Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce dron a jejich relativní lokalizace pomocí termální kamery
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Matouš Vrba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Vyviňte algoritmus pro detekci a relativní lokalizaci dron pomocí termální kamery, umístěné na palubě letícího UAV. Pro detekci je možné využít konvoluční neuronové sítě. Obraz z termální kamery je možné kombinovat s tradiční RGB kamerou pro zlepšení detekce. Vyhodnoťte přesnost, dosah detekce, robustnost a obecné vlastnosti výsledného algoritmu a porovnejte jej s přístupem bez použití dat z termokamery. Motivací zadání je autonomní odchyt dron, pro který je potřeba spolehlivý detektor fungující v různých podmínkách (viz http://mrs.felk.cvut.cz/projects/eagle-one).
Literatura:F. Svanström, C. Englund and F. Alonso-Fernandez, "Real-Time Drone Detection and Tracking With Visible, Thermal and Acoustic Sensors," ICPR 2020, pp. 7265-7272.
B. Khalid, A. M. Khan, M. U. Akram and S. Batool, "Person Detection by Fusion of Visible and Thermal Images Using Convolutional Neural Network," C-CODE, 2019, pp. 143-148.
M Vrba and M Saska, "Marker-Less Micro Aerial Vehicle Detection and Localization Using Convolutional Neural Networks," RA-L 5(2), 2020, pp. 2459-2466.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík