Studentské práce

PostupObsahFormulářeVypsaná témataObhájené práce

Studentské projekty a závěrečné práce

Na tomto místě najdete

  • pokyny, jak postupovat při zápisu diplomových, bakalářských a dalších druhů prací,
  • přehled vypsaných a ukončených bakalářských a diplomových prací, individuálních projektů, projektů v týmu, softwarových a výzkumných projektů a témat pro studentskou vědeckou činnost,
  • formuláře pro výběr a specifikaci témat.

Témata jsou přirozeně dána odbornými zájmy budoucích vedoucích. Konkrétní zadání bývá vedoucím upřesněno podle studentových zájmů a předchozích zkušeností.

Související:

  • Seznamte se s dalšími náležitostmi nutnými pro úspěšné ukončení studia.
  • Předmět Práce v týmu a její organizace (A3M99PTO) má své vlastní stránky s příslušnými tématy a formuláři.

Od výběru tématu k zadání

  1. Vyberte si téma z databáze. Lze si nechat vypsat všechny práce nebo dotaz zpřesnit pomocí parametrů.
  2. Specifikace práce. Kontaktujte vedoucího práce, domluvte si schůzku a domluvte se na konkrétním zadání.
  3. Vedoucí práce nebo student vyplní a vytiskne příslušný formulář. Výtisk podepsaný vedoucím student odnese studijní referentce katedry, paní Janě Zichové, (tel. 22435 7382, budova E, místnost 212). Zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: zichova@fel.cvut.cz.

Student musí ihned po výběru tématu odevzdat příslušný formulář studijní referentce katedry kybernetiky!

Návaznosti jednotlivých druhů prací

V rámci studentské odborné/vědecké činnosti lze na vybraném tématu pracovat kdykoli.

Posloupnosti zapisování projektů, bakalářských a diplomových prací se řídí doporučeným studijním plánem jednotlivých programů a oborů, viz.

Obsah práce

V odkázaných dokumentech najdete popis požadovaného obsahu a formálních náležitostí pro

Bakalářská / diplomová práce: Formulář v doc, pdf
Semestrální projekt (před bak./dip. prací): Od ZS2019/20 použijte fakultní aplikaci Semestrální projekty, kde si téma vyberete a přihlásíte se na něj.
Následující seznam obsahuje jen platná témata semestrálních (a navazujících bakalářských a diplomových) prací zadaná lidmi z naší katedry. Úplný seznam témat nabízených i ostatními katedrami naleznete ve fakultní databázi.

Vybrat:    
Hledat:   Řadit podle:   Zobrazit:  
DP,BP,SP - Saska Martin
DP,BP,SP Creating text-based RPG games for blind and visually impaired users. Novák Daniel
DP,BP,SP 3D face model from a video or multiple images of a subject Čech Jan
DP,BP,SP 3D map merging for search and rescue UAV teams Petrlík Matěj
DP,BP,SP 3D objects segmentation for motion planning Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP 3D reconstruction for visual effects Pajdla Tomáš
DP,BP,SP 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans Petráček Pavel
DP,BP,SP 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans Petrlík Matěj
BP,SP 3D reconstruction using HoloLens Polic Michal
DP,SP Adaptation of machine learning models for new data
DP,SP Advanced analysis of MRI data in patients with central nervous system disease - comparison and testing of suitable algorithms Lhotská Lenka
DP,SP Advanced signal processing for health care (EEG) Gerla Václav
DP,BP,SP Age prediction learning from weakly annotated images Franc Vojtěch
DP,SP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik Navara Mirko
DP,BP,SP An environment for planning in automated warehouses Kulich Miroslav
DP,BP,SP Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (emoční úloha) Sieger Tomáš
DP,BP,SP Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (motorická úloha) Sieger Tomáš
DP,BP,SP Analýza paralelních elfz. záznamů z hluboké mozkové stimulace: hledání důkazu neuronální spolupráce Sieger Tomáš
DP,BP,SP Aplikce rozpoznávání textu v obrazech. Matas Jiří
DP,BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Archiv fuzzy logických operací Navara Mirko
DP,BP,SP ARM32, sensors (NFC, pohyb, ...), communication (BlueTooth, WiFi, LAN, LCD) Novák Petr NIT
DP,BP,SP Asistivní technologie pro skenování a dokumentaci historických objektů autonomní helikoptérou Saska Martin
DP,BP,SP Assistive technology for documentation of historical buildings by a team of unmanned aerial vehicles Krátký Vít
DP,BP,SP Automated Brain Extraction Němý Milan
DP,BP,SP Automated take-off and landing of robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Automatic analysis of gel electrophoresis data Kybic Jan
DP,BP,SP Automatic conversion of weld CAD data to robot trajectory Smutný Vladimír
DP,BP,SP Automatic detection of EEG artefacts during long-term monitoring Lhotská Lenka
DP,BP,SP Automatic detection of parasomniac episodes from 3D actigraphy and polysomnography data Bakštein Eduard
DP,BP,SP Automatic nuchal translucency measurements Kybic Jan
DP,BP,SP Automatická analýza snímků z letecké archeologie Matas Jiří
DP,BP,SP Automatický domácí hlídač / dohled Novák Petr NIT
DP,BP,SP Autonomous capturing of large-scale objects by an unmanned aerial vehicle Krátký Vít
DP,BP,SP Autonomous drone Ryze Tello Štěpán Petr
DP,BP,SP Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Avoiding very hard positive examples to improve deep metric learning Tolias Georgios
DP,BP,SP Balancing the texture and shape bias of convolutional neural networks trained on ImageNet Tolias Georgios
DP,BP,SP Bipolar patients analysis Novák Daniel
DP,BP,SP Camera tracking for autonomous driving Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee Kybic Jan
DP,SP Classification of sequences by means of rules mined from data
DP,BP,SP Collision-free system for a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Construction of an autonomous unmanned aerial vehicle Heřt Daniel
DP,BP,SP Control and stabilization of a UAV group in environments with obstacles Saska Martin
BP,SP Control interface for MITSUBISHI robots in ROS Krsek Pavel
DP,BP,SP Convolutional Neural Networks for Loop Closure Detection in Visual SLAM Systems Gomez Camara Luis
DP,BP,SP Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Coordination of a Heterogeneous Team of Human-Aerial Co-Workers (ACW) Vrba Matouš
DP,BP,SP Creation of 3D meshes for mechanical modeling from 3D medical data Kybic Jan
DP,BP,SP Data fusion from sensors in smart home environment Lhotská Lenka
DP,SP Database for age estimation from video Franc Vojtěch
DP,BP,SP Deep learning for 3D drosophila egg segmentation Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma from CT images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for skin cancer classification Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for tumor detection from histopathological images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for tumor type classification from histopathological images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning of medical time series Novák Daniel
DP,BP,SP Deep neural networks for object detection in Google StreetView Reinštein Michal
DP,BP,SP Dense visual recognition models trained with sparse annotations: application to drought watch from satellite images Tolias Georgios
DP,BP,SP Departmental library with the possibility of self-service Novák Petr NIT
DP,BP,SP Depth estimation in a passive monocular camera image aided by laser scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) Saska Martin
DP,BP,SP Detection of ligand entering zones into protein tunnels Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Detection of particular objects in images and videos Tolias Georgios
BP,SP Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé Novák Daniel
DP,BP,SP Determining the best camera view for improving scene reconstruction Štěpánová Karla
DP,BP,SP Development of modules for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Development of virtual bumpers for UAVs based ultrasound sensors Báča Tomáš
DP,BP,SP Diffusion Tensor Tractography in Alzheimer’s Disease Němý Milan
DP,BP,SP Digital histology microscopy image processing Kybic Jan
DP,BP,SP Disassembly path planinng Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Drone detection and relative localization from a thermal camera Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone localization and navigation with thermal camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Drony v průmyslu Saska Martin
DP,BP,SP Early vs. late fusion in multimedia data - revision Zahálka Jan
DP,BP,SP Efficient deep visual descriptor extraction from small resolution images Tolias Georgios
DP,BP,SP Efficient finding of nearest neighbors for binary vectors Kybic Jan
DP,BP,SP Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi Kybic Jan
DP,BP,SP Ensembles of graph convolutional networks for semi-supervised classification Tolias Georgios
BP,SP Entity recognition in search queries Marek Petr
DP,BP,SP Environment mapping using a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,SP Evaluation metrics for vehicle trajectory prediction Franc Vojtěch
DP,BP,SP Evaluation of state-of-the-art registration techniques for fitting models to 3D point clouds Matas Jiří
DP,SP Evolutionary algorithms and active learning
DP,BP,SP Exploiting the artificial skin on a Nao humanoid robot in social Human-Robot Interaction Lehmann Hagen
DP,BP,SP Exploring Deep Declarative Neural Networks Sattler Torsten
BP,SP Facial Time Lapse Video Čech Jan
DP,BP,SP Facial video super-resolution Čech Jan
DP,BP,SP Fast Equation Solving for Computer Vision and Robotics Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Fast sparse hierarchical B-spline interpolation Kybic Jan
DP,BP,SP Fault-tolerant stochastic nonlinear model predictive posittion control for Drones Nascimento, Pereira do, Tiago
DP,BP,SP Filling missing parts in 3D scans from ground station by a UAV with 3D LiDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Finding objects of known shapes from oversegmentation Kybic Jan
BP,SP Fire extinguisher design for MBZIRC 2020 competition Žaitlík David
DP,BP,SP First responder UAV deployed before the rest of the robotic team in search and rescue missions Petrlík Matěj
DP,BP,SP Flight control of a small robotic helicopter along a trajectory Chudoba Jan
DP,BP,SP Formace relativně stabilizovaných helikoptér v úloze lokalizace zdrojů vysílání Saska Martin
DP,BP,SP Formation control in task of human monitoring and assistance during work at height Krátký Vít
DP,BP,SP Formation control of mobile robots Alikoc Baran
DP,BP,SP From pairwise image registration to sequence image registration Kybic Jan
DP,BP,SP Full Formation Shape Estimation from Shared Mutual Relative Localization of MAVs Walter Viktor
DP,SP Fully Actuated UAVs and their Outdoor Applications Staub Nicolas
DP,SP Functional MRI of hypercapnia data Kybic Jan
DP,BP,SP Fusion of data from a camera and 3D laser range finder for mobile robot navigation Chudoba Jan
DP,BP,SP Fusion of GPS and 3D LiDAR data for UAV self-localization in the task of powerline inspection Petrlík Matěj
DP,BP,SP Fusion of lidar and camera data obtained by an unmanned aerial vehicle Petráček Pavel
DP,BP,SP Geometric algorithms for planning Kulich Miroslav
DP,BP,SP Gimbal Camera Stabilizer for an Unmanned Aerial Vehicle Žaitlík David
DP,BP,SP Gimbal detection and tracking for a small autonomous UAV Vrba Matouš
DP,BP,SP Ground robot navigation in a ragged terrain Chudoba Jan
BP,SP Ground robot simulator in a general terrain Chudoba Jan
DP,BP,SP Group of autonomous drones Ryze Tello Štěpán Petr
BP,SP Hybridization of actuated distance sensor with a bearing sensor for mutual detection of unmanned helicopters Walter Viktor
DP,BP,SP Chatbot for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Improvements to the application for smart hospital bed be provided will
DP,SP Information Extraction in the Conversational AI Pichl Jan
DP,BP,SP Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition Saska Martin
DP,BP,SP Interactive classifiers & multimedia data Zahálka Jan
DP,BP,SP Ionizing radiation mapping by a swarm of unmanned aerial vehicles Štibinger Petr
DP,BP,SP Knihovna fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Kvalita informace ze senzoru polohy mobilního robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Language module for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Learning a generic visual descriptor for instance recognition and retrieval Tolias Georgios
DP,SP Learning CNNs from Weakly annotated facial images Franc Vojtěch
DP,BP,SP Learning to segment from object counts Kybic Jan
DP,SP Linkage Tree Crossover for Differential Evolution Pošík Petr
DP,SP Localization and segmentation of carotid artery from in-vivo ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP Localization of a passive mobile carrier Écorchard Gaël
DP,BP,SP Localization of UAV swarms for transition to GNSS denied areas Saska Martin
BP,SP Lokální optimalizátor s detekcí závislostí Pošík Petr
DP,BP,SP Long-term inspection of electrical grid with team of autonomous drones Pěnička Robert
DP,BP,SP Long-term self-localization of UAVs in mapped environments Vrba Matouš
DP,SP Loop closure in robotic SLAM Zimmermann Karel
DP,BP,SP Lung nodule analysis from time series Kybic Jan
DP,BP,SP Magnetic particle imaging - using automatically calibrated test targets Kybic Jan
DP,BP,SP Machine learning for robotic exploration Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Manipulation of 3D mesh objects Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans Petráček Pavel
DP,BP,SP Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP Markov chain Monte Carlo segmentation for fitting geometrical model Kybic Jan
DP,BP,SP Mechanismus pro manipulaci s objekty bezpilotní helikoptérou Saska Martin
DP,BP,SP Metaheuristics for planning tasks Kulich Miroslav
DP,SP Metaheuristics for the Watchman Route Problem Kulich Miroslav
DP,BP,SP Mobile Manipulation in Clutered Environment Ecorchard Gaël Pierre Marie
DP,BP,SP Mobile robot localization system using a set of static cameras Chudoba Jan
BP,SP Mobile robot navigation Smutný Vladimír
DP,BP,SP Mobile robot navigation using 3D camera Chudoba Jan
DP,BP,SP Mobile robot navigation using visual markers Chudoba Jan
DP,BP,SP Mobile robots experiments in real-world environments Kulich Miroslav
DP,BP,SP Modelling of power line pylon using drone with thermal camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Modelování průchodu světla diamantem Smutný Vladimír
DP,BP,SP Motion planning of 3D objects in complex environments Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion planning of 3D objects using their skeleton Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion primitives for humanoid robot Pepper Vavrecka Michal
DP,BP,SP Moving objects tracking with a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Možnosti pohybové rehabilitace / cvičení Novák Petr NIT
DP,BP,SP Multi-robotický dohled skupinou bezpilotních helikoptér a kooperujících autonomních letadel Saska Martin
DP,BP,SP Multimodal similarity of videos Zahálka Jan
DP,BP,SP Multitasking for Symbolic Regression Pošík Petr
DP,BP,SP Navigace autonomního robotu ve vnitřním prostředí Smutný Vladimír
DP,BP,SP Navigation for a two-handed mobile manipulator TIAGO++ Kulich Miroslav
BP,SP Navrh systemu pro haseni pozaru dronou ve vyskovych budovach pro soutez MBZIRC 2020 Žaitlík David
BP,SP Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Návrh dietologická aplikace pro chytré telefony Novák Daniel
BP,SP Návrh ochranného krytu bezpilotní helikoptéry a jeho ověření v reálných letových podmínkách Saska Martin
BP,SP Neuronové sítě pro opravy textu v přirozeném jazyce Genyk-Berezovskyj Marko
DP,SP Non-existence of hidden variables in quantum physics Navara Mirko
DP,BP,SP Nové metody zpracování přirozeného jazyka v medicíně Novák Daniel
BP,SP Object detection from RGBd camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Obrábění robotickou rukou se silovou zpětnou vazbou Smutný Vladimír
DP,BP,SP Occupancy grid map merging for UAV swarms Petrlík Matěj
DP,BP,SP Odhadování entropie pro vysocedimenzionální data s konečnou přesností Kybic Jan
DP,SP Online training of deep neural networks for classification
DP,BP,SP Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve Petr Jan
DP,SP Optimalizační metody pro zpracování digitálního obrazu Průša Daniel
DP,BP,SP Optimization of electric vehicle charging for collective housing Orlando Sergio
DP,BP,SP Ovládání robotu gesty Chudoba Jan
BP,SP Ovládání robotu snímačem polohy HTC VIVE Smutný Vladimír
DP,BP,SP Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise Báča Tomáš
DP,BP,SP Paradoxes in Probability Theory Navara Mirko
DP,SP Pediatric brain segmentation of craniosynostosis patients Jan Petr, Ph.D. Mgr.
DP,BP,SP Piecewise registration for histological slices Kybic Jan
DP,BP,SP Planning for MoleMOD system Kulich Miroslav
DP,BP,SP Planning of high-voltage transmission tower inspection for autonomous drones Pěnička Robert
DP,BP,SP Platooning with Low-Cost Sensors Ecorchard Gaël
DP,BP,SP Plánování pohybu autonomních helikoptér v prostředí s překážkami Pěnička Robert
DP,BP,SP Plánování pohybu bezpilotních prostředků v úloze autonomního sběru dat Pěnička Robert
DP,BP,SP Plánování pohybu skupiny helikoptér v úloze autonomní konstrukce Saska Martin
DP,SP Poddajné řízení robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Podpora při vývoji malých HW zařízení Novák Petr NIT
BP,SP Population size adaptation in evolutionary algorithms Pošík Petr
DP,SP Portfolio optimization method with success prediction Pošík Petr
DP,SP Pravděpodobnost na kvantových strukturách Navara Mirko
DP,SP Precise vehicle ego-motion trajectory measurement Čech Jan
DP,SP Principy fuzzy řízení Navara Mirko
DP,SP Profanity Detection in Natural Language Conversations Pichl Jan
BP,SP Prototype of Outdoor Fully Actuated UAV Staub Nicolas
DP,BP,SP Přesná navigace autonomního robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele Novák Daniel
DP,BP,SP Random Bin Picking Écorchard Gaël
DP,BP,SP Random embeddings for black-box optimization algorithms Pošík Petr
DP,BP,SP Recognizing and exploring objects by vision and touch using robot hands Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Registration of ophthalmological sequences Kybic Jan
DP,BP,SP Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace Novák Daniel
DP,BP,SP Restarting optimization algorithms using their predicted performance Pošík Petr
DP,BP,SP Robot control by mean of gestures Chudoba Jan
DP,BP,SP Robotic helicopter model identification Chudoba Jan
DP,BP,SP Robotic helicopter modelling and control Chudoba Jan
DP,BP,SP Robotic manipulator for an unmanned aerial vehicle Saska Martin
DP,BP,SP Robotic Manipulator for Unmanned Aerial Vehicle Žaitlík David
DP,SP Robotic object sorting using natural language instructions Vavrečka Michal
DP,BP,SP Robotické sestavovaní/třídění objektů na základě imitačního učení Štěpánová Karla
BP,SP Robust and Fast Local All Pass Image Registration Kybic Jan
DP,BP,SP Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou Saska Martin
DP,BP,SP Rolling shutter benchmark Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku Matas Jiří
DP,BP,SP Rozpoznávání rostlin z obrázků (na mobilním telefonu) Matas Jiří
DP,BP,SP ROADEF 2020 - planning and scheduling - international competition Woller David
DP,BP,SP Řešení motorických úloh pomocí jazykových instrukcí Štěpánová Karla
BP,SP Řízení malé helikoptéry pod přesným polohovacím systémem Chudoba Jan
DP,BP,SP Searching for radiation sources Kulich Miroslav
DP,BP,SP Segmentation and joint-segmentation of aorta from histological and ultrasound images Kybic Jan
DP,SP Self-Localization of Unmanned Aerial Vehicle Using Visual Inertial Odometry Petrlík Matěj
DP,SP Semantic scene segmentation for RC car model Čech Jan
DP,SP Semi-supervised learning of deep neural networks
DP,BP,SP Sensor Fusion for Fully Actuated Outdoor UAVs Staub Nicolas
DP,BP,SP Simulation environment for intuitive machine learning of physics Vavrečka Michal
DP,BP,SP Simulation environment for MoleMOD system Kulich Miroslav
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR Petráček Pavel
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera Petrlík Matěj
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera Petráček Pavel
DP,BP,SP Sledování pohybujícího se objektu skupinou vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér Saska Martin
DP,BP,SP Space filling trees in sampling-based motion planning Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Stairs detection in 3D pointclouds Zimmermann Karel
DP,BP,SP Strategies for maximizing exploration of a UAV team in search and rescue missions Petrlík Matěj
DP,BP,SP Sub-millisecond Synchronization of Multiple Video Streams Šmíd Matěj
DP,BP,SP Super-resolution for satellite imagery using generative adversial networks Reinštein Michal
DP,BP,SP Surface registration for 3D breast images Kybic Jan
DP,BP,SP System for a visual localization of robotic helicopter Chudoba Jan
BP,SP Systém pro automatizovaný nátěr pomocí bezpilotní helikoptéry Báča Tomáš
DP,BP,SP Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem Saska Martin
DP,BP,SP Systém pro autonomní přistávání bezpilotních helikoptér na pohybujícím se objektu (lodi, autě) Saska Martin
DP,BP,SP Systém pro inteligentní fotografování a filmování skupinou helikoptér Saska Martin
DP,BP,SP The use of feature based pattern recognition for quality management at Skoda Auto Košťák Ondřej
DP,BP,SP Thickness measurement from ultrasound RF images Kybic Jan
DP,BP,SP Topological map representation for low-bandwidth map sharing in a team of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Tracking players in low-resolution videos of soccer games. Matas Jiří
DP,BP,SP Trademark conflict identification Tolias Georgios
DP,BP,SP Třídění výrobků v průmyslu podle vzhledových vad Smutný Vladimír
DP,BP,SP Tunnel modification in proteins Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Tvorba hraček a předmětů pro speciální použití Novák Petr NIT
DP,BP,SP Tvorba motorických primitiv pro ovládání robotického ramena KUKA Štěpánová Karla
DP,BP,SP UAV exploration of vertical environments in search and rescue tasks Petrlík Matěj
DP,BP,SP UAV self-localization in 3D models of environment using 3D LiDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Ultrasound vessel wall texture classification Kybic Jan
DP,BP,SP Unknown signal localization by an unmanned aerial vehicle using information entropy minimization Štibinger Petr
DP,BP,SP Unsupervised joint segmentation of two images Kybic Jan
DP,BP,SP Use video consistency as supervision for deep learning Tolias Georgios
DP,BP,SP Using a stationary IR camera to detect events and states in a room Lhotská Lenka
DP,SP Using single view depth and normal prediction for fast camera pose estimation Sattler Torsten
DP,SP Using single view depth prediction from CNNs for pose estimation under rolling shutter in 3D computer vision Sattler Torsten
DP,BP,SP Vidění pro autnomní řízení vozidel Šára Radim
DP,BP,SP Visual 3D terrain mapping using a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Visual image retrieval and geolocalization Tolias Georgios
DP,BP,SP Visual instance recognition with deep transfer learning Tolias Georgios
DP,BP,SP Visual landmark recognition with deep learning Tolias Georgios
DP,BP,SP Visual Localization with HoloLens Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Visual module development for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Visual scene description in natural language - implementation in robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Visual SLAM map merging for a team of UAVs Petrlík Matěj
DP,SP Vizuální navigace mobilního robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé Novák Daniel
DP,BP,SP Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo Novák Daniel
DP,BP,SP Vzajemná lokalizace robotických helikoptér Chudoba Jan
DP,BP,SP Wearable Marker System for Cooperation with Robotic Aerial Co-workers Walter Viktor
DP,BP,SP Web based infrastructure for image processing and analysis Kybic Jan
DP,BP,SP Web Graph Service - online graph exploration tool Genyk-Berezovskyj Marko
DP,BP,SP Základní pohybová diagnostika / rehabilitace Novák Petr NIT
DP,BP,SP Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou Novák Daniel
DP,BP,SP Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase Gerla Václav
This page was generated via Copy Link

Vyberte:       Řadit dle:
 
DP Pavel Stoudek: Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR R
DP Viktor Korotynskiy: Použití monodromie ke zjednodušení polynomiálních soustav (PDF) Pajdla Tomáš 2020 KyR R
DP Milan Pultar: Vylepšení HardNet deskriptoru (PDF) Mishkin Dmytro 2020 OI CV
DP Laura Shala: Klasifikace typu fokální kortikální dysplázie dle interiktální aktivity v invazivním EEG (PDF) Janča Radek 2020
DP Štěpán Remeš: Možnosti využití termoelektrických generátorů (TEG) pro generování elektrické energie živými objekty (PDF) Havlík Jan 2020
DP Adam Rytina: Analýza pokročilých MRI dat u pacientů s postižením centrální nervové soustavy (PDF) Dostál Marek 2020 BMII BMI
BP Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI ICS
BP Alexej Popovič: Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi (PDF) Navara Mirko 2020 KyR
BP Jan Kadlec: Automatické vyhodnocování matematických slovních úloh (PDF) Průša Daniel 2020 OI ICS
BP Michal Šípek: Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace pro odvyknutí kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI ICS
BP Dominik Fischer: Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR (PDF) Walter Viktor 2020 KyR
BP Miroslav Purkrábek: Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu (PDF) Matas Jiří 2020 KyR
BP Adrián Pitoňák: Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci (PDF) Straka Zdeněk 2020 KyR
BP Jan Mayer: Prediktory fitness v genetickém programování (PDF) Pošík Petr 2020 OI ICS
BP Erik Cupal: Buddy app pro odvykání kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI ICS
BP Martin Jiroušek: Řízení polohy robotické hexakoptéry (PDF) Chudoba Jan 2020 KyR
BP Michal Mareš: Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
BP Anton Kretov: Attention mechanizmus ve zpracování přirozeného jazyka (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI ICS
BP Filip Rýzner: Multi-agentní plánování tras vlaků s poruchami (PDF) Schaefer Martin 2020 OI ICS
BP Albert Möhwald: Generování trénovacích dat pro vizuální vyhledávání pomocí neuronových sítí (PDF) Jeníček Tomáš 2020 OI ICS
BP Matěj Šesták: Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací (PDF) Seitz Dominik Andreas 2020 OI ICS
BP Jan Dočekal: Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map (PDF) Zimmermann Karel 2020 KyR
BP Jan Blaha: Odhadování parametrů prediktivních modelů přítomnosti lidí na struktuře prostředí (PDF) Broughton George 2020 OI ICS
BP Leonard Mentzl: Směrové statistiky v predikci kvaziperiodických časových řad (PDF) Navara Mirko 2020 OI ICS
BP Vladislav Trnka: Sledování pohybu očí ve VR headsetu XTAL (PDF) Pošusta Antonín 2020 OI ICS
BP Klára Janoušková: Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech (PDF) Matas Jiří 2020 OI ICS
BP Matěj Boxan: Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Adam Ukleh: Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Miroslav Březík: Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI ICS
BP Václav Hlaváč: Analýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI ICS
BP Tuan Anh Ho: Detekce selekčních tlaků na lidské endogenní retroviry (PDF) Pačes Jan 2020 OI ICS
BP Dmitrij Sojma: Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Ondřej Procházka: Robotický hasící systém pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2020 KyR
BP Marek Jaroš: Sémantický správce dokumentů (PDF) Ledvinka Martin 2020 OI ICS
BP Arseniy Tkachev: Plánování pohybu bezpilotního prostředku v úloze psaní textu (PDF) Pěnička Robert 2020
BP Zdeněk Syrový: Analýza efektivity prediktivních sportovních trhů (PDF) Šír Gustav 2020 OI ICS
BP Anton Voznia: Algoritmy pro řízení šířky pásma paměťové sběrnice na vícejádrových vestavných platformách s GPU akcelerátory (PDF) Sojka Michal 2020 OI ICS
BP David Juřík: Experimentální senzorové moduly pro tvorbu hraček a domácího monitorování (PDF) Novák Petr 2020 KyR
BP Jakub Hlusička: Platforma pro aplikace virtuální reality (PDF) Sedláček David 2020 OI ICS
BP Alexandr Zemek: Predikce rychlostí úseků cyklistických tras pomocí strojového učení (PDF) Drchal Jan 2020 OI ICS
BP Martin Vybíralík: Nástroj pro doporučování nabíjení pro řidiče elektrických taxi (PDF) Cuchý Marek 2020 OI ICS
BP Petr Michalík: Obohacování grafů dopravních sítí o kontextové informace z OpenStreetMaps (PDF) Jakob Michal 2020 OI ICS
BP Maroš Pechník: Jednoduchý elektronický domácí společník (PDF) Novák Petr 2020 KyR
BP Filip Kubiš: Použití metod modelování časoprostoru v robotice pro predikci poptávky (PDF) Vintr Tomáš 2020 OI ICS
BP Josef Grus: Analýza obrazu gelové elektroforézy (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Štěpán Műller: Sumarizace textu pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit (PDF) Marek Petr 2020 OI ICS
BP Michal Werner: Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot (PDF) Báča Tomáš 2020 KyR
BP Lukáš Kunt: Detekce objektů z hloubkové kamery (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR
BP Jaroslav Janoš: Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku (PDF) Pěnička Robert 2020 KyR
BP Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2020 OI ICS
BP Olga Kholkovskaia: Škálovatelný algoritmus pro offline ridesharing (PDF) Fiedler David 2020 OI ICS
DP Lenka Svobodová: Nestabilita efektivní konektivity uvnitř epileptogenní sítě (PDF) Janča Radek 2020 BMII BI
DP Jan Čermák: Manipulace za použití poddajného robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
BP Tomáš Staruch: Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou (PDF) Saska Martin 2020 KyR
BP Ashwin Suresh Nedungadi: Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Saska Martin 2020
DP Lukáš Hajdúšek: Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Martina Tichá: Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu (PDF) Čermák Jiří 2020 OI CV
DP Tomáš Novák: Učení optického toku bez učitele (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
BP Martin Čižmár: Výukový VHDL modul pro TRDB_D5M kameru (PDF) Šusta Richard 2019 OI ICS
BP Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
DP Jakub Nejedlý: Externí mód pro Simulink na platformě RPP (PDF) Sojka Michal 2019 KyR R
DP Mykhaylo Zelenskyy: Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech (PDF) Hrubý Lukáš 2019 KyR R
DP Jakub Cmíral: Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření (PDF) Krsek Pavel 2019 KyR R
DP Daniel Klöser: Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články (PDF) von Platen Philip 2019 KyR R
DP David Nováček: Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
DP Miroslav Domankuš: Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android (PDF) Anýž Jiří 2019 BMII BMI
DP Petr Kočiš: Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace (PDF) Kybic Jan 2019 BMII BMI
DP Vít Cibulka: Řídicí systém dynamiky vozu založený na MPC algoritmech (PDF) Haniš Tomáš 2019 KyR R
DP Jan Trejbal: Distribuovaný senzor polohy založený na matici světelných senzorů (PDF) Zemánek Jiří 2019 KyR R
BP Michel Jabali: Rozpoznávání gest člověka pro ovládání robotu (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
BP Lukáš Fanta: Rozplňování radiofarmak robotem (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
BP Jiří Štěpanovský: Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Maksym Shcherban: Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Filip Tefr: Detekce pohybujících se objektů v obraze z pohyblivé kamery (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
BP Petr Hrubý: Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles (PDF) Pajdla Tomáš 2019 OI ICS
BP Jonáš Kulhánek: Vizuální navigace s použitím hlubokého posilovaného učení (PDF) Derner Erik 2019 OI ICS
BP Tomáš Kestřánek: IoT technologie pro automatizaci domácnosti (PDF) Vítek Stanislav 2019 KyR R
BP Maksym Ivashechkin: USAC++ (PDF) Matas Jiří 2019 OI ICS
BP Lukáš Majer: Lokalizace SLAM pro stereokameru (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
BP Lukáš Rustler: Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Pavel Janata: Transfer learning pro klasifikaci textu (PDF) Čermák Jiří 2019 OI ICS
BP Marek Jalůvka: Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Daria Lebedeva: Zjednodušení silničního grafu pro výpočet nejlevnějších toků (PDF) Schaefer Martin 2019 OI ICS
BP Michal Matija: Využití stromových operací při návrhu pravidel v adaptivních strukturách (PDF) Šebek Jiří 2019 OI ICS
BP Barbora Dědková: Použití Conditional Adversarial Networks pro kolorování a stylizaci skic (PDF) Tolias Georgios 2019 OI ICS
BP Jakub Rozlivek: Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Jaroslav Šafář: Aproximace konvexních funkcí v algoritmech pro řešení stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
BP Matouš Dzivjak: Odhad parkovací kapacity ve městech s použitím leteckých snímků (PDF) Fiedler David 2019 OI ICS
BP Kateřina Brejchová: Heuristiky pro periodické rozvrhování (PDF) Vlk Marek 2019 OI ICS
BP Hana Mertanová: Shlukování RNA-seq reads podle genové exprese (PDF) Ryšavý Petr 2019 OI ICS
BP Erik Vaknin: Generování strategií pro řešení částečně pozorovatelných stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
BP Václav Voráček: Teorie grafů a kvantové struktury (PDF) Navara Mirko 2019 OI ICS
DP Antonín Vobecký: Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí (PDF) Škoviera Radoslav 2019 OI CV
DP Denys Rozumnyi: Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání (PDF) Matas Jiří 2019 OI CV
DP Martin Španěl: Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2019 OI CV
BP David Valouch: Predikování Blizzard skóre ve StarCraft II (PDF) Svatoš Martin 2019 OI ICS
BP Šimon Pavlín: Odhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkách (PDF) Jašek Otakar 2019 KyR
BP Diem Huong Nguyen: Analýza aktivit z tenzometrických dat chytrého lůžka (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
BP Adéla Šterberová: Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2019 KyR
BP Maksym Polovnikov: Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby (PDF) Chudáček Václav 2019 OI ICS
BP Jiří Zacha: Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat (PDF) Vacek Patrik 2019 KyR
BP Josef Čech: Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů (PDF) Šára Radim 2019 KyR
BP Jan Mádle: Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Martin Jahn: Efektivní detekce vzorů pro vizuálně naváděné přistávání bezpilotního stroje (PDF) Zajačík Michal 2019 OI ICS
BP Jan Gärtner: Rozpoznávání vizuálního vzoru pro automatické přistávání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
BP Daniel Smrčka: Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR
BP Hořovský Tomáš: Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Ulitina Svetlana: Analýza spánkových EOG signálů (PDF) Gerla Václav 2019 OI ICS
BP Machová Karolína: Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC (PDF) Kozák Martin 2019 KyR R
BP Kurbanov Sergej: Uživatelské rozhraní grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
DP Petrova Olga: Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení (PDF) Macek Karel 2019 KyR R
BP Švec Kamil: Modelování vlivu demografie na politické preference (PDF) Čertický Michal 2019 OI ICS
BP Stěhule Dušan: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh soutěžních úloh pro ROBOSOUTĚŽ (PDF) Hlinovský Martin 2019 KyR R
BP Horný Kamil: Systém pro tvorbu dynamických dotazníků (PDF) Burda Václav 2019 KyR R
DP Marek Ján: Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru (PDF) Kovář Jan 2019 KyR R
BP Foret Vojtěch: Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2019 OI ICS
DP Náhlík Michal: Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2019 BMII BI
BP Nováček Vojtěch: Konvoj na bázi kamery (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2018 KyR R
DP Jílek Martin: Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
DP Paštyka Jan: Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
DP Vrba Matouš: Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
DP Jankovec Tom: Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR R
DP Chmel Jakub: Optimalizace spotřeby robotických buněk s jedním robotem a m stroji (PDF) Šůcha Přemysl 2018 KyR R
DP Brich Tomáš: Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu (PDF) Spilka Jiří 2018 KyR R
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR R
DP Pivoňka Tomáš: Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu (PDF) Přeučil Libor 2018 KyR R
DP Fiala Dominik: Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy (PDF) Matoušek Martin 2018 OI CV
DP Prágr Miloš: Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat (PDF) Faigl Jan 2018 OI CV
DP Jašek Otakar: Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI CV
DP Špetlík Radim: Robustní vizuální odhadování tepu (PDF) Čech Jan 2018 OI CV
DP Hryzák Ondřej: Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo (PDF) Novák Daniel 2018 BMII BI
BP Kubelka Petr: Optimalizace sémantického dvojshlukování (PDF) Kléma Jiří 2018 OI ICS
BP Bareš Vladimír: Bezkontaktní měřič proudu s fluxgate senzory (PDF) Mlejnek Pavel 2018 KyR R
BP Marek Jakub: Úloha pokrývání oblastí vzdušnými robotickými prostředky (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
BP Ta Van Duy: Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu (PDF) Pichl Jan 2018 OI ICS
BP Trmal Jakub: Multi-agentní plánovač a mobilní služba pro ad-hoc přepravu balíků (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Halodová Lucie: Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů (PDF) Krajník Tomáš 2018 KyR R
BP Shmatova Victoria: Nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Rybecký Tomáš: Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
BP Pánek Vojtěch: Import mapy z výkresu pro mobilního robota (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Kollarčík Adam: Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu (PDF) Gurtner Martin 2018 KyR R
BP Bergmann Petr: Zvýšení efektivity doménově nezávislého plánování pomocí integrace solverů pro Euklidovské podproblémy (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Souček Marek: Alokace úloh týmu heterogenních bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
BP Hoftych Dominik: Simulace pracoviště operátora bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
BP Kubík Jiří: Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
BP Božović Predrag: Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2018 OI ICS
BP Hrůša David: Interaktivní eroze (PDF) Beneš Bedřich 2018 OI ICS
BP Velemínský Adam: Výuková aplikace s rozšířenou realitou ve vnitřním prostředí (PDF) Malý Ivo 2018 KyR R
BP Pritzl Václav: Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Ebel Matyáš: Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG (PDF) Janča Radek 2018 KyR R
BP Panušková Charlotte: Využití dat z chytrého nemocničního lůžka (PDF) Macaš Martin 2018 OI ICS
BP Senčuk Kristian: Simulátor jednobuněčného mikroorganizmu (PDF) Dvorožňák Marek 2018 OI ICS
BP Hollmannová Dita: Simulace realistických lokálních 3D map z geometrického modelu (PDF) Svoboda Tomáš 2018 OI ICS
BP Číhala Valentýn: Čištění obuvi robotem (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Kudryakova Maria: Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG (PDF) Saifutdinova Elizaveta 2018 KyR R
BP Tishin Nikita: Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku (PDF) Basterrech Sebastian 2018 OI ICS
BP Hodný Jiří: Obsluha rozhraní VGA a PS/2 pomocí FPGA na přípravku Spartan3E v jazyce VHDL (PDF) Lafata Pavel 2018 KyR R
BP Němec Martin: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na piano pro propagaci FEL (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
BP Poliak Petr: Detekce incidentů nad SIEM událostmi (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
BP Vonášek Josef: Detekce podvodů v platbách kreditní kartou (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
BP Preněk Ondřej: Intermodální plánování cest s využitím metaplánovacího přístupu (PDF) Jakob Michal 2018 OI ICS
BP Pilař Tadeáš: Měření a řízení MFC aktuátorů (PDF) Svoboda Filip 2018 KyR R
BP Mandlík Šimon: Inference na grafu reprezentující počítačovou síť (PDF) Pevný Tomáš 2018 OI ICS
BP Malý Jakub: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh a realizace robota "Ball-riding robot" pro propagační účely fakulty (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
BP Tiuzhina Ekaterina: Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými (PDF) Průša Daniel 2018 OI ICS
BP Bauer Lukáš: Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Šubrtová Adéla: Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality (PDF) Čech Jan 2018 OI ICS
BP Tulin Leonid: Průběžná kalibrace kamer na automobilu (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Tóth Jan: Model chování pro let řízený vizuálními pravidly (PDF) Volf Přemysl 2018 OI ICS
BP Korotynskiy Viktor: Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Koryťák Martin: Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě (PDF) Fiedler David 2018 OI ICS
BP Paleček Tomáš: Řízení vytápění budovy pomocí posilovaného učení s neuronovými sítěmi (PDF) Lisý Viliam 2018 OI ICS
BP Čikelová Jana: Řešení problematiky kolizních situací mezi UAS a pilotovanými letouny (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Stěhule Dušan: Plánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informací (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Starosta Radek: Distribuované algoritmy pro trénink rozhodovacích lesů v úloze klasifikace síťového provozu (PDF) Brabec Jan 2018 OI ICS
BP Kúdelka Jan: Ochrana kritických infrastruktur před napadením s využitím bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Velecký Tomáš: Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Walter Viktor 2018 KyR R
BP Šírek Evžen: Experimentální analýza heuristik kritických cest (PDF) Fišer Daniel 2018 OI ICS
BP Holčák Jan: Měřicí systém se vzdáleným přístupem (PDF) Fischer Jan 2018 OI ICS
BP Bahník Michal: Bezkolizní řízení pro robotickou helikoptéru (PDF) Chudoba Jan 2018 KyR R
BP Roun Tomáš: Základní služby grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI ICS
BP Horyna Jiří: Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
DP Steidl Stanislav: Kalibrace soustavy kamer (PDF) Pajdla Tomáš 2018 OI CV
DP Šerých Jonáš: Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů (PDF) Matas Jiří 2018 OI CV
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2018 KyR R
BP Lukášová Tereza: Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách (PDF) Čmejla Roman 2018 KyR R
DP Sivák Filip: Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí (PDF) Reinštein Michal 2018 OI CV
DP Füzesséry Eduard: Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení (PDF) Kutíková Anna 2018 BMII BI
DP Kunte Ondřej: Automatická optická inspekce plošných spojů (PDF) Škoviera Radoslav 2018 KyR R
DP Král Martin: Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
DP Drozen Alan: Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
DP Vošmik Jiří: Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů (PDF) Sieger Tomáš 2018 BMII BI
DP Trutman Pavel: Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Hnídek Tomáš: Simulace pohybu a řízení letadel v oblasti letiště (PDF) Šišlák David 2017 OI ICS
BP Pech Jiří: Vliv očekávání poroty na výsledek Turingova testu (PDF) Warwick Kevin 2017 KyR R
BP Kozák Viktor: Metody lokálního plánování pro mobilní robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Dubovic Jakub: Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
BP Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Niedoba Lukáš: Generování hladkých trajektorií ve 2D (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Hořeňovský Martin: Využití symbolické exekuce pro testování real-time, bezpečnostně kritického softwaru (PDF) Sojka Michal 2017 OI ICS
BP Riss Štěpán: Aplikace pro vyhodnocování experimentu prováděného v aerodynamickém tunelu (PDF) Strnad Pavel 2017 KyR R
BP Krys Jan: Strategie průzkumu neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Faigl Jan 2017 KyR R
BP Mrňa Jan: Algoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPU (PDF) Červenka Milan 2017 KyR R
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2017 OI ICS
BP Ondráčková Lada: Optimalizace inspekčních procesů klinických testů (PDF) Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
BP Uhlíř Adam: Řízení inteligentní instalace budov pomocí gest (PDF) Doležal Jaromír 2017 OI ICS
BP Zamouřil Jakub: Automatická detekce akčních potenciálů neuronů z mikroelektrodových signálů (PDF) Wild Jiří 2017 KyR R
BP Král Martin: Využití výsledků projektů realizovaných přes portál Spolupráce s průmyslem (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
BP Drápela Jakub: Měření barevných broušených kamenů (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Heřt Daniel: Vzájemně stabilizované autonomní helikoptéry vedené dynamickým virtuálním leaderem (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Trutman Pavel: Generátor řešení minimálních problémů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR R
BP Jarolímek Martin: Teleoperace mobilního robotu (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Bukovský Petr: Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
BP Kubeša David: Algoritmy pro vyhýbání se kolizím silničních vozidel (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Musil Jan: TimeToGo - Mobilní aplikace pro navigaci a organizaci času (PDF) Míkovec Zdeněk 2017 OI ICS
BP Kasimov Yury: Automatický obchodní systém s fuzzy strategií (PDF) Sova Jan 2017 KyR R
BP Fiedler Jiří: Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Filip Jan: Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Šerých Jonáš: Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí (PDF) Chum Ondřej 2017 OI ICS
BP Linka Jan: Android aplikace pro plánování cyklistických tras a cyklonavigaci (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
BP Kovář Petr: Implementace fúzního obrazu z termokamery pro systém UAV  Sova Jan 2017 KyR R
BP Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku  Čermák Jiří 2017 OI ICS
BP Konrád Jakub: Analýza škálování v distribuovaném řízení (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
BP Dubeň Alexander: Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
BP Borovec Ondřej: Kooperativní formace na dálnici (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Chmel Jakub: Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Rindt Eduard: Stackelbergovo equilibrium v normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Trejbal Jan: Lokalizace osob v budově s využitím bezdrátové technologie (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
BP Kejvalová Jana: Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 OI ICS
BP Kuchař Pavel: Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
BP Dendis Martin: Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků (PDF) Klíma Martin 2017 OI ICS
BP Bednárová Naďa: Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujích se map (PDF) Hoffmann Matěj 2017 OI ICS
BP Doležal Matěj: Dáma s umělou inteligencí (PDF) Štěpánková Olga 2017 OI ICS
BP Vošmik Jiří: Klasifikace dlouhodobých EEG záznamů (PDF) Gerla Václav 2017 KyR R
BP Kunte Ondřej: Inteligentní heliport pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Ecorchard Gael Pierre Marie 2017 KyR R
BP Klučka Martin: Uživatelské rozhraní a automatická detekce poruch pro podporu experimentů s více helikoptérami (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Václavek Jonáš: Webový front-end aplikace pro analýzu studentských dat (PDF) Kužílek Jakub 2017 OI ICS
BP Steidl Stanislav: Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI ICS
BP Amrich Jonáš: Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
Fabián Jan: Měření výšky postavy z dohledových kamer (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
BP Rubeš Lukáš: Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Talíř Vojtěch: Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech (PDF) Šulc Jan 2017 KyR R
BP Hrubý Jaroslav: Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele  Novák Daniel 2017 KyR
BP Dvořák Jakub: Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
BP Petrlík Matěj: Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
BP Hobza Martin: Vyhlazování trajektorií vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Vildman Jiří: Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu (PDF) Novák Petr 2017 BMII BMI
Petras Jan: Návrh a realizace zařízení pro multikanálové měření biologických signálů (PDF) Křemen Václav 2017 BMII BMI
Jícha Pavel: Prediktivní řízení a plánování umožňující komplexní manévry formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Odstrčilík Tadeáš: Analýza a zpracování EKG (PDF) Kužílek Jakub 2017 BMII BMI
Kaiser Tomáš: Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BMI
Plaček Martin: Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid (PDF) Vavrečka Michal 2017 BMII BI
Šarbortová Hana: Počítání individuálních osob v částečně zaplněné scéně (PDF) Líbal Vít 2017 OI CV
Pruner Václav: Automatická tvorba her typu puzzle na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
Zedník Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
Juklová Alena: Zpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexie (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Vlasatý Jan: Návrh inzulíno-glykemického výukového modulu (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Mareš Jakub: Bezpečné přejíždění překážek s neúplnými daty (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Spurný Vojtěch: Komplexní manévry heterogenních formací pozemních a vzdušných robotů (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Farkašová Barbora: Monitorování denní aktivity pomocí zařízení s akcelerometry (PDF) Doležal Jaromír 2017 BMII BMI
Březinová Barbora: Vyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské techniky (PDF) Zatloukal Michal 2017 BMII BMI
Tejc Marek: Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Prouza Milan: Generování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
Stuchlík Petr: Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BI
Čížek Petr: Vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2017 KyR R
Jeřábek Jan: Online rozpoznávání obličeje v radiometrické sekvenci z termokamery (PDF) Kovář Jan 2017 KyR R
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2017 KyR R
Holý Tomáš: Ověření metodiky multivariantního zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2017 BMII BMI
Palas Jiří: Automatizovaná analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 OI CV
Bužková Lucie: Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami (PDF) Werner Tomáš 2017 OI CV
Pospíšil Martin: Automatické hledání chyb v prostředí Java  Svoboda Michal 2017 KyR R
Kovář Pavel: Uživatelské rozhraní pro pracovníka montážní linky (PDF) Vrba Pavel 2017 KyR R
Šmrha Michal: 3D atlas kostí (PDF) Burša Miroslav 2017 BMII BI
Lejsek Tadeáš: Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie (PDF) Hlaváč Václav 2017 KyR R
Vondráčková Lenka: Funkční MRI hyperkapnických dat (PDF) Petr Jan 2017 BMII BI
Richter Jiří: Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky  Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Vondráková Michaela: Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení  Vavrečka Michal 2017 KyR R
Davidíková Šárka: Analýza variability srdeční frekvence plodu ve spektrální oblasti (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Pinc Michal: Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Pytela Jiří: Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu (PDF) Šmíd Matěj 2017 KyR R
Polic Michal: Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Lochmann Jan: Prostorová lokalizace nemocničních lůžek (PDF) Lhotská Lenka 2017 BMII BMI
Nguyen Huu Chanh: Moderní metody analýzy akustické propustnosti vrstev (PDF) Holub Jan 2017 BMII BMI
Vakula Jan: Lokalizace klíčových bodů a párování v obtížných scénách pro vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
Novotný David: Detekce objektů z mnoha tříd (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Chytráček Tomáš: Čtečka RFID (PDF) Zahradník Pavel 2017 KyR R
BP Sushkov Roman: Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Tesař Štěpán: Obecná architektura pro vývoj multiplatformních výukových aplikací medicínských oborů (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
BP Slunečko Daniel: Využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
Šalanský Vojtěch: Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Krupka Matěj: Návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou (PDF) Rubeš Pavel 2017 BMII BMI
Krupka Tomáš: Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí (PDF) Sýkora Daniel 2017 OI CV
Mramornov Andrey Stanislavovich: Snímání pohybu obličeje založené na analýze napětí svalů (PDF) Berka Roman 2017 OI CV
Kopenec Jiří: Virtuální realita pro Android  Štěpán Petr 2017 KyR R
Kalecký Karel: Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Chroustovský Daniel: Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
DP Příhoda Václav: Analýza anotací epileptických záchvatů (PDF) Vysloužilová Lenka 2017 BMII BMI
DP Murgaš Matej: Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat (PDF) Gerla Václav 2017 BMII BMI
DP Cvrček Vojtěch: Paralelizace generátoru minimálních solverů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
DP Trandová Eva: Objektivizovaný systém na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
DP Rabochová Michaela: Experimentální stanovení parametrů neutronového svazku pro použití na pracovišti neutronové záchytové terapie (PDF) Vinš Miroslav 2017 BMII BMI
Nejedlá Lenka: Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
BP Grimová Nela: Kongruence na konečných automatech (PDF) Demlová Marie 2017 OI ICS
BP Jenčík Dušan: Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
BP Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2017 OI ICS
BP Balák Zdeněk: Otevření portálu Spolupráce s průmyslem pro více univerzit (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
BP Krček Jan: Odhad pohlaví a věku z videa lidské tváře (PDF) Franc Vojtěch 2017 OI ICS
BP Futschik David: Učení se strategií ve stochastických hrách s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Klímová Kateřina: Extenze problému plánování dopravních tras  Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
BP Rindt Jan: Program pro kontrolu zranitelnosti bezdrátových sítí  Troller Pavel 2017 KyR R
BP Brázdil Jiří: Měřicí přístroj kruhovitosti součástek (PDF) Tereň Ondrej 2017 KyR R
BP Kunc Vladimír: Zvyšování rozmanitosti slabých klasifikátorů ve složených klasifikátorech pomocí příznakových grafů (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
BP Pučejdl Krištof: Distribuované řízení pole světelných zdrojů (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
BP Azayev Teymur: Detekce objektů v satelitních snímcích vysokého rozlišení (PDF) Reinštein Michal 2017 KyR R
BP Bláha Richard: Systém pro personální lokalizaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Záhora Jiří: Experimentální platforma pro rychlé prototypování řídicích algoritmů pro stejnosměrný motor s permanentním magnetem (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
BP Jandová Kateřina: Inteligentní algoritmy pro inspekci benzínových stanic (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Janů Vojtěch: Řízení pohybu humanoidního robota (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Jirásek Ondřej: Systém měření času dynamických disciplín soutěže Formula Student  Sobotka Jan 2017 KyR R
BP Briedoň Marián: Konvergence UCT ve hrách s nedokonalou informací (PDF) Lisý Viliam 2017 OI ICS
BP Münch Martin: Použití iterativního double-oracle algoritmu pro řešení zjednodušené varianty pokru (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Vavřinec Matěj: Prioritizované plánování pro kooperativní vozidla (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Marek Petr: Algoritmy pro optimální exploraci a exploitaci v dynamických prostředí (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Kvasnica Jakub: Monitorovací nástroj pro sociální síť (PDF) Sporka Adam 2017 OI ICS
DP Chhajer Raunak: Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) (PDF) Němec Přemysl 2017 KyR R
BP Dvořák Filip: Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu (PDF) Šára Radim 2017 KyR R
BP Kožnarová Zuzana: Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů (PDF) Christlein Vincent 2017 KyR R
BP Dolejš Jiří: Počítání škůdců v obraze (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Koranga Deepak: Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí (PDF) Šmíd Radislav 2017 KyR R
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Kuglerová Kateřina: Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Petráček Pavel: Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Janota Marek: Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků (PDF) Platil Antonín 2017 KyR R
BP Štibinger Petr: Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Kozák Viktor: Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Kiselev Maksim: Čtení čárových kódů kamerou (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
DP Krček Jan: Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
DP Neoral Michal: Použití Object Scene Flow ve video sekvencích (PDF) Šochman Jan 2017 OI CV
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Riss Štěpán: Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
DP Hauser Jan: Distribuované prediktivní řízení budov (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
DP Třešňák Adam: Silová působení na robota při obrábění (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Sushkov Roman: Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
DP Sixta Tomáš: Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla (PDF) Matoušek Martin 2017 OI CV
BP Černý Lukáš: Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
BP Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Nguyen Hoang Long: Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí (PDF) Pichl Jan 2017 OI ICS
BP Milec David: Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích (PDF) Žilecký Pavol 2017 OI ICS
BP Stračinský Michal: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh speciálních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
BP Pavlíček David: Škálovatelná reprezentace neuronových sítí (PDF) Buk Zdeněk 2017 OI ICS
BP Šmolík Daniel: Analýza chování Malware v síti pomocí grafu (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
BP Rezková Karolína: Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI ICS
BP Zlámal Vít: Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI ICS
BP Rybkin Oleh: Robustní výpočet ohniskových vzdáleností (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI ICS
BP Kozák Jan: Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice (PDF) Petrík Milan 2017 OI ICS
BP Rozumnyi Denys: Sledování, učení a detekce objektů různých rychlostí (PDF) Matas Jiří 2017 OI ICS
BP Hejl Lukáš: Šachové algoritmy využívající hluboké neuronové sítě (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Studený Jan: Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním (PDF) Šourek Gustav 2017 OI ICS
BP Haluza Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
BP Šilhavý Prokop: Učení v zobecněných normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Hourová Michaela: Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity (PDF) Kutílek Patrik 2017 KyR R
BP Larionov Vladyslav: Inteligentní lůžko (PDF) Lhotská Lenka 2017 KyR R
BP Beránek Matěj: Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Charvát Jan: Detekce radioaktivních oblastí (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Střasák František: Detekce Malware v HTTPS komunikaci (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
BP Zelenskyy Mykhaylo: Následování člověka mobilním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Hanák Miroslav: Pokročilé programovací metody PLC (PDF) Kadera Petr 2017 KyR R
BP Nejedlý Jakub: SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Lukáš Ondřej: Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
BP Mansurov Maxat: Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu (PDF) Uller Miroslav 2017 OI ICS
BP Stoudek Pavel: Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front (PDF) Sobotka Jan 2017 KyR R
BP Brandštýl František: Sledování člověka robotem (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Ulitin Valerii: Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
BP Pogran Jakub: Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Kufnerová Alena: Experimentální systém pro práci s EMG (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
BP Vobecký Antonín: Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí (PDF) Škovierová Júlia 2017 KyR R
DP Zoulová Lenka: Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
BP Woller David: Automatický návrh trajektorie robotu v robotické buňce (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Novotný Martin: Robustní postupy řízení formací robotů (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Kopecký David: Automatický vzduchový hokej (Air Hockey) (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Chirtsov Andrey: Magnetický senzor polohy (PDF) Ripka Pavel 2017 KyR R
BP Havlíček Jakub: Automatizovaně řízená firma pro sledování vozidel (PDF) Starý Oldřich 2017 KyR R
DP Hadáček Jan: Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 OI CV
DP Rubeš Lukáš: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku (PDF) Čermák Jiří 2017 OI ICS
BP Krátký Vít: Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Grimová Nela: Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
BP Šibrava David: Otevřená instrumentační platforma pro měřicí a testovací systémy (PDF) Vedral Josef 2017 KyR R
DP Coiffier Anne-Laure: Analýza a návrh výrobních operací (PDF) Burget Pavel 2017 KyR R
DP Durčák Jindřich: Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 BMII BI
BP Urbanovská Michaela: Návrh metodiky testu srozumitelnosti řeči obdobné ITU-T P.807 s paralelní zátěží s využitím virtuální reality (PDF) Holub Jan 2017 OI ICS
BP Galajda Roman: Klíčování na barevné pozadí pomocí GPU (PDF) Berka Roman 2017 OI ICS
BP Nováček David: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Zídek Jan: Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů (PDF) Hronza Radek 2017 OI ICS
DP Novák Libor: Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
BP Novák Tomáš: Lokalizace bezpilotní helikoptéry analýzou optického toku v obraze (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Cmíral Jakub: Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Žákovec Martin: Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Bartoš Matěj: Detekce mraků v satelitních obrazech (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Čermák Jan: Robotická manipulace objektem (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Koktan Jiří: Mapování terénu pozemním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Kala Tomáš: Detekce událostí z textových dat (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
BP Lustig Matyáš: Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
DP Bartošová Eva: Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 BMII BI
DP Marek Michal: Sledování pohyblivých objektů v obraze z helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
DP Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2017 KyR R
BP Fišer Tomáš: Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily (PDF) Jakob Michal 2017 OI ICS
BP Najman Michal: Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí (PDF) Kannala Juho 2017 KyR R
BP Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta (PDF) Sedláček David 2017 OI ICS
BP Majer Filip: Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
BP Charvát Jan: Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Bulušek Jan: Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap (PDF) Rollo Milan 2017 KyR R
DP Šimánek Tomy: Přenosná oční kamera (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
DP Sushkova Dina: Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
DP Housková Alisa: Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2017 BMII BI
DP Heinrich Adam: Odometrický senzor na principu optical flow založený na počítači Raspberry Pi (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2017 OI CV
DP Burian Martin: Taktilní průzkum terénu robotickou rukou (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CV
DP Pecha Petr: Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Naiser Filip: Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Machek Petr: Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BMI
DP Husák Petr: Detekce emotivních výrazů v obličeji (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
DP Brabec Jan: Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat (PDF) Machlica Lukáš 2017 OI CV
DP Valtr Jiří: Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
DP Tošner David: Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
DP Němý Milan: Mapování změn lidského mozku u neurodegenerativních onemocnění (PDF) Vysloužilová Lenka 2016 BMII BMI
DP Cháberová Jana: Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu (PDF) Mládek Arnošt 2016 BMII BMI
BP Ermokhina Angelina: Experimenty s ultralehkou membránou v blízkém akustickém poli (PDF) Brothánek Marek 2016 KyR R
BP Bakeyev Ruslan: Vývoj integračního adaptéru pro IBM RTC a Blueworks Live (PDF) Samek Martin 2016 KyR R
DP Caro Néstor: Klasifikace gest založená na elektromyografii (PDF) Pošík Petr 2016 KyR R
BP Jakab Tomáš: Geometrie a tranformace v hlubokých konvolučních neuronových sítích (PDF) Vedaldi Andrea 2016 OI ICS
DP Těžký Jiří: Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem (PDF) Zimmermann Karel 2016 KyR R
DP Fiala Jiří: Multilingvální rozpoznávač telefonní řeči na bázi DNN-HMM (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
DP Brich Aleš: Analýza robustnosti moderních rozpoznávačů řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
BP Moravová Alena: Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze (PDF) Šochman Jan 2016 OI ICS
BP Vrba Matouš: Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Vobr David: Simulační model rezidenčního plynového kotle (PDF) Dostál Jiří 2016 KyR R
DP Lukeš Jakub: Plánování bezkolizní trajektorie pro mnoho robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
DP Šrajer Filip: Korespondence v obrazech pro dynamické scény (PDF) Pajdla Tomáš 2016 OI CV
BP Bouček Jan: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Petr Matěj: Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Brich Tomáš: Plánování pohybu roje bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Račinský Matěj: Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Gavenčiak Karel: Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
BP Novotný Lukáš: Detekce rychle se pohybujících objektů (PDF) Matas Jiří 2016 OI ICS
DP Erlebach Jonáš: Automatická detekce pupily v obraze (PDF) Doležal Jaromír 2016 KyR R
BP Chloupek Martin: Plánování trajektorie bezpilotního prostředku pro inspekci 3D objektů (PDF) Rollo Milan 2016 KyR R
BP Nepivoda Tomáš: Periferní modul pro řízení stejnosměrných motorů pro platformu Zynq (PDF) Píša Pavel 2016 KyR R
DP Masri Diar: Modelování terénu a plánování pohybu pro šestinohý kráčející robot (PDF) Faigl Jan 2016 KyR R
BP Matulík Martin: Sémantické parsování otázek (PDF) Baudiš Petr 2016 OI ICS
DP Grosman Tomáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Parák Jakub 2016 BMII BI
BP Prágr Miloš: Škalovatelná navigace agentů v simulacích davů (PDF) Vokřínek Jiří 2016 OI ICS
BP Pavlát Adam: Detektor fúzních neutronů (PDF) Cikhardt Jakub 2016 KyR R
BP Pivoňka Tomáš: Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice (PDF) Přeučil Libor 2016 KyR R
BP Žaitlík David: Optimální řízení akumulátorového úložiště v budově (PDF) Wolf Petr 2016 KyR R
BP Jašek Otakar: Detekce objektů pro verifikaci algoritmů autonomního systému (PDF) Svoboda Tomáš 2016 OI ICS
BP Babayeva Elnaz: Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
BP Lamper Daniel: Plánování pohybu modulárních robotů s uvažováním poruch modulů (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Soukupová Tereza: Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji (PDF) Čech Jan 2016 OI CV
DP Lhotský Vojtěch: Integrovaný přístup k prohledávání neznámého prostředí týmem robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
BP Kapošváry Matěj: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Krýže Petr: Integrace audio knihovny (PDF) Novák Daniel 2016 KyR R
BP Jankovec Tom: Hledání cest v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
BP Benedikt Ondřej: Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
BP Česenek David: Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2016 KyR R
BP Mánek Petr: Systém pro vizualizaci dat z hybridních aktivních pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS (PDF) Pospíšil Stanislav 2016 OI ICS
BP Dlask Tomáš: Model chování ponorky pro Monte Carlo simulace (PDF) Hrstka Ondřej 2016 OI ICS
BP Šinkovec Petr: Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě (PDF) Drchal Jan 2016 OI ICS
Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2016 KyR R
BP Brandtner Daniel: Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Pěnička Robert: Plánování pohybu pro monitorování mořského dna autonomními ponorkami (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Zeman Michal: Aplikace pro vizualizaci a hodnocení videookulografických dat (PDF) Doležal Jaromír 2016 BMII BMI
BP Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2015 OI ICS
BP Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2015 OI ICS
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2015 OI ICS
BP Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta  Sedláček David 2015 OI ICS
BP Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2015 OI ICS
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2015 KyR R
Marek Petr: Detekce poruch senzorů (PDF) Šmíd Radislav 2014 KyR R
Kavková Michaela: Měřicí kamera založená na Raspberry Pi (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Faflík Tomáš: Využití Bayesovského přístupu pro klasifikaci EKG (PDF) Spilka Jiří 2014 BMII BMI
Prštický Michal: Kalibrační metody pro videookulografii (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Latnerová Iva: Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů (PDF) Kybic Jan 2014 BMII BMI
Bundil Lukáš: Výukový simulátor respirace a jejích patologií (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Bedroš Roman: Metody registrace bodových shluků ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Kafka Přemysl: Strategie vzorkování v metodách optimálního plánování pohybu pro inspekční úlohy s neholonomními mobilními roboty (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Kubizňák Petr: Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku (PDF) Krsek Pavel 2014 OI CV
Mrva Jakub: Návrh pohybových primitiv pro šestinohý kráčející robot pohybující se v nerovném prostředí (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Mosinger Jiří: Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Koucký Lukáš: Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Janíčková Tereza: Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR (PDF) Chudáček Václav 2014 BMII BMI
Tesař Jan: Knihovna pro ukládání, vyhledávání a porovnání pohybů lidského těla (PDF) Krupička Radim 2014 BMII BMI
Endrych Václav: Řízení a stabilizace bezpilotní helikoptéry sledující dynamicky se měnící trajektorii (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Štěrba Jan: Porovnání nastavení biventrikulární stimulace pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou (PDF) Macků David 2014 BMII BMI
Znojilová Lucie: Metoda evaluace intersticiálního aplikátoru pro radiofrekvenční termoablaci nádorů jater (PDF) Vrba Jan 2014 BMII BMI
Slezák David: Monitorování kvality spánku pomocí analýzy audio záznamu (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Petrík Vladimír: Simultánní lokalizace a mapování pro více robotů (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nouza Tomáš: Učení bezpečného přizpůsobivého průchodu terénem pro mobilní roboty (PDF) Reinštein Michal 2014 KyR R
Lehman Zdeněk: Návrh AC/DC měniče výkonu pro tepelné zdroje ve zdravotnictví (PDF) Haubert Tomáš 2014 BMII BMI
Jareš Filip: Prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Kubeš Jan: Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Blaha Martin: Generování hladkých trajektorií ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Kreč Michal: Vyhodnocování bezpečnosti softwaru pro řízení motorů v automobilových aplikacích (PDF) Sojka Michal 2014 KyR R
Rudolf Michael: Rozvrhování směn pomocí evolučních metaheuristik (PDF) Kubalík Jiří 2014 OI ICS
Sixta Tomáš: Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu (PDF) Šochman Jan 2014 OI ICS
Soukupová Tereza: Odhadování třídy fontů v úloze rozpoznávání textu v obrázcích (PDF) Bušta Michal 2014 OI ICS
Mathia Peter: Nástroj pro podporu rozhodování v plánování a rozvrhování výroby (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Lhotský Vojtěch: Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nedvěd Miroslav: Nástroj pro porovnání souborů SW nástrojů pro programování a konfiguraci PLC (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Cháberová Jana: Automatická detekce artefaktů v EEG signálech (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Husák Petr: Klasifikace EEG s využitím metod inkrementálního učení (PDF) Gerla Václav 2014 OI ICS
Soucha Michal: Sekvence pro identifikaci stavu konečných automatů (PDF) Mařík Radek 2014 OI ICS
Veselý Tomáš: Automatické vytváření synonym (PDF) Šedivý Jan 2014 OI ICS
Juranová Kateřina: Měření polohy pomocí kamery pro 3D tiskárny (PDF) Zemánek Jiří 2014 KyR R
Vrbský Ladislav: Rozšíření iterativního párového algoritmu pro řešení kolizí (PDF) Volf Přemysl 2014 OI ICS
Burešová Karolína: Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Černý Pavel: Odhad tepové frekvence srdce z videa tváře (PDF) Franc Vojtěch 2014 OI ICS
Burian Martin: Mapování prostředí radarem (PDF) Chudoba Jan 2014 OI ICS
Fiala Jiří: Implementace fonémového rozpoznávače s nástroji TNet Toolkitu (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Brich Aleš: Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Naiser Filip: Detekce, popis a sledování mravenců ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Daněček Radek: Verifikace korespondencí oblastí zájmu (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Cvrček Vojtěch: Kalibrace RGBD kamery Kinect (PDF) Pajdla Tomáš 2014 KyR R
Rak Filip: Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Bulušek Jan: Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Sekanina Tomáš: Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Hrstka Tomáš: Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Zíka Adam: Vyhodnocování opotřebení převodovek robotu měřením vůle (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Heinrich Adam: Navigace mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Kučera Adam: Vývoj aplikací pro Apple iPad pomocí technologie .NET Framework C# (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Matera Lukáš: Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Novák Libor: Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu (PDF) Matas Jiří 2014 KyR R
Těžký Jiří: Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech (PDF) Pčolka Matej 2014 KyR R
Růžička Vít: Virtuální bytosti simulované ve Framsticks (PDF) Buk Zdeněk 2014 OI ICS
Černý Jakub: Hraní obecných her s neúplnou informací pomocí algoritmů výpočetní teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2014 OI ICS
Valtr Jiří: Kamerový lokalizační systém pro mobilní roboty (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Masri Diar: Model pohybu kráčejícího šestinohého robotu při chůzi po schodech (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Brabec Jan: Automatická kalibrace kamery z dat laserového dálkoměru v přirozeném prostředí (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Chamra Tomáš: Informační systém pro vícezdrojové financování (PDF) Kouba Zdeněk 2014 OI ICS
Vančák Ondřej: Zkrášlování rukopisu (PDF) Šedivý Jan 2014 KyR R
Uhrín Matej: Pohyb dat v hybridním cloudu (PDF) Vondra Tomáš 2014 OI ICS
Lukeš Jakub: Paralelizace GRASP heuristiky na GPU (PDF) Dvořák Michal 2014 KyR R
Mráček Jindřich: FSS algoritmus přizpůsobený pro řízení roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Kůrka Vojtěch: Softwarové rozhraní k vzdálenému ovládání elektromagnetického spektrálního analyzátoru IZ225 (PDF) Moucha Alexandru 2014 OI ICS
Stejskal Martin: Navigační systém mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Langer Václav: Návrh řídící jednotky pro měření biologických signálů s vysokou hustotou dat (PDF) Křemen Václav 2014 KyR R
Hrabalík Aleš: Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Svatoš Martin: Paralelizace algoritmu pro řešení her s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2014 OI ICS
Moravec Jan: Distribuované řízení kolon vozidel na autodráze (PDF) Herman Ivo 2014 KyR R
Zdeněk Jan: Mobilní aplikace pro rozpoznávání japonského písma (PDF) Zahradník Pavel 2014 OI ICS
Kufnerová Alena: Rehabilitace jemné motoriky rukou (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Ondráček Jakub: Inteligentní algoritmy pro monitorování životního prostředí v blízkosti ropovodů pomocí bezpilotních systémů (PDF) Vaněk Ondřej 2014 OI ICS
Erlebach Jonáš: Korekce pohybů hlavy při vyšetření sledování očních pohybů (PDF) Doležal Jaromír 2014 KyR R
Potoček Pavel: Pravděpodobnostní přístup pro správu klíčových bodů ve vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2014 KyR R
Šamánek Filip: Call centrum pro soukromou firmu (PDF) Klíma Martin 2014 OI ICS
Szadkowski Rudolf Jakub: Karetní hra bridž jako úloha modální logiky (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Bambušek Zbyněk: Počítačová strategická hra pro více hráčů zaměřená na obchod (PDF) Píbil Radek 2014 KyR R
Fadrhons Martin: Software pro vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2014 KyR R
Třešňák Adam: Optimalizace tvaru roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Hnízdo Lukáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2014 STM IS
Suchý Jakub: Digitální ovladač elektronického zobrazovače letových dat EFIS (PDF) Pačes Pavel 2014 KyR R
Šulc Antonín: Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields (PDF) Vavrečka Michal 2014 OI UI
Otáhal Marek: Architektura autonomního agenta založená na kortikálních učících algoritmech (PDF) Nahodil Pavel 2014 OI UI
Janovský Pavel: Zvýšení úspěšnosti reaktivních technik pro vyhýbání mobilních robotů (PDF) Čáp Michal 2014 OI UI
Kajml Viktor: Optimalizace černé skříňky: restartování versus algoritmus MetaMax (PDF) Pošík Petr 2014 KyR R
Caha Jiří: Nanokompozity na bázi nanokrystalického diamantu a anorganických nanočástic pro biomedicínské aplikace (PDF) Vlček Jan 2014 BMII BMI
Bařtipán Adam: Synchronní distribuovaný sledovací systém (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Michálek Tomáš: Spektrální analýza Korotkových zvuků (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Dohnalová Ludmila: Dynamika interiktálních výbojů v nezávislých epileptických zónách (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Schaefer Martin: Vyhýbání se v dálničním provozu (PDF) Vokřínek Jiří 2014 OI UI
Kopřiva Ondřej: Fotoaparát s historickou pamětí (PDF) Sejkot Roman 2014 OI CV
Vlk Pavel: Parametrizace a segmentace epileptiformních výbojů v záznamech intrakraniálního elektroencefalografu (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Dedek Štěpán: Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy (PDF) Kratochvílová Irena 2014 BMII BMI
Doležalová Anna: Návrh modelu pro výuku ECMO (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Murgaš Matej: Inkrementální učení v úloze klasifikace EEG signálu (PDF) Gerla Václav 2013 KyR R
Jeřábek Jan: Programové ovládání projektoru range finderu (PDF) Smutný Vladimír 2013 KyR R
Petr David: Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Hrstka Ondřej: Inteligentní sledovací algoritmy pro bezpečnost v přístavech (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Klíma Jakub: Sběr a zobrazení dat v projektu Formula Student Electric (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Mikulka Leoš: Nízkoúrovňový software pro řídicí jednotky do aut (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Nykl Jan: Analýza sítě hromadné dopravy s využitím agentních technik (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Tomáš David: Agentní model pašování drog po moři (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Vojna David: Řízení nelineárních akustických polí v rezonátorech (PDF) Bednařík Michal 2013 KyR R
Žák Pavel: Multiplatformní uživatelské rozhraní pro tester sběrnice FlexRay (PDF) Sobotka Jan 2013 STM IS
Hájíček Josef: Využití equation discovery pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Novák Tomáš: Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy (PDF) Fischer Jan 2013 KyR R
Rubeš Petr: Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Slováček Simon: Společný operační obraz situace (Common Operational Picture) pro námořní doménu (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Myslík Martin: Cílené vyhledávání informací na webu (PDF) Mařík Radek 2013 OI ICS
Skála Lukáš: Hybridní rozhodovací systém umělé bytosti kombinující plánovač a neuronovou síť (PDF) Nahodil Pavel 2013 STM IS
Vystrčil Martin: Čtečka RFID čipů (PDF) Zahradník Pavel 2013 STM IS
Špičková Martina: Porovnání metod rekonstrukce povrchu pro mobilní robotiku (PDF) Kulich Miroslav 2013 OI ICS
Barvínek Jáchym: Kvantová entropie a její zachování (PDF) Hamhalter Jan 2013 OI ICS
Ryšavý Petr: Metro-Line Crossing Minimization Problem na turistických trasách KČT (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Kocmánek Tomáš: Dešifrování pomocí MCMC (PDF) Kroupa Tomáš 2013 OI ICS
Malaník Jakub: Vzájemné využití MATLAB a Microsoft .NET Framework (C#) (PDF) Novák Petr 2013 OI ICS
Machovský Andrej: Ovládání a zobrazení stavu v inteligentním bytě (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Voda Miroslav: Planární segmentace sekvence hloubkových map (PDF) Matoušek Martin 2013 OI ICS
Šalanský Vojtěch: Dokovací procedura mobilních robotů projektu Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Tejc Marek: Kalibrace vnitřních parametrů kamery na PT závěsu s využitím jeho pohonů (PDF) Krsek Pavel 2013 KyR R
Langr Jan: Lokalizace zdroje pachu pomocí roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Spurný Vojtěch: Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Svoboda Ondřej: Modelování obsazenosti místností pro pokročilou automatizaci budov (PDF) Vrba Pavel 2013 OI ICS
Polic Michal: Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery (PDF) Štěpán Petr 2013 OI ICS
Kopenec Jiří: Topologické mapy příznaků z obrazu (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Dvorský Jan: Neuroevoluční návrh strategie řídící pohyb vícenohého robotu (PDF) Kubalík Jiří 2013 KyR R
Báča Tomáš: Řízení vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Skoupý Sebastian: Monitorovací a servisní rozhraní pro novou generaci řídicího a regulačního systému (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Váňa Petr: Plánování trajektorií pro bezpilotní letouny v prostředí s konstantním větrem (PDF) Rollo Milan 2013 KyR R
Paňko Martin: Modelování dynamických systémů pro generování chování umělé bytosti (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Prokopenko Oleg: Simulační nástroj pro lokální elektrické distribuční sítě (PDF) Vrba Pavel 2013 STM IS
Sekereš Pavol: Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Dobřichovský Richard: Simulátor jízdy na kole (PDF) Felkel Petr 2013 OI ICS
Horák Karel: Shluková analýza časových řad pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Sazonov Stanislav: Stručný tyčkový model člověka (PDF) Uller Miroslav 2013 OI ICS
Gudyrin Mikhail: Multi-agentní aplikace pro řízení elektrického microgridu (PDF) Kadera Petr 2013 STM IS
Pěnička Robert: Získávání a reprezentace prostorových znalostí v projektu Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Straka Matej: Systém odhadování orientace satelitu pro projekt CzechTechSat (PDF) Hromčík Martin 2013 KyR R
Grubhoffer Tomáš: Plánování cest v heterogenních dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Micka Vojtěch: Modelování davu (PDF) Vokřínek Jiří 2013 KyR R
Novák Antonín: Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. (PDF) Šedivý Jan 2013 KyR R
Kahoun Jakub: Využití znalostí experta při zpracování EEG signálů (PDF) Gerla Václav 2013 STM IS
Šenfeld Lukáš: Modulární vizualizační prostředí pro elektroencefalografii (PDF) Ježdík Petr 2013 STM IS
Trnka Tomáš: Relační strojové učení v klasifikaci objektů katastrálních map (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Prouza Milan: Plánování pohybu formace mobilních robotů (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Hubík Martin: Návrh algoritmů pro odhad stavu zásobníkových ohřívačů vody (PDF) Novák Ondřej 2013 KyR R
Svoboda Aleš: Bezkontaktní měření teploty pneumatik závodního vozu (PDF) Sobotka Jan 2013 KyR R
Karásek Jiří: Prostředí pro snadný vývoj skriptů (PDF) Novotný Tomáš 2013 STM IS
Hejč Aleš: Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu (PDF) Novák Daniel 2013 KyR R
Zeman Michal: Aplikace pro extrakci příznaků z analýz signálů očních pohybů (PDF) Macaš Martin 2013 KyR R
Mrosko Michal: Návrh a implementace řídicího algoritmu pro model závodního vozidla (PDF) Haubert Tomáš 2013 KyR R
Balga Matěj: Software pro IP termokamerové systémy (PDF) Kovář Jan 2013 KyR R
Jeníček Tomáš: Sada nástrojů pro návrh a provádění simulačních experimentů (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Lebedynskyj Serhij: Tester komunikace IO Link (PDF) Burget Pavel 2013 KyR R
Mihalovič Filip: Analýza a sekvenční dolování logistických dat (PDF) Kléma Jiří 2013 OI ICS
Kirsch Petr: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2013 KyR R
Perić Vladimir: Knihovna maket objektů (Mock) pro MATLAB (PDF) Pošík Petr 2013 OI ICS
Penc Ondřej: Plánování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Šourek Gustav: Analýza šíření lokálních trendů v sociální síti Twitter (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Matějka Radek: Robustní odhad geometrie dvou obrazů z korespondencí oblastí (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Šindler Jan: Reprezentace světa dvojrukého robotu manipulujícího s textiliemi (PDF) Hlaváč Václav 2013 KyR R
Jalovec Karel: Tvorba doprovodné hudební linky za využití evolučních výpočetních metod (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Novotná Iva: Kloubní vzorce v EMG obraze (PDF) Křemen Václav 2013 BMII BMI
Kozic Zlatko: Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2013 BMII BMI
Klejchová Pavla: Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Dragounová Adéla: Plánovač námořních cest v rizikovém prostředí (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Koranda Lukáš: Model chování leteckého dispečera při výběru řídícího zásahu odstraňující budoucí kolizi na letové trase (PDF) Šišlák David 2013 OI UI
Volf Petr: Analýza EEG záznamu mentálně nadaných dětí (PDF) Vavrečka Michal 2013 BMII BMI
Hlaváč Martin: Měření optických vlastností tkáně (PDF) Michl Martin 2013 BMII BMI
Palečková Alena: Praktické problémy pupilometrie (PDF) Fabián Vratislav 2013 BMII BMI
Janoušek Petr: Plánování inspekčních úloh mobilní robotiky (PDF) Faigl Jan 2013 OI UI
Martinec Petr: Detekce témat článků (PDF) Mařík Radek 2013 KyR R
Pilný Michal: Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Vaňo Maroš: Kvalitativní uvažování pro stavbu robotických topologických map (PDF) Košnar Karel 2013 KyR R
Jíchová Anna: Analýza biosignálů pro potřeby vyhodnocení stresových faktorů při řešení extrémních situací v ultra lehkých letadlech (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Čanda Lukáš: Simulační testbed pro algoritmy poptávkové přepravy (PDF) Jakob Michal 2013 OI UI
Bártek Pavel: Využití senzoru Kinect pro komerční prezentaci produktů (PDF) Hlinka Jiří 2013 OI CV
Kasl Zdeněk: 3D formace autonomních letounů (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Zrůst Vladimír: Použití techniky zpětného průměrování při analýze EEG signálů (PDF) Čmejla Roman 2013 BMII BMI
Ondráček Aleš: Navigace autonomního robotu podle RGB-D (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Merunka Ilja: Hodnocení nervové aktivity metodou analýzy proudových zdrojů (CSD) (PDF) Šuta Daniel 2013 BMII BMI
Burian Vladimír: Distribuovaná databáze pro mobilní zařízení (PDF) Bařina Tomáš 2013 KyR R
Durkota Karel: Porovnání deterministických distribuovaných a multi-agentních plánovacích technik (PDF) Komenda Antonín 2013 OI UI
Eliáš Michal: Digitální měřicí systém pro supravodivé rezonanční dutiny HIE-Isolde (PDF) Valuch Daniel 2013 KyR R
Zach Lukáš: Automatická analýza kardiotokografického záznamu plodu (PDF) Chudáček Václav 2013 BMII BMI
Žegklitz Jan: Hybridizace evolučních algoritmů s různými přístupy k ohodnocování (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Pluskal Ondřej: Detekce malwaru (PDF) Šedivý Jan 2013 OI UI
Beran Lukáš: Dynamické vyvažování obtížnosti her pomocí metod teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Blovský Tomáš: Robustní genetické programování pro návrh řídící strategie robotu (PDF) Kubalík Jiří 2013 OI UI
Fránek Jan: Webová aplikace pro kolaborativní mapování dopravních sítí (PDF) Jakob Michal 2013 STM IS
Cuchý Marek: Agentní model dopravní poptávky (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Sanigová Ramona: Porovnání telekomunikačních firem operujících na trhu v ČR (PDF) Štědroň Bohumír 2013 STM IS
Vítek Roman: Porovnání metod prohledávání s prořezáváním u extenzivních her se simultánními tahy (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Anděl Michael: Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Chvátal Viktor: Integrace pokročilých metod navigace jednotek a adversariálního uvažování pro hráče v ORTS (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Vančová Jana: Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu (PDF) Sova Jan 2013 BMII BMI
Juchelka Tomáš: Algoritmy prohledávání v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR R
Lebeda Karel: Robustní verze metody RANSAC (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Mudrová Lenka: Technika odhadu parametrů založená na entropii v úloze navigace mobilního robotu (PDF) Faigl Jan 2013 KyR R
Holý Radek: Adaptivní model piráta v doméně námořní dopravy (PDF) Čáp Michal 2013 OI UI
Hadrava Michal: Síť nelineárních oscilátorů jako model vnímání hudby u člověka (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Aschenbrenner Vojtěch: Relační strojové učení s postranní indukcí pomocných konceptů (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Blažek Adam: Aplikace analytického systému DeepSee v NIS Zlatokop (PDF) Kahle Michal 2013 BMII BMI
Hruška František: Simulátor vesmírné lodi a její řízení pomocí genetického programování (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Zavadilová Pavla: Návrh a implementace klinického systému pro sběr a zpracování lékařských dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Zahálka Jan: Integrace mRNA a miRNA dat pro zpresnění molekulární klasifikace (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Pritts James Brandon: Automatická rovinná rektifikace z opakujících se vzorů (PDF) Chum Ondřej 2013 OI CV
Boráros Peter: Detekce anomálií v počítačové síti pomocí spektrální analýzy (PDF) Rehák Martin 2013 OI UI
Večeř Michael Pascal: Analýza vývoje vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české populace v letech 2008-2012 (PDF) Holub Jan 2013 BMII BMI
Dostál Matěj: Vícehodnotová koalgebraická logika (PDF) Bílková Marta 2013 OI UI
Kizeková Terézia: Charakterizace čoček s proměnnými parametry s aplikací v zobrazovacích systémech (PDF) Novák Jiří 2013 BMII BMI
Konopáč Martin: Výukový tutorial pro kompenzační pomůcky (PDF) Fabián Vratislav 2013 EI BMI
Tseveenbayar Altaibayar: Vyhledání a rozpoznání textu z televizní obrazovky (PDF) Matas Jiří 2013 OI UI
Červinková Kateřina: Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků: teplotní závislost a biologická funkce (PDF) Vrba Jan 2013 BMII BMI
Meiser Tomáš: Řízení topologie mobilních bezdrátových sítí  Rollo Milan 2012 OI UI
Synek Martin: Optimalizace části svářecí linky karosérií auta YETI pomocí digitální simulace v 3D systému Process Simulate (PDF) Tichý Cyril 2012 KyR R
Rahmadi Ridho: Přizpůsobení metaheuristických parametrů (PDF) Affenzeller Michael 2012 OI UI
Svoboda Radek: Sledování a 3D rekonstrukce vozidel ve videosekvencích z příčného provozu (PDF) Matoušek Martin 2012 OI CV
Hašek Štěpán: Robustní detekce kódovaného obrazce (PDF) Šára Radim 2012 OI CV
Tuka Martin: Podpora Wi-Fi sítí ve frameworku pro rezervace zdrojů  Sojka Michal 2012 OI CS
Hák Josef: Návrh SW platformy pro formulaci a řešení optimalizačních úloh v energetice (PDF) Dvořák Michal 2012 KyR R
Salášek Jan: Řídicí systém pro odlehčenou inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Mikulín Ondřej: Modelování a experimentální identifikace inerciálně stabilizované kamerové hlavice s kompenzací zubové vůle  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Zábojník Jan: Modelování výroby a toků elektrické energie v evropské přenosové soustavě  Dvořák Michal 2012 KyR SC
Černý Jan: Evoluční návrh strategie řídící pohyb robotu (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Ladman Petr: Diagnostický nástroj pro průmyslové sítě PROFINET  Burget Pavel 2012 KyR SC
Křížek Vojtěch: Inteligentní vizualizace dat z multi-agentních simulací (PDF) Vaněk Ondřej 2012 OI UI
Sidek Vojtěch: Univerzální přijímač hromadného dálkového ovládání  Troller Pavel 2012 OI CS
Michalička Petr: Automatizované nasazování aplikací do PaaS cloudu (PDF) Šedivý Jan 2012 OI UI
Šulc Jan: Řízení ventilace tunelu Blanka  Ferkl Lukáš 2012 KyR SC
Starý Jiří: Agentní model logistiky balíkové přepravy (PDF) Jakob Michal 2012 OI UI
Sálus Jan: Agentní model přepravní kontroly ve veřejné dopravě (PDF) Jakob Michal 2012 OI UI
Horký Adam: Multi-agentní řešení vícerozměrného "bin packing" problému  Vokřínek Jiří 2012 OI UI
Brabec Václav: Systémy přesného řízení polohy (PDF) Burget Pavel 2012 KyR R
Vaněk Petr: Plánování pohybu formací mobilních robotů a helikoptér (PDF) Vonásek Vojtěch 2012 KyR R
Zuzánek Petr: Detekce skoro lineárních objektů (PDF) Zimmermann Karel 2012 OI CV
Štefan Jan: Open source komponenty pro sběrnici uLan  Vacek František 2012 KyR SC
Maroušek Lukáš: Řešení procesu pro práci s neplatiči v informačním systému pro výběr mýta  Marek Tomáš 2012 OI CS
Martinec Dan: Distribuované řízení kolony závodních autodráhových autíček  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Vaněk Jiří: CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux  Píša Pavel 2012 OI CS
Fridrich Ivan: Nástroje pro práci s CANopen slovníky a jejich integrace do vestavných zařízení  Píša Pavel 2012 OI CS
Synák Petr: Webová aplikace pro komplexní analýzu intrakardiálních signálů (PDF) Křemen Václav 2012 BMII BMI
Semmler Ondřej: Programové vybavení převodníku USB/CAN  Novák Jiří 2012 OI CS
Juras Marek: Porovnání vyjadřovací síly agentně-orientovaných jazyků AgentSpeak(L) a Behavioural State Machines (PDF) Novák Peter 2012 OI UI
Ivančík Ondrej: Lineární přímý řešič řídkého systému na grafické kartě pro metodu vyrovnání svazku (PDF) Šimeček Ivan 2012 OI CV
Suchý Ondřej: Inteligentní analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2012 KyR R
Jedlička Michal: Optimalizace dávkování Warfarinu na kardiochirurgickém oddělení (PDF) Macků David 2012 EI BMI
Makovička Martin: Koordinace v systémech s více roboty (PDF) Kulich Miroslav 2012 KyR R
Němec Martin: Simulace a návrh řízení nové koncepce lineárního spalovacího motoru  Vysoký Ondřej 2012 KyR SC
Procházka Jan: Návrh zásobníkového procesoru pro vestavěné systémy a implementace podpůrných nástrojů  Píša Pavel 2012 EI
Dvořák Jan: Rozvrhovací algoritmus pro minimalizaci přestaveb strojů  Čapek Roman 2012 OI CS
Tomáško Pavel: BuildingLab: prediktivní řízení budov  Cigler Jiří 2012 KyR SC
Anýž Jiří: Předzpracování biochemických signálů a jejich analýza (PDF) Vysloužilová Lenka 2012 BMII BMI
Valentová Klára: Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz (PDF) Vysloužilová Lenka 2012 BMII BMI
Mlejnek Jaromír: Evoluční hyperheuristiky pro Vehicle Routing Problem (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Khalili Reza: Příprava uhlíkových nanostruktur pro tkáňové inženýrství (PDF) Švorčík Václav 2012 EI BMI
Pecka Jaroslav: Vzdálené ovládání modelu v laboratoři  Burget Pavel 2012 KyR SC
Skopec Pavel: Sestavení a redukce řádu modelu systému s prostorově rozprostřenými parametry pro řízení teploty ohřívací pece  Havlena Vladimír 2012 KyR SC
Michalko Ján: Porovnání regulací vytápění budov  Ferkl Lukáš 2012 KyR SC
Polomský Tomáš: Algoritmy pro rozvrhování směn na grafických kartách (PDF) Bäumelt Zdeněk 2012 OI UI
Zadražil Petr: Využití markovských modelů a textových zpravodajských dat pro predikci (PDF) Železný Filip 2012 OI UI
Košarko Martin: Analyzátor CAN komunikace s rozhraním Ethernet  Burget Pavel 2012 EI
Rott Ondřej: Platforma pro řízení podaktuovaných mechanických systémů  Anderle Milan 2012 KyR SC
Klinger Miloslav: Videoanalýza parkinsonovských pacientů (PDF) Hlaváč Václav 2012 OI UI
Šimák Jáchym: Tester 10 Gigabit Ethernet sítí  Kubr Jan 2012 OI CS
Weberschinke Jakub: Evoluční hyperheuristiky pro výběr heuristik (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Kváča Jan: Detekce objektů v obrazcích s vysokým rozlišením (PDF) Zimmermann Karel 2012 OI CV
Chalupník Vitalij: Automatická anotace digitalizovaných ručně psaných historických knih (PDF) Chum Ondřej 2012 OI CV
Pytlíček Tomáš: Strategie multi-robotického průzkumu neznámého prostředí (PDF) Faigl Jan 2012 KyR R
Janoušek Michal: Benchmark implementací real-time Javy  Sojka Michal 2012 OI CS
Beneš David: Rozvrhování statického segmentu sítě FlexRay  Hanzálek Zdeněk 2012 OI CS
Boháček Martin: Systém pro správu a monitoring sběrnice uLan (PDF) Vacek František 2012 KyR R
Kopal Martin: Pomůcka pro názornou výuku regulace  Hlinovský Martin 2012 KyR SC
Eliáš Vojtěch: Časově synchronní systém sběru dat  Fischer Jan 2012 OI CS
Vogal Martin: Možnosti predikce textu při psaní osobou s omezenou pohyblivostí a reakcí (PDF) Novák Petr 2012 OI CV
Endel Petr: Distribuované prediktivní řízení  Havlena Vladimír 2012 KyR SC
Wagner Libor: Automatická analýza davu ve videosekvencích (PDF) Líbal Vít 2012 OI UI
Trmota Jakub: Implementace VOIP modulu  Novotný Tomáš 2012 OI CS
Diringer Tomáš: Simulace částí přenosu výkonu u drážních vozidel  Šusta Richard 2012 KyR SC
Urban Hynek: Bayesovské metody predikce haplotypových frekvencí (PDF) Kléma Jiří 2012 OI UI
Korec Jiří: Návrh a zhotovení prototypu přístroje pro neinvazivní měření dehydratace člověka  Štěpánková Olga 2011 EI BMI
Nguyen Hong Quang: Implementace nové modulační PWM techniky pro digitální audio zesilovač  Kujan Petr 2011 EI
Bárnet Zdeněk: Ergonomické 3D rozhraní pro řízení letového provozu člověkem (PDF) Volf Přemysl 2011 EI BMI
Horváth Matej: Mobilní telefon jako nástroj pro měření geometrických veličin (PDF) Matas Jiří 2011 EI
Jonáš Petr: Řízení laboratorního modelu spojené pohony  Hušek Petr 2011 EI
Švoma Jaroslav: Kalibrace kapacitního senzoru  Holub Ondřej 2011 EI
Trnka Václav: Robustní řízení čtyřválcové vodárny  Hušek Petr 2011 EI
Koberna Lukáš: Robotický kamerový řetězec  Vaněk František 2011 EI
Drahoňovský Marek: Aparatura na výrobu nanočástic železa - návrh řízení a instrumentace.  Hlinovský Martin 2011 EI
Šťastný Jaroslav: Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů (PDF) Holeňa Martin 2011 EI
Kaňka Jiří: Analýza obrazů gelové elektroforézy (PDF) Urban Martin 2011 EI BMI
Čeleda Tomáš: Optimalizace algoritmem "páření včelí královny" (PDF) Lažanský Jiří 2011 EI
Fric Jiří: Návrh oborového řešení ERP ABRA Gx pro spediční společnosti (PDF) Ehrenberger Robert 2011 OI CV
Korda Milan: Stochastické prediktivní řízení  Cigler Jiří 2011 KyR SC
Beňo Radek: Řízení Tokamaku COMPASS  John Jan 2011 EI
Riedel Marek: Analýza dopravy na základě naměřených dat plovoucích vozidel  Kutil Michal 2011 EI
Těhník Jiří: Geografická analýza dat registrů dárců krvetvorných buněk (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI
Fetterik Jozef: PLC řízení softwarového modelu technologického procesu  Burget Pavel 2011 EI
Zvolánek Michal: Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny  Burget Pavel 2011 EI
Hönig Martin: Řídicí modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD ČVUT  Fábera Vít 2011 EI
Kříž Jan: Inerciální měřicí jednotka v počítačovém modulu Gumstix Overo  Žoha Jaroslav 2011 EI
Koreš Jindřich: Analýza sociobiologických rytmů bipolárních pacientů (PDF) Novák Daniel 2011 EI BMI
Dušek Miroslav: Quadrotor - dálkové řízení  Bayer Jiří 2011 EI
Žáčeková Eva: Tvorba modelů a prediktivní řízení budov  Prívara Samuel 2011 KyR SC
Vrtěl Václav: Síťový server pro CNC stroje  Bílek Jan 2011 EI
Sedláček Václav: Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích  Hlinovský Martin 2011 EI
Ciller Alexandr: Využití tepelných čerpadel v budovách  Ferkl Lukáš 2011 EI
Vrzal Ondřej: Technologie Microsoftu pro mobilní robotiku (PDF) Krajník Tomáš 2011 EI
Lisový Rostislav: Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do OS GNU/Linux  Píša Pavel 2011 OI CS
Novotný Martin: Identifikační toolbox pro Scilab  Prívara Samuel 2011 KyR SC
Habáň Přemysl: Topologická mapa pro vnitřní prostředí (PDF) Štěpán Petr 2011 EI
Novák Radek: Hodnocení EEG signálu v reálném čase (PDF) Gerla Václav 2011 EI
Bubla Petr: Regulace laboratorního modelu vodáren jako vícerozměrného systému  Hušek Petr 2011 EI
Kratochvíl Lukáš: Dvoustupňová inerciální stabilizace  Řezáč Martin 2011 EI
Cicvárek Martin: Univerzální datový model pro domovní automatizaci  Burget Pavel 2011 EI
Valenta Pavel: Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla  Novák Jiří 2011 EI
Szücsová Hana: Navigace mobilního robotu metodami počítačového vidění (PDF) Krajník Tomáš 2011 EI
Grimmer Vladimír: Realizace prototypu elektronické orientační pomůcky pro nevidomé (PDF) Vonásek Vojtěch 2011 EI
Jelínek Jakub: Databázový systém pro ordinace ambulantních lékařů (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI BMI
Andrejco Michal: Model-Based Design pro programovatelné automaty  Hlinovský Martin 2011 EI
Pupák Radek: Vytápění v inteligentních domech, modelování, analýza a řízení s PLC  Hlinovský Martin 2011 EI
Ambrozy Martin: Univerzální vstupně/výstupní modul k PC připojitelný přes USB (PDF) Novák Petr 2011 EI BMI
Pošusta Antonín: 3D model bytu pro vizualizaci/simulaci a ověřování řídicích systémů (PDF) Novák Petr 2011 EI BMI
Losos Radek: Řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů  Hušek Petr 2011 KyR SC
Dubec Martin: Programové vybavení pro robotickou buňku  Smutný Vladimír 2011 KyR R
Milenovský Ondřej: Agentní simulace městské mobility  Jakob Michal 2011 OI UI
Polčák Marek: Vyhotovení simulátoru zobrazujícího trasu pohybu oka v reálném prostředí  Fejtová Marcela 2011 EI BMI
Jirák Luboš: Automatické vyhodnocování algoritmů počítačového vidění (PDF) Zimmermann Karel 2011 KyR R
Rychnovský Václav: Řídicí systém s využitím bezdrátové komunikace ZigBee  Píša Pavel 2011 KyR SC
Jindra Tomáš: Metody návrhu adaptivních PID regulátorů  Hušek Petr 2011 KyR SC
Pich Jiří: Řízení špatně podmíněných systémů  Havlena Vladimír 2011 KyR SC
Dvořák Jaromír: Mikro kvadrotor: návrh, modelování, identifikace a řízení (PDF) Hurák Zdeněk 2011 KyR R
Reichl Miroslav: Řídicí systém minimalizující opotřebení kol jeřábu  Havel Petr 2011 KyR SC
Poldauf Ondřej: Webový portál pro transplantační centra (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI BMI
Fojtů Šimon: Lokalizace a navigace robotu Nao na základě rekonstrukce řídké množiny 3D bodů (PDF) Havlena Michal 2011 KyR R
Kučera Ondřej: Možnosti konfigurace instalace v inteligentní domácnosti  Novák Petr 2011 KyR R
Bunga Pavel: Optimalizace vysílacího schématu bezdrátové ad-hoc sítě pomocí evolučního algoritmu (PDF) Kubalík Jiří 2011 OI UI
Motal Tomáš: Hraní obecných her s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2011 EI
Šváb Jan: Vestavný modul pro počítačové vidění využívající hradlové pole (PDF) Krajník Tomáš 2011 KyR R
Bruna Ondřej: Modelování a identifikace chemického zásobníku  Váňa Zdeněk 2011 EI
Krejčí Filip: Evoluční algoritmy pro rozvrhování projektů (PDF) Hanzálek Zdeněk 2011 OI UI
Grafnetr Libor: Prostředí pro testování prediktorů finančních řad a učení těchto prediktorů pomocí umělých neuronových sítí (PDF) Železný Filip 2011 OI UI
Klemš Václav: Diferenciální evoluce s adaptivním kódováním (PDF) Pošík Petr 2011 EI
Rakovec Martin: Open Street Maps v mobilní robotice (PDF) Krajník Tomáš 2011 KyR R
Fišar Ondřej: Rozpoznávání pohlaví z obrázku tváře (PDF) Franc Vojtěch 2011 OI CV
Vítků Jaroslav: Umělá bytost schopná učit se ze zkušeností s cílem plnit komplexnější úkoly (PDF) Nahodil Pavel 2011 OI UI
Řehořek Tomáš: Evoluce procesů (PDF) Kordík Pavel 2011 OI UI
Bresler Martin: Použití simulátoru Webots na vývoj aplikací pro robot Nao (PDF) Průša Daniel 2011 OI CV
Sixta Tomáš: Rozpoznávání přírodnin z obrazu a videa (PDF) Matas Jiří 2011 OI UI
Luběna Jan: Výuková a testovací aplikace pro děti se specifickými potřebami  Fejtová Marcela 2011 EI BMI
Poláček Pavel: SW modul pro realizaci neurofeedback terapie (PDF) Gerla Václav 2011 EI BMI
Kubový Jan: Network Media Content Agregátor pro DLNA Server  Küng Josef 2011 OI CS
Kováčik Martin: Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění  Hoffmann Jiří 2011 OI CS
Navara Filip: Vyhledání uváznutí pomocí statické analýzy kódu  Mařík Radek 2011 OI CS
Hájíček Tomáš: Plně automatizovaná autocisterna pro rozvoz piva do restaurací  Burget Pavel 2011 KyR SC
Kroček Tomáš: Implementace rozsáhlého modelu fyziologických funkcí organismu v prostředí jazyka Modelica (PDF) Kofránek Jiří 2011 EI BMI
Jaroš Pavel: Rozšíření modelu žonglér a řízení CNC stroje  Burget Pavel 2011 KyR SC
Kubias Jiří: Hardware robota pro soutěž Eurobot  Sojka Michal 2011 EI
Kohout Tomáš: Model žonglér pro vzdálenou výuku a řízení CNC stroje  Burget Pavel 2011 KyR SC
Necid Josef: Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik  Burget Pavel 2011 KyR SC
Baier Bohumír: Couvání auta s přívěsem  Vaněk František 2011 EI
This page was generated via Copy Link

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková