Studentské práce

PostupObsahFormulářeVypsaná témataObhájené práce

Studentské projekty a závěrečné práce

Na tomto místě najdete

  • pokyny, jak postupovat při zápisu diplomových, bakalářských a dalších druhů prací,
  • přehled vypsaných a ukončených bakalářských a diplomových prací, individuálních projektů, projektů v týmu, softwarových a výzkumných projektů a témat pro studentskou vědeckou činnost,
  • formuláře pro výběr a specifikaci témat.

Témata jsou přirozeně dána odbornými zájmy budoucích vedoucích. Konkrétní zadání bývá vedoucím upřesněno podle studentových zájmů a předchozích zkušeností.

Související:

  • Seznamte se s dalšími náležitostmi nutnými pro úspěšné ukončení studia.
  • Předmět Práce v týmu a její organizace (A3M99PTO) má své vlastní stránky s příslušnými tématy a formuláři.

Od výběru tématu k zadání

  1. Vyberte si téma z databáze. Lze si nechat vypsat všechny práce nebo dotaz zpřesnit pomocí parametrů.
  2. Specifikace práce. Kontaktujte vedoucího práce, domluvte si schůzku a domluvte se na konkrétním zadání.
  3. Vedoucí práce nebo student vyplní a vytiskne příslušný formulář. Výtisk podepsaný vedoucím student odnese studijní referentce katedry, paní Janě Zichové, (tel. 22435 7382, budova E, místnost 212). Zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: zichova@fel.cvut.cz.

Student musí ihned po výběru tématu odevzdat příslušný formulář studijní referentce katedry kybernetiky!

Návaznosti jednotlivých druhů prací

V rámci studentské odborné/vědecké činnosti lze na vybraném tématu pracovat kdykoli.

Posloupnosti zapisování projektů, bakalářských a diplomových prací se řídí doporučeným studijním plánem jednotlivých programů a oborů, viz.

Obsah práce

V odkázaných dokumentech najdete popis požadovaného obsahu a formálních náležitostí pro

Bakalářská / diplomová práce: Formulář v doc, pdf
Semestrální projekt (před bak./dip. prací): Od ZS2019/20 použijte fakultní aplikaci Semestrální projekty, kde si téma vyberete a přihlásíte se na něj.
Následující seznam obsahuje jen platná témata semestrálních (a navazujících bakalářských a diplomových) prací zadaná lidmi z naší katedry. Úplný seznam témat nabízených i ostatními katedrami naleznete ve fakultní databázi.

Vybrat:  
; Hledat:   Řadit podle:   Zobrazit:  
DP,BP,SP - Saska Martin
DP,BP,SP Automated detection of rainfall from mobile phone backhaul network data Kybic Jan
DP,BP,SP Creating text-based RPG games for blind and visually impaired users. Novák Daniel
DP,BP,SP [Deep Learning] Bayesian Learning for Binary Neural Networks Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP [Deep Learning] Binary Neural Architecture Search Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP [Deep Learning] Semantic Hashing Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP [Deep Learning] Stochastic Binary Neural Networks Shekhovtsov Oleksandr
DP,BP,SP Efficient exploration of body surface with tactile sensors on humanoid robots Hoffmann Matěj
BP,SP Objectification of the range of motion (parts) of the figure Novák Petr NIT
DP,BP,SP 3D face model from a video or multiple images of a subject Čech Jan
DP,BP,SP 3D map merging for search and rescue UAV teams Petrlík Matěj
DP,BP,SP 3D objects segmentation for motion planning Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP 3D reconstruction for visual effects Pajdla Tomáš
DP,BP,SP 3D reconstruction from monocular camera images using structure from motion Petrlík Matěj
DP,BP,SP 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans Petráček Pavel
DP,BP,SP 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans Petrlík Matěj
BP,SP 3D reconstruction using HoloLens Polic Michal
DP,SP Accelerating evolutionary algorithms by means of Gaussian processes
DP,SP Adaptation of machine learning models for new data
DP,SP Advanced analysis of MRI data in patients with central nervous system disease - comparison and testing of suitable algorithms Lhotská Lenka
DP,SP Advanced signal processing for health care (EEG) Gerla Václav
DP,BP,SP Age prediction learning from weakly annotated images Franc Vojtěch
DP,SP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik Navara Mirko
DP,BP,SP An environment for planning in automated warehouses Kulich Miroslav
DP,BP,SP Analysis of ligand traversability in protein tunnels Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Analysis of microelectrode recordings from Parkinson's disease patients Bakštein Eduard
DP,BP,SP Analyza obrazu gelove elektroforezy Kybic Jan
DP,BP,SP Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (emoční úloha) Sieger Tomáš
DP,BP,SP Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (motorická úloha) Sieger Tomáš
DP,BP,SP Analýza paralelních elfz. záznamů z hluboké mozkové stimulace: hledání důkazu neuronální spolupráce Sieger Tomáš
DP,BP,SP Anti-collision system for trams, exteroceptive sensing Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Aplikce rozpoznávání textu v obrazech. Matas Jiří
BP,SP Application of predictive coding for peripersonal space representation Straka Zdeněk
DP,BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Archiv fuzzy logických operací Navara Mirko
DP,SP Arterial spin labeling MRI calibration from M0-scans with background suppression Jan Petr, Ph.D. mgr.
DP,BP,SP Artwork recognition with deep learning Tolias Georgios
DP,BP,SP ARM32, sensors (NFC, pohyb, ...), communication (BlueTooth, WiFi, LAN, LCD) Novák Petr NIT
DP,BP,SP Asistivní technologie pro skenování a dokumentaci historických objektů autonomní helikoptérou Saska Martin
DP,BP,SP Assistive technology for documentation of historical buildings by a team of unmanned aerial vehicles Krátký Vít
DP,BP,SP Automated Brain Extraction Němý Milan
DP,BP,SP Automated take-off and landing of robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Automatic analysis of gel electrophoresis data Kybic Jan
DP,BP,SP Automatic conversion of weld CAD data to robot trajectory Smutný Vladimír
DP,BP,SP Automatic detection of EEG artefacts during long-term monitoring Lhotská Lenka
BP,SP Automatic detection of foreign objects in X-ray images Kybic Jan
DP,BP,SP Automatic detection of parasomniac episodes from 3D actigraphy and polysomnography data Bakštein Eduard
DP,BP,SP Automatic event recognition for CERN Sopczak Andre
DP,BP,SP Automatic nuchal translucency measurements Kybic Jan
DP,BP,SP Automatická analýza snímků z letecké archeologie Matas Jiří
DP,BP,SP Automatický domácí hlídač / dohled Novák Petr NIT
DP,BP,SP Autonomous capturing of large-scale objects by an unmanned aerial vehicle Krátký Vít
DP,BP,SP Autonomous drone Ryze Tello Štěpán Petr
DP,BP,SP Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Autonomous mobile indoor robot navigation Smutný Vladimír
BP,SP Autonomous system for a tracked mobile robot Báča Tomáš
DP,BP,SP Biomedical image analysis competitions Kybic Jan
DP,BP,SP Bipolar patients analysis Novák Daniel
DP,BP,SP Camera tracking for autonomous driving Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee Kybic Jan
DP,SP Classification of sequences by means of rules mined from data
DP,BP,SP Collision-free system for a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,SP Combining evolutionary optimization and deep learning for malware detection and network intrusion detection http://www.cs.cas.cz/~martin/
DP,BP,SP Computer vision BENCHMARK WEB SITE for a synthetic CGI driving dataset Šochman Jan
DP,BP,SP Construction of an autonomous unmanned aerial vehicle Heřt Daniel
DP,BP,SP Control and stabilization of a UAV group in environments with obstacles Saska Martin
DP,BP,SP Convolutional Neural Networks for Loop Closure Detection in Visual SLAM Systems Gomez Camara Luis
DP,BP,SP Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs Petráček Pavel
DP,BP,SP Coordination of a Heterogeneous Team of Human-Aerial Co-Workers (ACW) Vrba Matouš
DP,BP,SP Creation of 3D meshes for mechanical modeling from 3D medical data Kybic Jan
DP,BP,SP Data-driven improvement of interest point detectors and descriptors Matas Jiří
DP,BP,SP Data fusion from sensors in smart home environment Lhotská Lenka
DP,SP Database for age estimation from video Franc Vojtěch
DP,BP,SP Deep learning for 3D drosophila egg segmentation Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma from CT images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma in CT of femurs Hering Jan
DP,BP,SP Deep learning for skin cancer classification Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for tumor detection from histopathological images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning for tumor type classification from histopathological images Kybic Jan
DP,BP,SP Deep learning of medical time series Novák Daniel
DP,BP,SP Deep metric learning without hard positive examples Tolias Georgios
DP,BP,SP Deep neural networks for object detection in Google StreetView Reinštein Michal
DP,BP,SP Demographics Estimation from Video Franc Vojtěch
DP,BP,SP Departmental library with the possibility of self-service Novák Petr NIT
DP,BP,SP Depth estimation in a passive monocular camera image aided by laser scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP Depth image completion from RGB image Petříček Tomáš
DP,BP,SP Design and construction of multi-rotor helicopter for realization of strong-side lighting method Krátký Vít
DP,BP,SP Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) Saska Martin
DP,SP Design and Testing of a Camera System for Autonomous Student Formula Čech Jan
DP,BP,SP Design of virtual avatar for children suffering from diabetes Novák Daniel
BP,SP Detection, Tracking and Identification of Players in Floorball Matas Jiří
DP,BP,SP Detection of ligand entering zones into protein tunnels Vonásek Vojtěch
BP,SP Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé Novák Daniel
DP,BP,SP Determination of human emotions from the image et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Determination of the speaker's mental state from the voice et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Determining the best camera view for improving scene reconstruction Štěpánová Karla
DP,BP,SP Development of modules for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Development of serious games Novák Daniel
DP,BP,SP Development of virtual bumpers for UAVs based ultrasound sensors Báča Tomáš
DP,BP,SP Diffusion Tensor Tractography in Alzheimer’s Disease Němý Milan
DP,BP,SP Digital histology microscopy image processing Kybic Jan
DP,BP,SP Dimensionality Reduction Methods for the Functional Map of the World Dataset Reinštein Michal
DP,BP,SP Disassembly path planinng Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Drone detection and relative localization from a thermal camera Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone detection using convolutional neural networks Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone detection using neural networks and LiDAR Vrba Matouš
DP,BP,SP Drone localization and navigation with thermal camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Drony v průmyslu Saska Martin
DP,BP,SP Early vs. late fusion in multimedia data - revision Zahálka Jan
DP,BP,SP Efficient extraction of deep visual descriptors Tolias Georgios
DP,BP,SP Efficient finding of nearest neighbors for binary vectors Kybic Jan
BP,SP Efficient Implementation of Neural Networks on Embedded Hardware Čech Jan
DP,BP,SP Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi Kybic Jan
DP,BP,SP Ensembles of graph convolutional networks for semi-supervised classification Tolias Georgios
BP,SP Entity recognition in search queries Marek Petr
DP,BP,SP Environment mapping using a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,SP Evaluation metrics for vehicle trajectory prediction Franc Vojtěch
DP,BP,SP Evaluation of state-of-the-art registration techniques for fitting models to 3D point clouds Matas Jiří
DP,BP,SP Evolution of heuristic optimization algorithms Pošík Petr
DP,SP Evolutionary algorithms and active learning
DP,SP Evolutionary algorithms and active learning
DP,BP,SP Exploring Deep Declarative Neural Networks Sattler Torsten
BP,SP Face Verification with Confidence Franc Vojtěch
BP,SP Facial Image Manipulation by CNNs Čech Jan
BP,SP Facial Time Lapse Video Čech Jan
DP,BP,SP Facial video super-resolution Čech Jan
DP,BP,SP Fast Equation Solving for Computer Vision and Robotics Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Fast image registration using linear programming and sparse sampling Kybic Jan
DP,BP,SP Fast learning in Bayesian optimization algorithm Pošík Petr
DP,SP Fast model learning and control of real robots using neural networks Azayev Teymur
DP,BP,SP Fast moving object demo - Android app game Matas Jiří
DP,BP,SP Fast sparse hierarchical B-spline interpolation Kybic Jan
DP,BP,SP Fault-tolerant stochastic nonlinear model predictive posittion control for Drones Nascimento, Pereira do, Tiago
DP,BP,SP Filling missing parts in 3D scans from ground station by a UAV with 3D LiDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Finding objects of known shapes from oversegmentation Kybic Jan
BP,SP Fire extinguisher design for MBZIRC 2020 competition Žaitlík David
DP,BP,SP First responder UAV deployed before the rest of the robotic team in search and rescue missions Petrlík Matěj
DP,BP,SP Fitness Predictors in Genetic Programming Pošík Petr
DP,BP,SP Flight control of a small robotic helicopter along a trajectory Chudoba Jan
DP,BP,SP Formace relativně stabilizovaných helikoptér v úloze lokalizace zdrojů vysílání Saska Martin
DP,BP,SP Formation control in task of human monitoring and assistance during work at height Krátký Vít
DP,BP,SP Formation control of mobile robots Alikoc Baran
DP,BP,SP From pairwise image registration to sequence image registration Kybic Jan
DP,BP,SP Full Formation Shape Estimation from Shared Mutual Relative Localization of MAVs Walter Viktor
DP,SP Fully Actuated UAVs and their Outdoor Applications Staub Nicolas
DP,SP Functional MRI of hypercapnia data Kybic Jan
DP,BP,SP Fusion of data from a camera and 3D laser range finder for mobile robot navigation Chudoba Jan
DP,BP,SP Fusion of GPS and 3D LiDAR data for UAV self-localization in the task of powerline inspection Petrlík Matěj
DP,BP,SP Fusion of lidar and camera data obtained by an unmanned aerial vehicle Petráček Pavel
BP,SP Fuzzy conjunction values approximation Navara Mirko
DP,SP Generating synthetic microscopy images using GANs Kybic Jan
DP,BP,SP Geometric algorithms for planning Kulich Miroslav
DP,BP,SP Gimbal Camera Stabilizer for an Unmanned Aerial Vehicle Žaitlík David
DP,BP,SP Gimbal detection and tracking for a small autonomous UAV Vrba Matouš
DP,BP,SP Ground robot navigation in a ragged terrain Chudoba Jan
BP,SP Ground robot simulator in a general terrain Chudoba Jan
DP,BP,SP Group of autonomous drones Ryze Tello Štěpán Petr
DP,BP,SP Haptic exploration and categorization of objects using robotic grippers Hoffmann Matěj
BP,SP Hluboké učení pro klasifikaci histopatologických dat Hering Jan
DP,SP Hybrid neuroevolution Kubalík Jiří
BP,SP Hybridization of actuated distance sensor with a bearing sensor for mutual detection of unmanned helicopters Walter Viktor
DP,BP,SP Chatbot for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Implementace portálu pro plánování procesů Novák Daniel
BP,SP Improvement of simulated sensors error models and calibration of their real counterparts Pecka Martin
DP,BP,SP Improvements to the application for smart hospital bed be provided will
DP,BP,SP Improving components of the state-of-the-art 3D reconstruction pipeline COLMAP Matas Jiří
DP,BP,SP Industrial robot with force feedback used for deburring Smutný Vladimír
DP,SP Information Extraction in the Conversational AI Pichl Jan
DP,BP,SP Instance-level recognition with deep features and knn classifiers Tolias Georgios
DP,BP,SP Instance-level visual object detection Tolias Georgios
DP,BP,SP Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition Saska Martin
BP,SP Intelligent Sensors for Home Environments Novák Petr NIT
DP,BP,SP Interactive classifiers & multimedia data Zahálka Jan
DP,BP,SP Interpretability of deep neural networks for image segmentation Reinštein Michal
DP,BP,SP Ionizing radiation mapping by a swarm of unmanned aerial vehicles Štibinger Petr
DP,BP,SP Knihovna fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Kvalita informace ze senzoru polohy mobilního robotu Smutný Vladimír
DP,SP Label propagation for one-shot video object segmentation Tolias Georgios
DP,BP,SP Language module for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Learning CNNs from Weakly annotated facial images Franc Vojtěch
DP,BP,SP Learning multilayer classifiers with weak annotations Kybic Jan
DP,BP,SP Learning to segment from object counts Kybic Jan
DP,BP,SP Linkage Tree Crossover for Differential Evolution Pošík Petr
DP,SP Localization and segmentation of carotid artery from in-vivo ultrasound images Kybic Jan
DP,BP,SP Localization of a passive mobile carrier Écorchard Gaël
DP,BP,SP Localization of UAV swarms for transition to GNSS denied areas Saska Martin
BP,SP Lokální optimalizátor s detekcí závislostí Pošík Petr
DP,BP,SP Long-term inspection of electrical grid with team of autonomous drones Pěnička Robert
DP,BP,SP Long-term self-localization of UAVs in mapped environments Vrba Matouš
DP,SP Loop closure in robotic SLAM Zimmermann Karel
DP,BP,SP Lung nodule analysis from time series Kybic Jan
DP,BP,SP Magic Mirror Franc Vojtěch
DP,BP,SP Magnetic particle imaging - using automatically calibrated test targets Kybic Jan
DP,BP,SP Machine learning for robotic exploration Svoboda Tomáš
DP,BP,SP Making Spotify accessible for visually impaired users Novák Daniel
DP,BP,SP Making Telegraf accessible for visually impaired users Novák Daniel
DP,BP,SP Manipulation of 3D mesh objects Vonásek Vojtěch
BP,SP Manipulation with a robotic gripper using tactile information Hlaváč Václav
DP,BP,SP Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans Petrlík Matěj
DP,BP,SP Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans Petráček Pavel
DP,BP,SP Markov chain Monte Carlo segmentation for fitting geometrical model Kybic Jan
DP,BP,SP Mechanismus pro manipulaci s objekty bezpilotní helikoptérou Saska Martin
DP,BP,SP Metaheuristics for planning tasks Kulich Miroslav
DP,SP Metaheuristics for the Watchman Route Problem Kulich Miroslav
DP,BP,SP Methods for evaluating movement in small arms attacks Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. doc.
BP,SP Mobile app user data analysis and visualisation Ing. Daniel Novák, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Mobile Manipulation in Clutered Environment Ecorchard Gaël Pierre Marie
DP,BP,SP Mobile robot localization system using a set of static cameras Chudoba Jan
DP,BP,SP Mobile robot navigation in hospitals Smutný Vladimír
DP,BP,SP Mobile robot navigation using 3D camera Chudoba Jan
DP,BP,SP Mobile robot navigation using visual markers Chudoba Jan
DP,BP,SP Mobile robots experiments in real-world environments Kulich Miroslav
DP,BP,SP Modelling of light transfer through cut stone Smutný Vladimír
DP,BP,SP Modelling of power line pylon using drone with thermal camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Motion planning of 3D objects in complex environments Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion planning of 3D objects using their skeleton Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Motion primitives for humanoid robot Pepper Vavrecka Michal
DP,BP,SP Moving objects tracking with a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Možnosti pohybové rehabilitace / cvičení Novák Petr NIT
BP,SP Multi-output Symbolic Regression Kubalík Jiří
DP,BP,SP Multi-robotický dohled skupinou bezpilotních helikoptér a kooperujících autonomních letadel Saska Martin
DP,BP,SP Multimodal similarity of videos Zahálka Jan
DP,BP,SP Multitasking for Symbolic Regression Pošík Petr
DP,BP,SP Mutual Localization of Robotic Helicopters Chudoba Jan
BP,SP Nature inspirated helicopter swarms Horyna Jiří
DP,BP,SP Navigation for a two-handed mobile manipulator TIAGO++ Kulich Miroslav
DP,BP,SP Navigation of mobile robot Smutný Vladimír
BP,SP Navrh systemu pro haseni pozaru dronou ve vyskovych budovach pro soutez MBZIRC 2020 Žaitlík David
BP,SP Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Návrh dietologická aplikace pro chytré telefony Novák Daniel
BP,SP Návrh ochranného krytu bezpilotní helikoptéry a jeho ověření v reálných letových podmínkách Saska Martin
DP,BP,SP Návrh terapeutické aplikace Novák Daniel
BP,SP Neuronové sítě pro opravy textu v přirozeném jazyce Genyk-Berezovskyj Marko
DP,SP New kinds of evolutionary operations for genetic programming of symbolic regression
DP,SP New kinds of evolutionary operations for genetic search of features in network intrusion detection
DP,SP Non-existence of hidden variables in quantum physics Navara Mirko
BP,SP Non-linear Parametric Optimization in Symbolic Regression Kubalík Jiří
DP,BP,SP Nové metody zpracování přirozeného jazyka v medicíně Novák Daniel
BP,SP Object detection from RGBd camera Štěpán Petr
DP,BP,SP Occupancy grid map merging for UAV swarms Petrlík Matěj
DP,BP,SP Odhadování entropie pro vysocedimenzionální data s konečnou přesností Kybic Jan
DP,SP Online training of deep neural networks for classification
DP,BP,SP Optical flow estimation for autonomous driving Šochman Jan
DP,BP,SP Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve Petr Jan
DP,SP Optimalizační metody pro zpracování digitálního obrazu Průša Daniel
DP,BP,SP Optimization of electric vehicle charging for collective housing Orlando Sergio
BP,SP Ovládání robotu snímačem polohy HTC VIVE Smutný Vladimír
DP,BP,SP pplication of nonlinear parameters for evaluation of motion data et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise Báča Tomáš
DP,BP,SP Paradoxes in Probability Theory Navara Mirko
DP,BP,SP Pattern-based motion planning Vonásek Vojtěch
DP,SP Pediatric brain segmentation of craniosynostosis patients Jan Petr, Ph.D. Mgr.
DP,BP,SP Perception Driven Multi-drone Formation Control Nascimento, Pereira do, Tiago
DP,BP,SP Personalized chatbot assistants with persistent memory aimed at monitoring wellbeing development & information retrieval Otáhal Marek
DP,BP,SP Piecewise registration for histological slices Kybic Jan
DP,BP,SP Planning for MoleMOD system Kulich Miroslav
DP,BP,SP Planning for team of unmanned aerial vehicles and ground vehicle in cooperative wall building task Pěnička Robert
BP,SP Planning of building scanning for firefighting with an unmanned aerial vehicle Pěnička Robert
DP,BP,SP Planning of high-voltage transmission tower inspection for autonomous drones Pěnička Robert
DP,BP,SP Platooning with Low-Cost Sensors Ecorchard Gaël
DP,BP,SP Plánování pohybu autonomních helikoptér v prostředí s překážkami Pěnička Robert
DP,BP,SP Plánování pohybu bezpilotních prostředků v úloze autonomního sběru dat Pěnička Robert
DP,BP,SP Plánování pohybu skupiny helikoptér v úloze autonomní konstrukce Saska Martin
DP,SP Poddajné řízení robotu Smutný Vladimír
DP,BP,SP Podpora při vývoji malých HW zařízení Novák Petr NIT
BP,SP Population size adaptation in evolutionary algorithms Pošík Petr
DP,SP Portfolio optimization method with success prediction Pošík Petr
DP,SP Pravděpodobnost na kvantových strukturách Navara Mirko
DP,SP Precise vehicle ego-motion trajectory measurement Čech Jan
BP,SP Premature convergence problem of Gaussian EDA Pošík Petr
DP,SP Principy fuzzy řízení Navara Mirko
DP,BP,SP Processing of bipolar patients data Novák Daniel
DP,SP Profanity Detection in Natural Language Conversations Pichl Jan
BP,SP Prototype of Outdoor Fully Actuated UAV Staub Nicolas
DP,BP,SP Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele Novák Daniel
DP,BP,SP Random Bin Picking Écorchard Gaël
DP,BP,SP Random embeddings for black-box optimization algorithms Pošík Petr
DP,BP,SP Recognizing and exploring objects by vision and touch using robot hands Hoffmann Matěj
DP,BP,SP Registration of ophthalmological sequences Kybic Jan
DP,BP,SP Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace Novák Daniel
DP,BP,SP Restarting optimization algorithms using their predicted performance Pošík Petr
DP,BP,SP Robot control by gestures Chudoba Jan
BP,SP Robot for composite winding Smutný Vladimír
DP,BP,SP Robotic helicopter model identification Chudoba Jan
DP,BP,SP Robotic manipulator for an unmanned aerial vehicle Saska Martin
DP,BP,SP Robotic Manipulator for Unmanned Aerial Vehicle Žaitlík David
DP,SP Robotic object sorting using natural language instructions Vavrečka Michal
DP,BP,SP Robotické sestavovaní/třídění objektů na základě imitačního učení Štěpánová Karla
BP,SP Robust and Fast Local All Pass Image Registration Kybic Jan
DP,BP,SP Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou Saska Martin
DP,BP,SP Rolling shutter benchmark Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku Matas Jiří
DP,BP,SP Rozpoznávání rostlin z obrázků (na mobilním telefonu) Matas Jiří
DP,BP,SP ROADEF 2020 - planning and scheduling - international competition Woller David
DP,BP,SP Řešení motorických úloh pomocí jazykových instrukcí Štěpánová Karla
BP,SP Řízení malé helikoptéry pod přesným polohovacím systémem Chudoba Jan
DP,BP,SP Searching for radiation sources Kulich Miroslav
DP,BP,SP Segmentation and joint-segmentation of aorta from histological and ultrasound images Kybic Jan
DP,SP Selection of Compact Sets of Diverse Landmark Images Matas Jiří
DP,SP Self-Localization of Unmanned Aerial Vehicle Using Visual Inertial Odometry Petrlík Matěj
DP,SP Semantic scene segmentation for RC car model Čech Jan
DP,SP Semi-supervised learning of deep neural networks
DP,BP,SP Sensor Fusion for Fully Actuated Outdoor UAVs Staub Nicolas
BP,SP Simple home surveillance Novák Petr NIT
DP,BP,SP Simulation environment for intuitive machine learning of physics Vavrečka Michal
DP,BP,SP Simulation environment for MoleMOD system Kulich Miroslav
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR Petrlík Matěj
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR Petráček Pavel
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera Petrlík Matěj
DP,BP,SP Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera Petráček Pavel
DP,BP,SP Sledování pohybujícího se objektu skupinou vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér Saska Martin
BP,SP Smoking cessation buddy app Ing. Daniel Novák, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Software application for data transfer between the cloud and a smartphone for home care applications et. Ing. Jan Hejda, Ph.D. Ing.
DP,BP,SP Software application for real time analysis of physiological signals using AI chip Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. doc.
DP,BP,SP Space filling trees in sampling-based motion planning Vonásek Vojtěch
DP,BP,SP Spatial Matching of High-level CNN Features Kozák Viktor
BP,SP Spiking neural network for visuo-tactile integration Straka Zdeněk
DP,BP,SP Stairs detection in 3D pointclouds Zimmermann Karel
BP,SP Statistical methods of recognition Navara Mirko
DP,BP,SP Strategies for maximizing exploration of a UAV team in search and rescue missions Petrlík Matěj
DP,BP,SP Sub-millisecond Synchronization of Multiple Video Streams Šmíd Matěj
DP,BP,SP Super-resolution for satellite imagery using generative adversial networks Reinštein Michal
DP,SP Surface recognition from an RC car model Čech Jan
DP,BP,SP Surface registration for 3D breast images Kybic Jan
BP,SP Symbolic Regression Using Local Approximations Kubalík Jiří
DP,BP,SP System for a visual localization of robotic helicopter Chudoba Jan
BP,SP Systém pro automatizovaný nátěr pomocí bezpilotní helikoptéry Báča Tomáš
DP,BP,SP Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem Saska Martin
DP,BP,SP Systém pro autonomní přistávání bezpilotních helikoptér na pohybujícím se objektu (lodi, autě) Saska Martin
DP,BP,SP Systém pro inteligentní fotografování a filmování skupinou helikoptér Saska Martin
DP,BP,SP Text Detectoion and Recognition Learning with Weak annotations Matas Jiří
DP,BP,SP Texture and shape bias of convolutional neural networks Tolias Georgios
DP,BP,SP The use of feature based pattern recognition for quality management at Skoda Auto Košťák Ondřej
DP,BP,SP Thickness measurement from ultrasound RF images Kybic Jan
BP,SP Time parametrizatio of manipulator trajectory Krsek Pavel
DP,BP,SP Topological map representation for low-bandwidth map sharing in a team of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Tracking players in low-resolution videos of soccer games. Matas Jiří
DP,BP,SP Trademark conflict identification Tolias Georgios
DP,BP,SP Tvorba hraček a předmětů pro speciální použití Novák Petr NIT
DP,BP,SP Tvorba motorických primitiv pro ovládání robotického ramena KUKA Štěpánová Karla
DP,BP,SP UAV exploration of vertical environments in search and rescue tasks Petrlík Matěj
DP,BP,SP UAV self-organizing swarm for GNSS-denied environments Nascimento, Pereira do, Tiago
DP,BP,SP Ultrasound vessel wall texture classification Kybic Jan
DP,BP,SP Unifying planning and mapping manager for unmanned aerial vehicles Štibinger Petr
DP,BP,SP Universal deep descriptors for visual recognition Tolias Georgios
BP,SP Universal interface / communication options for home control systems. Novák Petr NIT
DP,BP,SP Unknown signal localization by an unmanned aerial vehicle using information entropy minimization Štibinger Petr
DP,BP,SP Unsupervised joint segmentation of two images Kybic Jan
DP,BP,SP Use video consistency as supervision for deep learning Tolias Georgios
DP,BP,SP Using a stationary IR camera to detect events and states in a room Lhotská Lenka
DP,SP Using single view depth and normal prediction for fast camera pose estimation Sattler Torsten
DP,SP Using single view depth prediction from CNNs for pose estimation under rolling shutter in 3D computer vision Sattler Torsten
DP,BP,SP Version system for document translations Novák Daniel
DP,BP,SP Vidění pro autnomní řízení vozidel Šára Radim
DP,BP,SP Vision based classification of products Smutný Vladimír
DP,BP,SP Visual 3D terrain mapping using a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Visual image retrieval and geolocalization Tolias Georgios
DP,BP,SP Visual landmark recognition with deep learning Tolias Georgios
DP,BP,SP Visual Localization with HoloLens Pajdla Tomáš
DP,BP,SP Visual mobile robot navigation in indoor environment. Smutný Vladimír
DP,BP,SP Visual module development for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Visual scene description in natural language - implementation in robot Pepper Vavrečka Michal
BP,SP Visual SLAM-Based Teach-and-Repeat Mobile Robot Navigation Pivoňka Tomáš
DP,BP,SP Visual SLAM map merging for a team of UAVs Petrlík Matěj
DP,BP,SP Vizualizace léčby v adiktologii Novák Daniel
DP,BP,SP Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé Novák Daniel
DP,BP,SP Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo Novák Daniel
DP,BP,SP Wearable Marker System for Cooperation with Robotic Aerial Co-workers Walter Viktor
DP,BP,SP Web application for online prediction games Franc Vojtěch
DP,BP,SP Web based infrastructure for image processing and analysis Kybic Jan
DP,BP,SP Web Graph Service - online graph exploration tool Genyk-Berezovskyj Marko
DP,BP,SP Wikipeople Franc Vojtěch
DP,BP,SP Základní pohybová diagnostika / rehabilitace Novák Petr NIT
DP,BP,SP Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou Novák Daniel
DP,BP,SP Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase Gerla Václav
This page was generated via Copy Link

Vyberte:       Řadit dle:
 
Nenalezena žádná práce splňující Vaše kritéria. This page was generated via Copy Link

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková