Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Sémantická segmentace scény pro RC model auta
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:Navrhněte metodu sémantické segmentace pro RC model auta vyvinutý na katedře kybernetiky a řízení. Zaměřte se na klasifikaci povrchu, po kterém vozidlo může jezdit. Navrhněte neuronovou síť a vhodnou ztrátovou funkci pro její učení. Proveďte testování za jízdy a kvantitativně vyhodnoťte experiment.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík