Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Mapování intenzity radioaktivního záření rojem bezpilotních helikoptér
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Štibinger
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout algoritmus, umožňující mapování intenzity radioaktivního záření pomocí roje helikoptér. Projekt uvažuje několik bezpilotních helikoptér, z nichž každá je vybavena vlastním miniaturním detektorem ionizujícího záření. Takové detektory jsou velmi citlivé, kvůli kompaktním rozměrům mají ale omezený detekční dosah. Při prohledávání větších oblastí, jako jsou lesy, nebo haldy vytěženého materiálu, je však nutné brát ohled také na omezenou dobu letu. Při zapojení více helikoptér je možné prohledávat více míst současně, což přináší výraznou časovou úsporu. Kromě toho je více strojů schopno také nasbírat větší množství dat, která mohou pomoci lokalizovat potenciálně nebezpečné zdroje radiace. Navrhněte způsob pro prohledávání oblasti a fúzování měření získaných jednotlivými helikoptérami do společné mapy. Při postupu je možno využít systém relativní lokalizace jednotlivých členů roje, nebo vyhledávání korespondencí v dílčích mapách.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík