Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce a sledování cíle pomocí gimbalové kamery na palubě UAV
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Matouš Vrba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Použijte detekční algoritmus pro nalezení objektu zájmu v obraze, a vyviňte algoritmus pro řízení gimbalu kamery za účelem sledování objektu. Sledování musí být robustní vůči rychlým pohybům UAV platformy, nesoucí gibalovou kameru. Vyvinutý algoritmus by měl také řídit přiblížení kamery, aby byl dosažen optimální pohled na cíl. Vyhodnoťte přesnost, robustnost a obecné vlastnosti výsledného algoritmu v experimentech v reálném světě na létajícím UAV. Toto téma je motivováno úlohou autonomního monitorování pracovníků v rizikových oblastech za účelem zvýšení jejich bezpečnosti, a také autonomního sledování rychlých cílů za účelem fyzické interakce nebo vyhýbání se překážkám (viz http://mrs.felk.cvut.cz/projects/aerial-core or http://mrs.felk.cvut.cz/mbzirc2020).
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík