Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Metody super-resolution pro zpracování satelitních snímků s využitím generativních adversiálních modelů
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Michal Reinštein, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:TBD
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík