Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Pavel Krsek, Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s řídicí jednotkou robotů MITSUBISHI RV-6S a RV6-SL. Navrhněte a realizujte základní programové rozhraní v prostředí ROS včetně kolizního a vizualizačního modelu.
Rozhraní koncipujte s ohledem na jeho použití při výuce. Součástí práce je příprava dokumentace.
Literatura:Manuál robotů MITSUBISHI RV-6S a RV6-SL (dodá vedoucí)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík