Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Principy fuzzy řízení
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s principy fuzzy regulátorů. Otestujte a porovnejte jejich vlastnosti na konkrétní regulační úloze. Zhodnoťte dosažené výsledky a závěry pro další výzkum.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík