Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjuncí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Předpokládá se nastudování teoretického minima, implementace a experimentální ověření s využitím vhodného počítačového prostředí (např. Maple, Matlab).
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík