Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Implementace portálu pro plánování procesů
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:-Seznamte se s tvorbou webových aplikací pomocí frameworku Django
-Navrhněte architekturu pro plánování procesů
-Implementuje vybranou architekturu
-Navržený systém otestujte na 5 uživatelých
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík