Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Navigace mobilního robotu v nemocničním prostředí
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:V nemocnicích je třeba automaticky přemisťovat pacienty mezi pokoji a dalšími prostorami. Úkolem je vylepšit navigaci autonomních robotů tak, aby byly v takovém prostředí použitelné.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík