Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vytvoření modelu stožáru elektrického vedení dronem s termální kamerou
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s algoritmy rekonstrukce objektů s pomocí stereo kamer.
Navrhněte metodu kalibrace páru stereo thermálních kamer.
Navrhněte a otestujte algoritmus pro vytvoření 3d modelu objektů snímaných dronou vybavenou stereo párem thermálních kamer.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík