Studentské práce

PostupProjektNabídka tématNávrh zadání ZPObsah ZPObhájené práce

Projektové předměty a závěrečné práce

Seznamte se nejprve s dalšími náležitostmi nutnými pro úspěšné ukončení studia.

Posloupnost zapisování projektových předmětů, bakalářských a diplomových prací se řídí doporučeným průchodem studijním plánem vašeho programu a oboru, viz.

Postup obvyklý v mnoha studijních programech je následující:

 1. V předposledním semestru studia si student zapisuje projektový předmět.
 2. Nejpozději do konce 3. týdne semestru si student vybere téma projektu z celofakultní nabídky (nebo přímo z témat nabízených katedrou kybernetiky). Je ale vhodné, pokud má student téma vybrané už na konci 4. semestru bakalářského studia, resp. na konci 2. semestru magisterského studia. Je odpovědností studenta vybrat si vhodné téma včas a domluvit se s vedoucím práce.
 3. Během předposledního semestru student pracuje na projektu. Společně s vedoucím postupně precizují zadání budoucí ZP.
 4. Student odevzdává výsledky projektu vedoucímu nejpozději první týden zkouškového období a následně prezentuje výsledky vedoucímu nebo jeho výzkumné skupině (trénink na obhajobu). Vedoucí práce pak rozhoduje o udělení zápočtu. Zápočet uděluje studijní referentka katedry vedoucího (Jana Zichová) na základě emailové žádosti vedoucího práce.
 5. Na začátku zk. období v předposledním semestru vedoucí práce vyplní návrh zadání ZP na příslušném formuláři a vytiskne jej. Výtisk podepsaný vedoucím student neprodleně odnese studijní referentce katedry, paní Janě Zichové, (tel. 22435 7382, budova E, místnost 212). Zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: zichova@fel.cvut.cz.
 6. V posledním semestru si student zapisuje předmět bakalářská práce, resp. diplomová práce, podle zvoleného studijního programu. Aby si student mohl předmět zapsat, musí mít v KOSu již schválené zadání ZP (viz předchozí bod) a být na něj přiřazen!
 7. Během posledního semestru studia student vypracuje svou ZP tak, aby měla požadované formální náležitosti a obsah.
 8. Nejpozději v termínu určeném harmonogramem školního roku student udevzdává elektronickou verzi své ZP do KOSu a požadovaný počet výtisků osobně dodá studijní referentce katedry (viz. výše).

V případě, že během práce na projektu student dojde k závěru, že se v ZP bude raději věnovat jinému tématu, může si pro ZP najít jiné téma a jiného vedoucího. Doporučujeme vhodnou osobu přímo oslovit emailem a včas se domluvit.

Projektové předměty

Studijní programy mají obvykle ve svém studijním plánu projektový předmět, který předchází závěrečné práci. Jeho účelem bývá seznámení studenta s oblastí, v níž by chtěl vypracovat svou závěrečnou práci. Často bývá výsledkem projektového předmětu základní rešerše souvisejících algoritmů, metod, či technologií, a/nebo prvotní implementace nějakého nápadu, který se pak rozpracuje v navazující ZP.

Rozhodnutí, zda student splnil požadavky projektového předmětu a má tedy nárok na zápočet, je plně v rukou vedoucího projektu. Zápočet až na výjimky uděluje studijní referentka katedry, paní Jana Zichová, na základě emailové žádosti vedoucího projektu.

Některé projektové předměty mají formálnější pravidla a zápočet uděluje jiný pověřený pracovník katedry. Následující tabulka obsahuje přehled projektových předmětů vybraných programů, v nichž si studenti často vybírají témata vedoucích z katedry kybernetiky.

ProgramPředmětSpecifické požadavkyZápočet uděluje
Bak. OIB4BPROJ6Pravidla B4BPROJ6 na CWGarant předmětu za příslušnou katedru. U projektů s vedoucím z K13133 je garantem Petr Pošík.
Bak. KyRB3BPROJ4 (pokud jste začali studovat před šk. rokem 2021/22) nebo B3BPROJ5 (pro začátek studia v ak. roce 2021/22 nebo pozdějším)Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)
Bak. BIOBBPROJ4Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)
Mag. OIB4MSVPStudijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)
Mag. KyRB3MPROJ8 (pokud jste začali studovat před ak. rokem 2021/22) nebo B3MPROJ6 (pokud jste začali studovat v roce 2021/22 nebo později)Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)
Mag. BIOBMPROJ6Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)

Témata semestrálních projektů a záv. prací

Témata projektů a navazujících ZP jsou přirozeně dána odbornými zájmy vedoucích. Zadání ZP bývá vedoucím upřesněno podle studentových zájmů a předchozích zkušeností.

Následující seznam obsahuje jen platná témata semestrálních (a navazujících bakalářských a diplomových) prací zadaná vedoucími z katedry kybernetiky. Úplný seznam témat nabízených i ostatními katedrami naleznete ve fakultní databázi.

Vybrat:  
; Hledat:   Řadit podle:   Zobrazit:  
DP,BP,SP [Deep Learning] Stereo with Binary Descriptors Shekhovtsov Oleksandr
BP,SP 3d-printed phantoms for evaluation of medical ultrasound properties Kybic Jan
DP,BP,SP 3D carotid artery reconstruction from 2D in-vivo ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP 3D face model from a video or multiple images of a subject Čech Jan
DP,BP,SP 3D map merging for search and rescue UAV teams Petrlík Matěj
DP,BP,SP 3D object detection Benbihi Assia
DP,BP,SP 3D objects segmentation for motion planning Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP 3D Object Detection in Point Clouds Petříček Tomáš
DP,BP,SP 3D reconstruction for visual effects Pajdla Tomáš
DP,BP,SP 3D reconstruction from a monocular camera image using CNN features Vrba Matouš
DP,BP,SP 3D reconstruction from monocular camera images using structure from motion Petrlík Matěj
DP,BP,SP 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans Petráček Pavel
DP,BP,SP 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans Petrlík Matěj
BP,SP 3D reconstruction using HoloLens Polic Michal
DP,BP,SP 3D Reconstruction for Mobile Robotics Pajdla Tomáš
DP,BP,SP 3D volumetric mapping from 3D LiDAR data Petrlík Matěj
DP,BP,SP 6D localization of bricks with a monocular camera Ecorchard Gaël Pierre Marie
DP,BP,SP 6D localization of bricks with a monocular camera and a LiDAR Ecorchard Gaël Pierre Marie
DP,BP,SP A platform for easy testing of reactions, perceptions and some cognitive abilities Novák Petr
DP,BP,SP A simple skeleton to support the rehabilitation and movement of the upper limb Novák Petr
DP,BP,SP A system for autonomous cooperation of teams of drones and boats in sea conditions Saska Martin
DP,BP,SP A system for detection and classification of objects on water surface Saska Martin
DP,SP Accelerating evolutionary algorithms by means of neural networks
DP,BP,SP Accelerating Unified Neural Implicit Surfaces and Radiance Fields with Hash-Encoded Neural Networks
DP,SP Actigraphy correlates of clinical state and suicidal ideations in bipolar disorder Bakštein Eduard
BP,SP Active learning for semantic segmentation of point clouds Agishev Ruslan
DP,SP Advanced analysis of MRI data in patients with central nervous system disease - comparison and testing of suitable algorithms Lhotská Lenka
DP,BP,SP Aerial Manipulators for object pick-and-place Nascimento Tiago
BP,SP Agricultural crop classification from multi-spectral satellite data Čech Jan
BP,SP Aid for rehabilitation (exercise) of oculomotor muscle mobility Novák Petr
DP,SP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik Navara Mirko
BP,SP Algorithm for passing the first lap of the autonomous student formula race Čech Jan
BP,SP An entertaining demonstration of a multi-robotic system Svoboda Tomáš
DP,SP Analysis of 2D ultrasound images of ovaries Kybic Jan
DP,BP,SP Analysis of ligand traversability in protein tunnels Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Analysis of long-term changes in dynamotypes of epileptic seisures MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. prof.
DP,BP,SP Analysis of microelectrode recordings from Parkinson's disease patients Bakštein Eduard
DP,BP,SP Analysis of Molecular Dynamic Simulations for Alzheimer's Disease Research using Neural Networks Šivic Josef
DP,BP,SP Analyza obrazu gelove elektroforezy Kybic Jan
DP,BP,SP Analýza paralelních elfz. záznamů z hluboké mozkové stimulace: hledání důkazu neuronální spolupráce Sieger Tomáš
DP,BP,SP Anti-collision system for trams, exteroceptive sensing Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Aplikce rozpoznávání textu v obrazech. Matas Jiří
BP,SP Application of Machine Learning for the Higgs Boson Mass Reconstruction Using the ATLAS Detector André Sopczak doc.
DP,BP,SP Application of nonlinear parameters for evaluation of motion data et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
BP,SP Application of predictive coding for peripersonal space representation Straka Zdeněk
DP,BP,SP Approximate camera pose estimation Sattler Torsten
DP,BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Archiv fuzzy logických operací Navara Mirko
DP,SP Arterial spin labeling MRI calibration from M0-scans with background suppression Jan Petr, Ph.D. mgr.
DP,SP Artificial neural networks in black-box optimization
DP,BP,SP ARM32, sensors (NFC, pohyb, ...), communication (BlueTooth, WiFi, LAN, LCD) Novák Petr
DP,BP,SP Assistive technology for documentation of historical buildings by a team of unmanned aerial vehicles Krátký Vít
DP,BP,SP Assistive technology for scanning of historic buildings by unmanned aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Associating visual and laser features Petráček Pavel
DP,BP,SP Atherosclerotic plaque parameter estimation from ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP Atomatic detection of ischemic lesion from MRI MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Augmenting point cloud data for deep learning by inserting real objects Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Automated Brain Extraction Němý Milan
DP,BP,SP Automated detection of rainfall from mobile phone backhaul network data Kybic Jan
DP,BP,SP Automated detection of rainfall from mobile phone backhaul network data Kybic Jan
DP,BP,SP Automatic measurement of laser beam properties Vojtěch Vozda, Ph.D. RNDr.
DP,BP,SP Automatic analysis of gel electrophoresis data Kybic Jan
DP,BP,SP Automatic catalogization of MRI data Martin Černý MUDr.
DP,BP,SP Automatic conversion of weld CAD data to robot trajectory Smutný Vladimír
BP,SP Automatic data extraction from result sheets Průša Daniel
DP,SP Automatic detection and classification of social interactions in transgenic rats David Levčík, PhD. Mgr.
DP,BP,SP Automatic detection of EEG artefacts during long-term monitoring Lhotská Lenka
DP,BP,SP Automatic detection of parasomniac episodes from 3D actigraphy and polysomnography data Bakštein Eduard
DP,BP,SP Automatic estimation of the Knosp score Martin Černý MUDr.
DP,BP,SP Automatic event recognition for CERN Sopczak Andre
DP,BP,SP Automatic inspection of number and positions of weld studs at Škoda Auto Macaš Martin
DP,BP,SP Automatic nuchal translucency measurements Kybic Jan
DP,BP,SP Automatická analýza snímků z letecké archeologie Matas Jiří
DP,BP,SP Automatický domácí hlídač / dohled Novák Petr
DP,BP,SP Automating spatial calibration of whole-body artificial robot skin using 3D reconstruction Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Autonomous capturing of large-scale objects by an unmanned aerial vehicle Krátký Vít
DP,BP,SP Autonomous cooperative collection of objects by a group of cooperative helicopters Saska Martin
DP,BP,SP Autonomous drone Ryze Tello Štěpán Petr
DP,BP,SP Autonomous fire localization and fire extinguishment in high-rise buildings with an unmanned aerial vehicle Petráček Pavel
DP,BP,SP Autonomous landing of unmanned aerial vehicles on a boat Saska Martin
DP,BP,SP Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Autonomous mobile indoor robot navigation Smutný Vladimír
BP,SP Autonomous road crossing with a mobile robot Pecka Martin
BP,SP Autonomous system for a tracked mobile robot Báča Tomáš
DP,BP,SP Axion-Like-Particle Search Using Machine Learning for the Signal Sensitivity Optimization with Run-3 LHC Data Recoded by the ATLAS Experiment
DP,BP,SP Basic movement diagnostics / rehabilitation Novák Petr
DP,BP,SP Bayesian Modeling of Targets Dynamics by Observations UAVs
DP,BP,SP Behavioural data analysis Novák Daniel
DP,BP,SP Bio-inspired swarm stabilization using density neural networks Vrba Matouš
DP,BP,SP Biomedical image analysis competitions Kybic Jan
DP,BP,SP Bipolar patients analysis Novák Daniel
DP,SP Brick detection for MBZIRC competition Štěpán Petr
DP,SP Browser Extension for Automated Website Reconnaisance and Vulnerability Scanning Novák Daniel
BP,SP Calibration of multiple cameras for autonomous driving Matoušek Martin
DP,BP,SP Camera tracking for autonomous driving Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee Kybic Jan
DP,SP Cell segmentation in microscopy using a reference modality Kybic Jan
DP,BP,SP Classical Automated Lesion Segmentation in Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis Němý Milan
DP,BP,SP Classification of behavioral joystick task data in Schizophrenia Bakštein Eduard
DP,BP,SP Classification of time series (actions and dynamic gestures) for imitation learning Štěpánová Karla
DP,BP,SP Cluster separability in multidimensional biomedical data Bakštein Eduard
BP,SP Coded reflectance targets for LiDAR Matoušek Martin
BP,SP Collision awareness system for AGV (Automated Guided Vehicle) based on Realsense Camera Martin Stehlíček, Ing.
BP,SP Comparing 3D reconstruction systems Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Comparing laser-based feature detectors Petráček Pavel
DP,BP,SP Comparing methods for outlier rejection in laser-based feature detectors Petráček Pavel
DP,BP,SP Comparing methods of IMU pre-integration for dead reckoning of UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Completion of 3D representation of the environment with data from onboard sensors of multi-rotor helicopters Krátký Vít
DP,BP,SP Computer vision for autonomous cars Neumann Lukáš
DP,SP Construction of a UAV tailored for fire extinguishment in high-rise buildings Petráček Pavel
DP,BP,SP Construction of an autonomous unmanned aerial vehicle Heřt Daniel
DP,BP,SP Control and stabilization of a UAV group in environments with obstacles Saska Martin
BP,SP Control interface for MITSUBISHI robots in ROS Krsek Pavel
BP,SP Control of the robot inserting silicon staves into Atlas detector in CERN Smutný Vladimír
DP,BP,SP Cooperation between UAVs and autonomous boats for environment monitoring Nascimento Tiago
DP,BP,SP Cooperative Exploration of Degraded Buildings in GNSS-Denied Environments Nascimento Tiago
DP,BP,SP Cooperative gesture detection and recognition by a swarm of drones Vrba Matouš
DP,BP,SP Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Coordination of a Heterogeneous Team of Human-Aerial Co-Workers (ACW) Vrba Matouš
DP,BP,SP Creating text-based RPG games for blind and visually impaired users. Novák Daniel
BP,SP Creating volumetric maps by a small unmanned aerial vehicle Báča Tomáš
DP,BP,SP Creation of 3D meshes for mechanical modeling from 3D medical data Kybic Jan
DP,BP,SP Dance genre recognition from video Matas Jiří
DP,BP,SP Dark-gray genetic algorithm Pošík Petr
DP,BP,SP Data-driven improvement of interest point detectors and descriptors Matas Jiří
DP,BP,SP Data fusion from sensors in smart home environment Lhotská Lenka
BP,SP Data preparation for training the feedforward model of robot behaviour on uneven terrain Zimmermann Karel
DP,BP,SP Data processing using GPU parallel computing onboard a drone Štibinger Petr
DP,SP Day to Night Image Style Transfer with Light Control David Hurych, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Deep learning for 3D drosophila egg segmentation Denis Baručić Ing.
DP,BP,SP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma from CT images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma in CT of femurs Hering Jan
DP,BP,SP Deep learning for skin cancer classification Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for tumor detection from histopathological images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for tumor type classification from histopathological images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning of medical time series Novák Daniel
DP,BP,SP Deep Learning-Driven Automated Lesion Segmentation in Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis Němý Milan
DP,BP,SP Deep Learning for Pick and Place Robotic Cell
DP,SP Deep spatio-temporal models for satellite based Earth observation. Flach Boris
DP,SP Deep stochastic predictors Flach Boris
BP,SP Deepfake detection and classification Franc Vojtěch
DP,BP,SP Dense point cloud usage for indoor localization Polic Michal
DP,BP,SP Dental caries detection from bitewing X-ray images Kybic Jan
DP,BP,SP Depth estimation in a passive monocular camera image aided by laser scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP Depth image completion from RGB image Petříček Tomáš
DP,BP,SP Design and construction of a flexible flying robot Pěnička Robert
DP,SP Design and construction of an omnidirectional base for student robotics platform Pecka Martin
BP,SP Design and implementation of the computationally undemanding robotic simulator Krátký Vít
DP,BP,SP Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) Saska Martin
DP,SP Design and Testing of a Camera System for Autonomous Student Formula Čech Jan
DP,BP,SP Design and validation of an actuated transforming Air-Land unmanned vehicle for traversing in an urban environment Chaudhary Akash
BP,SP Design of a cage for protecting unmanned aerial vehicles in indoor missions Saska Martin
BP,SP Design of the object manipulation mechanism for UAVs Stoudek Pavel
DP,BP,SP Design of Therapeutical Application for Digital Addiction Reduction Novák Daniel
DP,BP,SP Design of virtual avatar for children suffering from diabetes Novák Daniel
DP,BP,SP Detecting hole boundaries on closed 3D point cloud surfaces Petráček Pavel
DP,BP,SP Detection, Tracking and Identification of Players in Floorball Matas Jiří
DP,BP,SP Detection of bark-beetle infestation using an autonomous UAV Vrba Matouš
DP,BP,SP Detection of given size objects Čech Jan
DP,BP,SP Detection of ligand entering zones into protein tunnels Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Detection of non-cooperative user during conversation Konrád Jakub
DP,BP,SP Detection of parts with missing data in 3D point clouds Petrlík Matěj
DP,BP,SP Detection of unstable atherosclerotic plaques from ultrasound images Kybic Jan
BP,SP Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé Novák Daniel
DP,BP,SP Determination of the speaker's mental state from the voice et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Development of modules for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Development of modules for virtual robotic toolbox myGym Vavrečka Michal
DP,BP,SP Development of serious games Novák Daniel
DP,BP,SP Development of virtual bumpers for UAVs based ultrasound sensors Báča Tomáš
BP,SP Dialog data collection and instant messaging web application Prokop Jindřich
DP,BP,SP Dice throw prediction based on machine learning Vavrečka Michal
DP,BP,SP Diffusion Tensor Tractography in Alzheimer’s Disease Němý Milan
DP,BP,SP Digital histology microscopy image processing Kybic Jan
DP,BP,SP Disassembly path planinng Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Double backpropation for feature detection network Benbihi Assia
DP,BP,SP Drone detection and relative localization from a thermal camera Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone detection using convolutional neural networks Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone detection using neural networks and LiDAR Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone localization and navigation with thermal camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Drone simulation using Unreal Engine 5 Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Drones in industry Saska Martin
DP,BP,SP Dynamic scene analysis in autonomous driving Šochman Jan
DP,BP,SP Early vs. late fusion in multimedia data - revision Zahálka Jan
DP,BP,SP Efficient exploration of body surface with tactile sensors on humanoid robots Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Efficient finding of nearest neighbors for binary vectors Kybic Jan
BP,SP Efficient Implementation of Neural Networks on Embedded Hardware Čech Jan
DP,BP,SP Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi Kybic Jan
DP,BP,SP Electronic skin for Spot robot Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Energy-aware navigation of unknown environments using an air-land unmanned vehicle Chaudhary Akash
DP,BP,SP Ensemble detector models in autonomous driving Vacek Patrik
BP,SP Entity recognition in search queries Marek Petr
DP,BP,SP Evaluation of mapping methods for practical deployment onboard UAVs Vrba Matouš
DP,BP,SP Evaluation of state-of-the-art registration techniques for fitting models to 3D point clouds Matas Jiří
DP,BP,SP Evaluation of Tracking Performance Drbohlav Ondřej
DP,BP,SP Evolution of heuristic optimization algorithms Pošík Petr
DP,SP Evolutionary algorithms and active learning
BP,SP Evolutionary algorithms with indirect representation Kubalík Jiří
DP,SP Evolutionary optimization algorithms and metalearning
DP,BP,SP Exploiting the artificial skin on a Nao humanoid robot in social Human-Robot Interaction Lehmann Hagen
DP,BP,SP Exploring deformable objects by manipulation Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Exploring Deep Declarative Neural Networks Sattler Torsten
DP,SP Extension of graphs.felk.cvut.cz services Genyk-Berezovskyj Marko
DP,SP Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) model Kofránek Jiří
DP,BP,SP Extracting movement kinematics from videos with children Hoffmann Matěj
DP,SP Extreme two-view matching of image contating planar surface Matas Jiří
DP,BP,SP Extrinsic calibration of camera stereopair with non-static mutual poses Walter Viktor
DP,BP,SP Face anonymizer Franc Vojtěch
DP,BP,SP Face Verification with Confidence Franc Vojtěch
BP,SP Facial Image Manipulation by CNNs Čech Jan
BP,SP Facial Time Lapse Video Čech Jan
DP,BP,SP Facial video super-resolution Čech Jan
DP,BP,SP Facilitate communication (data transfer) in the creation of experimental toys and rehabilitation aids containing various sensors. Novák Petr
DP,BP,SP Fast Equation Solving for Computer Vision and Robotics Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Fast image registration using linear programming and sparse sampling Kybic Jan
DP,BP,SP Fast learning in Bayesian optimization algorithm Pošík Petr
DP,BP,SP Fast moving object demo - Android app game Matas Jiří
DP,BP,SP Fast sparse hierarchical B-spline interpolation Kybic Jan
DP,SP Fault-tolerant stochastic nonlinear model predictive position control for Drones Nascimento Tiago
DP,BP,SP Filling missing parts in 3D scans from ground station by a UAV with 3D LiDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Finding objects of known shapes from oversegmentation Kybic Jan
BP,SP Fire extinguisher design for MBZIRC 2020 competition Žaitlík David
DP,BP,SP Fitness Predictors in Genetic Programming Pošík Petr
DP,BP,SP Flexible system for cloud-based drone simulations using the MRS UAV system Štibinger Petr
DP,BP,SP Following a flying object by a group of autonomous aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Formations of mutually stabilised drones in industrial applications Saska Martin
DP,BP,SP From pairwise image registration to sequence image registration Kybic Jan
DP,BP,SP Full Formation Shape Estimation from Shared Mutual Relative Localization of MAVs Walter Viktor
DP,SP Fully Actuated UAVs and their Outdoor Applications Staub Nicolas
DP,SP Functional MRI of hypercapnia data Kybic Jan
BP,SP Fusion of dosimetry and distance mesurements for an unmanned aerial vehicle Štibinger Petr
DP,BP,SP Fusion of lidar and camera data obtained by an unmanned aerial vehicle Petráček Pavel
BP,SP Fusion of UWB-based distance sensors with UVDAR system Walter Viktor
BP,SP Fuzzy conjunction values approximation Navara Mirko
DP,BP,SP Gamification and improvement of an interactive kiosk with the multirobotic SubT simulator Pecka Martin
DP,BP,SP Gaze control for human-robot interaction Hoffmann Matěj
DP,SP Generating synthetic microscopy images using GANs Kybic Jan
DP,SP Generative models for enhancing Higgs boson measurements André Sopczak doc.
DP,BP,SP Generative models for neural radiance fields
DP,BP,SP Gimbal Camera Stabilizer for an Unmanned Aerial Vehicle Žaitlík David
DP,BP,SP Gimbal detection and tracking for a small autonomous UAV Vrba Matouš
DP,SP Graph Neural Network Trackster Linking in CMS HGCal at CERN Pantaleo Felice
DP,BP,SP Group of autonomous drones Ryze Tello Štěpán Petr
DP,BP,SP Haptic exploration and categorization of objects using robotic grippers Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Hash encoding for neural radiance fields
BP,SP Hluboké učení pro klasifikaci histopatologických dat Hering Jan
DP,BP,SP Human keypoint detection Švarný Petr
DP,BP,SP Human-Swarm Cooperation Chaudhary Akash
BP,SP Human-Swarm Interaction through Virtual Reality Bonilla Licea Daniel
DP,SP Hybrid neuroevolution Kubalík Jiří
BP,SP Hybridization of actuated distance sensor with a bearing sensor for mutual detection of unmanned helicopters Walter Viktor
DP,BP,SP Chatbot for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Image registration using automatically detected features and deep learning Kybic Jan
DP,BP,SP Implementace portálu pro plánování procesů Novák Daniel
DP,BP,SP Implementation of a 12-layer head model for EEG source localization Vlastimil Koudelka, Ph.D. Ing.
DP,SP Implementation of image processing in the UVDAR system on FPGA Walter Viktor
DP,SP Improved Software Package for Quantized Neural Networks Shekhovtsov Oleksandr
BP,SP Improvement of simulated sensors error models and calibration of their real counterparts Pecka Martin
DP,BP,SP Improvements to the application for smart hospital bed be provided will
DP,BP,SP Improving components of the state-of-the-art 3D reconstruction pipeline COLMAP Matas Jiří
DP,BP,SP Improving locomotion capabilities of the Spot robot in a simulator Pecka Martin
DP,BP,SP Industrial robot with force feedback used for deburring Smutný Vladimír
DP,SP Information Extraction in the Conversational AI Pichl Jan
DP,BP,SP Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition Saska Martin
DP,BP,SP Intelligent automatic camera exposure control for robot sensing Vrba Matouš
DP,BP,SP Intelligent Sensors for Home Environments Novák Petr
DP,BP,SP Interactive classifiers & multimedia data Zahálka Jan
DP,BP,SP Ionizing radiation mapping by a swarm of unmanned aerial vehicles Štibinger Petr
DP,BP,SP Joint vision system pipeline Švarný Petr
DP,BP,SP Knihovna fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Kvalita informace ze senzoru polohy mobilního robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Language module for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,SP Learning Good Descriptors to Compress Sattler Torsten
DP,SP Learning Local Features with Weak Supervision Sattler Torsten
DP,BP,SP Learning multilayer classifiers with weak annotations Kybic Jan
BP,SP Learning New Objects with ARI Robot Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Learning the 3D object detection from motion representation in Lidar for autonomous driving Vacek Patrik
DP,BP,SP Learning to segment from object counts Kybic Jan
DP,BP,SP Linkage Tree Crossover for Differential Evolution Pošík Petr
DP,SP Localization and segmentation of carotid artery from in-vivo ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP Localization of a passive mobile carrier Écorchard Gaël
DP,BP,SP Localization of drone in forest Štěpán Petr
DP,BP,SP Localization of UAV swarms for transition to GNSS denied areas Saska Martin
BP,SP Lokální optimalizátor s detekcí závislostí Pošík Petr
DP,BP,SP Long-term evolution of electrographic characteristics of epileptic seizures Jan Kudláček, DiS., Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Long-term inspection of electrical grid with team of autonomous drones Pěnička Robert
DP,BP,SP Long-term self-localization of UAVs in mapped environments Vrba Matouš
DP,SP Loop closure in robotic SLAM Zimmermann Karel
DP,BP,SP Lung nodule analysis from time series Kybic Jan
DP,BP,SP Lung nodules candidate detection from CT Kybic Jan
DP,BP,SP Magnetic particle imaging - using automatically calibrated test targets Kybic Jan
DP,SP Machine learning for a new type of depth sensor Yousif Ahmed
BP,SP Machine learning for fast motion planning Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Machine learning for robotic exploration Svoboda Tomáš
BP,SP Machine learning for robotic exploration Agishev Ruslan
DP,BP,SP Machine learning for the Leptoquark search using CERN ATLAS data André Sopczak doc.
DP,BP,SP Making Spotify accessible for visually impaired users Novák Daniel
DP,BP,SP Making Telegraf accessible for visually impaired users Novák Daniel
DP,BP,SP Manipulation of 3D mesh objects Vonásek Vojtěch
BP,SP Manipulation with a robotic gripper using tactile information Hlaváč Václav
DP,BP,SP Manipulation with objects using unmanned aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Mapping human motion capture data to a robot arm in real time Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans Petráček Pavel
DP,BP,SP Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP Markov chain Monte Carlo segmentation for fitting geometrical model Kybic Jan
BP,SP Mastermind player Franc Vojtěch
DP,BP,SP Measurement and modeling of robot collision forces Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Medical data annotation with minimal user interaction Kybic Jan
DP,BP,SP Methods for damage evaluation for patients with damaged hematoencephalic barrier MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Methods for evaluating movement in small arms attacks Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Methods for speaker identification from acoustic signal Jan Macek Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Minimum-time trajectory planning for autonomous flying robots Pěnička Robert
BP,SP Mixup with neighbors Tolias Georgios
BP,SP Mobile app user data analysis and visualisation Ing. Daniel Novák, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Mobile Manipulation in Clutered Environment Écorchard Gaël
DP,BP,SP Mobile robot navigation in hospitals Smutný Vladimír
DP,BP,SP Modelling of light transfer through cut stone Smutný Vladimír
DP,BP,SP Modelling of power line pylon using drone with thermal camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Motion correction of multi-delay arterial spin labeling (ASL) MRI images Jan Petr, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Motion planning for 3D disassembly puzzles Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion planning for construction by teams of unmanned aerial vehicles Saska Martin
BP,SP Motion planning for robotic masonry Smutný Vladimír
DP,BP,SP Motion planning of 3D objects in complex environments Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion planning of 3D objects using their skeleton Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion planning under constraints Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion retargeting - from babies to baby humanoid robots Hoffmann Matěj
BP,SP Multi-output Symbolic Regression Kubalík Jiří
DP,BP,SP Multi-robot surveillance by a group of unmanned aerial vehicles Saska Martin
DP,BP,SP Multi-target tracking for unmanned aerial vehicles Vrba Matouš
DP,BP,SP Multimodal detector of pose and velocity of vehicles in traffic Pecka Martin
DP,BP,SP Multimodal similarity of videos Zahálka Jan
DP,BP,SP Multitasking for Symbolic Regression Pošík Petr
BP,SP Named Entity Recognition in Dialogue Systems Pichl Jan
DP,BP,SP Nature Language Processing in Medicine Novák Daniel
BP,SP Navigation in large buildings for people with limited orientation and movement Novák Petr
BP,SP Navrh systemu pro haseni pozaru dronou ve vyskovych budovach pro soutez MBZIRC 2020 Žaitlík David
BP,SP Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Návrh terapeutické aplikace Novák Daniel
DP,BP,SP Neural 3D Reconstruction and Rendering at Scale Sattler Torsten
BP,SP Neural Networks for Symbolic Regression Kubalík Jiří
BP,SP Neuronové sítě pro opravy textu v přirozeném jazyce Genyk-Berezovskyj Marko
DP,SP Non-existence of hidden variables in quantum physics Navara Mirko
BP,SP Non-linear Parametric Optimization in Symbolic Regression Kubalík Jiří
DP,BP,SP Nonlinear model predictive control for drone flight in cluttered environment Pěnička Robert
DP,BP,SP Numerical modeling of pathological high-frequence MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. prof.
DP,BP,SP Object detection for day-night visual localization Benbihi Assia
BP,SP Object detection from RGBd camera Štěpán Petr
BP,SP Object Recognition in Simulated Environments Pajdla Tomáš
BP,SP Object segmentation from Lidar data Štěpán Petr
DP,BP,SP Objectification of the range of motion (parts) of the figure Novák Petr
DP,BP,SP Occupancy grid map merging for UAV swarms Petrlík Matěj
DP,BP,SP Odhadování entropie pro vysocedimenzionální data s konečnou přesností Kybic Jan
DP,BP,SP Optical flow estimation for autonomous driving Šochman Jan
DP,BP,SP Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve Petr Jan
DP,BP,SP Optimal trajectory for autonomous formula Čech Jan
DP,BP,SP Optimization of electric vehicle charging for collective housing Orlando Sergio
DP,BP,SP Optimization of Machine learning for the Leptoquark search using CERN ATLAS data
BP,SP Out-of-domain text classification Lorenc Petr
BP,SP Ovládání robotu snímačem polohy HTC VIVE Smutný Vladimír
DP,BP,SP Paper fiber segmentation from micro CT images Kybic Jan
DP,BP,SP Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise Báča Tomáš
DP,BP,SP Paradoxes in Probability Theory Navara Mirko
DP,BP,SP Path planning and exploration with drones Bruin Hendrik Scheepers
DP,BP,SP Path planning for autonomous information gathering
DP,BP,SP Path planning for drones in autonomous data collection scenarios Pěnička Robert
DP,BP,SP Path planning with different homotopy classes in environment with obstacles Pěnička Robert
DP,BP,SP Pattern-based motion planning Vonásek Vojtěch
DP,SP Pediatric brain segmentation of craniosynostosis patients Jan Petr, Ph.D. Mgr.
DP,BP,SP Perception Driven Multi-drone Formation Control Nascimento Tiago
DP,BP,SP Personalized chatbot assistants with persistent memory aimed at monitoring wellbeing development & information retrieval Otáhal Marek
DP,BP,SP Perspectived object detection Benbihi Assia
DP,BP,SP Piecewise registration for histological slices Kybic Jan
DP,BP,SP Planning and control for autonomous drone racing Pěnička Robert
DP,BP,SP Planning for team of unmanned aerial vehicles and ground vehicle in cooperative wall building task Pěnička Robert
DP,BP,SP Planning of building scanning for firefighting with an unmanned aerial vehicle Pěnička Robert
DP,BP,SP Planning of high-voltage transmission tower inspection for autonomous drones Pěnička Robert
DP,BP,SP Platooning with Low-Cost Sensors Ecorchard Gaël
DP,SP Poddajné řízení robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Podpora při vývoji malých HW zařízení Novák Petr
BP,SP Population size adaptation in evolutionary algorithms Pošík Petr
DP,SP Portfolio optimization method with success prediction Pošík Petr
DP,SP Position Estimation of Sources of Ionizing Radiation by a Group of Unmanned Aerial Vehicles Báča Tomáš
DP,SP Precise vehicle ego-motion trajectory measurement Čech Jan
BP,SP Premature convergence problem of Gaussian EDA Pošík Petr
DP,BP,SP Preprocessing of Functional Magnetic Resonance Imaging Data Němý Milan
DP,SP Principy fuzzy řízení Navara Mirko
DP,BP,SP Probabilistic Classifier Calibration Beyond Top-1 Prediction Matas Jiří
DP,SP Probability on quantum structures Navara Mirko
DP,BP,SP Processing of bipolar patients data Novák Daniel
DP,SP Profanity Detection in Natural Language Conversations Pichl Jan
BP,SP Prototype of Outdoor Fully Actuated UAV Staub Nicolas
DP,BP,SP Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele Novák Daniel
BP,SP Radioactive hotspots identification by an unmanned aerial vehicle Štibinger Petr
DP,BP,SP Random Bin Picking Écorchard Gaël
DP,BP,SP Random embeddings for black-box optimization algorithms Pošík Petr
DP,BP,SP Real-time facial expression analysis on mobile devices et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Recognizing and exploring objects by vision and touch using robot hands Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Reconstructing the world ... in Lego Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Recording and analysis of overnight electrophysiological recordings from deep brain stimulation Sieger Tomáš
DP,SP Rectifying Probabilistic Predictions of Neural Networks Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP Registration of ophthalmological sequences Kybic Jan
DP,BP,SP Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace Novák Daniel
DP,BP,SP Reinforcement learning for controlling a swarm of aerial vehicles Pěnička Robert
DP,BP,SP Reinforcement learning for trajectory planning of drones in a cluttered environment Pěnička Robert
BP,SP Reinforcement learning task in PyBullet environment Zimmermann Karel
DP,BP,SP Relative pose from 4 points in 3 views with the help of CNNs Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Restarting optimization algorithms using their predicted performance Pošík Petr
DP,BP,SP Revisiting minimal solvers Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Robot, give way Svoboda Tomáš
BP,SP Robot for composite winding Smutný Vladimír
DP,BP,SP Robot navigation with scene semantics Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Robot self-recognition in a mirror Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Robotic exploration of underground environment in simulated environment Petříček Tomáš
DP,BP,SP Robotic manipulator for an unmanned aerial drone Heřt Daniel
DP,BP,SP Robotic manipulator for an unmanned aerial vehicle Saska Martin
DP,BP,SP Robotic Manipulator for Unmanned Aerial Vehicle Žaitlík David
DP,BP,SP Robotic Manipulator Planning, Control, and Learning with Robust Object-Centric Feedback Šivic Josef
DP,SP Robotic object sorting using natural language instructions Vavrečka Michal
DP,BP,SP Robotic path planning using neural networks Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Robotické sestavovaní/třídění objektů na základě imitačního učení Štěpánová Karla
BP,SP Robust and Fast Local All Pass Image Registration Kybic Jan
DP,SP Robust geometry estimation for retrieval Chum Ondřej
DP,BP,SP Rolling shutter benchmark Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku Matas Jiří
DP,BP,SP Rozpoznávání rostlin z obrázků (na mobilním telefonu) Matas Jiří
DP,BP,SP Řešení motorických úloh pomocí jazykových instrukcí Štěpánová Karla
DP,BP,SP Safe separation distance evaluation Švarný Petr
DP,BP,SP Segmentation and joint-segmentation of aorta from histological and ultrasound images Kybic Jan
BP,SP Segmentation of dental restorations from X-ray bitewing images Kybic Jan
DP,SP Selection of Compact Sets of Diverse Landmark Images Matas Jiří
DP,BP,SP Self-Localization of Unmanned Aerial Vehicle Using Visual Inertial Odometry Petrlík Matěj
DP,BP,SP Self-supervised learning for geometric constructions from images Šivic Josef
DP,BP,SP Self-supervised optical flow estimation Šochman Jan
DP,SP Semantic scene segmentation for RC car model Čech Jan
BP,SP Semantic segmentation for finding a track of the autonomous student formula race Čech Jan
DP,BP,SP Sensor Fusion for Fully Actuated Outdoor UAVs Staub Nicolas
DP,BP,SP Serious application design for patient suffering form diabetes mellitus Novák Daniel
DP,BP,SP Scheduling in Human-Robot-Collaboration Kristof Behrens Jan
DP,SP Siamský extraktor deskriptorů pro odstranění odrazu Špetlík Radim
DP,BP,SP Simulation environment for intuitive machine learning of physics Vavrečka Michal
DP,SP Simulation for Neural networks vs optimal control algorithms for drone stabilization Azayev Teymur
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR Petráček Pavel
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera Petrlík Matěj
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera Petráček Pavel
DP,BP,SP SLAM for autonomous student formula Čech Jan
BP,SP Smoking cessation buddy app Ing. Daniel Novák, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Software application for data transfer between the cloud and a smartphone for home care applications et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Software application for real time analysis of physiological signals using AI chip Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Space filling trees in sampling-based motion planning Vonásek Vojtěch
BP,SP Spiking neural network for visuo-tactile integration Straka Zdeněk
DP,SP State estimation of a boat by an Unmanned Aerial Vehicle Báča Tomáš
DP,BP,SP Statistical Estimates of Financial Models Navara Mirko
BP,SP Statistical methods of recognition Navara Mirko
BP,SP Stereo vision for track finding in complex offroad terrain Čech Jan
DP,BP,SP String art Pošík Petr
DP,SP Study of LSTM and GRU networks on natural sciences data
DP,BP,SP Sub-millisecond Synchronization of Multiple Video Streams Šmíd Matěj
DP,BP,SP Sudoku solver learned from examples Franc Vojtěch
DP,SP Surface recognition from an RC car model Čech Jan
DP,BP,SP Surface registration for 3D breast images Kybic Jan
DP,BP,SP Swarms of autonomous drones inspired by flocking behaviour in nature Saska Martin
BP,SP Symbolic Regression Using Local Approximations Kubalík Jiří
DP,SP Symmetric learning for Variational Autoencoders (VAE) Flach Boris
DP,BP,SP Synchronized movement of robotics hand with user Vavrecka Michal
DP,BP,SP Systems for autonomous fire extinguishing in high-rise buildings by unmanned aerial vehicles Saska Martin
BP,SP Systém pro automatizovaný nátěr pomocí bezpilotní helikoptéry Báča Tomáš
DP,BP,SP Systém pro inteligentní fotografování a filmování skupinou helikoptér Saska Martin
DP,BP,SP Tactile sensor based on graphene for robot gripper Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Terrain traversability prediction from lidar measurements Zimmermann Karel
DP,BP,SP Text Detectoion and Recognition Learning with Weak annotations Matas Jiří
BP,SP The interplay of fuzzy conjunctions and their generators Navara Mirko
DP,BP,SP The InLoc piplene analysis and optimization Polic Michal
DP,BP,SP The InLoc piplene analysis and optimization Polic Michal
BP,SP The NeRF-based algorithms usage for optimization of the 3D reconstruction Polic Michal
DP,BP,SP The use of feature based pattern recognition for quality management at Skoda Auto Košťák Ondřej
DP,BP,SP Thickness measurement from ultrasound RF images Kybic Jan
DP,BP,SP Tracking players in low-resolution videos of soccer games. Matas Jiří
BP,SP Traffic cone detection from lidar point cloud Čech Jan
DP,BP,SP Tunnel modification in proteins Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Tvorba hraček a předmětů pro speciální použití Novák Petr
DP,BP,SP Tvorba motorických primitiv pro ovládání robotického ramena KUKA Štěpánová Karla
DP,BP,SP UAV Cooperation for marine environment monitoring and trash detection Nascimento Tiago
DP,BP,SP UAV trajectory planning for autonomous landing on a boat Báča Tomáš
DP,BP,SP Ultrasound vessel wall texture classification Kybic Jan
DP,BP,SP Unifying planning and mapping manager for unmanned aerial vehicles Štibinger Petr
DP,BP,SP Universal configuration devices using NFC/BLE/WIFI/... Novák Petr
DP,BP,SP Universal interface / communication options for home control systems. Novák Petr
DP,SP Universal visual representation with deep learning Tolias Georgios
DP,BP,SP Unknown signal localization by an unmanned aerial vehicle using information entropy minimization Štibinger Petr
DP,BP,SP Unsupervised joint segmentation of two images Kybic Jan
DP,BP,SP Use cheap IoT devices simultaneously from different manufacturers to control the environment for people with limited mobility Novák Petr
DP,BP,SP Use of (public) IoT networks for the supervision of older single people Novák Petr
DP,BP,SP Using a stationary IR camera to detect events and states in a room Lhotská Lenka
DP,BP,SP Using diffusion kurtosis imaging in farmacoresistent epilepsy based on focal cortical displasia MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. doc.
DP,SP Using single view depth and normal prediction for fast camera pose estimation Sattler Torsten
DP,SP Using single view depth prediction from CNNs for pose estimation under rolling shutter in 3D computer vision Sattler Torsten
DP,BP,SP Version system for document translations Novák Daniel
DP,BP,SP Vessel wall texture classification from ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP Vidění pro autnomní řízení vozidel Šára Radim
DP,BP,SP Vision based classification of products Smutný Vladimír
DP,BP,SP Visual Detection of Traffic Cones for Autonomous Formula Čech Jan
DP,BP,SP Visual localization across Seasons Challenge Benbihi Assia
DP,BP,SP Visual Localization with HoloLens Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Visual mobile robot navigation in indoor environment. Smutný Vladimír
DP,BP,SP Visual module development for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Visual scene description in natural language - implementation in robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Visual SLAM map merging for a team of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Visualization and data processing users addicted to nicotine Novák Daniel
DP,BP,SP Vizualizace léčby v adiktologii Novák Daniel
DP,BP,SP Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé Novák Daniel
DP,BP,SP Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo Novák Daniel
DP,BP,SP Weakly-supervised Semantic Segmentation Baskin Chaim
DP,BP,SP Wearable Marker System for Cooperation with Robotic Aerial Co-workers Walter Viktor
DP,BP,SP Web based infrastructure for image processing and analysis Kybic Jan
DP,BP,SP Web Graph Service - online graph exploration tool Genyk-Berezovskyj Marko
DP,BP,SP Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou Novák Daniel
DP,BP,SP Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase Gerla Václav
This page was generated via Copy Link

Návrh zadání ZP

Informace, jak vypracovat zadání projektu a ZP (pro studenty, ale především pro vedoucí).

 • Zadání/témata semestrálních projektů (před bak./dip. prací) vypisujte přímo ve fakultní aplikaci Semestrální projekty. Zde následně uvidíte i studenty, kteří se na téma přihlásili, a kde musíte jejich výběr tématu také schválit. (Studentské rozhraní aplikace je jiné.)
 • Zadání bakalářských / diplomových prací vypracujte na určeném formuláři (DOCX) podle níže uvedených pokynů. K vyplnění formuláře prosím použijte MS Office nebo LibreOffice.

Požadavky na zadání ZP

Zadání ZP na K13133 se řídí směrnicí děkana pro ZP a SZZ. Vedoucí katedry zpravidla doporučí děkanovi zadání bakalářské/diplomové práce ke schválení v případě, že splní následující požadavky.

Zadání ZP musí obsahovat:

 • Jasně definovaný softwarový nebo výzkumný cíl, který vyžaduje řešení konkrétně vymezeného problému. Zadání BP musí vyžadovat znalosti získané v rámci bakalářského studia, zadání DP musí vyžadovat znalosti získané v rámci magisterského studia.
 • Požadavek na analýzu existujících relevantních metod, algoritmů, přístupů nebo technologií. Výsledkem analýzy by měly být požadavky na řešení problému, výběr referenčních řešení, apod.
 • Konkrétní požadavek na kreativní komponentu ZP (navrhni, formalizuj, naprogramuj, setroj).
 • Požadavek na zhodnocení výsledku práce buď (i) pomocí teoretické analýzy a formálních důkazů a/nebo (ii) pomocí měřitelného empirického zhodnocení na relevantních datových sadách nebo testovacích scénářích (jejichž specifikace by měla být součást zadání) a porovnání vůči stavu před vyřešením problému (vágní pokyn typu“výslednou aplikaci otestujte”, nebo “otestujte uživatelské rozhraní” nelze považovat za dostačující).
 • Návrh oponenta z řad nezávislých odborníků.
 • Doporučenou literaturu. Vhodné je odkázat alespoň 3 zdroje. Zdroje uvádějte ve standardní formě (Chicago).
 • Požadované výstupy závěrečné práce musí být definovány tak, aby státnicová komise mohla jednoznačně vyhodnotit splnění zadání i bez přítomnosti vedoucího a oponenta u obhajoby.

Obsah práce

Při zpracování své ZP dbejte na to, aby splňovala formální náležitosti a obsahovala všechny požadované části:

Vyberte:       Řadit dle:
 
Štěpán Křivánek: Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru (PDF) Matas Jiří 2022 OI ZUI
Lejla Dobrić: Výpočet Ljapunovových exponentů z časových řad (PDF) Lynnyk Volodymyr 2022 OI ICS
Martin Endler: Použití ROS2 pro manévrování ve vysoké rychlosti v autonomním řízení (PDF) Sojka Michal 2022 OI ZUI
Tomáš Fiala: Lokalizace robotu za pomoci magnetometru (PDF) Smutný Vladimír 2022 KyR
Matěj Boxan: Rekonstrukce trojrozměrných mraků bodů v prostředí s tenkými objekty (PDF) Pomerleau François 2022 KyR KyR
Jan Hrazdíra: Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy sdílející reprezentaci (PDF) Woller David 2022 OI CV
Leonard Mentzl: Vizuální lokalizace a navigace v proměnném prostředí (PDF) Rozsypálek Zdeněk 2022 OI CV
Adrián Pitoňák: Systém sledování očních pohybů založený na neuronových sítích (PDF) Doležal Jaromír 2022 OI CV
Adam Konopiský: Predikce vlastností povrchu z obrazu s využitím samoučení (PDF) Čech Jan 2022 KyR KyR
Václav Kůla: Navigace pro dvouruký mobilní manipulátor TIAGo++ (PDF) Kulich Miroslav 2022 OI ZUI
Adam Novák: C++ framework pro vývoj webových aplikací (PDF) Nagyová Ingrid 2022 OI ZUI
Roman Šíp: Vizuální detekce dopravních kuželů pro autonomní formuli (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
Sebastian Štefko: Přidání kontextu do konvolučních sítí (PDF) Šochman Jan 2022 OI ZUI
Michal Horáček: Nalezení nejrychlejší trajektorie pro autonomní studentskou formuli (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
Ondřej Vereš: Časosběrné video obličeje (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
Adéla Kubíková: Optimalizace sdílených jízd s přestupem v městských oblastech (PDF) Fiedler David 2022 OI ZUI
Jan Kočí: Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení (PDF) Petrlík Matěj 2022 KyR
Tomáš Kratochvíl: Estimace vzájemné polohy kamerového stereopáru pod vlivem parazitní dynamiky (PDF) Walter Viktor 2022 OI ZUI
Jan Mandík: Lokalizace v prostředí stožáru vysokého napětí (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
Jan Hošťálek: SLAM v prostředí stožáru vysokého napětí (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
Jiří Hartvich: Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko (PDF) Hoffmann Matěj 2022 KyR
Aleksandr Barinov: Učení řídicího algoritmu na datově získaném modelu (PDF) Azayev Teymur 2022 OI ZUI
Matěj Mísař: Algoritmy pro detekci klíčových bodů a jejich vyhodnocení (PDF) Švarný Petr 2022 KyR
Ondřej Mísař: Interpretace pozitivní detekce statisticky nezvládnutého stavu při statistické regulaci procesů (PDF) Macaš Martin 2022 KyR
Cyril Janeček: Hlasem ovládaný webový editor kódu (PDF) Pollák Petr 2022 OI ZUI
Jan Ferbr: Generování trénovacích dat pro 2D segmentaci (PDF) Polic Michal 2022 KyR
Martin Koudelka: Prohledávání vymezené oblasti bezpilotními helikoptérami pomocí pravděpodobnostního kvadratického stromu (PDF) Báča Tomáš 2022 OI ZUI
Egor Ulianov: Lokalizace orientačních značek v obrazu pomocí neuronových sítí (PDF) Klíma Martin 2022 OI ZUI
Jan Ševic: Řizení dronu Ryze Tello při průletu překážkou (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
Jakub Rada: Porovnání metod explorace v částečně pozorovatelných stochastických hrách (PDF) Bošanský Branislav 2022 OI ZUI
Lukáš Viceník: Hledání leptoquarků pomocí strojového učení v datech z CERN ATLAS experiment (PDF) Sopczak André 2022 KyR
Adam Bosák: Nové modely geometrického programování pro návrh integrovaných obvodů (PDF) Mareček Jakub 2022 OI ZUI
Jiří Pospíšil: Aplikace strojového učení pro hledání nabitého Higgsova bosonu z ATLAS dat (PDF) Sopczak André 2022 KyR
Jakub Šmíd: Expertní systém pro určování dominantní projevované emoce z hlasu (PDF) Hejda Jan 2022 KyR
Ivan Žižka: Stereo termokamera (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
Anastasia Ostapenko: Systém pro rozpoznávání akcí (PDF) Vavrečka Michal 2022 OI ZUI
Vojtěch Bartek: Vylepšení detekcí pomocí modelování dynamiky v lidarových datech (PDF) Vacek Patrik 2022 OI ZUI
Petr Zahradník: Vzorkovací metody plánování pohybu s omezeními (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI ZUI
Vojtěch Volprecht: Metody plánování pohybu pro rozkládání hlavolamů (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI ZUI
Aimira Baitieva: Detekce dronů a jejich relativní lokalizace pomocí RGB a termální kamery (PDF) Vrba Matouš 2022 OI ZUI
Martin Miadok: Automatická predikce funkce bílkovin jako hierarchická multi-label klasifikace (PDF) Kléma Jiří 2022 OI ZUI
Jan Zejda: Návrh a stavba holonomní autonomní bezpilotní helikoptéry (PDF) Heřt Daniel 2022 OI IoT
Jan Pikman: Společné učení pro robotickou navigaci (PDF) Rozsypálek Zdeněk 2022 OI ZUI
Aleš Král: Metody pro hierarchickou klasifikaci histopatologických obrazů (PDF) Kybic Jan 2022 OI ZUI
Marian Krotil: Metody sumarizace textu v češtině (PDF) Drchal Jan 2022 OI ZUI
Tomáš Horych: Metody detekce vyváženosti zpravodajských textů (PDF) Drchal Jan 2022 OI ZUI
Boris Rakovan: Učení složitých závislostí v textu pomocí relačních neurálních modelů (PDF) Šír Gustav 2022 OI ZUI
Daniel Kubišta: Oprava plánu pro team mobilních agentů (PDF) Kulich Miroslav 2022 KyR
Lukáš Radovanský: Zpracování přirozeného jazyka v klinické doméně (PDF) Novák Daniel 2022 OI ZUI
Šimon Soldát: Metody návrhu experimentů pro tvorbu zjednodušeného modelu okraje plasmatu (PDF) Šmídl Václav 2022 OI ZUI
Ivan Čermák: Návrh bezpilotního letounu a integrace senzorů pro létání nad vodní plochou (PDF) Stoudek Pavel 2022 KyR
Josef Zelinka: Transfer learning v přenosu zkušeností s terénem mezi rozdílnými roboty (PDF) Prágr Miloš 2022 KyR
Tomáš Kadlec: Vizuální Sudoku solver (PDF) Franc Vojtěch 2022 KyR
Daniel Štorc: Detekce dopravních kuželů z lidarových dat (PDF) Čech Jan 2022 KyR
Josef Weis: Robustní realizace plánů v multi-agentních systémech (PDF) Kulich Miroslav 2022 KyR
Rakshith Madhavan: Hloubkový obraz z jednoho pohledu a řídké 3D rekonstrukce (PDF) Pajdla Tomáš 2022 KyR
Martina Dubeňová: Vizuální lokalizace v dynamickém prostředí (PDF) Pajdla Tomáš 2022 KyR R
Jan Chleboun: Algoritmus pro průzkum velkých prostorů pomocí skupiny kooperujících dronů (PDF) Pereira Do Nascimento Tiago 2022 KyR
Anna Žigajkova: Určení parametrů laserového paprsku (PDF) Krsek Pavel 2022 KyR KyR
Mikhail Poludin: Vylepšený algoritmus RRT* pro plánování cesty pro více robotů (PDF) Pereira Do Nascimento Tiago 2022 KyR
Jiří Hronovský: Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda (PDF) Azayev Teymur 2022 KyR
Artem Moroz: Predikce parametrů aterosklerotického plátu z in-vivo ultrazvukových obrázků karotidy (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
Martin Mráz: Uvolněná kvantizace a binarizace neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2022 KyR
Filip Novák: Estimace stavů lodi z bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2022 KyR KyR
Miroslav Kovář: Odhad a optimalizace spotřeby energie během letu UAV (PDF) Nekovář František 2022 KyR
Adam Ukleh: Detekce a sledování objektů na vodní hladině (PDF) Saska Martin 2022 KyR KyR
Yevhenii Kubov: Implementace neuronové sítě pro autonomní sledování cesty (PDF) Vrba Matouš 2022 KyR
Jakub Paplhám: Detekce mikroskopických hub v klinickém materiálu (PDF) Franc Vojtěch 2022 KyR KyR
Jáchym Staněk: Strojové učení pro robotickou exploraci (PDF) Agishev Ruslan 2022 KyR
Petr Novota: Stanovení hustoty deště z dat CML spojů (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
Daria Ozerova: Detekce úmyslu pro konverzačního asistenta (PDF) Spilka Jiří 2022 KyR KyR
Bohumil Brož: Zábavná demonstrace multirobotického systému (PDF) Svoboda Tomáš 2022 KyR
Petr Šádek: Přenos stylu na 3D model v reálném čase pomocí neuronové sítě (PDF) Sýkora Daniel 2022 OI ZUI
Erik Gadireddi: Návrh terapeutické aplikace pro snížení digitálních závislostí (PDF) Novák Daniel 2022 OI ICS
Petr Schimperk: Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper (PDF) Vavrečka Michal 2022 OI ZUI
Karina Balagazova: Kompenzace vlivu matoucích faktorů při klasifikaci RNASeq dat (PDF) Kléma Jiří 2022 OI ZUI
Marie Geislerová: Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT (PDF) Fišer Daniel 2022 OI ICS
Ondřej Komín: Optimalizace kryptoměnového portfolia (PDF) Uhrín Matej 2022 OI ZUI
Eric Žíla: Analýza aktigrafických a behaviorálních dat (PDF) Novák Daniel 2022 OI ZUI
Daniel Štanc: Návrh robotického vzorkovače vody pro autonomní multirotorovou helikoptéru (PDF) Stoudek Pavel 2022 KyR
Ondřej Švec: Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení (PDF) Šír Gustav 2022 KyR
Adam Škuta: Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu (PDF) Vrba Matouš 2022 KyR
Adam Herold: Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
Vadym Ostapovych: Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel (PDF) Krajník Tomáš 2022 KyR
David Puchoň: Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot (PDF) Žaitlík David 2022 KyR
Marek Syrový: Objektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitaci (PDF) Novák Petr 2022 KyR
Lukáš Rustler: Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou (PDF) Hoffmann Matěj 2022 KyR KyR
Jakub Rozlivek: Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu (PDF) Svoboda Tomáš 2022 KyR KyR
Valeriia Iegorova: Rekonstrukce trojdimenzionálních modelů zvířat (PDF) Pajdla Tomáš 2022 OI CV
Rail Chamidullin: Vizuální rozpoznávání do mnoha tříd s vedlejší informací (PDF) Matas Jiří 2022 OI CV
Martin Sebera: Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc (PDF) Polic Michal 2022 OI CV
Tomáš Šipka: Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností (PDF) Šulc Milan 2021 OI CV
Petr Kouba: Rozpoznávání tance z videa (PDF) Matas Jiří 2021 OI CV
Maksym Ivashechkin: USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům (PDF) Matas Jiří 2021 OI CV
Maksym Shcherban: Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR R
Vladyslav Yazykov: Automatické generování herních úrovní (PDF) Janisch Jaromír 2021 OI ZUI
Jakub Lukeš: Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí (PDF) Vacek Patrik 2021 OI ICS
Mária Cvečková: Modely poptávky po nabíjení pro elektrifikaci flotil (PDF) Schaefer Martin 2021 OI ZUI
Dmitrii Mikhailov: Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie (PDF) Průša Daniel 2021 OI ZUI
Marie Geislerová: Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT (PDF) Fišer Daniel 2021 OI ICS
Vít Šenfeld: Nástroj pro podporu rozhodování při elektrifikaci vozového parku (PDF) Schaefer Martin 2021 OI ZUI
Milan Welser: Anotovaná databáze obrázků tváří lidí z Wikipedie (PDF) Franc Vojtěch 2021 OI ICS
Tinatin Verdzeuli: InLoc vizuální lokalizace pro robota ARI (PDF) Pajdla Tomáš 2021
Lukáš Frána: Umělá inteligence pro robustní analýzu signálu z piezoelektrických biosenzorů (PDF) Fabián Vratislav 2021 OI ZUI
Max Hollmann: Grafický simulátor architektury RISC-V - dekodér, zpracování instrukcí a emulace systému (PDF) Píša Pavel 2021 OI ZUI
Michal Lukeš: Odhadování rotace a translace netexturovaného objektu z jedné kamery (PDF) Matas Jiří 2021 OI ICS
Prasoon Dwivedi: FlexPRET real-time procesor v heterogenních systémech (PDF) Košťál Martin 2021
Anastasia Grigoryan: Prediktivní modely pro společenskou zdrženlivost během pandemií (PDF) Krajník Tomáš 2021 OI ZUI
Matej Novosad: Kalibrace polohy lidaru pomocí kódovaných odrazných značek (PDF) Matoušek Martin 2021 KyR
David Puchoň: Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
Veronika Pěčonková: Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel (PDF) Krajník Tomáš 2021 KyR
Lars Kahlert: Autonomní robotická explorace podzemních prostor (PDF) Petříček Tomáš 2021 KyR
Tomáš Chaloupecký: Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS (PDF) Krsek Pavel 2021 KyR
Adéla Šubrtová: Přenos účesu mezi portréty (PDF) Čech Jan 2021 OI CV
Martin Sebera: Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc (PDF) Polic Michal 2021 OI CV
Kryštof Teissing: Časová parametrizace dráhy manipulátoru (PDF) Krsek Pavel 2021 KyR
Petr Hrubý: Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod (PDF) Pajdla Tomáš 2021 OI CV
Václav Voráček: Kombinatorické metody ve studiu kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2021 OI CV
Ondřej Masopust: Mapování prostoru robotickou helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2021 KyR
David Štych: Robotický manipulátor pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
Martin Křížek: Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru (PDF) Horyna Jiří 2021 KyR
David Pařil: Autonomní řízení dronu Ryze Tello (PDF) Štěpán Petr 2021 KyR
Tomáš Tichý: Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2021 KyR
Michal Minařík: Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií (PDF) Vonásek Vojtěch 2021 KyR
Jekatěrina Jaroslavceva: Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 (PDF) Chum Ondřej 2021 KyR
Ondřej Kafka: Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi (PDF) Polic Michal 2021 KyR
Jiří Janota: Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem (PDF) Majer Filip 2021 KyR
Michaela Cihlářová: Porovnání standardních metod posilovaného učení (PDF) Zimmermann Karel 2021 KyR
Erik Pásztor: Automatická kontrola počtu a pozic navařovaných šroubů ve Škoda Auto (PDF) Macaš Martin 2021 KyR
Pavel Martinec: Optimalizace single-vehicle DARP pro sdílení jízd pomocí technik operační analýzy (PDF) Fiedler David 2021 OI ZUI
Michal Kubina: Behaviorální analýza dat (PDF) Novák Daniel 2021 OI ICS
Vojtěch Lukeš: Chytrá domácnost na míru (PDF) Novák Petr 2021 KyR
Jakub Brož: Využití rychlé aproximace funkcí v heuristickém algoritmu iterace hodnot (PDF) Bošanský Branislav 2021 OI ZUI
Martin Krutský: Základy symetrií v hlubokém učení (PDF) Šír Gustav 2021 OI ZUI
David Kraus: Dynamické programování pro výpočet Stackelbergových strategií v částečně pozorovatelných sekvenčních hrách (PDF) Bošanský Branislav 2021 OI ZUI
Jan Neumann: Optimální rozmístění nabíjecích bodů pro firemní flotily (PDF) Schaefer Martin 2021 OI ZUI
Martin Jaroš: Kalibrace více kamer pro autonomní řízení (PDF) Matoušek Martin 2021 KyR
Marek Galovič: Reprezentace a generování adversariálních řetězců (PDF) Bošanský Branislav 2021 OI ZUI
Martin Fischer: Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru (PDF) Petráček Pavel 2021 KyR
Radka Olyšarová: Automatická lokalizace hdEEG elektrod (PDF) Kybic Jan 2021 OI ZUI
Jan Feber: Neurální emergentní generátor vzorů chůze pro vícenohý kráčející robot (PDF) Szadkowski Rudolf Jakub 2021 OI ZUI
Jan Čuhel: Multimodální rozpoznávání emocí z řeči (PDF) Pichl Jan 2021 OI ZUI
Pavel Linder: Metody zpracování obrazu pro dlouhodobou T&R navigaci mobilních robotů (PDF) Broughton George 2021 OI ICS
Petr Ježek: Plánování cest v úloze rozkládání objektů (PDF) Vonásek Vojtěch 2021 KyR
Matouš Melecký: Monokulární rekonstrukce 3D scény pro autonomní bezpilotní helikoptéru (PDF) Petrlík Matěj 2021 OI ZUI
Tommaso Gargiani: Vliv architektury klasifikačního modelu na detekci anomálií v textu (PDF) Lorenc Petr 2021 OI ZUI
Jáchym Herynek: Plánování trajektorií pro 3D Dubinsovo vozidlo (PDF) Váňa Petr 2021 OI ZUI
Anastasiia Mozgunova: Bezkolizní navigační systém pro robotickou helikoptéru (PDF) Chudoba Jan 2021 OI ZUI
Lucie Vajnerová: Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci (PDF) Hlaváč Václav 2021 KyR
David Otgonsuren Rico: Robustní plánování ve známé mapě pro robotickou platformu (PDF) Rouček Tomáš 2021 OI ZUI
Andrej Kružliak: Výběr průzkumných akcí za účelem zjištění vlastností předmětů robotickou manipulací (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
Michal Pliska: Klasifikace měkkých předmětů skrze mačkání robotickými uchopovači (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
Lucie Borovičková: Hledání častých podmnožin a multi-label klasifikace uživatelských odpovědí na téma wellbeingu (PDF) Otáhal Marek 2021 OI ZUI
Šimon Pokorný: Sdružené detekční modely pro LiDARové mraky bodů (PDF) Vacek Patrik 2021 KyR
Matěj Kafka: Správa teplot a napájení v rozvrhovači avionického operačního systému (PDF) Sojka Michal 2021 OI ZUI
Jakub Med: Efektivní identifikace redundantních akcí v plánech (PDF) Chrpa Lukáš 2021 OI ZUI
Tomáš Hromada: Lokalizační systém pro mobilní roboty (PDF) Chudoba Jan 2021 OI ZUI
Tereza Uhrová: Návrh průmyslového robotu pro kladení uhlíkového vlákna (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
Ondřej Stejskal: Datově-řízená sekvenční dynamická cenotvorba v dopravě (PDF) Mrkos Jan 2021 OI ZUI
Tomáš Omasta: Efektivní MDP algoritmy v knihovně POMDPs.jl (PDF) Mrkos Jan 2021 OI ZUI
Jan Macháček: Plánování cest s nejistou průchodností hran (PDF) Cuchý Marek 2021 OI ZUI
Radovan Tomala: Zpřístupnění domén klasického plánování pro učení neuronových sítí (PDF) Urbanovská Michaela 2021 OI ZUI
Jakub Dupák: Grafický simulátor architektury RISC-V - pamětový model a vedení projektu (PDF) Píša Pavel 2021 OI ZUI
Tomáš Musil: Strategie pro autonomní prohledávání pomocí bezpilotních helikoptér v podzemních záchranných misích (PDF) Petrlík Matěj 2021 KyR
Petr Šiška: Draftování v MOBA hrách s pomocí strojového učení (PDF) Hubáček Ondřej 2021 OI ZUI
Jiří Moravčík: Automatizovaná dynamická cenotvorba pro e-shop na základě dat (PDF) Mrkos Jan 2021 OI ZUI
Jakub Janoušek: Řízení robotu pro zakládání křemíkových detektorů urychlovače LHC (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
Petr Šebek: Slabě supervisovaná příprava LiDARových dat pro detekci 3D objektů (PDF) Svoboda Tomáš 2021 KyR
Daniel Borák: Heuristiky pro hru Scotland yard (PDF) Kovařík Vojtěch 2021 OI ICS
Nela Petrželková: Editace obrázků obličejů v latentním prostoru generativních adversarialních sítí (PDF) Čech Jan 2021 OI ICS
Marek Žuffa: Výpočet mezilehlé množiny (PDF) Kroupa Tomáš 2021 OI ZUI
Nikita Sokovnin: Rozpoznávání neznámých objektů pro detekci 3D objektu ve světě bez omezení (PDF) Pajdla Tomáš 2021 OI ZUI
Vojtěch Voráček: Křížení pro diferenciální evoluci s detekcí závislostí (PDF) Pošík Petr 2021 OI ZUI
Daniel Hubáček: Testování transferu doménových zón (PDF) Novák Jiří 2021 OI ZUI
Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2021 OI ICS
Maksim Bilan: Verzovací systém pro překlady dokumentů (PDF) Novák Daniel 2021 OI ZUI
Adam Rojík: Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
Petr Kubeš: Editor animací se sledováním pohybu (PDF) Žára Ondřej 2021 OI ICS
Tomáš Kasl: Strategické hry v problémech strojové klasifikace s protivníkem (PDF) Kroupa Tomáš 2021 OI ICS
Václav Plavec: Slučování informací z více senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
Stanislav Kubiš: Hry s po částech afinními užitkovými funkcemi (PDF) Kroupa Tomáš 2021 OI ICS
Mohamed Safwat: Klasifikace intrapartálních záznamů srdeční frekvence plodu (PDF) Spilka Jiří 2021
Jiří Budil: Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
Daria Tunina: Systém pro automatickou kontrolu vyřešených matematických rovnic v rastrových obrázcích (PDF) Průša Daniel 2021 OI ICS
Lukáš Mařík: Klasifikace změn poddajnosti dýchacího systému během mechanické plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie (PDF) von Platen Philip 2021 BMII BI
Kristýna Vieweghová: Stanovení prediktorů pooperační fibrilace síní u pacientů po aortokoronárním bypassu (PDF) Ježdík Petr 2021
Martin Blažek: Analýza stresových parametrů pilotů simulátoru Boeingu (PDF) Čmejla Roman 2021
Tibor Rózsa: Nástroje pro vývoj pokročilých technik řízení teploty pro safety-critical vestavěné systémy (PDF) Sojka Michal 2020 OI CV
Zdeněk Berka: Mapování vodorovného značení a lokalizace autonomního auta F1/10 pomocí kamery (PDF) Klapálek Jaroslav 2020 OI CV
Pavel Gramovich: Výběr reprezentativních obrazových prototypů (PDF) Matas Jiří 2020 CV
Vojtěch Pánek: Určení polohy mobilního robotu z kamerových dat (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
Dominik Šídlo: Systém pro měření hemodynamických parametrů (PDF) Fabián Vratislav 2020
Leonid Tulin: Analýza ovladatelnosti vozu s použitím algoritmů strojového učení (PDF) Haniš Tomáš 2020 KyR R
Jakub Vitáček: Návrh a realizace zařízení pro snímání hemodynamických parametrů ve veterinární medicíně (PDF) Havlík Jan 2020
Kristýna Kučerová: Plánování časově optimálních trajektorií pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení (PDF) Faigl Jan 2020 OI ICS
Matěj Vasilevski: Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu (PDF) Pošík Petr 2020 KyR
Jan Maděra: Slučování map pro roje dronů (PDF) Petrlík Matěj 2020 OI ICS
Martin Jandek: Efektivní algoritmy pro rozpoznávání obrazu na levných embedded procesorech (PDF) Sojka Michal 2020 OI ICS
Pavlína Koutecká: Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
Vojtěch Tollar: Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA (PDF) Pošík Petr 2020 OI ICS
Vojtěch Jeřábek: Optimalizace nabíjecích kapacit pro elektromobily (PDF) Schaefer Martin 2020 OI ICS
Jakub Paplhám: Konvoluční neuronové sítě s lokálními kontextovými maskami (PDF) Petříček Tomáš 2020 KyR
Matěj Suchánek: Efektivní implementace neuronových sítí pro použití v reálném čase (PDF) Čech Jan 2020 OI ICS
Vojtěch Poříz: Detekce diabetické retinopatie pomocí neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
David Procházka: Optimalizace vyhodnocování laboratorních vzorků při neurčité době připravenosti (PDF) Šůcha Přemysl 2020 OI ICS
Jakub Rosol: Ovládání robotu gesty (PDF) Chudoba Jan 2020 KyR
Bohumila Potočná: Kalibrace robotické kůže humanoidního robota: porovnání a kombinace “sebedotykových” konfigurací a 3D rekonstrukce z fotografií (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
Benjamin Hejl: Návrh simulátoru inzulinové pumpy (PDF) Novák Daniel 2020 KyR
Stanislav Kubiš: Hry s po částech afinními užitkovými funkcemi (PDF) Kroupa Tomáš 2020 OI ICS
Vojtěch Nydrle: Návrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárů (PDF) Petráček Pavel 2020 KyR
Jiří Ulrich: Metody rozpoznávání referenčních značek pro vizuální lokalizaci mobilních robotů (PDF) Krajník Tomáš 2020 OI ICS
Anna Žigajkova: Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování (PDF) Krsek Pavel 2020 KyR
Ondřej Bouček: Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení (PDF) Tolias Georgios 2020 OI ICS
David Kunz: Robustní a rychlá registrace obrazů metodou "Local All Pass" (PDF) Kybic Jan 2020 OI ICS
Jan Švrčina: Adaptivní řízení pomocí neuronových sítí (PDF) Azayev Teymur 2020 KyR
Filip Novák: Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů (PDF) Saska Martin 2020 KyR
Viktor Korotynskiy: Použití monodromie ke zjednodušení polynomiálních soustav (PDF) Pajdla Tomáš 2020 KyR R
Pavel Stoudek: Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR R
Milan Pultar: Vylepšení HardNet deskriptoru (PDF) Mishkin Dmytro 2020 OI CV
Adam Rytina: Analýza pokročilých MRI dat u pacientů s postižením centrální nervové soustavy (PDF) Dostál Marek 2020 BMII BMI
Laura Shala: Klasifikace typu fokální kortikální dysplázie dle interiktální aktivity v invazivním EEG (PDF) Janča Radek 2020
Štěpán Remeš: Možnosti využití termoelektrických generátorů (TEG) pro generování elektrické energie živými objekty (PDF) Havlík Jan 2020
Dominik Fischer: Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR (PDF) Walter Viktor 2020 KyR
Michal Mareš: Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
Alexej Popovič: Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi (PDF) Navara Mirko 2020 KyR
Michal Šípek: Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace pro odvyknutí kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI ICS
Anton Kretov: Attention mechanizmus ve zpracování přirozeného jazyka (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI ICS
Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI ICS
Jan Mayer: Prediktory fitness v genetickém programování (PDF) Pošík Petr 2020 OI ICS
Martin Jiroušek: Řízení polohy robotické hexakoptéry (PDF) Chudoba Jan 2020 KyR
Erik Cupal: Buddy app pro odvykání kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI ICS
Jan Kadlec: Automatické vyhodnocování matematických slovních úloh (PDF) Průša Daniel 2020 OI ICS
Adrián Pitoňák: Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci (PDF) Straka Zdeněk 2020 KyR
Miroslav Purkrábek: Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu (PDF) Matas Jiří 2020 KyR
Jan Blaha: Odhadování parametrů prediktivních modelů přítomnosti lidí na struktuře prostředí (PDF) Broughton George 2020 OI ICS
Vladislav Trnka: Sledování pohybu očí ve VR headsetu XTAL (PDF) Pošusta Antonín 2020 OI ICS
Jan Dočekal: Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map (PDF) Zimmermann Karel 2020 KyR
Leonard Mentzl: Směrové statistiky v predikci kvaziperiodických časových řad (PDF) Navara Mirko 2020 OI ICS
Klára Janoušková: Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech (PDF) Matas Jiří 2020 OI ICS
Matěj Šesták: Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací (PDF) Seitz Dominik Andreas 2020 OI ICS
Albert Möhwald: Generování trénovacích dat pro vizuální vyhledávání pomocí neuronových sítí (PDF) Jeníček Tomáš 2020 OI ICS
Filip Rýzner: Multi-agentní plánování tras vlaků s poruchami (PDF) Schaefer Martin 2020 OI ICS
Ondřej Procházka: Robotický hasící systém pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2020 KyR
Miroslav Březík: Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI ICS
Marek Jaroš: Sémantický správce dokumentů (PDF) Ledvinka Martin 2020 OI ICS
Adam Ukleh: Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
Anton Voznia: Algoritmy pro řízení šířky pásma paměťové sběrnice na vícejádrových vestavných platformách s GPU akcelerátory (PDF) Sojka Michal 2020 OI ICS
Arseniy Tkachev: Plánování pohybu bezpilotního prostředku v úloze psaní textu (PDF) Pěnička Robert 2020
Matěj Boxan: Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
Dmitrij Sojma: Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
Tuan Anh Ho: Detekce selekčních tlaků na lidské endogenní retroviry (PDF) Pačes Jan 2020 OI ICS
Václav Hlaváč: Analýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI ICS
Zdeněk Syrový: Analýza efektivity prediktivních sportovních trhů (PDF) Šír Gustav 2020 OI ICS
Filip Kubiš: Použití metod modelování časoprostoru v robotice pro predikci poptávky (PDF) Vintr Tomáš 2020 OI ICS
Martin Vybíralík: Nástroj pro doporučování nabíjení pro řidiče elektrických taxi (PDF) Cuchý Marek 2020 OI ICS
Jakub Hlusička: Platforma pro aplikace virtuální reality (PDF) Sedláček David 2020 OI ICS
David Juřík: Experimentální senzorové moduly pro tvorbu hraček a domácího monitorování (PDF) Novák Petr 2020 KyR
Alexandr Zemek: Predikce rychlostí úseků cyklistických tras pomocí strojového učení (PDF) Drchal Jan 2020 OI ICS
Štěpán Műller: Sumarizace textu pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit (PDF) Marek Petr 2020 OI ICS
Petr Michalík: Obohacování grafů dopravních sítí o kontextové informace z OpenStreetMaps (PDF) Jakob Michal 2020 OI ICS
Josef Grus: Analýza obrazu gelové elektroforézy (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
Maroš Pechník: Jednoduchý elektronický domácí společník (PDF) Novák Petr 2020 KyR
Jaroslav Janoš: Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku (PDF) Pěnička Robert 2020 KyR
Lukáš Kunt: Detekce objektů z hloubkové kamery (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR
Michal Werner: Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot (PDF) Báča Tomáš 2020 KyR
Lenka Svobodová: Nestabilita efektivní konektivity uvnitř epileptogenní sítě (PDF) Janča Radek 2020 BMII BI
Olga Kholkovskaia: Škálovatelný algoritmus pro offline ridesharing (PDF) Fiedler David 2020 OI ICS
Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2020 OI ICS
Jan Čermák: Manipulace za použití poddajného robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
Lukáš Hajdúšek: Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
Ashwin Suresh Nedungadi: Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Saska Martin 2020
Tomáš Staruch: Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou (PDF) Saska Martin 2020 KyR
Tomáš Novák: Učení optického toku bez učitele (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
Martina Tichá: Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu (PDF) Čermák Jiří 2020 OI CV
Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
Martin Čižmár: Výukový VHDL modul pro TRDB_D5M kameru (PDF) Šusta Richard 2019 OI ICS
Jakub Cmíral: Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření (PDF) Krsek Pavel 2019 KyR R
Jakub Nejedlý: Externí mód pro Simulink na platformě RPP (PDF) Sojka Michal 2019 KyR R
Mykhaylo Zelenskyy: Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech (PDF) Hrubý Lukáš 2019 KyR R
David Nováček: Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
Daniel Klöser: Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články (PDF) von Platen Philip 2019 KyR R
Miroslav Domankuš: Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android (PDF) Anýž Jiří 2019 BMII BMI
Petr Kočiš: Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace (PDF) Kybic Jan 2019 BMII BMI
Jan Trejbal: Distribuovaný senzor polohy založený na matici světelných senzorů (PDF) Zemánek Jiří 2019 KyR R
Vít Cibulka: Řídicí systém dynamiky vozu založený na MPC algoritmech (PDF) Haniš Tomáš 2019 KyR R
Lukáš Fanta: Rozplňování radiofarmak robotem (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
Michel Jabali: Rozpoznávání gest člověka pro ovládání robotu (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
Maksym Shcherban: Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
Filip Tefr: Detekce pohybujících se objektů v obraze z pohyblivé kamery (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
Jiří Štěpanovský: Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
Pavel Janata: Transfer learning pro klasifikaci textu (PDF) Čermák Jiří 2019 OI ICS
Michal Matija: Využití stromových operací při návrhu pravidel v adaptivních strukturách (PDF) Šebek Jiří 2019 OI ICS
Barbora Dědková: Použití Conditional Adversarial Networks pro kolorování a stylizaci skic (PDF) Tolias Georgios 2019 OI ICS
Jonáš Kulhánek: Vizuální navigace s použitím hlubokého posilovaného učení (PDF) Derner Erik 2019 OI ICS
Daria Lebedeva: Zjednodušení silničního grafu pro výpočet nejlevnějších toků (PDF) Schaefer Martin 2019 OI ICS
Petr Hrubý: Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles (PDF) Pajdla Tomáš 2019 OI ICS
Lukáš Majer: Lokalizace SLAM pro stereokameru (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
Tomáš Kestřánek: IoT technologie pro automatizaci domácnosti (PDF) Vítek Stanislav 2019 KyR R
Lukáš Rustler: Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
Jakub Rozlivek: Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
Marek Jalůvka: Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
Maksym Ivashechkin: USAC++ (PDF) Matas Jiří 2019 OI ICS
Jaroslav Šafář: Aproximace konvexních funkcí v algoritmech pro řešení stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
Matouš Dzivjak: Odhad parkovací kapacity ve městech s použitím leteckých snímků (PDF) Fiedler David 2019 OI ICS
Hana Mertanová: Shlukování RNA-seq reads podle genové exprese (PDF) Ryšavý Petr 2019 OI ICS
Václav Voráček: Teorie grafů a kvantové struktury (PDF) Navara Mirko 2019 OI ICS
Erik Vaknin: Generování strategií pro řešení částečně pozorovatelných stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
Kateřina Brejchová: Heuristiky pro periodické rozvrhování (PDF) Vlk Marek 2019 OI ICS
Antonín Vobecký: Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí (PDF) Škoviera Radoslav 2019 OI CV
Denys Rozumnyi: Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání (PDF) Matas Jiří 2019 OI CV
Martin Španěl: Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2019 OI CV
Adéla Šterberová: Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2019 KyR
Diem Huong Nguyen: Analýza aktivit z tenzometrických dat chytrého lůžka (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
Martin Jahn: Efektivní detekce vzorů pro vizuálně naváděné přistávání bezpilotního stroje (PDF) Zajačík Michal 2019 OI ICS
Daniel Smrčka: Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR
Jan Mádle: Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
Josef Čech: Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů (PDF) Šára Radim 2019 KyR
Jan Gärtner: Rozpoznávání vizuálního vzoru pro automatické přistávání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
Maksym Polovnikov: Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby (PDF) Chudáček Václav 2019 OI ICS
Šimon Pavlín: Odhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkách (PDF) Jašek Otakar 2019 KyR
David Valouch: Predikování Blizzard skóre ve StarCraft II (PDF) Svatoš Martin 2019 OI ICS
Jiří Zacha: Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat (PDF) Vacek Patrik 2019 KyR
Ulitina Svetlana: Analýza spánkových EOG signálů (PDF) Gerla Václav 2019 OI ICS
Hořovský Tomáš: Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
Foret Vojtěch: Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2019 OI ICS
Horný Kamil: Systém pro tvorbu dynamických dotazníků (PDF) Burda Václav 2019 KyR R
Petrova Olga: Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení (PDF) Macek Karel 2019 KyR R
Kurbanov Sergej: Uživatelské rozhraní grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
Marek Ján: Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru (PDF) Kovář Jan 2019 KyR R
Machová Karolína: Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC (PDF) Kozák Martin 2019 KyR R
Stěhule Dušan: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh soutěžních úloh pro ROBOSOUTĚŽ (PDF) Hlinovský Martin 2019 KyR R
Švec Kamil: Modelování vlivu demografie na politické preference (PDF) Čertický Michal 2019 OI ICS
Náhlík Michal: Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2019 BMII BI
Nováček Vojtěch: Konvoj na bázi kamery (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2018 KyR R
Vrba Matouš: Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
Jílek Martin: Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
Jankovec Tom: Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR R
Paštyka Jan: Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
Brich Tomáš: Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu (PDF) Spilka Jiří 2018 KyR R
Pivoňka Tomáš: Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu (PDF) Přeučil Libor 2018 KyR R
Chmel Jakub: Optimalizace spotřeby robotických buněk s jedním robotem a m stroji (PDF) Šůcha Přemysl 2018 KyR R
Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR R
Špetlík Radim: Robustní vizuální odhadování tepu (PDF) Čech Jan 2018 OI CV
Prágr Miloš: Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat (PDF) Faigl Jan 2018 OI CV
Jašek Otakar: Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI CV
Fiala Dominik: Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy (PDF) Matoušek Martin 2018 OI CV
Hryzák Ondřej: Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo (PDF) Novák Daniel 2018 BMII BI
Souček Marek: Alokace úloh týmu heterogenních bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
Kubík Jiří: Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
Halodová Lucie: Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů (PDF) Krajník Tomáš 2018 KyR R
Marek Jakub: Úloha pokrývání oblastí vzdušnými robotickými prostředky (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
Trmal Jakub: Multi-agentní plánovač a mobilní služba pro ad-hoc přepravu balíků (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
Hoftych Dominik: Simulace pracoviště operátora bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
Rybecký Tomáš: Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
Pánek Vojtěch: Import mapy z výkresu pro mobilního robota (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
Bareš Vladimír: Bezkontaktní měřič proudu s fluxgate senzory (PDF) Mlejnek Pavel 2018 KyR R
Kollarčík Adam: Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu (PDF) Gurtner Martin 2018 KyR R
Bergmann Petr: Zvýšení efektivity doménově nezávislého plánování pomocí integrace solverů pro Euklidovské podproblémy (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
Shmatova Victoria: Nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
Ta Van Duy: Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu (PDF) Pichl Jan 2018 OI ICS
Kubelka Petr: Optimalizace sémantického dvojshlukování (PDF) Kléma Jiří 2018 OI ICS
Hollmannová Dita: Simulace realistických lokálních 3D map z geometrického modelu (PDF) Svoboda Tomáš 2018 OI ICS
Božović Predrag: Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2018 OI ICS
Panušková Charlotte: Využití dat z chytrého nemocničního lůžka (PDF) Macaš Martin 2018 OI ICS
Senčuk Kristian: Simulátor jednobuněčného mikroorganizmu (PDF) Dvorožňák Marek 2018 OI ICS
Číhala Valentýn: Čištění obuvi robotem (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
Kudryakova Maria: Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG (PDF) Saifutdinova Elizaveta 2018 KyR R
Ebel Matyáš: Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG (PDF) Janča Radek 2018 KyR R
Hrůša David: Interaktivní eroze (PDF) Beneš Bedřich 2018 OI ICS
Pritzl Václav: Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
Tishin Nikita: Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku (PDF) Basterrech Sebastian 2018 OI ICS
Hodný Jiří: Obsluha rozhraní VGA a PS/2 pomocí FPGA na přípravku Spartan3E v jazyce VHDL (PDF) Lafata Pavel 2018 KyR R
Velemínský Adam: Výuková aplikace s rozšířenou realitou ve vnitřním prostředí (PDF) Malý Ivo 2018 KyR R
Mandlík Šimon: Inference na grafu reprezentující počítačovou síť (PDF) Pevný Tomáš 2018 OI ICS
Poliak Petr: Detekce incidentů nad SIEM událostmi (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
Malý Jakub: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh a realizace robota "Ball-riding robot" pro propagační účely fakulty (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
Němec Martin: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na piano pro propagaci FEL (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
Preněk Ondřej: Intermodální plánování cest s využitím metaplánovacího přístupu (PDF) Jakob Michal 2018 OI ICS
Tiuzhina Ekaterina: Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými (PDF) Průša Daniel 2018 OI ICS
Tulin Leonid: Průběžná kalibrace kamer na automobilu (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
Šubrtová Adéla: Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality (PDF) Čech Jan 2018 OI ICS
Vonášek Josef: Detekce podvodů v platbách kreditní kartou (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
Korotynskiy Viktor: Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
Bauer Lukáš: Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
Pilař Tadeáš: Měření a řízení MFC aktuátorů (PDF) Svoboda Filip 2018 KyR R
Tóth Jan: Model chování pro let řízený vizuálními pravidly (PDF) Volf Přemysl 2018 OI ICS
Koryťák Martin: Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě (PDF) Fiedler David 2018 OI ICS
Velecký Tomáš: Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Walter Viktor 2018 KyR R
Starosta Radek: Distribuované algoritmy pro trénink rozhodovacích lesů v úloze klasifikace síťového provozu (PDF) Brabec Jan 2018 OI ICS
Paleček Tomáš: Řízení vytápění budovy pomocí posilovaného učení s neuronovými sítěmi (PDF) Lisý Viliam 2018 OI ICS
Holčák Jan: Měřicí systém se vzdáleným přístupem (PDF) Fischer Jan 2018 OI ICS
Šírek Evžen: Experimentální analýza heuristik kritických cest (PDF) Fišer Daniel 2018 OI ICS
Bahník Michal: Bezkolizní řízení pro robotickou helikoptéru (PDF) Chudoba Jan 2018 KyR R
Stěhule Dušan: Plánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informací (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
Horyna Jiří: Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
Kúdelka Jan: Ochrana kritických infrastruktur před napadením s využitím bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
Roun Tomáš: Základní služby grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI ICS
Čikelová Jana: Řešení problematiky kolizních situací mezi UAS a pilotovanými letouny (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
Vošmik Jiří: Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů (PDF) Sieger Tomáš 2018 BMII BI
Král Martin: Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
Kunte Ondřej: Automatická optická inspekce plošných spojů (PDF) Škoviera Radoslav 2018 KyR R
Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2018 KyR R
Drozen Alan: Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
Füzesséry Eduard: Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení (PDF) Kutíková Anna 2018 BMII BI
Sivák Filip: Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí (PDF) Reinštein Michal 2018 OI CV
Lukášová Tereza: Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách (PDF) Čmejla Roman 2018 KyR R
Steidl Stanislav: Kalibrace soustavy kamer (PDF) Pajdla Tomáš 2018 OI CV
Šerých Jonáš: Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů (PDF) Matas Jiří 2018 OI CV
Trutman Pavel: Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
Pech Jiří: Vliv očekávání poroty na výsledek Turingova testu (PDF) Warwick Kevin 2017 KyR R
Hnídek Tomáš: Simulace pohybu a řízení letadel v oblasti letiště (PDF) Šišlák David 2017 OI ICS
Kozák Viktor: Metody lokálního plánování pro mobilní robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Kuchař Pavel: Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
Dendis Martin: Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků (PDF) Klíma Martin 2017 OI ICS
Mrňa Jan: Algoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPU (PDF) Červenka Milan 2017 KyR R
Trejbal Jan: Lokalizace osob v budově s využitím bezdrátové technologie (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
Kejvalová Jana: Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 OI ICS
Bednárová Naďa: Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujích se map (PDF) Hoffmann Matěj 2017 OI ICS
Rindt Eduard: Stackelbergovo equilibrium v normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Hořeňovský Martin: Využití symbolické exekuce pro testování real-time, bezpečnostně kritického softwaru (PDF) Sojka Michal 2017 OI ICS
Kovář Petr: Implementace fúzního obrazu z termokamery pro systém UAV  Sova Jan 2017 KyR R
Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku  Čermák Jiří 2017 OI ICS
Chmel Jakub: Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
Sushkov Roman: Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Šerých Jonáš: Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí (PDF) Chum Ondřej 2017 OI ICS
Drápela Jakub: Měření barevných broušených kamenů (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Bukovský Petr: Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
Král Martin: Využití výsledků projektů realizovaných přes portál Spolupráce s průmyslem (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
Heřt Daniel: Vzájemně stabilizované autonomní helikoptéry vedené dynamickým virtuálním leaderem (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Trutman Pavel: Generátor řešení minimálních problémů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR R
Zamouřil Jakub: Automatická detekce akčních potenciálů neuronů z mikroelektrodových signálů (PDF) Wild Jiří 2017 KyR R
Kubeša David: Algoritmy pro vyhýbání se kolizím silničních vozidel (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
Musil Jan: TimeToGo - Mobilní aplikace pro navigaci a organizaci času (PDF) Míkovec Zdeněk 2017 OI ICS
Kasimov Yury: Automatický obchodní systém s fuzzy strategií (PDF) Sova Jan 2017 KyR R
Fiedler Jiří: Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Filip Jan: Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
Niedoba Lukáš: Generování hladkých trajektorií ve 2D (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Linka Jan: Android aplikace pro plánování cyklistických tras a cyklonavigaci (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
Rubeš Lukáš: Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
Kunte Ondřej: Inteligentní heliport pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Ecorchard Gael Pierre Marie 2017 KyR R
Václavek Jonáš: Webový front-end aplikace pro analýzu studentských dat (PDF) Kužílek Jakub 2017 OI ICS
Steidl Stanislav: Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI ICS
Petrlík Matěj: Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
Dvořák Jakub: Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
Doležal Matěj: Dáma s umělou inteligencí (PDF) Štěpánková Olga 2017 OI ICS
Vošmik Jiří: Klasifikace dlouhodobých EEG záznamů (PDF) Gerla Václav 2017 KyR R
Talíř Vojtěch: Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech (PDF) Šulc Jan 2017 KyR R
Hrubý Jaroslav: Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele  Novák Daniel 2017 KyR
Amrich Jonáš: Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
Hobza Martin: Vyhlazování trajektorií vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Riss Štěpán: Aplikace pro vyhodnocování experimentu prováděného v aerodynamickém tunelu (PDF) Strnad Pavel 2017 KyR R
Ondráčková Lada: Optimalizace inspekčních procesů klinických testů (PDF) Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
Davidíková Šárka: Analýza variability srdeční frekvence plodu ve spektrální oblasti (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Dubovic Jakub: Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
Grimová Nela: Kongruence na konečných automatech (PDF) Demlová Marie 2017 OI ICS
Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2017 OI ICS
Uhlíř Adam: Řízení inteligentní instalace budov pomocí gest (PDF) Doležal Jaromír 2017 OI ICS
Dubeň Alexander: Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
Krys Jan: Strategie průzkumu neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Faigl Jan 2017 KyR R
Jarolímek Martin: Teleoperace mobilního robotu (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Konrád Jakub: Analýza škálování v distribuovaném řízení (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
Borovec Ondřej: Kooperativní formace na dálnici (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2017 KyR R
Lejsek Tadeáš: Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie (PDF) Hlaváč Václav 2017 KyR R
Vondráčková Lenka: Funkční MRI hyperkapnických dat (PDF) Petr Jan 2017 BMII BI
Juklová Alena: Zpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexie (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Zedník Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
Vlasatý Jan: Návrh inzulíno-glykemického výukového modulu (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Kopenec Jiří: Virtuální realita pro Android  Štěpán Petr 2017 KyR R
Mramornov Andrey Stanislavovich: Snímání pohybu obličeje založené na analýze napětí svalů (PDF) Berka Roman 2017 OI CV
Kalecký Karel: Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Chroustovský Daniel: Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Krupka Matěj: Návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou (PDF) Rubeš Pavel 2017 BMII BMI
Šalanský Vojtěch: Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Krupka Tomáš: Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí (PDF) Sýkora Daniel 2017 OI CV
Mareš Jakub: Bezpečné přejíždění překážek s neúplnými daty (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Spurný Vojtěch: Komplexní manévry heterogenních formací pozemních a vzdušných robotů (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Farkašová Barbora: Monitorování denní aktivity pomocí zařízení s akcelerometry (PDF) Doležal Jaromír 2017 BMII BMI
Plaček Martin: Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid (PDF) Vavrečka Michal 2017 BMII BI
Březinová Barbora: Vyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské techniky (PDF) Zatloukal Michal 2017 BMII BMI
Bužková Lucie: Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami (PDF) Werner Tomáš 2017 OI CV
Palas Jiří: Automatizovaná analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 OI CV
Kaiser Tomáš: Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BMI
Odstrčilík Tadeáš: Analýza a zpracování EKG (PDF) Kužílek Jakub 2017 BMII BMI
Pruner Václav: Automatická tvorba her typu puzzle na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
Šarbortová Hana: Počítání individuálních osob v částečně zaplněné scéně (PDF) Líbal Vít 2017 OI CV
Jícha Pavel: Prediktivní řízení a plánování umožňující komplexní manévry formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Petras Jan: Návrh a realizace zařízení pro multikanálové měření biologických signálů (PDF) Křemen Václav 2017 BMII BMI
Rabochová Michaela: Experimentální stanovení parametrů neutronového svazku pro použití na pracovišti neutronové záchytové terapie (PDF) Vinš Miroslav 2017 BMII BMI
Trandová Eva: Objektivizovaný systém na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Šmrha Michal: 3D atlas kostí (PDF) Burša Miroslav 2017 BMII BI
Holý Tomáš: Ověření metodiky multivariantního zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2017 BMII BMI
Kovář Pavel: Uživatelské rozhraní pro pracovníka montážní linky (PDF) Vrba Pavel 2017 KyR R
Pospíšil Martin: Automatické hledání chyb v prostředí Java  Svoboda Michal 2017 KyR R
Richter Jiří: Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky  Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Kunc Vladimír: Zvyšování rozmanitosti slabých klasifikátorů ve složených klasifikátorech pomocí příznakových grafů (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
Prouza Milan: Generování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
Jeřábek Jan: Online rozpoznávání obličeje v radiometrické sekvenci z termokamery (PDF) Kovář Jan 2017 KyR R
Tesař Štěpán: Obecná architektura pro vývoj multiplatformních výukových aplikací medicínských oborů (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Čížek Petr: Vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2017 KyR R
Stuchlík Petr: Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BI
Tejc Marek: Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Fabián Jan: Měření výšky postavy z dohledových kamer (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
Nejedlá Lenka: Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Vondráková Michaela: Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení  Vavrečka Michal 2017 KyR R
Polic Michal: Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Murgaš Matej: Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat (PDF) Gerla Václav 2017 BMII BMI
Příhoda Václav: Analýza anotací epileptických záchvatů (PDF) Vysloužilová Lenka 2017 BMII BMI
Cvrček Vojtěch: Paralelizace generátoru minimálních solverů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Lochmann Jan: Prostorová lokalizace nemocničních lůžek (PDF) Lhotská Lenka 2017 BMII BMI
Vildman Jiří: Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu (PDF) Novák Petr 2017 BMII BMI
Vakula Jan: Lokalizace klíčových bodů a párování v obtížných scénách pro vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
Nguyen Huu Chanh: Moderní metody analýzy akustické propustnosti vrstev (PDF) Holub Jan 2017 BMII BMI
Novotný David: Detekce objektů z mnoha tříd (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Chytráček Tomáš: Čtečka RFID (PDF) Zahradník Pavel 2017 KyR R
Pytela Jiří: Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu (PDF) Šmíd Matěj 2017 KyR R
Klučka Martin: Uživatelské rozhraní a automatická detekce poruch pro podporu experimentů s více helikoptérami (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Janů Vojtěch: Řízení pohybu humanoidního robota (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Krček Jan: Odhad pohlaví a věku z videa lidské tváře (PDF) Franc Vojtěch 2017 OI ICS
Klímová Kateřina: Extenze problému plánování dopravních tras  Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
Futschik David: Učení se strategií ve stochastických hrách s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Balák Zdeněk: Otevření portálu Spolupráce s průmyslem pro více univerzit (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
Jenčík Dušan: Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
Pučejdl Krištof: Distribuované řízení pole světelných zdrojů (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Azayev Teymur: Detekce objektů v satelitních snímcích vysokého rozlišení (PDF) Reinštein Michal 2017 KyR R
Rindt Jan: Program pro kontrolu zranitelnosti bezdrátových sítí  Troller Pavel 2017 KyR R
Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2017 OI ICS
Bláha Richard: Systém pro personální lokalizaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Záhora Jiří: Experimentální platforma pro rychlé prototypování řídicích algoritmů pro stejnosměrný motor s permanentním magnetem (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Jirásek Ondřej: Systém měření času dynamických disciplín soutěže Formula Student  Sobotka Jan 2017 KyR R
Brázdil Jiří: Měřicí přístroj kruhovitosti součástek (PDF) Tereň Ondrej 2017 KyR R
Pinc Michal: Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Vavřinec Matěj: Prioritizované plánování pro kooperativní vozidla (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
Münch Martin: Použití iterativního double-oracle algoritmu pro řešení zjednodušené varianty pokru (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Jandová Kateřina: Inteligentní algoritmy pro inspekci benzínových stanic (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
Briedoň Marián: Konvergence UCT ve hrách s nedokonalou informací (PDF) Lisý Viliam 2017 OI ICS
Marek Petr: Algoritmy pro optimální exploraci a exploitaci v dynamických prostředí (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
Slunečko Daniel: Využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
Kvasnica Jakub: Monitorovací nástroj pro sociální síť (PDF) Sporka Adam 2017 OI ICS
Chhajer Raunak: Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) (PDF) Němec Přemysl 2017 KyR R
Dvořák Filip: Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu (PDF) Šára Radim 2017 KyR R
Kožnarová Zuzana: Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů (PDF) Christlein Vincent 2017 KyR R
Koranga Deepak: Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí (PDF) Šmíd Radislav 2017 KyR R
Dolejš Jiří: Počítání škůdců v obraze (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Štibinger Petr: Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Krček Jan: Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Sushkov Roman: Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Kozák Viktor: Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Třešňák Adam: Silová působení na robota při obrábění (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Riss Štěpán: Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
Kiselev Maksim: Čtení čárových kódů kamerou (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Hourová Michaela: Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity (PDF) Kutílek Patrik 2017 KyR R
Kuglerová Kateřina: Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Petráček Pavel: Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Hauser Jan: Distribuované prediktivní řízení budov (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
Sixta Tomáš: Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla (PDF) Matoušek Martin 2017 OI CV
Janota Marek: Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků (PDF) Platil Antonín 2017 KyR R
Pavlíček David: Škálovatelná reprezentace neuronových sítí (PDF) Buk Zdeněk 2017 OI ICS
Černý Lukáš: Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Rybkin Oleh: Robustní výpočet ohniskových vzdáleností (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI ICS
Zlámal Vít: Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI ICS
Kozák Jan: Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice (PDF) Petrík Milan 2017 OI ICS
Hejl Lukáš: Šachové algoritmy využívající hluboké neuronové sítě (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Studený Jan: Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním (PDF) Šourek Gustav 2017 OI ICS
Haluza Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
Šilhavý Prokop: Učení v zobecněných normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Rezková Karolína: Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI ICS
Nguyen Hoang Long: Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí (PDF) Pichl Jan 2017 OI ICS
Larionov Vladyslav: Inteligentní lůžko (PDF) Lhotská Lenka 2017 KyR R
Stračinský Michal: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh speciálních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
Šmolík Daniel: Analýza chování Malware v síti pomocí grafu (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
Neoral Michal: Použití Object Scene Flow ve video sekvencích (PDF) Šochman Jan 2017 OI CV
Rozumnyi Denys: Sledování, učení a detekce objektů různých rychlostí (PDF) Matas Jiří 2017 OI ICS
Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
Milec David: Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích (PDF) Žilecký Pavol 2017 OI ICS
Chirtsov Andrey: Magnetický senzor polohy (PDF) Ripka Pavel 2017 KyR R
Grimová Nela: Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
Šibrava David: Otevřená instrumentační platforma pro měřicí a testovací systémy (PDF) Vedral Josef 2017 KyR R
Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku (PDF) Čermák Jiří 2017 OI ICS
Kopecký David: Automatický vzduchový hokej (Air Hockey) (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
Hanák Miroslav: Pokročilé programovací metody PLC (PDF) Kadera Petr 2017 KyR R
Ulitin Valerii: Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
Lukáš Ondřej: Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
Zoulová Lenka: Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
Coiffier Anne-Laure: Analýza a návrh výrobních operací (PDF) Burget Pavel 2017 KyR R
Novotný Martin: Robustní postupy řízení formací robotů (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Kufnerová Alena: Experimentální systém pro práci s EMG (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
Nejedlý Jakub: SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Woller David: Automatický návrh trajektorie robotu v robotické buňce (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Střasák František: Detekce Malware v HTTPS komunikaci (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
Vobecký Antonín: Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí (PDF) Škovierová Júlia 2017 KyR R
Rubeš Lukáš: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
Havlíček Jakub: Automatizovaně řízená firma pro sledování vozidel (PDF) Starý Oldřich 2017 KyR R
Krátký Vít: Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Beránek Matěj: Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Pogran Jakub: Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Stoudek Pavel: Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front (PDF) Sobotka Jan 2017 KyR R
Mansurov Maxat: Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu (PDF) Uller Miroslav 2017 OI ICS
Charvát Jan: Detekce radioaktivních oblastí (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Hadáček Jan: Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 OI CV
Brandštýl František: Sledování člověka robotem (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Zelenskyy Mykhaylo: Následování člověka mobilním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Novák Tomáš: Lokalizace bezpilotní helikoptéry analýzou optického toku v obraze (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Nováček David: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Novák Libor: Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Zídek Jan: Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů (PDF) Hronza Radek 2017 OI ICS
Galajda Roman: Klíčování na barevné pozadí pomocí GPU (PDF) Berka Roman 2017 OI ICS
Durčák Jindřich: Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 BMII BI
Urbanovská Michaela: Návrh metodiky testu srozumitelnosti řeči obdobné ITU-T P.807 s paralelní zátěží s využitím virtuální reality (PDF) Holub Jan 2017 OI ICS
Cmíral Jakub: Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Bartoš Matěj: Detekce mraků v satelitních obrazech (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Žákovec Martin: Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Čermák Jan: Robotická manipulace objektem (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Koktan Jiří: Mapování terénu pozemním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Kala Tomáš: Detekce událostí z textových dat (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
Lustig Matyáš: Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
Bartošová Eva: Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 BMII BI
Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2017 KyR R
Marek Michal: Sledování pohyblivých objektů v obraze z helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta (PDF) Sedláček David 2017 OI ICS
Fišer Tomáš: Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily (PDF) Jakob Michal 2017 OI ICS
Charvát Jan: Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Najman Michal: Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí (PDF) Kannala Juho 2017 KyR R
Majer Filip: Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
Šimánek Tomy: Přenosná oční kamera (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Heinrich Adam: Odometrický senzor na principu optical flow založený na počítači Raspberry Pi (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2017 OI CV
Sushkova Dina: Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
Bulušek Jan: Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap (PDF) Rollo Milan 2017 KyR R
Naiser Filip: Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Housková Alisa: Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2017 BMII BI
Valtr Jiří: Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
Burian Martin: Taktilní průzkum terénu robotickou rukou (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CV
Brabec Jan: Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat (PDF) Machlica Lukáš 2017 OI CV
Husák Petr: Detekce emotivních výrazů v obličeji (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
Machek Petr: Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BMI
Pecha Petr: Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Tošner David: Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Němý Milan: Mapování změn lidského mozku u neurodegenerativních onemocnění (PDF) Vysloužilová Lenka 2016 BMII BMI
Cháberová Jana: Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu (PDF) Mládek Arnošt 2016 BMII BMI
Ermokhina Angelina: Experimenty s ultralehkou membránou v blízkém akustickém poli (PDF) Brothánek Marek 2016 KyR R
Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
Petr Matěj: Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
Lukeš Jakub: Plánování bezkolizní trajektorie pro mnoho robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
Brich Aleš: Analýza robustnosti moderních rozpoznávačů řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
Šrajer Filip: Korespondence v obrazech pro dynamické scény (PDF) Pajdla Tomáš 2016 OI CV
Vrba Matouš: Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Vobr David: Simulační model rezidenčního plynového kotle (PDF) Dostál Jiří 2016 KyR R
Moravová Alena: Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze (PDF) Šochman Jan 2016 OI ICS
Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
Chloupek Martin: Plánování trajektorie bezpilotního prostředku pro inspekci 3D objektů (PDF) Rollo Milan 2016 KyR R
Fiala Jiří: Multilingvální rozpoznávač telefonní řeči na bázi DNN-HMM (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
Bouček Jan: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Brich Tomáš: Plánování pohybu roje bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Gavenčiak Karel: Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
Erlebach Jonáš: Automatická detekce pupily v obraze (PDF) Doležal Jaromír 2016 KyR R
Novotný Lukáš: Detekce rychle se pohybujících objektů (PDF) Matas Jiří 2016 OI ICS
Bakeyev Ruslan: Vývoj integračního adaptéru pro IBM RTC a Blueworks Live (PDF) Samek Martin 2016 KyR R
Masri Diar: Modelování terénu a plánování pohybu pro šestinohý kráčející robot (PDF) Faigl Jan 2016 KyR R
Nepivoda Tomáš: Periferní modul pro řízení stejnosměrných motorů pro platformu Zynq (PDF) Píša Pavel 2016 KyR R
Caro Néstor: Klasifikace gest založená na elektromyografii (PDF) Pošík Petr 2016 KyR R
Jakab Tomáš: Geometrie a tranformace v hlubokých konvolučních neuronových sítích (PDF) Vedaldi Andrea 2016 OI ICS
Račinský Matěj: Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Těžký Jiří: Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem (PDF) Zimmermann Karel 2016 KyR R
Lamper Daniel: Plánování pohybu modulárních robotů s uvažováním poruch modulů (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
Pivoňka Tomáš: Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice (PDF) Přeučil Libor 2016 KyR R
Pavlát Adam: Detektor fúzních neutronů (PDF) Cikhardt Jakub 2016 KyR R
Babayeva Elnaz: Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
Matulík Martin: Sémantické parsování otázek (PDF) Baudiš Petr 2016 OI ICS
Žaitlík David: Optimální řízení akumulátorového úložiště v budově (PDF) Wolf Petr 2016 KyR R
Prágr Miloš: Škalovatelná navigace agentů v simulacích davů (PDF) Vokřínek Jiří 2016 OI ICS
Grosman Tomáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Parák Jakub 2016 BMII BI
Lhotský Vojtěch: Integrovaný přístup k prohledávání neznámého prostředí týmem robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
Jašek Otakar: Detekce objektů pro verifikaci algoritmů autonomního systému (PDF) Svoboda Tomáš 2016 OI ICS
Soukupová Tereza: Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji (PDF) Čech Jan 2016 OI CV
Kapošváry Matěj: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
Krýže Petr: Integrace audio knihovny (PDF) Novák Daniel 2016 KyR R
Jankovec Tom: Hledání cest v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
Benedikt Ondřej: Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
Mánek Petr: Systém pro vizualizaci dat z hybridních aktivních pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS (PDF) Pospíšil Stanislav 2016 OI ICS
Česenek David: Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2016 KyR R
Dlask Tomáš: Model chování ponorky pro Monte Carlo simulace (PDF) Hrstka Ondřej 2016 OI ICS
Šinkovec Petr: Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě (PDF) Drchal Jan 2016 OI ICS
Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2016 KyR R
Brandtner Daniel: Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Pěnička Robert: Plánování pohybu pro monitorování mořského dna autonomními ponorkami (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
Zeman Michal: Aplikace pro vizualizaci a hodnocení videookulografických dat (PDF) Doležal Jaromír 2016 BMII BMI
Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2015 OI ICS
Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2015 OI ICS
Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2015 OI ICS
Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta  Sedláček David 2015 OI ICS
Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2015 OI ICS
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2015 KyR R
Kafka Přemysl: Strategie vzorkování v metodách optimálního plánování pohybu pro inspekční úlohy s neholonomními mobilními roboty (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Mrva Jakub: Návrh pohybových primitiv pro šestinohý kráčející robot pohybující se v nerovném prostředí (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Kavková Michaela: Měřicí kamera založená na Raspberry Pi (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Faflík Tomáš: Využití Bayesovského přístupu pro klasifikaci EKG (PDF) Spilka Jiří 2014 BMII BMI
Marek Petr: Detekce poruch senzorů (PDF) Šmíd Radislav 2014 KyR R
Bedroš Roman: Metody registrace bodových shluků ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Štěrba Jan: Porovnání nastavení biventrikulární stimulace pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou (PDF) Macků David 2014 BMII BMI
Znojilová Lucie: Metoda evaluace intersticiálního aplikátoru pro radiofrekvenční termoablaci nádorů jater (PDF) Vrba Jan 2014 BMII BMI
Bundil Lukáš: Výukový simulátor respirace a jejích patologií (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Latnerová Iva: Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů (PDF) Kybic Jan 2014 BMII BMI
Prštický Michal: Kalibrační metody pro videookulografii (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Kubizňák Petr: Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku (PDF) Krsek Pavel 2014 OI CV
Kreč Michal: Vyhodnocování bezpečnosti softwaru pro řízení motorů v automobilových aplikacích (PDF) Sojka Michal 2014 KyR R
Janíčková Tereza: Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR (PDF) Chudáček Václav 2014 BMII BMI
Slezák David: Monitorování kvality spánku pomocí analýzy audio záznamu (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Koucký Lukáš: Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Tesař Jan: Knihovna pro ukládání, vyhledávání a porovnání pohybů lidského těla (PDF) Krupička Radim 2014 BMII BMI
Endrych Václav: Řízení a stabilizace bezpilotní helikoptéry sledující dynamicky se měnící trajektorii (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Mosinger Jiří: Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Petrík Vladimír: Simultánní lokalizace a mapování pro více robotů (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nouza Tomáš: Učení bezpečného přizpůsobivého průchodu terénem pro mobilní roboty (PDF) Reinštein Michal 2014 KyR R
Jareš Filip: Prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Kubeš Jan: Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Blaha Martin: Generování hladkých trajektorií ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Lehman Zdeněk: Návrh AC/DC měniče výkonu pro tepelné zdroje ve zdravotnictví (PDF) Haubert Tomáš 2014 BMII BMI
Lhotský Vojtěch: Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Sixta Tomáš: Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu (PDF) Šochman Jan 2014 OI ICS
Soukupová Tereza: Odhadování třídy fontů v úloze rozpoznávání textu v obrázcích (PDF) Bušta Michal 2014 OI ICS
Rudolf Michael: Rozvrhování směn pomocí evolučních metaheuristik (PDF) Kubalík Jiří 2014 OI ICS
Mathia Peter: Nástroj pro podporu rozhodování v plánování a rozvrhování výroby (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Nedvěd Miroslav: Nástroj pro porovnání souborů SW nástrojů pro programování a konfiguraci PLC (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Cháberová Jana: Automatická detekce artefaktů v EEG signálech (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Husák Petr: Klasifikace EEG s využitím metod inkrementálního učení (PDF) Gerla Václav 2014 OI ICS
Soucha Michal: Sekvence pro identifikaci stavu konečných automatů (PDF) Mařík Radek 2014 OI ICS
Vrbský Ladislav: Rozšíření iterativního párového algoritmu pro řešení kolizí (PDF) Volf Přemysl 2014 OI ICS
Veselý Tomáš: Automatické vytváření synonym (PDF) Šedivý Jan 2014 OI ICS
Burešová Karolína: Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Burian Martin: Mapování prostředí radarem (PDF) Chudoba Jan 2014 OI ICS
Uhrín Matej: Pohyb dat v hybridním cloudu (PDF) Vondra Tomáš 2014 OI ICS
Černý Pavel: Odhad tepové frekvence srdce z videa tváře (PDF) Franc Vojtěch 2014 OI ICS
Fiala Jiří: Implementace fonémového rozpoznávače s nástroji TNet Toolkitu (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Brich Aleš: Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Naiser Filip: Detekce, popis a sledování mravenců ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Daněček Radek: Verifikace korespondencí oblastí zájmu (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Cvrček Vojtěch: Kalibrace RGBD kamery Kinect (PDF) Pajdla Tomáš 2014 KyR R
Rak Filip: Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Bulušek Jan: Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Sekanina Tomáš: Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Hrstka Tomáš: Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Zíka Adam: Vyhodnocování opotřebení převodovek robotu měřením vůle (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Heinrich Adam: Navigace mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Kučera Adam: Vývoj aplikací pro Apple iPad pomocí technologie .NET Framework C# (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Matera Lukáš: Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Novák Libor: Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu (PDF) Matas Jiří 2014 KyR R
Těžký Jiří: Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech (PDF) Pčolka Matej 2014 KyR R
Juranová Kateřina: Měření polohy pomocí kamery pro 3D tiskárny (PDF) Zemánek Jiří 2014 KyR R
Černý Jakub: Hraní obecných her s neúplnou informací pomocí algoritmů výpočetní teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2014 OI ICS
Valtr Jiří: Kamerový lokalizační systém pro mobilní roboty (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Brabec Jan: Automatická kalibrace kamery z dat laserového dálkoměru v přirozeném prostředí (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Chamra Tomáš: Informační systém pro vícezdrojové financování (PDF) Kouba Zdeněk 2014 OI ICS
Stejskal Martin: Navigační systém mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Vančák Ondřej: Zkrášlování rukopisu (PDF) Šedivý Jan 2014 KyR R
Růžička Vít: Virtuální bytosti simulované ve Framsticks (PDF) Buk Zdeněk 2014 OI ICS
Kůrka Vojtěch: Softwarové rozhraní k vzdálenému ovládání elektromagnetického spektrálního analyzátoru IZ225 (PDF) Moucha Alexandru 2014 OI ICS
Mráček Jindřich: FSS algoritmus přizpůsobený pro řízení roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Langer Václav: Návrh řídící jednotky pro měření biologických signálů s vysokou hustotou dat (PDF) Křemen Václav 2014 KyR R
Ondráček Jakub: Inteligentní algoritmy pro monitorování životního prostředí v blízkosti ropovodů pomocí bezpilotních systémů (PDF) Vaněk Ondřej 2014 OI ICS
Masri Diar: Model pohybu kráčejícího šestinohého robotu při chůzi po schodech (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Erlebach Jonáš: Korekce pohybů hlavy při vyšetření sledování očních pohybů (PDF) Doležal Jaromír 2014 KyR R
Moravec Jan: Distribuované řízení kolon vozidel na autodráze (PDF) Herman Ivo 2014 KyR R
Šamánek Filip: Call centrum pro soukromou firmu (PDF) Klíma Martin 2014 OI ICS
Lukeš Jakub: Paralelizace GRASP heuristiky na GPU (PDF) Dvořák Michal 2014 KyR R
Hrabalík Aleš: Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Svatoš Martin: Paralelizace algoritmu pro řešení her s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2014 OI ICS
Zdeněk Jan: Mobilní aplikace pro rozpoznávání japonského písma (PDF) Zahradník Pavel 2014 OI ICS
Kufnerová Alena: Rehabilitace jemné motoriky rukou (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Potoček Pavel: Pravděpodobnostní přístup pro správu klíčových bodů ve vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2014 KyR R
Fadrhons Martin: Software pro vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2014 KyR R
Suchý Jakub: Digitální ovladač elektronického zobrazovače letových dat EFIS (PDF) Pačes Pavel 2014 KyR R
Hnízdo Lukáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2014 STM IS
Szadkowski Rudolf Jakub: Karetní hra bridž jako úloha modální logiky (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Bambušek Zbyněk: Počítačová strategická hra pro více hráčů zaměřená na obchod (PDF) Píbil Radek 2014 KyR R
Třešňák Adam: Optimalizace tvaru roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Šulc Antonín: Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields (PDF) Vavrečka Michal 2014 OI UI
Doležalová Anna: Návrh modelu pro výuku ECMO (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Otáhal Marek: Architektura autonomního agenta založená na kortikálních učících algoritmech (PDF) Nahodil Pavel 2014 OI UI
Schaefer Martin: Vyhýbání se v dálničním provozu (PDF) Vokřínek Jiří 2014 OI UI
Kopřiva Ondřej: Fotoaparát s historickou pamětí (PDF) Sejkot Roman 2014 OI CV
Janovský Pavel: Zvýšení úspěšnosti reaktivních technik pro vyhýbání mobilních robotů (PDF) Čáp Michal 2014 OI UI
Michálek Tomáš: Spektrální analýza Korotkových zvuků (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Bařtipán Adam: Synchronní distribuovaný sledovací systém (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Vlk Pavel: Parametrizace a segmentace epileptiformních výbojů v záznamech intrakraniálního elektroencefalografu (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Kajml Viktor: Optimalizace černé skříňky: restartování versus algoritmus MetaMax (PDF) Pošík Petr 2014 KyR R
Dohnalová Ludmila: Dynamika interiktálních výbojů v nezávislých epileptických zónách (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Caha Jiří: Nanokompozity na bázi nanokrystalického diamantu a anorganických nanočástic pro biomedicínské aplikace (PDF) Vlček Jan 2014 BMII BMI
Dedek Štěpán: Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy (PDF) Kratochvílová Irena 2014 BMII BMI
Jeřábek Jan: Programové ovládání projektoru range finderu (PDF) Smutný Vladimír 2013 KyR R
Murgaš Matej: Inkrementální učení v úloze klasifikace EEG signálu (PDF) Gerla Václav 2013 KyR R
Petr David: Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Klíma Jakub: Sběr a zobrazení dat v projektu Formula Student Electric (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Hrstka Ondřej: Inteligentní sledovací algoritmy pro bezpečnost v přístavech (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Šenfeld Lukáš: Modulární vizualizační prostředí pro elektroencefalografii (PDF) Ježdík Petr 2013 STM IS
Trnka Tomáš: Relační strojové učení v klasifikaci objektů katastrálních map (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Sekereš Pavol: Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Horák Karel: Shluková analýza časových řad pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Sazonov Stanislav: Stručný tyčkový model člověka (PDF) Uller Miroslav 2013 OI ICS
Hubík Martin: Návrh algoritmů pro odhad stavu zásobníkových ohřívačů vody (PDF) Novák Ondřej 2013 KyR R
Kocmánek Tomáš: Dešifrování pomocí MCMC (PDF) Kroupa Tomáš 2013 OI ICS
Novák Antonín: Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. (PDF) Šedivý Jan 2013 KyR R
Micka Vojtěch: Modelování davu (PDF) Vokřínek Jiří 2013 KyR R
Straka Matej: Systém odhadování orientace satelitu pro projekt CzechTechSat (PDF) Hromčík Martin 2013 KyR R
Grubhoffer Tomáš: Plánování cest v heterogenních dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Dobřichovský Richard: Simulátor jízdy na kole (PDF) Felkel Petr 2013 OI ICS
Novák Tomáš: Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy (PDF) Fischer Jan 2013 KyR R
Slováček Simon: Společný operační obraz situace (Common Operational Picture) pro námořní doménu (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Barvínek Jáchym: Kvantová entropie a její zachování (PDF) Hamhalter Jan 2013 OI ICS
Vystrčil Martin: Čtečka RFID čipů (PDF) Zahradník Pavel 2013 STM IS
Myslík Martin: Cílené vyhledávání informací na webu (PDF) Mařík Radek 2013 OI ICS
Rubeš Petr: Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Tomáš David: Agentní model pašování drog po moři (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS