Zakončení studia

Zakončení studia

Než může být studentovi udělen titul, musí student kromě jiných povinností také složit státní závěrečnou zkoušku, odevzdat svou závěrečnou práci a tuto vložit do fakultní aplikace pro archivaci závěrečných prací.

Bakalářský programMagisterský program

Další užitečné informace

Důrazné upozornění pro studenty

  • Student, který si zapíše ve svém posledním semestru předmět Diplomová / Bakalářská práce, je povinen tuto práci odevzdat ke kontrole studijní referentce katedry, a to v termínu, který je uveden v harmonogramu příslušného akademického roku. Pozdější odevzdání bude povolováno ve zcela výjimečných případech, přičemž student bude povinen o něj osobně žádat vedoucího katedry.
  • V případě plánovaného odkladu odevzdání práce o 1 semestr musí student dodat žádost, která bude žadatelem řádně zdůvodněna. Na žádosti musí být uvedeno vyjádření vedoucího práce. Žádost je třeba dodat studijní referentce katedry nejpozději týden před termínem, který je určen pro odevzdání prací, později na ni nebude reflektováno a studentovi termín propadá.
Za obsah zodpovídá: Jana Zichová