Katedra

O katedře

Katedra kybernetiky ČVUT FEL je pracoviště zaměřené na špičkový výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vnímání, robotiky a biomedicíny. Náš výzkum je zaměřený na inteligentní systémy, strojové vnímání, rozpoznávání, strojové učení, mobilní a kolektivní robotiku, znalostní systémy, asistivní technologie, zpracování lékařských dat a biologických signálů a obrazů a probíhá v několika spolupracujících výzkumných odděleních a skupinách.

Katedra kybernetiky se v současnosti podílí na výuce v několika bakalářských a magisterských studijních programech, v nichž nabízí širokou škálu předmětů. Zajišťuje vedení více než 50 mladých výzkumníků v doktorských studijních programech: Informatika, Bioinženýrství, Kybernetika a robotika a dobíhajícím programu Umělá inteligence a biokybernetika.

Poslání

Usilujeme především o excelentní výzkum a kvalitní výchovu vědeckých pracovníků v oblasti umělé inteligence, strojového vnímání, robotiky a biomedicínského inženýrství. Snažíme se rozvíjet mezinárodní spolupráci se špičkovými světovými pracovišti. Věříme v pozitivní vliv špičkového výzkumu na kvalitu výuky a na spolupráci s průmyslovými partnery.

Usilujeme o kvalitní výuku. Snažíme se studentům vštípit především přetrvávající znalosti ze systémových věd, doplněné aktuálními výzkumnými poznatky. Věříme, že takto vybavení absolventi snadno najdou uplatnění jak v akademické sféře, tak v široké škále oborů, od managementu a ekonomie, přes informační technologie až po např. automobilový průmysl.

Usilujeme o přenos výsledků našeho výzkumu do praxe prostřednictvím spolupráce s průmyslovými firmami.

Za obsah zodpovídá: Tomáš Svoboda