Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Paradoxy v teorii pravděpodobnosti
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s vybranými paradoxy v teorii pravděpodobnosti (např. problém dvou obálek apod.) a s přístupy k jejich vysvětlení. Pokuste se o vlastní přístup nebo experimentální otestování a objasnění problému. Lze se zaměřit i na modifikace těchto úloh, které dosud nebyly studovány.
Literatura:Two envelopes problem. https://en.wikipedia.org/wiki/Two_envelopes_problem
Nalebuff, B.: Puzzles: The Other Person’s Envelope is Always Greener. Journal of Economic Perspectives 3 (1988), 171–81. DOI:10.1257/jep.3.1.171
Broome, John (1995). "The Two-envelope Paradox". Analysis. 55 (1): 6–11. DOI 10.1093/analys/55.1.6. A famous example of a proper probability distribution of the amounts of money in the two envelopes, for which E ( B | A = a) > a for all a.
Navara, M., Šindelář: Imperfect information as a source of non-symmetry in the two envelope problem. International Journal of Approximate Reasoning 112 (2019), 37–54. DOI 10.1016/j.ijar.2019.05.011
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík