Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Plánování pohybu bezpilotních prostředků v úloze autonomního sběru dat
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout algoritmus plánování pohybu autonomní helikoptéry přes více zadaných cílů. Na základě zadaných cílů v prostoru, dynamického omezení pohybu helikopéry a také omezené doby letu je úkolem nalézt trajektorie pro jednu či více helikoptér které maximalizují množství nasbíraných informací. Takováto úloha je variantou problému obchodního cestujícího s omezením doby letu bezpilotního prostředku. http://mrs.felk.cvut.cz/jint17dopn
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík