Studentské práce

PostupProjektNabídka tématNávrh zadání ZPObsah ZPObhájené práce

Projektové předměty a závěrečné práce

Seznamte se nejprve s dalšími náležitostmi nutnými pro úspěšné ukončení studia.

Posloupnost zapisování projektových předmětů, bakalářských a diplomových prací se řídí doporučeným průchodem studijním plánem vašeho programu a oboru, viz.

Postup obvyklý v mnoha studijních programech je následující:

 1. V předposledním semestru studia si student zapisuje projektový předmět.
 2. Nejpozději do konce 3. týdne semestru si student vybere téma projektu z celofakultní nabídky (nebo přímo z témat nabízených katedrou kybernetiky). Je ale vhodné, pokud má student téma vybrané už na konci 4. semestru bakalářského studia, resp. na konci 2. semestru magisterského studia. Je odpovědností studenta vybrat si vhodné téma včas a domluvit se s vedoucím práce.
 3. Během předposledního semestru student pracuje na projektu. Společně s vedoucím postupně precizují zadání budoucí ZP.
 4. Student odevzdává výsledky projektu vedoucímu nejpozději první týden zkouškového období a následně prezentuje výsledky vedoucímu nebo jeho výzkumné skupině (trénink na obhajobu). Vedoucí práce pak rozhoduje o udělení zápočtu. Zápočet uděluje studijní referentka katedry vedoucího (Jana Zichová) na základě emailové žádosti vedoucího práce.
 5. Na začátku zk. období v předposledním semestru vedoucí práce vyplní návrh zadání ZP na příslušném formuláři a vytiskne jej. Výtisk podepsaný vedoucím student neprodleně odnese studijní referentce katedry, paní Janě Zichové, (tel. 22435 7382, budova E, místnost 212). Zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: zichova@fel.cvut.cz.
 6. V posledním semestru si student zapisuje předmět bakalářská práce, resp. diplomová práce, podle zvoleného studijního programu. Aby si student mohl předmět zapsat, musí mít v KOSu již schválené zadání ZP (viz předchozí bod) a být na něj přiřazen!
 7. Během posledního semestru studia student vypracuje svou ZP tak, aby měla požadované formální náležitosti a obsah.
 8. Nejpozději v termínu určeném harmonogramem školního roku student udevzdává elektronickou verzi své ZP do KOSu a požadovaný počet výtisků osobně dodá studijní referentce katedry (viz. výše).

V případě, že během práce na projektu student dojde k závěru, že se v ZP bude raději věnovat jinému tématu, může si pro ZP najít jiné téma a jiného vedoucího. Doporučujeme vhodnou osobu přímo oslovit emailem a včas se domluvit.

Projektové předměty

Studijní programy mají obvykle ve svém studijním plánu projektový předmět, který předchází závěrečné práci. Jeho účelem bývá seznámení studenta s oblastí, v níž by chtěl vypracovat svou závěrečnou práci. Často bývá výsledkem projektového předmětu základní rešerše souvisejících algoritmů, metod, či technologií, a/nebo prvotní implementace nějakého nápadu, který se pak rozpracuje v navazující ZP.

Rozhodnutí, zda student splnil požadavky projektového předmětu a má tedy nárok na zápočet, je plně v rukou vedoucího projektu. Zápočet až na výjimky uděluje studijní referentka katedry, paní Jana Zichová, na základě emailové žádosti vedoucího projektu.

Některé projektové předměty mají formálnější pravidla a zápočet uděluje jiný pověřený pracovník katedry. Následující tabulka obsahuje přehled projektových předmětů vybraných programů, v nichž si studenti často vybírají témata vedoucích z katedry kybernetiky.

ProgramPředmětSpecifické požadavkyZápočet uděluje
Bak. OIB4BPROJ6Pravidla B4BPROJ6 na CWGarant předmětu za příslušnou katedru. U projektů s vedoucím z K13133 je garantem Petr Pošík.
Bak. KyRB3BPROJ4 (pokud jste začali studovat před šk. rokem 2021/22) nebo B3BPROJ5 (pro začátek studia v ak. roce 2021/22 nebo pozdějším)Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)
Bak. BIOBBPROJ4Garant předmětu, prof. Čmejla, po hromadných prezentacích v posledním týdnu před zkouškovým obdobím. Pozdější zápočty může udělit
studijní referentka katedry (K13133: Jana Zichová)
Mag. OIB4MSVPPravidla B4MSVP na CWGarant předmětu za příslušnou katedru. U projektů s vedoucím z K13133 je garantem Petr Pošík.
Mag. KyRB3MPROJ8 (pokud jste začali studovat před ak. rokem 2021/22) nebo B3MPROJ6 (pokud jste začali studovat v roce 2021/22 nebo později)Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)
Mag. BIOBMPROJ6Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)

Témata semestrálních projektů a záv. prací

Témata projektů a navazujících ZP jsou přirozeně dána odbornými zájmy vedoucích. Zadání ZP bývá vedoucím upřesněno podle studentových zájmů a předchozích zkušeností.

Následující seznam obsahuje jen platná témata semestrálních (a navazujících bakalářských a diplomových) prací zadaná vedoucími z katedry kybernetiky. Úplný seznam témat nabízených i ostatními katedrami naleznete ve fakultní databázi.

Vybrat:  
; Hledat:   Řadit podle:   Zobrazit:  
DP,BP,SP [Deep Learning] Bayesian Learning for Binary Neural Networks Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP [Deep Learning] Binary Neural Architecture Search Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP [Deep Learning] Semantic Hashing Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP [Deep Learning] Stereo with Binary Descriptors Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP [Deep Learning] Stochastic Binary Neural Networks Shekhovtsov Oleksandr
BP,SP 3d-printed phantoms for evaluation of medical ultrasound properties Kybic Jan
DP,BP,SP 3D carotid artery reconstruction from 2D in-vivo ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP 3D face model from a video or multiple images of a subject Čech Jan
DP,BP,SP 3D map merging for search and rescue UAV teams Petrlík Matěj
DP,BP,SP 3D object detection Benbihi Assia
DP,BP,SP 3D objects segmentation for motion planning Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP 3D Object Detection in Point Clouds Petříček Tomáš
DP,BP,SP 3D reconstruction for visual effects Pajdla Tomáš
DP,BP,SP 3D reconstruction from a monocular camera image using CNN features Vrba Matouš
DP,BP,SP 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans Petráček Pavel
BP,SP 3D reconstruction using HoloLens Polic Michal
DP,BP,SP 3D Reconstruction for Mobile Robotics Pajdla Tomáš
DP,BP,SP 3D volumetric mapping from 3D LiDAR data Petrlík Matěj
DP,BP,SP 6D localization of bricks with a monocular camera Ecorchard Gaël Pierre Marie
DP,BP,SP 6D localization of bricks with a monocular camera and a LiDAR Ecorchard Gaël Pierre Marie
DP,BP,SP A platform for easy testing of reactions, perceptions and some cognitive abilities Novák Petr
DP,BP,SP A simple skeleton to support the rehabilitation and movement of the upper limb Novák Petr
DP,BP,SP A system for autonomous cooperation of teams of drones and boats in sea conditions Saska Martin
DP,BP,SP A system for detection and classification of objects on water surface Saska Martin
DP,SP Accelerating evolutionary algorithms by means of neural networks
DP,BP,SP Accelerating Unified Neural Implicit Surfaces and Radiance Fields with Hash-Encoded Neural Networks
DP,SP Actigraphy correlates of clinical state and suicidal ideations in bipolar disorder Bakštein Eduard
BP,SP Active learning for semantic segmentation of point clouds Agishev Ruslan
DP,SP Advanced analysis of MRI data in patients with central nervous system disease - comparison and testing of suitable algorithms Lhotská Lenka
DP,SP Advanced signal processing for health care (EEG) Gerla Václav
BP,SP Aid for rehabilitation (exercise) of oculomotor muscle mobility Novák Petr
DP,SP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik Navara Mirko
BP,SP An entertaining demonstration of a multi-robotic system Svoboda Tomáš
BP,SP An environment for execution and evaluation of robotic experiments in Julia Kulich Miroslav
DP,BP,SP An environment for planning in automated warehouses IMR
DP,SP Analysis of 2D ultrasound images of ovaries Kybic Jan
DP,BP,SP Analysis of deep brain stimulation recordings (motor task) Sieger Tomáš
DP,BP,SP Analysis of ligand traversability in protein tunnels Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Analysis of long-term changes in dynamotypes of epileptic seisures MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. prof.
DP,BP,SP Analysis of microelectrode recordings from Parkinson's disease patients Bakštein Eduard
DP,BP,SP Analysis of Molecular Dynamic Simulations for Alzheimer's Disease Research using Neural Networks Šivic Josef
DP,BP,SP Analyza obrazu gelove elektroforezy Kybic Jan
DP,BP,SP Analýza paralelních elfz. záznamů z hluboké mozkové stimulace: hledání důkazu neuronální spolupráce Sieger Tomáš
DP,BP,SP Anti-collision system for trams, exteroceptive sensing Svoboda Tomáš
BP,SP Application of Machine Learning for the Higgs Boson Mass Reconstruction Using the ATLAS Detector André Sopczak doc.
DP,BP,SP Application of nonlinear parameters for evaluation of motion data et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
BP,SP Application of predictive coding for peripersonal space representation Straka Zdeněk
BP,SP Application of the Job Shop Scheduling Problem for realization of multi-agent plans IMR
DP,BP,SP Approximate camera pose estimation Sattler Torsten
DP,BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
DP,SP Arterial spin labeling MRI calibration from M0-scans with background suppression Jan Petr, Ph.D. mgr.
DP,BP,SP ARM32, sensors (NFC, pohyb, ...), communication (BlueTooth, WiFi, LAN, LCD) Novák Petr
DP,BP,SP Assistive technology for documentation of historical buildings by a team of unmanned aerial vehicles Krátký Vít
DP,BP,SP Assistive technology for scanning of historic buildings by unmanned aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Atherosclerotic plaque parameter estimation from ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP Atomatic detection of ischemic lesion from MRI MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Augmenting point cloud data for deep learning by inserting real objects Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Automated Brain Extraction Němý Milan
DP,BP,SP Automated detection of rainfall from mobile phone backhaul network data Kybic Jan
DP,BP,SP Automated detection of rainfall from mobile phone backhaul network data Kybic Jan
DP,BP,SP Automated take-off and landing of robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Automatic measurement of laser beam properties Vojtěch Vozda, Ph.D. RNDr.
DP,BP,SP Automatic analysis of gel electrophoresis data Kybic Jan
DP,BP,SP Automatic catalogization of MRI data Martin Černý MUDr.
DP,BP,SP Automatic configuration and selection of optimization algorithms Woller David
DP,BP,SP Automatic conversion of weld CAD data to robot trajectory Smutný Vladimír
BP,SP Automatic data extraction from result sheets Průša Daniel
DP,SP Automatic detection and classification of social interactions in transgenic rats David Levčík, PhD. Mgr.
DP,BP,SP Automatic detection of EEG artefacts during long-term monitoring Lhotská Lenka
DP,BP,SP Automatic detection of parasomniac episodes from 3D actigraphy and polysomnography data Bakštein Eduard
DP,BP,SP Automatic estimation of the Knosp score Martin Černý MUDr.
DP,BP,SP Automatic event recognition for CERN Sopczak Andre
DP,BP,SP Automatic inspection of number and positions of weld studs at Škoda Auto Macaš Martin
DP,BP,SP Automatic nuchal translucency measurements Kybic Jan
DP,BP,SP Automatická analýza snímků z letecké archeologie Matas Jiří
DP,BP,SP Automatický domácí hlídač / dohled Novák Petr
DP,BP,SP Automating spatial calibration of whole-body artificial robot skin using 3D reconstruction Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Autonomous capturing of large-scale objects by an unmanned aerial vehicle Krátký Vít
DP,BP,SP Autonomous cars - novel deep learning computer vision methods Neumann Lukáš
DP,BP,SP Autonomous cooperative collection of objects by a group of cooperative helicopters Saska Martin
DP,BP,SP Autonomous fire localization and fire extinguishment in high-rise buildings with an unmanned aerial vehicle Petráček Pavel
DP,BP,SP Autonomous landing of unmanned aerial vehicles on a boat Saska Martin
DP,BP,SP Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Autonomous mobile indoor robot navigation Smutný Vladimír
DP,BP,SP Basic movement diagnostics / rehabilitation Novák Petr
DP,BP,SP Behavioural data analysis Novák Daniel
DP,BP,SP Biomedical image analysis competitions Kybic Jan
DP,BP,SP Bipolar patients analysis Novák Daniel
DP,SP Browser Extension for Automated Website Reconnaisance and Vulnerability Scanning Novák Daniel
BP,SP Calibration of multiple cameras for autonomous driving Matoušek Martin
DP,BP,SP Camera tracking for autonomous driving Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee Kybic Jan
DP,SP Cell segmentation in microscopy using a reference modality Kybic Jan
DP,BP,SP Classification of behavioral joystick task data in Schizophrenia Bakštein Eduard
DP,BP,SP Classification of time series (actions and dynamic gestures) for imitation learning Štěpánová Karla
DP,BP,SP Cluster separability in multidimensional biomedical data Bakštein Eduard
BP,SP Coded reflectance targets for LiDAR Matoušek Martin
DP,BP,SP Collision-free helicopter navigation Chudoba Jan
DP,BP,SP Collision-free system for a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Combining parametric and non-parametric classifiers for visual object recognition Tolias Georgios
BP,SP Comparing 3D reconstruction systems Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Comparing laser-based feature detectors Petráček Pavel
DP,BP,SP Comparing methods for outlier rejection in laser-based feature detectors Petráček Pavel
DP,BP,SP Comparing methods of IMU pre-integration for dead reckoning of UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Comparison of Algorithms for the Watchman Route Problem and Coverage Planning Problem IMR
DP,BP,SP Comparison of Different Environment Representations for Mobile Robotics' Planning Tasks IMR
DP,SP Construction of a UAV tailored for fire extinguishment in high-rise buildings Petráček Pavel
DP,BP,SP Control and stabilization of a UAV group in environments with obstacles Saska Martin
BP,SP Control of the robot inserting silicon staves into Atlas detector in CERN Smutný Vladimír
DP,BP,SP Cooperative Exploration of Degraded Buildings in GNSS-Denied Environments Pereira do Nascimento Tiago
DP,BP,SP Cooperative gesture detection and recognition by a swarm of drones Vrba Matouš
DP,BP,SP Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Coordination of a Heterogeneous Team of Human-Aerial Co-Workers (ACW) Vrba Matouš
DP,BP,SP Creating text-based RPG games for blind and visually impaired users. Novák Daniel
DP,BP,SP Creation of 3D meshes for mechanical modeling from 3D medical data Kybic Jan
DP,BP,SP Dance genre recognition from video Matas Jiří
DP,BP,SP Data-driven improvement of interest point detectors and descriptors Matas Jiří
DP,BP,SP Data fusion from sensors in smart home environment Lhotská Lenka
DP,BP,SP Data processing using GPU parallel computing onboard a drone Štibinger Petr
DP,BP,SP Deep learning for 3D drosophila egg segmentation Denis Baručić Ing.
DP,BP,SP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma from CT images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma in CT of femurs Hering Jan
DP,BP,SP Deep learning for prediction of the robot-terrain interaction Zimmermann Karel
DP,BP,SP Deep learning for skin cancer classification Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for tumor detection from histopathological images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for tumor type classification from histopathological images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning of medical time series Novák Daniel
DP,BP,SP Deep Learning for Pick and Place Robotic Cell
DP,BP,SP Deep neural network for object detection in sensory deprived environment Reinštein Michal
DP,BP,SP Deep neural networks for object detection in Google StreetView Reinštein Michal
DP,SP Deep spatio-temporal models for satellite based Earth observation. Flach Boris
DP,SP Deep stochastic predictors Flach Boris
DP,BP,SP Dense point cloud usage for indoor localization Polic Michal
DP,BP,SP Dental caries detection from bitewing X-ray images Kybic Jan
DP,BP,SP Departmental library with the possibility of self-service Novák Petr
DP,BP,SP Depth estimation in a passive monocular camera image aided by laser scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP Depth image completion from RGB image Petříček Tomáš
DP,BP,SP Design and construction of a flexible flying robot Pěnička Robert
DP,BP,SP Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) Saska Martin
DP,SP Design and Testing of a Camera System for Autonomous Student Formula Čech Jan
DP,BP,SP Design and validation of an actuated transforming Air-Land unmanned vehicle for traversing in an urban environment Chaudhary Akash
BP,SP Design of a cage for protecting unmanned aerial vehicles in indoor missions Saska Martin
DP,BP,SP Design of Therapeutical Application for Digital Addiction Reduction Novák Daniel
DP,BP,SP Design of virtual avatar for children suffering from diabetes Novák Daniel
DP,BP,SP Detecting hole boundaries on closed 3D point cloud surfaces Petráček Pavel
DP,BP,SP Detection, Tracking and Identification of Players in Floorball Matas Jiří
DP,BP,SP Detection of given size objects Čech Jan
DP,BP,SP Detection of ligand entering zones into protein tunnels Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Detection of particular objects in images Tolias Georgios
DP,BP,SP Detection of parts with missing data in 3D point clouds Petrlík Matěj
DP,BP,SP Detection of unstable atherosclerotic plaques from ultrasound images Kybic Jan
BP,SP Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé Novák Daniel
DP,BP,SP Determination of the speaker's mental state from the voice et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Determining the best camera view for improving scene reconstruction Štěpánová Karla
DP,BP,SP Development of modules for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Development of modules for virtual robotic toolbox myGym Vavrečka Michal
DP,BP,SP Development of serious games Novák Daniel
BP,SP Dialog data collection and instant messaging web application Prokop Jindřich
DP,BP,SP Diffusion Tensor Tractography in Alzheimer’s Disease Němý Milan
DP,BP,SP Digital histology microscopy image processing Kybic Jan
DP,BP,SP Dimensionality Reduction Methods for the Functional Map of the World Dataset Reinštein Michal
DP,BP,SP Disassembly path planinng Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Double backpropation for feature detection network Benbihi Assia
DP,BP,SP Drone detection and relative localization from a thermal camera Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone detection using convolutional neural networks Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone localization and navigation with thermal camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Drones in industry Saska Martin
DP,BP,SP Dynamic scene analysis in autonomous driving Šochman Jan
DP,BP,SP Early vs. late fusion in multimedia data - revision Zahálka Jan
DP,BP,SP Efficient exploration of body surface with tactile sensors on humanoid robots Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Efficient finding of nearest neighbors for binary vectors Kybic Jan
BP,SP Efficient Implementation of Neural Networks on Embedded Hardware Čech Jan
DP,BP,SP Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi Kybic Jan
DP,BP,SP Electronic skin for Spot robot Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Energy-aware navigation of unknown environments using an air-land unmanned vehicle Chaudhary Akash
DP,BP,SP Ensemble detector models in autonomous driving Vacek Patrik
BP,SP Entity recognition in search queries Marek Petr
DP,BP,SP EURO Meets NeurIPS 2022: Vehicle Routing Competition IMR
DP,BP,SP Evaluation of state-of-the-art registration techniques for fitting models to 3D point clouds Matas Jiří
DP,BP,SP Evaluation of Tracking Performance Drbohlav Ondřej
DP,BP,SP Evolution of heuristic optimization algorithms Pošík Petr
BP,SP Evolutionary algorithms with indirect representation Kubalík Jiří
DP,SP Evolutionary optimization algorithms and metalearning
DP,BP,SP Experiments with the Mobile Robot TIAGo++ IMR
DP,BP,SP Exploiting the artificial skin on a Nao humanoid robot in social Human-Robot Interaction Lehmann Hagen
DP,BP,SP Exploring deformable objects by manipulation Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Exploring Deep Declarative Neural Networks Sattler Torsten
DP,SP Extension of graphs.felk.cvut.cz services Genyk-Berezovskyj Marko
DP,SP Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) model Kofránek Jiří
DP,BP,SP Extracting movement kinematics from videos with children Hoffmann Matěj
DP,SP Extreme two-view matching of image contating planar surface Matas Jiří
DP,BP,SP Extrinsic calibration of camera stereopair with non-static mutual poses Walter Viktor
BP,SP Facial Image Manipulation by CNNs Čech Jan
BP,SP Facial Time Lapse Video Čech Jan
DP,BP,SP Facial video super-resolution Čech Jan
DP,BP,SP Facilitate communication (data transfer) in the creation of experimental toys and rehabilitation aids containing various sensors. Novák Petr
DP,BP,SP Fast Equation Solving for Computer Vision and Robotics Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Fast image registration using linear programming and sparse sampling Kybic Jan
DP,BP,SP Fast learning in Bayesian optimization algorithm Pošík Petr
DP,SP Fast model learning and control of real robots using neural networks Azayev Teymur
DP,BP,SP Fast moving object demo - Android app game Matas Jiří
DP,BP,SP Fast sparse hierarchical B-spline interpolation Kybic Jan
DP,SP Fault-tolerant stochastic nonlinear model predictive position control for Drones Pereira do Nascimento Tiago
DP,BP,SP Filling missing parts in 3D scans from ground station by a UAV with 3D LiDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Finding objects of known shapes from oversegmentation Kybic Jan
BP,SP Fire extinguisher design for MBZIRC 2020 competition Žaitlík David
DP,BP,SP First responder UAV deployed before the rest of the robotic team in search and rescue missions Petrlík Matěj
DP,BP,SP Fitness Predictors in Genetic Programming Pošík Petr
DP,BP,SP Flexible system for cloud-based drone simulations using the MRS UAV system Štibinger Petr
DP,BP,SP Flight control of a small robotic helicopter along a trajectory Chudoba Jan
DP,BP,SP Following a flying object by a group of autonomous aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Formation control in task of human monitoring and assistance during work at height Krátký Vít
DP,BP,SP Formations of mutually stabilised drones in industrial applications Saska Martin
DP,BP,SP From pairwise image registration to sequence image registration Kybic Jan
DP,BP,SP Full Formation Shape Estimation from Shared Mutual Relative Localization of MAVs Walter Viktor
DP,SP Fully Actuated UAVs and their Outdoor Applications Staub Nicolas
DP,SP Functional MRI of hypercapnia data Kybic Jan
DP,BP,SP Fusion of GPS and 3D LiDAR data for UAV self-localization in the task of powerline inspection Petrlík Matěj
DP,BP,SP Fusion of lidar and camera data obtained by an unmanned aerial vehicle Petráček Pavel
DP,BP,SP Gamification and improvement of an interactive kiosk with the multirobotic SubT simulator Pecka Martin
DP,BP,SP Gaze control for human-robot interaction Hoffmann Matěj
DP,SP Generating synthetic microscopy images using GANs Kybic Jan
DP,BP,SP Generative models for neural radiance fields
DP,BP,SP Geometric algorithms for planning IMR
DP,BP,SP Gimbal Camera Stabilizer for an Unmanned Aerial Vehicle Žaitlík David
DP,BP,SP Gimbal detection and tracking for a small autonomous UAV Vrba Matouš
DP,SP Graph Neural Network Trackster Linking in CMS HGCal at CERN Pantaleo Felice
DP,BP,SP Ground robot navigation in a ragged terrain Chudoba Jan
DP,BP,SP Group of autonomous drones Ryze Tello Štěpán Petr
DP,BP,SP Haptic exploration and categorization of objects using robotic grippers Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Hash encoding for neural radiance fields
BP,SP Hluboké učení pro klasifikaci histopatologických dat Hering Jan
DP,BP,SP How to control Tiago robot based on language and gestures combination Vavrecka Michal
DP,BP,SP Human keypoint detection Švarný Petr
DP,BP,SP Human-Swarm Cooperation Chaudhary Akash
DP,SP Hybrid neuroevolution Kubalík Jiří
BP,SP Hybridization of actuated distance sensor with a bearing sensor for mutual detection of unmanned helicopters Walter Viktor
DP,BP,SP Chatbot for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Image registration using automatically detected features and deep learning Kybic Jan
DP,BP,SP Implementace portálu pro plánování procesů Novák Daniel
DP,BP,SP Implementation of a 12-layer head model for EEG source localization Vlastimil Koudelka, Ph.D. Ing.
DP,SP Implementation of image processing in the UVDAR system on FPGA Walter Viktor
BP,SP Improvement of simulated sensors error models and calibration of their real counterparts Pecka Martin
DP,BP,SP Improvements to the application for smart hospital bed be provided will
DP,BP,SP Improving components of the state-of-the-art 3D reconstruction pipeline COLMAP Matas Jiří
DP,BP,SP Improving locomotion capabilities of the Spot robot in a simulator Pecka Martin
DP,BP,SP Improving the Quality of Mobile Robot Route Planning for Autonomous Inspection IMR
DP,BP,SP IM2GPS: image retrieval for geolocalization Tolias Georgios
DP,BP,SP Indoor environment mapping using a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Industrial robot with force feedback used for deburring Smutný Vladimír
DP,SP Information Extraction in the Conversational AI Pichl Jan
DP,BP,SP Instructing Robots to Fulfill Manipulation Tasks by Natural Language Štěpánová Karla
DP,BP,SP Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition Saska Martin
DP,BP,SP Intelligent Sensors for Home Environments Novák Petr
DP,BP,SP Interactive classifiers & multimedia data Zahálka Jan
DP,BP,SP Interpretability of deep neural networks for image segmentation Reinštein Michal
DP,BP,SP Ionizing radiation mapping by a swarm of unmanned aerial vehicles Štibinger Petr
DP,BP,SP Joint vision system pipeline Švarný Petr
DP,BP,SP Knihovna fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Kvalita informace ze senzoru polohy mobilního robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Language module for humanoid robot Pepper Sejnova Gabriela
DP,BP,SP Learning and representing motion primitives for operating robotic manipulator Štěpánová Karla
DP,SP Learning Good Descriptors to Compress Sattler Torsten
DP,SP Learning Local Features with Weak Supervision Sattler Torsten
DP,BP,SP Learning multilayer classifiers with weak annotations Kybic Jan
DP,BP,SP Learning the 3D object detection from motion representation in Lidar for autonomous driving Vacek Patrik
DP,BP,SP Learning to segment from object counts Kybic Jan
DP,BP,SP Linkage Tree Crossover for Differential Evolution Pošík Petr
DP,SP Localization and segmentation of carotid artery from in-vivo ultrasound images Kybic Jan
BP,SP Localization of a palette of bricks Écorchard Gaël
DP,BP,SP Localization of a passive mobile carrier Écorchard Gaël
DP,BP,SP Localization of drone in forest Štěpán Petr
DP,BP,SP Localization of UAV swarms for transition to GNSS denied areas Saska Martin
BP,SP Lokální optimalizátor s detekcí závislostí Pošík Petr
DP,BP,SP Long-term inspection of electrical grid with team of autonomous drones Pěnička Robert
DP,BP,SP Long-term self-localization of UAVs in mapped environments Vrba Matouš
DP,BP,SP Lung nodule analysis from time series Kybic Jan
DP,BP,SP Magnetic particle imaging - using automatically calibrated test targets Kybic Jan
DP,BP,SP Machine learning for difficulty analysis of multi-robot path planning scenarios Zahrádka David
BP,SP Machine learning for robotic exploration Agishev Ruslan
DP,BP,SP Machine learning for robotic exploration Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Machine learning for the Leptoquark search using CERN ATLAS data André Sopczak doc.
DP,BP,SP Making Spotify accessible for visually impaired users Novák Daniel
DP,BP,SP Making Telegraf accessible for visually impaired users Novák Daniel
DP,BP,SP Manipulation of 3D mesh objects Vonásek Vojtěch
BP,SP Manipulation with a robotic gripper using tactile information Hlaváč Václav
DP,BP,SP Manipulation with objects using unmanned aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Mapping human motion capture data to a robot arm in real time Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans Petráček Pavel
DP,BP,SP Markov chain Monte Carlo segmentation for fitting geometrical model Kybic Jan
DP,BP,SP Measurement and modeling of robot collision forces Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Medical data annotation with minimal user interaction Kybic Jan
DP,BP,SP Metaheuristic solver for optimization problems with permutative representation IMR
DP,BP,SP Metaheuristics for planning tasks IMR
DP,BP,SP Metaheuristics for the multi-robot item pickup and delivery problem in automated warehouses Zahrádka David
DP,SP Metaheuristics for the Watchman Route Problem IMR
DP,BP,SP Methods for damage evaluation for patients with damaged hematoencephalic barrier MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Methods for evaluating movement in small arms attacks Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Methods for speaker identification from acoustic signal Jan Macek Ph.D. Ing.
BP,SP Mobile app user data analysis and visualisation Ing. Daniel Novák, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Mobile Manipulation in Clutered Environment Écorchard Gaël
DP,BP,SP Mobile robot localization system using a set of static cameras Chudoba Jan
DP,BP,SP Mobile robot navigation in hospitals Smutný Vladimír
DP,BP,SP Mobile robot navigation using 3D camera Chudoba Jan
DP,BP,SP Mobile robot navigation using visual markers Chudoba Jan
DP,BP,SP Mobile robots experiments in real-world environments IMR
DP,BP,SP Modelling of light transfer through cut stone Smutný Vladimír
DP,BP,SP Modelling of power line pylon using drone with thermal camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Motion control of omnidirectional mobile robot Chudoba Jan
DP,BP,SP Motion correction of multi-delay arterial spin labeling (ASL) MRI images Jan Petr, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Motion planning for 3D disassembly puzzles Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion planning for construction by teams of unmanned aerial vehicles Saska Martin
BP,SP Motion planning for robotic masonry Smutný Vladimír
DP,BP,SP Motion planning of 3D objects in complex environments Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion planning of 3D objects using their skeleton Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion planning under constraints Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion retargeting - from babies to baby humanoid robots Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Multi-robot surveillance by a group of unmanned aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Multi-target tracking for unmanned aerial vehicles Vrba Matouš
DP,BP,SP Multimodal similarity of videos Zahálka Jan
DP,BP,SP Multitasking for Symbolic Regression Pošík Petr
DP,BP,SP Mutual Localization of Robotic Helicopters Chudoba Jan
DP,BP,SP Natural Language Processing in Medicine Novák Daniel
DP,BP,SP Navigation for a two-handed mobile manipulator TIAGO++ IMR
BP,SP Navigation in large buildings for people with limited orientation and movement Novák Petr
BP,SP Navrh systemu pro haseni pozaru dronou ve vyskovych budovach pro soutez MBZIRC 2020 Žaitlík David
BP,SP Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Návrh terapeutické aplikace Novák Daniel
DP,BP,SP Neural 3D Reconstruction and Rendering at Scale Sattler Torsten
BP,SP Neural Networks for Symbolic Regression Kubalík Jiří
DP,SP Non-existence of hidden variables in quantum physics Navara Mirko
DP,BP,SP Numerical modeling of pathological high-frequence MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. prof.
DP,BP,SP Object detection for day-night visual localization Benbihi Assia
BP,SP Object detection from RGBd camera Štěpán Petr
BP,SP Object Recognition in Simulated Environments Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Objectification of the range of motion (parts) of the figure Novák Petr
DP,BP,SP Occupancy grid map merging for UAV swarms Petrlík Matěj
DP,BP,SP Odhadování entropie pro vysocedimenzionální data s konečnou přesností Kybic Jan
DP,BP,SP Optical flow estimation for autonomous driving Šochman Jan
DP,BP,SP Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve Petr Jan
DP,BP,SP Optimal trajectory for autonomous formula Čech Jan
DP,BP,SP Optimization of electric vehicle charging for collective housing Orlando Sergio
BP,SP Out-of-domain text classification Lorenc Petr
BP,SP Ovládání robotu snímačem polohy HTC VIVE Smutný Vladimír
DP,BP,SP Paper fiber segmentation from micro CT images Kybic Jan
DP,BP,SP Paradoxes in Probability Theory Navara Mirko
DP,BP,SP Path planning and exploration with drones Bruin Hendrik Scheepers
DP,BP,SP Path planning for drones in autonomous data collection scenarios Pěnička Robert
DP,BP,SP Pattern-based motion planning Vonásek Vojtěch
DP,SP Pediatric brain segmentation of craniosynostosis patients Jan Petr, Ph.D. Mgr.
DP,BP,SP Personalized chatbot assistants with persistent memory aimed at monitoring wellbeing development & information retrieval Otáhal Marek
DP,BP,SP Perspectived object detection Benbihi Assia
DP,BP,SP Piecewise registration for histological slices Kybic Jan
DP,BP,SP Planning and control for autonomous drone racing Pěnička Robert
DP,BP,SP Planning for team of unmanned aerial vehicles and ground vehicle in cooperative wall building task Pěnička Robert
DP,BP,SP Planning of high-voltage transmission tower inspection for autonomous drones Pěnička Robert
DP,BP,SP Platooning with Low-Cost Sensors Ecorchard Gaël
DP,SP Poddajné řízení robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Podpora při vývoji malých HW zařízení Novák Petr
DP,SP Polygonal decomposition for an efficient visibility polygon computation IMR
BP,SP Population size adaptation in evolutionary algorithms Pošík Petr
DP,SP Portfolio optimization method with success prediction Pošík Petr
DP,SP Precise vehicle ego-motion trajectory measurement Čech Jan
BP,SP Premature convergence problem of Gaussian EDA Pošík Petr
DP,SP Principy fuzzy řízení Navara Mirko
BP,SP Priority-Based Multi-Agent Path Finding IMR
DP,BP,SP Probabilistic Classifier Calibration Beyond Top-1 Prediction Matas Jiří
DP,SP Probability on quantum structures Navara Mirko
DP,BP,SP Processing of bipolar patients data Novák Daniel
DP,SP Profanity Detection in Natural Language Conversations Pichl Jan
BP,SP Prototype of Outdoor Fully Actuated UAV Staub Nicolas
DP,BP,SP Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele Novák Daniel
DP,BP,SP Random Bin Picking Écorchard Gaël
DP,BP,SP Random embeddings for black-box optimization algorithms Pošík Petr
DP,BP,SP Real-time facial expression analysis on mobile devices et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Recognizing and exploring objects by vision and touch using robot hands Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Reconstructing the world ... in Lego Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Registration of ophthalmological sequences Kybic Jan
DP,BP,SP Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace Novák Daniel
DP,BP,SP Reinforcement learning for controlling a swarm of aerial vehicles Pěnička Robert
DP,BP,SP Reinforcement learning for trajectory planning of drones in a cluttered environment Pěnička Robert
DP,BP,SP Relative pose from 4 points in 3 views with the help of CNNs Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Restarting optimization algorithms using their predicted performance Pošík Petr
DP,BP,SP Revisiting minimal solvers Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Robot, give way Svoboda Tomáš
BP,SP Robot for composite winding Smutný Vladimír
DP,BP,SP Robot navigation with scene semantics Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Robot self-recognition in a mirror Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Robotic exploration of underground environment in simulated environment Petříček Tomáš
DP,BP,SP Robotic helicopter navigation in structured environment Chudoba Jan
DP,BP,SP Robotic manipulation tasks based on imitation learning Štěpánová Karla
DP,BP,SP Robotic manipulator for an unmanned aerial drone Heřt Daniel
DP,BP,SP Robotic manipulator for an unmanned aerial vehicle Saska Martin
DP,BP,SP Robotic Manipulator for Unmanned Aerial Vehicle Žaitlík David
DP,BP,SP Robotic Manipulator Planning, Control, and Learning with Robust Object-Centric Feedback Šivic Josef
DP,SP Robotic object sorting using natural language instructions Vavrečka Michal
BP,SP Robust and Fast Local All Pass Image Registration Kybic Jan
DP,BP,SP Robust plan execution in multi-agent systems IMR
DP,BP,SP Robust visual mobile robot navigation based on high-level CNN features IMR
DP,BP,SP Rolling shutter benchmark Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Rotation speed estimation from videos Matas Jiří
DP,BP,SP Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku Matas Jiří
DP,BP,SP Rozpoznávání rostlin z obrázků (na mobilním telefonu) Matas Jiří
DP,BP,SP ROADEF Challenge 2022: optimization of truck loadingㅤ Woller David
BP,SP Řízení malé helikoptéry pod přesným polohovacím systémem Chudoba Jan
DP,BP,SP Safe separation distance evaluation Švarný Petr
DP,BP,SP Sampling-based real-time trajectory planning for the F1/10 autonomous racing competition Zahrádka David
DP,BP,SP Searching for radiation sources Kulich Miroslav
DP,BP,SP Segmentation and joint-segmentation of aorta from histological and ultrasound images Kybic Jan
BP,SP Segmentation of dental restorations from X-ray bitewing images Kybic Jan
DP,SP Selection of Compact Sets of Diverse Landmark Images Matas Jiří
DP,BP,SP Self-Localization of Unmanned Aerial Vehicle Using Visual Inertial Odometry Petrlík Matěj
DP,BP,SP Self-supervised learning for geometric constructions from images Šivic Josef
DP,BP,SP Self-supervised optical flow estimation Šochman Jan
DP,SP Semantic scene segmentation for RC car model Čech Jan
DP,BP,SP Sensor Fusion for Fully Actuated Outdoor UAVs Staub Nicolas
DP,BP,SP Serious application design for patient suffering form diabetes mellitus Novák Daniel
DP,SP Siamský extraktor deskriptorů pro odstranění odrazu Špetlík Radim
DP,BP,SP Simulation environment for intuitive machine learning of physics Vavrečka Michal
DP,BP,SP Simulation environment for MoleMOD system Kulich Miroslav
DP,SP Simulation for Neural networks vs optimal control algorithms for drone stabilization Azayev Teymur
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR Petráček Pavel
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera Petrlík Matěj
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera Petráček Pavel
DP,BP,SP SLAM for autonomous student formula Čech Jan
BP,SP Smoking cessation buddy app Ing. Daniel Novák, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Software application for data transfer between the cloud and a smartphone for home care applications et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Software application for real time analysis of physiological signals using AI chip Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Space filling trees in sampling-based motion planning Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Spatial Matching of High-level CNN Features IMR
BP,SP Spiking neural network for visuo-tactile integration Straka Zdeněk
DP,BP,SP Strategies for maximizing exploration of a UAV team in search and rescue missions Petrlík Matěj
DP,SP Study of LSTM and GRU networks on natural sciences data
DP,BP,SP Sub-millisecond Synchronization of Multiple Video Streams Šmíd Matěj
DP,BP,SP Sudoku solver learned from examples Franc Vojtěch
DP,BP,SP Super-resolution for satellite imagery using generative adversial networks Reinštein Michal
DP,SP Surface recognition from an RC car model Čech Jan
DP,BP,SP Surface registration for 3D breast images Kybic Jan
DP,BP,SP Swarms of autonomous drones inspired by flocking behaviour in nature Saska Martin
DP,SP Symmetric learning for Variational Autoencoders (VAE) Flach Boris
DP,BP,SP System for a visual localization of robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Systems for autonomous fire extinguishing in high-rise buildings by unmanned aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Systém pro inteligentní fotografování a filmování skupinou helikoptér Saska Martin
DP,BP,SP Terrain traversability prediction from lidar measurements Zimmermann Karel
DP,BP,SP Text Detectoion and Recognition Learning with Weak annotations Matas Jiří
DP,BP,SP The InLoc piplene analysis and optimization Polic Michal
DP,BP,SP The InLoc piplene analysis and optimization Polic Michal
BP,SP The Multi-Agent Path Finding demonstrator IMR
DP,BP,SP The use of feature based pattern recognition for quality management at Skoda Auto Košťák Ondřej
DP,BP,SP Thickness measurement from ultrasound RF images Kybic Jan
DP,BP,SP Time-Efficient Route Planning for Autonomous Inspection and Search IMR
DP,BP,SP Topological map representation for low-bandwidth map sharing in a team of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Tracking players in low-resolution videos of soccer games. Matas Jiří
BP,SP Traffic cone detection from lidar point cloud Čech Jan
DP,BP,SP Tunnel modification in proteins Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Tvorba hraček a předmětů pro speciální použití Novák Petr
DP,BP,SP UAV exploration of vertical environments in search and rescue tasks Petrlík Matěj
DP,BP,SP UAV self-localization in 3D models of environment using 3D LiDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Ultrasound vessel wall texture classification Kybic Jan
DP,BP,SP Unifying planning and mapping manager for unmanned aerial vehicles Štibinger Petr
DP,BP,SP Universal configuration devices using NFC/BLE/WIFI/... Novák Petr
DP,BP,SP Universal interface / communication options for home control systems. Novák Petr
DP,BP,SP Unknown signal localization by an unmanned aerial vehicle using information entropy minimization Štibinger Petr
DP,BP,SP Unsupervised joint segmentation of two images Kybic Jan
DP,BP,SP Use cheap IoT devices simultaneously from different manufacturers to control the environment for people with limited mobility Novák Petr
DP,BP,SP Use of (public) IoT networks for the supervision of older single people Novák Petr
DP,BP,SP Using a stationary IR camera to detect events and states in a room Lhotská Lenka
DP,BP,SP Using diffusion kurtosis imaging in farmacoresistent epilepsy based on focal cortical displasia MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. doc.
DP,SP Using single view depth and normal prediction for fast camera pose estimation Sattler Torsten
DP,SP Using single view depth prediction from CNNs for pose estimation under rolling shutter in 3D computer vision Sattler Torsten
DP,BP,SP Version system for document translations Novák Daniel
DP,BP,SP Vessel wall texture classification from ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP Video retrieval with deep local features Tolias Georgios
DP,BP,SP Vidění pro autnomní řízení vozidel Šára Radim
DP,BP,SP Visibility in polygonal environments
DP,BP,SP Vision based classification of products Smutný Vladimír
DP,BP,SP Vision-based navigation for a mobile robot IMR
DP,BP,SP Visual Detection of Traffic Cones for Autonomous Formula Čech Jan
DP,BP,SP Visual localization across Seasons Challenge Benbihi Assia
DP,BP,SP Visual Localization with HoloLens Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Visual mobile robot navigation in indoor environment. Smutný Vladimír
DP,BP,SP Visual module development for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Visual scene description in natural language - implementation in robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Visual segmentation of objects in robotic inspection and navigation tasks Kozák Viktor
BP,SP Visual SLAM-Based Teach-and-Repeat Mobile Robot Navigation Pivoňka Tomáš
DP,BP,SP Visual SLAM map merging for a team of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Visualization and data processing users addicted to nicotine Novák Daniel
DP,BP,SP Vizualizace léčby v adiktologii Novák Daniel
DP,BP,SP Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé Novák Daniel
DP,BP,SP Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo Novák Daniel
DP,BP,SP Wearable Marker System for Cooperation with Robotic Aerial Co-workers Walter Viktor
DP,BP,SP Web based infrastructure for image processing and analysis Kybic Jan
DP,BP,SP Web Graph Service - online graph exploration tool Genyk-Berezovskyj Marko
DP,BP,SP Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou Novák Daniel
DP,BP,SP Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase Gerla Václav
This page was generated via Copy Link

Návrh zadání ZP

Informace, jak vypracovat zadání projektu a ZP (pro studenty, ale především pro vedoucí).

 • Zadání/témata semestrálních projektů (před bak./dip. prací) vypisujte přímo ve fakultní aplikaci Semestrální projekty. Zde následně uvidíte i studenty, kteří se na téma přihlásili, a kde musíte jejich výběr tématu také schválit. (Studentské rozhraní aplikace je jiné.)
 • Zadání bakalářských / diplomových prací vypracujte na určeném formuláři (DOCX) podle níže uvedených pokynů. K vyplnění formuláře prosím použijte MS Office nebo LibreOffice.

Požadavky na zadání ZP

Zadání ZP na K13133 se řídí směrnicí děkana pro ZP a SZZ. Vedoucí katedry zpravidla doporučí děkanovi zadání bakalářské/diplomové práce ke schválení v případě, že splní následující požadavky.

Zadání ZP musí obsahovat:

 • Jasně definovaný softwarový nebo výzkumný cíl, který vyžaduje řešení konkrétně vymezeného problému. Zadání BP musí vyžadovat znalosti získané v rámci bakalářského studia, zadání DP musí vyžadovat znalosti získané v rámci magisterského studia.
 • Požadavek na analýzu existujících relevantních metod, algoritmů, přístupů nebo technologií. Výsledkem analýzy by měly být požadavky na řešení problému, výběr referenčních řešení, apod.
 • Konkrétní požadavek na kreativní komponentu ZP (navrhni, formalizuj, naprogramuj, setroj).
 • Požadavek na zhodnocení výsledku práce buď (i) pomocí teoretické analýzy a formálních důkazů a/nebo (ii) pomocí měřitelného empirického zhodnocení na relevantních datových sadách nebo testovacích scénářích (jejichž specifikace by měla být součást zadání) a porovnání vůči stavu před vyřešením problému (vágní pokyn typu“výslednou aplikaci otestujte”, nebo “otestujte uživatelské rozhraní” nelze považovat za dostačující).
 • Návrh oponenta z řad nezávislých odborníků.
 • Doporučenou literaturu. Vhodné je odkázat alespoň 3 zdroje. Zdroje uvádějte ve standardní formě (Chicago).
 • Požadované výstupy závěrečné práce musí být definovány tak, aby státnicová komise mohla jednoznačně vyhodnotit splnění zadání i bez přítomnosti vedoucího a oponenta u obhajoby.

Obsah práce

Při zpracování své ZP dbejte na to, aby splňovala formální náležitosti a obsahovala všechny požadované části:

Vyberte:       Řadit dle:
 
Dis Viktor Walter: Vizuální relativní lokalizace a stabilizace členů skupiny autonomních helikoptér (PDF) Saska Martin 2024 EI UIBIO
BP Martin Zderadička: Učení neznámých objektů s robotem ARI (PDF) Pajdla Tomáš 2024 OI ZUI
BP Oleksii Afanasiev: Vytvoření příběhového modulu pro seriózní hru (PDF) Novák Daniel 2024 SIT
BP Fabián Bodnár: Frontend aplikace pro textové konzultace (PDF) Prokop Jindřich 2024 OI S
BP Marek Majsner: Posilované učení parametrizovaných akcí pro imitační učení (PDF) Štěpánová Karla 2024 KyR
DP Jan Škvrna: Detekce 3D objektů pro autonomní auta trénovaná pomocí 2D anotací (PDF) Neumann Lukáš 2024 KyR
BP Lukáš Bartůněk: Výběr reprezentativního souboru fotografií (PDF) Kybic Jan 2024 KyR
BP Jan Podlucký: Optimalizační metaheuristika pro robustní multiagentní plánování (PDF) Zahrádka David 2024 KyR
BP Vojtěch Synáček: Webová aplikace pro adiktologické poruchy (PDF) Novák Daniel 2024 BIO
DP Nela Petrželková: Detekce syntetických obrázků (PDF) Čech Jan 2024 OI CV
DP Yongpan Fu: Obrazy s vysokým rozlišením a destilace znalostí v hlubokém metrickém učení s transformátory vidění (PDF) Tolias Georgios 2024 OI
DP Pavel Linder: Detekce odchylek mimo distribuci hmotnostních spekter z plynového chromatografu (PDF) Špetlík Radim 2024 OI CV
DP Martin Fischer: Zarovnávání multimodálních příznaků (PDF) Petráček Pavel 2024 OI UI
DP Tomáš Dulava: Multitasking v symbolické regresi (PDF) Pošík Petr 2024 OI UI
DP Ondřej Stejskal: Zlepšení segmentace aterosklerotických plátů a odhad jejich klinicky relevantních parametrů (PDF) Kybic Jan 2024 OI UI
DP Martin Turyna: Buddy systém pro odvykání kouření (PDF) Novák Daniel 2024 OI SI
DP Michal Minařík: Řízení dronu metodou Model Predictive Path Integral za pomoci databáze manévrů (PDF) Vonásek Vojtěch 2024 KyR
DP Vít Říha: Continuous Integration webové terapeutické aplikace (PDF) Novák Daniel 2024 OI SI
DP Tomáš Musil: Robustní vizuální navigace v extrémních prostředích inspirovaná hippokampem a entorhinálním kortexem (PDF) Petrlík Matěj 2024 KyR
DP Lucie Vajnerová: Robotizace operací s čelním/zadním oknem při finální montáži automobilu (PDF) Hlaváč Václav 2024 KyR
DP Lev Kisselyov: Realistická simulace modelu UAV v Unity pro učení řídicích strategií v OpenAI Gym (PDF) Petrlík Matěj 2024 OI SI
DP Patrik Jankuv: Zpracování dialogových dat z oblasti adiktologické poradenské praxe (PDF) Novák Daniel 2024 OI SI
DP Michaela Cihlářová: Multirobotická explorace týmem heterogenních UAV (PDF) Pritzl Václav 2024 KyR
DP Carmen-Anna Konicarová: Mnohorozměrné metody identifikace klinických epizod z aktigrafie u bipolární afektivní poruchy (PDF) Bakštein Eduard 2024 BIO ZS
Dis Vít Krátký: Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů v prostředí s překážkami (PDF) Štěpán Petr 2024 I
Dis Cheng Kang: Neuropočítačové metody pro detekci depresivní poruchy (PDF) Novák Daniel 2023
Dis Zdeněk Straka: Jak se naučit reprezentovat peripersoání prostor: Od mozku k robotům (PDF) Svoboda Tomáš 2023 EI UIBIO
BP Dominika Burešová: Algebraické a stavové vlastnosti kvantových logik (PDF) Pták Pavel 2023 OI ZUI
BP Daniil Grechany: Predikce selhání ložisek (PDF) Matas Jiří 2023 EECS
DP Miroslav Běloch: Robot se schopností jezdit po zdi (PDF) Vonásek Vojtěch 2023 KyR KyR
DP Václav Veselý: Návrh a realizace všesměrového podvozku pro výukovou robotickou platformu (PDF) Pecka Martin 2023 KyR
BP Ondřej Mikoláš: Ovládání průmyslového robotu za pomoci systému pro virtuální realitu (PDF) Smutný Vladimír 2023 KyR
DP Martin Křížek: Odhadování počtu a hustoty objektů pro relativní lokalizaci v rojích bezpilotních letounů (PDF) Vrba Matouš 2023 OI UI
DP Jiří Moravčík: Anonymizátor tváří (PDF) Franc Vojtěch 2023 OI UI
BP Ondřej Franek: Měřící bójka a mechanismus pro její vyzvednutí bezpilotní helikoptérou (PDF) Šrámek Martin 2023 KyR
DP Vojtěch Poříz: Rekonstrukce 3D obrazu z Comptonovy kamery (PDF) Kybic Jan 2023 OI UI
DP Michal Hloušek: Detekce a sledování cíle pomocí gimbalové kamery na palubě UAV (PDF) Vrba Matouš 2023 OI UI
BP Adam Černý: Rozpoznání toxického obsahu v konverzačních systémech (PDF) Konrád Jakub 2023 OI ZUI
BP Omar Msalha: Srovnání mapovacích algoritmů pro jejich nasazení na robotech s nejistou pózou (PDF) Vrba Matouš 2023 OI ZUI
BP Vojtěch Tilhon: Multimodální detektor polohy a rychlosti vozidel v provozu (PDF) Pecka Martin 2023 OI ZUI
DP Tomáš Hromada: ROADEF Challenge 2022: Optimalizace nakládání flotily kamionů (PDF) Woller David 2023 OI UI
DP Michal Werner: Sensorická Fúze Zdrojů Ionizující Radiace Skupinou Bezpilotních Dronů (PDF) Báča Tomáš 2023 OI UI
BP Stanislav Lamoš: Pokročilé metody rozpoznávání sentimentu (PDF) Pichl Jan 2023 OI ZUI
BP Tomáš Verner: Prostředí pro vyhodnocování robotických experiment (PDF) Kulich Miroslav 2023 KyR
BP Matěj Vetchý: Kinematická kalibrace a optimalizace pohybu průmyslového robotu (PDF) Smutný Vladimír 2023 KyR
BP Filip Gregor: Kalibrace polohy robotu v buňce (PDF) Smutný Vladimír 2023 KyR
DP Jan Hamet: Rozhraní rozšířené reality pro více zařízení (PDF) Leischner Vojtěch 2023 OI STYK
BP Alena Smutná: Zkoumání vizuální lokalizace založené na semi-generalizovaném odhadu pozice kamery (PDF) Kúkelová Zuzana 2023 KyR
BP Jan Vlk: Autonomní přejezd silnice mobilním robotem (PDF) Pecka Martin 2023 KyR
BP Azad Afandizada: Aktualizace servového řešení (PDF) Novák Daniel 2023 EECS
DP Klára Janoušková: Adaptace během testování pro úlohu segmentace (PDF) Matas Jiří 2023 OI CV
DP David Kraus: Vizuální predikce vlastností povrchu ve složitém off-road terénu (PDF) Čech Jan 2023 OI CV
BP Josef Capůrka: Semantická segmentace pro nalezení trati závodu autonomní studentské formule (PDF) Čech Jan 2023 OI ZUI
BP Dmytro Khursenko: Algoritmus pro průjezd prvním kolem závodu autonomní studentské formule (PDF) Čech Jan 2023 OI ZUI
DP David Kolečkář: Vizualizace a zpracování dat chronických pacientů (PDF) Novák Daniel 2023 OI B
BP David Čapek: Volumetrické mapování a plánování pro bezpilotní helikoptéru (PDF) Báča Tomáš 2023 KyR
BP Vít Petřík: Fúze senzoru vzdálenosti na báze UWB se systémem vizuální relativní lokalizace (PDF) Walter Viktor 2023 KyR
BP Jakub Jirkal: Využití nástroje Unreal Engine pro simulaci helikoptér (PDF) Vonásek Vojtěch 2023 OI ZUI
BP Kamila Zeleňáková: Identifikace ohnisek radioaktivního záření pomocí autonomního dronu (PDF) Štibinger Petr 2023 OI ZUI
BP Daniel Malfatti: Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise (PDF) Báča Tomáš 2023 KyR
BP Daniel Maldonado: Systém pro dokování autonomních bezpilotních letounů za letu (PDF) Heřt Daniel 2023 EK
BP Tereza Zmeškalová: Detekce stromů pro lokalizaci UAV (PDF) Štěpán Petr 2023 OI ZUI
DP Maroš Pechník: Vyhodnocení chyb v závislosti na jejich prostorových pozicích v sémantické segmentaci (PDF) Vojíř Tomáš 2023 OI DV
BP Samuel Šúr: Detekce, klasifikace a hledání korespondencí kožních lézí (PDF) Kybic Jan 2023 KyR
BP David Bradshaw: Klasifikace zemědělských plodin z multi-spektrálních satelitních dat (PDF) Čech Jan 2023 KyR
BP Matěj Blažek: Hráč hry Logik učený z příkladů (PDF) Franc Vojtěch 2023 OI CGG
BP Ondřej Fiala: Převedení pohybů dítěte na humanoidní roboty (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR
BP Karel Poncar: Posilované učení pro řízení letu roje bezpilotních vzdušných robotů (PDF) Pěnička Robert 2023 OI ZUI
BP Jan Ernée: Automatická detekce a doplňování děr v mračnech bodů pomocí autonomních bezpilotních helikoptér (PDF) Krátký Vít 2023 OI ZUI
BP Andrej Pajtaš: Vývoj systému k ovládání rojů bezpilotních helikoptér člověkem využívající virtuální realitu (PDF) Bonilla Licea Daniel 2023 OI ZUI
BP Vojtěch Vaněček: Perturbační detekce závislostí v black-box optimalizaci pseudo-boolovských funkcí (PDF) Pošík Petr 2023 OI ZUI
BP Noemi Vaculínová: Vyhodnocení přesnosti extrakce 3D pozice kojenců z RGB obrázků pomocí RGB-D kamer a systému sledování pohybu (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR
BP Vít Knobloch: Učení vysokorychlostního letu autonomního vzdušného robotu v prostředí s překážkami (PDF) Pěnička Robert 2023 OI ZUI
BP Jan Macalík: Rekonstrukce 3D scény z monokulární kamery pro autonomní bezpilotní helikoptéry (PDF) Petrlík Matěj 2023 KyR
BP Libor Dubský: Stabilizace autonomní bezpilotní helikoptéry pomocí dopplerových radarů (PDF) Heřt Daniel 2023 KyR
BP Michal Slouka: Reichenbachův princip společné příčiny (PDF) Navara Mirko 2023 OI ZUI
BP David Pažout: Evoluční algoritmy pro optimalizační problémy s permutativní reprezentací (PDF) Woller David 2023 OI ZUI
BP Jakub Sakař: Využití NeRF v rámci husté rekonstrukce (PDF) Polic Michal 2023 OI ZUI
BP Jan Hřebec: Nelineární prediktivní řízení autonomního vzdušného robotu v prostředí s překážkami (PDF) Pěnička Robert 2023 KyR
BP Kamila Houšková: Vztah trojúhelníkových norem a jejich generátorů (PDF) Navara Mirko 2023 OI ZUI
BP Aleš Kučera: Aktivní učení pro sémantickou segmentaci mračen bodů (PDF) Agishev Ruslan 2023 KyR
DP Jekatěrina Jaroslavceva: Nový algoritmus pro spojování 3D energetických depozitů založený na grafových neuronových sítích pro experiment CMS na velkém hadronovém urychlovači v CERNu (PDF) Chum Ondřej 2023 KyR
BP Michal Procházka: Ovládání humanoidního robota Tiago pomocí gest (PDF) Vavrečka Michal 2023 KyR
DP Michal Pliska: Plánování odchytové trajektorie pro bezpilotní letouny (PDF) Vrba Matouš 2023 KyR
DP Tomáš Tichý: Poziční řízení kvadkoptéry s visící zátěží pomocí hlubokého posilovaného učení (PDF) Azayev Teymur 2023 KyR
DP Kryštof Teissing: Přeplánování trajektorií bezkolizního letu bezpilotních vzdušných robotů (PDF) Pěnička Robert 2023 KyR
DP Jan Jirman: Navigace robotu pomocí sémantické segmentace (PDF) Svoboda Tomáš 2023 OI UI
DP Šimon Pokorný: Učení bez učitele pro odhad pohybu v mračnu 3D bodů (PDF) Vacek Patrik 2023 KyR
BP David Kovář: Plánování robotického pohybu naváděného pomocí demonstrace (PDF) Petrík Vladimír 2023 KyR
BP Tadeáš Zribko: Fúze radiačních a hloubkových měření pro bezpilotní helikoptéru (PDF) Štibinger Petr 2023 OI CGG
DP Tereza Uhrová: Detekce stromů nakažených kůrovcem pomocí autonomního bezpilotního letounu (PDF) Vrba Matouš 2023 KyR
DP Matej Novosad: Plánování cest s rozdílnou třídou homotopie v prostředí s překážkami (PDF) Pěnička Robert 2023 KyR
DP Tomáš Chaloupecký: Taktilní senzory na bázi grafenového aerogelu (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR
DP Petr Šebek: Aktivní učení pro sémantickou segmentaci sekvence mračen 3D bodů (PDF) Svoboda Tomáš 2023 KyR
DP Bohumila Potočná: Automatizace prostorové kalibrace umělé kůže na robotovi pomocí 3D rekonstrukce (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR KyR
DP Antonín Hruška: Částečné učení s učitelem pro časově-prostorovou segmentaci satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2023 KyR
DP Adam Rojík: Teleoperace robotické ruky pro sebe-kontakt v reálném čase (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR
BP David Grundfest: Segmentace zubních výplní z bitewing rentgenových snímků (PDF) Kybic Jan 2023 BIO
BP Jonáš Kříž: Využití metod strojového učení pro rychlé plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2023 BIO
BP Pavla Mašková: Klasifikace dat z behaviorální úlohy u schizofrenie (PDF) Bakštein Eduard 2023 BIO
BP Adam Jeřábek: Analýza celonočních elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (PDF) Sieger Tomáš 2023 BIO
Dis Yash Patel: Trénink neuronové sítě a nediferencovatelné objektivní funkce (PDF) Matas Jiří 2023 CS
Dis Milan Němý: Bazální přední mozek, cholinergní dráhy bílé hmoty a kognice u normálního stárnutí a Alzheimerovy choroby (PDF) Štěpánková Olga 2023 EI UIBIO
Dis Michal Polic: Neurčitost ve Structure from Motion algoritmech (PDF) Pajdla Tomáš 2023 EI UIBIO
Dis Petr Švarný: Metody reprezentace těla a peripersonálního prostoru robotů (PDF) Hoffmann Matěj 2023 EI UIBIO
BP Jan Wagner: Autonomní snímání velkoplošných objektů pomocí bezpilotní helikoptéry (PDF) Krátký Vít 2023 OI ZUI
DP Vojtěch Vrba: Implementace zpracování obrazu v systému UVDAR na FPGA (PDF) Walter Viktor 2023 KyR KyR
DP Tomáš Kestřánek: Manipulátor pro bezpilotní autonomní létající dron (PDF) Heřt Daniel 2023 EK TIoT
DP Tuan Anh Ho: Opravování pravděpodobnostních predikcích neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2023 OI DV
DP Vojtěch Nydrle: Hašení požárů uvnitř budov pomocí autonomního UAV (PDF) Petráček Pavel 2023 KyR KyR
DP Albert Möhwald: Překonání problému různých vizuálních domén ve vizuálním vyhledávání pomocí generování trénovacích dat (PDF) Jeníček Tomáš 2023 OI KB
BP Tejas Bhatnagar: Bayesovské učení binárních neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2023 EECS
BP Mohammed Ali: Identifikace řečníka z akustického signálu (PDF) Novák Daniel 2023 EECS
DP Ondřej Procházka: Plánování trajektorie pro autonomní přistání vícerotorové helikoptéry na loď (PDF) Báča Tomáš 2023 KyR KyR
BP Michal Mikeska: Klasifikace časových řad pro rozpoznání akcí v imitačním učení (PDF) Štěpánová Karla 2023 KyR
DP Matěj Kudrna: Automatická segmentace lézí u roztroušené sklerózy ve snímcích magnetické rezonance (PDF) Němý Milan 2023 BIO LT
DP Jakub Rosol: Rychlý výpočet polygonu viditelnosti (PDF) Kulich Miroslav 2023 KyR KyR
DP Anna Zderadičková: Využití hustého mračna bodů pro lokalizaci ve vnitřních prostorách (PDF) Polic Michal 2023 OI CGI
Dis Teymur Azayev: Řízení robotů pomocí stukturovaného hlubokého učení (PDF) Zimmermann Karel 2022 EI UIBIO
BP Štěpán Křivánek: Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru (PDF) Matas Jiří 2022 OI ZUI
DP Lukáš Kotrbatý: Databáze osobních stránek z Wikipedie (PDF) Franc Vojtěch 2022 OI SI
BP Tomáš Fiala: Lokalizace robotu za pomoci magnetometru (PDF) Smutný Vladimír 2022 KyR
DP Jan Hrazdíra: Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy sdílející reprezentaci (PDF) Woller David 2022 OI CV
DP Petra Salfická: Vytvoření příběhového modulu pro seriózní hru (PDF) Novák Daniel 2022 EK TIoT
BP Václav Kůla: Navigace pro dvouruký mobilní manipulátor TIAGo++ (PDF) Kulich Miroslav 2022 OI ZUI
BP Roman Šíp: Vizuální detekce dopravních kuželů pro autonomní formuli (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
BP Ondřej Vereš: Časosběrné video obličeje (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
DP Jaroslav Janoš: Vzorkovací techniky plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI CS
DP Serhii Sinelnikov: Návrh aplikace pro snížení digitálních závislostí (PDF) Novák Daniel 2022 OI SI
DP Jakub Lhoták: Návrh back-end řešení pro snížení digitálních závislosti (PDF) Novák Daniel 2022 OI SI
BP Michal Horáček: Nalezení nejrychlejší trajektorie pro autonomní studentskou formuli (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
DP Adam Konopiský: Predikce vlastností povrchu z obrazu s využitím samoučení (PDF) Čech Jan 2022 KyR KyR
BP Sebastian Štefko: Přidání kontextu do konvolučních sítí (PDF) Šochman Jan 2022 OI ZUI
DP Lukáš Kunt: Detekce zubních kazů z rentgenových snímků (PDF) Kybic Jan 2022 OI UI
DP Andrii Yermakov: Rozpoznávání vozidel z audia (PDF) Franc Vojtěch 2022 OI UI
DP Štefan Trusina: Sdružený přístup k problému hlídače (PDF) Kulich Miroslav 2022 OI UI
DP Miroslav Purkrábek: Nalezení, sledování a redetekce hráčů florbalu z více kamer (PDF) Matas Jiří 2022 OI UI
BP Jan Hošťálek: SLAM v prostředí stožáru vysokého napětí (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
DP Afzal Ahmad: Planování trajektorie pro skupinu helikoptér v neznamém prostředí s omezením na množství sdílených informací (PDF) Spurný Vojtěch 2022 OI UI
DP Jan Dočekal: Detekce částí lidského těla z velké blízkosti (PDF) Hoffmann Matěj 2022 OI UI
BP Aleksandr Barinov: Učení řídicího algoritmu na datově získaném modelu (PDF) Azayev Teymur 2022 OI ZUI
BP Jiří Hartvich: Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko (PDF) Hoffmann Matěj 2022 KyR
BP Jan Mandík: Lokalizace v prostředí stožáru vysokého napětí (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
BP Jan Kočí: Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení (PDF) Petrlík Matěj 2022 KyR
BP Tomáš Kratochvíl: Estimace vzájemné polohy kamerového stereopáru pod vlivem parazitní dynamiky (PDF) Walter Viktor 2022 OI ZUI
BP Ivan Žižka: Stereo termokamera (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
BP Ondřej Tůma: Demonstrátor systému plánování pro více agentů (PDF) Kulich Miroslav 2022 OI S
BP Jan Ševic: Řizení dronu Ryze Tello při průletu překážkou (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
BP Martin Koudelka: Prohledávání vymezené oblasti bezpilotními helikoptérami pomocí pravděpodobnostního kvadratického stromu (PDF) Báča Tomáš 2022 OI ZUI
BP Anastasia Ostapenko: Systém pro rozpoznávání akcí (PDF) Vavrečka Michal 2022 OI ZUI
BP Jan Ferbr: Generování trénovacích dat pro 2D segmentaci (PDF) Polic Michal 2022 KyR
DP Jan Kadlec: Automatické vyhodnocování slovních úloh (PDF) Průša Daniel 2022 OI DV
DP Filip Uhlík: Rozšíření služeb grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2022 OI KB
BP Václav Kubáček: Automatizace procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robota (PDF) Jochman Tomáš 2022 KyR
DP Matěj Suchánek: Detekce objektů v obraze se známou geometrií scény (PDF) Čech Jan 2022 OI DV
DP Michal Šípek: Bezpečnostní plugin do prohlížeče (PDF) Novák Daniel 2022 OI KB
DP Jan Presperín: Metody strojového učení pro detekci ttH mechanismu produkce Higgsova bosonu (PDF) Kybic Jan 2022 OI DV
BP Vojtěch Bartek: Vylepšení detekcí pomocí modelování dynamiky v lidarových datech (PDF) Vacek Patrik 2022 OI ZUI
BP Jan Pražák: Interakce člověka s rojem vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér použitím gest (PDF) Horyna Jiří 2022 OI IoT
BP Silvia Goldasová: Nástroj pro modelování pohybu lidí a generování dat pro vývoj sledovacích algoritmů (PDF) Škoviera Radoslav 2022 OI IoT
BP Vojtěch Volprecht: Metody plánování pohybu pro rozkládání hlavolamů (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI ZUI
BP Aimira Baitieva: Detekce dronů a jejich relativní lokalizace pomocí RGB a termální kamery (PDF) Vrba Matouš 2022 OI ZUI
BP Petr Zahradník: Vzorkovací metody plánování pohybu s omezeními (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI ZUI
BP Bekhzod Masharipov: Sledování dronu Ryze Tello (PDF) Štěpán Petr 2022 OI IoT
BP Jan Zejda: Návrh a stavba holonomní autonomní bezpilotní helikoptéry (PDF) Heřt Daniel 2022 OI IoT
BP Tomáš Kadlec: Vizuální Sudoku solver (PDF) Franc Vojtěch 2022 KyR
BP Josef Weis: Robustní realizace plánů v multi-agentních systémech (PDF) Kulich Miroslav 2022 KyR
BP Aleš Král: Metody pro hierarchickou klasifikaci histopatologických obrazů (PDF) Kybic Jan 2022 OI ZUI
BP Kateřina Kubecová: Reprezentace motorických akcí pro imitační učení v robotice (PDF) Štěpánová Karla 2022 OI S
BP Daniel Štorc: Detekce dopravních kuželů z lidarových dat (PDF) Čech Jan 2022 KyR
BP Daniel Kubišta: Oprava plánu pro team mobilních agentů (PDF) Kulich Miroslav 2022 KyR
BP Lukáš Radovanský: Zpracování přirozeného jazyka v klinické doméně (PDF) Novák Daniel 2022 OI ZUI
DP Rakshith Madhavan: Hloubkový obraz z jednoho pohledu a řídké 3D rekonstrukce (PDF) Pajdla Tomáš 2022 KyR KyR
DP Anna Žigajkova: Určení parametrů laserového paprsku (PDF) Krsek Pavel 2022 KyR KyR
DP Martina Dubeňová: Vizuální lokalizace v dynamickém prostředí (PDF) Pajdla Tomáš 2022 KyR R
BP Vojtěch Brejtr: Registrace histologických snímků za pomoci optického toku a hlubokého učení (PDF) Kybic Jan 2022 BIO
BP Vojtěch Mašín: Vizualizace a zpracování dat adiktologických pacientů (PDF) Novák Daniel 2022 OI CGG
BP Artem Moroz: Predikce parametrů aterosklerotického plátu z in-vivo ultrazvukových obrázků karotidy (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
BP Jáchym Staněk: Strojové učení pro robotickou exploraci (PDF) Agishev Ruslan 2022 KyR
BP Miroslav Kovář: Odhad a optimalizace spotřeby energie během letu UAV (PDF) Nekovář František 2022 KyR
BP Petr Novota: Stanovení hustoty deště z dat CML spojů (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
BP Yevhenii Kubov: Implementace neuronové sítě pro autonomní sledování cesty (PDF) Vrba Matouš 2022 KyR
DP Jakub Paplhám: Detekce mikroskopických hub v klinickém materiálu (PDF) Franc Vojtěch 2022 KyR KyR
DP Adam Ukleh: Detekce a sledování objektů na vodní hladině (PDF) Saska Martin 2022 KyR KyR
DP Filip Novák: Estimace stavů lodi z bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2022 KyR KyR
BP Markéta Kvašová: Rekonstrukce 3D obrazu karotidy z 2D in-vitro ultrazvukových snímků (PDF) Kybic Jan 2022 BIO
BP Vilém Jonák: Trekování lidí pomocí počítačového vidění s datovým výstupem (PDF) Leischner Vojtěch 2022 OI CGG
BP Martin Mráz: Uvolněná kvantizace a binarizace neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2022 KyR
BP Jiří Hronovský: Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda (PDF) Azayev Teymur 2022 KyR
BP Magdaléna Kůtová: Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace: emoční úloha (PDF) Sieger Tomáš 2022 BIO
BP Matouš Soldát: Implementace 12kompartmentového modelu hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG (PDF) Jiříček Stanislav 2022 BIO
BP Bohumil Brož: Zábavná demonstrace multirobotického systému (PDF) Svoboda Tomáš 2022 KyR
BP Marie Turnovcová: Klasifikace parasomních epizod v celonočním polysomnografickém záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2022 BIO
BP Aneta Ambrosová: Vliv artefaktů v mikroelektrodových záznamech na klasifikaci subkortikálních struktur (PDF) Bakštein Eduard 2022 BIO
Dis Tomáš Dlask: Sestup po blocích souřadnic a lokální konzistence v lineárním programování (PDF) Werner Tomáš 2022 EI UIBIO
Dis Václav Burda: Telemetrické systémy v medicíně (PDF) Novák Daniel 2022 EI UIBIO
Dis Vojtěch Šalanský: Učení a vnímaní robotu v částečně neznámem prostředí (PDF) Zimmermann Karel 2022 EI UIBIO
BP Alexander Grigorov: Mobilní aplikace pro léčbu závislostí (PDF) Novák Daniel 2022 OI S
BP Petr Schimperk: Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper (PDF) Vavrečka Michal 2022 OI ZUI
BP Erik Gadireddi: Návrh terapeutické aplikace pro snížení digitálních závislostí (PDF) Novák Daniel 2022 OI CS
BP Eric Žíla: Analýza aktigrafických a behaviorálních dat (PDF) Novák Daniel 2022 OI ZUI
BP Adam Škuta: Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu (PDF) Vrba Matouš 2022 KyR
BP Ondrej Sakači: Sběr a analýza dat získaných pomocí mobilních platforem pro sběr behaviorálních dat (PDF) Novák Daniel 2022 SIT
BP Michaela Doležalová: Návrh terapeutické aplikace (PDF) Novák Daniel 2022 SIT
BP Thi Cam Tu Tran: Aplikace pro kontrolované pití (PDF) Novák Daniel 2022 SIT
BP David Puchoň: Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot (PDF) Žaitlík David 2022 KyR
BP Adam Herold: Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
DP Jakub Lečbych: Algoritmus využívající GRASP meta-heuristiku pro řešení problému routování vozidel s omezeními (PDF) Pošík Petr 2022 OI SI
DP Andrii Zakharchenko: Vizuální vyhledávání obrazů a geolokaliace (PDF) Tolias Georgios 2022 OI DV
DP Jakub Rozlivek: Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu (PDF) Svoboda Tomáš 2022 KyR KyR
DP Lukáš Rustler: Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou (PDF) Hoffmann Matěj 2022 KyR KyR
DP Rail Chamidullin: Vizuální rozpoznávání do mnoha tříd s vedlejší informací (PDF) Matas Jiří 2022 OI CV
DP Valeriia Iegorova: Rekonstrukce trojdimenzionálních modelů zvířat (PDF) Pajdla Tomáš 2022 OI CV
DP Martin Sebera: Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc (PDF) Polic Michal 2022 OI CV
Dis Eduard Alibekov: Symbolická regrese pro posilováné učení ve spojitých prostorech (PDF) Štěpánková Olga 2021 EI UIBIO
DP Maksym Ivashechkin: USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům (PDF) Matas Jiří 2021 OI CV
DP Petr Kouba: Rozpoznávání tance z videa (PDF) Matas Jiří 2021 OI CV
DP Minh Thao Nguyenová: Analýza a klasifikace subthalamického jádra z mikroelektrodových záznamů (PDF) Bakštein Eduard 2021 BIO B
DP Jana Čikelová: Continuous Integration a Continuous Delivery webové adikotologické aplikaci (PDF) Novák Daniel 2021 OI DV
DP Šimon Pavlín: Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her (PDF) Franc Vojtěch 2021 KyR KyR
DP Maksym Shcherban: Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR R
BP Dmitrii Mikhailov: Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie (PDF) Průša Daniel 2021 OI ZUI
BP Jakub Lukeš: Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí (PDF) Vacek Patrik 2021 OI CS
BP Patrik Jankuv: Backend mobilních aplikácie pro adiktologii (PDF) Novák Daniel 2021 SIT
DP Lukáš Fanta: Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2021 KyR KyR
BP Tomáš Dulava: Struktura populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2021 OI CGG
BP Tinatin Verdzeuli: InLoc vizuální lokalizace pro robota ARI (PDF) Pajdla Tomáš 2021 EECS
DP Daniel Smrčka: Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem (PDF) Báča Tomáš 2021 KyR KyR
BP Michal Lukeš: Odhadování rotace a translace netexturovaného objektu z jedné kamery (PDF) Matas Jiří 2021 OI CS
BP Milan Welser: Anotovaná databáze obrázků tváří lidí z Wikipedie (PDF) Franc Vojtěch 2021 OI CS
BP David Puchoň: Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
DP Kristýna Míková: Vizualizace a zpracování dat uživatelů závislých na nikotinu (PDF) Novák Daniel 2021 BIO LT
BP Matej Novosad: Kalibrace polohy lidaru pomocí kódovaných odrazných značek (PDF) Matoušek Martin 2021 KyR
BP Tomáš Tran: Návrh stárnutí virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2021 OI CGG
Dis Vojtěch Spurný: Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů (PDF) Saska Martin 2021 EI UIBIO
Dis Jan Žegklitz: Vylepšení algoritmů pro symbolickou regresi založených na genetickém programování (PDF) Pošík Petr 2021 EI UIBIO
DP Ondřej Kobza: Generování přirozeného jazyka ze znalostních databází (PDF) Marek Petr 2021 OI UI
DP Hana Mertanová: Segmentace buněk v mikroskopii za použití referenční modality (PDF) Kybic Jan 2021 OI UI
DP Hynek Davídek: Algoritmus label propagation pro one-shot segmentaci objektů ve videu (PDF) Tolias Georgios 2021 OI UI
DP Tomáš Roun: Navigační systém pro autonomní studentskou formuli (PDF) Čech Jan 2021 OI UI
DP Yeva Prysiazhniuk: Vyhodnocení Arterial spin labeling MRI – kalibrace z dat s potlačením pozadí (PDF) Petr Jan 2021 BIO B
DP Van Duy Ta: Kontextově informovaná predikce slovních tvarů (PDF) Pichl Jan 2021 OI DV
DP Jan Horák: Automatická detekce a kvantifikace Langerhansových ostrůvků v pankreatické tkáni (PDF) Kybic Jan 2021 OI B
DP Petr Hrubý: Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod (PDF) Pajdla Tomáš 2021 OI CV
DP Martin Sebera: Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc (PDF) Polic Michal 2021 OI CV
BP Tomáš Chaloupecký: Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS (PDF) Krsek Pavel 2021 KyR
DP Adéla Šubrtová: Přenos účesu mezi portréty (PDF) Čech Jan 2021 OI CV
BP Kryštof Teissing: Časová parametrizace dráhy manipulátoru (PDF) Krsek Pavel 2021 KyR
DP Václav Voráček: Kombinatorické metody ve studiu kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2021 OI CV
DP Kamil Horný: Automatické vytváření trajektorie robota pro svařování (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR KyR
DP Lukáš Majer: Lokalizace objektů pomocí prostorové informace vyšších vrstev CNN (PDF) Kozák Viktor 2021 KyR KyR
DP Marek Jalůvka: TIAGo++: robotický lukostřelec (PDF) Kulich Miroslav 2021 KyR KyR
BP Martin Křížek: Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru (PDF) Horyna Jiří 2021 KyR
BP Yanina Arameleva: Modelování 3D animací avatarů ve výukové hře (PDF) Novák Daniel 2021 OI CGG
BP David Štych: Robotický manipulátor pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
BP David Pařil: Autonomní řízení dronu Ryze Tello (PDF) Štěpán Petr 2021 KyR
BP Jekatěrina Jaroslavceva: Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 (PDF) Chum Ondřej 2021 KyR
BP Ondřej Kafka: Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi (PDF) Polic Michal 2021 KyR
BP Michal Minařík: Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií (PDF) Vonásek Vojtěch 2021 KyR
BP Michaela Cihlářová: Porovnání standardních metod posilovaného učení (PDF) Zimmermann Karel 2021 KyR
BP Michal Kubina: Behaviorální analýza dat (PDF) Novák Daniel 2021 OI CS
BP Martin Jaroš: Kalibrace více kamer pro autonomní řízení (PDF) Matoušek Martin 2021 KyR
DP Mariana Castillo: Klasifikace parasomních epizod z 3-osých aktigrafických záznamů (PDF) Bakštein Eduard 2021 BIO LT
BP Martin Fischer: Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru (PDF) Petráček Pavel 2021 KyR
BP Radka Olyšarová: Automatická lokalizace hdEEG elektrod (PDF) Kybic Jan 2021 OI ZUI
BP Matouš Melecký: Monokulární rekonstrukce 3D scény pro autonomní bezpilotní helikoptéru (PDF) Petrlík Matěj 2021 OI ZUI
BP Tommaso Gargiani: Vliv architektury klasifikačního modelu na detekci anomálií v textu (PDF) Lorenc Petr 2021 OI ZUI
BP Jan Čuhel: Multimodální rozpoznávání emocí z řeči (PDF) Pichl Jan 2021 OI ZUI
BP Petr Ježek: Plánování cest v úloze rozkládání objektů (PDF) Vonásek Vojtěch 2021 KyR
BP Michal Pliska: Klasifikace měkkých předmětů skrze mačkání robotickými uchopovači (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
BP Lucie Vajnerová: Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci (PDF) Hlaváč Václav 2021 KyR
BP Andrej Kružliak: Výběr průzkumných akcí za účelem zjištění vlastností předmětů robotickou manipulací (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
BP Šimon Pokorný: Sdružené detekční modely pro LiDARové mraky bodů (PDF) Vacek Patrik 2021 KyR
BP Tomáš Musil: Strategie pro autonomní prohledávání pomocí bezpilotních helikoptér v podzemních záchranných misích (PDF) Petrlík Matěj 2021 KyR
BP Petr Šebek: Slabě supervisovaná příprava LiDARových dat pro detekci 3D objektů (PDF) Svoboda Tomáš 2021 KyR
BP Jakub Janoušek: Řízení robotu pro zakládání křemíkových detektorů urychlovače LHC (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
BP Tereza Uhrová: Návrh průmyslového robotu pro kladení uhlíkového vlákna (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
BP Tomáš Farkaš: Buddy aplikace pro odvykání kouření (PDF) Novák Daniel 2021 OI S
BP Vojtěch Novotný: Servrové řěšení aplikace Buddy App pro odvykání kouření (PDF) Novák Daniel 2021 OI S
BP Nela Petrželková: Editace obrázků obličejů v latentním prostoru generativních adversarialních sítí (PDF) Čech Jan 2021 OI CS
BP Vojtěch Voráček: Křížení pro diferenciální evoluci s detekcí závislostí (PDF) Pošík Petr 2021 OI ZUI
BP Nikita Sokovnin: Rozpoznávání neznámých objektů pro detekci 3D objektu ve světě bez omezení (PDF) Pajdla Tomáš 2021 OI ZUI
BP Carmen-Anna Konicarová: Klasifikace subthalamického jádra z mikroelektrodových záznamů (PDF) Bakštein Eduard 2021 BIO
Dis Jakub Schneider: Dlouhodobý aktigrafický záznam u bipolární afektivní poruchy: Zpracování, analýza a využití v diagnostice (PDF) Novák Daniel 2021 EI UIBIO
Dis Dmytro Mishkin: Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo (PDF) Matas Jiří 2021 EI UIBIO
Dis Tomáš Hodaň: Odhadování pozice a orientace specifických rigidních objektů (PDF) Matas Jiří 2021 EI UIBIO
DP Jan Mikula: Hledání statického objektu ve známém prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2021 KyR KyR
BP Šimon Gebauer: Mobilní aplikace pro kontrolované pití (PDF) Burda Václav 2021 OI CGG
BP Jiří Budil: Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
BP Václav Plavec: Slučování informací z více senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
BP Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2021 OI CS
BP Maksim Bilan: Verzovací systém pro překlady dokumentů (PDF) Novák Daniel 2021 OI ZUI
BP Daria Tunina: Systém pro automatickou kontrolu vyřešených matematických rovnic v rastrových obrázcích (PDF) Průša Daniel 2021 OI CS
BP Adam Rojík: Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
BP Daniel Mareda: Webová aplikace pro odvykání kouření (PDF) Novák Daniel 2021 OI S
DP Jan Kúdelka: Klasifikace typu nádoru z histopatologických obrazů (PDF) Kybic Jan 2021 OI UI
DP Pavel Šuma: Učení reprezentací s omezenou supervizí pro vyhledávání ochranných známek (PDF) Tolias Georgios 2021 OI UI
DP Martin Kostelanský: Lokalizace a segmentace in-vivo ultrazvukových obrazů karotidy (PDF) Kybic Jan 2021 OI UI
Dis Tomáš Báča: Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2020 EI UIBIO
DP Pavel Gramovich: Výběr reprezentativních obrazových prototypů (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
DP Mikhail Ivanov: Detekce objektu z fúze informace z barevné kamery a hloubkových dat pro UAV (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR KyR
DP Vojtěch Pánek: Určení polohy mobilního robotu z kamerových dat (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Eva Uhliariková: Simulace ketoacidózi v edukační aplikaci pro děti trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2020 OI B
DP Victoria Eykhmann: Návrh aplikace pro administraci glukagonu (PDF) Novák Daniel 2020 OI SI
DP David Pekárek: Přesné měření vlastní trajektorie vozidla (PDF) Čech Jan 2020 KyR KyR
DP Martin Vlašimský: Učení pro vizuální rozpoznávání vlastností povrchu (PDF) Čech Jan 2020 KyR KyR
DP Jakub Trmal: Optimization of server solution and performance measurement (PDF) Novák Daniel 2020 OI SI
BP Vojtěch Tollar: Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA (PDF) Pošík Petr 2020 OI CS
BP Pavlína Koutecká: Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Matěj Vasilevski: Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu (PDF) Pošík Petr 2020 KyR
BP Vojtěch Poříz: Detekce diabetické retinopatie pomocí neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Matěj Suchánek: Efektivní implementace neuronových sítí pro použití v reálném čase (PDF) Čech Jan 2020 OI CS
BP Jan Maděra: Slučování map pro roje dronů (PDF) Petrlík Matěj 2020 OI CS
DP Pavel Lučivňák: Vizuální lokalizace pro HoloLens (PDF) Pajdla Tomáš 2020 OI UI
BP Ondřej Mézl: Návrh mobilní aplikace pro administraci nikotinových náhrad (PDF) Novák Daniel 2020 OI CGG
BP Bohumila Potočná: Kalibrace robotické kůže humanoidního robota: porovnání a kombinace “sebedotykových” konfigurací a 3D rekonstrukce z fotografií (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
BP Vojtěch Nydrle: Návrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárů (PDF) Petráček Pavel 2020 KyR
BP David Kunz: Robustní a rychlá registrace obrazů metodou "Local All Pass" (PDF) Kybic Jan 2020 OI CS
BP Ondřej Bouček: Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení (PDF) Tolias Georgios 2020 OI CS
BP Benjamin Hejl: Návrh simulátoru inzulinové pumpy (PDF) Novák Daniel 2020 KyR
BP Anna Žigajkova: Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování (PDF) Krsek Pavel 2020 KyR
BP Zdeněk Havelka: Návrh mobilní aplikace pro administraci a zobrazování lékařských doporučení (PDF) Novák Daniel 2020 OI S
BP Jan Švrčina: Adaptivní řízení pomocí neuronových sítí (PDF) Azayev Teymur 2020 KyR
BP Filip Novák: Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů (PDF) Saska Martin 2020 KyR
BP Martin Hruška: Zpřístupnění služby Telegram pro nevidomé uživatele (PDF) Novák Daniel 2020 SIT
BP František Smrž: Zpřístupnění služby Spotify pro nevidomé uživatele (PDF) Novák Daniel 2020 SIT
Dis Iva Milerská: Komplexní automatické hodnocení signálu povrchového EMG a EMG s vysokou hustotou záznamu (PDF) Lhotská Lenka 2020 EI UIBIO
DP Valentýn Číhala: Poddajné řízení průmyslového robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR KyR
DP Pavel Stoudek: Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR R
DP Viktor Korotynskiy: Použití monodromie ke zjednodušení polynomiálních soustav (PDF) Pajdla Tomáš 2020 KyR R
DP Jakub Malý: Automatické rozpoznávání událostí pro detekci Higgsova bosonu (PDF) Kybic Jan 2020 KyR KyR
DP Nikolai Antonov: Generátor náhodných čísel založený na multiplikativní konvoluční transformaci (PDF) Průša Daniel 2020 OI SI
DP Štěpán Klouček: iOS aplikace pro akupresuru (PDF) Burda Václav 2020 OI SI
DP Petr Ješke: Android aplikace pro akupresuru (PDF) Burda Václav 2020 OI SI
DP Michal Němec: Plánování pro tým robotů v úloze kooperativní stavby zdi (PDF) Pěnička Robert 2020 KyR KyR
DP Václav Pritzl: Navigace UAV pro úlohu hašení v soutěži MBZIRC (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR KyR
DP Zdeněk Rozsypálek: Detekce cihel pro soutěž MBZIRC (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR KyR
DP Tomáš Rybecký: Plánování trajektorie pro heterogenní tým v automatizovaném skladu (PDF) Kulich Miroslav 2020 KyR KyR
DP Jan Vidašič: Problém obchodního cestujícího se sousedstvími (PDF) Kulich Miroslav 2020 OI SI
DP Jan Hroch: Velká databáze anotovaných sekvencí tváří (PDF) Franc Vojtěch 2020 OI UI
DP Martin Votruba: Predikce trajektorií vozidel na dálnici (PDF) Franc Vojtěch 2020 OI UI
BP Michal Šípek: Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace pro odvyknutí kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI CS
BP Michal Mareš: Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
BP Jan Kadlec: Automatické vyhodnocování matematických slovních úloh (PDF) Průša Daniel 2020 OI CS
BP Adrián Pitoňák: Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci (PDF) Straka Zdeněk 2020 KyR
BP Erik Cupal: Buddy app pro odvykání kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI CS
BP Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI CS
BP Jan Mayer: Prediktory fitness v genetickém programování (PDF) Pošík Petr 2020 OI CS
BP Anton Kretov: Attention mechanizmus ve zpracování přirozeného jazyka (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI CS
DP Jiří Horyna: Automatické řízení pro kolaborativní nošení nákladu dvěma bezpilotními helikoptérami (PDF) Báča Tomáš 2020 KyR KyR
BP Alexej Popovič: Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi (PDF) Navara Mirko 2020 KyR
BP Dominik Fischer: Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR (PDF) Walter Viktor 2020 KyR
DP Michal Bahník: Sémantická segmentace povrchu pro RC model auta (PDF) Čech Jan 2020 KyR KyR
BP Miroslav Purkrábek: Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu (PDF) Matas Jiří 2020 KyR
BP Klára Janoušková: Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech (PDF) Matas Jiří 2020 OI CS
BP Leonard Mentzl: Směrové statistiky v predikci kvaziperiodických časových řad (PDF) Navara Mirko 2020 OI CS
BP Albert Möhwald: Generování trénovacích dat pro vizuální vyhledávání pomocí neuronových sítí (PDF) Jeníček Tomáš 2020 OI CS
BP Jan Dočekal: Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map (PDF) Zimmermann Karel 2020 KyR
BP Matěj Boxan: Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Dmitrij Sojma: Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Adam Ukleh: Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Andrii Yermakov: Výběr tváří pro zlepšení přesnosti verifikace (PDF) Franc Vojtěch 2020 SIT
BP Ondřej Procházka: Robotický hasící systém pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2020 KyR
BP Václav Hlaváč: Analýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI CS
BP Arseniy Tkachev: Plánování pohybu bezpilotního prostředku v úloze psaní textu (PDF) Pěnička Robert 2020 EECS
BP Miroslav Březík: Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI CS
Dis Arun Mukundan: Local Descriptors for Image Matching and Retrieval (PDF) Chum Ondřej 2020 EI UIBIO
BP Josef Grus: Analýza obrazu gelové elektroforézy (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Štěpán Műller: Sumarizace textu pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit (PDF) Marek Petr 2020 OI CS
BP Jaroslav Janoš: Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku (PDF) Pěnička Robert 2020 KyR
BP Michal Werner: Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot (PDF) Báča Tomáš 2020 KyR
BP Lukáš Kunt: Detekce objektů z hloubkové kamery (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR
BP David Herel: Mobilní aplikace pro kontrolované pití (PDF) Burda Václav 2020 OI S
BP Jan Jirman: Rekonstrukce scény z více RGB-D kamer a určení vhodného přídavného pohledu kamery (PDF) Štěpánová Karla 2020 OI S
BP Václav Šídlo: Rozšíření mobilní aplikace pro podporu odvykání kouření (PDF) Burda Václav 2020 OI S
BP Jakub Lhoták: Ladění a konstrukce heuristických optimalizačních algoritmů (PDF) Pošík Petr 2020 OI S
Dis Martin Pecka: Bezpečné autonomní posilované učení (PDF) Svoboda Tomáš 2020 EI UIBIO
Dis Milan Šulc: Rozpoznávání rostlin a hub z obrázků (PDF) Matas Jiří 2020 EI UIBIO
Dis James Brandon Pritts: Metody narovnání obrazů opakujících se vzorů v rovině (PDF) Chum Ondřej 2020 EI UIBIO
Dis Robert Pěnička: Plánování sběru dat pro vzdušné prostředky (PDF) Saska Martin 2020 EI UIBIO
BP Vladimír Glingar: Ovládání dronu Ryze Tello přes webové rozhraní (PDF) Štěpán Petr 2020 OI IoT
BP Branislav Doubek: Implementace metody "Multiple instance learning" pomocí Markovských sítí (PDF) Kybic Jan 2020 EK
DP Michal Urválek: Plánování pro systém MoleMOD (PDF) Kulich Miroslav 2020 KyR KyR
BP Ashwin Suresh Nedungadi: Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Saska Martin 2020 EECS
DP Jan Čermák: Manipulace za použití poddajného robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Jan Bednář: Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry pomocí vizuálně-inerciální odometrie (PDF) Petrlík Matěj 2020 KyR KyR
DP Lukáš Hajdúšek: Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
BP Tomáš Staruch: Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou (PDF) Saska Martin 2020 KyR
DP Tomáš Novák: Učení optického toku bez učitele (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
DP Matěj Nikl: Syntéza lidské tváře pro rozšíření trénovací množiny (PDF) Franc Vojtěch 2020 OI UI
DP Stefan Ćirić: Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří (PDF) Franc Vojtěch 2020 OI UI
Dis Javier Alejandro Aldana Iuit: Detekce relevantních záběrů pomocí bodů zájmu pro přeřazování videí (PDF) Matas Jiří 2019 EI UIBIO
Dis Jiří Anýž: Analýza biochemických dat (PDF) Štěpánková Olga 2019 EI UIBIO
Dis Jan Stria: Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci (PDF) Hlaváč Václav 2019 EI UIBIO
DP Jan Charvát: Vývoj uživatelského rozhraní pro webový prohlížeč pro nevidomé (PDF) Novák Daniel 2019 KyR KyR
BP Pavel Turnovec: Kamerová kontrola kvality nátěrové hmoty (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR SC
Dis Michal Hroch: Algebraické a mírově-teoretické vlastnosti struktur blízkých k Booleovým algebrám (PDF) Pták Pavel 2019 EI MI
DP David Woller: Hledání zdrojů gama záření (PDF) Kulich Miroslav 2019 KyR KyR
DP Vít Krátký: Bezpečný průzkum interiérů historických budov za pomocí autonomních bezpilotních helikoptér (PDF) Spurný Vojtěch 2019 KyR KyR
DP Jakub Cmíral: Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření (PDF) Krsek Pavel 2019 KyR R
DP Jose Ananias Hilario Reyes: Apriorní modely pro rubustní adversariální hluboké učení (PDF) Flach Boris 2019 OI UI
DP Petr Štibinger: Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR KyR
DP David Nováček: Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
DP Wei Xin Tan: Algoritmus pro automatické doplňovaní jednoduchých trajektorií (PDF) Škoviera Radoslav 2019 KyR KyR
DP Jasna Petric: Plánování mise více autonomních helikoptér pro kooperativní stavbu zdi (PDF) Saska Martin 2019 KyR KyR
BP Filip Bulander: Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu (PDF) Saska Martin 2019 KyR SC
DP Petr Kočiš: Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace (PDF) Kybic Jan 2019 BMII BI
DP Miroslav Domankuš: Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android (PDF) Anýž Jiří 2019 BMII BI
DP Pavel Petráček: Návrh, lokalizace a stabilizace specializované bezpilotní helikoptéry pro dokumentaci historických objektů (PDF) Saska Martin 2019 KyR KyR
BP Jiří Štěpanovský: Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Maksym Shcherban: Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Lukáš Fanta: Rozplňování radiofarmak robotem (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
BP Marek Jalůvka: Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Maksym Ivashechkin: USAC++ (PDF) Matas Jiří 2019 OI CS
BP Petr Hrubý: Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles (PDF) Pajdla Tomáš 2019 OI CS
BP Barbora Dědková: Použití Conditional Adversarial Networks pro kolorování a stylizaci skic (PDF) Tolias Georgios 2019 OI CS
BP Lukáš Rustler: Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Jakub Rozlivek: Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Václav Voráček: Teorie grafů a kvantové struktury (PDF) Navara Mirko 2019 OI CS
BP Csaba Filip: Rozpoznávání matematických a chemických vzorců ve strukturovaných dokumentech (PDF) Průša Daniel 2019 OI S
DP Lukáš Bertl: Samoskládání: modelování, simulace a plánování (PDF) Kulich Miroslav 2019 KyR SC
DP Antonín Vobecký: Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí (PDF) Škoviera Radoslav 2019 OI CV
DP Martin Španěl: Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2019 OI CV
DP Denys Rozumnyi: Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání (PDF) Matas Jiří 2019 OI CV
BP Daniel Smrčka: Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR
BP Jan Mádle: Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI CS
BP Josef Čech: Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů (PDF) Šára Radim 2019 KyR
BP Jiří Zacha: Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat (PDF) Vacek Patrik 2019 KyR
BP Maksym Polovnikov: Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby (PDF) Chudáček Václav 2019 OI CS
BP Adéla Šterberová: Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2019 KyR
Dis Elizaveta Saifutdinova: Automatická detekce grafoelementů ve spánkovém EEG (PDF) Lhotská Lenka 2019 EI UIBIO
Dis Filip Radenović: Vizuální vyhledávání pomocí kompaktních reprezentací (PDF) Chum Ondřej 2019 EI UIBIO
Dis Ježek Filip: Model cirkulace přenosu krevních plynů a acidobáze pro tvorbu lékařských simulátorů a podpory rozhodování (PDF) Lhotská Lenka 2019 EI UIBIO
DP Rýdl Václav: Shlukování tváří ve videu (PDF) Franc Vojtěch 2019 OI DV
DP Okonechnikova Tatiana: Tvorba dialogových aplikací na základě ontologie schema.org (PDF) Šedivý Jan 2019 OI DV
BP Hořovský Tomáš: Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI CS
BP Kurbanov Sergej: Uživatelské rozhraní grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI CS
BP Horný Kamil: Systém pro tvorbu dynamických dotazníků (PDF) Burda Václav 2019 KyR R
DP Náhlík Michal: Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2019 BMII BI
Dis Albl Čeněk: 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií (PDF) Pajdla Tomáš 2018 EI UIBIO
Dis Sixta Tomáš: Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování (PDF) Flach Boris 2018 EI UIBIO
Dis Pošusta Antonín: Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání (PDF) Otáhal Jakub 2018 EI UIBIO
Dis Kubelka Vladimír: Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů (PDF) Svoboda Tomáš 2018 EI UIBIO
Dis Petrík Vladimír: Fyzikální modely pro robotickou manipulaci s měkkými materiály (PDF) Hlaváč Václav 2018 EI UIBIO
DP Puciow František: Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru (PDF) Hoffmann Matěj 2018 KyR KyR
DP Dubeň Alexander: Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat (PDF) Pěnička Robert 2018 KyR KyR
DP Saikin Diego Alejandro: Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností (PDF) Saska Martin 2018 KyR KyR
DP Vrba Matouš: Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
DP Jílek Martin: Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
DP Jankovec Tom: Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR R
DP Petrlík Matěj: Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů (PDF) Saska Martin 2018 KyR KyR
DP Paštyka Jan: Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
DP Valentin Jacques: Hluboké učení pro autonomní off-road řízení v simulaci (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR KyR
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR R
DP Pivoňka Tomáš: Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu (PDF) Přeučil Libor 2018 KyR R
DP Fiala Dominik: Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy (PDF) Matoušek Martin 2018 OI CV
DP Špetlík Radim: Robustní vizuální odhadování tepu (PDF) Čech Jan 2018 OI CV
DP Müller Jiří: Konzultační systém pro diabetické pacienty (PDF) Lhotská Lenka 2018 OI SI
DP Jašek Otakar: Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI CV
BP Ullrich Herbert: Uživatelsky rozšiřovatelná grafová databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI SS
DP Marek Petr: Dialogový manažer pro konverzační umělou inteligenci (PDF) Šedivý Jan 2018 OI UI
DP Matulík Martin: Generování přirozeného jazyka ze strukturovaných dat (PDF) Šedivý Jan 2018 OI DV
DP Dlask Tomáš: Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí (PDF) Werner Tomáš 2018 OI UI
BP Litvishko Nikita: Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR SC
BP Ješke Petr: Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android. (PDF) Saska Martin 2018 KyR SC
BP Šuster Dan: Reaktivní plánování pohybu formace helikoptér v úloze mapování pozic zdrojů vysílání (PDF) Spurný Vojtěch 2018 KyR SC
BP Uhliariková Eva: Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé (PDF) Novák Daniel 2018 KyR SC
BP Němec Michal: Lokalizace ARFID čipů skupinou helikoptér využívajících principu Multilaterace (PDF) Spurný Vojtěch 2018 KyR SC
BP Novotný Aleš: Reaktivní plánování bezkolizního letu helikoptéry s využitím dat z onboard stereo kamery (PDF) Spurný Vojtěch 2018 KyR SC
BP Šenkeřík Jan-Jakub: Sledování letící helikoptéry kompaktním týmem malých bezpilotních prostředků (PDF) Walter Viktor 2018 KyR SC
DP Marčišin Matej: Odhad atributů z tváře (PDF) Franc Vojtěch 2018 OI DV
BP Mikula Jan: Meta-heuristiky pro směrovací problémy (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR SC
BP Brejchová Michaela: Plánování pro systém MoleMOD (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR SC
BP Machálek Jan: Automatické řízení bezpilotní helikoptéry v systému ROS (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR SC
BP Filyó Dominik: Plánování pohybu pro 3D objekty (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR SC
BP Bulander Filip: Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu (PDF) Saska Martin 2018 KyR SC
BP Bursík Filip: Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu (PDF) Saska Martin 2018 KyR SC
DP Kubeš Daniel: Modifikace programového vybavení komunikačního zařízení Profibus Analyzer (PDF) Štěpán Petr 2018 KyR SPT
DP Hryzák Ondřej: Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo (PDF) Novák Daniel 2018 BMII BI
BP Zahrádka David: Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka (PDF) Pěnička Robert 2018 KyR SC
BP Klouček Štěpán: Mobilní aplikace pro řízení bezpilotní helikoptéry nesoucí plašič ptactva (PDF) Saska Martin 2018 KyR SC
BP Hodná Jitka: Mobilní aplikace pro diabetologii (PDF) Lhotská Lenka 2018 KyR SC
BP Ta Van Duy: Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu (PDF) Pichl Jan 2018 OI CS
DP Heřt Daniel: Automatické prediktivní zastavení letícího cíle s pomocí bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR LAKS
BP Rybecký Tomáš: Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
BP Pánek Vojtěch: Import mapy z výkresu pro mobilního robota (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Božović Predrag: Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2018 OI CS
BP Lysenko Viktoriia: Metody klíčování a virtuální studio (PDF) Bednář Jan 2018 KME MT
BP Číhala Valentýn: Čištění obuvi robotem (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Studený Rudolf: Technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního obsahu (PDF) Bednář Jan 2018 KME MT
BP Pritzl Václav: Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Hollmannová Dita: Simulace realistických lokálních 3D map z geometrického modelu (PDF) Svoboda Tomáš 2018 OI CS
DP Račinský Matěj: Odhad 3D mapy z jednoho RGB obrazu (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI UI
BP Šubrtová Adéla: Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality (PDF) Čech Jan 2018 OI CS
BP Korotynskiy Viktor: Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Bauer Lukáš: Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Tiuzhina Ekaterina: Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými (PDF) Průša Daniel 2018 OI CS
BP Tulin Leonid: Průběžná kalibrace kamer na automobilu (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Horyna Jiří: Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
BP Roun Tomáš: Základní služby grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI CS
BP Velecký Tomáš: Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Walter Viktor 2018 KyR R
Dis Borovec Jiří: Analýza mikroskopických obrázků (PDF) Kybic Jan 2018 EI UIBIO
DP Vošmik Jiří: Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů (PDF) Sieger Tomáš 2018 BMII BI
DP Drozen Alan: Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
DP Kunte Ondřej: Automatická optická inspekce plošných spojů (PDF) Škoviera Radoslav 2018 KyR R
DP Steidl Stanislav: Kalibrace soustavy kamer (PDF) Pajdla Tomáš 2018 OI CV
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2018 KyR R
DP Šerých Jonáš: Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů (PDF) Matas Jiří 2018 OI CV
DP Novák Tomáš: Kooperativní plánování pro tým mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR SC
BP Zelený Václav: Aplikace rychlých plánovacích algoritmů v úloze prohledávání neznámého prostoru (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR SC
DP Konrád Jakub: Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy (PDF) Šedivý Jan 2018 KyR SC
BP Votroubek Tomáš: Vylepšení detekce plagiátů v BRUTE (PDF) Pošík Petr 2018 STM SI
DP Azayev Teymur: Hluboké učení pro autonomní řízení fliperů robotu v simulaci (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI UI
DP Trutman Pavel: Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Kozák Viktor: Metody lokálního plánování pro mobilní robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Amrich Jonáš: Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem (PDF) Šedivý Jan 2017 OI CS
DP Bruštík Tomáš: Vyhodnocovací systém pro výuku algoritmizace a programování (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI SI
BP Janů Vojtěch: Řízení pohybu humanoidního robota (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Krček Jan: Odhad pohlaví a věku z videa lidské tváře (PDF) Franc Vojtěch 2017 OI CS
BP Holešovský Ondřej: Deskriptor tváří učený pomocí konvolučních neuronových sítí (PDF) Franc Vojtěch 2017 KyR SC
BP Jenčík Dušan: Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů (PDF) Šedivý Jan 2017 OI CS
BP Vyskočil Tomáš: Detekce anomálií v chování uživatelů (PDF) Šedivý Jan 2017 KyR SC
BP Blažek Michal: Implementace lupy pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Bláha Richard: Systém pro personální lokalizaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Doležal Matěj: Dáma s umělou inteligencí (PDF) Štěpánková Olga 2017 OI CS
BP Hrubý Jaroslav: Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR
BP Dvořák Jakub: Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
DP Pokorný Jan: Sdílení lokální informace v detekci založené na klouzajícím oknu (PDF) Matas Jiří 2017 OI SI
BP Steidl Stanislav: Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CS
BP Klučka Martin: Uživatelské rozhraní a automatická detekce poruch pro podporu experimentů s více helikoptérami (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Zeman Ondřej: Tvorba uživatelského rozhraní pro systém biofeedbackové terapie (PDF) Vavrečka Michal 2017 OI SI
BP Petrlík Matěj: Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
BP Saslík Martin: Konstrukce autonomně stabilizované helikoptéry využívající všesměrovou relativní lokalizaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR SPT
BP Rubeš Lukáš: Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Sushkov Roman: Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Kejvalová Jana: Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 OI CS
BP Chmel Jakub: Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Bednárová Naďa: Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujích se map (PDF) Hoffmann Matěj 2017 OI CS
DP Pechan Jan: Detekce barev a bankovek pro nevidomé uživatele v prostředí Android (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Hobza Martin: Vyhlazování trajektorií vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Perić Vladimir: Symbolická regrese jako náhradní model v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2017 OI SI
DP Franěk Aleš: Detekce objektů zájmu ve velkých dynamických souborech dat (PDF) Matas Jiří 2017 OI UI
DP Fabián Jan: Měření výšky postavy z dohledových kamer (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
DP Pinc Michal: Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění (PDF) Macků David 2017 BMII BI
DP Davidíková Šárka: Analýza variability srdeční frekvence plodu ve spektrální oblasti (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BI
BP Trutman Pavel: Generátor řešení minimálních problémů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR R
BP Heřt Daniel: Vzájemně stabilizované autonomní helikoptéry vedené dynamickým virtuálním leaderem (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Vondráková Michaela: Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení (PDF) Vavrečka Michal 2017 KyR R
DP Polic Michal: Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Bukovský Petr: Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
DP Vakula Jan: Lokalizace klíčových bodů a párování v obtížných scénách pro vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Drápela Jakub: Měření barevných broušených kamenů (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Nejedlá Lenka: Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BI
DP Novotný David: Detekce objektů z mnoha tříd (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Lochmann Jan: Prostorová lokalizace nemocničních lůžek (PDF) Lhotská Lenka 2017 BMII BI
DP Hrubý Lukáš: Infotainment aplikace pro auto na smartphonu (PDF) Šedivý Jan 2017 OI SI
DP Báča Tomáš: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry realizované na jednočipovém počítači (PDF) Saska Martin 2017 OI UI
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2017 OI CS
BP Niedoba Lukáš: Generování hladkých trajektorií ve 2D (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Fiedler Jiří: Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Šerých Jonáš: Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí (PDF) Chum Ondřej 2017 OI CS
DP Šrank Marek: Portfoliové algoritmy pro kombinatorickou optimalizaci (PDF) Pošík Petr 2017 OI UI
DP Tejc Marek: Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
DP Prouza Milan: Generování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
DP Cvrček Vojtěch: Paralelizace generátoru minimálních solverů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Nobst Petr: Aplikace pro výuku cizího jazyka pomocí obrazové databáze (PDF) Vavrečka Michal 2017 OI SS
BP Musílek Tomáš: Návrh výukového modulu pro pacienty trpící cukrovkou (PDF) Novák Daniel 2017 STM SI
BP Sivák Filip: Analýza rozvrhu jednotlivých studentů a kontrola splnění neobvyklých studijních plánů - webová aplikace (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI SS
DP Trandová Eva: Objektivizovaný systém na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované (PDF) Macků David 2017 BMII BI
DP Plaček Martin: Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid (PDF) Vavrečka Michal 2017 BMII BI
DP Pruner Václav: Automatická tvorba her typu puzzle na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
DP Jícha Pavel: Prediktivní řízení a plánování umožňující komplexní manévry formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Sokolsky Nikita: Tvorba her pro systém biofeedbackové terapie (PDF) Vavrečka Michal 2017 STM SI
DP Listík Vít: Detekce podvodných emailů v češtině (PDF) Šedivý Jan 2017 OI SI
DP Lukeš Jan: Dynamická pupilometrie a její využití pro detekci relapsu afektivních poruch (PDF) Novák Daniel 2017 OI SI
DP Bužková Lucie: Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami (PDF) Werner Tomáš 2017 OI CV
DP Spurný Vojtěch: Komplexní manévry heterogenních formací pozemních a vzdušných robotů (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Mareš Jakub: Bezpečné přejíždění překážek s neúplnými daty (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Hollmann Oskar: Rozpoznávání různých abeced v reálných scénách (PDF) Matas Jiří 2017 OI SI
BP Novák Tomáš: Detekce artefaktů v mikro-EEG signálech (PDF) Bakštein Eduard 2017 KyR SC
DP Chroustovský Daniel: Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BI
DP Milichovský Martin: Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén (PDF) Novák Daniel 2017 OI UI
DP Šalanský Vojtěch: Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Zedník Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
DP Vlasatý Jan: Návrh inzulíno-glykemického výukového modulu (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BI
DP Lejsek Tadeáš: Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie (PDF) Hlaváč Václav 2017 KyR R
DP Vondráčková Lenka: Funkční MRI hyperkapnických dat (PDF) Petr Jan 2017 BMII BI
DP Kopenec Jiří: Virtuální realita pro Android (PDF) Štěpán Petr 2017 KyR R
BP Šarbortová Hana: Audio-vizuální detektor řeči (PDF) Čech Jan 2017 KyR SC
BP Dvořák Filip: Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu (PDF) Šára Radim 2017 KyR R
DP Niessner Holger: Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR SC
BP Dolejš Jiří: Počítání škůdců v obraze (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Řeháček Denis: Vývoj her pro slepé uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Sedláček Zbyšek: Návrh on-line platformy pro hraní deskových her pro slepé uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
DP Hrabalík Aleš: Implementing and Applying Fast Moving Object Detection on Mobile Devices (PDF) Matas Jiří 2017 OI CGI
BP Kiselev Maksim: Čtení čárových kódů kamerou (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Štibinger Petr: Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Petráček Pavel: Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
DP Krček Jan: Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
DP Třešňák Adam: Silová působení na robota při obrábění (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Sixta Tomáš: Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla (PDF) Matoušek Martin 2017 OI CV
DP Kozák Viktor: Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
DP Sushkov Roman: Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Neoral Michal: Použití Object Scene Flow ve video sekvencích (PDF) Šochman Jan 2017 OI CV
BP Rezková Karolína: Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI CS
BP Zlámal Vít: Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CS
BP Haluza Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
BP Nguyen Hoang Long: Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí (PDF) Pichl Jan 2017 OI CS
BP Larionov Vladyslav: Inteligentní lůžko (PDF) Lhotská Lenka 2017 KyR R
BP Rybkin Oleh: Robustní výpočet ohniskových vzdáleností (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CS
BP Rozumnyi Denys: Sledování, učení a detekce objektů různých rychlostí (PDF) Matas Jiří 2017 OI CS
DP Kohout Petr: Systém pro autonomní sběr a přesun objektů párem helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR SC
DP Novotný Tomáš: Uživatelské rozhraní pro čtení vědeckých článků (PDF) Šedivý Jan 2017 OI SI
DP Rudolf Michael: Ladění parametrů algoritmů pro numerickou optimalizaci (PDF) Pošík Petr 2017 OI UI
BP Beránek Matěj: Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Drápela Jakub: Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR SPT
DP Kovář Petr: Hlasové ovládání inteligentní domácnosti (PDF) Šedivý Jan 2017 KyR SPT
BP Novotný Martin: Robustní postupy řízení formací robotů (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Pogran Jakub: Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Zubková Natálie: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Obrusník Vít: Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Charvát Jan: Detekce radioaktivních oblastí (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Brandštýl František: Sledování člověka robotem (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Ulitin Valerii: Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
DP Jenčík Dušan: Aplikace herních mechanismů do seriózní hry na podporu léčby diabetes mellitus I (PDF) Novák Daniel 2017 OI UI
DP Rubeš Lukáš: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
DP Chamra Tomáš: Algoritmy pro automatické umísťování popisků (PDF) Pošík Petr 2017 OI UI
DP Hvězda Jakub: Porovnání metod plánovaní cest pro tým robotů (PDF) Kulich Miroslav 2017 OI UI
DP Hadáček Jan: Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 OI CV
BP Krátký Vít: Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Woller David: Automatický návrh trajektorie robotu v robotické buňce (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Novák Tomáš: Lokalizace bezpilotní helikoptéry analýzou optického toku v obraze (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Durčák Jindřich: Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 BMII BI
DP Novák Libor: Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
BP Nováček David: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Blažek Michal: Implementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomé (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Cmíral Jakub: Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Žákovec Martin: Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Bartoš Matěj: Detekce mraků v satelitních obrazech (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Čermák Jan: Robotická manipulace objektem (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Rytina Adam: Diagnostické zobrazovací metody v lékařství, využití plochých detektorů u mobilních rentgenových přístrojů (PDF) Lhotská Lenka 2017 EEM AE
DP Musílek Tomáš: Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií (PDF) Novák Daniel 2017 OI SI
DP Ocetník Dávid: Mobilní kient pro Internet věcí (PDF) Šedivý Jan 2017 OI SI
DP Ficenec Adam: Lokalizace dronů v obrazu z kamery (PDF) Štěpán Petr 2017 KyR LAKS
BP Charvát Jan: Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Bertl Lukáš: Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR SC
DP Pecha Petr: Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Husák Petr: Detekce emotivních výrazů v obličeji (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
DP Naiser Filip: Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Burian Martin: Taktilní průzkum terénu robotickou rukou (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CV
DP Housková Alisa: Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2017 BMII BI
DP Jeníček Tomáš: Extrakce kanonických pohledů z multimediálních databází pomocí neobrazové informace (PDF) Matas Jiří 2017 OI UI
BP Chernova Dina: Development of games for users with visual impairment (PDF) Novák Daniel 2017 STM WM
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Bouček Jan: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Petr Matěj: Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2016 OI CS
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Brich Tomáš: Plánování pohybu roje bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Račinský Matěj: Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Šrajer Filip: Korespondence v obrazech pro dynamické scény (PDF) Pajdla Tomáš 2016 OI CV
BP Vrba Matouš: Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Novotný Lukáš: Detekce rychle se pohybujících objektů (PDF) Matas Jiří 2016 OI CS
DP Lukeš Jakub: Plánování bezkolizní trajektorie pro mnoho robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
DP Těžký Jiří: Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem (PDF) Zimmermann Karel 2016 KyR R
BP Moravová Alena: Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze (PDF) Šochman Jan 2016 OI CS
DP Caro Néstor: Klasifikace gest založená na elektromyografii (PDF) Pošík Petr 2016 KyR R
BP Valášek Jiří: Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR SC
DP Dobeš Václav: Implementace webové aplikace pro kompenzaci diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2016 OI SI
BP Jašek Otakar: Detekce objektů pro verifikaci algoritmů autonomního systému (PDF) Svoboda Tomáš 2016 OI CS
BP Lamper Daniel: Plánování pohybu modulárních robotů s uvažováním poruch modulů (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Lhotský Vojtěch: Integrovaný přístup k prohledávání neznámého prostředí týmem robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
DP Soukupová Tereza: Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji (PDF) Čech Jan 2016 OI CV
BP Pivoňka Tomáš: Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice (PDF) Přeučil Libor 2016 KyR R
BP Kapošváry Matěj: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Chvátal Lukáš: Integrace služby internetového/audio rádia (PDF) Novák Daniel 2016 STM WM
BP Krýže Petr: Integrace audio knihovny (PDF) Novák Daniel 2016 KyR R
DP Straka Zdeněk: Tvorba modelu multisenzorní integrace pro reprezentaci peripersonálního prostoru pomocí metod strojového učení (PDF) Hoffmann Matěj 2016 OI UI
BP Pikous Tomáš: Sítě pro Internet věcí (PDF) Šedivý Jan 2016 OI SS
BP Benedikt Ondřej: Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění (PDF) Navara Mirko 2016 OI CS
BP Jankovec Tom: Hledání cest v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Grubhoffer Tomáš: Automatická detekce artefaktů v mikro-EEG signálech (PDF) Bakštein Eduard 2016 OI UI
BP Brandtner Daniel: Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Grubhoffer Tomáš: Automatická detekce artefaktů v mikro-EEG signálech (PDF) Bakštein Eduard 2016 OI UI
DP Pěnička Robert: Plánování pohybu pro monitorování mořského dna autonomními ponorkami (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Černohorská Veronika: Návrh seriózní hry pro podporu léčby diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2016 OI CGI
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2015 OI CS
DP Endrych Václav: Řízení a stabilizace bezpilotní helikoptéry sledující dynamicky se měnící trajektorii (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
DP Koucký Lukáš: Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
DP Janíčková Tereza: Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR (PDF) Chudáček Václav 2014 BMII BI
DP Blaha Martin: Generování hladkých trajektorií ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Petrík Vladimír: Simultánní lokalizace a mapování pro více robotů (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Mosinger Jiří: Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Slezák David: Monitorování kvality spánku pomocí analýzy audio záznamu (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
BP Urbaník Libor: Zpracování radiových dat pro účely lokalizace lidí v budovách (PDF) Přeučil Libor 2014 KyR SPT
BP Mráček Jindřich: FSS algoritmus přizpůsobený pro řízení roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
BP Okruhlicová Věra: Sociální síť pro kompenzaci diabetu (PDF) Novák Daniel 2014 OI SS
BP Valeš Jan: Integrace relativní vizuální lokalizace do systému stabilizace roje autonomních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR SC
DP Frček Tomáš: Návrh aplikace pro měření znečištění ovzduší - projekt Kanárci (PDF) Novák Daniel 2014 OI CS
DP Jiřík Tomáš: Optimalizace spotřeby elektrické energie datového centra (PDF) Novák Daniel 2014 OI CS
DP Černý Václav: Rychlá lokalizace kvadrokoptér (PDF) Štěpán Petr 2014 KyR SC
BP Černý Pavel: Odhad tepové frekvence srdce z videa tváře (PDF) Franc Vojtěch 2014 OI CS
BP Burešová Karolína: Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI CS
BP Veselý Tomáš: Automatické vytváření synonym (PDF) Šedivý Jan 2014 OI CS
BP Sixta Tomáš: Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu (PDF) Šochman Jan 2014 OI CS
DP Procházková Helena: Nekonvenční metody snímání obrazu (PDF) Bednář Jan 2014 KME MT
BP Lhotský Vojtěch: Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Zmrhal Martin: Programové vybavení pro řízení průzkumných kamer a zpracování video signálu (PDF) Krsek Pavel 2014 KyR SC
DP Štěrba Jan: Porovnání nastavení biventrikulární stimulace pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou (PDF) Macků David 2014 BMII BI
BP Novák Libor: Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu (PDF) Matas Jiří 2014 KyR R
DP Latnerová Iva: Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů (PDF) Kybic Jan 2014 BMII BI
DP Bedroš Roman: Metody registrace bodových shluků ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
BP Zíka Adam: Vyhodnocování opotřebení převodovek robotu měřením vůle (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
BP Hrstka Tomáš: Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
DP Kubizňák Petr: Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku (PDF) Krsek Pavel 2014 OI CV
BP Daněček Radek: Verifikace korespondencí oblastí zájmu (PDF) Matas Jiří 2014 OI CS
BP Bulušek Jan: Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
BP Sekanina Tomáš: Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
BP Naiser Filip: Detekce, popis a sledování mravenců ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2014 OI CS
BP Cvrček Vojtěch: Kalibrace RGBD kamery Kinect (PDF) Pajdla Tomáš 2014 KyR R
BP Rak Filip: Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
DP Kákona Jakub: Rychlý vícekanálový systém sběru dat pro radioastronomický přijímač (PDF) Matoušek Martin 2014 KyR LAKS
DP Štajner Martin: Detekce polohy v metru pomocí mobilního zařízení (PDF) Šedivý Jan 2014 OI SI
DP Smrž Ondřej: Návrh a tvorba motivačního modulu pro projekt kompenzaci diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2014 OI SI
DP Buzek Tomáš: Pokročilý záznamník videa s hlasovým ovládáním na mobilním telefonu (PDF) Matas Jiří 2014 OI SI
DP Remeš Jan: Návrh aplikace pro měření znečištění ovzduší - projekt Kanárci (PDF) Novák Daniel 2014 OI SI
DP Jareš Filip: Prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Kubeš Jan: Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
DP Gogár Tomáš: Komponenta pro detekci nelegálních newsletterů (PDF) Šedivý Jan 2014 OI UI
DP Cerman Michal: Rozšíření aplikace mobilního rozhraní pro nevidomé (Blindshell) o přídavné moduly (PDF) Novák Daniel 2014 OI SI
DP Stejskal Jakub: Datově orientovaný konverzační systém (PDF) Šedivý Jan 2014 OI UI
BP Hrabalík Aleš: Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI CS
BP Potoček Pavel: Pravděpodobnostní přístup pro správu klíčových bodů ve vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2014 KyR R
BP Brabec Jan: Automatická kalibrace kamery z dat laserového dálkoměru v přirozeném prostředí (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI CS
DP Modrý Marek: Algoritmy pro učení se řadit (PDF) Šedivý Jan 2014 OI UI
BP Vančák Ondřej: Zkrášlování rukopisu (PDF) Šedivý Jan 2014 KyR R
BP Třešňák Adam: Optimalizace tvaru roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
BP Kůrka Jan: Rozpoznávání rostlin z obrázků plodů (PDF) Matas Jiří 2014 KyR SC
BP Szadkowski Rudolf Jakub: Karetní hra bridž jako úloha modální logiky (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI CS
DP Otáhal Marek: Architektura autonomního agenta založená na kortikálních učících algoritmech (PDF) Nahodil Pavel 2014 OI UI
DP Šulc Antonín: Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields (PDF) Vavrečka Michal 2014 OI UI
DP Kajml Viktor: Optimalizace černé skříňky: restartování versus algoritmus MetaMax (PDF) Pošík Petr 2014 KyR R
DP Kopřiva Ondřej: Fotoaparát s historickou pamětí (PDF) Sejkot Roman 2014 OI CV
BP Jeřábek Jan: Programové ovládání projektoru range finderu (PDF) Smutný Vladimír 2013 KyR R
BP Lukeš Jan: Rehabilitace pacientů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace (PDF) Novák Daniel 2013 OI SS
BP Bizinskyi Yurii: Odhad roviny vozovky z videosekvencí (PDF) Matoušek Martin 2013 STM SI
BP Skála Lukáš: Hybridní rozhodovací systém umělé bytosti kombinující plánovač a neuronovou síť (PDF) Nahodil Pavel 2013 STM IS
BP Šustr Michal: Detekce pohyblivých objektů v astronomických snímcích (PDF) Navara Mirko 2013 KyR SC
BP Tyle Václav: Automatické rozpoznávání netexturovaných objektů z obrázku (PDF) Matas Jiří 2013 KyR SC
BP Marek Michal: Rámec pro prohledávání neznámého prostředí humanoidním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR SC
BP Březinová Barbora: Analýza kardiotokografického signálu (PDF) Chudáček Václav 2013 KyR SC
BP Perić Vladimir: Knihovna maket objektů (Mock) pro MATLAB (PDF) Pošík Petr 2013 OI CS
BP Polic Michal: Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery (PDF) Štěpán Petr 2013 OI CS
BP Novák Antonín: Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. (PDF) Šedivý Jan 2013 KyR R
BP Tejc Marek: Kalibrace vnitřních parametrů kamery na PT závěsu s využitím jeho pohonů (PDF) Krsek Pavel 2013 KyR R
BP Kopenec Jiří: Topologické mapy příznaků z obrazu (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
BP Báča Tomáš: Řízení vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
BP Spurný Vojtěch: Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
BP Voda Miroslav: Planární segmentace sekvence hloubkových map (PDF) Matoušek Martin 2013 OI CS
BP Langr Jan: Lokalizace zdroje pachu pomocí roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
BP Špičková Martina: Porovnání metod rekonstrukce povrchu pro mobilní robotiku (PDF) Kulich Miroslav 2013 OI CS
BP Sekereš Pavol: Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI CS
BP Hejč Aleš: Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu (PDF) Novák Daniel 2013 KyR R
BP Prouza Milan: Plánování pohybu formace mobilních robotů (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
BP Černohorská Veronika: Automatizace morfometrické analýzy ras včely medonosné pomocí automatické detekce znaků na křídlech (PDF) Matas Jiří 2013 STM WM
BP Basavin Dmitry: Algoritmus pro efektivní minimalizaci regularizovaného rizika (PDF) Franc Vojtěch 2013 OI SS
BP Šesták Martin: Klient pro studijní informační systém KOS na platformě Android (PDF) Šedivý Jan 2013 OI SS
BP Paňko Martin: Modelování dynamických systémů pro generování chování umělé bytosti (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI CS
Dis Burša Miroslav: Využití mravenčích technologií v dolování dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 EI UIBIO
Dis Huptych Michal: Vícevrstvý datový model (PDF) Lhotská Lenka 2013 EI UIBIO
DP Matějka Radek: Robustní odhad geometrie dvou obrazů z korespondencí oblastí (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
DP Penc Ondřej: Plánování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
DP Kasl Zdeněk: 3D formace autonomních letounů (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
DP Ondráček Aleš: Navigace autonomního robotu podle RGB-D (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
DP Šindler Jan: Reprezentace světa dvojrukého robotu manipulujícího s textiliemi (PDF) Hlaváč Václav 2013 KyR R
DP Volf Petr: Analýza EEG záznamu mentálně nadaných dětí (PDF) Vavrečka Michal 2013 BMII BI
DP Pluskal Ondřej: Detekce malwaru (PDF) Šedivý Jan 2013 OI UI
DP Zach Lukáš: Automatická analýza kardiotokografického záznamu plodu (PDF) Chudáček Václav 2013 BMII BI
DP Svobodník Petr: Zpřístupnění mobilních telefonů se systémem Android pro nevidové uživatele (PDF) Novák Daniel 2013 OI SI
DP Hořčica Adam: Zobrazovač hlasování (PDF) Šedivý Jan 2013 OI SI
DP Lenc Karel: Vyhodnocení a vylepšení detektorů a deskriptorů zájmových oblastí v obrázku (PDF) Matas Jiří 2013 OI CS
DP Šolc Adam: Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi (PDF) Eck Vladimír 2013 KyR SC
DP Plešek Jan: Bezkontaktní měření tepu pomocí iPadu (PDF) Šedivý Jan 2013 OI CGI
DP Jína Vojtěch: JavaScript tester (PDF) Šedivý Jan 2013 EI VT
DP Pojman Miloslav: Poloautomatická extrakce informací z webových stránek (PDF) Šedivý Jan 2013 EI VT
DP Pilný Michal: Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BI
Dis Bujňák Martin: Algebraické řešení problémů určování absolutní polohy kamery (PDF) Šára Radim 2013 EI UIBIO
Dis Garcia-Arteaga Juan David: Multichannel Image Information Similarity Measures: Applications to Colposcopy Image Registration (PDF) Kybic Jan 2013 EI UIBIO
BP Kovačević Zenit: Testování řidičů pomocí her (PDF) Štěpánková Olga 2013 STM SI
DP Juchelka Tomáš: Algoritmy prohledávání v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR R
DP Tseveenbayar Altaibayar: Vyhledání a rozpoznání textu z televizní obrazovky (PDF) Matas Jiří 2013 OI UI
DP Pritts James Brandon: Automatická rovinná rektifikace z opakujících se vzorů (PDF) Chum Ondřej 2013 OI CV
DP Zavadilová Pavla: Návrh a implementace klinického systému pro sběr a zpracování lékařských dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BI
DP Lebeda Karel: Robustní verze metody RANSAC (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Dis Macaš Martin: Prohledávací strategie pro selekci příznaků inspirované formováním názorů (PDF) Lhotská Lenka 2012 EI UIBIO
Dis Báča David: Efektivní sběr statistik pro verifikaci Embedded Software (PDF) Lažanský Jiří 2012 EI UIBIO
Dis Fabián Vratislav: Neinvazivní měření krevního tlaku založené na oscilometrickém principu (PDF) Štěpánková Olga 2012 EI UIBIO
Dis Krajník Tomáš: Navigace mobilních robotů v rozlehlých prostředích (PDF) Přeučil Libor 2012 EI UIBIO
Dis Havlena Michal: Postupný výpočet tvaru z pohybu pro rozsáhlé uspořádané a neuspořádané množiny obrazů (PDF) Pajdla Tomáš 2012 EI UIBIO
BP Pokorný Jan: Sledování fotbalistů ve videu s nízkým rozlišením (PDF) Matas Jiří 2012 OI SS
DP Svoboda Radek: Sledování a 3D rekonstrukce vozidel ve videosekvencích z příčného provozu (PDF) Matoušek Martin 2012 OI CV
BP Petrus Martin: Klientská aplikace typu Help Desk pro Android OS (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SS
BP Grajciar Matej: Any-angle plánovací algoritmy v mobilní robotice (PDF) Kulich Miroslav 2012 KyR SC
BP Jiřík Tomáš: Implementace dotazníků a testů pro pacienty v časných stadiích kognitivní choroby (PDF) Novák Daniel 2012 OI CS
BP Fencl Pavel: Vizualizace a analýza chování umělé neuronové sítě (PDF) Nahodil Pavel 2012 KyR R
BP Vávra Petr: Detekce zákrytu při vizuálním sledování algoritmem SSD (PDF) Krsek Pavel 2012 KyR R
BP Stránský Martin: Optimalizace řízení SBR čističky odpadních vod (PDF) Werner Tomáš 2012 OI CS
BP Frček Tomáš: Návrh mobilního uživatelského rozhraní pro seniory (PDF) Novák Daniel 2012 OI CS
BP Zedník Pavel: Vzájemná vizuální lokalizace členů roje bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2012 KyR R
BP Koucký Lukáš: Kognitivní stimulace pacientů trpících Alzheimerovou chorobou pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android (PDF) Novák Daniel 2012 KyR R
BP Chroustovský Daniel: Management diabetes pomocí telefonu s operačním systémem Android (PDF) Novák Daniel 2012 EI KM
BP Slezák David: Sledování kvality spánku pomocí chytrého telefonu (PDF) Novák Daniel 2012 KyR R
BP Krupka Tomáš: Detekce orientace objektu ze snímku (PDF) Navara Mirko 2012 OI CS
BP Eckstein Filip: Řízení formace mobilních robotů v prostředí s dynamickými překážkami (PDF) Saska Martin 2012 KyR R
BP Vakula Jan: Únikové chování navržené pro roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2012 KyR R
BP Novák Josef: Vliv očních pohybů na EEG signál (PDF) Vavrečka Michal 2012 KyR R
BP Mosinger Jiří: Vyhodnocování stavu maniodepresivních pacientů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android (PDF) Novák Daniel 2012 KyR R
BP Pavlík Vojtěch: Algoritmy skupinové inteligence pro použití v multi-robotických úlohách (PDF) Saska Martin 2012 KyR SC
DP Jedlička Michal: Optimalizace dávkování Warfarinu na kardiochirurgickém oddělení (PDF) Macků David 2012 EI BI
DP Suchý Ondřej: Inteligentní analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2012 KyR R
BP Kolařík Jan: A cross-platform text messaging mobile application (PDF) Šedivý Jan 2012 STM WM
DP Hašek Štěpán: Robustní detekce kódovaného obrazce (PDF) Šára Radim 2012 OI CV
BP Pechan Jan: Detekce pádu seniorů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android (PDF) Novák Daniel 2012 EI KM
BP Pokorná Agáta: Trojdimenzionální rekonstrukce scény, která se postupně proměňuje (PDF) Pajdla Tomáš 2012 EI KM
BP Derner Erik: Detekce automobilů na mobilním robotu s využitím kamery a laserového dálkoměru (PDF) Svoboda Tomáš 2012 OI CS
BP Pahorecký Petr: Biofeedback pomocí bezdrátového EEG (