+2cKZ2 Šebek M. 
B4B33RPH Řešení problémů a hry2p+3cKZ6 Svoboda T. 
B6B33EAR Enterprise architektury2+2+2KZ5 Křemen P. 
BD6B33EAR Enterprise architektury14KZ5 Křemen P. 
BE5B33PRG Programming Essentials2+2Z,ZK6 Svoboda T. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky2+2cKZ4 Lhotská L. 
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy2+2cZ,ZK6 Kubalík J. 
A0M33PAR Praktická robotika1+3LKZ4 Přeučil L. 
A3M33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 32+2jZ0  
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika2+2LZ,ZK6 Přeučil L. 
A3M33PRO Pokročilá robotika2+2LZ,ZK6 Pajdla T. 
A4M33RPR Řízení projektů1+1cKZ3 Šedivý J. 
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi2+2cZ,ZK6  
A4M33TDV 3D počítačové vidění2+2cZ,ZK6 Šára R. 
A4M33TVS Testování a verifikace software2+2cZ,ZK6 Mařík R. 
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací1+1cZ3 Šedivý J. 
A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické tech2+2jZ0  
A6M33BIO Biometrie2+2cKZ4 Novák D. 
A6M33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 32 + 2jZ0  
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí2+2cZ,ZK4 Štěpánková O. 
A6M33FZG Fyziologie a anatomie2+1LZ,ZK3  
A6M33KSY Kognitivní systémy2+1cKZ4 Vavrečka M. 
A6M33LEE Lékařská etika2+0cZ,ZK3  
A6M33LI Lékařská informatika2+2cZ,ZK5 Lhotská L. 
A6M33LTE Lékařská terminologie2sZ2  
A6M33MOS Modelování a simulace2+2cZ,ZK5  
A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů2+2cZ,ZK5 Kybic J. 
A6M33ZPP Základy první pomoci2sZ1  
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web2+2cKZ4  
AE3M33MKR Mobile and Collective Robotics2+2LZ,ZK6 Přeučil L. 
AE3M33PRO Advanced robotics2+2LZ,ZK6 Pajdla T. 
AE4M33TDV 3D Computer Vision2+2cZ,ZK6 Šára R. 
B3M33PIS Průmyslové informační systémy2+2cZ,ZK6 Kadera P. 
B4M33DZO Digitální obraz2p+2cZ,ZK6 Hlaváč V. 
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace2p+2cZ,ZK6 Průša D. 
BE3M33PIS Industrial Information Systems2+2cZ,ZK6 Kadera P. 
BE4M33DZO Digital image2p+2cZ,ZK6 Hlaváč V. 
BE4M33PAL Advanced algorithms2p+2cZ,ZK6 Průša D. 
BE4M33SSU Statistical Machine Learning2p+2cZ,ZK6 Flach B. 
PGS courses (Doktorandské předměty)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33GMM Graphical Markov Models2+1sZK4 Flach B. 
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision3sZK4 Navara M. 
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence2+1sZK4 Lhotská L. 
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy2+0sZK4 Štěpánková O. 
XP33TTM Text mining2+0sZK4 Mařík V. 
XP33UID Umělá inteligence2+1sZK4 Mařík V. 
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2sZK4 Šára R. 
XP33ZVD Základy počítačového vidění2+2sZK4 Hlaváč V. 
External courses (Externí předměty)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs

Edit (authorized access only)


Courses taught in previous years

fall 2015 spring 2015 fall 2014 spring 2014 fall 2013 spring 2013 fall 2012 spring 2012 fall 2011 spring 2011 fall 2010 spring 2010 fall 2009 spring 2009, fall 2008, spring 2008, fall 2007, spring 2007, fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999,