Počítačové učebny

Počítačové učebny E132 a E230

Jedna z těchto počítačových laboratoří je vybavena softwarem RoboDK pro simulaci a offline programování průmyslových robotů.

Vybavení počítačových učeben katedry kybernetiky:

  • E132: 30x Intel Xeon E31245 QuadCore, 16GB RAM, 64-bit Linux Debian
  • E230: 30x Intel i7 QuadCore, 8GB RAM, Linux Debian 64-bit

Doporučujeme, počítač před přihlášením restartovat, aby se pročistila paměť po předchozích uživatelích. Je přísně zakázáno z počítačů odpojovat jakékoliv kabely, a to včetně síťového (ethernet) kabelu!

Přístup

Přístup do počítačových učeben Katedry kybernetiky mají všichni studenti, kteří mají v daném semestru zapsaný alespoň jeden předmět na katedře kyberentiky.

Heslo

  • Heslo pro přihlášení v učebnách si nastavíte na adrese: https://cw.felk.cvut.cz/password.
  • Pro nastavení hesla v učebnách je možné se přihlásit pomocí username: problem s heslem: login.
  • Pro odhlášení je třeba stisknout CTRL+Q.

Změna hesla

Změna hesla se provede příkazem passwd spuštěným z terminálu (Applications->Terminal). Změna se projeví okamžitě na všech stanicích.

Domovský adresář

Každý student má vytvořen domovský adresář na serveru k333stu1. K dispozici má každý nejméně 2GB diskového prostoru. Pro dočasné uložení většího množství dat lze použít adresář /local/temporary/, tam jsou ale data přístupná pouze pro daný stroj a jednou denně se mažou. Data v domovském adresáři jsou přístupná ze všech stanic a nemažou se. Přístup k datům mimo školu je možný přes scp (pro windows je k dispozici například Winscp) na adrese k333stu1.felk.cvut.cz.

Virtuální Windows 7

Na stanicích si lze (po přihlášení do linuxu) spustit virtuální Windows 7 a to přes menu Applications->K13133 SW->Windows 7 32-bit. Spouštění Windows trvá přibližně 1 minutu. Do Windows se hlásí stejným uživatelským jménem a heslem jako do Linuxu.

Domovský linuxový adresář je pod Windows k dispozici jako síťový disk: \\K333STU1\USERNAME a je automaticky namapovaný na disk R: Všechna data, která chcete zachovat, je třeba ukládat sem. Windows domovský adresář (C:\Users\username) není persistentní a po odlogování se smaže.

Po ukončení práce ve virtuálních windows, je nutné virtuální stroj vypnout (Shutdown).

Odkazy na užitečné služby

Za obsah zodpovídá: Daniel Večerka