Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Lokalizační systém pro mobilní robot využívající soustavu statických kamer
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je návrh a implementace systému pro vizuální lokalizaci mobilních robotů (vč. létajících) v omezeném testovacím prostoru. Systém by měl kombinovat informaci z více kamer umístěných kolem daného prostoru. Roboty budou detekovány vizuálními značkami na nich umístěnými. Plánované využití systému je pro identifikaci modelů robotů a ladění jejich řízení v laboratorních podmínkách, dále pak pro poskytnutí referenční polohy při experimentech.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík