Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s metodami popisu matematických struktur používaných v kvantových a fuzzy logikách.
Prostudujte důsledky nově dosažených výsledků pro vlastnosti těchto struktur, a to analytické (možnosti aproximace, reprezentace pomocí funkcí) i algebraické (variety, návaznost na jiné typy algeber).
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík