Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Archiv fuzzy logických operací
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se se základními typy operací ve fuzzy logice. Implementujte co nejúplnější soubor těchto operací.
Literatura:Navara, M., Olšák, P.: Základy fuzzy množin. Skriptum ČVUT, Praha, 2002.
Další­ literatura u vedoucí­ho práce.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík