Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Použití příznakového rozpoznávání pro management kvality ve Škoda Auto
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ondřej Košťák
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Výrobní linka produkuje výrobky. Některé z těchto výrobků jsou kontrolovány tak, že jsou na nich měřeny různé znaky. Cílem je vytvořit klasifikátor, který detekuje vadné a podezřelé výrobky nebo problém ve výrobním procesu. K dispozici jsou data z reálného provozu. Předpokládá se aktivní spolupráce se zástupci Škoda Auto.
Literatura:Montgomery, D. C. (2007). Introduction to statistical quality control. John Wiley & Sons.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík