Výzkumná oddělení a skupiny

Výzkumná oddělení a skupiny

Katedra je rozčleněna na následující výzkumná oddělení:

Jsme součástí …

Následující výzkumné týmy sdružují výzkumníky z několika kateder, fakult, či univerzit:

V minulosti na katedře

Následující výzkumné skupiny vznikly nebo působily na naší katedře, ale v současnosti již součástí katedry nejsou (přešly na jiné katedry či ústavy, nebo byly rozděleny na specializovanější skupiny):

Za obsah zodpovídá: Tomáš Svoboda