Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Automatický domácí hlídač / dohled
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Spousta starších lidí zůstává (nejen) přes den sama doma a často si již zcela neuvědomují, co vše mají udělat pro bezpečnost nejen svoji, ale i svého okolí / domova. Cíl projektu spočívá v návrhu a vytvoření jednoduchého (demonstračního) prototypu domácího hlídače / dozoru. Systém bude složen jednak centrální jednotky, například větší figurky (typu člověče - nezlob se) obsahující displej / tablet místo obličeje (ideálně v otočné hlavě) a několika senzorů rozmístěných po bytě (detekce pohybu, otevřené okno / dveře, teplota, přítomnost osoby v křesle, plyn, CO2, zalité kytky, …) poskytujících informace o stavu okolí.
http://cyber.felk.cvut.cz/novakpe/BPDP/Projekty2020.pdf

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Literatura:Požadavky na obdobné projekty získané z článků tohoto tématu
Příklady obdobných realizací vyhledaných na WWW
Manuály podle použité / dohodnuté technologie (.NE C#, ARM C/C++)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík