Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Robotický manipulátor pro autonomní drony
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vyvinout robotickou ruku, která umožní manipulaci s objekty bezpilotní helikoptérou. Student navrhne konstrukci manipulátoru, realizuje ho a navrhne a implementuje řízení řešící přímou kinematickou úlohu.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík