Projekty

Výzkumné projekty

Členové naší katedry se podílejí nebo podíleli na následujících vybraných projektech:

Aktivní a budoucí projektyUkončené projekty
 • [LUSt] Learning a Universal Similarity Function. Projekt podpořila Evropská komise (Horizon Europe č. SEP-210981333, výzva: Marie Sklodowska-Curie Actions). Hlavní řešitel: Georgios Kordopatis-Zilos. 01.01.2025 – 31.12.2026
 • [CEDMO 2.0] Central European Digital Media Observatory 2.0. Projekt podpořila Evropská komise (Program Digitální Evropa č. SEP-210959313). Řešitel za ČVUT: Jiří Matas. 01.07.2024 – 31.12.2026
 • [ENDEAVOR] Event Driven Active Vision for Object Perception. Projekt podpořila Evropská komise (Horizon Europe č. 101149664, výzva: Marie Sklodowska-Curie Actions). Hlavní řešitel: Giulia D´Angelo. 01.06.2024 – 31.05.2026
 • Zobrazení meiotického vřeténka při metodách asistované reprodukce v rámci vyšetření kvality oocytu a a ploidie embrya s využitím umělé inteligence (studie SMART). Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 č. NW24-08-00048). Řešitel za ČVUT: Jan Kybic. 01.05.2024 – 31.12.2027
 • Optimální struktury hlubokých sítí pro počítačové vidění. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Projekt JUNIOR STAR č. GM24-10738M). Hlavní řešitel: Lukáš Neumann. 01.01.2024 – 31.12.2028
 • [BRADY] Dynamika Mozku. Projekt podpořila Evropská komise (Operační program Jan Amos Komenský č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004643). Řešitel za ČVUT: Daniel Novák. 01.01.2024 – 30.06.2028
 • Učení kvantovaných neuronových sítí, diskrétních voleb a reprezentací. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA24-12697S). Hlavní řešitel: Oleksandr Shekhovtsov. 01.01.2024 – 31.12.2026
 • [FunDive] FunDive: Mapování a monitoring diverzity hub se zaměřením na druhovou ochranu. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život TAČR č. SS73020004). Řešitel za ČVUT: Jiří Matas. 01.01.2024 – 31.12.2026
 • Plně diferencovatelné fyziku-zohledňující architektury pro self-supervizované učení v robotice. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA 24-12360S). Hlavní řešitel: Karel Zimmermann. 01.01.2024 – 01.12.2026
 • [INVIDATME] Systém pro měření vizibility mediálního obsahu. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TREND TAČR č. FW10010387). Řešitel za ČVUT: Ondřej Chum. 01.01.2024 – 31.12.2025
 • [ROBOPROX] Robotika a pokročilá průmyslová výroba. Projekt podpořila Evropská komise (Operační program Jan Amos Komenský č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004590). Hlavní řešitel: Zdeněk Hanzálek. 01.06.2023 – 30.06.2028
 • [TopFlight] TOPFLIGHT: Plánování trajektorií a misí agilních vzdušných robotů v prostředí s překážkami. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Projekt JUNIOR STAR č. GM23-06162M). Hlavní řešitel: Robert Pěnička. 01.01.2023 – 31.12.2027
 • [Roje 3] Agilní roje létajících robotů se spolehlivým multimodálním vnímáním a estimací svého stavu. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA23-07517S). Hlavní řešitel: Martin Saska. 01.01.2023 – 31.12.2025
 • [MOB ČVUT MSCA-F] Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-I. Projekt podpořila Evropská komise (Operační program Jan Amos Komenský č. CZ.02.01.01/00/22_010/0003405). Hlavní řešitel: Dita Lamačová. 01.01.2023 – 30.04.2025
 • [SaMoPlaS] Techniky plánování pohybu v úzkých prostorech. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA22-24425S). Hlavní řešitel: Vojtěch Vonásek. 01.04.2022 – 31.12.2024
 • Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Projekt JUNIOR STAR č. GM22-23183M). Hlavní řešitel: Zuzana Kúkelová. 01.01.2022 – 31.12.2027
 • Detekce, identifikace a monitoring živočichů pokročilými metodami počítačového vidění. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život TAČR č. SS05010008). Řešitel za ČVUT: Jiří Matas. 01.01.2022 – 31.12.2024
 • Učení Univerzální Vizuální Reprezentace s Omezenou Supervizí. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Projekt JUNIOR STAR č. GM21-28830M). Hlavní řešitel: Georgios Tolias. 01.01.2021 – 31.12.2025
 • Vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Grantový projekt excelence v základním výzkumu EXPRO č. GX20-24186X). Hlavní řešitel: Matěj Hoffmann. 01.01.2020 – 31.12.2024
 • Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence a vytvořené znalostní báze v oblasti průmyslového vlastnictví. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 TAČR č. TITDUPV027MT02). Hlavní řešitel: Stanislav Kuznetsov. 16.01.2023 – 31.07.2023
 • [Navigace] Systém navigace, lokalizace, řízení a plánování pro flotilu autonomních mobilních robotů. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TREND TAČR č. FW03010020). Řešitel za ČVUT: Martin Saska. 01.01.2021 – 31.12.2023
 • [ARTDS] Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TAČR č. TL03000549). Řešitel za ČVUT: Karel Zimmermann. 01.06.2020 – 31.12.2023
 • [Kolaborativní roboty] Analýza bezpečnosti aplikací kolaborativních robotů. Projekt podpořila Evropská komise (OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019867). Řešitel za ČVUT: Matěj Hoffmann. 01.05.2020 – 31.12.2022
 • [AERIAL-CORE] AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and safety. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt programu Horizon 2020 č. 871479-H2020-ICT). Řešitel za ČVUT: Martin Saska. 01.01.2020 – 31.12.2023
 • [AbloCAM] Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA20-08452S). Řešitel za ČVUT: Jan Kybic. 01.01.2020 – 30.06.2023
 • Autonomní časově-kritická explorace prostředí s omezenou komunikací a percepcí, realizovaná týmem robotů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA20-29531S). Hlavní řešitel: Karel Zimmermann. 01.01.2020 – 30.06.2023
 • Mechanismy reprezentací těla a peripersonálního prostoru. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA20-22538S). Hlavní řešitel: Matěj Hoffmann. 01.01.2020 – 31.12.2022
 • [Roje II] Spolehlivé kompaktní skupiny miniaturních vzdušných robotů proměnného tvaru řízené senzorickým vnímáním. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA20-10280S). Hlavní řešitel: Martin Saska. 01.01.2020 – 31.12.2022
 • [RaDron] Lokalizace zdrojů ionizující radiace pomocí malých bezpilotních helikoptér s detektorem na principu Comptonovy kamery. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TREND TAČR č. FW01010317). Řešitel za ČVUT: Martin Saska. 01.01.2020 – 31.12.2022
 • [GIRARD] Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací. Projekt podpořilo MŠMT (ERC CZ č. LL1901). Hlavní řešitel: Ondřej Chum. 01.01.2020 – 30.06.2022
 • Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA IF III na ČVUT v Praze. Projekt podpořila Evropská komise (OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016255). Hlavní řešitel: Kateřina Urbančíková. 01.08.2019 – 31.12.2021
 • Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 č. NV19-08-00362). Řešitel za ČVUT: Jan Kybic. 01.05.2019 – 31.12.2023
 • Klinické, zobrazovací a biologické prediktory účinků hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemoci. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 č. NV19-04-00233). Řešitel za ČVUT: Eduard Bakštein. 01.05.2019 – 31.12.2023
 • [IPALM] Interaktivní učení pomocí percepce a akce pro modelování objektů. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu EPSILON TAČR č. TH05020001). Hlavní řešitel: Matěj Hoffmann. 01.04.2019 – 31.03.2022
 • Složité predikční modely a jejich učení z částečně anotovaných dat. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA19-21198S). Hlavní řešitel: Vojtěch Franc. 01.01.2019 – 31.12.2021
 • Hierarchické architektury pro rozpoznávání. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA19-09967S). Hlavní řešitel: Tomáš Werner. 01.01.2019 – 31.12.2021
 • Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA19-23165S). Hlavní řešitel: Ondřej Chum. 01.01.2019 – 31.12.2021
 • Vzorkovací techniky plánování pohybu a akcí s využitím aproximačních řešení. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Juniorský projekt č. GJ19-22555Y). Hlavní řešitel: Vojtěch Vonásek. 01.01.2019 – 31.12.2021
 • Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF II na ČVUT v Praze. Projekt podpořila Evropská komise (OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010457). Hlavní řešitel: Pavel Ripka. 01.09.2018 – 31.03.2021
 • [CAAS] Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd. Projekt podpořila Evropská komise (OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778). Hlavní řešitel: Igor Jex. 01.08.2018 – 30.06.2023
 • Integrální analýza celogenomového sekvenování a mnohobarevné cytometrie – nástroj ke zlepšení diagnostiky a monitorování dětských akutních leukemií. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 č. NV18-08-00385). Řešitel za ČVUT: Tomáš Sieger. 01.05.2018 – 31.12.2021
 • Vývoj kybernetického systému asistence pro zvýšení pravděpodobnosti a bezpečnosti zásahu ručních palných zbraní. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu EPSILON TAČR č. TH03010191). Řešitel za ČVUT: Jiří Matas. 30.01.2018 – 31.12.2021
 • Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA18-05360S). Řešitel za ČVUT: Jiří Matas. 01.01.2018 – 30.06.2021
 • [VZLUSAT] Vývoj algoritmů pro rentgenové monitorování oblohy s optikou Račí oko a detektorem Timepix. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Juniorský projekt č. GJ18-10088Y). Hlavní řešitel: Robert Filgas; kontaktní osoba na katedře: Tomáš Báča. 01.01.2018 – 31.12.2020
 • Učící modely pro úlohu hledání hustých korespondencí v obrazech. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA18-25383S). Hlavní řešitel: Oleksandr Shekhovtsov. 01.01.2018 – 31.12.2020
 • ČVUT FEL – ICT pro Prahu. Projekt podpořila Evropská komise (Operační program Praha – pól růstu ČR č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000367). Hlavní řešitel: Milan Polívka. 01.01.2018 – 30.06.2020
 • Výzkum inteligentních komponent systémů pro sběr a vyhodnocení bezpečnostních dat. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu ZÉTA TAČR č. TJ01000377). Hlavní řešitel: Lenka Hanáková. 01.11.2017 – 31.10.2019
 • [-] Výzkumné centrum informatiky. Projekt podpořila Evropská komise (OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765). Hlavní řešitel: Jiří Matas. 01.09.2017 – 30.06.2023
 • Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF na ČVUT. Projekt podpořila Evropská komise (OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008025). Hlavní řešitel: Dita Lamačová. 01.09.2017 – 31.03.2021
 • Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. 17-07690S). Řešitel za ČVUT: Martin Saska. 01.01.2017 – 31.12.2019
 • Robustní plánování a řízení pohybu na nerovném terénu. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. 17-08842S). Hlavní řešitel: Karel Zimmermann. 01.01.2017 – 31.12.2019
 • Učení lokálních konceptů z globálních trénovacích dat pro klasifikaci a segmentaci biomedicínských obrazů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. 17-15361S). Hlavní řešitel: Jan Kybic. 01.01.2017 – 31.12.2019
 • Stabilizace a řízení týmů vzájemně lokalizovaných autonomních helikoptér letících oblastmi s velkým výskytem překážek. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Juniorský projekt č. 17-16900Y). Hlavní řešitel: Martin Saska. 01.01.2017 – 31.12.2019
 • Automatická kalibrace robotů a bezpečná fyzická interakce s člověkem inspirovaná reprezentacemi těla v mozku primátů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Juniorský projekt č. 17-15697Y). Hlavní řešitel: Matěj Hoffmann. 01.01.2017 – 31.12.2019
 • [SCAMO] Plánování v multi­robotických systémech s využitím cloudových technologií. Projekt podpořilo MŠMT (Projekt programu Mobility č. 7AMB17DE026). Spoluřešitel: Vojtěch Vonásek. 01.01.2017 – 31.12.2018
 • [MUSE] Metody plánování pohybu autonomních helikoptér v úlohách dohledu. Projekt podpořilo MŠMT (Projekt programu Mobility č. 7AMB17DE025). Spoluřešitel: Vojtěch Vonásek. 01.01.2017 – 31.12.2018
 • [LADIO] Live Action Data Input and Output. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt programu Horizon 2020 č. 731970). Řešitel za ČVUT: Tomáš Pajdla. 01.12.2016 – 31.05.2018
 • [ENABLE-S3] European initiative to enable validation for highly automated safe and secure systems. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt programu Horizon 2020 č. 692455). Řešitel za ČVUT: Tomáš Svoboda. 01.05.2016 – 30.04.2019
 • [UP-Drive] UP-Drive: Automated Urban Parking and Driving. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt programu Horizon 2020 č. 688652). Řešitel za ČVUT: Václav Hlaváč; kontaktní osoba na katedře: Radim Šára. 01.01.2016 – 31.12.2019
 • [MIMACS] Mikro a makro konektomika subtalamického jádra u člověka: vliv neuromodulace a dopaminové deplece. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. 16-13323S). Řešitel za ČVUT: Daniel Novák. 01.01.2016 – 31.12.2018
 • Pravděpodobnostní grafové modely a hluboké učení. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. 16-05872S). Hlavní řešitel: Tomáš Werner. 01.01.2016 – 31.12.2018
 • [EfELDaC] Efektivní explorace prostoru propojených dat. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. 16-09713S). Řešitel za ČVUT: Petr Křemen. 01.01.2016 – 31.12.2018
 • Kooperativní dohled a senzorické snímání heterogenními týmy bezpilotních vzdušných a pozemních prostředků. Projekt podpořilo MŠMT (Projekt programu Mobility č. 7AMB16FR017). Hlavní řešitel: Martin Saska. 01.01.2016 – 31.12.2017
 • [B-INBAS] Vytvoření poloprovozu národního systému sběru, analýzy a vyhodnocení dat potřebných pro dohled regulátora nad organizacemi civilního letectví. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu BETA TAČR č. TB0400MD010). Hlavní řešitel: Miloš Strouhal; kontaktní osoba na katedře: Petr Křemen. 01.09.2015 – 30.11.2016
 • [SeLeCT] Struktury, učení a kognice. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. 15-04960S). Řešitel za ČVUT: Václav Hlaváč; kontaktní osoba na katedře: Daniel Průša. 01.01.2015 – 31.12.2017
 • [GISON] Nové datové zdroje a sémantické technologie pro detekci sociálního využití prostoru města. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu ALFA TAČR č. TA04021499). Řešitel za ČVUT: Petr Křemen. 01.01.2015 – 30.06.2017
 • [INBAS] Výzkum a vývoj progresivních metod pro měření bezpečnostní výkonnosti leteckých organizací. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu ALFA TAČR č. TA04030465). Hlavní řešitel: Peter Vittek; kontaktní osoba na katedře: Petr Křemen. 01.09.2014 – 31.10.2017
 • Rentgenová optika pro astrofyziku. Projekt podpořilo MŠMT (KONTAKT II č. LH14039). Hlavní řešitel: Ladislav Pína. 01.04.2014 – 31.12.2016
 • [GAČR Švihlík] Automatická analýza mikroskopických snímků Langerhansových ostrůvků. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA14-10440S). Hlavní řešitel: Jan Švihlík. 01.01.2014 – 31.12.2016
 • [GACR Zimmermann 2014] Strojové vnímání pro dlouhodobou autonomii mobilních robotů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA14-13876S). Hlavní řešitel: Karel Zimmermann. 01.01.2014 – 31.12.2016
 • Automatická analýza prostorových vzorů genové exprese. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA14-21421S). Hlavní řešitel: Jan Kybic. 01.01.2014 – 31.12.2016
 • [TRADR] TRADR: Long-Term Human-Robot Teaming for Robot-Assisted Disaster Response. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. 609763). Řešitel za ČVUT: Václav Hlaváč; kontaktní osoba na katedře: Tomáš Svoboda. 01.11.2013 – 31.12.2017
 • [LaSCaR] Vyhledávání vizuálních kategorií ve velkém množství obrázků. Projekt podpořilo MŠMT (ERC CZ č. LL1303). Hlavní řešitel: Ondřej Chum. 01.07.2013 – 30.06.2018
 • Predikce relapsu bipolární afektivní poruchy pomocí telemetrického sledování změn sociální rytmicity. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III č. NT14387). Řešitel za ČVUT: Daniel Novák. 01.04.2013 – 31.12.2015
 • [RoMeSy] Robotický měřící systém pro sledování způsobilosti výrobního procesu. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu ALFA TAČR č. TA03010398). Řešitel za ČVUT: Václav Hlaváč. 01.01.2013 – 31.12.2015
 • Virtuální pacient. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Projekty MZd nezahrnuté do CEP č. RP-Virt.pacient2013). Řešitel za ČVUT: Lenka Lhotská. 01.01.2013 – 31.12.2013
 • [ARUM] Adaptive Production Management. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. ARUM, 314056). Řešitel za ČVUT: Pavel Vrba. 01.09.2012 – 30.09.2015
 • [V3C] Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Centrum kompetence TAČR č. TE01020415). Řešitel za ČVUT: Jiří Žára; kontaktní osoba na katedře: Jiří Matas. 01.05.2012 – 31.12.2019
 • [PAIT] Praktická Akademie IT znalostí – rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení spoluprace. Projekt podpořila Evropská komise (Strukturální fondy EU, projekt OPVK č. CZ.1.07/2.4.00/31.0013). Řešitel za ČVUT: Jan Šedivý. 01.02.2012 – 31.01.2014
 • [CEMI] Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Centrum excelence č. GBP103/12/G084). Hlavní řešitel: Jiří Matas. 01.01.2012 – 31.12.2018
 • Strukturované statistické modely pro porozumění obrazům. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GAP202/12/2071). Řešitel za ČVUT: Tomáš Werner. 01.01.2012 – 31.12.2015
 • [ATOM] Automatické trojdimenzionální monitorování terénu. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu ALFA TAČR č. TA02011275). Řešitel za ČVUT: Tomáš Pajdla. 01.01.2012 – 31.12.2014
 • [MAGYSKA] Malá gyroskopicky stabilizovaná kamerová hlavice. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu ALFA TAČR č. TA02010887). Řešitel za ČVUT: Pavel Krsek. 01.01.2012 – 31.12.2014
 • Strukturní a sémantické modelování architektury jako problém interpretace digitálního obrazu. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GAP103/12/1578). Řešitel za ČVUT: Radim Šára. 01.01.2012 – 31.12.2014
 • Vyhledávání obrazů a objektu ve velkých databázích jako učitel. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GAP103/12/2310). Řešitel za ČVUT: Ondřej Chum. 01.01.2012 – 31.12.2014
 • Kognitivní autonomní roboty II. Projekt podpořilo MŠMT (Projekt programu Mobility č. 7AMB12AR022). Hlavní řešitel: Miroslav Kulich. 01.01.2012 – 31.12.2013
 • Inteligentní systém pro automatickou analýzu kardiotokografických dat a jejich hodnocení využívající aktuální metody umělé inteligence. Projekt podpořilo MŠMT (Projekt programu Mobility č. 7AMB12GR066). Hlavní řešitel: Václav Chudáček. 01.01.2012 – 31.12.2013
 • [DE-MONTES] DE-MONTES. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. 285839). Řešitel za ČVUT: Tomáš Pajdla. 01.01.2012 – 31.01.2013
 • [SPES] 111001-ZPX K13133 SPES. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 3CE286P2). Hlavní řešitel: Olga Štěpánková. 01.04.2011 – 31.03.2014
 • [TransProtect] Formální modely a efektivní algoritmy pro inteligentní ochranu dopravní infrastruktury.. Projekt podpořilo MŠMT (KONTAKT II č. LH11051). Hlavní řešitel: Michal Pěchouček. 15.03.2011 – 31.12.2013
 • [D3Cos] Designing Dynamic Distributed Cooperative Human-Machine Systems. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. ARTEMIS, 269336). Řešitel za ČVUT: Michal Pěchouček. 01.03.2011 – 29.03.2014
 • [DARWIN] Zrucny montazni robot s vtelenou inteligenci. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. 270138). Řešitel za ČVUT: Jiří Matas. 01.02.2011 – 31.01.2015
 • Automatická analýza obrazů nervové tkáně ze světelné a elektronové mikroskopie. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GAP202/11/0111). Hlavní řešitel: Jan Kybic. 01.01.2011 – 31.12.2014
 • [LH – Kontakt II COLO] Řízení a lokalizace robotických rojů. Projekt podpořilo MŠMT (KONTAKT II č. LH11053). Hlavní řešitel: Libor Přeučil. 01.01.2011 – 31.12.2014
 • Automatické monitorování transportních toků obsahujících šum. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (Projekt programu ALFA TAČR č. TA01031478). Řešitel za ČVUT: Václav Hlaváč. 01.01.2011 – 31.12.2013
 • Přenos technik ILP do statistického relačního učení. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GAP103/11/2170). Řešitel za ČVUT: Filip Železný. 01.01.2011 – 31.12.2012
 • 115127-K13133-RP-Virt.pacient. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Projekty MZd nezahrnuté do CEP č. -RP-Virt.pacient). Řešitel za ČVUT: Lenka Lhotská. 01.01.2011 – 31.12.2011
 • Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III č. NT11124). Řešitel za ČVUT: Lenka Lhotská. 01.09.2010 – 31.12.2015
 • [SYMBRION] Evoluční robotické organismy. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. 216342). Řešitel za ČVUT: Libor Přeučil. 01.05.2010 – 31.01.2013
 • [MAS] Nanoelektronika pro mobilní AAL systémy. Projekt podpořila Evropská komise (Společné technologické iniciativy č. 120228). Řešitel za ČVUT: Olga Štěpánková. 01.04.2010 – 30.09.2013
 • [HUMAVIPS] Humanoidi se sluchovými a zrakovými schopnostmi v zalidněných prostorech. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. 247525). Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.02.2010 – 31.01.2013
 • [GACR Svoboda] Pokročilé prediktory pro detekci a sledování objektů ve videu. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GAP103/10/1585). Hlavní řešitel: Tomáš Svoboda. 01.01.2010 – 31.12.2014
 • [NIFTi] NIFTi, 247870. Projekt podpořila Evropská komise. Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.01.2010 – 31.12.2014
 • Struktura a její využití při rozpoznávání. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GAP103/10/0783). Řešitel za ČVUT: Václav Hlaváč. 01.01.2010 – 31.12.2014
 • [interactIVe] interactIVe, 246587. Projekt podpořila Evropská komise. Hlavní řešitel: Radim Šára. 01.01.2010 – 30.06.2013
 • [LFT] Učení se z teorií. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GAP103/10/1875). Hlavní řešitel: Filip Železný. 01.01.2010 – 31.12.2012
 • [SoSIReCR] Sociální síť informatiků v regionech České republiky. Projekt podpořila Evropská komise (Strukturální fondy EU, projekt OPVK č. CZ.1.07/2.4.00/12.0039). Hlavní řešitel: Jiří Kubalík. 02.11.2009 – 02.11.2012
 • [SEMISOL] SEMISOL, 239455 (Marie Curie). Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. PERG04-GA-2008-239455). Hlavní řešitel: Vojtěch Franc. 01.06.2009 – 30.05.2012
 • [LearnTex] Learning Texture Descriptors. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. PERG03-GA-2008-231031). Hlavní řešitel: Ondřej Drbohlav. 01.01.2009 – 31.12.2012
 • Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA309/09/1145). Řešitel za ČVUT: Daniel Novák. 01.01.2009 – 31.12.2012
 • Překonání propasti mezi systémovou biologií a strojovým učení. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA201/09/1665). Hlavní řešitel: Filip Železný. 01.01.2009 – 31.12.2011
 • ROBOTIC – Evoluce schopný robotický organismus. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. ICT-2007-1-216240). Hlavní řešitel: Libor Přeučil. 01.03.2008 – 31.08.2013
 • Integrace strojového učení a splňování omezujících podmínek. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA201/08/0509). Hlavní řešitel: Filip Železný. 01.01.2008 – 31.12.2010
 • IST215078 DIPLEC. Projekt podpořila Evropská komise (Projekt 7. RP EU č. IST215078DIPLEC). Řešitel za ČVUT: Tomáš Werner. 01.08.2007 – 31.12.2010
 • [NETCARITY] NETCARITY – Síťový multisenzorový systém pro starší populaci – lékařská péče, bezpečí a spolehlivost v domácím prostředí. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST045508). Řešitel za ČVUT: Zdeněk Kouba. 01.03.2007 – 31.01.2011
 • Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III. Projekt podpořilo MŠMT (Výzkumný záměr č. MSM6840770038). Řešitel: Vladimír Mařík. 01.01.2007 – 31.12.2011
 • Metody pro vizuální rozpoznávání velkých souborů elastických objektů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA102/07/1317). Hlavní řešitel: Jiří Matas. 01.01.2007 – 31.12.2010
 • [OLDES] OLDES – E-služby z domova pro starší populaci. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 045282 OLDES). Hlavní řešitel: Olga Štěpánková. 01.01.2007 – 30.04.2010
 • Algebraické a mírově – teoretické aspekty kvantových struktur. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA201/07/1051). Hlavní řešitel: Jan Hamhalter. 01.01.2007 – 31.12.2009
 • Matematika neurčitosti. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA201/07/1136). Hlavní řešitel: Mirko Navara. 01.01.2007 – 31.12.2009
 • DfA@eInkluze. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST CA 033838). Řešitel za ČVUT: Lenka Lhotská. 01.01.2007 – 31.12.2009
 • [WARTHE] Širokooborové vzdělávání ve výzkumu v oblasti lékařského inženýrství. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. MEST-CT-021024). Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.09.2006 – 30.09.2010
 • KONTRAKT -systémy pro síťové e-business aplikace. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST 034418). Hlavní řešitel: Michal Pěchouček. 01.09.2006 – 31.07.2009
 • Systém pro robotickou tele-výuku. Projekt podpořilo MŠMT (Informační technologie pro znalostní společnost č. 2C06005). Hlavní řešitel: Libor Přeučil. 01.07.2006 – 30.06.2011
 • Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT projektech vývoje spolehlivých systémů. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. Marie Curie MTKD-CT-2005-029755). Hlavní řešitel: Vladimír Mařík. 01.04.2006 – 31.03.2009
 • IST Cena za zařízení I4Control. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST Prize). Hlavní řešitel: Vladimír Mařík. 01.04.2006 – 31.12.2006
 • eTraning pro interpretaci obrazů urbanistických scén. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 027113-eTRIMS). Hlavní řešitel: Radim Šára. 01.03.2006 – 30.09.2009
 • [DIRAC] Identifikace neobvyklých jevů ve videu a zvuku. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-027787). Hlavní řešitel: Tomáš Pajdla. 01.01.2006 – 31.12.2010
 • [COGAIN] COGAIN – Komunikace zprostředkovaná pohledem. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST 511598 COGAIN). Hlavní řešitel: Olga Štěpánková. 01.01.2006 – 31.12.2009
 • EIE-Surveyor: referenční bod pro elektrotechniku a informatiku v Evropě. Projekt podpořila Evropská komise (SOKRATES č. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP). Řešitel za ČVUT: Lenka Lhotská. 01.01.2006 – 31.12.2009
 • Znalostní E-služby domácí péče pro “stárnoucí ” Evropskou populaci. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 026968-K4CARE). Hlavní řešitel: Lenka Lhotská. 01.01.2006 – 30.09.2009
 • Algoritmy rozpoznávání obrazů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA201/06/1821). Řešitel za ČVUT: Martin Urban. 01.01.2006 – 31.12.2008
 • [SEVENPRO] SEVENPRO – Nástroje sémantického virtuálního inženýrství pro návrh výrobku. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 027473-SEVENPRO). Hlavní řešitel: Filip Železný. 01.01.2006 – 31.10.2008
 • Podpora automatizace kooperujících podniků využívající SLA a inteligentní dynamické agenty. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 027169-PANDA). Hlavní řešitel: Michal Pěchouček. 01.01.2006 – 30.06.2008
 • Algoritmy pro multimodální lékařské zobrazovací metody mozku. Projekt podpořila Evropská komise (Barrande – program EU (přímá podpora ze zahr.) č. 2-06-34). Hlavní řešitel: Jan Kybic. 01.01.2006 – 31.12.2007
 • Výpočetní a rozpoznávací vidíci systémy. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. MRTN-CT2004-005439). Řešitel za ČVUT: Václav Hlaváč. 01.05.2005 – 30.04.2009
 • Přírodou inspirované inteligentní informační systémy. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-013569 NiSIS). Řešitel za ČVUT: Lenka Lhotská. 01.02.2005 – 31.12.2008
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II. Projekt podpořilo MŠMT (Výzkumný záměr č. MSM6840770012). Řešitel: Lenka Lhotská. 01.01.2005 – 31.12.2011
 • Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA201/05/0325). Řešitel za ČVUT: Petr Aubrecht. 01.01.2005 – 31.12.2007
 • Léčba parezy n. abducens pomocí biologické zpětné vazby. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví č. NR8261). Řešitel za ČVUT: Marcela Fejtová. 01.01.2005 – 31.12.2007
 • Detekce plicních uzlů na CT obrazech automatickým počítačovým programem. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví č. NR8314). Řešitel za ČVUT: Jan Kybic. 01.01.2005 – 31.12.2007
 • Lokalizace mikro-chirurgických nástrojů v měkké tkáni pomocí ultrazvukových dat. Projekt podpořila Evropská komise (Barrande – program EU (přímá podpora ze zahr.) č. 2005-06-007-1). Hlavní řešitel: Jan Kybic. 01.01.2005 – 31.12.2006
 • Rozhodování a řízení II. Projekt podpořilo MŠMT (Výzkumný záměr č. MSM6840770013). Řešitel: Vladimír Mařík. 01.01.2005 – 31.12.2005
 • [METOD] METOD: metanástroj pro návrh výukových systémů. Projekt podpořila Evropská komise (Leonardo da Vinci č. SI/04/B/F/PP/176004). Hlavní řešitel: Jiří Kléma. 01.10.2004 – 30.03.2007
 • [COSPAL] Kognitivní systém využívající učení pomocí precepce-akce. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-004176). Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.07.2004 – 30.06.2008
 • [I*PROMS] I*PROMS – Inovační výrobní zařízení a systémy. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. NoE 500273-2). Hlavní řešitel: Vladimír Mařík. 01.05.2004 – 31.12.2009
 • [ECOLEAD] ECOLEAD – Iniciativa na podporu sítí Evropských spolupracujících organizací. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 506958). Hlavní řešitel: Vladimír Mařík. 01.04.2004 – 31.07.2008
 • AgentLink III: A Koordinační síť pro Agent-Based Computing. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-1-002006-CA). Hlavní řešitel: Michal Pěchouček. 01.01.2004 – 31.12.2005
 • Rozpoznávání lidských aktivit pro automatické sledování z videa. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA102/03/0440). Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.01.2003 – 31.12.2005
 • Objektivizace vzájemného vztahu dechových pohybů a funkce páteře. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Výzkum a vývoj v ostatních lékařských oborech č. NK7735). Řešitel za ČVUT: Radim Šára. 01.01.2003 – 31.12.2005
 • Podpora diagnostiky difúzních parenchymových procesů analýzou textury ultrasonografických obrazů. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Výzkum a vývoj v oblasti Zdravotních systémů a informatiky č. NO7742). Řešitel za ČVUT: Radim Šára. 01.01.2003 – 31.12.2005
 • Tam být – aniž tam jít. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2001-39184). Hlavní řešitel: Tomáš Pajdla. 01.10.2002 – 30.09.2008
 • Evropská výzkumní síť pro kognitivní systémy počítačového vidění s využitím umělé inteligence. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2001-35454). Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.10.2002 – 01.10.2004
 • Vytváření přítomnosti prostřednictvím lokalizace v hybridních telematických systémech. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2001-38873). Hlavní řešitel: Libor Přeučil. 01.09.2002 – 31.03.2005
 • Nasazení agentní technologie ProPlanT v oblasti plánování výroby a řízení vnějších dodavatelských vztahů. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2002-28221). Hlavní řešitel: Michal Pěchouček. 01.07.2002 – 30.04.2004
 • AgentCities.NET – AgentExchange. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2000-28384). Hlavní řešitel: Michal Pěchouček. 01.06.2002 – 31.03.2002
 • Využití genetických principů v evolučních algoritmech. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA102/02/0132). Hlavní řešitel: Lenka Lhotská. 01.01.2002 – 31.12.2004
 • Rozpoznávání tváří (za libovolných podmínek) z jediného snímku. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA102/02/1539). Hlavní řešitel: Jiří Matas. 01.01.2002 – 31.12.2004
 • Vícehodnotové logiky pro soft computing. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA201/02/1540). Hlavní řešitel: Mirko Navara. 01.01.2002 – 31.12.2004
 • Evropska sit excelence Dobyvani znalosti – KDNet. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2001-33086). Řešitel za ČVUT: Olga Štěpánková. 01.01.2002 – 31.12.2004
 • Podpora zajmovych sdruzeni pri propagaci kulturniho dedictvi evropskych regionu. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2001-32559). Řešitel za ČVUT: Zdeněk Kouba. 01.01.2002 – 30.05.2004
 • Simulátor vlakového polohového lokátoru. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA102/02/0641). Řešitel za ČVUT: Vladimír Mařík. 01.01.2002 – 31.12.2003
 • Inspecting Sewerage Systems And Image Analysis by Computer. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-1999-20188). Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.01.2002 – 31.12.2002
 • Interpretace a porozumění činnosti uživatele – experta pro vyučování. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2001-32184). Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.11.2001 – 31.10.2004
 • Myslici sit expertu pro budouci chytre organizace. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2000-29478). Řešitel za ČVUT: Vladimír Mařík. 01.09.2001 – 28.02.2004
 • EUNITE – Evropská síť v oblasti Inteligentních technologií pro Adaptivní systémy. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-2000-29207). Řešitel za ČVUT: Lenka Lhotská. 01.03.2001 – 28.02.2004
 • Všesměrové vidění. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA102/01/0971). Hlavní řešitel: Tomáš Pajdla. 01.01.2001 – 31.12.2003
 • Fyzikální počítačové vidění. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA102/01/1371). Hlavní řešitel: Radim Šára. 01.01.2001 – 31.12.2003
 • [MIRACLE] Centrum excelence MIRACLE. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. ICA1-CT-2000-70002). Hlavní řešitel: Vladimír Mařík. 01.12.2000 – 30.11.2008
 • Aplikace plánování výroby založeného na agentech s využitím technologie ProPlanT. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-1999-20171). Hlavní řešitel: Vladimír Mařík. 01.10.2000 – 31.03.2002
 • Central European Exchange Programme for University Studies. Projekt podpořila Evropská komise (Program CEEPUS č. SK042). Řešitel za ČVUT: Mirko Navara. 01.09.2000 – 31.08.2005
 • Všesměrový virtuální systém. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-1999-29017). Hlavní řešitel: Tomáš Pajdla. 01.09.2000 – 31.08.2001
 • Sol-Eu-Net: Získávání dat a podpora rozhodování pro konkurenceschopnost podniků: Evropský virtuální podnik Solomon. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. IST-1999-11495). Řešitel za ČVUT: Olga Štěpánková. 01.01.2000 – 31.12.2002
 • Geometrie a vzhled trojrozměrné scény z velké množiny dvojrozměrných obrazů. Projekt podpořila Grantová agentura ČR (Standardní projekt č. GA102/00/1679). Hlavní řešitel: Václav Hlaváč. 01.01.2000 – 31.12.2002
 • Měření a analýza pohybu dolní čelisti v kloubní jamce fotogrammetrickou metodou. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Zdravotnická technika a technologie č. NN6333). Hlavní řešitel: Vladimír Smutný. 01.01.2000 – 31.12.2002
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství. Projekt podpořilo MŠMT (Výzkumný záměr č. MSM 210000012). Řešitel: Lenka Lhotská. 01.01.1999 – 30.12.2004
 • Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu. Projekt podpořilo MŠMT (Výzkumný záměr č. MSM 212300013). Řešitel: Vladimír Mařík. 01.01.1999 – 30.12.2004
 • Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací. Projekt podpořilo MŠMT (Výzkumný záměr č. MSM 212300014). Řešitel: Jiří Lažanský. 01.01.1999 – 30.12.2004
 • Analýza textury sonografických obrazů endokrinopatií a metabolických onemocnění, zejména difúzních procesů parenchymu štítné žlázy. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví (Výzkum a vývoj v oblasti Výživy, metabolických a endokrinních chorob č. NB5472). Řešitel za ČVUT: Radim Šára. 01.01.1999 – 31.12.2001
 • [GOAL] On-line analýza geografických informací. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 977091). Hlavní řešitel: Vladimír Mařík. 01.10.1998 – 31.12.2002
 • Induktivní logické programování II. Projekt podpořila Evropská komise (Projekty rámcových programů EU č. 977102). Hlavní řešitel: Olga Štěpánková. 30.09.1998 – 30.09.2001
 • Inductive Logic Programming II. Projekt podpořila Evropská komise (Program ESPRIT (4. RP EU) č. 20237). Řešitel za ČVUT: Olga Štěpánková. 01.12.1997 – 30.06.1999
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík