Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Odhad traverzability terénu z lidaru
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se systémem v ROSu běžícím na pásovém robotu TRADR.
Navrhněte a naimplementujte robustní odhad traverzability (průjezdnosti) terénu.
Literatura:https://sites.google.com/view/kkt-loss
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík