Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Statistické metody rozpoznávání
Katedra: Strojové učení
Vedoucí:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s metodami odhadu parametru pravděpodobnostních modelů (metoda maximální věrohodnosti, metoda momentů atd.).
Na zvolených umělých i skutečných úlohách demonstrujte jejich přednosti i vady, tedy příklady, na kterých metoda selhává, nebo dává neuspokojivé výsledky.
Literatura:dodá vedoucí práce
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík