Učící se aktivní 3D mapování.

Learning for Active 3D Mapping
Stránka pouze v anglické verzi.

Detekce nerigidních objektů

Non-rigid object detection with local interleaved sequential alignment
Úspěšně ohodnocené rysy, které byly použity v rámci klouzavého okna k rozhodnutí, zda na daném místě je/není objekt, obsahují také znalost o deformaci objektu. Tyto detekční rysy proto využíváme k odhadu deformace objektu. Odhadnutá deformace je následně aplikována na rysy, které dosud nebyly ohodnoceny, a ty jsou tak přizpůsobeny pozorovanému obrázku. Náš přístup učí zarovnání …read more

Průmyslová robotika

Industrial robotics
Centrum strojového vnímání se již dlouho zajímá o průmyslové roboty s cílem rozšířit jejich schopnosti. Příkladem takového úsilí je Evropský projekt CloPeMa. Podívejte se na dema projektu CloPeMa! Projekt byl dokončen v roce 2015 s výborným hodnocením.

Multirobotické systémy

Multi-robot Systems
Výzkumná skupina multirobotických systémů se zabývá problémy spojenými s plánováním pohybu, řízením a koordinací týmů pozemních, vzdušných a modulárních robotů. Nenechte si ujít demo stránku skupiny MRS!

Webová služba CMP “Structure from Motion”

CMP Structure-from-Motion Web Service
Tým tvořený Tomášem Pajdlou, Michalem Havlenou, Akihiko Torii, Michalem Jančoškem, Zuzanou Kúkelovou a Jan Hellerem zrpovoznil CMP SfM Web Service, webovou službu, která poskytuje vzdálený přístup k systémům pro 3D rekonstrukci vyvinutým v Centru strojového vnímání. Ukázky výsledků najdete v galerii.

Řízení letového provozu

Air Traffic Control
Scénář řízení letového provozu (Air Traffic Control, ATC) je otevřeným multiagentním testovacím prostředím pro simulace letového provozu. Cílem projektu je nasadit multiagentní technologie v oblasti řešení konfliktů (prevence kolizí) mezi několika autonomními letouny (pilotovanými i bezpilotními).
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík