Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Výběr kompaktních množin různorodých obrázků pamětihodností
Katedra: Skupina vizuálního rozpoznávání
Vedoucí:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:(přeloženo pomocí Google Translate. V případě pochybnosti konzultujte anglickou verzi).

Cílem semestrálního projektu je vyvinout algoritmus pro výběr malé a rozmanité sady obrázků. Vstupem do algoritmu je sada fotografií stejného objektu. Algoritmus by měl vybrat největší počet obrázků z tohoto seznamu, které se od sebe výrazně liší. Rozdíl může být způsoben odlišnou polohou kamery, změnou osvětlení, změnou objektu nebo pozadí a jinými způsoby, které jsou pro člověka zřejmé.

Mezi obrázky vybranými algoritmem by neměly být žádné duplikáty, obrázky, které se liší pouze rozlišením, kvalitou komprese nebo oříznutím. Na konci semestru student poskytne podrobný popis algoritmu a prokáže jeho fungování na sadách obrazů vybraných studentem a školitelem. Student může volitelně poskytnout datový soubor a metriky, které mohou být použity k vyhodnocení kvality algoritmu.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík