Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Doplňování prázdných míst v 3D modelech z pozemní stanice za pomocí dronu s 3D LiDARem
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Matěj Petrlík
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vyvinout algoritmus pro doplňování prázdných míst v 3D modelu. 3D model budov nebo jiných velkých objektů se získá naskenováním laserovou pozemní stanicí, nejlépe z více míst. Nicméně části objektů nemohou být nasnímány ze země. První část práce je implementovat systém, který identifikuje v 3D modelu místa, kde data chybí, naplánuje bezkolizní trajektorii do těchto míst a nasnímá dostatečné množství dat pomocí 3D LiDARu na palubě dronu. Druhá část spočívá v použití nasnímaných dat k samotnému doplnění 3D modelu. Toto téma je motivováno množstvím projektů, které požadují přesné a kompletní 3D modely např. http://mrs.felk.cvut.cz/projects/dronument a http://mrs.felk.cvut.cz/projects/aerial-core.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík